Finns det någon som tror på Reinfeldt längre?

I sin bok Det sovande folket deklarerar Fredrik Reinfeldt sin motvilja mot sjuka människor och mot arbetslösa. Som sitter inne i sina lägenheter och slappar framför tv:n. Som inte är duktiga och framåt. Inte är av rätta virket – bara är sjuka och arbetslösa ock lata.

Vilka är det då som älskar mannen som praktiskt taget utplånat arbetslöshetskassan, som försämrat vår sjukförsäkring, som sålt ut våra apotek till riskkapitalbolag, åldringsvården till samma typ av företag, skolorna likaså. Med katastrofala följder för de som drabbas.

När riskkapitalbolagen lade anbud på äldrevårdens enheter gällde samma förfarande som vid artonhundratalets utauktionering av fattiga åldringar. Den bonde som lägger lägst bud tar hem den gamle.

Dit har Reinfeldts ideologi drivit oss. Vanvårdade åldringar, sjunkande kunskapsnivå i skolorna – där en del skolor drivs av religiösa fundamentalister. De privata apoteken skickar bort kunderna när de inte har förskriven medicin inne. Vilket blir oöverstigligt tungt för den som är gammal och illa sjuk. Att behöva fara runt och leta medicin – det är också ett slags straff för sjukdom.

 När arbetslöshetskassan slogs ut krossades facken i samma attack – vilket givetvis var planerat. 400 000 människor är nu arbetslösa. Moderaterna anser på något dunkelt sätt att dessa arbetslösa får skylla sig själva. De söker inte jobb tillräckligt energiskt! Inte länge sedan Reinfeldt hävdade att ungdomsarbetslösheten var en illusion.  Massarbetslöshet har vi inte längre med den moderatledda regeringen, det var förr vi hade det när arbetslösheten var 6,1% och idag är den 8%. För att bevisa för svenska folket att Reinfeldt hade rätt påpekar han att  det är inte riktigt att beskriva Sverige i massarbetslöshet.  Det är bara oppositionen som vill undergräva vårt förtroende hos det svenska folket säger Reinfeldt och får naturligtvis medhåll från andra moderater.

Vi som lever utanför Fredrik Reinfeldts sfär är däremot medvetna om att denna mängd arbetstillfällen helt enkelt har försvunnit. Den globala ekonomin har flyttat dem till ett ekonomiskt expanderande Kina och de kommer aldrig tillbaka. Vad vi gör med de 400 000 arbetslösa vet inte Fredrik Reinfeldt – mannen utan lösningar på problemen i det land han är statsminister i. Han skiter i det! Men välvilligt vill han påpeka att vi fått 200.000 i sysselsättning, förra månaden var det 300.000 sen blev det 100.000., och nu senast hörde jag siffran 200.000 sysselsatta. Andel av befolkningen? Nej nej det är absoluta tal, det enda som gäller för moderater trots att den gängse metoden är och alltid varit i andel av befolkningen. Men Reinfeldt må tro att vi fortfarande sover för vi ser ju att arbetslösheten stiger hela tiden.

Vem älskar Fredrik Reinfeldt?  Jag kommer fram till att dessa förtroendefulla bör vara de som en bekant till mig klassade som ”ordentligt folk”. De som sköter sig. De som är friska. De som har jobb. De som kan kosta på sig att förakta dem i ”utanförskap”. De som rör sig från fredagkväll till söndag morgon i kvarteren runt Stureplan som tar taxi till Lidingö, Djursholm, Täby mfl, fashionabla kommuner i närheten av Stockholm. som fördömer de arbetslösa i nyslummens områden som lata. Som bör straffas med Fas3. Varför straffet också ska gå utöver den lata familjens barn funderar varken ”ordentligt folk” eller Fredrik Reinfeldt över. Barnen har ju inte hunnit bli lata arbetslösa? Straffet utdelas intill tredje och fjärde led?  Här ser vi Kristdemokraternas inflytande, religiösa bibliska inflytande.

Ordenligt folk tror de har fått någon tusenlapp mer i plånboken och de har inte kunskap nog att inse att de tusenlapparna tagits från åldringsvården, skolan ock sjukvårdens resurser. Får de tankar eller kritik kring detta skjuter de funderingarna ifrån sig eller skyller på den genom tiderna största finansiella kris som drabbat oss, hur den drabbat oss det vet man inte.

De är inte gamla. De är inte sjuka. Skolan ordnar sig på något sätt. Och ordentligt folks barn slussas inte över till yrkesprogrammet för att där fråntas rätten till högskolestudier, de slussas ut i friskolornas hägn, helst Lundsberg eller Sigtuna eller något av alla de andra skolor som fördubblat skolpengen för var enskild elev.

Ordentligt folk är tacksamma mot sin ledare som skyddar dem mot sjuka och arbetslösa, de ”tärande”, som annars skulle ha tagit ordenligt folks pengar, helst vill man disponera hela skatten själv. ”Utanförskapet” är en svaghet som ska straffas. Ock vem kan bättre utdela detta straff om inte just Reinfeldt ock hans moderater. Solidaritet vad är det för skit? Finns inte i en moderats encyclopedia.

”Det närande folket” hyllar nu sin ledare, som hänsynslöst slår sönder det välfärdssamhälle som var Sverige. Till sin hjälp har han en effektiv propagandamaskin. Hela det svenska mediafältet. Dagstidningar. PR byråer, ja till ock med PR folk från USA, Reinfeldts föregångsland i alla avseenden.

Statsministern fick sitt uppdrag av de ”ordentliga” och vet att använda piskan – slående neråt i samhällslagren. Folket och marknaden är nöjd. Vem vill betala för lata och simulanter?

Vi har en hotande ekonomisk kris vid horisonten. När den till slut slår till kommer den delen av ”ordentligt folk” som hör hemma i lägre medelklass även de råka illa ut. Riktigt illa. För att inte tala om de som är sjuka och arbetslösa. Soppköken har ju redan nu år 2012 fått en ny renässans  med ringlande köer av hemlösa, arbetslösa och ensamma mammor/pappor som har svårt att få vardagen att gå ihop. Vilken tur att de får sig ett dagligt mål mat till sig själva men främst till barnen. Det är kyrkan som på så sätt får träda in i det som var samhällets välfärd tidigare.

Får vi inte stopp på den här spiralen i samhället kommer det att sluta olyckligt för många människorHögerns okunnighet och oförmåga att se verkligheten på ett humant sätt, att inte garantera människors  den välfärd som våra förfäder i generationer stred för kommer att skapa konflikter i samhället av oanade mått. Statistiken varnar entydigt men Reinfeldt och hans moderater är nöjda och belåtna med sitt genomförda verk och siktar in sig på en ytterligare mandatperiod.

Den sista tiden har dock  kritiken mot den ”självutnämde landsfadern tillika Erlanders efterträdare” känts av. Den kommer från näringslivets företrädare, den kommer från en allt ökande skara av väljare som inser vart vi är på väg, ett näringsliv som är trötta på att betraktas som ett särintresse. Som om marknaden nu inte längre är helt nöjd. Den menar sig sakna stöd, att det inte räcker med sänkt krogmoms eller sänkta arbetsgivaravgifter. Då åker 4 partiledare på ”fikaresa”  det som Reinfeldt så arrogant kritiserade Stefan Löfvén för att sitta ock ”fika fram jobben”  då han vill få till samförståndslösningar mellan politiken och näringslivet ett sk. innovationsråd.

Kan denna kritik växa sig starkare och betyda att vi räddas från Reinfeldt och Moderaterna? Från högerns väg att bygga en ”nattväktarstat” där marknaden bestämmer din vardag och staten ägnar sig endast åt rikets inre och yttre säkerhet. Använd din röst på ett förnuftig sätt nästa gång.

Förvirring i Alliansen…….fortsättning följer…..

Låt dem koka sin egen soppa! Var det inte så Göran Persson sa när han gav den nyss tillträdde partiordförande Stefan Löfvén ett gott råd? Det har blivit en hel del ingredienser i den soppan nu. Det hela började med Sofia Arkelsten, nyutnämnd partisekreterare efter Per Schlingmann, då fick vi reda på att Sofia Arkelsten under sin tid om riksdagsledamot åkt med på en bjudresa till Sydfrankrike, betalt av oljebolaget Shell. Arkelsten hävdade arrogant att den ”utskällda” oljebranschen kommer att stå för ”de stora förändringarna” i klimatfrågan, jo jo oljebolagen brukar ju inte vara särskilt kända för att ta ansvar för miljön precis. Sedan kom hennes försök att kommunicera ut en ny historiebeskrivning. Hon hävdade att Allmänna Valförbundet numer moderaterna var med och röstade igenom den allmänna och fria rösträtten, bla. Oerhört provocerande!!!! Några timmar därefter tvingades hon ta tillbaka allt. Pinsamt!!!! Jag tror att det skulle kunna vara läge att ägna lite tid åt att detaljstudera moderaternas retorik och börja formulera nedplockningar där man spinner vidare på deras teser och sedan mosar dom med ett följdresonemang i samma linje. I Arkelstens fall är det dock overkill då det skulle förta hennes underhållningsvärde. Själv såg jag i henne en säker valvinnare för Socialdemokraterna och väntade bara på nästa groda. Framkom väl med all önskvärd tydlighet att hon inte var den vassaste kniven i lådan, men någon borde ändå ha kommit på att det är läge att papegojträna (mediaträna) sina partisekreterare.

Nåväl! Reinfeldt insåg att Sofia kanske inte var den partisekreterare han så väl behövde. Hon byttes, till min stora sorg ut mot ett då okänt kommunalråd i opposition från Örebro vid namn Kent Persson.  Han skulle nu komma att förbättra Reinfeldts anseende och dessutom vinna valet 2014. Själv beskrev han sig som mannen från myllan, älskade att plocka svamp och älskade också sin familj, kommer inte ihåg nu om det var i den ordningen eller kanske tvärtom.  Jo han åkte visst skidor också. Därefter började han kritisera socialdemokraterna i en lång harang, lämpligt när man skall introducera sig själv med att kritisera andra. Jag fick mina föraningar här.

Månaden efter var det dags för partiledardebatt i Agenda, Löfvéns första och spänningen var stor. I tv:en framstod Reinfeldt som trött,vilsen och håglös i debatten. Senare fick han ju också ett ganska nedslående resultat i media där Löfvén ansågs som vinnaren. Men en partisekreterare är ingen partisekreterare om man inte hyllar sin chef med allehanda berömmande ord och såga alla andra. Allt detta gjordes under själva debatten på Twitter. Det var då han döptes till ”Bagdad Bob” i folkmun. Bagdad Bob, ni vet han som hävdade att Saddam Hussein hade läget och hela landet under kontroll då den amerikanska armen stod utanför Bagdad och ville komma in i stan. Därefter stack han och ingen visste vart. Nu började det ändå tändas ett visst hopp hos mig i alla fall. Sofias efterträdare kanske också skulle kunna axla rollen som Socialdemokraternas vallokomotiv i alla fall. Det såg onekligen ljust ut. men det behövdes ändå en liten kick i rätt riktning för att oron skulle läggas helt.

Den kom!!!! Kent persson deklarerade att nu skulle man sjösätta en tillsynsmyndighet som skulle utöva tillsyn med möjlighet att stänga ner  såväl privata som offentliga vårdhem som misskötte sitt uppdrag.  När detta kom till KD:s kännedom utbröt ett formidabelt Twitterkrig, Göran Hägglund beskrev det närmast så att han nu skulle föreslå ett jobbskatteavdrag. Vad Kent Persson uppenbarligen inte visste var att ett identiskt förslag låg redan på KD:s bord och att man också sökte en Generaldirektör för den nya tillsynsmyndigheten. 13 ansökningar hade redan kommit in. Dråpligt i överkant och riktigt skrattretande roligt. Men det visar på en inkompetens utan like hos moderaterna när dess partisekreterare inte vet vad en av hans allianspartier sysslar med.

Det är inte lätt att hitta en ny Schlingman men att lyckas tillsätta en Arkelsten och Persson i följd är en prestation av Reinfeldt som går utöver det ovanliga. Nu väntar vi med spänning på en ny groda!

%d bloggare gillar detta: