Generell välfärdspolitik-bara magiska ord. (Anders Borg.)

Att Reinfeldt skrev en bok 1993 ”Det sovande folket” känner säkert det flesta till. I den dystopiskt illustra boken beskrev Reinfeldt medborgarna som mer eller mindre lata, oförmögna att ta hand om sig själva utan förlitade sig alldeles för mycket på staten. Om Reinfeldt beskrev Sverige ock den svenska staten så beskrev Anders Borg hur den skulle avvecklas i sin bok. Generell välfärdspolitik-bara magiska ord”.  Av denna illustra skrift går tydligt att utläsa, att det här med generell välfärd, det är inte en del av Anders Borgs drömsamhälle. ”I Sverige har vi valt en extrem utformning av vår välfärdspolitik – den generella”, inleder Borg.
På 97 sidor går han noga igenom – och avfärdar – alla argument för den svenska välfärdsmodellen.
För de som var med och byggde vårt samhälle efter solidaritetsprincipen är denna skrift i likhet med Fredrik Reinfeldts skrift ”Det sovande folket” lika skrämmande, och vände sig några i gravarna vore det våra förfäder som visste vad det kostade att nå dit vi var 2006, idag sker systemskiftet i en allt mer rasande takt och utan hänsyn till individen, exakt så som Anders Borg beskriver, ”det kommer att göra ont- men det är nödvändigt”.
Att studera dessa herrars författarskap för att förstå vad som idag händer i vårt samhälle, för att veta i vilka händer vi lagt vårt, det svenska folkets,  förtroende borde den läsas av alla, inte minst politiskt verksamma och intresserade.

Borg förklarar att tesen i hans uppsats är att solidaritetsprincipen fått en alldeles för stor betydelse när den svenska välfärdsstaten byggdes upp. Detta på bekostnad av jämlikhet, demokrati, effektivitet – och arbetslinje.
Jag noterar särskilt hur Borg utelämnar det för nyliberalismen så förhatliga uttrycket ”Solidaritet”.
Solidaritet som ett uttryck används i mycket partiella termer och berör i stort den egna familjen utsträckt till vänner, bekanta eller likatänkande.
Befolkningen i övrigt ingår inte i denna solidaritetstanke.
Solidaritet har bytts ut mot individualism.

Socialförsäkringarna är tillika ett hot mot det som främst moderaterna betecknar som arbetslinjen.
Detta, eftersom de minskar incitamenten för människor att arbeta!!!!!
De som är sjuka eller arbetslösa får för mycket pengar för att inte jobba, därför stannar de hemma enligt Borgs logik.
Visst känner vi igen argumenten!
Även om det inte alltid uttalas i direkt form utan via omskrivningar där andemeningen inte skall gå att missförstås.
Många, inte minst Reinfeldt ock Borg själva slår ifrån sig ock den ena menar att han var politiskt okunnig den andre att det var minst 20 år sedan.
Reinfeldt var politisk aktiv inom ungmoderaterna vid tillfället han skrev sin bok – han var ju ”bara” 27 år.
Anders Borg var likaledes politiskt aktiv inom MUF sedan 1990.

I sin kärnfulla, ofta citerade, slutsats skriver han: ”Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre–fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.” 

Det har nu gått 20 år sedan Borg skrev sin uppsats om den svenska välfärdsmodellen.
Om det finns någon som tror att han nu har tänkt till och omvärderat sin syn på en välfärd som är till för alla – misstar sig grundligt.
Allt för mycket talar för att Borg känner sig ganska nöjd idag.
Sedan den borgerliga regeringen tog makten med Anders Borg vid de ekonomiska styrspakarna har Sverige sett ett systemskifte utan skådat like. Det är en regering som på knappt 7 år har lyckats rasera ett välfärdsbygge som tog decennier att bygga.
Och det har inte skett vare sig särskilt rationellt eller humant.
Men resultatet är den vår finansminister förutspådde – en nedmontering av den generella välfärden beskriven i hans uppsats.

Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion, skrev Fredrik Reinfeldt. Anders Borg beskriver hur den skall monteras ned.
Till sin hjälp har dem partiet, moderaterna, några socialliberaler de flesta konservativa och några ytterligare nyliberala. Ock så har man Schlingmann – PR geniet och den svenska spindoktorn – som i det dagliga talet omvandlat retoriken, anammat det goda samhället och att det nu är dags att gå vidare på den väg våra förfäder trampat upp åt oss.
Endast moderaterna var/är de som klarar att bära arvet av våra förfäders slit, den kamp den uppoffring man fick utstå just mot de krafter som tydliggörs idag genom moderaterna.
I sin iver och sin ambition skrev man om sin historiska bakgrund,  för att exemplifiera sig som de ”Nya Moderaterna”  ett parti som genom sin utveckling kommit att anta socialliberala värderingar.
Inget kan vara mer fel.
Jag har i tidigare artiklar, både i min bloggförfattning såväl som i artiklar i tidningar beskrivit den lömska” förvandling som skett, främst genom Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Per Schlingmann med flera moderater. Framtidens Sverige stakades ut och de som skulle få den framtiden förverkligad var Alliansbygget med de övriga borgerliga partiernas hjälp.
Med en förvandlad retorik skulle man få väljarna positivt inställd till reformer som i praktiken gick den väg som beskrivs i dessa två skrifter.

Knapptryckarkompaniet!!! En bok, författtad av Marie Pålsson fd. moderat riksdagsledamot under 1 1/2 mandatperiod, som beskriver en kultur inom moderaterna som utvecklats under Reinfeldts tid som ordförande. Boken ger en mycket pessimistisk skildring av riksdagsledamöternas roll och inflytande. ”Vi ledamöter fungerar mest som statister, som något vackert att visa upp när demokratin behöver ett ansikte”, skriver hon.  När det gällde FRA lagen för några år sedan. Så var det ett litet antal moderater som inte höll med om att lagen borde träda i kraft. Dessa hade personligen blivit utskällda utav Reinfeldt själv.
Hon beskriver ett tillfälle när den moderata riksdagsgruppen försökte hävda sin mening i samband med beslutet om FRA-lagen. Då möttes de av statsministerns ord:

”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat”,

”Är det här okej? Ska partitoppen kunna behandla sina ledamöter så här tycker ni? Det börjar lukta diktatur enligt mig. FRA, IPRED säger man ju att stora företag ligger bakom och infört i smyg här. Reinfeldts uttalande låter näst intill som en bekräftelse på det, som om han och regeringen blivit köpta/mutade utav företag.”

Inget får hindra målet. En total avveckling av välfärdsstaten. Staten skall endast ombesörja rikets yttre och inre säkerhet en nattväktarstat.
Vissa anarkokapitalister gillar att överdriva och säger ibland saker som att ankor högst ogillar nattväktarstaten.
Detta påstående kan endast sägas gälla om man ställer nattväktarstaten mot bara ett alternativ, anarkokapitalism.

Har Anders Borg förändrat sin radikala inställning om staten?
Nej! Men han har tvingats gömma den för sin karriärs skull, nu när han har den maktpositionen måste han göra erforderliga avvägningar, ett slugt införande av välfärdens avveckling, utförsäljning av statens intressen på ett sätt att medborgarna uppfattar systemskiftet som positivt. Kommer han att lyckas? Kommer moderaterna att lyckas?  Tveksamt! Det lyckades 2006 med hjälp av den amerikanska ”spindoktorn” Karl Rove, samme man som hjälpte Bush den yngre att bli president på exakt samma tillvägagångssätt som han nu hjälpte Moderaterna 2006. Man riktade sina attacker mot kapitalet ock värnade välfärdens kärna som ett sätt att fånga väljare främst från medelklassen. Man hävdade att partiet gått mot mitten, ett socialliberalt parti då, idag säger man att man är ett socialkonservativt parti. Liksom i USA röstade arbetarna ock medelklassen på Bush, vilket dom sedermera bittert fick erfara hur fel det blev. I Sverige röstade också arbetarna ock medelklassen på Alliansen. Idag ser vi hur det blev. Den stora frågan är hur pass medvetna var marginalpartierna om Moderaternas verkliga agenda, den agenda som både Reinfeldt ock Borg beskrev i sina häften. Vi ser idag en allt mer krackelerad Allians, marginalpartierna tappar väljare på bekostnad av Moderaterna, splittringar uppdagas allt eftersom. Senast vad avser A-kassereformen som Folkpartiet nu inser blev fel. Kärnkraftsfrågan ock Alliansens överenskommelse som de anser vara en långsiktig dito, ock där Vattenfall nu öppnar för nybyggnation som Centern säger sig inte gilla. En sjukkassereform som kritiseras hårt tillika en arbetsmarknadspolitik som inte gynnar arbetslösheten ett enda dugg. Nej det går inte Moderaternas väg – jag förmodar att både Reinfeldt ock Borg anser det vara svårare än tänkt – att reformera samhället utifrån de illustra skrifter dem lyckades skrapa ihop för 20 år sedan.

 

Kent Persson igen…………..?????

Ett närmast fullskaligt krig har utbrutit mellan Allianspartierna. Den som främst anklagas är naturligtvis Moderaterna som ju sedan tidigare utvecklat sin förmåga att sno av andra och presentera som sina egna förslag. Klart att man blir förbannad när någon snor något från en och därefter säger att man själv kommit på det. Men så ser inte Reinfeldt på ”stöldvågen” han ser det som ett genuint samarbete och visar på hur ”vi tycker lika”.

Göran Hägglund (KD) gick i taket då han fick höra att Kent Persson partisekreterare (M) lanserade en ny myndighet som skulle ha till uppgift att skälla ut, eventuellt stänga ner, vårdföretag som inte behandlar våra gamla som kan anses vara anständigt. Själv förvånades jag över varför man behöver etablera en ny myndighet när vi ju har Socialstyrelsen som till viss del redan utför sådana inspektioner. Varför inte ge dem utökat mandat med erforderligt utökat anslag för att genomföra den åtgärden? Nåja får väl anta att argumenten för en ny myndighet har fullödiga skäl. Till saken hör, något som Kent Persson ”missat”, är att KD utarbetat just ett sådant förslag sedan en tid tillbaka som Persson ”plankat” rakt av ock presenterar som ett Moderat förslag. Man är så långt fram i den processen så man söker en generaldirektör och ansökningarna har uppenbarligen trillat in till ock med.  Jag trodde man samarbetade inom Alliansen,var inte samarbete själva grundbulten? Ock Göran Hägglund är ju socialminister dessutom, kanske Persson missat det också? Hägglund skrev ironiskt på Twitter följande; ”själv funderar jag på att presentera en idé som jag kallar jobbskatteavdrag…”. Fyndigt!!!

Anders W Jonsson (C) andre vice partiledare samt gruppledare i riksdagen upprörs också över tilltaget och undrar  nu vad Kent Persson egentligen menar. Följande skriver han på sin blogg;

”Det märkliga är att när partisekreteraren på Brännpunkt ska precisera vad han menar med att ”gå vidare ett steg till” så handlar det inte om att ytterligare utvidga tillsynsområdet utan motsatsen. Han skriver istället att äldreomsorgen ska få en alldeles egen tillsynsmyndighet. Han vill tydligen skilja tillsyn av sjukvård från tillsyn av äldreomsorg.”

Anders W Jonsson fortsätter:

”Det innebär att vi är tillbaka där vi började i tillsynsfrågan. Länsstyrelsen hade tillsyn över äldreomsorgen och Socialstyrelsen tillsyn över sjukvård. Det innebar att tillsynen över vård och omsorg för de äldsta och sjukaste var delad på två myndigheter. Något som alla var överens om var förödande för resultatet.”

Det vore naturligtvis bra om moderaterna redovisar vad dem står i frågan, eller tror dom att det är moderaterna som är alliansen?

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt är det ett helt naturligt att Moderaterna ”snor” av andra särskilt något som regeringen delvis redan bestämt ska genomföras.

För mig är detta fullständigt normalt och vanligt allianssamarbete. Vi är väl medvetna om att förslag är på väg fram som regeringen står bakom inom det ansvarsområde som Kristdemokraterna har ansvar för och som vi uppskattar deras arbete kring väldigt mycket. Men det är också en vilja från Moderaterna, som för andra allianspartier, att få ställa frågor kring hur nästa steg kan se ut”, säger Reinfeldt till TT.

Kent Persson, lyckas med det ingen annan lyckats med. Att så split ock oreda med sina uttalanden. Samtidigt som han hyllar moderaterna. Har faktiskt tagit mig tid att läsa igenom Kent Perssons blogg  och allt för ofta uppgår stora delar av bloggen till att rikta kritiska uttalanden mot oppositionen, detta utan att tala om sin egen politik. Påfallande många är också kritiska till hur Kent uttrycker sig och menar att han mer uppträder som ett sänke för sitt eget parti. Flertalet av kommentarer tycks också komma från oppositionen men också från alliansväljare.  Hans framtoning och kritiska hållning mot oppositionen, utan att på en enda rad redovisa vad moderaterna själva vill förefaller ändå för mig som Kent Persson tycks ha någon form av ”morbid hatkärlek” till Socialdemokrater. Hans ständiga fråga om hur Socialdemokraterna skall kunna bilda regering återkommer i nästan vart eviga inlägg han lyckas pränta ner, för att på nästa rad berömma moderaterna och Alliansen som det enda dugliga regeringsalternativet. Vem vill Kent Persson övertyga? Sig själv?

Först tycker Kent Persson sedan tycker alla andra i regeringen. Men Kent Persson har fått möjlighet att ”pudla” så här förklarade han sig i TT;

”Vår moderata arbetsgrupp tittar på att ta ett steg till och inrätta en välfärdsinspektion som ska hantera äldreomsorgsfrågor på samma sätt som vi har för skolan i dag”

TT: Men den nya myndigheten ska ju bland annat ha den uppgiften.

”Hur man genomför det får man titta på i ett längre perspektiv. Vi tycker att det är viktigt att ha en egen inspektion”.

Man får hoppas att Reinfeldt är klok och behåller Kent ”Bagdad Bob” Persson, åtminstone fram till valet 2014.


%d bloggare gillar detta: