Långsiktighet är inget för regeringen!!!!

Vi vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering.

Den borgerliga regeringen vill däremot bygga nya kärnkraftverk. Deras alternativ till snabba investeringar i förnybar energi är att det eventuellt ska byggas nya dyra kärnkraftverk om tio-femton år. Istället för att skapa långsiktighet för energiförsörjningen riskerar alliansens politik att viktiga satsningar på förnybar energi uteblir.

Vi vill driva på utbyggnaden av den förnybara energin och påbörja energiomställningen till säker och miljövänlig energi. Under tiden vill vi föra samtal mellan partierna, på båda sidor blockgränsen, för att åstadkomma en långsiktig energipolitik. Energifrågan är för viktig för kortsiktiga beslut och politiska spel. Vi kommer aldrig att medverka till att uranbrytning startas i Sverige.

Så vill Socialdemokratin utveckla energipolitiken, långsiktiga överenskommelser som gagnar industrin, jobben och medborgarnas garanti för säkra och miljövänliga alternativ. Att därvid satsa på forskning för att snabbare kunna investera i förnybar energi som ger nya arbetstillfällen är ett klokt beslut. Men det tycker inte Alliansen!!!!!

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén har vid ett antal tillfällen sträckt ut handen till regeringen i syfte att få till stånd en långsiktig energiöverenskommelse men har hitintills fått nej med följande motivering;

Svenska företag och konsumenter måste kunna lita på att det finns en trygg energiförsörjning. Det förutsätter att energiföretagen får långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder till höga elpriser och att den nödvändiga klimatomställningen uteblir. Detta är en del i överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik som partierna i regeringen slöt i februari 2009.

Allianspartiernas långsiktiga energiöverenskommelse omfattar tiden från 2009  ock fram till valet 2014! hur man kan benämna en långsiktig energiöverenskommelse som sträcker sig 5 år över tid är en i alla avseenden märklig syn på långsiktighet, såvitt man inte förutsätter att allianspartierna vinner valet 2014 och trots detta kan det knappast ens då kallas långsiktig. Inom regeringen finns ingenting om forskning för att få fram miljöalternativ utan man grundar sin överenskommelse med att det krävs en trygghet för elkonsumenterna att tillgången på el säkras. Man menar härvid också att ständiga spelregler leder till otrygghet, uteblivna investeringar, (läs byggande av ny kärnkraft)  vilket skulle leda, till enligt regeringen, ökade kostnader och den nödvändiga klimatomställningen uteblir. Det finns ingenting om satsningar och forskning om framtida klimatomställning. Överhuvudtaget har man ingen klimatpolitik värd namnet.

Centerpartiet har ”förutom kovänt i kärnkraftsfrågan”  hävdat att genom överenskommelsen åstadkommit världens mest ambitiösa mål för förnybar energi.

Den krassa sanningen är att regeringen vill inte satsa på klimatförändringar mer än det som anslås i direktiv av EU, att gå steget längre och kanske bli ledande i energiomställningen för EU området är ingenting för Alliansen.

Det blir helt förbjudet för staten att ge ekonomiskt stöd till ny kärnkraft. Helt fel. Riksdagen beslutar inte om något förbud. I regeringsförslaget heter det att ”statligt stöd i form av direkta eller indirekta subventioner kan inte påräknas” och näringsutskottet har dessutom tillstyrkt Sven Bergströms motion som innebär att regeringen uppmanas återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas.  ”Ingen regering kan binda en framtida regering till sina egna löften….den tid som behövs innan man faktiskt kan beställa en reaktor är betydligt längre än livslängden för en regering.”   Därmed  faller regeringens sk.långsiktiga överenskommelse.

Den tidigare Centerledaren Maud Olofsson avslöjar i DN  den 13 mars 2012 att hon många gånger knutit näven i fickan över Folkpartiledaren Jan Björklund. Hon anser att han är illojal mot alliansens energipolitiska överenskommelse. så här säger hon;

”Folkpartiet har aktivt motarbetat förnybar energi, säger den tidigare vice statsministern. Maud Olofsson är irriterad på hur Jan Björklund agerat i frågan om Saudiarabien.
Om man nu ska avslöja hur förhandlingar i regeringen går till som ju Jan Björklund har gjort när det gäller det militära samarbetet med Saudiarabien så kan jag ju säga att i alla regeringens diskussioner om förnybar energi har vi haft mest problem med Folkpartiet, säger hon.
 Jan Björklund har aktivt motarbetet förnybar energi, trots att det ligger i uppgörelsen att vi ska stimulera sådan. Men det säger han inte utåt. För det skulle ingen människa begripa, att det finns ett parti i Sveriges riksdag som är emot förnybar energi.”

I ock med Alliansens energiöverenskommelse har man brutit den folkomröstning som skedde den 23 mars 1980. Det förslag som vann omröstningen lades fram utav Socialdemokraterna och Folkpartiet. Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att alla reaktorer skulle vara avvecklade till år 2010. Man fastnade för denna tidpunkt eftersom Forsmark 3 och Oskarshamn 3, som skulle tas i bruk först 1985, antogs ha en teknisk livslängd på 25 år. Årtalet 2010 var inte formellt en del av någon av linjerna i folkomröstningen, men det kom att användas i kampanjen för Linje 2. Det stipulerade avvecklingsårtalet 2010 har nu passerat, men någon avveckling är inte förestående. Istället röstade riksdagen den 17 juni 2010 ja till att tillåta byggande av nya reaktorer för att ersätta de befintliga, vilket alltså är i direkt strid med framförallt linje 3.

Enligt överenskommelsen får nya reaktorer endast byggas av de företag som redan äger kärnkraftverk i Sverige skriver Expressen den 19 maj 2012. Ett av de tre företagen ägs dessutom av staten – och kontrolleras av näringsminister Annie Lööf (C).
De övriga två – finska Fortum och tyska Eon – är inte intresserade av att bygga nya reaktorer på grund av det politiska läget i Sverige. Ointresset är direkt förknipppat med Alliansens sk. långsiktiga överenskommelse???????? Så här skriver Expressen vidare;

”Folkpartiledaren och kärnkraftsförespråkaren Jan Björklund har ilsknat till på skrivelsen i överenskommelsen och kräver nya förhandlingar.
Jag vill gärna höra argumentet om varför tyska Eon ska avgöra om svensk basindustri inte ska få bygga en ny reaktor. Det vore väldigt oliberalt av en borgerlig regering att genom lagstiftning låsa in kärnproduktion i privata monopol, säger han till Dagens Industri. 
Men Centerpartiets ledare, Annie Lööf, vägrar att riva upp sin företrädares överenskommelse. 
Det är otänkbart att omförhandla energiöverenskommelsen. Jag tycker att det är ett oansvarigt krav av Jan Björklund, säger hon till Dagens Industri.”

Kan svenska folket hoppas på att Löfvén med hjälp av främst Miljöpartiet och kanskeVänstern river upp alliansens energiöverenskommelsen och att parterna kallar till en blocköverskridande  överenskommelse istället, en långsiktig energipolitik,som sträcker sig några år längre än den som Alliansen överenskommet om,  där hänsyn tas till jobben,  industrins framtida behov samt medborgarnas behov av elenergi jämte forskning  för alternativa energikällor som gör det möjligt att framledes fasa ut kärnkraften i enlighet med den folkomröstning som skedde 1980, dock med tillägget att kärnkraftsreaktorerna successivt ersätts med energislag som är miljövänliga och säkra ur drift synpunkt? Det förefaller som åtminstone Socialdemokraterna och miljöpartiet skulle kunna verka för en sådan långsiktig överenskommelse. Att räkna med att Folkpartiet, som använder kärnkraftsreaktorerna som sina egna kramgoa kuddar, är inte att räkna med, moderaterna som i enlighet med sin marknadsliberala syn sannolikt inte är intresserad har ju visat sig på den näst intill obefintliga miljöpolitik man bedriver överhuvudtaget. Centern som inte är villig att göra ett dugg mer än vad EU direktivet säger,  och KD???????

%d bloggare gillar detta: