Rut ock Rot är det bra eller dåligt?


ROT-avdraget infördes första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggindustrin. Åtgärden var aldrig tänkt som en permanent åtgärd. ROT-avdraget  fick också fart på byggindustrin och när lågkonjunkturen var över slopades det följdriktigt. Det var orimligt att fortsätta att subventionera altan- och badrumsbyggen när byggindustrin gick på högvarv och skrek efter folk. 2008 infördes ROT-avdraget ånyo men nu av helt andra anledningar. Det handlade om att göra svarta arbeten vita samt medge möjligheter för enskilda att bygga om, renovera sina egnahem. ROT-avdraget tillämpas således inte i flerfamiljhus vilket jag personligen tycker är fel och detta borde regeringen ändra på. För ROT-avdrag betalade Skatteverket under 2010 ut 13,6 miljarder kronor. Det innebär att det utfördes uppskattningsvis 53 miljoner timmars ROT-arbeten, vilket schablonmässigt motsvarar ungefär 30 000 årsarbeten i debiterad tid.

RUT-avdragen infördes redan 2007 och den huvudsakliga anledningen var just att motverka svartarbeten inom den sektor som omfattas av RUT. Under lång tid har det varit känt att hushållens köp av hushållsnära tjänster och arbeten med koppling till bostad är en nisch där det förekommer mycket svartarbete.  I anslutning till Tjänstebeskattningsutredningens arbete fick Riksskatteverket 1996 ett regeringsuppdrag att dels se på möjligheter till förenklad administration vid denna typ av tjänster dels bedöma omfattningen av skatteundandragandet. RSV avrapporterade uppdraget i rapporten ”Privata tjänster”. Tio år senare gjorde Skatteverket en detaljerad kartläggning av omfattning och typ av tjänster som hushållen köper svart i anslutning till rapporten ”Svartköp och svartjobb i Sverige”, Hushållens köp av svarta tjänster ingår också i Skattefelskartan som Skatteverket presenterade i en rapport 2008. I spåren av Tjänstebeskattningsutredningen infördes 2001 en förenklad skattedeklaration för rapportering när en privatperson anlitar en privatperson för ett jobb. Systemet var dock fortfarande krångligt vilket påtalades i bl.a. svartarbetskartläggningen. Hushållstjänstutredningen förde i ett betänkande i juni 2008 fram förslag om en s.k. fakturamodell.

Vilka kategorier använder sig av RUT ock ROT?  Rot och rutavdrag är vanligast i DanderydLidingö och i Reinfeldts Täby. I Danderyd har var femte kommuninvånare sökt ROT-avdrag och 13 procent RUT-avdrag. I Dorotea har endast 8 personer sökt RUT-avdrag eller 0,2 procent. Minst benägna att söka den här typen av avdrag är flertalet norrlandskommuner. I botten återfinns DoroteaGällivare och Arjeplog där under en procent av kommuninvånarna sökt rutavdrag. Här nedan kan man utläsa vilka kommuner som sökt mest RUT-avdrag:

Rutavdrag i snitt per invånare (kr) Andel som söktRutavdrag (%) Antal som sökt Rutavdrag (st)
1 Danderyd 1182 13 4 211
2 Lidingö 737 10 4 587
3 Täby 558 9 5 648
4 Vaxholm 547 7 759
5 Nacka 541 8 7 191
6 Lomma 529 10 2 191
7 Vellinge 506 10 3 283
8 Sollentuna 471 7 4 362
9 Höganäs 418 10 2 505
10 Ekerö 397 6 1 547
11 Stockholm 361 7 59 783
12 Båstad 359 8 1 095
13 Kungsbacka 354 6 4 658
14 Värmdö 353 5 1 925
15 Trosa 305 7 754
16 Österåker 299 5 2 052
17 Tyresö 299 5 2 347
18 Kävlinge 281 6 1 820
19 Vallentuna 272 5 1 514
20 Salem 265 4 660

(Källa: Skatteverket, SCB)

57% av höginkomstagare använder sig av RUT-avdraget medan endast 0.6% av låginkomstagarna.

Andelen hushåll med RUT-avdrag efter inkomstens storlek
Hushållstyp Låg Medel Hög
Sammanboende med barn 0,5 1,4 9,9
Sammanboende utan barn under 18 år 1,2 1,8 4,8
Ensamstående med barn under 18 år 0,2 0,5 2,6
Ensamstående utan barn under 18 år 0,4 0,9 1,8

(Källa:SCB)

Det är enligt SCB mycket ovanligt att låginkomsttagarenyttjar hushållsnära tjänster.  Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. Detta betyder att  22 procent av landets befolkning som bor i de rika kommunerna får 45 procent av avdragspengarna. Kort sagt betalar Sveriges fattiga kommuners invånare för städning åt de rika i bland annat Danderyd och Täby kommun.

RUT-avdraget är i hög grad en fråga om politiska avväganden. Avväganden mellan behoven i välfärden och skattesänkningar. Mellan en bra jobbskapande politik och en dålig jobbskapande politik. En fråga om intressen mellan rika och fattiga. Nu har vi en politik där bättre bemedlade hem genom statskassan får rabatt på sina privata hembestyr till en hög kostnad för statens finanser. Med skattereduktionen har staten blivit en apparat för omvänd fördelningspolitik. Minskade pengar från den gemensamma omsorgen går till skattereduktioner för de rika. Det är också en dyr och dålig jobbpolitik. Bortser högern medvetet från det här? Det är inte särskilt svårt att förstå att välbärgade människor sjunger Rut-avdragets lovsång. Att det skapar frihet. Men friheten är inte för alla. Pengarna skulle komma till stor glädje inom till exempel barnomsorgen och äldreomsorgen. Något som kommer alla till del.

Nu har ju Socialdemokraterna inte för avsikt att ta bort RUT, däremot har man flaggat för vissa förändringar. Att göra Rutavdragen mer tillgängliga för de med låga inkomster och fattigpensionärer istället och samtidigt undanta de med miljoninkomster, dessa anses kunna betala vad det kostar istället och man kan också anta att det inte gör någon större skillnad för dessa inkomstgrupper medan de skulle mer tjäna sitt syfte om barnfamiljer med låga inkomster fick möjligheten att använda sig av hushållsnära tjänster. Att helt ta bort RUT skulle förmodligen innebära att många arbeten försvinner och det gynnar inte alla de som får sin utkomst av detta. Mitt förslag är att man inför ett  inkomstrelaterat RUT där reduktionen minskar med högre inkomster. Det är inte rimligt att en majoritet av befolkning skall betala för att några få skall få städat i sina hem. Dessutom är det än mer orimligt att utlandsboende kan utnyttja RUT ock ROT. Enligt Skatteverket har 70 miljoner kronor gått till arbeten utanför Sveriges gränser. Det kan aldrig ha varit avsikten med dessa avdrag. Jag hoppas att frågan får sin belysning inför den socialdemokratiska kongressen nästa år.

Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Amos

   /  1 januari, 2015

  Går det inte att subventionera mindre till de hushåll och privatpersoner som tjänar mer, och mer till de som tjänar mindre?

  Gilla

  Svara
 2. Susanna Svensson

   /  12 juli, 2013

  Rutavdraget måste förändras så att det bara gäller ex pensionärer, sjukskrivna och familjer med fler än 3 barn. Rotavdraget kan däremot vara kvar eftersom att man kan se det som en investering i landets fastigheter men måste givetvis breddas så att det även gäller hyresfastiheter. En stor del av hyran tas ut för att bekosta underhåll och reparationer. När nedslitna bostadsområden rustas upp innebär det allt för ofta att hyresgästerna inte har råd att bo kvar. Med rot även för hyresfastigheter skulle hyreshöjningarna efter renoveringar inte behöva bli lika höga

  Gilla

  Svara
  • Hej Susanna!

   JA precis som du säger bör RUT-avdraget förändras att omfatta – inte bara de grupper du anger – utan alla låginkomsttagare och dit räknas ju även de med sjukpenning eller a-kassa. Men RUT-avdraget utgår från din skattebas och 50% av kostnaden för köpt tjänst – detta kommer att innebära att de med låg inkomst i alla fall inte får råd att – mot den skattebas man har – göra erforderligt avdrag som upplägget ser ut idag. Därför måste avdragsrätten göras progressiv – det vill säga man frångår 50% av kostnaden och istället betalar en mindre andel av den kostnad man köper som ökar med en ökad skattebas upp till en förutbestämd brytpunkt då avdrag inte längre är möjlig. Avdragsrätten måste därvid vara inkomstrelaterad. Att läxhjälp som en del i RUT-avdraget tas bort och skapar resurser för skolan istället ser jag som en självklar del i en omstrukturering av RUT-tjänsterna.

   ROT-avdraget bibehålls men måste omfatta även – som du anger – flerfamiljshus framförallt i allmännyttan och inte minst för att rusta miljonprogrammet. Här ser jag en win win situation för – inte minst byggföretagen som ju kan öka sin produktion tämligen rejält – men också för hyresgästen som inte behöver åläggas en andel av upprustningen på sin hyra. Detta borde dessutom kunna skapa jobb inom branschen som inte är betydelselös mot bakgrund av den arbetslöshet vi idag har. Utöver det bör regelverket ses över med inriktning på att stävja det fusk som i allt väsentligt ökar med både RUT- och ROT-avdragen.

   Tack för din kommentar Susanna – ser att vi i allt väsentligt delar uppfattningen avseende dessa tjänster och vilka som borde ha tillgång till dom.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 1. Att så split i sitt parti tycks vara ett egenintresse hos vissa. « BJÖRN ALVEBRAND

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: