Krigsseglarna och Ningpo skandalen.


Per albin Hansson”…Det svenska folket har förvisso med varm känsla tänkt på vårt sjöfolk och dess vackra pliktuppfyllelse under de hårda och farofyllda förhållandena under det sistförflutna året. Det är för mig en kär plikt, att uttala fosterlandets tack och beundran för sjöfolkets uppoffrande insatser under denna tid. För dem, som därvid låtit sina liv, böja vi våra huvuden i vördnad”.

Så sade statsminister Per Albin Hansson – i september 1940 – i en radiohälsning till sjömännen utanför Skagerrakspärren.
Ett år senare minsprängdes Ostasiatiska kompaniets
m/s Ningpo i Singapore – en av hundratals svenska krigsförlisningar.
Det krigsseglande sjöfolket var den enda gruppen svenskar som massivt utsattes för krigets fasor.
För det fick de inte ens det tack och det erkännande från hemmanationen Sverige som de hade förtjänat.
Cirka  2.000 sjömän kom aldrig hem – de mötte döden i de Atlantkonvojer som var så betydelsefulla för den allierade krigsinsatsen – de anses till och med ha förkortat kriget.

En gråkall, snöblöt dag i början av januari 1946 kom en frusen, hungrig och illa medfaren skara sjömän till Malmö. Det var spillrorna av den svenska besättningen på motorfartyget Ningpo… I Malmö fördes sjömännen från Ningpo i första hand in på polisstationen där de inte ens fick använda telefon… Från polisstationen fördes sjömännen till gamla Borgarskolan där de inkvarterades och låstes inne…….

Det skulle dröja 57 år – efter Per Abin Hanssons radiotal – innan alla dessa sjömän fick upprättelse och en formell uppskattning för sina -under krigsåren uppstådda  – vedermödor och efter alla de år av förödmjukelser myndigheter och regeringar utsatte dem för.
Det dröjde 57 år innan man hedrade de som fick plikta med sina liv på krigshärjade hav.
Allt för att svenska medborgare inte skulle lida brist på förnödenheter, allt för att upprätthålla den svenska ekonomin under krigsåren.
Jag undrar hur många av det svenska folket som var och är medvetna om denna hjältebragd?

När 23 av det totalt 30 till antalet besättningsmän på M/S ”Ningpo” steg i land i Malmö i januari 1946 hade de skäl att vänta sig ett varmt mottagande.
Inte bara därför att de var frusna.
De hade tjänat sitt land väl – kanske bättre än de flesta andra – och för detta hade de fått betala ett högt pris – men det var inte betalning nog.
Av de trettio som gick ut krigsåret 1939 på M/S ”Ningpo” för att förse Sverige med förnödenheter var sex inte längre i livet, de hade dött av misshandel, sjukdomar eller hunger.
1947 återvände den siste av besättningen på  M/S ”Ningpo”.
De som nu kom hem var nedbrutna av sjukdomar efter fyra år i japansk fångenskap – de allra flesta av dom i tvångsarbete dessutom.

ningpoMen på kajen i Malmö hamn väntade ingen välkomstorkester.
Välkomstkommitén bestod istället av polis ock Kronofogdemyndigheten.
Sjömännen greps ock låstes in som kriminella. De hade ju inte betalat skatt på flera år och man kunde ”misstänka” att de inte heller gjort värnplikten vilket tillsammans ansågs vara ett oerhört brott mot den svenska staten.
Mottagandet av ”Ningpo”-männen var ingalunda ett byråkratiskt misstag.
Det var snarare en regel för alla hemvändande sjömän.
Samhällets inställning till de svenska sjöfolket var sval för att inte säga rent oförskämd – det finns flera berättelser som vittnar om detta – berättelser som jag själv kan verifiera.
Många förväntade sig att finna en bra slant av krigsriskersättningarna på sina sjömanskonton.
Men vid hemkomsten visade det sig att skattemyndigheten helt sonika tagit pengarna som ett resultat av sköntaxering till följd av utebliven självdeklaration – en självdeklaration man var oförmögen att upprätta på grund av att man befunnit sig utanför spärren eller av andra skäl inte kunnat ta sig hem.

Så här berättar en av Ningpo männen Algot Karlsson i Borrby i Skåne född 1918 gick han till sjöss redan som femtonåring.
Ningpo hade han mönstrat på i New Yorks hamn 1940 för en resa som skulle vara i sex långa år.

”Vi svalt och vi hade ingenstans att bo. Det var fruktansvärt, Jag hade varit hemma ett par år innan en kort tid och mor undrade varför jag skulle ut igen så snart. Men jag trivdes inte hemma, vi hade blivit väl behandlade av engelsmännen och kom till England på en engelsk trupptransportare som tog hem krigsfångar från Östern, sen när vi var på tåget från Esbjerg till Köpenhamn fick vi reda på att vi skulle få däcksplats på färjan till Malmö. Eftersom det var i januari var det rätt kallt att stå därute under överfarten, när vi kom till Malmö tog polisen ifrån oss våra pass, sjömansböcker och kläder. Det kändes väldigt dåligt att bli tagen av polisen i sitt eget hemland. Aldrig fick vi en förklaring varför”

Tio år efter hemkomsten fick Algot och hans kamrater 10 000 kronor var i ersättning.
Efter ytterligare tio år tillerkändes de 36 000 kronor vardera av den japanska staten – men den svenska staten behöll  hälften i skatt!!!!!!
Ningpomännen – och för den delen sjöfolk i allmänhet – behandlades som paria av de svenska myndigheterna och de olika sjöfartsorganisationerna. En av dem krävdes på sex års utebliven fackavgift när han återvände till hemstaden Göteborg!!!
Liknande behandling skulle drabba andra svenska sjömän som tillbringat krigsåren på allierade – danska eller norska fartyg.
Många blev skönstaxerade, andra anklagades för att ha undanhållit sig från värnplikten. Ytterligare andra avkrävdes ”bevis” på att de torpederats och hamnat i fångenskap.
Behandlingen står i bjärt kontrast till hur till exempel Norge behandlat sina krigsseglare.
De hyllas än i dag som de hjältar de faktiskt var.
Betecknande är historien om de 145 svenska sjömän som krigsseglade på norska fartyg och som journalisten Terje Fredh i Lysekil för några år sedan lyckades spåra.
Norska staten tackade omgående med en pampig ceremoni och medalj till samtliga – inklusive Fredh själv som tack för att han spårat upp dem.
Det officiella Sveriges förträngningsreflex och oförmåga att hylla ens de ofrivilliga krigshjältar som offrade livet på haven är inget vackert avsnitt ur vår 1900-talshistoria.
Algot Karlsson är därför ett offer på samma sätt som den långt mer kände och namnkunnigare Raoul Wallenberg.

erik frisellNågot år tidigare lyckades besättningen från M/S ”Erik Frisell” att återvända hem.
Dess fartyg – som i lejdtrafik försåg det isolerade Sverige med spannmål från Argentina – sänktes den 19 maj 1940 i Nordatlanten av en tysk torped.
Det var i början av kriget, då tyskarna fått för vana att beskjuta även sjömännen som klamrade sig fast i allehanda vrakspillror samt därutöver sänkte också livbåtarna.
De 34 sjömännen räddades senare av en brittisk trålare, men kunde på grund av den tyska spärren över Skagerrak inte ta sig till Sverige.
Många kom att segla med brittiska och norska fartyg istället.
Karl Thour från Stockholm och Karl Nilsson från Gistad kom aldrig tillbaka – de sjönk med Johnssonlinjens vackra fartyg M/S Valparaiso nyårsnatten 1940.Valparaiso
Deras skeppskamrat  – Mannerström – hade bättre tur och blev efter kriget avtackad och dekorerad för sina insatser – av Norge!!
I Sverige mottogs de överlevande från M/S ”Erik Frisell” av polisen och kronofogden som överlämnade indrivningskvitton – de hade ju inte deklarerat på flera år,  därför blivit skönstaxerade och häftade i skuld till svenska staten.

Fosterlandet var som synes noga med varenda skattekrona som krigsseglarna ”underlåtit” att betala medan de höll undan för tyska ubåtar eller drev omkring på en flotte i Nordatlanten.
Deras liv bokfördes dock inte lika noga.
Vill man se deras namn på offentlig plats får man bege sig till Vestre Gravlund i Oslo eller till Trinitymonumentet i London.
Där finns några av dem upptecknade i sten.
I vårt eget land finns inga motsvarande minnesmärken – utom i en och annan kyrka.
Till dags dato har ingen svensk myndighet ansett det påkallat att ställa samman namnen på alla de sjömän och som stupat i kriget mot nazismen.

images (12)Norge och Danmark hedrade efter kriget sina stupade och välkomnade dem som överlevt.
I Sverige mottogs de som lösdrivare och brottslingar mot svenska staten.
Besättningen från M/S ”Ningpo” tvingades till femton års förnedrande process – för att ens få ut sin lön.
Då var året 1963 – samma år som jag tog mina första stapplande steg på ett fartygsdäck.
Därefter gjorde statsmakten i ytterligare trettio år segt motstånd mot vädjanden från Sjöfolksförbundet – sjömännens eget fackförbund – och anhöriga att hedra de dödas minne.
Först 1997 restes ett tämligen anonymt minnesmärke på Stenpiren i Göteborg (se bild nedan). De krigsseglare som ännu fanns i livet fick även en bok av regeringen – alldeles gratis – kan man tänka sig.
Det var ju omtänksamt – eftersom många av dem aldrig fått ut den särskilda ”krigsriskersättning” som de hade rätt till – den hade svenska staten lagt beslag på.
Enligt Torbjörn Dalnäs på Handelsflottans kultur-och fritidsråd har ingen kunnat förklara vart dessa pengar tagit vägen.

375px-Allied_tanker_torpedoedDe omkring två tusen sjömän som inte återvänt från krigshaven lär utgöra den största svenska krigsförlusten sedan 1813. Men det är tveksamt om den officiella tacksägelsen i Göteborg – den första någonsin – verkligen gav dem en plats i det kollektiva minnet.
De få som brytt sig om att begripa denna historia menar att de döda och de som överlevde måste glömmas för neutralitetens skull.
Många gick under i lejdtrafiken – men ännu fler medan de fraktade malm till Tyskland.
Att hedra de senare vore att återuppväcka onda minnen…….. förstås.
Det är dock ingen övertygande förklaring.
I flera år efter kriget misstänktes Sverige – som bekant – för överdriven medgörlighet mot Nazi-Tyskland där det senare visade sig att Sverige med de allierades goda minne fraktade järnmalm till Tyskland i utbyte av livsförnödenheter och avsikten var från de allierades sida att tillgången på livsmedel skulle minska samt att den tyska statens ekonomiska tillgångar skulle urholkas ock därmed medföra upproriska stämningar gentemot Hitler och hans anhang.
Vad hade då varit mer passande än att offentligen hylla flera tusen svenskar som riskerat livet på rätt sida? Som fraktat soldater till landstigningen i Normandie, som varit med i slaget om Malta och seglat i Atlantkonvojerna?
Av de 2 000 stupade dog de allra flesta i den fria världens tjänst.
Visst – man skulle bli tvungen att också hedra dem som – oftast motvilligt – försåg Hitlers arméer med järnmalm.
Skam vore det annars.
Man skulle vara tvungen att begrunda den bittra historien om kapten Allan Olofsson från Falkenberg – som fraktade bränsle till de tyska ubåtarna i Atlanten – där de – kanske redan samma natt – sände hans landsmän i döden.
Men även om dem som gick under medan de på detta sätt avhöll Tyskland från att invadera Sverige måste man kunna säga att de stupade för sitt land.

Även om ”neutraliteten” kunde kasta ett visst ljus över den idoga glömskan, förklarar den inte varför den första tanke som drabbar fosterlandets myndigheter inför åsynen av en återvändande från kriget mot nazismen att han inte deklarerat sina inkomster under tiden.
Det enklaste man kan säga om det officiella mottagandet av dem är att de behandlades som om kriget inte ägt rum.

För att återgå till Ningpo så var inte detta fartyg det enda som uppbringades av japanerna.
En sjöman berättar att han hade tagit hyra på m/t ”Pan Gothia” i San Pedro och anlände till Shanghai 1941. Han ville ta Transsibiriska järnvägen och fortsätta sin resa till Sverige och påbörja studier vid sjöbefälsskolan.
Men genom att Japan gick med i kriget i december 1941 blev det inte så – istället internerades han av japanerna och fick snart sällskap av flera svenska och skandinaviska sjömän – bland annat besättningen på ”Ningpo” som ägdes av Ostasiatiska Kompagniet.

images (9)Vid krigsslutet vägde denne sjöman endast 43 kilo.
Det kom att dröja till november 1945 innan flera av de svenska sjömännen fick plats på ett brittiskt trupptransportfartyg destinerad mot Liverpool i England.
Väl kommen till Liverpool fick sjömännen bo i en kall ock dålig förläggning innan han och fem till fick följa med Sveabolagets m/s ”Freja” när hon avgick från Grangemouth i England.
En smällkall söndagkväll kom man till Finnboda varv utanför Stockholm där fartyget skulle dockas.
Vinternatten fick han tillbringa på Stockholms gator innan han fick låna lite pengar av sjömansprästen till en enkel tågbiljett hem till Göteborg.
På måndagsmorgonen gick han upp till sin fackförening –  Sjöfolksförbundet – för att försöka få någon hjälp.
Här möttes han av en snorkig ombudsman som frågade hur man kunde vara så dum att man mönstrade av i Shanghai mitt under brinnande krig för att därefter tala om att han inte kunde få någon hjälp och att han dessutom var skyldig fackavgift under hela den tid han suttit ock rullat tummar i Shanghai!!!!!!!!!!
Någon annan ekonomisk hjälp kunde han heller inte påräkna då han inte varit ombordanställd under interneringen.
Han fick istället ytterligare krav på de pengar han fått under interneringen av den svenska konsuln i Shanghai.

Själv började jag till sjöss i den svenska handelsflottan i maj 1963.
Jag mötte  då många av de sjömän som seglat utanför spärren under kriget.
Flera av dem var skadade av de händelser de varit utsatta för under kriget – några led av posttraumatisk stress – något dom aldrig fick hjälp med.
Någon krishantering förekom inte på den här tiden och många kom istället att döva sina minnen och sin ångest med alkohol istället – och det blev det signum som passade bäst hos de oinsatta – sjöfolket var bara en samling fyllbultar.

Under alla mina år sågs sjömännen som en yrkeskår som söp och slogs samt försåg sig med prostituerade i hamnarna – den etiketten har varit svår att göra sig av med.
Uppkomsten av den uppfattningen kan möjligen härledas till de sjömän som fortfarande under min karriär var verksamma i handelsflottan och tog till spriten som ett sätt att döva sina skräckupplevelser.
Jag mins särskilt en timmerman – i den övre medelåldern – som hade svårt med sin ångest och dövade den med hjälp av spriten.
I nyktert tillstånd var han fåordig och höll sig mestadels för sig själv.
Han fattade dock tycke för mig som ung sjöman – kanske för att jag iddes lyssna utan fördomar – och anförtrodde mig många upplevelser där han bland annat berättade hur hans fartyg blev torpederad utanför Dunkirk i Frankrike och räddade sig genom att hålla fast i en trädörr allt medan tyskarna svepte med sina kulsprutor och maskingevär över vattenytan för att eliminera de sista av de som inte drogs med ner av fartyget – han blev senare upplockad av en brittisk trålare och förd i land.
En annan var en ”Båsen” som hade tjänstgjort i den amerikanska handelsflottan under krigsåren och hans fartyg som blev torpederad och sänkt i Stilla Havet under resa till Melbourne i Australien.
Förutom den skräckupplevelse som det innebar att bli torpederad och sänkt fick han bestående men av händelsen genom att hans balanssinne var allvarligt skadad.
Han gick som en drucken – även trots att han var nykter – en synnerligen skicklig sjöman trots sitt handikapp som jag respekterade och uppskattade mycket – han fortsatte – efter att ha räddats av en amerikansk jagare – i den amerikanska handelsflottan och när jag seglade med honom var det hans första svenska fartyg som han tjänstgjort i efter krigsåren.
Det som förenade alla dessa som upplevt krigets fasor till sjöss var att de alltid sov med öppen hyttdörr och alltid med en livboj ock eller väst intill dem – i drucket tillstånd även med kläderna på för att snabbt kunna ta sig ut på däck vid fara – ingen kan idag förstå detta – men för dom var det en instinktiv reaktion påkallad av deras tidigare upplevelser och ett tydligt tecken på posttraumatisk stress.
Många minnen har jag av den generationen – och en som blev min läromästare tillika mentor berättade många fasansfulla minnen som han och hans kamrater fick utstå under krigsåren – flera år efter hans pensionering besökte jag honom i hans hemstad – då jag som befälhavare över eget fartyg – var förtöjda i hans hemstad.
Idag seglar han på oändlighetens hav och jag böjer mitt huvud för honom i tacksamhet – och alla andra av mina forna skeppskamrater – och försöker lysa den frid över deras minne av respekt för deras gärningar som de så väl förtjänar – och särskilt till min forna mentor för hans oerhörda självuppoffring när han tog hand om oss unga nyblivna sjömän – lärde upp oss samt fostrade oss att bli de sjömän vi sedan kom att bli.
Kanske var det tack vare honom som jag kom att uthärda mina år i den australiska handelsflottan då vi fraktade förnödenheter till den australiska armens baser under Vietnamkriget till Vietnam och Kambodja under krigets sista år i början av
70 talet – men detta får bli en annan historia som jag kanske skriver om vid ett annat tillfälle.

Den 7 mars 1996 fick kommunikationsminister Ines Uusmann (S) träffa 18 krigsseglare.
Mötet hölls på Vasamuseet i Stockholm där hon gjorde tre utfästelser till dem.
Ett upprop skulle genomföras för att finna de kvarlevande krigsseglarna – de skulle alla få en personlig minneshandling – och ett minnesmärke skulle resas över deras och deras bortgångna kamraters insatser.
Uppdraget gick till Sjöfartsverket, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och HKF (Handelsflottans fritidsråd).
Vid samma tillfälle belönades sjökrigsforskaren Terje Fredh – till vardags Bohuslänningens lokalredaktör i Lysekil – för sin kamp under flera decennier för att ge krigssjömännen ett erkännande.
Terje Fredh har bl.a. givit ut ett trettiotal skrifter på eget förlag om det krigsbefarna sjöfolket.

375px-Swedish_war_sailors_memorial_in_GbgKrigsseglarnas minnesmärke är en skulptur i järn och trä av Lars Kleen, placerad mitt på Stenpiren i Göteborg.
Den invigdes den 6 september 1997 i samband med en högtidlig ceremoni på Stenpiren i närvaro av över 800 svenska sjömän som hade seglat under andra världskriget.

På en granitplatta vid skulpturen står texten:

Sverige tackar sitt sjöfolk för dess insats under ofärdsåren 1939 – 1945
Havet är stort, evigt och stort – Harry Martinson

Efterkrigstidens sjömän är allt annat än simpla fyllbultar verksamma i ett äventyrlig yrke – de är istället mycket ansvarstagande – där ena handen är för fartyget och den andra för dig själv och din kamrat – i ett många gånger mycket tufft yrke.
Det är min uppfattning och erfarenhet efter alla mina år i yrket.
Var gång jag av olika anledningar befinner mig i Göteborg tar jag mig alltid tid att besöka minnesmärket för att där hylla och skänka mina företrädare i det yrke jag kommit att känna sådan tacksamhet och stolthet över att få tillhöra – en tanke – och en själ – i mitt hjärta kommer jag alltid förbli sjöman.

Lista på Svenska fartyg som sänktes av Tyskland under kriget. Detta var inget annat än ett utstuderat krigsbrott mot svenska staten.

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

19 kommentarer

 1. Görel Andersson

   /  15 december, 2019

  Jag riktar ett mycket stort känsloladdat TACK till dig för dessa ord. Minnesmärket invigdes samma dag min egen far, en krigsseglare, firade sin 80-årsdag då han även förärades med den bok jag nu har i min ägo efter att han seglat ut på oändlighetens hav. Jag har alltid o kommer alltid känna en kolossalt stor stolthet över honom.Fartyget han var ombord på blev torpederat av en tysk u-båt på atlanten o sjönk Hela besättningen lyckades bli räddad av en brittisk jagare.Via England o sedan Petsamo kom de hem igen.Hans nätter präglades av de fasor han genomlevt o han tog liksom sina bröder till flaskan p g a att hans nerver var totalt förstörda.När minnesmärket invigdes var min far alltför förvirrad för att ens förstå vad det gällde o någon middag efteråt kunde han inte heller delta i.Jag har vuxit upp med historier om vad han t ex bevittnade i tyska hamnar o tack vare honom är jagg uppvuxen på sjön med segling, navigering o fiske.Han beröttade också med stor bitterhet om hur han bestals på den krigsrisk han förtjänat och inte minst hur han genast skulle tvingas göra militärtjänst vid sin hemkomst.Det är fullständigt oförståeligt o gör mig ursinnig. Havet kommer för alltid förbli i mina ådror o i mitt hjärta.

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Görel och stort tack för din kommentar.

   Ett stort och respektfullt tack vill jag rikta till din far som en av alla de hjältar som långt omsider fick ett tack genom det minnesmärke som restes över krigsseglarna.

   Jag hade den äran av att få segla med många av din fars skeppskamrater under mina första år av min karriär och för mig var deras berättelser och deras fasansfulla erfarenheter – både under krigsåren såväl som den behandling de fick av staten efter krigsåren – något jag kommer att minnas intill den dag jag själv kommer att inleda min nästa karriär på oändlighetens hav.

   Tack än en gång för din kommentar.

   Gillad av 1 person

   Svara
 2. Thomas Hofvenschiöld

   /  28 februari, 2019

  1960 bodde jag på Svenska Sjömans hemmet i Brooklyn N.Y. väntade på Antarctic Ocean
  jag hade kommit från Göteborg och skulle mönstra fbe i A.O.
  På ropet i grannhuset gick det mycket skandinaviskt sjöfolk och där fick jag höra en hel del tragiska historier om hur illa de svenska sjömännen hade blivit behandlade av de svenska myndigheterna, de flesta kommentarer kom från norska och danska sjömän.Seglade med
  en timmerman som hade gått i konvojfart till Murmansk och han började gråta varje gång han försökte att tala om när fartygen blev torpederade och de fick inte stanna för att rädda de överlevande som låg och försökte simma till en livflotte i det iskalla vattnet.

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Thomas!
   Ja få av oss förmår berätta deras i många stycken hemska upplevelser och skulle önska fler gjorde likaledes.
   Själv hade jag förmånen att i unga år segla med dessa hjältar – i mina ögon är de hjältar – och av dem fick jag höra för mig nära nog osannolika berättelser men allteftersom jag studerade förhållandena under krigsåren blev jag alltmer övertygad om att deras berättelser var allt annat än skrönor på ljugarbänken utan självupplevda händelser som format deras liv under de efterföljande åren.
   Att de drack som flertalet gjorde i mängder var ett sätt för dem att bota sina trauman vilket få förstod särskilt som de på den tiden inte fanns någon annan hjälp än just spriten.
   Din berättelse stärker bara mina egna åhörda berättelser från de som seglade under krigsåren och det gör ont i mig att de behandlades så illa av de svenska myndigheterna.
   En viss upprättelse delgavs dem dock inte på långa vägar den upprättelse de förtjänade genom sina heroiska insatser för att försörja landet med erforderliga förnödenheter under krigsåren.

   Tack för din kommentar och önskar dig en trevlig helg.

   MVH//Bjorn

   Gilla

   Svara
 3. Gick till sjöss 1955 och har seglat med många av krigsseglarna samt hört deras historier. Behandlingen av dessa människor söker sitt motstycke och kan aldrig förlåtas, i detta fall skäms jag över att vara svensk. Jag minns en hel del av vad jag fick mig berättat, men inte så klart längre, så jag skall inte försöka berätta något. Mycket har också redan nämnts. Men inga stora ord av politiker, eller monument i hamnen eller någon bokgåva, kan någonsin ersätta vad dessa sjömän fick utstå. Dessutom är det försent för dom flesta, dom har ankrat upp för gott. Får hoppas att dom har det bättre där dom är nu än hemma i fosterlandet som så känslokallt och falskt behandlade dessa hjältar.
  Det finns tre sorters människor, dom levande, dom döda och dom som fara på havet.

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Bo och tack för din kommentar!

   Även om du redan var befaren när jag började 63 så seglade jag med flera av dessa som genomgick krigets alla fasor till sjöss och deras berättelser har för alltid etsat sig fast i mitt huvud.
   Jag skulle så gärna vilja återberätta en dag vad de anförtrodde mig då och kommer säkert att göra det för deras hemska upplevelser får inte glömmas bort och framförallt vad svenska myndigheter kunde ställa till för dem.
   För mig är de de enda sanna hjältarna och du har så rätt i dina slutord.
   Samtidigt känner jag en stolthet över att få tillhöra samma yrke som dessa sjömän och min förhoppning är att de får segla säkert på evighetens hav.

   Tack återigen Bo och vi bägge har förtöjt för gott som jag förstår varför jag önskar dig allt gott som veteran eller pensionär som man brukar säga.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 4. Erik Hammarström

   /  9 maj, 2015

  I dagens Svenska Dagbladet, näringslivsbilagan den 9 maj 2015, finns en artikel med titeln ”Lejdtrafiken ett andningshål” skriven av Fredrik Braconier. Här konstateras kort betydelsen av lejdtrafiken för Sveriges försörjning av viktiga varor under krigsåren. ”Tio fartyg gick under.” Det är allt, en mening, som antyder att det förekom förluster. Inte ett ord om hur många sjöfarare som fick sätta livet till i dessa sammanhang. Nu handlar inte artikeln om dem som riskerade livet för att genomföra transporterna. Men jag tycker att det vore på sin plats med en faktaruta i anslutning till artikeln som tar upp att levererans av dessa livsviktiga varor krävde sjömäns liv. Jag har mailat F.B. och påpekat detta. Under min tid till sjöss med början 1955 har jag mött många av krigets offer med svensk sjöfatrtsbok. Vem brydde sig om dessa män och kvinnor i efterkrigstiden? Jag har alltid känt vrede och skam över hur svenska myndigheter och ”etablissemanget” underlät att ta ansvar för de sjömän som på olika sätt skadades mentalt och ekonomiskt som ett resultat av krigsåren till sjöss. Denna känsla finns alltjämt intensivt kvar 60 år efter det att jag blev medveten om hur illa svenskt sjöfolk blev behandlat. Svenskar är ibland några underliga typer – det gäller alltjämt i ett internationellt perspektiv!
  Med vänlig hälsning,
  Erik Hammarström
  Sjökapten

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Erik!

   Tack för att du uppmärksammade mig på denna artikel du nämner.
   Och tack för att du påpekar det absurda i texten där man helt sonika utelämnar något så viktigt som de liv som släcktes för att upprätthålla försörjningen av landet.

   Själv – så som jag skriver – fick jag förmånen att segla med flertalet av mina äldre kolleger så sent som 1963 då jag började till sjöss.
   Några av dem var svårt traumatiserade av de händelser – för mig obegripliga historier som jag bara kan försöka förstå då jag ju inte själv upplevt detsamma som dessa sjömän och i mina ögon hjältar.
   Du började din karriär redan i mitten av 50-talet och fick med all säkerhet träffa så många fler än jag fick.
   Att myndighets-Sverige behandlade dom illa gör mig både ont och – liksom du själv – fylls jag av vrede – främst av de som tjänade sjöfarten och sjömännen ytterst – såväl myndigheter som regeringsföreträdare.

   Det är min uppfattning att sjöfolk och sjöfart på intet sätt haft samma dignitet som exempel vis i Norge.
   Märkligt kan tyckas – och trots att jag försökt finna svaren på denna skillnad har jag aldrig riktigt lyckats.

   Det är dock en viktigt del av vår historia som inte funnit den uppskattning och belysning man kunde ha önskat. Ett mer eller mindre anonymt minnesmärke som efter åratal av påtryckningar fick komma på plats rönte aldrig någon större uppmärksamhet för den breda folkmassan.
   Skamligt och fullständigt ignorant behandling av våra förfäder som ingick i den yrkeskår som skördade flest liv under krigsåren.

   Tack återigen Erik för din kommentar.

   MVH//Björn Alvebrand
   Pensionerad Sjökapten

   Gilla

   Svara
 5. Bengt Bohman.

   /  24 april, 2015

  Läste denna bok för många år sen. En skammens rodnad brände på kinderna. Vad värre var att många år senare var att Sjöfolksförbundet försökte ta åt sig äran av att hjälpt dessa sjömän. Men var var de när de kom hem? Var fanns det någon representant från rederiet?

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Bengt!

   Tack för din kommentar.

   Den behandling som de fick anser jag vara en av de största skandalerna – fullt jämbördig med det som skedde vid Ådalskravallerna 1931 – som ännu idag alla de sjömän som vi förlorade under kriget ännu inte fått full upprättelse för.
   Det är – anser jag – en skam att man bara tillerkände dessa överlevande en gratis bok signerad av regeringen. En ännu större skam att resa ett tämligen anonymt minnesmärke över alla dessa som förlorade sina liv.
   Det hade varit på plats att göra officiell avbön från alla de myndigheter och övriga intresseorganisationer så som Sjöfolksförbundet tillika Sjöbefälsförbundet och Maskinbefälsförbundet – och inte minst rederinäringen – över den osannolika behandling de möttes av vid sin hemkomst.
   Tyvärr en skamfläck som få utanför vår krets känner till men som gemene man borde känna till.
   Stor heder skall riktas till Terje Fredh som kanske den av oss som ihärdigast under sin tid kämpade för att rikta strålkastarljuset på dessa skandallösa händelser.
   Jag vet ju vad mina skeppskamrater och kolleger tycker om dessa händelser men det borde riktas uppmärksamhet till den övriga befolkningen så att de väl känner till vilka heroiska insatser dessa sjömän gjorde för vårt land och vad de fick betala för den insatsen.

   Tack ännu en gång Bengt!

   MVH// Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
 6. Jag kan rekommendera en bok som Börje Heed skrivit om männen på Ningpo. Den gavs ut 1954 på Niloés förlag och heter SOS… Ningpo.

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Larsåke!

   Jag bugar och tackar för din rekommendation och skall genast – så snart tiden räcker till – bege mig till biblioteket för att låna boken.

   Liksom många av våra skeppskamrater anser jag att krigseglarna inte på något sätt fått den upprättelse – trots den lama manifestation som skedde i samband med invigningen av det monument som skall hylla alla de skeppskamrater som offrades under krigsåren. En ursäkt vore ändå på sin plats som en – om än liten – insikt i hur illa staten behandlade krigsseglarna. De borde hyllas som de hjältar de faktiskt var i likhet med hur man hyllade dom i bland annat Norge.

   Jag som började min karriär under det tidiga 60-talet mötte flera av de som seglade utanför spärren under krigsåren och jag vet att många av mina skeppskamrater som seglade före mig väl känner till hur illa ställt det var med de som upplevde de traumatiska händelser de fick gå igenom. Många har nu lämnat jordelivet ett fåtal lever och alldeles oavsett skall de betraktas som hjältar för sina heroiska insatser det gjorde för vårt land.

   Tack igen Larsåke jag skall genast läsa boken.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 7. olle

   /  8 mars, 2014

  Tack för en intressant och upplysande text.
  Finner det mycket märkligt att även sjöfolksförbundets representanter kunde intaga en sådan avvisande hållning mot sina medlemmar.
  Undrar också hur den solidariska tidsandan i allmänhet var på den tiden och hur man såg på dessa sjömän.Kanske menade man att de var en samling äventyrare som själva fick stå sitt kast.
  Sett utifrån dagens perspektiv; hur kunde stat och myndigheter behandlade dessa hjältar så styvmoderligt

  Gilla

  Svara
  • Hej Olle!

   Tack för din kommentar.

   Ja det var kanske tidens anda som gjorde att vissa av folkets tjänare – i detta fall sjömännens – agerade så oempatiskt. Jag var ju inte själv med på den tiden men träffade många av dessa sjömän i mitt yrke – de var ofta yrkeskickliga men förföll till alkoholen som ett sätt att döva sina tragiska minnen. Icke förty var och är de samhällets riktiga hjältar i mina ögon och det mest tragiska är att det tog sådan tid innan de fick någon form av upprättelse. Man såg nog då som nu att sjömansyrket var ett yrke för äventyrare – även om bilden gradvis förändrats genom åren vilket jag kunnat förmärka lite av. Men överhuvudtaget är sjöfarten i Sverige inte betraktat som någon avgörande industri – trots att 90% av vår export sker på fartyg. Märkligt kan man tycka men så är det.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 8. Mats

   /  12 januari, 2013

  Man blir ta mej fan väldigt illa berörd av sveket mot dessa sjömän, detta var nog sverige i ett nötskal på den tiden. En process liknande den som gjorts för fosterhems barnen/barnhems barnen borde ha gjorts för länge sedan. Så att upprättelse hade varit möjligt för dessa sjömän.

  Gilla

  Svara
  • Hej Mats!

   Ja det var vad många hade önskat – många fick aldrig uppleva den upprättelse som senare blev ett faktum – de dog med minnet av myndighetssveriges svek. Och det finns paralleller i barnhemsbarnens tragik. Att göra sin plikt för att bli bestraffad – eller för barnen vars enda fel var det faktum att det var bara barn och utsatta för det mest kränkande man kan bli utsatt för – det är kanske det mest fruktansvärda av allt.

   Det finns alltid en människa bakom varje beslut!

   Tack för din kommentar Mats.

   MVH/ Björn

   Gilla

   Svara
 1. Sjömansförfattaren Ove Allansson har törnat in – vila i frid………….. | Skeppsdagboken
 2. M/S Ningpo | Tornsvala
 3. Skotten i Ådalen 1931. | Björn Alvebrand

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: