Lögnernas tid är förbi nu Reinfeldt!!!!

Massarbetslöshet eller inte massarbetslöshet?

Det var den stora frågan i valrörelsen 2006 och det var den frågan som avgjorde valet enligt många bedömare, inte minst Socialdemokraterna själva.

Så här uttryckte sig Reinfeldt i en partiledardebatt i Riksdagen den 12 oktober 2005;

”Vi har formerat själva och i bärande delar med vår allians en politik för att fler ska få jobb. Vi tänker sätta Sverige i arbete. Moderaterna tänker gå till val 2006 som det nya arbetarpartiet. Vi tänker säga till väljarna: Ge oss din röst för att vi ska sätta Sverige i arbete, så att fler ska få möjligheten att forma sin tillvaro utifrån den självständighet det ger att ha ett jobb!

Vi utmanar en regering som säger att det räcker att vara bidragsförsörjd för att vara trygg i Sverige. Det är inte vår uppfattning. Vi tänker aldrig sluta anstränga oss för att se till att fler får jobb och kan komma bort från bidragsförsörjning till arbete. Vi utmanar en regering som döljer arbetslösheten snarare än att göra någonting åt den.”

Alliansen använde ofta siffrorna 1 miljon, 1,2 miljoner eller 1,5 miljoner i utanförskap. Detta var ett resultat av att man räknade arbetslöshet som: ”Befolkningen i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) minus antalet sysselsatta minus antalet studerande som inte söker arbete dividerat med befolkningen (16-64 år) andelen uttryckt i procent. Detta kallade moderaterna för ”bred arbetslöshet” eller ”verklig arbetslöshet”.

Om vi börjar med att kontrollera arbetslösheten i enlighet med det nya sättet att beräkna arbetslösheten så var den enligt SCB som följer;

Enligt SCB var arbetslösheten sista augusti 2005  5,2 procent. 2006 var den 6,1  procent …”

Då!!! Ansåg Reinfeldt att vi hade massarbetslöshet!!!

”Enligt SCB var arbetslösheten sista mars 2012  7,7 procent”.

Idag!!! Anser Reinfeldt att vi INTE har massarbetslöshet???????

Aningen förbryllande minst sagt! Men förklaringen kom så sent som den 16 maj  i år då TT ställde följande fråga;

”Hur länge ska man vänta innan man stimulerar ekonomin? Till tio procents arbetslöshet? Det är nu en arbetslöshet som ni beskrev som massarbetslöshet 2006”

Reinfeldt svarar på följande sätt;

”Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Vi beskrev då (2006) ett vidare utanförskap som handlade om att en stor del av de som var i arbetsför ålder, men som inte jobbade, inte beskrevs som arbetslösa. Och utanförskapet har minskat”

Då ställer sig vän av ordning frågan, hur stor var då massarbetslösheten 2006 med Reinfeldts sätt att beskriva situationen idag?  2006 var arbetslösheten bland utrikes födda 22%. 2012 var den 35%. Statistik finns från januari 2005 och framåt hos Arbetsförmedlingen.  Det blir ännu mer förbryllande med Reinfeldts sifferjonglering när man upptäcker att arbetslösheten ökat under hans regeringsinnehav med hela 13%. Hur var det nu med Reinfeldts massarbetslöshet?

Om Reinfeldt menade massarbetslöshet 2006 så är massarbetslösheten 2012 större bland de som han menar ”etniska svenskar” vad han nu menar med uttrycket egentligen? Etniska svenskar finns inte som begrepp i statistiken. Bland utrikes födda är den definitivt större, nämligen hela 13% under hans regeringsperiod.

Dags att sluta ljuga Reinfeldt och återgå till sanningen


%d bloggare gillar detta: