Åsiktskorridoren……………….


megafoner_171178810Politisk opinionsbildning drivs i medierna mer än mediernas huvudsakliga syfte – att granska makten!
Här har socialdemokratin – enligt mig – tappat mycket mark.
Tittar vi på hur det mediala landskapet ser ut kan man konstatera att 17 nyhetstidningar är idag socialdemokratiska medan drygt 70 är borgerliga.
Redan här kan man tala om ett våldsamt borgerligt övertag.
Många svenska tidningar startades av duktiga entreprenörer för hundra år sedan och mer.
På ledarsidorna sjöngs oftast etablissemangets lov.
När arbetarrörelsen växte sig stark föddes så några socialdemokratiska eller socialistiska tidningar.
A-pressen såg ljuset först 1947 och hann därefter vanskötas i mer än femtio år innan den försvann i brist på socialdemokratisk mediepolitik över huvud taget.
Studerar man statistik från TU -Tidningsutgivarna – så finner man ett våldsamt medieövertag för den borgerliga sidan.
Särskilt tydligt blir det under en valrörelse.
Det lilla folkpartiet är till exempel oerhört överrepresenterat i svenska medier.
Att folkpartiet inte bildar regering är märkligt när man räknar titlar för den liberala pressen.
Det finns 38 liberala tidningar i Sverige med Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet – den senare konservativ – i spetsen.
Andra tunga folkpartitidningar är Uppsala Nya Tidning, Nerikes Allehanda i Örebro, Göteborgs-Tidningen, Kvällsposten i Malmö, Göteborgs-Posten samt Sydsvenskan.
Men även i klassiska arbetarstäder som Västerås finns nu bara en folkpartitidning – VLT – och i förra valet försvann också socialdemokraterna från makten i kommunen.
Centerpartiet sålde för ett par år sedan sitt tidningsinnehav och blev därmed Europas rikaste politiska parti med drygt 1600 miljoner kronor på banken.
Men det finns femton Center-tidningar i landet som talar Annie Lööfs och centerpartiets lov.
Allt från Ljusdals-Posten över Östersundsposten till Norra Skåne. ÖP äger förresten den S-märkta Länstidningen i Östersund.
Renodlat konservativa tidningar är det dock ont om. Kanske mest beroende på en rad av konservativa tankesmedjor sprungna ur diverse näringslivsorganisationer som – obekräftat – stöttar framförallt Moderaterna ekonomiskt.
Det finns bara sju som sjunger Moderaternas lov med Svenska Dagbladet i spetsen och Norrbottens-Kuriren i andra änden.
Men vi får lägga till ytterligare fyra som kallar sig konservativa med Nya Wermlands-Tidningen som den största.

I Sverige är det tio tidningar som kallar sig politiskt obundna.
Haparandabladet är ett exempel och Dagens Industri ett annat.
Hur obunden den senare är kan verkligen diskuteras då den – på ett synbart sätt – tydligt hyllar borgerliga värderingar.
Fyra tidningar har kristen inriktning – till exempel Dagen och Kyrkans Tidning.
Lika många – fyra – har socialistisk inriktning.
Där finns Flamman, Arbetaren och Internationalen – på senare tid har ETC fått en nyrenässans – samtliga dock med mycket blygsamma upplagor.

expressenRäknat i procent så har de borgerliga partier ett stöd av 75-25%  i medierna.
Ändå – till trots – står ofta opinionen och väger mellan det socialistiska och borgerliga alternativet.
Tidningsläsning är inte heller någon utdöende verksamhet i Sverige – trots mörka anspelningar om en förestående ”tidningsdöd” och trots ett generöst presstöd som framförallt de så kallade morgontidningarna främst begåvats med – Expressen och Aftonbladet har inget presstöd däremot.
Enligt TU var den samlade upplagan 3,6 miljoner betalda tidningar 2009.
Och 70 procent av landets 25-44-åringar läste en morgontidning.
I Dagens Nyheter – landets största morgontidning – av den 2 september 2012- toppas förstasidan och nyhetsuppslaget av att väljarna tror på en borgerlig valseger föregått av en växande andel av mer eller mindre seriösa opinionsmätningar.
Ledarsidan hyllar regeringens ekonomiska politik och man berättar att Folkpartiet och KD klättrar mest på medietoppen – trots sin litenhet.
Jag vill här citera Sven Elander pressekreterare för MP:ets språkrör Åsa Romson – som skriver följande;

”Borgerliga ledarsidor har under denna mandatperiod givit regeringspartierna positiv PR till ett värde av över 3 miljarder kronor, enligt en uppskattning av mig. Stödet ges i form av positiv PR på borgerliga ledarsidor, och värdet uppskattas till över 800 miljoner kronor om året (inkl arbetskraft och motsvarande annonsvärde)”. ”Stödet överstiger vida det stöd som LO ger till socialdemokraterna. Längre ner i artikeln framgår hur jag har räknat (redan här en reservation för att jag verkligen, och jag menar verkligen, gjort uppskattningar och höftat, inte att förväxla med exakta siffror)”.

I den borgerliga pressen ser man ofta rubriker att regeringen lyckats hålla hårt i pengarna med hjälp av den ”fantastiske” Anders Borg.
Om Alliansen tappar i opinion är det naturligtvis Aftonbladets fel eller Löfvéns tysta strategi där väljarna förväntar sig något – alldeles oavsett Stefan Löfvén deltagit i den offentliga rummet.
När så Socialdemokraternas politisk ekonomiske talesperson Magdalena Andersson presenterade del av socialdemokraternas skuggbudget blev det en genuin sågning i den borgerliga pressen och regeringen gick omedelbart på offensiven och meddelade tryggt att allt som presenterats var som hämtat ur Alliansregeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder och framförallt planerade åtgärder som sedermera visade att de knappast existerade.
Att med 25% försvara sig mot 75% synes vara en hopplös uppgift. Sven Elander skriver vidare följande;

”Varje val rapporteras det om LO:s stöd till Socialdemokraterna. Folkpartiet och särskilt en herre vid namn Carl B Hamilton brukar räkna lite på vad LO:s stöd är värt. Uträkningarna är ganska godtyckliga, och det är inte så konstigt. Det är väldigt svårt att räkna ut vad opinionsbildning är värd i pengar. På samma sätt är det svårt att räkna ut vad de borgerligas stödtrupperna ”betalar” vid varje val för att stötta en borgerlig seger. Svenskt Näringsliv, Timbro, Almega, Skattebetalarnas förening, ja det finns en hel rad organisationer som mer eller mindre öppet kampanjar för borgerliga valsegrar”

199819_310_200Nå! Hur har Sven Elander beräknat det borgerliga stödet då?
Det skall tydliggöras att han på intet sätt gör anspråk på någon vetenskaplig beräkning av de borgerliga mediernas indirekta stöd för alliansregeringen.
Men ur ett rimlighetsperspektiv – och mot bakgrund av Carl Hamiltons (FP) egna godtyckliga beräkningar av LO stödet med 630 miljoner till Socialdemokraterna – tycker jag det kan vara intressant – inte minst mot bakgrund av den enorma slagsida till borgerlighetens favör medierna utgör.
Här skall också tilläggas att den samlade journalistkårens politiska sympatier tycks enligt undersökningar luta mot Miljöpartiet. Vad som är mer intressant att veta vilka politiska åskådningar journalister som skriver om ekonomi och politik har – det torde vara högst ointressant att veta vad en journalist som skriver om mode – som exempel – har för politisk åskådning.
På sjömansspråket ”styrbords (höger) slagsida” – den ”fina” sidan!!
Hur ser då Elanders beräkning konkret ut? Nedan citerade beskrivning visar hur han tänkt sig;

”Jag har hittat lite olika siffror på antal tidningar med någon form av borgerlig inriktning i Sverige. Enligt Wikipedia kan jag räkna till 48 stycken med inriktningen liberal, oberoende liberal, borgerlig, moderat, konservativ, centerpartistisk eller oberoende centerpartistisk (eller dylikt). Stora tidningar (upplaga över 100 000/dag) 6 stycken (DN, SvD, Sydsvenskan, Dagens Industri, Expressen, Göteborgsposten) Medelstora tidningar (upplaga 50 000 – 100 000/dag) 5 st (Corren, Nya Wermlands-tidningen, Dalarnas Tidning, Nerikes Allehanda, Uppsala Nya Tidning) Små tidningar (upplaga under 50 000/dag) Totalt 37 stycken Det är naturligtvis nästan omöjligt att räkna ut vad texter i tidningar är ”värda” i pengar. Redaktionellt material är alltid mer värt än annonser. Å andra sidan vet de flesta läsare att ledarsidan uttrycker en åsikt och inte är ”nyheter”. Men låt oss ändå göra ett litet räkneexempel. Vi värderar två saker: arbetskraft och plats i tidningen. Vi börjar med arbetskraften. För enkelhetens skulle räknar vi med att varje anställd kostar 50 000 kronor i månaden. Enligt Carl B Hamilton kostade en LO-tjänsteman 45 250 kronor år 2006 inklusive sociala avgifter (lön ca 28 900). Vi säger att ledarskribenterna tjänar ungefär lika bra och sen lägger vi på lite för inflation (jag vet, de tjänar nog mer). Hur många jobbar då på en ledarredaktion? Låt oss säga att de stora tidningarna har 4 heltidstjänster, de medelstora 1,5 heltidstjänster och de små 0,75 heltidstjänst. Vänta nu ett ögonblick innan ni börjar protestera vilt. Ja, jag vet att många tidningar har färre anställda, men detta är just ett genomsnitt. Jag tror ändå att dessa genomsnittliga siffror ligger i underkant. Det blir totalt 20 ledarskribenter (heltidstjänster) på de stora tidningarna, 7,5 på de medelstora och  27,75 på de små. Totalt blir det 55,25 heltidstjänster. Vi rundar av till 50. Okej, 50 tjänster * 50 000 * 12 månader = 30 miljoner i kostnader för att anställa. Nu ska vi räkna ut vad själva textutrymmet är värt. Låt oss inte sticka under stol med att det mesta som skrivs på borgerlig ledarplats i våra svenska dagstidningar syftar till att ge alliansen stöd. Inte allt naturligtvis, men låt oss säga 75 procent. Ibland släpper man in lite andra skribenter, ibland är någon kanske lite missnöjd med det lokala borgerliga styret, vem vet. Nåväl. Nu värderar vi ledartexterna lika högt som motsvarande annons skulle ha kostat. Ja, jag vet, det blir lite konstigt, men hur ska vi göra då? Oppositionen måste ju köpa annonsplats i tidningen om man vill nå fram med motsvarande budskap. Tidningarna har ungefär en sidas ledarsida i genomsnitt. Vissa har längre (som DN), andra har mindre ledarsidor, i synnerhet de små tidningarna. Sidan 3 i DN (stor tidning) kostar ca 300 000. En helsida i Svenskan (stor tidning) kostar ca 160 000. En helsida i Uppsala Nya Tidning (medelstor) kostar 73 300. Helsida i Västerbottenskuriren (liten tidning) kostar 52 800. Tyvärr har vi inte tid att kolla exakta priser för alla tidningar. Så vi hittar ett rimligt genomsnitt. Vi lägger oss väldigt lågt för att undvika upprörda känslor. Stor tidning: 150 000 för helsida. Medelstor tidning: 60 000 för helsida. Liten tidning: 30 000 för helsida. Okej, nu ska vi räkna. 6 stora tidningar * 150 000 = 900 000 5 medelstora tidningar * 60 000 = 300 000 37 små tidningar * 30 000 = 1 110 000 Totalt: 2 300 000 + 25 procents moms = 2 875 000 Vi beräknar det totala annonsvärdet av en helsida i samtliga svenska borgerliga medier till 2 875 000 per dag. Vi gångrar det med 365 för att få värdet för ett år: 1 049 375 000 Sen lägger vi på värdet av arbetskraften, dvs 30 miljoner och får 1 079 375 000 Sen är vi så schyssta att vi drar av 25 procent eftersom vi kan räkna med att en av fyra artiklar på borgerlig ledarplats handlar om något annat än att vrida debatten i en borgerlig riktning. En och annan självkritisk artikel slinker igenom. Då blir det 1 079 375 000 * 75 procent = 809 531 250 per år. Under mandatperioden blir det 809 531 250 * 4 = 3 238 125 000 Alltså: Borgerliga tidningar har stöttat alliansen med över 3 miljarder kronor under mandatperioden i positiv PR”.

Mot bakgrund av det – bevisligen – våldsamma borgerliga medieövertaget vi har i Sverige idag torde det vara en med stor sannolikhet rimlig bedömning som Elander gjort här – utan att göra anspråk på någon vetenskaplig analys.
3 miljarder skall således ställas mot 600 miljoner som är  Socialdemokratins andel enligt  Carl Hamiltons  (M) beräkningar – också lika ovetenskaplig analys trots att skillnaden är påfallande mot bakgrund av samma beräkningsgrund.
I princip kan sägas att det borgerliga medieövertaget är väl bekräftat.
Låt mig till sist tydliggöra att vi behöver media – främst i avsikten att granska makten och makthavarna.

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

  1. Moderaterna anser att vinstbegränsning slaktar välfärden. « BJÖRN ALVEBRAND
  2. Journalister ljuger aldrig dom vinklar sanningen bara. « BJÖRN ALVEBRAND
  3. 302 dagar med Håkan Juholt. « BJÖRN ALVEBRAND
  4. Demokrati på vems villkor? « BJÖRN ALVEBRAND

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: