Sverigedemokraterna Sverige……….

I dagarna har vi tagit del av två på varandra följande opinionsundersökningar. Den först presenterade var United Minds undersökning som visade att de gått framåt till 8.3% där 1193 personer tillfrågats vid ett riksrepresentativt genomsnitt.  United Mind genomför sina opinionsundersökningar genom urval från webbpaneler. Den här undersökningen stämmer säkert väl överens med många SD väljare som vill hävda att partiet hela tiden växer var det nu får det ifrån!!!!!!!

Något senare under dagen presenterade SCB sin väljarundersökning, som genomförs två gånger per år, maj ock november. Här sker intervjuerna per telefon hos ett representativt urval med 9000 medverkande. I den undersökningen fick Sverigedemokraterna 5.4%. SCB:s väljarundersökningar brukar tillmätas det mest tillförlitliga och har ett kvalitativt högt värde. Således torde denna undersökning bättre spegla folkets uppfattning. Men till slut är det endast ett valresultat som räknas givetvis.

Jag har tidigare skrivit om Sverigedemokraternas väljare som i huvudsak består av unga outbildade män ock i specifika regioner.

Vad har Sverigedemokraterna åstadkommit under sina nu knappt två år  Riksdagen? Sedan Jimmie Åkesson tog över partiledareposten 2005 har han tagit partiet till mycket stora framgångar, nått stabila opinonssiffror med god marginal ner till riksdagsspärren och därmed fått en status inom de egna leden som ingen annan svensk partiledare har.  Så här skriver Henrik Eriksson journalist på Dagens nyheter om sin granskning av partiet;

Inget annat riksdagsparti kämpar så hårt för att slippa stå till svars, slippa bli intervjuade om fadäser och konstiga uttalanden, slippa möta oväntade frågor från journalister.”

Sverigedemokraterna må vara ett parti med begränsat politiskt inflytande i riksdagen, men viljan att rösta är det inget fel på. Den nystartade hemsidan Riksdagsrösten har gått igenom statistiken, och den visar att Sverigedemokraterna (som inte har bjudits in att delta i de andra partiets kvittningssystem) har den högsta närvaron när riksdagens voteringssignal ljuder.  I övrigt har man inte åstadkommit särskilt mycket i Riksdagen annat är just under voteringarna där man röstat med Alliansen i 9 fall av 10. Ett ca hundratal motioner har avgivits, mycket få av dem med deras profilfråga som är invandringen.

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits. Också kravet på att diskutera ensamkommande flyktingbarn har av talmannen avslagits och Björn Söder, partisekreterare,  räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

SD:s ledamöter har en genomsnittlig närvaro på 98 procent. Jimmie Åkesson själv har närvarat vid samtliga 617 omröstningar sedan förra valet. Sverigedemokraternas stora skräck har varit att gå samma väg som Ny demokrati, mot totalt internt sammanbrott. William Petzälls avhopp förra året var förstås ett bakslag, men åtminstone av närvarostatistiken att döma håller ännu partiledningens tyglar.

Det är dags att bemöta Sverigedemokraterna, att inte ta debatten med dem innebär i sig att de kommer att framstå som martyrer med ett ökat stöd för dess främlingsfientliga inställning till invandrarna. Främlingsfientligheten är ju också något som idogt förnekas av ledande Sverigedemokrater och man har ihärdigt förnekat sitt ursprung samt sagt sig ha rensat bort de värsta avarterna inom partiet. Följden av det har blivit en mer välvillig inställning hos kanske främst dess främste belackare inom mediabranschen, EXPO,  ”De är inga nazister. Det är vad de säger att dom inte är” sa Daniel Poohl journalist på Expo. Hanif Bali (M) var mer positiv om Sverigedemokraterna. Han sa mer eller mindre att ”Sverigedemokratiska åsikter mer eller mindre är accepterade i samhället”.

En är Lisa Bjurwald (medarbetare på Expo) är hör och häpna tillbaka på Dagens Nyheter efter något år ute i kylan. Hon skriver i princip uteslutande negativt om Östeuropa, Frankrike, Danmark, Holland, och försvarar allt som jämt allt homosexuella, zigenare, minoritetsgrupper av dess olika slag samt invandrare. Bjurwald är mer explict än Wolodarski. Hennes titel är till och med ”integration: Högerns sanslösa debatt”. 

Lisa Bjurwald skriver: 

”Borgerliga tyckare fortsätter att ropa efter en ”sansad” debatt om integration. Alla som försöker diskutera integration stämplas som rasister, påstås det. Det är en beskrivning som flitiga integrationsdebattörer inte alls känner igen sig i. Men denna approach – som gör det omöjligt för motdebattörer att påtala farligt fördomsfulla åsikter – är tydligen ”sansad”. Den misslyckade integrationspolitiken får man däremot gärna kritisera. Helst genom att i metadebatter låtsas att man inte får kritisera den.” 

Vad Bjurwald säger är att högern (Dvs. liberalerna) håller på att ”normalisera” Sverigedemokraterna genom att akademiskt problematisera det av Frankfurtskolan och Post-modernisterna givna språket. Det kan inte accepteras menar Bjurwald och säger till Timbro att hålla käften.
I förordet till Timbros nya rapport om integrationspolitik skriver tankesmedjans vd Markus Uvell att han hoppas att ”Integration eller assimilation?” av statsvetaren Andreas Johansson Heinö ska bidra till en, surprise, mer sansad debatt. Genom titeln har Timbro i alla fall bidragit till tabubrytandet av termen assimilation. Hittills har begreppet med rätta varit avskytt av alla stora svenska partier utom Sverigedemokraterna. Assimilering innebär att helt överge sin egen kultur och det egna språket för att uppgå i en nations majoritetssamhälle. Det används oftast med implikationen tvångsanpassning.
Det här är en utveckling som naturligtvis passar Sverigedemokraterna, den kan komma att befästa främlingsfientliga uppfattningar ända in i parlamentet om det inte bemöts i debatter.  Något vi inte kan, eller får, är att segregera grupper genom etniska begrepp vilket Sverigedemokraterna redan gjort i sitt partiprogram.
När man läser Sverigedemokraternas ambitioner i sitt politiska manifest finner man flertalet obegripliga begrepp som i stycken motsäger sig själv. Sverigedemokraternas viktigaste mål är att minska flykting-och anhöriginvandring. Man vill minska densamma med 90% alldeles oavsett återförening påbörjats och inte avslutats. Så här menar Jimmie Åkesson;
Det är ingen självklarhet att återföreningen ska ske här i Sverige. Vi tycker att den lika gärna kan ske utomlands
Hemspråksundervisningeni skolan ska avskaffas. Däremot vill partiet ha undervisning i svenska dialekter och folkmål!!! Att all forskning avseende hemspråksundervisning visar på att man försämrar   för barn med annat modersmål, om man avskaffar hemspråksundervisningen. De får inte bättre förmåga att lära sig svenska utan sämre. Om man vill, att de ska bli bättre på svenska så ska man stödja modersmålet. Detta har varit en klar inriktning i den svenska integrationspolitiken. Man vill slopa SFI- och modersmålsundervisning, undervisa om “svenskfientlighet” och ta bort alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder avsedda för invandrare. Ett näst intill horribelt förslag som dessutom motsäger det faktum att man vill begränsa invandringen men genom detta förslag inte medge möjligheter att lära sig det svenska språket för den resterande andel invandrare i landet eller de kvotflyktingar vi förbundet oss genom avtal med EU att ta emot.
I Sverigedemokraternas politiska program finns det förslag som syftar till att nedmontera många av de framsteg som gjorts på politikområdena jämställdhet och sexualitet. Politiken innehåller både heteronormativa och könskonserverande inslag som skulle rasera de framgångar som kvinnorörelsen och HBT-rörelsen haft de senaste hundra åren. På deras hemsida står det: ”Sverigedemokraterna sätter värde på det som skapats av vårt folk genom århundradena. Sveriges framsteg och välstånd är det svenska folkets verk. Vi, som lever idag, har ett ansvar att förvalta detta.”  Plötsligt har man reducerat alla de arbetskraftsinvandrade under 50, 60 och 70 talet som ”none existing citizens” 
Familjepolitiken är också en tidsresa bakåt i tiden.  Partiet har en rad föreställningar om vad en familj innebär som är felaktiga och hindrar människor från att konstruera egna familjekonstellationer. Deras definition av en familj är ”kärnfamiljen”, alltså en man, en kvinna och deras barn. I sitt handlingsprogram skriver de: ”Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats.”  Jag vet inte om Sverigedemokraterna har en egen tideräkning men uttrycket kärnfamilj kom som definition på 50 talet och kan inte påstås vara från tidens begynnelse.
Sverigedemokraterna tror inte på ett mångkulturellt samhälle. De beskriver istället att man vill bejaka västvärldens syn på demokrati, jämställdhet, djurskydd och mänskliga rättigheter. De vill sträva efter en gemenskap och samhörighet i samhället genom att föra en politik som syftar till att ena människor kring gemensamma värderingar. Värderingar är enligt sverigedemokraterna en utav de mest centrala kulturyttringarna. De menar även att sådant vi utövar (högtider, ceremonier), sådant som att vi är (tystlåtna, gästvänliga) och andra yttre fenomen (klädsel, mat, dryck) är beståndsdelarna i kulturen. Partiet är dock ganska motvilligt med att försöka definiera vad svenskhet är. Man hänvisar till att försöka definiera lycka eller demokrati och menar att man istället kan säga att något är svenskt eller icke-svenskt, men att man inte kan dra någon gräns. På partiets hemsida beskrivs dock den svenska kulturen så här;

”Typiskt svenskt kan väl vara köande, att sätta sig på ett helt tomt säte på bussen, att ha med sig matlåda till jobbet, att betala tillbaka 5 kr till en vän eller släkting, att inte vilja sticka ut, att lägga julklapparna under granen, att titta på Kalle Anka på julafton, att dricka snaps och äta sill på midsommarafton, att inte tuta i trafiken, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Esaias Tegnér, Vasaloppet, 14 juli på Solliden, folkdans, folkmusik, bonader på väggarna, Carl Larsson, trasmattor, ljus inredning, att hålla upp dörren för den som kommer efter och att inte tränga sig på.”

Vidare beskrivs principen om att räknas som svensk som ”den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk.” Man kan bli medlem i den svenska nationen genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att gå med i den. Man räknas endast som infödd svensk om man ”är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med
svensk eller nordisk identitet”.  Jimmie Åkesson säger under en intervju i Agenda att ” Det handlar om beteende, värderingar och var du känner tillhörighet och lojalitet. Det är det som är det viktiga. Det är det som avgör om man är svensk.”  

Sverigedemokraterna menar att ett mångkulturellt samhälle innebär att andra kulturer jämställs med eller betraktas som mer värda än den svenska kulturen och att invandrare där uppmuntras att behålla eller utveckla sin ursprungsidentitet. SD är oroliga för mångkulturen eftersom det hotar svenskheten, man är till och med orolig för att ”massinvandringen” , det här med ”mass……” tycks vara ett gemensamt vokabulär mellan SD och högern, och att de olika kulturer som medförs kommer att resultera i att svenskarna kommer bli en minoritet i det egna landet och att Sverige därför kommer bli oigenkännligt. Alla åtgärder som nu har tagits i vad SD kallar för det totalhavererade mångkulturalistiska samhällsexperimentet ska tas bort. Undrar just i det sammanhanget om Sverige på 1800 talet eller tom. ännu tidigare skulle kunna kännas igen av dagens medborgare?

I det invandringspolitiska programmet beskrivs alltså det som partiet inte anser vara förenligt med den svenska kulturen. Slutsatsen blir att det som är osvenskt inte ska få finnas i Sverige.

Som en kuriosa kan nämnas Sverigedemokraternas val av partisymbol. Blåsippan är mångkulturell och finns i många varianter, det finns de med dubbla blommor, den finns i mörkblå, mattblå, lilaröd, rosa eller vit…så här fungerar nog inte symboliken överhuvudtaget. Sen är den en typisk EU växt, finns väl över i princip nästan hela Europa? Blåsippan är vanligast i södra Sverige ock tja här kanske symboliken stämmer……hos en del i alla fall!!
%d bloggare gillar detta: