Sverigedemokraterna ett nationalistiskt parti!


Det finns två saker jag avskyr i grunden och det är först och främst främlingsfientlighet, den främlingsfientlighet som utvecklats under partier som Sverigedemokraterna, Fremmskrittspartiet Norge, Dansk Folkeparti bara för att nämna några i vår närhet. Det andra är högerns nyliberala omdaningar i människors vardag till gagn för marknadsfundamentalism, sådan partier representeras av Moderaterna i vårt land som ett av flera exempel runt om i Europa.

Men det här inlägget skall handla om Sverigedemokraterna och dess väg mot finrummen i det svenska parlamentet. Vad är det för mekanismer i samhället som bär fram partier som Sverigedemokraterna och andra nationalistiska och invandrarfientliga organisationer? Och vilka är det som i huvudsak underhåller dem? Ock vad är egentligen främlingsfientlighet?

Först en historisk återblick vad avser Sverigedemokraterna som kanske kan ge några av svaren.  Sverigedemokraterna betecknar sig som demokratiska nationalister samt socialkonservativa och placerar dem till höger om     vänster-högerskalan. Dess profilfrågor är invandrings- och brottsbekämpning. Man påstår sig dessutom vara emot den överstatlighet som utvecklats inom EU gemenskapen. Partiet säger sig också ta avstånd från mångkulturalism och rasism i det svenska samhället.  Sverigedemokraterna bildades 6 februari 1988. Partiets grundare och tidiga förgrundsgestalter utgjordes till viss del av personer tidigare verksamma i nationalistiska och rasistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt, däribland Leif Ericsson.  En av partiets tidiga ordförande, Anders Klarström, var tidigare aktiv i det nazistiskaNordiska Rikspartiet. Partiet kännetecknades inledningsvis av högerextremism och aktivism.  Anders Klarström var som tonåring aktiv i det nynazistiska Nordiska rikspartiet. Sverigedemokraterna menar att partiet inte kände till detta när Klarström valdes till talesman på partiets riksårsmöte i Stockholm i juni 1989 och att Klarström tog avstånd ifrån sin gamla partitillhörighet under sin tid i Sverigedemokraterna!!!!!!!!.  År 1986 dömdes Klarström till dagsböter för mordhot mot Hagge Geigert och för trakasserier mot antirasister. Idag säger sig Klarström vara antirasist, måhända den insikten kommit med åldern! År 2005 valdes Jimmie Åkesson till partiledare för Sverigedemokraterna efter inre stridigheter. Ett år senare bytte Sverigedemokraterna partisymbol. Tidigare hade SD haft en hand hållande en fackla i svenska flaggans färger, en symbol lånad av brittiska National Front. Den ersattes med en blåsippa. Jimmie Åkesson förklarade bytet av symbol med att partiet genomgått så djupgående förändringar att partiet inte var detsamma som för 10–15 år sedan och att detta måste visas i yttre symboler.

Vilka mekanismer bär fram Sverigedemokraterna? Som tidigare nämnts är partiet sprunget ur rasistiska och främlingsfientliga organisationer och man har inte ideologiskt förändrats särskilt mycket vad avser invandringspolitiken. Man är fortfarande emot allt stöd till invandrarorganisationer, man vill förbjuda all modersmålsundervisning i skolorna, man vill förbjuda religiösa byggnader som inte har sin anknytning till den kristna tron, flera av partiets företrädare har i olika sammanhang sagt att moskéer på svensk mark skall förbjudas, lovdagar i skolan skall endast omfattas av traditionellt kristna högtidsdagar. Man vill minska invandringen till ett minimum alldeles särskilt av invandrare som kommer från kulturellt avlägsna länder. Man vill motverka alla förändringar av den svenska befolkningssammansättningen, ett medborgarskap skall, enligt nationalistiska principen endast vara ett privilegium avsett för svenskar.  Man vill också införa begränsningar i anhöriginvandringen att omfatta endast makar och dess gemensamma barn. Införa avgift på ett prisbasbelopp för äktenskap med icke svenska medborgare. Högt uppsatta Sverigedemokrater som sjunger nazistiska kampsånger och Sverigedemokratiska representanter som gör grova rasistiska uttalanden var vad som fångades med dolda mikrofoner när tre journalister från radioprogrammet Kaliber bestämde sig för att granska Sverigedemokraterna. Omedelbart efter avslöjandena kommer partiledaren Jimmie Åkessons mycket förutsägbara lögner och bortförklaringar. Han anser inte att uttalandena är rasistiska, samtidigt som han påstår att de är ”undantag”. Men enligt de tre reportrarna, som under ett halvt års tid följt Sverigedemokraterna i Göteborg, Malmö och Stockholm, förekommer rasistiska uttalanden på en tredjedel av partiets möten.
Sverigedemokraterna har även konsekvent förnekat något som helst samröre med nazister. ”Det skulle vara en total katastrof för oss. Nu finns det ju tack och lov ingen i ledande ställning som någonsin varit inblandad i något sånt.” sade styrelseledamoten Niklas Krantz . Det året hade 37,5 % av medlemmarna i Sverigedemokraternas partistyrelse dokumenterade kopplingar till nazistiska organisationer. Jimmie Åkesson sägs dock ha medverkat till att rensa bort dessa influenser under hans ledarskap.

Främlingsfientlighet. Ibland framförs åsikten att ordet främlingsfientlighet används för att man inte vill nämna saker vid dessa rätta namn och använda ordet rasism, eftersom det låter hårdare. Andra menar att en skillnad mellan rasism och främlingsfientlighet är att främlingsfientligheten också kan drabba människor som på något sätt är annorlunda än majoriteten i ett visst sammanhang, även om de har samma etniska tillhörighet. Grunden till rasismen och främlingsfientligheten är i vilket fall exakt den samma: antagandet att det är möjligt att dela in mänskligheten i grupper, behovet av att göra så och sedan behandla människor olika beroende på vilken grupp de tillhör.  Med det som utgångspunkt får man anse att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti med rasistiska inslag. Men även om partiet säger sig vara emot främlingsfientlighet och rasism så underblåser man dessa tendenser i samhället genom sina åsikter.  Migrationsinformation genomför mätningar avseende svenskars inställning till invandring där svenskar rent generellt kan betraktas som positiv till den invandring som sker.  Sverigedemokraterna brukar också tendera till att överdriva invandringen i Sverige i andel av befolkningen jämfört med andra europeiska länder.  http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/framlingsfientliga-partier/

Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Den brittiska tankesmedjan Demos genomförde under sommaren 2011 en enkätundersökning bland medlemmar i olika Facebookgrupper med anknytning till högerpopulistiska partier i Europa. Under tre veckor fick           16 000 medlemmar i Sverigedemokratiska facebookgrupper möjlighet att svara på den svenska delen av undersökningen . Enligt Demos undersökning så ser en mycket hög andel av de sverigedemokratiska sympatisörer negativt på Sveriges framtid. 81 procent höll inte med om påståendet ”Sverige är på rätt  väg”. De viktigaste frågorna för de sverigedemokratiska sympatisörerna var att bevara den svenska kulturen och identiteten från hot som de anser kommer utifrån, till exempel mångkulturen och den islamistiska extremismen.  SD-sympatisörerna har liten tillit till andra människor. Endast 32 procent av dem svarade ja på frågan om man kan lita på andra, jämfört med 68 procent av Sveriges befolkning i genomsnitt. De litar också mindre än genomsnittet på myndigheter och olika institutioner förutom armén som de har större tillit till än vad genomsnittsbefolkningen har. Majoriteten (63 procent) av de sverigedemokratiska sympatisörerna  är unga män mellan 16-20 år. Den som vill se den digitala presentationen som genomfördes på ett seminarium anordnad av Fores 2012 länkar jag videon här. http://www.youtube.com/watch?v=0oZTaKK-Cmw

Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, har studerat Sverigedemokratiska väljare.   Han slår fast att unga män är överrepresenterade bland Sverigedemokraternas väljare. SD-väljare bor i större utsträckning på landsbygden, framför allt i södra Sverige. Bjuv, Eslöv, Hörby, Landskrona, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg och Åstorp var starka fästen vid 2006 års val. Vidare skriver Henrik Oscarsson att:

”…sd-väljarna skiljer sig dramatiskt från övriga partiers väljare när det gäller politiskt förtroende, intresse, kunskap och utbildning. Det politiska förtroendet är mycket lågt. Endast 11 procent av sd-väljarna uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för politiker (jämfört med 46 procent bland samtliga väljare). Andelen politiskt intresserade är lägre (45 procent) än snittet i valmanskåren (55 procent). Graden av anhängarskap är också lägre än för alla andra partiväljare: endast tio procent av sverigedemokraternas väljare uppger att de betraktar sig som anhängare av partiet (snittet är 31 procent). Den genomsnittliga politiska kunskapsnivån bland sd-väljarna mätt med ett kunskapsindex med 16 kunskapsfrågor är nästan en standardavvikelseenhet lägre än befolkningssnittet (5,7 poäng jämfört med 7,3 poäng). Och endast nio procent av sverigedemokraternas väljare har examen från en högskoleutbildning (befolkningssnittet i vår jämförelse är 22 procent)”.

Unga outbildade män således och i specifika regioner. Kanske något för ungdomsförbunden i de olika partierna att ta tag i för att motverka främlingsfientligheten och den groende rasismen.

Annonser
Lämna en kommentar

16 kommentarer

 1. mopsen

   /  20 maj, 2012

  Du bär på kunskaper och förmågor, som kunde sänka ett skepp. Hj Branting fick Nobels fredspris 1921. En fantastisk man, astronomidocent och innehavare av eget trevånings stenhus på Norrtullsgatan 3 .

  All respekt.

  Arbetarrörelsens historia alltifrån August Palm är imponerande och fascinerande. Många (jag själv) lever p g a den utbyggnad av omsorgen som (S) gjort genom åren vid makten. Men du som sjöman vet att ett fartyg eller en livbåt har en begränsad kapacitet.
  Jag påstår att den kapaciteten redan nu är överutnyttjad.

  Bästa hälsningar

  Stellan

  Gilla

  Svara
 2. mopsen

   /  20 maj, 2012

  Tack för trevligt budskap. Jag har besökt en lite märklig nisch i marinhistorien, nämligen svenska flottans hjälpfartyg 1939-1945, d v s inkallade och gråmålade ångfartyg, bogserbåtar och fiskesmackar.

  En annan nisch är spanska inbördeskriget 1936-1939 där mina sympatier går till republikanerna och de internationella brigaderna.

  Ett tredje specialområde är Enboms-processen 1952, där jag hävdar att Enboms-ligan blott existerade i fantasin.

  Kommendörkaptenen hette nog Magnus Starck och var på sin tid den ledande marinhistorikern i Sverige.

  Jag hade respekt för Olof Palmes intelligens, men ogillade att han inte såsom Per Albin Hansson och Tage Erlander hade ambitionen att vara hela landets statsminister, inklusive minoriteten, utan blott tog hänsyn till det han kallade ”vårt folk”.

  Kuriosa: Som barn hade jag Hjalmar Brantings badkappa, som sytts om till passande storlek. Min faster var nära väninna till Sonja Branting-Westerståhl.

  Bästa hälsningar

  Stellan

  Gilla

  Svara
  • Hej Stellan!

   Ja just det hans förnamn var Magnus vill jag nu minnas, en särdeles sympatisk karl var han ändå enligt min åsikt. Kan berätta en roligt, och helt sann anekdot där han i kraft av hans rang sk, var utsedd såsom stridsdomare under en landsättning av oss flottister på någon liten skogbevuxen holme i den yttre skärgården. Själv var jag då upphöjd till korpral och skulle samla mina mannar för avrapportering till högre befäl vilket också skedde. Vi blev beordrade att resa ett tält med kamin i mitten för att ha någonstans att sova. problemet var att det tält vi begåvades med saknade tältpinnar vilket fick flertalet av oss sjömän förargat påpeka att något tält skulle minsann inte resas. En löjtnant kom till vår undsättning och tilldelade oss tvenne yxor samt beordrade oss att själva tillverka tältpinnar. En av sjömännen som fick den ene yxan gjorde sig klar att följa ordern men den andre svingade iväg yxan långt ut bland buskarna, kastade sig ner på tätduken samt virade in sig ordentligt.
   Löjtnanten blev naturligtvis högröd av vrede samt sa att nu fick han tillkalla ett högre befäl för att bringa ordning bland oss flottister. En stund senare kom han åter i sällskap med just kommendörkapten Stark som dessförinnan fått hela situationen klarlagd av nämnde löjtnant. Stark gav en kort och koncis order. ”Sjöman se till att resa tältet” en några sekunders tystnad uppstod varpå min kamrat i tältduken utan ansats till att röra sig ur fläcken replikerade på ordern följande ”Vänligen ge mig några porrtidningar då” jag såg på Stark hur han med ett brett leende, och kunde jag inte ana ett illa dolt skratt också, varpå han vände sig om och gick därifrån. Tältet blev, trots detta, så småningom rest. Ock Stark fick jag ju träffa många gånger efter denna händelse.

   Vad avser alla dessa civila farkoster som fick göra tjänst för flottans räkning under krigsåren vill jag bara tillägga att även de stora rederierna såsom Transatlantic AB, Johnssonline AB och Broströms rederier var några rederier som ålades installera kanonlavetter i syfte att biträda både den engelska flottan såväl som den svenska i lejdtrafiken. Tror att detta krav fanns kvar lång tid efter krigsslutet dock reducerat till att endast omfatta nybyggnation av fartyg för nämnda rederier, seglade i några av dem själv.
   De svenska sjömännen var ju den yrkeskår som led de största förlusterna under krigsåren. Över 1000 svenska sjömän miste livet i torpederingar och annat ohyggligt. Många svenska sjömän kom i förskingringen att landa överallt i världen,flertalet blev internerade av japanerna under i stort hela kriget innan de så småningom frisläpptes och på egen hand fick ta sig hem.

   Spanska inbördeskriget är ett ämne jag inte är särskilt bevandrad inom men känner självfallet till de svenskar som deltog i detta krig.

   Enbomsaffären är också bekant, huruvida Fritiof Enbom var inblandad i någon ligaverksamhet i sitt spioneri vågar jag inte ha någon uppfattning om då jag vet alldeles för lite. Jag har forskat lite och finner att du skrivit en bok kallad ”Livstidslögnen”, och när du nu nämner affären blir jag särskilt intresserad mot bakgrund av att han de facto blev dömd för spioneri. Ska försöka hitta boken på biblioteket för att närmare ta del av dina teorier.

   Ja Palme var ju i mångt och mycket ifrågasatt, många ifrågasatte hans egentliga syfte då han ju var av adelsätt och därför knappast kunde vara socialdemokrat. Jag fick i alla fall lära känna Olov på ett annat sätt än vad som oftast framgick av hans många tal i talarstolarna. Jag upplevde Olov Palme som väldigt ödmjuk och lyhörd rent privat vilket kanske allmänheten inte hade något intryck av. Han var ju dessutom väldigt intelligent ock ofta tog sig tid, alldeles oavsett han hade bråttom, att stanna till och verkligen lyssna.

   Det sista du nämnde måste ha känts stort, åtminstone på äldre dar, att ha fått bära samma badkappa som kanske den störste statsman vi haft i vårt land. Hjalmar Branting tillsammans med August Palm kan väl betecknas som socialdemokratins grundare. I likhet med dig får vi tacka Hjalmar Branting som lyckades avstyra de krafter som med våld ville ta makten i vårt land. Han tilldelades ju också senare Nobels fredspris, inte specifikt av den orsaken kanske som hans idoga arbete för att Sverige skulle ingå i Nationernas förbund som det då hette, ja Hjalmar Branting var en stor statsman och var väl finansminister en kortare period tror jag.

   Nåväl jag tackar och bugar för den information du delgav mig, tycker du haft en intressant karriär och ja jag tog mig faktiskt tid att läsa igenom Wikipedia där jag fann en hel del intressant. Har alltid varit intresserad av människor med stora kunskaper som kan berika min egen lilla kunskapsbank.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 3. mopsen

   /  19 maj, 2012

  Hej igen Björn,

  Har bedrivit underrättelsetjänst och kommit fram till att du bor i Solna. Jag är marinhistoriker och minns att på 1970-talet hade vi ett kommunalråd (S) i Solna, som hade varit styrman på pansarskeppet HMS Drottning Victoria (som bemannades av Karlskrona). Har tyvärr glömt hans namn, men det var en värdig och vänlig person.

  Alltnog har jag letat på en svensk nazistsång, som går till musiken ”Horst Wessel” och vars lyriska halt du själv nog bedömmer rättvist:

  ”Gör gatan fri för bruna kämpaleden,
  RP kan dö, men aldrig vända om,
  Snart höjes hitlerfanor, svärjes kämpaeden,
  ur nordisk stam allt öde kom.”

  RP avser Nordiska Rikspartiet. Minns jag rätt erhöll de i riksdagsvalet 2002 hela 17 röster och 2006 imponerande 8 röster – i hela Sverige.

  Hälsar

  Stellan

  Gilla

  Svara
  • Det är ett korrekt bedrivet underättelsearbete du gjort, är innevånare i denna moderatstyrda kommun sedan 1986, drygt 26 år nu i en förhållandevis trivsam kommun eller stad som vi ju kallar det. Systerkommunen gillar jag också för dess förmåga att i många sammanhang bevarat sin prägel och inte i allt kommersialiserat kommunen i samma utsträckning som Solna. Men måhända detta beror på det ideologiska avgränsningar som skiljer våra kommuner åt, vad vet jag.
   Vad avser en fd. kommunalråd tillika styrman på ett av våra två sedan tidigare pansarskepp är det mig obekant vem det kunde vara. Annars är Karlskrona bekant för mig då jag inledde min värnplikt där i slutet av 60 talet på bataljon Sparre där jag sedermera blev förflyttad för att utbildas på KA4 i Göteborg vilket ansågs lite av en förnedring för oss nyinryckta beväringar.Nåväl, jag minns karlskrona som en alltigenom trevlig stad om man bortser från att stadens invånare inte alltid uppskattade oss sjömän. Minns att vi ibland möttes av handskrivna lappar på de då få utskänkningsställen som fanns tillhanda ”Hundar och flottister äro ej önskvärda”. Karlskrona är numer förlåtna.
   Efter avslutad tjänstgöring i Kungliga Flottan blev jag och flera av mina kamrater erbjudna fortsatt karriär, men tackade nej, vilket jag haft anledning att ångra därefter. Jag fortsatte att leva mitt liv i svenska handelsflottan, blev så småningom, efter studier, både styrman och befälhavare. En person som gav mig ett starkt intryck i flottan var kommendörkapten Stark, minns inte hans förnamn, en vänlig och sympatisk man som jag fattade tycke för, kanske mest för att jag slarvade med mina gradbeteckningar som då behövdes för passage av ”nålsögat” Berga Örlogsskola. Blev rapporterad men räddades av Stark. Man kan säga att han var den som inspirerade mig till vidare studier i navigationskonsten.

   Nazistiska pamfletter är dessvärre inte min starka sida och känner inte att jag behövt den sortens underhållning i något annat syfte än de historiska.

   Jag är minst sagt imponerad av din karriär, måhända av den anledningen att jag själv är så starkt förknippad med sjöfart, främst den civila, men som ändå har många beröringsgrunder. Liksom du är jag väldigt intresserad av sjöfartshistoria dock mer av den civila sjöfarten och dess utveckling. Under mina första ”stapplande” steg på fartygsdäcken mötte jag många sjömän som seglade utanför spärren, den av de krigförande parterna upprättade spärr i Skagerack, allmänt kallad just Skagereacksspärren, för att kontrollera handeln mellan de nordiska länderna och övriga världen. Jag fascinerades av deras i många stycken tragiska händelser under krigsåren vilket föranledde mig att vidare studera händelser under krigsåren vad avser just sjömännens villkor och kanske där våra vägar korsats genom dels den civila som flottans historia under krigsåren.

   Olov Palme träffade jag många gånger, han var en i alla stycken kontroversiell politiker med en retorisk förmåga som jag knappast sett en politiker senare kunna utöva. Jag inspirerades mycket av hans intellekt genom de många samtal jag hade med honom. Han var ju som bekant antingen avskydd eller älskad, något mitt emellan existerade inte.
   Socialdemokrat var jag dessförinnan och inte för att mitt barndomshem var utpräglat socialdemokratisk utan snarare av egen övertygelse.
   Erlander och hans hustru, bägge mycket sympatiska människor, träffade jag endast vid ett fåtal tillfällen lika så Sträng som jag tyckte mycket om och var en finansminister av den gamla skolan enligt mig.

   Mitt intresse av SD som parti inskränker sig endast av det faktum att partiet vuxit ur ett missnöje av främst den invandringspolitik som bedrivits under de senaste decennierna ock som dessutom är partiets stora profilfråga jämte på senare tid också kriminalfrågor. Jag fascineras av de mekanismer som får sådana partier att växa. Jag sympatiserar således inte av dess politik utan ser partiets framgångar baserade på en form av populism baserade på undertryckta missnöjesyttringar i samhället. Jag är övertygad om att partiets företrädare består av väl utbildade och intelligenta människor vilket gör det ännu mer ifrågasatt då det drar till sig, generellt, unga människor ofta utan särskild hög utbildning vilket framgår av den undersökning jag refererade till i inlägget.
   Påfallande ofta, upplever jag, att deras politiska insikt är ganska svag, man förlitar sig i stor utsträckning till partiets företrädare vilket tycks vara fallet med samtliga dessa betraktade främlingsfientliga partier. Nåväl som en politisk motkraft till det etablerade politiska etablissemanget kan jag ändå förstå att dem vuxit och på demokratisk väg tagit sig in i parlamentet,detta skall givetvis respekteras. SD har ju dessutom under senare år ”skalat” av sig det mest radikala inställningarna i sin invandringspolitik och gjort frågorna aningen ”mjukare” i sin framtoning, anledningen till det är ju självklar egentligen, man når inte breda grupper i samhället genom att radikalisera invandringsfrågorna så länge en majoritet (60%) av medborgarna är positivt inställd till invandringen.

   Nåväl, jag önskar dig och din familj en trevlig avslutning på helgen
   MVH/Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
 4. mopsen

   /  19 maj, 2012

  Tack för ditt svar! Har funnit att du bor i Solna. Själv bor jag och är verksam i Sundbyberg. Pensionerad överstelöjtnant, chef krigshistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan, internationellt känd marinhistoriker och bl a ledamot på livstid av US Naval Institute och Officier dans le Ordre de les Palmes Academiques.

  Ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl Örlogsmannasällskapet, hederskorpral (maskintjänst) i Kungl Flottan.

  Mina föräldrar var aktiva socialdemokrater, men konverterade till centerpartiet då Olof Palme började bedriva politik, som de inte kunde sympatisera med. Jag blev officer på uppmaning av Tage Erlander och skulle bidraga till att demokratisera officerskåren. Vad hände?

  Kritiserad, förhånad och bespottad av vänstern, vände jag mig som officersaspirant till dem, som inte förpestade mitt liv. Resten kan läsas på Wikipedia.

  Alltnog, min bäste vän i politiken var kommunalrådet John-Olof Rosander (S), framliden, sörjd och saknad. Jag beundrar Hjalmar Branting för att han hindrade en revolution i Sverige och Fredrik Thorsson, den bäste finansminister Sverige haft. Tyvärr dog båda 1925.

  Jag gillar även Gunnar Sträng. Han deltog ibland i Sveagardesföreningens möten och sade bl a:
  – Tjänsten som korpral vid Gardets kulsprutekompani lade en extra tum till växten.

  Alltnog, vidare till SD:s historia. Instämmer med det mesta, men avvikelser i detaljer.

  SVERIGEDEMOKRATERNAS URSPRUNG

  SD bildades i Stockholm den 6 februari 1988 av utbrytare från Sverigepartiet. Detta hade sina rötter i Framstegspartiet (som fanns i Motala och Stockholm) samt en del personer från det som kallades Bevara Sverige Svenskt (BSS). BSS var emellertid inte något riktigt parti, utan närmast ett slagord, en rubrik för flera nationalistiska sekter.

  Syftet med SD var att i stället för aktivism arbeta demokratiskt och parlamentariskt. Givetvis gick de ivrigaste aktivisterna inte med i SD utan stannade i Sverigepartiet. Ett antal yngre SD-medlemmar begrep inte detta med demokrati och parlamentarism varför de lämnade partiet som de ansåg ha blivit för ”mesigt”.

  Även äldre hoppade av ideologiska skäl och bildade en vildvuxen flora av små sekter. Leif Eriksson (Zeilon) lämnade 1994 SD och bildade Hembygdspartiet. Leif Larsson bildade Föreningen Sveriges Framtid som senare böt namn till Riksfronten.

  Ny ordförande för SD blev 1995 Mikael Jansson (ex- Centerpartiet). Under hans ledning rensades arvet från aktiviströrelserna bort. Rikspolisstyrelsen konstaterade 1996 att SD var upprensat, demokratiskt och parlamentariskt.

  2005 tillträdde Jimmie Åkesson som partiordförande.
  ___

  Som boende i Solna bör du vara medveten om att vi i SD Sundbyberg inte bär oss illa åt. Vi har fler medlemmar i Solna, men ingen fungerande administration. Den påtänkte ordföranden avled hastigt och oväntat. En polisman var beredd att ta på sig uppgiften, men avstod efter att av sin chef fått ”enskild karriärrådgivning”.

  Hälsar
  Stellan

  Gilla

  Svara
 5. mopsen

   /  19 maj, 2012

  Jag var riksdagsledamot för SD under ett halvår och känner alltså Jimmie Åkesson personligen. Han är mycket lugn och genomtänkt. Riksdagsgruppen består av personer som med ett undantag har ett förflutet i något annat parti, majoriteten fd moderater. För att bli riksdagskandidat för SD krävs rent utdrag ur polisregistret samt skriftlig självdeklaration om kronofogdeskulder, tv-licenser o s v. På kommunal nivå krävs endast sagda självdeklaration.

  Vidare känner jag medlemmarna i vår kommunala lokalförening. Av dessa har 30% examen från universitet eller högskola, 40% gymnasiekompetens (inkl praktiska linjer) och 30% grundskola eller utländsk folkskola. En av dessa är främlingsfientlig. Flera är gifta eller sammanboende med invandrare och några har utlandsadopterade barn. Den främlingsfientlige är själv fransman. Han är en kopia av Louis de Funès och en levande slumpgenerator vad gäller åsikter och generellt sett mot allt. Han har en fascistoid katt som heter Adolf.

  Vi har även ett antal sympatisörer, som deltar ibland i våra aktiviteter. De vill inte bli medlemmar för att de fruktar problem på arbetsplatsen eller känner rädsla för att utsättas för våld. Några av dessa hyser motvilja mot vissa grupper av människor, men är inte främlingsfientliga i övrigt.

  En ungrare ogillar muslimer, en ungerska ogillar romer, som hon kallar zigenare. Båda åberopar erfarenheter från uppväxtåren. En turk ogillar det han kallar ”hucklekärringar”, med vilket avses somalier. Hans argument är att de är bidragstagare.

  Men — ett återkommande ärende i partistyrelsen är uteslutning av medlemmar, som gjort eller sagt något olämpligt. Så visst finns det personer, som är belastande för partiet. Dessa är inte engagerade på nationell nivå, utan lokala företeelser. Det är tillräckligt förargligt. SD genomförde stora ”utrensningar” 1995 och 2005.

  SD har problem med rekryteringen. De flesta personer, som har politiska intressen hade redan engagerat sig i andra partier, då SD började växa ordentligt. Detta innebar bl a att SD fick ta emot människor, som av en eller annan anledning kommit på kant med sitt gamla parti. Hoppet står till att vi fram till 2014 kan rekrytera ungdomar som är läraktiga.

  Själv valdes jag in i kommunfullmäktige 1970 såsom centerpartist. Efter nio år var jag partilös en mandatperiod, men återkom i fullmäktige för moderaterna. Lämnade den aktiva politiken 1999 (ersättare i riksdagen), men var medlem i (M) fram till 2007.

  Besvikelse över den försvarspolitik (M) förde fick mig att fundera på SD. Jag övervägde detta under två år och gick med i SD 2009 sedan jag frågat en bekant inom Säpo hur synen var på detta parti.

  Jag engagerades i SD:s försvarspolitiska utskott, som sammanträdde hemma hos mig. Min hustru, som ju är laotiska, var först mycket misstänksam mot SD. Men när hon lärt känna ett antal medlemmar, böt hon åsikt och gick 2010 själv med i partiet.

  Med tillönskan om trevlig helg,

  PS. Min tid till sjöss var föga heroisk. Eldare på en bogserbåt i Stockholms hamn respektive en mindre skärgårdsångare. Karriären i handelsflottan kröntes med en (1) resa som bristmönstrad maskinist ToR Stockholm – Södertälje.

  Stellan

  Gilla

  Svara
  • Det du beskriver låter ju positivt och det gläder mig om det är på det sätt du beskriver. Jag förstår att ett parti som är sprunget ur ett rasistiskt förflutet tar tid att rensa bort sådana influenser. Ock där tror jag alla som arbetar seriöst motarbetar dessa influenser. Partiet har ju en stämpel på sig som kanske drar till sig mindre nogräknade figurer. Jag önskar ändå innerligt att med de åtgärder du beskriver skall ge positiva resultat. Den politiska agendan tilltalar mig dock inte men det är en annan sak. Har själv varit politiskt aktiv av och till under 70 och 80 talet då såsom sakkunnig i näringsdepartementet och företrädde sjöfartspolitiska frågor.

   Nåväl jag önskar dig lycka till och hoppas naturligtvis att även SD skall bli ett parti med en agenda som inte hemfaller åt främlingsfientlighet.och att framförallt partiet drar till sig seriösa personer som vill arbeta politiskt.

   Jag önskar dig och din familj en trevlig helg
   MVH/Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
 6. mopsen

   /  19 maj, 2012

  Tack för länkarna. Har snabbt läst och lyssnat, men finner inga nazistiska kampsånger. Det finns f ö inte så många sådana och med få undantag är de tyska, vilket språk majoriteten i SD inte behärskar.

  För övrigt är fartyget på din vinjettbild vackert och väcker hos mig minnen från en lycklig tid.

  Hälsar

  Stellan

  Gilla

  Svara
  • Varsågodd! Kul att du uppskattade fartyget som jag tjänstgjorde i som styrman på 70 talet. min karriär avslutades redan 87 då jag fick en tjänst som chef för ett av landets största oljehamnar. Nåväl! Lade inte så mycket vikt vid vad slags kampsånger som framfördes utan snarare som ett uttryck för en kultur som jag ogillar starkt av förklarliga skäl. Jag måste ändå tillstå att Jimmi Åkesson tycks vara en ung intelligent man och en god talare och det skulle av den anledningen förvåna mig djupt om han, mot bakgrund av den mediabild han fått, skulle hemfalla till något sådant. Det är min förhoppning att han lyckas rensa bort sådana skavanker och att partiet blir allmänt accepterat som seriöst. Kan dock inte med bästa vilja påstå att så är fallet idag.

   Vänliga hälsningar/Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
 7. mopsen

   /  19 maj, 2012

  Det blev kanske lite teoretiskt. Låt oss ta ett praktikfall. MK är etniskt från Laos, uppvuxen i Thailand, utbildad i Schweiz och Sverige. Svenskt gymnasium vårdlinjen. Undersköterska i långvården under sju år. P g a livshotande sjukdom blev hennes högerarm amputerad 2010. Hon fortbildade sig i förvaltning och ekonomi.

  MK är vår uppskattade kommunrevisor (SD) i Sundbyberg.

  Imorgon är det lördag. Då skall jag hämta hennes son från Arlanda. Han har varit i Italien för att träffa en kamrat från Filippinerna (Manila) där de båda gick i skola.

  Så ser min verklighet ut och jag har inga synpunkter på andra människor, men jag hoppas att ni förlåter mig om jag söker torka av mig de ”demokratiska” spyorna.

  Bästa hälsningar

  Mopsi

  Gilla

  Svara
 8. mopsen

   /  18 maj, 2012

  Högt uppsatta Sverigedemokrater sjunger nazistiska kampsånger. Var god styrk påståendet. Rörande den olämpliga sången ”Olof Palme gickpå bio”, så kommer den från Moderat Skolungdom (MSU). Ifrågasätt gärna SD, men om möjligt på bättre grunder.

  Gilla

  Svara
  • Ta gärna kontakt med redaktionen för Kaliber där får du svaren. Sen tycker jag du skall läsa inlägget aningen mer noggrant. Vilka sånger som sjöngs har jag inte nämnt.något om. Ja, jag ifrägasätter Sverigedemokraterna på goda grunder, det finns fler grunder som styrker min uppfattning att SD är ett rasistisk och främlingsfientligt parti. Om detta kommer jag skriva i ett senare inlägg. Man är fri att acceptera respektive inte acceptera det jag skriver.

   Gilla

   Svara
   • mopsen

     /  18 maj, 2012

    Citat: ”Högt uppsatta Sverigedemokrater som sjunger nazistiska kampsånger—”. Jag accepterar utan svårighet din yttrandefrihet. Jag har blott ställt en enkel fråga om vilka belägg som finns för detta sjungande av nazistiska kampsånger och du har hänvisat till ”Kaliber”. Vetenskapligt är det du som skall belägga dina påståenden med källhänvisningar, inte jag som skall börja söka med ”Kaliber” som enda ingångsvärde.

    Du påstår att SD är ”rasistiskt och främlingsfientligt”. Jag tror mig inte kunna nå dig. men måste i sanningens namn nämna att här i SD Sundbyberg är 40% av medlemmarna själva invandrade (Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Kina, Laos. Rumänien, Serbien, Thailand, Tyskland, Ungern, Österrike). Vi har fem politiskt förtroendevalda varav två invandrare (Laos, Serbien) vilket gör 40%.

    Jag har under min tid som medlem i SD aldrig hört någon sjunga nazistiska kampsånger. Jag har faktiskt inte hört några medlemmar sjunga över huvud taget.

    Med tillönskan om trevlig helg,

    Stellan Bojerud (SD)

    Gilla

   • Jag hade för avsikt att inte gå längre än vad jag gjorde i mitt blogginlägg, förutom att jag vid ett senare tillfälle kommer att genomlysa Sverigedemokraternas principprogram som i allt väsentligt lyser av motsatser.

    För att återgå till din replik på mitt inlägg saknar du belägg för att det jag hävdar rent generellt inte skulle existera. Så är inte fallet och vill därför ge dig de belägg som du uppges sakna.

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2728776
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2728776
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2867908
    http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1316&grupp=7864&artikel=2883677

    Dessa reportage genomfördes under 2009. Det är nu 2012, skulle Sverigedemokraternas medlemmar under de tre år som gått rensat bort all den retorik som uppenbarligen förekommit förefaller vara en mer av utopi än sanning. Men naturligtvis skulle både jag och alla andra bli glada om så var fallet.
    Utöver det är jag övertygad om att flertalet av medlemmarna inte har dessa rasistiska och främlingfientliga åsikter som tydliggörs i programmen. Det vore kanske hederligare att komma till rätta med sådana åsikter än att försvara sig med att det inte förekommer.
    Kan utöver det ovan anförda hävda att sådana främlingsfientliga uttryck förekommit även i andra partier vilket är minst lika beklagligt.

    Vad avser ditt andra svar, med hänvisning till ”Jag överlämnar ordet till Nasrin Sjögren” tänker jag inte ens kommentera med annat än att det hon upplevt är förkastligt och hör inte hemma i ett demokratiskt och öppet samhälle.

    MVH/Björn Alvebrand

    Gilla

 1. Sverigedemokraterna Sverige………. « BJÖRN ALVEBRAND

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: