De mysiga klassklyftorna.

Återkommande till något jag läste härförleden –  en ironisk krönika, rätt rolig krönika faktisk som berättade om det ”mysiga klassamhället”.  Författaren är Liv Strömquist ock till vardags är hon serietecknare ock medlem i Tankesmedjan i P3, bor i Malmö ock hennes senaste seriealbum ”Ja till livet” kom ut 2011. Hon ger en rätt trovärdig förklaring varför högern vill ha ett klasssamhälle. Bilden förstärks ytterligare genom ett ideologiskt färgat uttalande av Katrin Zytomierska som tidigare arbetade i uppdrag för moderaterna där hon i sin välbesökta blogg ansågs ha en viss opinionsbildande effekt. Men hennes ideologiska värderingar blev för starka för ett parti som vill vara ett arbetarparti ock då går det ju inte att uttrycka sig som denna dam gör även om det trots allt väl stämmer överens med Moderaternas egen – sedan decennier – inympade föreställning om klass, så hon fick operera under eget namn efter valet ock avlönas således inte av Moderaterna längre – i vart fall inte nu – kanske hon återkommer i valet 2014 med sin skjutjärnsjournalistik – skratta bara inte intervjun är sorglig.

548627_10152161193625647_1937366733_nKrönikan är rolig, trovärdig ock varför inte sann? En ytterligare anledning när högern nu backar oss tillbaka i tiden med ett idogt raserande av den välfärd som tog oss så många decennier att bygga upp. För visst var det, för dom som hade den förmånen, en upplevelse som försvann ock nu längtar tillbaka till. RUT-avdraget är ju ett sätt att återföra Gulashbaronernas ock fattighjonens samhälle – eller hur?  Särskilt nu när man ser hur RUT-avdraget fungerar. Det ges utrymme för egen inhyrd bartender för att fylla på fredagsnubben samtidigt som den avdragsgilla städerskan fått i uppdrag att ombesörja Gulashbaronernas avkommor – avdragsgilla – barnkalas och därtill se till att också putsa silvret. Ett lyxavdrag som väl knappast löser den ensamstående mammans livspussel. Nåväl det lämnar jag till läsaren själv att bedöma.

Varför driver högern en politik för att öka klassklyftorna i Sverige? Svar: För att det är mysigt för dem. Klassamhället ger dem LIVSKVALITET. Det sätter verkligen guldkant på tillvaron!

Först kanske man tror att de rika helst vill att alla ska vara rika, att hela världen ska vara som ett enda stort Vellinge kommun. Men om man tänker efter, så är det inte så – utan det är mycket softare att vara rik i ett land där det också finns fattiga!

Ju sämre arbetarklassen har det, ju troligare är det nämligen att de kommer att vilja utföra någon sinnessjuk arbetsuppgift åt en, på vilka villkor som helst. Och inte bara utföra den, utan utföra den perfekt med tacksamhetens stora tårar glittrande i ögonvrårna.

Den öppet moderata bloggaren Katrin Zytomierska skrev för ett tag sen:
”Ju mer man reser och besöker nya platser desto mer inser man hur sjukt klassamhället är i Sverige. Rättare sagt det existerar knappt (…). I vilken stad som helst förutom Stockholm är det helt normalt att ha tjänstefolk som chaufför, kock, nanny, butler. I Sverige är det förbjudet att omge sig av tjänstefolk det är det absolut värsta man kan göra för då är man en slavdrivare, en översittare, en som anser sig vara något bättre än andra och så vidare.”

Detta är mycket intressant. Scenariot att olika människor skulle söka upp Katrin Zytomierska, och ansöka om att få tjänstgöra som hennes butler – alltså promenera fram och tillbaka i hennes bostadsrätt åtta timmar om dagen för att hämta olika saker som Bingo Rimér inte orkar hämta själv – hade i det klasslösa samhället enbart kunnat existera som en pervers narcissistisk fantasi. Men ju mer klassklyftorna ökar, desto mer närmar sig denna fantasi verkligheten.

Det stämmer, som Katrin skriver, att ju mer man reser, desto mer ser man platser där det är helt normalt att ha tjänstefolk. Mest är det så i länder med väldigt stora klassklyftor? Exempelvis i Indien eller Latinamerika. Eftersom det finns så oerhört många fattiga – varför INTE anställa två-tre kastlösa eller indianer som för några kronor om dagen kan vakta din bil? Kamma din hund? Tvätta din rygg? Möjligheterna är oändliga. Det är ju så fruktansvärt BILLIGT!!!

Och det är ju bättre för dessa människor att ha ett jobb, än att inte ha ett jobb alls, eller hur?! Man kanske till och med kan känna sig lite god, som SKAPAR jobb! Men förutsättningen för att kunna skapa dessa jobb är att först skapa ett djupt orättvist samhälle. Så därför börjar högern med det.

Forna tiders uppdelning av präster, adel, borgare och bönder är avskaffad sedan länge – idag får dessa definitioner en annan betydelse i högerns Sverige. Tycker Fillpu filofiserar – en blogg jag hittade på nätet uttrycker det väldigt bra där han beskriver de olika klasskillnader vi ser idag – läs gärna bloggen. Här ett citat;

Adeln består och de som ingår där är de familjer som styr Sveriges politik och näringsliv. Då de inte heter ”von” eller ”af” är det inte lika tydliga gränser som tidigare. Men hit hör fortfarande den borttynande gamla adeln och de storkapitalister som med kontakter och svågerpolitik håller sig kvar vid rikedom och makt. Hit hör också de styrande politikerna även om de ibland gjort klassresan hit i samma generation. Även de håller sig kvar vid makten med kontakter och svågerpolitik. De har sina egna regler (varav många oskrivna) som ser till att de eller deras barn aldrig behöver återvända till ett medelklassliv. Blir de bortröstade så får de fallskärmar eller andra toppjobb på samma sätt som den börsbolagsdirektör som får sparken. Därför är det definitionsmässigt samma överklass. Här håller överklassen varandra om ryggen, så länge de inte gör sig skyldiga mot moralbrott. Då ses de som klassförrädare precis som överklassen en gång såg på Olof Palme.

406959_10151227218718077_1950646447_nKlassfrågan är berättigad – i den finns förändringar som skett under högerns välde i vårt land. Samtidigt som forskarna konstaterar att folk aldrig har haft en så positiv bedömning av sin egen och landets ekonomi så upplever en ”stor minoritet” att de har fått det sämre jämfört med andra. Det är människor i periferin – eller den tredjedel i samhället som avser de sjuka, kvinnor, arbetslösa, låginkomstagare, pensionärer med låg pension eller folk på landsbygden. Tillväxten har framför allt gynnat högutbildade i storstäderna, de välbärgade och företagare. Bland de välbärgade – inte helt oväntat – fann man att 45 procent av deras ekonomi hade förbättrats under senaste året – bland arbetarna var det endast 26 procent. För de kategorier som av högern förfördelats har dock fått se sin individuella ekonomi raserad i jämförelse med tidigare. Högern har funnit sin nisch – återför Gulaschbaronernas privilegier – det är så mysigt med klassklyftor.

ÖNSKAR ALLA MINA LÄSARE EN TREVLIG LÖRDAG OCH SÖNDAG.

Att se arbetslösa som en resurs istället för belastning.

Har just studerat Sigtuna Kommuns unika arbetsmarknadspolitiska väg för att ge kommunens arbetslösa ett nytt ock värdigt liv med möjlighet att förbättra sina möjligheter att komma närmare den verkliga arbetsmarknaden, att förbättra sitt CV, självförtroende ock allt som följer därav. Man kan inte undslippa sig påstå att Sigtunas socialdemokratiska kommunledning egentligen inte behövt genomföra denna unika satsning, genom ett samarbete med både Miljöpartiet ock Centern, om regeringen hade bedrivit en arbetsmarknadspolitik som gett önskvärda resultat. Nu såg man istället två orsaker att gå en egen väg. Det viktigaste naturligtvis var att ”låsa upp dörren” för de arbetslösa ock släppa ut dem ur det ”fängsel” som sysselsättningsfasen, fd. Fas3, utgör, men också de övriga faserna som inte leder till något annat än ett evigt stampande på samma plats med en allt mer frustrerad personal på Arbetsförmedlingarna,  det andra var att minska kommunens allt mer ökade kostnader för försörjningsstöd i kommunen. En ökning som Sigtuna kommun delar med 9 av 10 kommuner i hela Sverige.

Hur ser då kommunens lösning ut? Ja, utgångspunkten för projektet var, ”hur kan vi se de arbetslösa som en resurs ock samtidigt minska kommunens kostnader för försörjningsstöd”. En utgångspunkt som borde ha varit en målsättning för den moderatledda regeringens arbetsmarknadspolitik också men dessvärre blev det en motsats som man dessutom ihärdigt framhåller som en bra politik. Projektet ”resursjobb”, som det heter, innebär att kommunen anställer arbetslösa i kommunens olika verksamheter. Förutom att kommunen höjer kvalitén i de olika verksamheterna ger detta också individuella erfarenheter ock meriter som innebär ett steg närmare arbetsmarknaden. På detta sätt räknar kommunen med att kunna halvera sina kostnader för försörjningsstödet. Förutsätter också att kommunen betalar avtalsenliga löner som är semestergrundande samt ger möjlighet till förnyad A-kasse period förutsatt man är med i en A-kassa. Personligen hyllar jag detta alternativ ock kan inte annat, i synnerhet när jag betraktar den video där de anställda resursarbetarna får uttala sig om projektet. Önskar Sigtuna kommunledning ett stort lycka till med ett i avseendet vällovligt initiativ! 

Men även om Sigtuna kommun är ensamma i sitt projekt, saknas det inte initiativ i andra kommuner för att råda bot på en alltmer misslyckad arbetsmarknadspolitik på riksplanet, för att uttrycka det milt ”rena rama fiaskot”. Utgångspunkten är alltid att se de arbetslösa som en resurs istället ock för att minska kommunernas alltmer ökade kostnader. För att nämna några som kommit en bit på vägen är Göteborgs rödgröna majoritets ambitioner att fasa ut Fas3 helt under 2013. Man kommer att erbjuda arbetslösa en anställning under ett år på ett särskilt avtal för beredskapsanställningar. På detta sätt kommer dessa människor att få en anställning med lön, vilket ger möjlighet till att kvalificera sig till A-kassan. En annan fördel menar man att anställning gör det möjligt att delta i andra arbetsmarknadsåtgärder. Denna åtgärd hoppas man att de arbetslösa, i likhet med vad man hoppas på i Sigtuna, att anställning skapar nya meriter, förbättrat självförtroende ock ett närmande till arbetsmarknaden. Andra kommuner med liknande projekt är Jönköping ock Malmö, fler kommuner  utvecklar andra metoder med det huvudsakliga syftet att ge de arbetslösa, en i alla avseenden, förbättrade möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Heder åt alla dessa kommuner!

Vem tjänar då på detta ”slaveri” som det benäms av många som fastnat i sysselsättnings(träsket)fasen? Ja! Inte är det de arbetslösa som jagats in i denna fas. De är de stora förlorarna istället, utan möjlighet att ta sig ur denna fasansfulla åtgärd iscensatt av högern. Man kan lätt förstå att man betraktar fasen som ett slaveri när man läser många individuella rapporter hur de förnedras i alla möjliga ock omöjliga arrangemang. Fas3 har dessutom blivit en guldgruva för många sk. anordnare som välvilligt ställt sina tjänster till förfogande. Snabbt har man insett den ekonomiska potentialen att utnyttja de arbetslösa för sin egen vinnings skull. Att de som utför dessa så kallade sysslor, som i många fall är att betrakta som ett rent arbete, utan lön, utan några som helst trygghetssystem ock framför allt utan möjlighet att få en rimlig möjlighet att kvalificera sig för ett riktigt arbete. Fas3 stigmatiserar enbart människor. Låser fast dem i ett evigt ock allt snabbare ”ekorrhjul”  Glädjen för de anordnare som tjänar pengar på de arbetslösa är desto större. En av de värsta av det slaget är ”Jobbfabriken” ock dess grundare Ivan Daza som tjänar miljoner på de arbetslösa. Jobbfabriken beskriver sig som bättre än andra anordnare när det gäller att hitta jobb till sina deltagare, en uppgift som är omöjlig att kontrollera eftersom Arbetsförmedlingens uppgifter om privata anordnare är hemliga. Man sysselsätter drygt 600 Fas 3-deltagare på fem orter i Sverige. Arbetsförmedlingens officiella statistik visar dock att endast 1,5% av deltagarna lämnar Fas3, antingen för att till egen kostnad bedriva studier eller att man lyckats få en varaktig anställning, många väljer också att vid 61 års ålder ta ut sin Allmänna pension, hur känns detta? Man kanske fortfarande känner sig frisk ock stark ännu några år men väljer att ta ut sin Allmänna pension i förtid eftersom det rent ekonomiskt förbättrar den egna situationen. Hur andelen fördelar sig framgår dock inte av statistiken. Det sannolika är att andelen som går från Fas3 till varaktig anställning är mindre än dessa 1.5%. Ivan Daza behöver dock inte oroa sig i samma utsträckning som hans inhysta arbetslösa, 2011 var hans inkomst 2,5 miljon samt en miljon i aktieutdelning. Ivan Daza ock hans Jobbfabrik är inte det första arbetslöshetsprojekt han ägnat sig åt. Han startade sin karriär med att öppna upp en så kallad ”blatteförmedling” ett slags svensk arbetsförmedling och bemanningsföretag för invandrare.

Under 2012 förväntas anordnarbidraget uppgå till 2 miljarder kronor av våra skattepengar. Ett obeskrivligt slöseri med våra skattepengar. I synnerhet som endast 465 personer per år lämnar Fas3 av de anledningar jag tidigare nämnde.  Högern ondgör sig över ”bidragssamhället”, det förtjänar sägas att Hillevi Engström i en interpellationsdebatt i Riksdagen betonade att det kallas ”anordnarstöd” ock inte bidrag, detta mot bakgrund av hur högern vill definiera försäkringsersättningar som utfaller till alla andra än de av regeringen så omhuldade anordnarna, som just bidrag. Nåja! Vad kan man egentligen begära av en ”arbetslöshetsregering” som företräds av allt annat än  det som medborgarna ser men inte högern. Att kritiken närmast är att betrakta som stormande kan vi se inte minst i media ock bloggar. Oppositionen däremot uttalar sig mer eller mindre pliktskyldigast över tilltaget ock man undrar varför. Just nu är det öppet mål, inte minst för Socialdemokraterna att utöva en, i likhet med vad som sker utanför Riksdagens världsfrånvända murar, att utöva en rejäl opposition. Men detta tar man som sagt inte vara på. Detta gör också att den moderatledda minoritetsregeringen kan fortsätta på den inslagna vägen ock i enlighet med dem själva ”förbättra” en åtgärd som aldrig borde ha införts.

Men Hillevi Engström låter sig inte nöjas. För nu skall anordnar(stödet)bidraget förändras. Arbetsförmedlingens Gert Sternskog säger följande

”Ett nytt anordnarbidrag ska helst göra att fler reguljära arbetsplatser öppnas för dem som är inskrivna i fas 3. Om det lyckas fullt ut minskar behovet av platser hos anordnare som enbart sysslar med fas 3″.

Vad kommer då detta att innebära? Jo! Med största sannolikhet kommer det innebär att nyttjandet av gratis arbetskraft som man dessutom får betalt för kommer att spridas än mer än vad som är fallet idag. Konkurrensen mot riktiga avlönade arbeten kommer att öka genom att Fas3 deltagare skall utföra arbeten som den vanliga löntagaren utför, således tvärt emot det ursprungliga förslaget att inga Fas3 deltagare skall utföra ordinarie arbeten. Man hoppas att detta skall bli ett bättre utfall än de ynka 1.5% som är det nu officiella utfallet. Ja en sak kan jag med säkerhet säga, mot bakgrund av alla ”seriösa” företag som vi har i vårt land så kommer detta helt klart bli ett bättre utfall för företagen. Dock inte för deltagare i Fas3 ock definitivt inte för löntagarna. Detta är inget annat än en ”lönedumparpolitik” av värsta slag. En gång i tiden minns jag Boman, numer bortgången före detta högerledare, som ondgjorde sig över AMS ”tramset”. Hur man i samtliga debatter sågade den arbetsmarknadspolitiken med utbildningar för att underlätta insteget på arbetsmarknaden. Många av dessa utbildningar hade också allt i övrigt att önska sig men huvudinriktningen var trots allt bra. Men fel var det ändå.  Men högerns åtgärdsprogram hyllas i alla tänkbara sammanhang av just dom själva.

Men det är inte bara Fas3 som enskild fas i hela högerns arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram som är förkastlig. Hela åtgärdsprogrammet kan enligt mig kastas på sophögen för att aldrig mer återkomma, åtminstone inte så länge högern sitter på utvisningsbänken, vilket jag hoppas kommer att ske senast 2014 ock för väldigt lång tid. Bara lite drygt 14% av de som ingår i Fas1 ock 2 lyckas med hjälp av coachers handpåläggningar ock diverse andra utbildningsinnovativa händelser få ett varaktig arbete. Förvånansvärt, tycker till ock med arbetsmarknadsministern själv att det utfallet är alldeles för dåligt. Inskrivningen i Fas3 eller sysselsättningsfasen som det numer egentligen heter sker i ett allt mer eskalerande tempo. Varje månad öppnas dörren till slaveriet för 2.000 arbetslösa. Det innebär att innan 2012 är slut befinner sig ytterligare 12.000 i Fas3, 2013  24.000 i Fas3 2014 ytterligare 24.000 om prognosen stämmer. Skall det sluta med totalt 92.000. innan man ger sig? Redan idag är Fas3 Sveriges i särklass största arbetsgivare. Arbetsförmedlingens prognos stannar dock vid endast ca 40.000 inskrivna i Fas3. Inte ens det är acceptabelt. Nära 8% av deltagarna i Fas3 har tvingats vända sig till sin kommuns socialtjänst för att överleva, detta motsvarar ungefär 2.250 deltagare bara i Fas3. Är det rimligt? Inte undra på att kommunerna nu funderar i allt högre grad på alternativa lösningar för de arbetslösa för att rädda kommunernas allt med ansträngda budgetar. Ock de som tjänar på vansinnet är sådana som Jobbfabriken bland många andra.

Hillevi Engström, du ock dina hejdukar gick till val 2006 på jobbfrågan. Ni vann valet 2006 för att väljarna trodde att ni skulle klara jobbfrågan bättre med era idéer. Nu har ni haft 6 år på er att bevisa för svenska folket att era åtgärder var så mycket bättre än Socialdemokraternas. Arbetslösheten, som av er angavs som massarbetslöshet, var 6,1%, enligt den nya, anpassade mot EU, beräkningsmodellen 2006 ock sjunkande. 2012 har vi enligt moderaterna inte längre någon massarbetslöshet trots att arbetslösheten är 8.1%. Hur förklarar man detta? Jo det gör man, allt i enlighet med moderat siffertrixande ock olika definitioner, med att undanta ”etniska svenskar” ock därutöver tala om något så odefinierat som ”utanförskap”. Därtill drar man till med en global ekonomisk kris, ja till ock med den värsta sedan krugerkraschen på 30 talet. All vedertagen statistik visar att Sverige inte alls drabbats av denna, i jämförelse med ”Krugerkraschen”, i särskilt hög grad. 6 år av ett experimenterande av arbetsmarknadsfrågor, 6 år av experimenterande av socialförsäkringsfrågor så har vi fortfarande en massarbetslöshet ock därutöver en ökad ojämnlikhet i samhället som närmast kan betraktas som unik. Det ligger inte för mig att svartmåla samhällsutvecklingen under normala förhållanden men er politik kan inte, mot bättre vetande, betraktas som något annat än en tillbakagång av samhällsfunktionen flera årtionden. Obegripligt blir det dessutom när enskilda moderata riksdagsledamöter försvarar tillkortakommanden som drar samhället bakåt i tiden. Jag minns som igår när den dåvarande riksdagsmajoriteten ställde sig upp i riksdagsbänkarna ock klappade händerna när talmannen klubbade igenom beslutet att försämra socialförsäkringarna. Ett unikum för svenskt parlamentariskt beteende. SKÄMS!!!!!

Jobbfabrikens affärsstrategi eller läs om Skandalen på Jobbfabriken

Läs mer om slaverifasen

Björn Alvebrand om Fas3 i jämförelse med plusjobben

Solrosupproret om Interpellationsdebatt i Rksdagen om Fas3

Newsmill om fas3 diverse artiklar

Helga Von Pitbull om Fas3 syndromet

Martin Mobergs betraktelser om Dags att ånyo lyfta frågan om Fas3, även i semestertider.

Här kan du lämna din röst vad du anser om Fas3

2014 ÄR DET RIKSDAGSVAL. VILL VI BORT HÖGERNS ARBETSLÖSHETSSTRATEGI RÖSTAR VI RÄTT OCK RÖTT

Innovativ arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsfrågor har legat mig varmt om hjärtat under väldigt lång tid. Jag var mycket kritisk mot den arbetsmarknadspolitik som Socialdemokraterna bedrev under senare delen av 90 talet ock fram till man förlorade valet 2006. Ock om jag var kritiskt då är det inget mot vad jag är idag vad avser den moderatledda minoritetsregering som styr arbetsmarknadsfrågorna där marginalpartierna, som skall anses vara socialliberala, uppenbarligen inte haft ett dugg att säga annat än att ”bröla” om sänkta ungdomslöner i varierad form eller angripa Lagen om anställningsskydd (LAS). Folkpartiet (FP) har ändå förstått att angreppen på A-kasseersättningarna visat sig få ytterst svåra konsekvenser för det stora flertalet som fortfarande har denna ersättning.

Ofta under den Socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder ingick många för arbetsmarknaden fullständigt irrelevanta åtgärder. Skall inte här räkna upp alla dessa meningslösa åtgärder som bekostades av skattemedel ock som i princip gick ut på att lära sig knyta ryamattor eller skriva böcker ock allt däremellan, ibland olika föredrag som berättade hur arbetsmarknaden såg ut eller någon slags psykologisk ”peppningskurs”, eller skriva CV:n  i varierad form. Syftet? Ja!! Kortfattat, fullständigt obegripligt!!!!  Det fanns dock åtgärder, som i jämförelse med dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som var bra, en sådan var ”Gröna jobb”  som vi också kunde se i SVT:s uppdrag gransknings uppmärksammade program om Fas3, ock att de flesta ändå kunde klara sig på A-kassa eller aktivitetsersättningen, ingen blev utförsäkrad.

Själv skrev jag otaliga artiklar om att en föränderlig arbetsmarknad kräver helt andra resurser ock möjligheter för de som var arbetslösa då. Därför blev jag överraskad den dag Stefan Löfvén förespråkade ett ”Innovationsråd” som ett sätt att medverka till ett bättre insteg på arbetsmarknaden. Äntligen någon som talade mitt språk. Högern, sin vana trogen, raljerade naturligtvis över detta som en möjlighet för Stefan att delta i fikastunder!   Men bara efter några veckor satte sig samtliga av Alliansens partiledare vid företagens bullbord ock blev serverad. Just det!! fika, kanske Reinfeldt blev så inspirerad av sitt eget ”raljerande” ock fann att det kanske ändå inte var så dumt för att få lite ”gratisfika”, jobbfrågan har ju ändå hamnat på kant. Hur detta innovationsråd kan komma att se ut framledes har jag ännu ingen aning om. Men ser jag naturligtvis företrädare för näringslivet, fackföreningarna, regeringen, småföretagarnas arbetsgivarförening  samt också som en självklar del i, detta råd,  skolverket, som bör inta en central roll för att med sina kunskaper förmedla olika möjligheter inom skola ock andra utbildningsinstitut. Här anser jag att man bör redan under högstadiet ock som ett särskilt ämne utveckla en generell arbetsmarknadsutbildning, eller arbetslivsintroduktion, som förbereder ungdomarna adekvat för arbetsmarknaden ock dess olika villkor ock möjligheter. Jag möter ibland ungdomar som har svårt att välja vad dem vill egentligen, trots syokonsulenter som finns tillgängliga ibland, utbudet är stort ock hjälpen liten i skolan, det är inte lätt för ungdomarna att välja något man inte har varken erfarenhet eller kunskap om. Underlag för vilka utbildningar som ger det bästa utfallet för ett snabbt insteg på arbetsmarknaden inom alla sektorer,  man bör således informera om på ett bättre sätt än vad som sker idag. Man måste också se krasst på det faktum att en del utbildningar kan vara väl så attraktiva men stå långt från arbetsmarknaden. Svensk Näringsliv ock fackföreningarna måste bli mer aktiva ock gärna närvara i skolorna , delta genom föredrag ock information om vad som gäller på arbetsmarknaden, hur ser framtiden ut i olika yrkesroller, samt också svara på frågor. Att förbereda våra ungdomar inför arbetslivet anser jag är oerhört viktigt.

Detta samråd bör i första hand utveckla olika utbildningsinsatser, inte bara för nutid utan för framtid med ett huvudsakligt syfte att skapa möjligheter dels för de som skall in på arbetsmarknaden dels för de som står långt från arbetsmarknaden. Ett sådant råd skall därför inte endast vara till för att lösa dagens arbetsmarknadsproblem utan i lika hög grad verka för en kontinuerlig utveckling med dess alla kända prognosverktyg som finns tillhanda. Utbildningsinsatser kan bedrivas i svenskt näringslivs regi såväl som statlig eller enskilda företag ock även de fackliga organisationerna bör använda sina kunskaper ock intäkter för att  investera ock delge i olika utbildningsinsatser allt efter överenskommelse i innovationsrådet. En föränderlig arbetsmarknad ställer krav på enskilda företag i lika hög grad som de anställda ock där lösningen heter fortbildning med jämna mellanrum en fortbildning som arbetslösa oftast missar ock därför ställs allt längre ifrån arbetsmarknaden av den anledningen. Utbildning behöver ock skall inte vara ett statiskt begrepp utan förändras ock anpassas över tid allt eftersom arbetsmarknaden förändras. Det finns ungdomar som hellre vill ut i arbetslivet efter avslutade gymnasiestudier,  för dem behövs lärlingsplatser med erfarna mentorer där framför allt facket ock näringslivet kan medverka. Möjligheten att göra andra val skall vara öppet, Stefan Löfvén talar om en tid av upp till 25 års ålder då alla skall ha klarat av sina gymnasiestudier, detta är bra, men låt oss utöver detta inkludera alla andra valmöjligheter upp till denna ålder, eller en ålder som kan anses rimlig. Man skall således inte stänga ute möjligheterna efter att man gjort sitt val, man finner kanske att det val man gjorde inte var det man tänkt sig urspungligen ock att då stänga ute någon av den anledningen är inte särskilt konstruktivt. Flexibilitet under en föränderlig tid är ett måste. Innovationsrådet skall dessutom följa arbetsmarknadens föränderliga villkor för att anpassa möjligheterna utifrån dessa förändringar. Att investera i våra ungdomar ökar värdet på den enskilda individen ock det är det de handlar om. Att öppna för möjligheter istället för inlåsning i åtgärder som inte ger ett förbannat dugg.

Långtidsarbetslösheten är ett problem, ock problemet består inte endast av det faktum att man av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. En del är relaterat till Lagen om anställningsskydd (LAS) som har blivit så helig att ingen vågar röra i den. LAS tillkom som ett skydd för arbetstagaren men har i vissa stycken blivit ett hinder ock då särskilt för den äldre generationen. Därför borde man gå igenom följdverkningarna av LAS ock verka för en förändring mer anpassad till hur arbetsmarknaden ser ut idag. LAS är bra ock skall naturligtvis finnas kvar i de delar som skyddar arbetstagaren men revideras i de stycken som kan anses motverka möjligheten till anställning. Som ett exempel kan nämnas de progressiva premierna för avtalspensionsförsäkringen. Det skall sägas att denna orsak hänvisas till olika avtalsområden och gäller inte generellt men drabbar likväl den äldre generationen som berörs. Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler vid arbetsbristuppsägning samt företrädesrätt vid återanställning. Den så kallade 45-årsregeln, som innebär att en arbetstagare får tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som han/hon varit anställd efter fyllda 45 år och med högst 60 sådana. Semesterlagen som medger längre semester för den äldre arbetstagaren. Samtliga dessa regler i lagstiftningen medverkar till att diskriminera den äldre generationen vid rekrytering. Flertalet av reglerna har tillkommit i avsikt att skydda den äldre generationen, men har kommit att motverka dess syfte istället. Att företagen vid rekrytering ser till de ekonomiska incitamenten är inte något konstigt och är kanske mer påtagligt idag än någonsin tidigare med en rörlighet på arbetsmarknaden som inte tidigare fanns. Att angripa LAS är kontroversiellt ock kan ses som ett ingrepp på skyddet för arbetstagaren, men man måste finna en väg som bättre medverkar än motverkar möjligheten att anställa även den äldre generationen. Bemanningsföretagen har idag tagit sig en exklusiv roll inom arbetslivet, flertalet av dessa bemanningsföretag arbetar seriöst på marknaden men det finns också det motsatta. Här bör det upprättas anständiga arbetsvillkor som ligger i fackföreningens ock inte minst  bemanningsföretagen, en arbetsgivarorganisation ock branschorganisation ingående i Svensk Näringsliv, intresse. Det pågår, om än väldigt sent, ett arbete hos LO för att styra upp den alltmer växande bemanningsbranschen

Åldersdiskriminering är en annan stor orsak som inte går att bortse från. Här kan man bara komma tillrätta med den genom attitydförändringar. Åldersdiskriminering inom arbetslivet är numer ock sedan 1:a januari 2009, 9 år efter det att EU direktivet  blev utfärdat,  inskriven i diskrimineringslagstiftningen efter mycket om ock men. Men ungdomar diskrimineras också, ock för den gruppen finns ingen lagstiftning. En ytterligare grupp som är utsatt för en högre diskriminering är våra invandrare, kvinnor främst i fertil ålder samt äldre kvinnor utesluts ofta vid rekrytering dock inte av nämnda orsaker då det skulle falla under lagstiftningen som diskriminering. I samtliga fall av diskriminering ock trots lagstiftningen, finns en dold diskriminering där lagen om diskriminering slås ut genom arbetsgivarens rätt att anställa vem han vill utan undantag. Jag medger att det är ett svårt problem att komma till rätta med, kvotering som Socialdemokraterna föreslog genom Mona Sahlin är ingen bra metod.  Återstår en attitydförändring som kan delas av Svenskt Näringsliv ock fackföreningsrörelsen genom olika kampanjer.

Nyanlända invandrare med ringa eller inga kunskaper i det svenska språket måste ock skall genomgå undervisning i det svenska språket, detta sker redan idag, men  därefter bör man gå igenom individuellt deras kunskapsnivåer ock uppdatera det som brister samt validera eventuella yrkesutbildningar ock i förekommande fall erbjuda kompletterande utbildningar. Det är viktigt liksom för ungdomar såväl som för invandrarna att möjliggöra ock underlätta  inträdet på arbetsmarknaden genom arbetslivsintroduktion ock information, som väl kan ingå i en respektive kompletterande utbildning eller i särskild ordning. Även här gäller det att öka värdet för individen för bättre insteg på arbetsmarknaden. Det måste i alla sammanhang återföras möjligheten att kunna erbjuda ”starta eget bidrag”  för alla som har en verksamhetsidé ock erbjudas erforderlig professionell hjälp redan i inledningen ock därefter uppföljning ock stöttning under en viss tid.

Återupprätta Arbetslivsintitutet (ALI)  ock ge Arbetsmarknadsverket (AMV)  tillräckliga resurser för att skapa, förebygga, förändra ock kontrollera arbetsplatsernas arbetsmiljö måste vara ett krav på ock för en Socialdemokratisk regering. Det går inte att överlämna arbetsplatsernas miljö i händerna på arbetsgivarna. Sedan denna moderatledda regering tillträdde avvecklade man Arbetslivsinstitutet ock drog ner på resurserna för Arbetsmarknadsverket vilket fått till följd att man tvingats dra ner på antal inspektörer. Som en följd av denna reducering har arbetsplatsolyckorna ökat rekordartat. Detta är oacceptabelt  men tyvärr, en fejkad ”arbetarregerings medvetna mål, en arbetarregering som såg till att arbetslinjen blev en bidragslinje istället. ALI hade en viktig roll i sin forskning om arbetslivets olika villkor ock som oftast låg till grund för olika förebyggande åtgärder. Denna forskning sker nu mycket sporadisk lite här ock var ock någon samlad forskning sker således inte längre. ALI hade dessutom ett unikt forskningsarkiv som mer eller mindre går förlorad efter högerns nedläggning. Enligt mig inget ” klokt” beslut, men förväntat av denna regering. En uppmaning således till Socialdemokraterna, återupprätta ALI alternativt låt det ingå som en del av AMV.

Att se på de arbetslösa, ungdomar, invandrarna oavsett vem eller vilka grupper det handlar om, som en potentiell arbetskraft där det viktigaste uppgiften för en regering är att möjliggöra bättre villkor för insteget på arbetsmarknaden. Den har lyst med sin frånvaro allt för länge, den har uteblivit helt med denna ”arbetslöshetsregering”. Att som denna regering hålla på ock ”fjutta” med allehanda åtgärder såsom sänkt arbetsgivaravgift ock krogmoms för att därefter relatera till snabbmatsrestaurangernas anställningar där framförallt Mc Donalds har stående erbjudande på Arbetsförmedlingarnas lokalkontor som ett bevis på att sänkningen av krogmomsen har gett effekt är bara strunt ock inget annat. Dessa restauranger anställer alltid, vare sig krogmomsen är halv eller hel. Ock givetvis hyllar dessa företag sina välgörare, till ock med så mycket att sagda snabbmatsrestaurang skickade kuponger för gratis intag av vald hamburgare.

Jag ser därför fram emot en ny ,modern ock framtidsinriktad arbetsmarknadspolitik efter Löfvéns ambition att inrätta detta innovationsråd. En förhoppning om vad som bör ingå i detta råd föreslås ovan med en uppmaning till Socialdemokraterna att verkligen forma en ny ock modern arbetsmarknadspolitik som underlättar insteget till arbetsmarknaden till avtalsenliga villkor där politikern skall ge fan i att med ”klåfingrar” kladda i det som skall avgöras av arbetsmarknadens parter i överenskommelse. Vi har sett ett antal sådana försök hos högerns hejdukar, ock resultaten av detta har alltid syftat till att försämra för löntagarna ock främst ungdomar. Bostadssituationen är också något som är helt undermålig för framför allt ungdomar ock studenter. Där har Veronika Palm, i en artikel presenterat ett mycket bra förslag som jag nöjer mig med att delge här. Bostadssituationen är akut ock skall vi i framtiden ha en modern arbetsmarknadspolitik måste bostadsituationen förändras för främst ungdomar ock studenter.

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT FÖR EN FÖRHOPPNINGSVIS NY OCK MODERN ARBETSMARKNADSPOLITIK.

 

Anders Borgs anorektiska vansinnesekonomi!

Den (o)ansvarsfulle rikshushållaren Anders Borg (M) låter välfärden förfalla för att ha resurser nog att hålla en alltmer parasiterande finanssektor under armarna när den åter kastar in sig själv i en spekulationskris. Borg spelar ansvarsfull, men är i verkligheten de ansvarslösa bankernas lakej. I den budget som presenterades i våras räknade Anders Borg med en god tillväxt i såväl svensk ekonomi som i de offentliga finanserna. Fram till 2015 beräknade han ock hans siffernissar med att bruttonationalprodukten, BNP, skulle öka med 853 miljarder kronor i löpande priser och skatteinkomsterna för hela den offentliga sektorn med 414 miljarder kronor.

Borg vill bara använda en liten del av den ökade tillväxten i ekonomin till det gemensamma. Så vill han minska de offentliga utgifternas andel av BNP från 51 procent 2010 till 46 procent 2015. I reda pengar gör det 207 miljarder kronor, pengar som hade tillfallit vården, skolan, pensionssystemet och annat gemensamt om det offentliga fått behålla ”sin” del av BNP, men som Borg nu väljer att använda till annat. Offentlig sektor skall fortsatt stå på svältkur. För de som vill orientera sig i sifferunderlaget till budgetpropositionen som finns presenterat i Prop 2010/11:100, bilaga 1, avslöjas en ekonomisk politik som inget annat är än en rejäl misshushållning av våra offentliga medel.  En medveten ekonomisk planering, för att inte säga samhällsfarlig,  svältkur för kommuner ock landsting.  Massarbetslösheten, det som inte är massarbetslöshet enligt Borg ock Reinfeldt, är idag dryga 8%, en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet, svårare för de som står längst från arbetsmarknaden, det som Reinfeldt ock Borg räknar in i den moderata nationalencyklopedins ”utanförskap”. Detta är inget annat än en bedräglig finanspolitik när vi ser baksidan av budgeten. Borg planerar att amortera av på en offentlig nettoskuld som inte längre finns, bara för att få ner en bruttoskuld, som varken behöver eller ska sjunka i ett läge med 8 procents arbetslöshet, förfallen infrastruktur och en alltmer sargad offentlig välfärdsservice.

Magdalena Andersson (S) ekonomisk politisk talesperson? Var är du i debatten? Jag har stort förtroende för dina ekonomiska kunskaper, som åtminstone rent teoretiskt är så mycket bättre än de som Anders Borg kan stoltsera med. Visst ”gnyr” oppositionen, med all rätt, pliktskyldigt att regeringens, ”fnuttiga” kamp mot massarbetslösheten inte ger något resultat och bygger på felaktiga idéer, därutöver en till synes total avsaknad av investeringar i infrastruktur, bostäder och så vidare, sådant som skapar jobb, sådant som ökar tillväxten ock sådant som ger ”kassaklirr” i statens kassakista. Ock i övrigt accepterar de spelregler som den rådande konventionella visdomen i ekonomisk-politiska frågor har fastställt, kan Borg och hans gelikar fortsätta att slå sig för bröstet. ”Kontroll på de offentliga finanserna” sägs instinktivt vara ”god hushållning”. Detta mantra har vi hört till leda av både opposition ock regering. Det är ju en självklarhet ock självklarheter behöver man sannerligen inte upprepa ständigt.

Borg ock hans siffergossar räknar med att BNP (våra samlade ekonomiska resurser i samhället)  under perioden 2010-2015 kommer att öka med 853 miljarder kronor i löpande priser. År 2015 kommer Sverige, förutsatt att Borgs prognos stämmer, vara 853 miljarder kronor rikare än i dag (hänsyn ej tagen till inflation). BNP kommer då att vara 4 154 miljarder kronor. Med prognosen säger man också, trots en sänkt skattekvot i förhållande till BNP, att statens skatteinkomster kommer vara 220 miljarder större år 2015 än de var år 2010. Kommun- och landstingssektorn kommer, enligt prognosen,  inkomsterna även där vara större år 2015 än 2010, men nu bara med 140 miljarder. Sammantaget räknar Borg med att den offentliga sektorn på inkomstsidan kommer att vara 414 miljarder rikare 2015 än 2010. I löpande priser, inflationen är inte heller här medräknad. Detta är väl bra?

Men det är nu det bedrägliga infinner sig i Borgs anorektiska ekonomiska politik. Man kan, efter genomgång av budgetproppen, konstatera att regeringen planerar för att av en ökning av rikets totala inkomster på 853 miljarder kronor kommer endast ock knappt 16 procent (136 miljarder) gå till en ökning av den offentliga konsumtionen.

Som ofta framhålls i debatten, inte minst från oppositionen,  finns det stora investeringsbehov i eftersatt infrastruktur, tågen och järnvägarna inte minst, miljonprogrammets bostäder, nybyggnation av framförallt student ock ungdomslägenheter. Här begapar sig borgerliga sympatisörer ”vi har inte råd med en utbudspolitik” Sverigedemokraterna skyller på ”invandringen” vad nu SD begriper av statens finanser!!!! Regeringen prognostiserar att den offentliga sektorns investeringar kommer vara 15 miljarder kronor högre 2015 än vad de är idag. På 5 år kommer det inte ens täcka de ökade kostnaderna för investeringarna. Av en total BNP-ökning de närmaste 5 åren på 853 miljarder kronor kommer endast 1,7 % gå till ökade offentliga investeringar! Sanslöst!!! Och än värre blir det när man isolerar analysen till statens utgifter och investeringar. Som sagts ovan kommer statens intäkter öka med 220 miljarder kronor till 2015. Av dessa avsätts i prognosen 1 ”sketen” miljard extra om 5 år till statliga investeringar. Det är 0,4 procent av statens ökade inkomstutrymme det. Och 0,1 procent av hela BNP-tillväxten under hela 5-årsperioden. En fullständigt anorektisk ekonomisk misshushållning således. Men ”håll an” nu. Om nu den offentliga sektorns inkomster sägs bli 414 miljarder kronor större år 2015 än 2010, men konsumtionsutgifterna i offentlig sektor samtidigt endast ökar med 136 miljarder och de offentliga investeringarna med 15 miljarder då finns det ju 263 miljarder kronor över, bara att ta fram räknedosan ock se själva. Eller? Var tar de pengarna vägen?

Utgifterna för offentliga transfereringar, pensioner, socialförsäkringar, och ”bidrag”, detta så förhatliga för moderaterna, samt subventioner ökar i löpande priser under perioden 2010-2015 med 64 miljarder kronor. Och då är vi nere på 199 miljarder kronor. Vad används det inkomstutrymmet till? Jo, främst till att amortera av på den offentliga bruttoskulden. Framför allt statsskulden.  Det motsvarar en avbetalningstakt på 105 miljarder kronor årligen. Borg och hans hejdukar planerar att satsa 3,5 gånger mer resurser årligen på den offentliga bruttoskulden än på personal, löner och konsumtion i den offentliga sektorn, han förespråkar därvidlag att lönerna i kommunal ock landstingssektorn bör minska samtidigt som han officiellt gnäller på bankernas oförmåga att anpassa räntorna till Riksbankens reporänta. Och då ökningstakten i offentliga investeringar under perioden bara är 3 miljarder kronor årligen satsar man 35 gånger mer resurser på den offentliga bruttoskulden än på offentliga investeringar. Och det är inte god hushållning med offentliga resurser utan grov misshushållning.

Staten lånar inte utomlands, det skryter Borg med i tid ock otid, men det är lite konstigt ändå, för riksbanken, staten, lånar ut pengar till bankerna med ränta, reporäntan,  sedan lånar staten tillbaka dessa pengar för att göra investeringar men nu till bankränta. mellanskillnaden tar banken. med andra ord vi lånar våra egna pengar av bankerna till en högre ränta, fullständigt vansinnigt. Man borde använda pengarna direkt till investeringar utan att gå via privata banker. Om vi gjorde det skulle begreppet ”statsskuld” inte finnas ock istället skulle ha vi pengar till att rusta och underhålla samhällsfunktioner.

Det finns många hål att fylla i välfärden, i skolan, i infrastrukturen. Men Borg fyller i stället i ett hål som inte finns i ”statsskulden”. Ivrigt påhejad av media ock borgerliga ”hejaklackar” samt en ekonomisk politisk visdom av, som Wigforss en gång framhöll,  ”dårhusmässigt slag”. Att hylla Borg för ”kontroll på statsfinanserna” är som att hylla en anorektiker på svältkur för att ”ha kontroll på kalorierna”.

En uppmaning till Socialdemokraterna ock då främst Magdalena Andersson, lämna begreppet som högern ideligen trumpetar ut ”vi har inte råd med välfärden” bara för att vi, underförstått, måste ha råd att gång på gång rädda vilt spekulerande bankkapitalister.  Vi hör ständigt följande mantra upprepas av högern ock främst Anders Borg ock Reinfeldt;

Det går bra för Sverige. Den goda konjunkturen ska vårdas. I dagsläget bedöms den finansiella krisen få en relativt begränsad effekt på ekonomin. Den finansiella oron kan emellertid komma att utvecklas på ett mindre gynnsamt sätt.

Konjunkturinstitutet kritiserar Anders Borgs ekonomiska politik just för att han stramar åt, ”samlar i ladorna” när det egentligen behövdes stimulans tidigt i en nedåtgående konjunktur.  Vad svarar Borg?  Jo, han lyckas återigen säga två saker samtidigt,  dels skall Sverige ha en stram ekonomi så att man kan sätta in åtgärder “senare”, när det blivit betydligt värre, dels godtar han KI:s beskrivning av att ekonomin inte är stabil just nu. Man tar sig för pannan! Vi måste ha ”säkerhetmarginaler” är ett ytterligare mantra förespråkat av högern. Oavsett konjunkturläget och arbetsmarknadens utveckling så skall de offentliga utgifterna alltid kännetecknas av återhållsamhet. Samtidigt går det alldeles utmärkt att stimulera efterfrågan i konjunkturuppgångar ock jag tänker då främst på jobbskatteavdragen, RUT- ock ROT avdragen, lägre moms på krogen och lägre arbetsgivaravgifter för arbetskraft, det senare gäller alla ungdomar alldeles oavsett de redan är anställda eller ej. Någon vilja att föregripa eller på ett långsiktigt sätt minska sårbarheten i den svenska ekonomin märks inte.

Hur Anders Borg lyckats med sitt grundmurade förtroende att sköta de offentliga finanserna är en gåta. Att han höjdes till skyarna av det republikanska trumpetande mediaorganet Financial Times ”bästa finansministern i hela Europa” tycks idag vara det enda finanspolitiska mediaorgan som hyllar Anders Borg. Man undrar därutöver varför man inte i Tyskland följer Anders Borgs åtstramningspolitik, bara som ett av många exempel. Kritiken har heller inte uteblivit. Ett av de mer oberoende amerikanska finansinstitut, som totalsågar Anders Borgs ekonomiska politik är Brad Del Jong där man frågar samma sak. Men det gick inte att undlåta sig hur Borg ”smilade” duktigt över Financial Times ”beröm”. Ödmjukheten hos en av detta lands sämsta finansminister lät honom dock inte i närmare ordalag kommentera utnämningen. Vilket idag är ganska förståeligt.

Låt oss konstatera följande, att finanspolitiken liksom politiken i övrigt genom högerns lurendrejerier förvandlats till två saker. 1, en officiell version där medborgarna skall förstå att denna högerregering, genom ett ständigt mantra säger sig ha en god kontroll av statens finanser, att ingjuta hos medborgarna att högern är de enda som ”lotsat” oss genom den värsta konjuktursvacka sedan 30 talet med värdeladdad retorik som ”samla i ladorna” eller ”ansvarsfull ekonomisk politik” ock inte minst ”säkerhetsmarginaler”. Finns det någon i hela Svea rike som inte tycker det är bra? Finns det någon som inte appellerar till den retoriken? Men detta är framsidan, baksidan ser helt annorlunda ut, ock den vill man av förklarliga skäl inte offentliggöra. 2, Anders Borg vet också att det är svårt att förstå för gemene man hur otroligt annorlunda statsfinanserna fungerar jämfört med personliga finanser. Likheterna gränsar till nästan, men inte riktigt.  Jämförelser mellan stat och hushåll  dras alltid mellan stat och hushåll med små marginaler vilket gör en helt missvisande analogi ännu sämre. Men för Borg är det naturligtvis ett sätt att få accept för sin anorektiska finanspolitik.  Säg det som medborgarna kan ta till sig av men håll verkligheten i det fördolda. Känns igen i allt vad högern trumpetar ut till medborgarna.

Jag förväntar mig en rejäl opposition ock då främst från Socialdemokraterna emot denna oansvariga ekonomiska politik. I lika hög grad förväntar jag mig en ordentligt förändrad arbetsmarknads tillika socialförsäkringspolitik som förankras hos medborgarna på ett trovärdigt sätt. Underskatta inte medborgarna. Det som behövs är handlingskraft ock en politik som tar tillvara medborgarnas intressen i första hand. Vi kan inte fortsätta med denna ”åderlåtningspolitik” som endast syftar till att försämra för de svagaste i samhället till förmån för de redan välbeställda. Slutligen ber jag om överseende över alla dessa siffror som kan förvilla mer än förklara, men det går inte att utesluta ”sifferjonglering” vad avser Borgs oansvariga ekonomiska politik.

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT FÖR EN POLITIK SOM TAR TILL VARA INDIVIDENS INTRESSEN FÖRE BANKKAPITALET OCK RISKKAPITALETS INTRESSEN.

Hatet ock följderna av hat.

Detta ohyggliga brott som begicks i Norges huvudstad Oslo ock på ön Utöya för ett år sedan har allt sedan dess diskuterats huruvida det var en politisk utförd gärning eller om det skall anses vara utfört av en ensam galnings förvridna tro på ett invandringsfritt samhälle. Jag tror alla har rätt. En politisk gärning riktad,  utan tvekan, med attacken mot demokratins högborg i de centrala delarna av Norges huvudstad Oslo. Därefter följt av massakern på 69 ungdomar på AUF:s sommarläger på Utöya. Norska socialdemokratiska ungdomar i begynnelsen av deras eventuella framtida politiska karriärer.  Ungdomar som oskyldigt drabbades av denne galnings mycket tveksamma, ihopkokade, argument främst riktad mot den islamisering av Europa tillika de skandinaviska länderna som han hävdade pågick. Utgångspunkten för hans handlande riktades just mot socialdemokratin som han ansåg vara skyldig ock upphov till denna islamisering varför han ansåg det vara hans plikt att decimera framtidens politiker för Norges bästa.

Anders Bering Breivik är dock inte ensam om att förespråka detta hat mot främst muslimer ock invandrare i allmänhet. Det finns många organisationer med rent nazistiska värdegrunder som under snart 25 års tid fått utrymme för sin argumentation runt om i hela Europa. Flertalet har lyckats ta sig in i de för respektive ländernas parlament till ock med. Valet i Ungern i april 2010 innebar betydande framgångar för det ultranationalistiska, rasistiska och antisemitiska partiet Jobbik som framförallt gjort motståndet mot romer till sitt signum. Partiet fick 47 mandat i det ungerska parlamentet. Grekland valde ett nazistparti som kallar sig Hrisi Avgi, ”Gyllene gryningen”, och fick upp till sju procent av rösterna i det grekiska valet. Så mycket känns igen från ett annat val för 80 år sedan. När tyskarna befann sig i en liknande ekonomisk kris. Där de etablerade partierna hade förlorat förtroende hos medborgare och nya aktörer snabbt vann mark. Front National (Nationella fronten) är ett franskt högerextremt och invandringskritiskt politiskt parti med rötter i konservativ nationalism. Partiet har en skyddsstyrka kallad DPS ”Département Protection Sécurité”  Känns igen från Hitlers skyddsstyrka SS ”Schutzstaffeln” med samma uppgift som Nationella frontens.

I Skandinavien har vi inte undsluppit oss främlingsfientliga partier eller organisationer som alla i huvudsak har invandrarfrågorna på sin agenda. Norge har sitt Fremskrittsparti, Danmark Dansk Folkeparti, Finland Sannfinländarna ock Sverige Sverigedemokraterna. Samtliga dessa partier, med smärre differenser i retoriken, har samma värdegrund, invandrarna är skulden till den nedgång i de sociala skyddsnäten som högern gör allt för att nedmontera. Under Hitler epoken var det judarnas fel, nu är det romerna som står i skottgluggarna i Ungern, muslimerna för Sverigedemokraterna ock de flesta andra främlingsfientliga partier. Samma gamla visa dras åter igen efter att det högerpopulistiska Sannfinländarna nått nära 20 procent i det finska riksdagsvalet. Ännu en gång kan vi konstatera att motståndet till en human och rättsäker flyktingpolitik har ett stöd bland europeiska väljargrupper. Det finländska valresultatet blottlägger också det faktum att partier som gjort hatet mot flyktingar till sin affärsidé inte nödvändigtvis når framgångar i länder med en någorlunda human flyktingpolitik. Rasister blir aldrig och kommer aldrig bli pragmatiker. De har inget att tjäna på det.

Jag drar mig till minnes den ”hatpropaganda” som rådde redan under, ock mot, Olov Palmes tid som statsminister.  Smutskastning, förtal och ryktesspridning stod på agendan då liksom idag fast mot invandrare, där också politiker som står för en human invandringspolitik får ta sin beskärda andel av denna hatpropaganda. Det fanns många tillfällen då borgerligheten kunde tagit avstånd från de metoder som användes för att sprida hatpropagandan mot Olof Palme, men man valde att tiga istället. Vi vet idag att moderaternas studentförbund och även ungmoderaterna deltog aktivt i denna hatkampanj mot Palme. Man fann anledningar ock beskrev hur han behandlades med elchocker för en sinnessjukdom på Beckomberga sjukhus och att han skulle vara beroende av narkotika bland annat.
I flygblad och dekaler spreds nidteckningar där Olof Palme framställdes som djävulen själv. Ärekränkande texter fanns det gott om, exempelvis fanns det en bildekal med texten ”Det föds en Palme om dagen – använd kondom”. Eller ännu värre ”En död Palme är en bättre Palme”. Efter mordet fortsatte denna hatpropaganda en tid därefter, man ansåg att mordet i själva verket var ett självmord beställt av ingen mindre än Palme själv.

I dagstidningar förekom annonser vars sakinnehåll var så grova och förolämpande att de stoppades av vissa chefredaktörer. Bakom flera av dessa annonser framträdde öppet läkaren Alf Enerström och hans hustru Gio Petré, skådespelerska som avbröt sin filmkarriär i början på 1970-talet. Dessa annonser förekom även i Göteborgs-Posten 1982, men efter två införanden stoppades de. GP:s chefredaktör Lars Hjörne bad Olof Palme om ursäkt på ledarplats för publiceringen. Olof Palme var själv illa berörd, men det var aldrig tal om att göra någon polisanmälan. Under ett näringslivsmöte ställde Ian Wachtmeister öppet frågan om det inte fanns några tarvliga argument att ta till mot Olof Palme. Han fick till svar att det fanns en hel bank att ta av. Detta möte är väl dokumenterat.

På Olof Palmes tid befann sig Sverige i it-samhällets spädbarnsålder. Man kan leka med tanken och fråga sig hur hatpropagandan bedrivits mot Olof Palme om han varit aktiv i den senaste valrörelsen. Klart dock är att en stor andel av denna hatpropaganda kunder härledas till högern.

Men det var inte bara högern som bedrev denna hatpropaganda. EAP,  en gren av den amerikanska LaRouche rörelsen i Sverige, utsåg Palme  som en falsk ”solidaritetskämpe, krigsmotståndare, och u-ländernas vän” . Det är också det som är det bärande temat för EAP:s kritik mot Palme. För att förstå varför måste man vara på det klara med att logiken bakom EAP:s samhällskritik handlar om att ledande internationella statsmän och organisationer enligt EAP förhindrar/fördröjer utvecklingsländernas väg mot att bli en del av den industrialiserade världen och där med bidrar till massdöd i utvecklingsländerna. Eftersom ländernas underutveckling förhindrar dem från att bygga upp en tillfredsställande sjukvårdsapparat och bedriva en god socialpolitik, och det är här EAP:s politik kommer in i bilden. Enligt EAP ger Palme uttryck för en falsk internationell solidaritet med utvecklingsländerna i och med att han, enligt EAP, ville förvägra dem utveckling. Man drog sig inte för att sammankoppla Palme med nazismen ock i ord ock bild illustrerades detta som en sanning. En lika avskyvärd hatpropaganda som den som nu sker men mot helt andra grupper i samhället. Det skall tilläggas att högern lika lite som man tog avstånd från sin egen hatpropaganda heller aldrig tog avstånd från EAP:s hatiska propaganda.

Hatpropagandan använder sig idag av helt andra medier idag än vad som var fallet då. Idag ser vi de i bloggar, på Facebook, Twitter ock Youtube, inte alldeles ovanligt också i andra öppna media tillgängliga för medborgarna vare sig man vill eller inte, till ock med radio finns för dem som vill svälja invandringskritiska argument med hull ock hår. Oftast vänder man sitt eget hat mot invandrarna genom att hävda att det är andra som bedriver hatpropaganda mot alla de som berättar ”sanningen” Man accepterar inte sin egen hatpropaganda utan beskriver den istället som en ”Sanningen”  där journalister som skriver om främlingsfientliga partier är de som enligt Sverigedemokraterna är de verkliga propagandisterna där lögnen görs till sanning. De flesta som står bakom inläggen i tidningarnas kommentarsforum kan inte enkelt avfärdas som idioter; det måste finnas andra förklaringar till det intellektuella haveriet. Vi vet att tankeviruset som infekterar vanlig förmåga till medkänsla och förnuft är fanatism. Att spåra den in i SD:s riksdagsgrupp är obehagligt. En del hävdar med bestämdhet att SD kommer att växa. I så fall kräver det att Jimmie Åkesson trampar ur den blåbruna sörja i vilken hans parti klafsar runt. Annars finns inga skäl att tro att den polerade ytan är annat än politisk taktik. Att SD är exakt så rasistiskt som dess hårdaste kritiker påstår kan ses mot följande citat;

”Kan man inte bussa ut ett gäng muslimer av valfri ras/art till X så kan de få tända eld på folks villor och bilar där istället? … Det vore så underbart att få se journalisternas bostäder och bilar brinna som omväxling. Gärna med journalisterna kvar inne i husen.”

Anders Bering Breivik är en del av detta hat. Skillnaden består egentligen endast av tillvägagångssätt för att nå sina mål. Vi vet inte om Palme blev utsatt för ett politiskt mord då gärningsmannen ännu ej blivit gripen ock lagförd, vi vet att Anna Lind blev mördad utan direkta politiska kopplingar. Vad vi vet är att attacken på det norska parlamentet med 8 omkomna ock de 69 ungdomar på Utöya blev mördade av en politisk anledning. Allt annat blir fel i argumentationen. De som vill avpolitisera detta som en enskild galnings verk utan politiska förtecken gynnar bara de främlingsfientliga krafter som finns i samhället. Hatet överlever bara om man grupperar människor i ”vi” ock ”dom”, hatet får sin näring i individualismens politiska gärningar där grupper ställs mot varandra för att nå målet. Precis det som sker i vårt samhälle idag där högern förespråkar individens frihet med individualism istället för solidaritet mellan människor. Kan vi se de olikheter oss emellan och ta tillvara dessa olikheter för att bygga ett gemensamt samhälle för alla i solidaritet med varandra, både invandrare ock etniska svenskar, först då förlorar hatet sin grogrund.  Först då behöver jag, ock alla andra som skriver om främlingshatet, kanske inte bli översköljd av främlingsfientliga argument. Detta hat som inget annat är än en ren ondska.

När kommer nästa ohyggliga följd av detta hat inträffa? Ingen vet naturligtvis, det enda vi vet är att det med stor sannolikhet kommer att inträffa, var när ock hur är dolt i nästa huvud på den som kanske redan idag planerat ock fattat sitt beslut.

Reinfeldt är avslöjad……….!!!!!!????

Reinfeldt är avslöjad med alldeles för många osanningar ock desinformation. Fredrik Reinfeldt har inte varit sen med att anklaga sina politiska motståndare för att ha dålig koll på sina fakta. Men statsministern har själv klampat i klaveret ett flertal gånger. Har tagit del av Nyheter24 samt Alliansfritt  som räknar upp ett antal uppenbara sådana. Jag har här sammanställt alla dessa påstående som de beskrivs i Nyheter24 samt Alliansfritt.  Det är påfallande hur statsministern måste hävda sådant som bättre passar Moderaternas information till medborgarna än att tala om verkligheten, men det gamla ordspråket att ”sanningen gör ont” är omsatt till vi förmedlar bara det som känns rätt till medborgarna. Vid valvinsten 2006 utbrast Reinfeldt i ett euforiskt lyckorus följande ”Jag vill gå hand i hand med det svenska folket vars förtroende jag bär”  Det lät ju bra, men vilket förtroende vill statsministern ock moderaterna att svenska folket skall visa när man ständigt upprepar osanningar ock desinformerar medborgarna?  Skapar sådant förtroende ? De allra flesta människor har lärt sig att det är bättre att säga sanningen ock möta frågorna på ett korrekt sätt, sådant skapar förtroende. Det finns, som bekant, ett utbrett så kallat ”politikerförakt” bland medborgarna ock Reinfeldt är en av många politiker som spär på detta förakt. Det är till ock med bättre att inte säga något alls än att servera en osanning eller medvetet desinformera väljarna.  Att gå hand i hand med svenska folket vars förtroende jag bär innebär att man också uppträder på ett sådant sätt att ett förtroende skapas.

När man läser regeringsförklaringen av den 5 oktober 2010 finner man en mängd floskler, uppenbara lögner och desinformation allt för att vilseleda befolkningen. Ett otal av de punkter som Reinfeldt hävdar i denna regeringsförklaring kan ifrågasättas ock det skulle ta både kraft ock tid för att bemöta förklaringen på punkt efter punkt. Många av påståendena har bemötts i flertalet av mina artiklar, tidningar ock andra bloggar. En regeringsförklaring som enbart ägnar sig åt ett ”fullfjädrat beröm” över sina egna politiska gärningar. Verkligheten har dock visat på ett helt annat resultat än vad som hävdas i nämnda regeringsförklaring. Jag överlåter därför till läsarna att själva ta ställning till huruvida förklaringen är i överensstämmelse med den verklighet som uppenbarats allt sedan regeringsskiftet 2006.

Det som dessförinnan ock därefter via media, riksdagsdebatter ock övriga politiska uttalanden serveras här nedan:

Mars 2009.

”Vi inrättade en CO2-skatt i Sverige 1991. Det var mycket klokt av den dåvarande borgerliga regeringen att inrätta denna.”

Statsministern hävdadedetta under en debatt i riksdagen. Faktum är dock att lagen om CO2-skatten trädde i kraft den 1 januari 1991 efter en proposition från den dåvarande socialdemokratiska regeringen.  lagen om koldioxidskatt trädde i kraft 1 januari 1991, när socialdemokraten Birgitta Dahl var miljöminister. Propositionen skrevs under av Ingvar Carlsson och Erik Åsbrink. Koldioxidskatten kom till som en del av den stora skattekompromissen mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet, som Moderaterna stod utanför. Reinfeldt använder samma tonläge när han talar om de internationella klimatförhandlingarna, ett av ämnena för EU:s toppmöten. ”Sverige är ledande i arbetet”, menar statsministern, medan miljörörelse och erfarna förhandlare i Bryssel tycker det är ”fruktansvärt” hur det en gång så progressiva Sverige numera hör till bakåtsträvarna. Regeringen driver på för att EU inte ska behöva minska sina egna utsläpp, utan ska kunna köpa sig fria genom att betala åtgärder i u-länderna. Retoriken gäller även regeringens klimat- och energipropositioner, som äntligen blev offentliga. De nya förslagen i propositionerna minskar växthusgaserna med några få procent, trots talet om ett utsläppsmål på 40 procent. Knappast ett förtroendefullt påstående!

September 2009.

Reste Reinfeldt till ett inernationellt toppmöte för att stoppa banksektorns bonusprogram. När han kom därifrån deklarerade han stolt:

”Som jag ser det, sprack bonusbubblan i kväll”

Svenska Dagbladet tittade närmare på Reinfeldts avtal och kunde konstatera att på G20-mötet var han med och klubbade ett dokument som slår fast att bankchefer bör ha bonus och som till och med skulle kunna tvinga banker utan bonus att öppna pengakranarna. Det hade varit både förståeligt ock förtroendefullt att istället säga ”Vi nådde tyvärr inte hela vägen” Kanske dags att köpa sig ett par glasögon!

Januari 2010.

”högre skatt för pensionärer är ju ganska spritt i utvecklade länder.”

I SVT:s Agenda proklamerade Reinfeldt att det inte är något ovanligt att pensionärer får betala högre skatt än löntagare. Fakta: När Pensionärernas riksorganisation, PRO, lät forskare göra en internationell jämförelse var det dock bara i Sverige som situationen såg ut så. Om man inte är bekant med frågan är det så mycket bättre att säga ”Jag får återkomma i frågan” Nu valde Reinfeldt istället att hävda en osanning utan förankring i verkligheten! Inte särskilt förtroendefullt!

Februari 2010.

”100 000 fler är sysselsatta jämfört med när Alliansregeringen tillträdde 2006.”

Reinfeldt räknade inte in befolkningsökningen eller att man ändrat åldersgrupp från 16-64 till 15-74 år. Anders Borg fick förklara statsministerns snedsteg för TT.  Det visade sig att det inte stämde alls, den korrekta siffran var cirka 11.000 fler. Bakgrunden till missen var att SCB hade börjat räkna på ett nytt sätt efter instruktioner från statsministerns eget regeringskansli. Några dagar senare återkom han dock med en ny siffra – det var 40.000 fler sysselsatta. Det visade sig sedan, efter kontroll, att han hade räknat ett genomsnitt för 2006 och ett genomsnitt för 2008. Han tog alltså åt sig äran för många av de jobb som tillkom under Göran Perssons regering sista året, men räknade bort många av de som blev av med jobbet under 2009. Sedan dess har han konsekvent räknat sysselsättning i absoluta tal, vilket är ett uselt mått eftersom det inte räknar in något så basalt som befolkningsökning, dessutom ett avsteg från det som alltid varit normalt i statistiken nämligen att ange arbetslöshet i andel av befolkningen. Att Reinfeldt gör så beror naturligtvis på att det gynnar honom ock regeringen att tala i termer absoluta tal. Falskt ock inte särskilt förtroendefullt uttalande. Nu har man på intet sätt förändrat sitt sätt att se på arbetslösheten utan fortsätter kategorisk att presentera dessa i absoluta tal ock glömmer bort befolkningsökningen således.

Februari 2010.

Slängde Reinfeldt ur sig en groda som fick oförtjänt lite spridning:

”Det är en myt att det inte finns arbete att söka i svåra tider. Det finns alltid lediga platser. En viktig orsak till att ungdomar inte får jobb är att de inte söker jobb.” (Sydsvenskan 11/2-10)

Ungdomsarbetslösheten var då på närmare 30%. Med detta uttalande kategoriserade han samtliga våra ungdomar som lata ock ovilliga att söka jobb. Inte särskilt snyggt gjort ock definitivt inte förtroendefullt att hävda ett sådant påstående. Undrar om han utgick från sina egna hemmavarande tonårspojkar?

Oktober 2010.

Efter att dåvarande socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (M) avslöjat spelet bakom den nya reformen av sjukförsäkringen avskedades hon ock ersattes med Ulf Kristersson, tidigare Reinfeldts rival om partiledarposten, känd under namnet ”Lyckselefejden” gjorde statsministern följande uttalande;

”Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.”

Citatet är hämtat ur regeringsförklaringen den hösten. Senare avslöjades det genom ett hemlig PM från socialdepartementet att den ansvarige ministern Christina Husmark Pehrsson varnat för flera av effekterna av ändringen i sjukförsäkringen men blivit överkörd. Någon uppföljning har uppenbarligen inte skett ock de som drabbats stiger i antal. Ulf Kristersson har därutöver envist obstruerat i ärendet då Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet ock Vänstern krävde att, efter ett Riksdagsbeslut, regeringen skulle ta bort kravet på att sjukskrivna skall prövas mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.

November 2010.

Hade Moderaternas hemliga finansiering blivit en het potatis. En hel del frågor väcktes rörande vem som donerat och vad de fått i utbyte. Men Reinfeldt slog ifrån sig:

”Svenska partier, och det gäller även Moderaterna, är till större delen skattefinansierade. Bidragen från annat håll är på marginalen.”

”På marginalen” betyder för Moderaterna drygt 80 miljoner kronor 2002-2008, med toppar på runt 30 miljoner kronor vid valåren. Fortfarande vet ingen vilka moderaternas hemliga donerare är då man envist hänvisar till ”Valhemligheten”  Vad valhemligheten har med detta att göra förstår ingen, valhemligheten avser individen inte företag eller organisationer enligt tesen en man/kvinna en röst ock självklart också vara myndig. Europarådets antikorruptionsgrupp (GRECO) har kritiserat Sverige för att inte ha en öppen redovisning av partidonationer ock påtalar en öppen redovisning. Samtliga partier inklusive de borgerliga exklusive Moderaterna ock Sverigedemokraterna vill ha en öppen redovisning av partibidragen. Plötsligt svängde uppfattningarna bland de borgerliga partierna ock man anslöt sig till den moderata uppfattningen. Måhända efter kollationering med moderater kanske?

Januari 2011

Inkomstklyftor har alltid varit ett kommunikativt problem för Reinfeldt. Samtidigt som han säger att det ska vara större skillnad på att ha ett jobb och att inte ha det försöker han samtidigt hävda att klyftorna måste minska när de ökar. Men dem förnekar han ock säger följande:

”Sedan vi tog över 2006 så har det inte skett några vidgade inkomstklyftor.”

”När Mona Sahlin och Göran Persson satt i regeringen 2006 konstaterade vi att de rika hade blivit rikare och de fattiga fler. Det har inte tillkommit ytterligare klyftor därefter trots svår finanskris.” (SVT:s Agenda 12/9-12)

”Dessutom är det så att vi har inte högre socialbidrag idag än vad vi hade 2006. Om det är så att det stiger så vet jag vad det beror på, men om vi ska diskutera flyktingmottagningen, då får vi ha det som ett särskilt ämne, tycker jag.”

Något som talar emot hans beskrivning är de promemorior hans egen finansminister sprider omkring sig, som tydligt visar att klyftorna ökat i många år – och att de accelererat sedan Reinfeldt tog makten. Sverige är inte längre det mest jämlika västlandet och klyftorna ökar snabbare här än i många andra OECD-länder visar en rapport.
Valrörelsen 2009
Utförsäkringarna blev en het potatis för Reinfeldt under valrörelsen, och de mediala diskussionerna kostade honom riksdagsmajoriteten. I sin regeringsförklaring efter valet försökte han vara ödmjuk inför detta faktum:

”Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.”

Sedan grävde Göteborgsposten fram ett internt dokument från Regeringskansliet som handlade just om att konsekvenserna var just det avsedda. Att bortse från en verklighet kostade Reinfeldt riksdagsmajoriteten.

Februari 2011.

Hävdade att Sverige i stort sett bara exporterat skyddsnät och minsensorer till revolutionens Egypten.

Reinfeldt informerade en skolklass om Sveriges export till Hosni Mubaraks Egypten och Expressen var på plats. Skrivelsen Strategic Export Controls in 2009 från utrikesdepartementet visar dock att både ammunition och tändanordningar exporterats. En uppenbar desinformation således där han utelämnar reala fakta.

Februari 2011.

Kom regeringens egen utredning med det ytterst ”tråkiga” beskedet att det inte kunde styrkas att jobbskatteavdraget skapade några nya jobb. Det har dock  inte sedan dess hindrat Reinfeldt från att fortsätta påstå det. Man har konsekvent hävdat att jobbskatteavdraget gett önskvärda effekter på arbetsmarknaden ock då kan man ju inte bara så där ändra sig, bättre att hålla väljarna ”felinformerade” än att vara ärlig ock påtala den sanning som utredningen påvisat. Utredningen är ju negativ för den förda arbetsmarknadspolitiken.

Hösten 2011

Var fallet Ganna uppe i pressen för diskussion. Många ifrågasatte det lämpliga i att utvisa en senildement rörelsehindrad kvinna till ett land där hon inte hade några släktingar. Men Reinfeldt försvarade tilltaget:

”Enligt migrationsminister Tobias Billström (M) skulle det kosta miljarder med en friare anhöriginvandring. Och då får skola och sjukvård stå tillbaka”, poängterade Fredrik Reinfeldt.

Glädjande meddelades det den 15 juni 2012 att Ganna nu får stanna hos sin kära familj. Men det var inte tack vare regeringen utan snarare svenska folkets enorma protester som gav henne möjligheten. Ock i ock med detta så kommer skola ock sjukvård drabbas med miljardkostnader allt i enlighet med Reinfeldt ock Tobias Billström!!!!!!!!!!!! Aftonbladet räknade på kostnaderna.

I början av 2012

Passade Reinfeldt på att skönmåla tillståndet i svensk ekonomi lät han till Svenska Dagbladet meddela att han ”gärna tar den här typen av diskussioner”, men det gällde tydligen inte när Nyheter24 ringde med frågor om apoteksprivatiseringen. Och tydligen inte senare heller. Men som framgår i artikeln har ”Reinfeldts presstab lovat återkomma med bemötanden på samtliga punkter”.

”vi har två år i rad, 2010, 2011 varit ensamma i Europa om att ha en ekonomi i balans och överskott”

Svenska Dagbladets faktakoll gav honom rött ljus direkt: Till att börja med har inte Sverige haft överskott de båda åren.  När statsministern talar om att vi är ’ensamma i Europa’ om överskottet stämmer det inte heller. Schweiz hade överskott både 2010 och 2011. Vår granne Norge har också uppvisat (stora) överskott både 2010 och 2011, detta enligt den redan nämnda rapporten från OECD. Reinfeldts stab försökte förgäves överklaga det röda ljuset och förhandla ner det till ett gult. Det dröjde dock inte länge innan Reinfeldt gjorde bort sig igen. Då var det i partiledardebatten, där han påstod att;
”Fler har kommit närmare arbetsmarknaden”
Med en ökad arbetslöshet är det ett något märkligt påstående, men han fortsatte i samma märkliga inriktning:

”140 personer varje dag i över tio år med Göran Persson förtidspensionerades”

Även det här har fastnat i svenskans faktakoll. Men det hindrar inte Reinfeldt från att använda ”faktan” ändå.  Försäkringskassan bekräftar att påståendet är felaktigt.  I samma andetag påstod han också i debatten att:

”Nu har vi gjort det i en riktning som vi är övertygade om gör att barn och ungdomar lär sig mer”

Några som inte är övertygande om att barn och ungdomar lär sig mer är Skolverket, som tvärtom rapporterar att de lär sig mindre. Allt fler lämnar grundskola och gymnasium med ofullständiga betyg. Man ignorerar regeringens egen myndighet till ock med genom att meddela falsk information, eller skulle jag kanske säga att man ljuger hela svenska folket rakt upp i ansiktet?
Men partiledardebatten fortsatte och Reinfeldt lyfte också upp en av sina gamla käpphästar:

”Vi har efter omprövning i Moderaterna riktat om skattesänkningar till låg- och normalinkomsttagare.”

Titta för all del på hur diagrammen i regeringens egen budget ser ut. Där har vi en ganska tydligt indikation på motsatsen, och ser man på SCB:s sammanställning av den ekonomiska politiken kan man konstatera att Reinfeldt på fem år helt har lyckats utradera 20 års inkomstökningar för den tiondel av befolkningen som har det sämst ställt. Ett välkänt siffertrixande var när han försökte förklara att några inkomstskillnader har inte skett under hans regeringsperiod. ”Tar man bort den tiondel av de med lägst inkomst ock de med högst inkomst kan vi inte se några skillnader”
Partiledardebatt.
Men Reinfeldt senaste lögn är kanske ändå den bästa, ”hitintills”. Förre S-ledaren Håkan Juholt målade i partiledardebatten upp en rätt dyster bild av en privatiserad apoteksmarknad, vilket fick statsministern att anklaga Juholt för att ”ta i lite för mycket”. Reinfeldt tillade:

”Den större delen av apoteken finns kvar hos Apoteket AB”

Dagens Apotek har granskat påståendet ock funnit att det i själva verket är runt 70 procent av apoteken som numera är i privat ägo, vilket påpekas av Svensk Farmaci. Statsministern påstod vidare att det ’”nu öppnas en del nya apotek på ställen i landet där det förr inte fanns apotek’”. Men sedan avregleringen 2009 är det bara två apotek som har öppnat på helt nya orter, i Älmsta och Insjön, skriver Svensk Farmaci och frågar sig vem som egentligen ’”tog i lite för mycket’” i debatten. När Nyheter24 ringde med frågor om apoteksprivatiseringen fick man inga svar men som framgår i artikeln har ”Reinfeldts presstab lovat återkomma med bemötanden på samtliga punkter” vilket inte skett därefter. En ytterligare desinformation således för att hävda alliansregeringens ”ansvarsfulla” politiska åtgärder.
Nu är det inte bara Reinfeldt inom moderaterna som utvecklat den här konsten att desinformera svenska folket. Kent Persson (M) partisekreterare alias ”Bagdad Bob” ljög om att moderaterna aldrig talat om massarbetslöshet .  Arkelstens efterträdare har fattat historierevisionismens penna med stolthet tycks det. Gunnar Axén (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet hävdar också han med bestämdhet att Socialdemokraterna sjukpensionerade 140 personer om dagen 6 år efter regeringstillträdet ock trots att han gång efter annan beläggs med fakta, det är ju inte så svårt att ta reda på de faktiska omständigheterna, inte ens för Axén.

Ett tänkvärt citat; ”Han är ju inte dum egentligen, han har bara otur när han tänker” Citatet är ju applicerbart på flera av regeringens ledamöter ock jag tänker närmast på en madam Lööf (C) tillika näringslivsminister, men det får bli en annan gång när förrådet börjar bli lika välfyllt som det Reinfeldt presterat.

För de som vill ställa Reinfeldt till svars för den ”ansvarsfulla” politiken kan göra detta här, Viktigt är att e-post skall skickas till följande: e-post till Fredrik Reinfeldt via registrator. All brevväxling ock e-post skall registreras och arkiveras för att man därefter skall kunna återknyta dialogen.

Det är uppenbart att börjar man väl granska vad Reinfeldt säger hopar sig lögnerna ock desinformationen. 

Mina, våra, tankar går till vårt kära broderfolk i Norge!

I morgon den 22 juli anno 2012 är det precis ett år sedan den tragiska ock fullständigt osannolika tragedin utspelades på Utöya där så många barn ock ungdomar fick sätta livet till, där lika många  mammor/pappor/syskon/mor ock farföräldrar/nära ock kära/partimedlemmar, nåddes av ett besked man aldrig kan förberedas inför. Beskedet att ditt älskade barn aldrig återvänder, beskedet att ditt barn är en av de omkomna.  Beskedet att ditt barn oskyldigt föll offer för en galnings förvridna tro. I mitt hjärta gråter jag över denna  ofattbara händelse. Den dagen var jag inte svensk, jag var norrman, jag ville dela er sorg, förstå ock känna den smärta ni tvingades genomlida, en smärta som alltid kommer att finnas, vara närvarande, men jag kan inte förmå mig att ta in denna overkliga händelse.

Men det var inte bara en attack på Socialdemokratin som rörelse, det var också en attack på nästa generation, en generation som skall föra vårt arv vidare. Det var också en attack på demokratin ock alla de värderingar som följer av detta. Det var en attack på alla de mänskliga värderingar som vi måste stå upp för, en attack på alla människors lika värde oavsett var de kommer från vilken hudfärg man har vilken religiös tro man bekänner sig till. Kultur är så subtilt, föränderlig över tid, mångfalden, eller mångkulturen, som så innerligt avskys av främlingsfientliga krafter berikar samhället. Man gör den ytlig ock främmande istället om den inte överensstämmer med ondskans, främlingsfientlighetens egna uppfattningar.

Det finns inget ljus i det mörker där det onda krafterna lovsjunger främlingsfientligheten, som genomsyrar våra samhällen. Mörkret finns där, närvarande…., redo att slå till när helst det passar dem, en självpåtagen rätt att bruka våld att ta livet av andra för att nå sina sjuka mål. Vi ser över hela Europa dessa mörkrets män ock kvinnor ta plats i den offentliga debatten, ja till ock med i det offentliga rummet, argumenterade med hat i blicken. En förvriden syn på våra olikheter. Vi möter en ondska när människor blir uppdelade i ett ”vi” och ett ”dem”. Gruppen ”vi” blir ofelbara, sätter normer och dikterar hur världen är skapad och hur livet ska levas. Medan gruppen ”dem” beskrivs i negativa termer och med hjälp av fördomar. För….. är en person på det viset måste ju alla vara så. På så sätt demoniseras en hel kultur, ett helt land eller en hel världsdel. Vi ock dem finns inte, det finns bara vi.

Så mycket tårar och smärta.
Så mycket sår och lidande.
Så mycket som bryter ner och förstör livet.

Var är motståndet??
Rösterna som protesterar?
Var är kampen för människovärdet?
Varför är det så mycket tystnad?

69 barn ock ungdomar fick sätta livet till för sitt engagemang för mänskliga värden. Ytterligare 8 fick sätta livet till i demokratins tjänst. Många andra blev skadade men överlevde. Det gemensamma för de som överlevde denna massaker var skräck och en intuitiv, kanske irrationell förmåga att undkomma denna skräck.

Främlingsfientligheten får aldrig ges möjligheter. Främlingsfientligheten måste bekämpas . Främlingsfientlighet hör inte hemma i ett civiliserat ock demokratiskt samhälle.

Vi brukar säga vid sådana här händelser. Minns! Låt detta aldrig hända igen! Men det kommer att hända igen! Ondskan ock främlingsfientligheten lever mitt i bland oss, den ger inte upp, därför är det viktigt att vi inte glömmer, släpper taget, ens för en kort stund. Socialdemokratin måste alltid gå i det främsta ledet för att bekämpa denna främlingsfientlighet, alla som står upp för allas lika rätt ock allas lika värde måste stå i det främsta ledet för att bekämpa främlingsfientlighet, denna förbannade ondska.

Mine tanker går til alle familiene som mistet sine barn, våre brødre og søstre vi er nær deg i sorgen du opplever, deler vi din sorg, gråter vi med deg.

Vi skall glömma namnet på förövaren men aldrig namnen på de omkomna.

In memorial of Oslo and Utöya 2011-07-22

Gunnar Axén (M) du borde skämmas!!

Nu har jag läst ock följt Gunnar Axen (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet allt sedan man införde den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas3 ock den omfattande sjukersättningsreformen. Uppenbara lögner, halvsanningar och ett hyllande av sitt eget partis arbetsmarknadspolitik har varit ett genomgående tema. Fortfarande efter 6 år med regeringsmakten använder han sig av ett mantra, vilket påbörjades redan innan valet 2006, ”Socialdemokraterna förtidspensionerade 140 om dagen” en ren lögn som jag trodde inte var möjlig att använda i sin politiska retorik när vi idag väl känner till sanningen. Men sanningar som inte  passar Axen skall inte användas då är det bättre med lögnen som redskap för alltid är det någon som går på det och devisen om ”upprepa lögnerna tillräckligt många gånger så blir det en sanning till slut” tycks vara det som styr Moderaterna (Det nya arbetslöshetspartiet Moderaterna).

Det blir lite av ett patetiskt mantra Axen använder sig av för att försvara sin politik och vad det ytterst handlar om är att fortsätta på den inslagna vägen. Att göra det svårt för den som av olika anledningar blivit sjuk. Ock grunden till dessa förändringar byggde på rena lögner och desinformation under framförallt valrörelsen. Reinfeldt hävdade b la att det förtidspensionerades 140 personer om dagen.  Detta var ock är en svartmålning utan like som Gunnar Axen fortsättningsvis ägnar sig åt.  Den officiella statistiken skiljer inte på tidsbegränsad och ej tidsbegränsad ersättning, här räknas alltså även delstidsarbetare och personer som bara är sjukskrivna en kort period. Sanningen är således att 51 personer förtidspensionerades under åren 1998 – 2006. Siffran är dessutom bekräftad av Försäkringskassan. Uttrycket är alltså missvisande bl.a. eftersom deltidsarbetande ingår i siffrorna. Med detta sätt att tala och räkna kallades t.ex. en person förtidspensionerad även om denne arbetade 75 procent med 25 procent tidsbegränsad sjukersättning. 2003 upphörde dessutom förtidspensioneringar ock ersattes med permanenta sjukersättningar.

År        Antal       Ersättningsform                                  Dagar

1998    14.839     (förtidspensioner på 100%)                         365
1999    16.772     (förtidspensioner på 100%)                        365
2000    21.005    (förtidspensioner på 100%)                        365
2001    24.110     (förtidspensioner på 100%)                        365
2002    24.813     (förtidspensioner på 100%)                        365
2003    21.687    (permanenta sjukersättningar 100%)     365
2004    19.323    (permanenta sjukersättningar 100%)     365
2005    14.464    (permanenta sjukersättningar 100%)     365
2006    11.256    (permanenta sjukersättningar 100%)     365

98-06   168269 ersättningar                                                      3285 dagar
168269 / 3285 =  51,2    (Källa FK)

När Gunnar Axen skriver sina debattartiklar, debatterar i Riksdagen ock därvid motiverar sitt partis arbetsmarknadspolitiska åtgärder med detta ständiga mantra glömmer han lätt de tillkortakommanden som skett under de 6 år han och hans partikamrater suttit i regeringen. Han glömmer att redovisa 31.700 som slussats in i den i särklass sämsta arbetsmarknadspolitiska åtgärd sedan tidens begynnelse. Han glömmer att redovisa 76.000 utförsäkrade där en stor andel sett sig nödsakad vända sig till kommunernas socialtjänst. Flertalet kommuner, där regeringen skjutit sitt ansvar i famnen på kommunledningarna, som tyngda av de allt mer stigande kostnaderna tvingas hänvisa människor till privata hjälporganisationer såsom kyrkan, Majblomman, Röda Korset med flera. Flertalet kommunledningar som av humanitära skäl gjort avsteg i Socialtjänstlagens krav på total insolvens innan ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt men som nu inte ser en möjlighet att fortsätta denna åderlåtning av kommunernas budgetar. Detta trots att regeringen beviljade ett stöd om totalt 20 miljarder under 2010 ock 2011, ett såkallat konjukturstöd. Regeringen känner naturligtvis inget ansvar för hur kommunerna förvaltar sina intäkter ock utgifter ock rycker på axlarna med en smilande Borg bakom hela debaklet. Så här ser det ut Gunnar Axen;

Några kommuner som fått väsentligt ökad utbetalning av försörjningsstöd är:

“Dals-Ed 137% 
Orsa 115% 
Norsjö 105% 
Ljusnarsberg 95% 
Bollebygd 95% 
Herrljunga 92% 
Aneby 86% 
Mariestad 81% 
Lekeberg 81%
Lysekil 80%”   (Källa:SKL.)

Men naturligtvis kan man som brukligt är för moderata riksdagsledamöter med statsminister Reinfeldt i spetsen förneka all tillgänglig statistik som ”propaganda med vänsteringång”. 

Vi ser ett nytt fattigsverige sakta växa fram i ljuset av regeringens arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitik. Vi ser ett ökat antal barn som far illa i det ljuset, där föräldrarna får det allt svårare att klara sin egen försörjning. Vi har idag i enlighet med Rädda Barnens och UNICEF:s årliga statistik en kvarts miljon barn som inte får tillträde till det mest basala i deras uppväxt. Vi ser ett ökat antal ungdomar som inte får tillträde till arbetsmarknaden. Vi ser en ökad arbetslöshet bland våra invandrare. Och Hillevi Engström (M) tillika ansvarig arbetsmarknadspolitiker samt Gunnar Axen ordförande i socialförsäkringsutskottet som anser att Alliansens arbetsmarknadspolitik ock socialförsäkringspolitik  är bra, man tom. hävdar att den är bra för de allra fattigaste i vårt land och att den gynnar barnen. Hur verklighetsfrånvänd får man vara? Jag vägrar tro att Hillevi Engström, eller för den delen Gunnar Axen,  är personer som är i total avsaknad av empati och förståelse för de utsattas situation. Vad är det då som driver er? Ideologin! Den darwinistiska ideologi som högern bedriver med benäget bistånd av marginalpartierna är överordnad allt annat.

Allt sedan du ock dina medlöpare genomförde dessa för de arbetslösa ock sjuka ”fasansfulla” åtgärder har du ock dina medlöpare kastat ut 71 personer om dagen ock siffran stiger för var dag som går. Det Gunnar Axen är exakt 20 personer fler än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde. Men det finns en ytterligare aspekt. Socialdemokraterna kastade inte ut människor i ekonomisk ovisshet genom sina åtgärder.

Är det inte dags för dig ock dina kamrater inom Moderaterna att se den sanning som i allt väsentligt uppenbarar sig för medborgarna? Det är alltid bättre att erkänna sina tillkortakommanden än att fara med lögner, halvsanningar ock obekräftad statistik för att dämpa ert eget totala misslyckande?

NI BORDE SKÄMMAS!!!

Gunnar Axen här kan du ock dina medlöpare läsa mer om den sjuka sjukförsäkringen som bara gör sjuka ännu mer sjuka

Mer om den sjuka sjukförsäkringen

Om en socialförsäkringsminister som struntar i Riksdagsbeslut

Generell välfärd bara magiska ord (Anders Borg)

Martin Mobergs betraktelser om en sjuk sjukförsäkrings som allt fler ogillar….

Solrosupproret om de enskilda fallen finns fortfarande där ute

Storstad om känsliga läsare varnas

FÖR ETT HUMANARE SVERIGE RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT 2014

Massinvandring är en skapad myt.

År 2011 invandrade 96467 personer till Sverige. Samtidigt utvandrade 51179 stycken vilket ger en nettoinvandring på 45288 personer. 2010 var nettoinvandringen 49948 personer vilket innebär en minskning med knappt 5000 personer mellan 2010 och 2011. Den har således minskat med 2.4%  jämfört med 2010. Ofta hör man att invandrare är skulden till att våra socialförsäkringar urholkas. Låt mig redogöra för de faktiska omständigheterna med avsikt att en gång för alla bemöta dessa främlingsfientliga debattörer främst sympatisörer med Sverigedemokratisk anknytning eller andra främlingsfientliga organisationer, men även alla de som sjunger Sverigedemokraternas lovsång utan att vara direkt engagerad i partiet, brukar ofta ock gärna argumentera med  eftertrycket att ”jag är inte främlingsfientlig men………” Eller ”asså ja e inte rasist men de e för mycket nu….” Osv.

Först av allt förtjänar det att upprepas ännu en gång att UNHCR konstaterar i sina rapporter att Sverige är bland de främsta länderna med en befolkning som är positiva att hjälpa flyktingar eller utsatta av andra anledningar. Det konstaterandet känner jag mig stolt över. Nedanstående diagram visar att skillnaderna över tid är marginella ock ca 62% av svenskarna är helt positiva till den etniska mångfalden medan ca 30% är varken för eller emot ock ca 8% tar helt avstånd.

Flyktingar ock kvotflyktingar. Den flyktingstatus som Sverige använder sig av grundar sig på FN:s flyktingstatus, Sverige har dock utökat detta med att även anse de som är förföljda på grund av sexuell läggning. Kvotflyktingar är de som UNCHR gett flyktingstatus ock kommer från något av FN:s flyktingläger.  1799 kvotflyktingar fick under 2010 uppehållstillstånd i Sverige. Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950. Processen kring uttagningarna och den organiserade överföringen av flyktingarna kallas vidarebosättning (på engelska resettlement). Varje år tilldelar regeringen/riksdagen medel för att Migrationsverket ska kunna överföra cirka 1 700—1 900 kvotflyktingar till Sverige. Idag tar cirka 25 länder emot kvotflyktingar på årlig basis. Även för 2012 har regeringen avsatt antalet kvotflyktingar till 1900.

Lika ofta som vi hör att vi har en massinvandring lika ofta får vi höra att Sverige är ett av de mest generösa länder i världen (vilket gör mig stolt om så vore fallet) som tar emot flest invandrare. Sverige kommer först på 8:onde plats med 8.8 flyktingar per 1000 invånare. De flesta flyktingarna 2009 kom från Afghanistan, Irak och Somalia.  Vad vi också hör är att dessa flyktingar skulle vara i det närmaste helt utan utbildning. Sammanlagt avgjordes 30 404 asylärenden, varav 30% fick uppehållstillstånd i första instans. Detta är en lägre andel än alla Sveriges nordiska grannländer: i Danmark fick cirka 55% av de asylsökande uppehållstillstånd i en första instans, i Finland 35,5% och i Norge 38,5%. Dessa länder hade tillsammans färre asylsökande än Sverige 2011. Flest asylsökande i Sverige kom ifrån Afghanistan följt av Somalia och Serbien.

Andel med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

Afghanistan 16%. Irak 22%. Somalia 5%.

Närmare 5% som fick uppehållstillstånd var kvot- eller konventionsflyktingar medan de skyddsbehövande utgjorde 6,6% av den totala invandringen.

EES-avtalet innebär att de tre EFTA-länderna tillsammans med EU:s länder alla erbjuder fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer. 2011 fick 23 226 personer uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige enligt EES-avtalet. 2011 fick 32 469 personer uppehållstillstånd, 55% av dessa var så kallad kärleksinvandring. 355 stycken var adoptivbarn och 3037 var anhöriga till flyktingar.

Den invandring som skedde i enlighet med EES avtalet kanvi inte göra något åt då vi är medlem i den Europeiska Unionen. Övriga exklusive kärleksinvandring ock adoptivbarn var 14 256 personer. Således en invandring av ca  8 000 fördelade på länder utanför EU. De flesta från Afghanistan, Irak och Somalia.

Anhöriginvandring är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Oftast gäller det make, make, sambo eller barn under 18 år. Också adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon nära anhörig. Anhöriginvandringen var under 2011 3037 personer. Den så kallade kärleksinvandringen var 55% av 3037 personer, 12.5% var anhöriga till flyktingar ock resterande andel var anhörig till gästforskare, adoptivbarn samt anhöriga till ensamkommade barn.

Undantar vi arbetskraftsinvandringen, EES invandringen, kärleksinvandring ock adoptivbarn så har vi summa summarium ca 8.400 invandrare som räknas som flyktingar i vårt land. Flest av dem kommer från Afghanistan, Irak samt Somalia. Utöver detta fick 2.657 ensamkommande barn uppehållstillstånd i Sverige år 2011. 1.487 anhöriga till ensamkommande barn fick uppehållstillstånd i Sverige år 2011. Totalt fick således 12.544 personer uppehållstillstånd av utomeuropeiskt ursprung. De flesta från Afghanistan, Irak ock Somalia.

Kan det vara den gruppen man räknar som massinvandring? Alla de övriga EES invandring, arbetskraftsinvandring samt anhöriga till dessa grupper, samt adoptivbarn och kärleksinvandring ock återvändande svenskar var således den största gruppen invandrare. Är det dom man vill begränsa? Nettoinvandringen var således lite drygt 45.000 ock ur demografisk synpunkt är detta för litet för att vi i en framtid skall kunna säkerställa ens resterna av den välfärd som högern snart reducerat till ett minimum.

Invandringen kostar oss i dagsläget. Men med relativt små åtgärder kan vi få ett sk. ”nollsummespel” det vill säga invandringen behöver inte kosta oss något. Det i särklass viktigaste är att förbättra åtgärderna för insteg på arbetsmarknaden. Några som forskat om kostnaderna är Sakine Madon ock  Anja Fridholm för skattebetalarnas förening ock finns att ta del av här som ett PDF dokument.

Mer att läsa om Invandring.

Integration läget i Sverige SCB statistik

Medias bild av invandrare gynnar Sverigedemokraterna (artikel från AB)

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT 2014 SAMT LÅT INTE FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN TA ÖVERHANDEN I VÅRT LAND. VI BEHÖVER VÅRA INVANDRARE. EN SATSNING PÅ INVANDRARE FÖR ATT FÅ DEM I ARBETE ÄR EN GOD INVESTERING FÖR HELA SVERIGE.

Apoteksdöden.

December 2006 tillsatte Regeringen Reinfeldt en utredning för att avreglera apoteksmarknaden så att andra än de statliga apoteken skulle kunna sälja läkemedel. Apoteksmonopolet upphörde 1 juli 2009 i en reform som betecknades “omreglering”snarare än avreglering, och från 1 november 2009 blev det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel i butiker. Detta möjliggjorde för privata aktörer att öppna nya apotek. Apotekschefer runtom i landet fick öppna de kuvert som ­anlänt . Kuverten innehöll ­information om hur deras apotek skulle drivas efter avregleringen. Bilden är surrealistisk. ”Ditt apotek ska ­säljas till ett storföretag, ” Ditt apotek ska drivas av småföretagare i Småland”, ”Ditt apotek kvarstår i statlig regi”. Kuvertöppnandet,  drag av tv-show, där vinnare och förlorare skulle utses. Spelets logik präglar regeringens utförsäljningspolitik. Mycket av vår gemensamma egendom ska ut på marknaden kosta vad det kosta vill. Också något så angeläget som vård och hälsa.

Enligt ägardirektiven från staten är apoteken skyldiga att fram till juni 2012 inte lägga ner några apotek, men därefter får apoteksbolagen göra vad de vill. Sälja, lägga ner eller fortsätta bedriva verksamhet. Detta är den ”långsiktiga” glesbyggdspolitik som regeringen ägnar sig åt. Ett av det största apoteksbolaget är Kronans Droghandel som låter meddela att läkemedelsförsäljningen i glesbyggdsområden inte är lönsam varför det kan bli aktuellt att lägga ner många apotek eller låta ”ombud” ombesörja läkemedelsförsäljningen. Detta kan komma att innebära att den lokala cykelhandlaren, konsumbutiken eller bensinstationen får i uppdrag att vara ombud utan farmaceutisk utbildad personal på plats. Lösningen, enligt moderater ock kristdemokrater är att ringa någon ”robot” på Cayman Iland där man uppger läkemedlets latinska namn för att därefter på knackig svenska upplysa generellt vad slags läkemedel det handlar om. Optimalt!!! Ideologiskt bra ock utvecklande!!!! Att oppositionen kritiskt var emot detta just av skälet att glesbyggd skulle kunna bli av med sina lokala apotek samt att läkemedelsförsäljningen skulle koncentreras till storstäderna tog man ingen hänsyn till, monopolet skulle avskaffas, denna av högern så irriterande monopolmarknad som de ansåg bättre skulle ombesörjas av riskkapitalbolag för det vanliga från högern förekommande argumenten, ”billigare, mer valmöjligheter ock möjligheter att köpa sin medicin på söndagar och andra helger”. 

Det svenska apoteksmonopolet var ett av det bästa i världen med välutbildade farmaceuter där kunder kunde ställa frågor som de oroade sig över för var ock ett av de läkemedel som inhandlades antingen på recept eller sk. receptfria läkemedel. Man kunde dessutom vara säker på att just ditt receptbelagda läkemedel fanns hemma.  Men detta var inte tillräckligt för högern. Annie Lööf jublade euforiskt i Almedalen att ”nu kan vi köpa nässpray på ICA” Ett Centerparti som åtminstone tidigare vuxit ur myllan på glesbyggden genom ett folkrörelseinitiativ numer  ägnar man sig mer åt nyliberala värderingar på Stureplan i Stockholm. Var tog Centern vägen?

En gång avreglerat för alltid avreglerat. Det går inte att återreglera det som en gång avreglerats, såvida inte staten är beredd att punga ut med miljardbelopp för återköp. Detta kommer inte att ske under en socialdemokratisk regering. De alt igenom stigande läkemedelskostnaderna har länge varit ett problem. Tydligare regler och ett aktivare Apoteket AB som står för producent oberoende och kunnig information har varit ett sätt att bromsa den utvecklingen. Apoteket AB har i dag en hög trovärdighet i att byta ut dyra läkemedel mot likvärdiga billigare. Apoteket AB har också ett uppdrag att upplysa medborgarna, hjälpa till med egenvård och driva hälsobefrämjande arbete som syftar till att göra människor allt mindre beroende av läkemedel. Att en privat aktör med vinstintressen skulle vilja få medborgarna att köpa så lite piller som möjligt är ur marknadssynpunkt inte trolig. För ett år sedan kunde vi se bilder på pensionärer som kedjade fast sig vid sitt apotek i glesbygden. Deras upprördhet över avregleringen kan var ock en förstå. I ett marknadsstyrt försäljningssystem råder varken social eller geografisk hänsyn. Vid en upphandling går det naturligtvis att ställa krav på öppettider och placering men om företaget som sen driver apoteken i glesbyggden tröttnar på grund av för dålig lönsamhet och lägger ner? Vem tar då ansvar för medborgarnas tillgänglighet till bra apotek utanför storstäderna? En sak vet vi redan, denna högerregering gör det definitivt inte.

Har det blivit billigare? Fler apotek, billigare medicin och möjligheten att kunna köpa huvudvärkstabletter även på en söndag, lovade socialminister Göran Hägglund (KD). Fler Apotek har det blivit utan tvekan, de allra flesta i Stockholm. Det fans bara i Stockholm 150 Apotek före avregleringen, idag, tre år efter avregleringen har andelen ökat med ca 60%.  Man kan köpa receptfria läkemedel på var ock vart annat ställe även på tider som räknas som obekväma. Farmaceuterna lär ha fått högre löner vilket jag ser som positivt eftersom deras utbildning är lång och en mycket kvalificerad högskoleutbildning.  Det är  till ock med så att det saknas kvalificerade farmaceuter idag. Men där tar det slut. Billigare läkemedelspriser har det inte blivit. Det visar bland annat en rapport från myndigheten Tillväxtanalys och flera prisgranskningar som utförts av olika dagstidningar.  Priserna på mediciner har istället legat stilla eller blivit högre.  Samma myndighet konstaterar dessutom att rådgivning vid läkemedelsförsäljning blivit sämre, receptbelagda läkemedel finns inte eller kunden ombeds avvakta intill leverans kan ske, eller så blir man hänvisad till något annat apotek ingående i koncernen. ”just in time” begreppet har slagit rot inom den privata apoteks branschen.  Så var aldrig fallet innan avregleringen eller vi använder oss av den moderata nationalencyklopedin och skriver ”avknoppning” 

Varför avreglering när regeringen istället kunde ha givit Apoteket AB nya direktiv om bättre tillgänglighet, förbättra ombudsservicen. Man medger ju dessutom att detta är möjligt inom monopolet. Varför valde man då en avreglering? Jo för att högern har en särskild aggresiv inställning till monopol oavsett monopolet har en samhällsviktig funktion eller ej. Samhällsfunktionen blir underställd marknadsintresset. Man hyllar sig själva för att ha ökat tillgängligheten samtidigt som Kronan Droghandel som ett av flera privata ”droghandlare” aviserat neddragningar framförallt på orter där befolkningsunderlaget är dåligt. Två nya apotek har etablerats i glesbyggd. Sammanlagt hotas 33 apotek av nedläggning. Marknaden bestämmer och regeringen hyllar marknaden som den bästa för kunderna. Så verkar en oansvarig regering som dessutom mer än gärna skyfflar våra skattepengar till skatteparadisen istället för att ta ansvar för statens egendomar.  Bilprovningen är ett sådant exempel. Vad blir nästa? Privatisera polismyndigheten, Migrationsverket, Sjöfartsverket? Lämna ut samtliga egendomar till privata intressen. Privatiseringsivern bland dessa ”gycklare” är utan ände.

Interpellationsdebatt i Riksdagen den 28 februari där högern talar sig varm för avregleringen ock i princip skiter i glesbyggden.

Läs gärna också Red Justice om Den lyckta politiken. Reinfeldts dolda privatisering. Vart är vi på väg?

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT I VALET 2014 INNAN SAMTLIGA VÅRA EGENDOMAR AUKTIONERATS UT TILL RISKKAPITALISTERNA.

Reinfeldt anser att kyrkan skall ta hand om välfärden.

På frågan hur skall de utförsäkrade klara sitt livsuppehälle svarade Reinfeldt förljande:

Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor. Men den här situationen är inte ny med oss.

De andra trygghetssystemen tolkas som kommunernas socialförvaltningar eller kyrkorna. Detta är det Sverige som Moderaterna nu bygger helt utan mandat. Man gick till val på att minska ”utanförskapet”, ett utanförskap som inte fyllts med något annat än arbetslösa. Arbetslösheten har inte minskat utan ökat under Reinfeldts regeringsperiod med hela 2% från 6.1% 2006. Detta innebär 410.000 arbetslösa inklusive ”etniska svenskar”. Han säger också att ”situationen inte är ny med oss”. Jo! den är ny för det stora flertalet av oss medborgare, dock inte för moderaterna som alltid sett det som en nagel i ögat med välfärd ett system man knappast kan förlika sig med. Sverige har under decennier byggt upp ett välfärdssystem där människor skall kunna fångas upp i händelse av sjukdom eller arbetslöshet. En grundtrygghet för alla medborgare. Ingen skall behöva gå från hus ock hem på grund av ofrivillig arbetslöshet eller sjukdom. Men det är precis det som nu händer i vårt land.

I det egenfinansierade samhället blir alla människor beroende av att  tjäna väldigt mycket pengar, vilket av naturliga skäl endast en mycket liten del av befolkningen kan göra.  Alternativet är att bli beroende av medmänniskorna i omgivningen, i första hand av släkten, i andra hand av grannar och vänner. Detta är precis vad vi ser i det vi kallar U-länderna med ingen eller väldigt liten utbyggd välfärd.

51.000 var utförsäkrad 2011 enligt Försäkringskassan (FK). Vad händer med dom? Ingen vet, FK för ingen sådan statistik det uppdraget har vi inte fått av regeringen säger man. Ingen vet hur de utförsäkrade överlever! En sådan uppföljning saknas. Men vi kan konstatera att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ökat i 287 av landets 290 kommuner, i en del fall med så mycket som 60%. Detta är effekterna av den moderatledda regeringen. Man inte bara rycker undan den ekonomiska tryggheten för dessa grupper man vältrar över kostnaderna på kommunerna. Kort sagt man ”skiter” i vad som händer. Flertalet kommuner har förbarmat sig genom att göra avsteg från socialtjänstlagens föreskrifter om fullständig insolvens innan biståndet kan betalas ut. Nu har kostnaderna ökat dramatiskt för många kommuner varför man nu aviserat ock tydliggjort att man inte fortsättningsvis kan göra de avsteg från socialtjänstlagen längre. Humanitet sträcker sig endast till en rimlig ekonomisk gräns därefter får varje individ klara sig själv. Helt i enlighet med Reinfeldts ambitioner.

Thomas Eneroth (S), viceordförande i socialförsäkringsutskottet, menar att bortprioriteringen av de utförsäkrades ekonomi är ett av flera exempel på regeringens ointresse av att Sverige får ökade klyftor. Enligt Tomas Eneroth är den uppenbara risken med att dölja vissa fakta att mediernas möjligheter att granska regeringens politik försämras. Det här är ett medvetet sätt att sopa igen spåren efter den förändring som man genomdrivit i socialförsäkringen. Man vet inte vad som händer med dessa utsatta människor, om de har en inkomst eller om de hamnat på gatan. Det minsta regeringen kan göra är att följa upp resultatet av de nya sjukförsäkringslagen.  Jag förmodar att sanningen om vad regeringens politik leder till i realiteten, rimmar illa med deras lögnaktiga retorik. De tror att om de ljuger tillräckligt ihärdigt samtidigt som de ser oskyldigt rakt in i kamerorna så blir lögnen en sanning  ock uppfattas som trovärdig, precis så som mytomaner eller psykopater gör. Men då gäller det att sopa igen spåren och frisera lögnen ordentligt så att den liknar sanningen, dölja, dölja och konstig-förklara de som ser sanningen. Det är viktigt att titta på vad som görs, inte vad som sägs, speciellt när fakta försöker döljas med olika siffertrixanden ock ibland rena uppenbara lögner.

Allt fler söker sig till kyrkan för hjälp. Kerstin Svensson, Elisabeth Henning och Gunnel Karlsson är församlingsdiakoner i Svenska kyrkan i Ulricehamns kommun. De är också tre av många diakoner i Sverige som engagerat sig i det uppmärksammade påskuppropet. De berättar följande;

Vi vill ställa oss bakom de som har det svårt och inbjuda till samtal, säger de.
Deras uppfattning är att allt fler söker hjälp hos kyrkan. Det kan gälla allt från hyror som ska betalas till mat.
Jag har haft kontakt med två familjer på bara en månad som fått lämna sina hem eftersom elen är avstängd, berättar Kerstin Svensson.

De beskriver situaitionen som närmast absurd. Att det är förnedrande för den som tvingas gå till kyrkan för att be om pengar till mat. I vissa fall har personer i behov av hjälp blivit ombedda av socialen att gå till kyrkan. Ock så här ser det ut över hela landet. Människor har inte ens råd med det mest basala i deras vardag idag. Socialförvaltningarna tar inte emot dem utan skickar dem vidare till olika hjälporganisationer där kyrkan är en av dom. Men de som tror sig förstå att fattigdomen endast finns i utsatta områden som Rosengård i Malmö eller Tensta i Stockholm med flera har fel. Fattigdomen gömmer sig också bakom fasaderna på Östermalm. Oscars församling förvaltar en rad stiftelser med testamenterade medel för behövande. Nära två miljoner kronor delas ut varje år ur vissa fonder till utsatta som är bosatta i församlingen. På senare år märks att de generella ersättningarna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkring sänkts och att fler människor hamnar utanför systemet, enligt Stephan Gullberg, diakon i Oscars församling som säger följande;

Många tänker att Oscars på Östermalm är en rik församling. Men det finns ett stort behov och de som kommer hit är rejält fattiga. De söker pengar till kläder, skor, mat, glasögon och tandvård. De skäms och gnetar för att få ihop det. När de sedan kommer är det oftast akut.

Jag uppskattar att antalet hjälpsökande ökat med 25 procent de senaste två åren säger Inga Pagréus, diakon i S:ta Clara. Flera andra församlingar uppger också att tiden för den långsiktiga diakonala verksamheten nästan ätits upp av människor som söker akut hjälp. I Enskede-Årsta har de egna fonderna, pengar som donerats till församlingen, börjat ta slut. Fredrik Jurdell, chef för stadsövergripande sociala frågor i Stockholms stad, säger att han inte fått några signaler om att hänvisningarna till kyrkan har ökat.

Så ska det givetvis inte vara – vi kan aldrig lämpa över vår lagstadgade skyldighet på frivilligorganisationer eller kyrkan. Det har inte gått ut något påbud från staden att börja hänvisa till kyrkor. (Fan vet)

Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Röda Korset, Majblomman och Svenska Kyrkan är fem organisationer som arbetar med att hjälpa personer som har drabbats av moderaternas sjukförsäkringsreform ock hamnat i utanförskap och har svårt att klara ekonomin. De senaste åren har alla dessa organisationer märkt att fler och fler vänder sig till dem för att be om hjälp. Ska vi ha det så? Ja säger Reinfeldt. ”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor”  Mer klart än så kan det inte sägas.

Det finns ett sätt att förändra den cynism som denna regering ihållande ägnat sig åt, det finns ett sätt att förändra den situation som alla de som drabbats av arbetslöshet eller sjukdom som denna regering med en kontinuitet ock medveten cynism ägnar sig åt. Rösta bort denna Allians.

Se Veronica Palms (S) linjetal om sjukförsäkringen i Riksdagen Starkt tal 

Här kan du läsa hur Socialdemokraterna vill förändra sjukförsäkringen.

Mer om den sjuka sjukförsäkringen:

Björn Alvebrand om den sjuka sjukförsäkringen som gör sjuka sjukare.

Martin Mobergs betraktelser om den sjuka sjukförsäkringen so(m) inte tar ansvar för.

Nya Lidköpings Tidning om Mikael och Mariah som tvingas leva utan inkomst

Rösta om Fas3 en av orsakerna till till fattigdom och utförsäkringar med små eller obefintliga möjligheter att återkomma i arbetslivet.

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT 2014 FÖR ETT HUMANARE SAMHÄLLE

Moderaterna förnekar allt som är verkligheten!

Läste en artikel i SVD  författad av Anna Kinberg Batra (M) ordförande i Riksdages finansutskott samt Hillevi Engström (M) arbetsmarknadsminister, bägge klappar sig själva på axeln och påtalar hur duktiga man varit på alla plan. Man är inga blyga ”violer” när man brer på tjockt med självgodhetens ”blåbruna sörja” över landets alla arbetslösa, sjuka och numer också de ”icke etniska” invandrarna.

Artikeln utgår som vanligt hur moderaterna hyllar sin egen arbetsmarknadspolitik och sågar varje ett annat förslag, förslag som oftast syftar på att förbättra den huvudlösa arbetsmarknadspolitik som främst Hillevi Engström är ansvarig för. Men det handlar om att såga såga och såga alla andras förslag ock då särskilt Socialdemokraternas.

Man väljer att skriva i termer ”hårt slag” mot Sveriges kommuner och landsting genom att fördubbla arbetsgivaravgiften. Socialdemokraterna vill återställa arbetsgivaravgiften. Den har inte på ett påvisbart sätt gett en enda ungdom anställning, ja det vill säga om man utesluter Mc Donalds som ju ändå skulle ha anställt. Man utesluter samtidigt att den sänkta arbetsgivaravgiften gäller samtliga ungdomar upp till en ålder av 26 år vare sig de redan är anställda eller ej, grattis alla företagare!!! Mot bakgrund av att den sänkta arbetsgivaravgiften inte varit lyckosam för att sänka ungdomsarbetslösheten vidhåller dessa två ”insiktlösa” moderater att det kommer att bli ett ”hårt slag” mot ungdomsarbetslösheten, kommuner och landsting.  Jag har i skrivande stund inga som helst förhoppningar om att någon enda en i den ”moderata sekten” någonsin kan komma till insikt om den huvudlösa arbetsmarknadspolitik som cementerar arbetslösheten istället för att öppna dörrar för långtidsarbetslösa och ungdomar.

Arbetslösheten har bitit sig fast och är enligt SCB  2012  8.1%.  Det motsvarar totalt 410.000 arbetslösa.  153.000 ungdomar står utan arbete detta mostsvarar 25,1%. Långtidsarbetslösheten motsvarar 32.6%. Mot den statistiken hyllar Anna Kinberg Batra och Hillevi Engströms sin egen ”usla” arbetsmarknadspolitik. Hur dom lyckas med det står skrivet i stjärnorna som med allt annat dessa moderater företar sig. Minns förra årets Almedalstal där Reinfeldt undrade om det fans liv i rymden!!!!! Frågan borde ha ställts till alla de arbetslösa istället för snart finns där varken hopp eller liv.

Fredrik Reinfeldt i agenda 20/5 2012 erkänner massarbetslösheten efter påtryckningar. Vad utanförskapet betyder vet ingen, varken Reinfeldt eller någon annan i det moderata samkvämet har någonsin delgett någon innehållet i utanförskapet. Måhända mobboffer, kriminella, invandrare, sjuka med flera ingår vad vet jag. Kanske dags att erkänna att massarbetslöshet faktiskt är massarbetslöshet och inget annat. Ock att nästa steg blir att erkänna att massarbetslösheten var lägre 2006 än 2012. Men si,  den gubben gick inte. Nytt utspel! ”Om man ser till etniska svenskar har vi ingen arbetslöshet!!!!” Då undrar man stillsamt om man med Reinfeldts sätt att se på det vad hade vi då 2006?

Företag som tjänar miljoner på arbetslösa är uppenbarligen bättre än att arbetslösa tjänar in en lön från företagen med justa anställningsvillkor. Dessa företag har inget som helst krav på sig att ordna jobb åt alla de som man villigt tar emot. Däremot har dem krav på oss skattebetalare att håva in pengar för varje arbetslös man tagit emot.  Arbetsförmedlingen statistik över hur många som blir hjälpta ut i arbetslivet (med lön hos en annan arbetsgivare) tack vare dessa företags insatser, är hemligstämplad. Av vilken anledning frågar man sig! Är det rättvist att ett vinstdrivande företag som har som affärsidé att i princip endast använda sig av gratis arbetskraft och att ha statliga bidrag (skattepengar) som sin största inkomstkälla?  Är det rättvist att arbetslösa skickas ut på arbetsplatser och blir tvungna att utföra arbetsuppgifter åt ett vinstdrivande företag utan att bli avlönade av företaget i fråga? Ja tycker Hillevi Engström och andra moderater samstämmigt.  Dem har lärt sig, lika samstämmigt, hur man bemöter oanständig kritik med ”vänsteringång” mot deras  excellenta förtjusande arbetsmarknadspolitik som Kinberg Batra ock Hillevi Engström hyllar så hjärtligt, så bra att dom måste skriva ock tala om detta för svenska folket.

Sen glömde man att hylla den sjuka sjukförsäkringen också, ett misstag kanske! Också ett resultat av den moderata ”arbetslinjen”. Den moderatledda regeringen har raserat sjukförsäkringen och skapat ett system med administrativa gränser för hur länge man får vara sjuk. Svårt sjuka som orkar ha kvar jobbet på deltid tvingas nu säga upp sig, bli arbetslösa på heltid och söka socialbidrag. En ny stor grupp av försäkringslösa har vuxit fram. Siffror från arbetsförmedlingen visar också att ytterst få av de utförsäkrade har fått ett vanligt osubventionerat jobb. Den moderata Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson säger att SVT:s inslag om att människor nu utförsäkras för andra gången visar att sjukförsäkringen  funkar!!!! Christian Holm och Finn Bengtsson bägge moderater naturligtvis skriver:

”Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet sjukskrivna halverats.  Jämfört med 2006 är idag ungefär 200 000 färre i utanförskap på grund av sjukfrånvaro. Det är resultatet av en mänskligare sjukförsäkring där rehabiliteringen fungerar.”

Moderater har en obändlig tro på sina egna lögner. När Christian Holm (M) och Finn Bengtsson (M) bägge verksamma i socialförsäkringsutskottet säger att sjukförsäkringen har blivit mänskligare och att rehabiliteringen fungerar, så kan man undra på vilket planet dom har semestrat de senaste åren. För att visa dessa lögnare hur fel dem har bör dem ock alla andra moderater lyssna på detta. Kom säg ock säg sedan att sjukförsäkringen fungerar.

Socialdemokraterna vill förändra sjukförsäkringen till en modern ock rättsäker försäkring som du kan läsa om här

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT FÖR ETT HUMANARE SVERIGE SOM OMFATTAR ALLA MEDBORGARE.

Angeles Bermudez-Svankvist chef AF, en tragedi!!!

Hade faktiskt bestämt mig för att söndagar skulle bli bloggfri och istället ägna mig åt lite andra intressen som jag har. Men dessvärre lyckades jag få se ett program på SVT play som handlade om Fas3 ock som vanligt när jag både ser ock hör talas om denna arbetsmarknadsåtgärd blir jag ordentligt upprörd. Jag är nu inte den ende som blir både arg ock upprörd av denna behandling man utsätter människor för, där finns en rad bloggare och andra politiska debattörer som förfasar sig över denna arbetsmarknadspolitiska fasa som den moderatledda minoritetsregeringen utsätter arbetslösa för.

Att åtgärden inte leder till något annat än förnedring av människor står alldeles klart ju mer jag fördjupar mig i denna fasa som av regeringen bytt namn från Fas3 till sysselsättningsfasen. Bara namnet säger en hel del, det handlar inte om att få människor i arbete utan vad det handlar om är att sysselsätta människor med allt som oftast fullständigt meningslösa uppgifter, förnedrande sysslor dessutom till en ersättning som närmast kan beskrivas som fickpengar om ens det. Programmet beskrev detta på ett utmärkt sätt. Vad som ytterligare gjorde mig rasande var den del av programmet där Arbetsförmedlingens chef tillika generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist blev intervjuad om allehanda utredningar som samtliga visade negativa resultat av denna åtgärd och har den enastående förmågan att ljuga. Vad slag medial träning har denna kvinna fått egentligen? Har själv deltagit i mediala träningskurser ock samtliga av dem har man fått lära sig att alltid tala sanning även om den svider, även om du gjort fel så är det alltid bättre att tala sanning. Ock det är väl ändå det mest logiska, vi gör fel, vi är bara människor.

Vem är då denne Angeles Bermudez-Svankvist? Hon är utbildad tandläkare och har haft flera chefsbefattningar inom Stockholms läns landsting, bland annat som VD för S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm och för Folktandvården i Stockholms län samt varit tandvårdsdirektör i Uppsala län. Hon har även haft styrelseuppdrag i bland annat Röda korsets centralstyrelse och Företagarnas Riksorganisation. Hon valdes den 26 juni 2012 i Seul Sydkorea som första kvinna till ordförande (president) för den världsomspännande organisationen för arbetsmarknadsmyndigheter, Wapes (World Association of Public Employment Services). Ock jag undrar om regeringen ansåg detta vara de kvalifikationer som behövdes för att leda Arbetsförmedlingen?

Här kan du se den intervju med Svankvist där hon beslås med rena lögner. Arbetsförmedlingen är en myndighet som är underställd regeringen som i sin tur sitter där på medborgarnas uppdrag. Intervjun säger det mesta om hur denna myndighet bedriver sin verksamhet under Angeles Bermudez-Svankvist

Ett annat inslag där Fas3:are själva får berätta vad skit de utsätts för. När programmet gjordes var 25.000 fast i Fas3, den andelen har vuxit till 31.000 i dag.

Paul Ronge, medietränare, medierådgivare och krishanterare sedan 1998 och arbetar i egna företaget Paul Ronge Media beskriver på ett utmärkt sätt ur hans perspektiv det fabulösa, för att inte säga rent ut sagt löjeväckande sätt att bortförklara sina egna misstag.

Men då det gäller att skaffa goda arbeten till sina vänner har hon sannerligen inte varit overksam.

Jag kan inte annat säga om detta ”stolpskott” hon bör avgå. Hennes förtroende försvann redan då hon ordnade jobb åt sina vänner och förtroendet dalade ytterligare genom att beslå reportrarna med uppenbara och genomskinliga lögner.

Läs också

Martin Mobergs betraktelserom Sannerligen dags för ansvarstagande för Fas3 Bermudez-Svankvist och Engström…

SVT Rapport om företag som tjänar grova pengar på arbetslösa

Röda Berget om att sparka AF:s GD

Björn Alvebrand om Arbetslinjen som blev bidragslinjen

Rösta om fas3 eller sysselsättningsfasen

EN UPPMANING TILL REGERINGEN FÅ ETT OMEDELBART STOPP PÅ DENNA ARBETSMARKNADSPOLITISKA ÅTGÄRD. SLUTA FÖRNEDRA MÄNNISKOR. DET RÄCKER NU!!!!!!

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT FÖR ATT FÅ SLUT PÅ FÖRNEDRINGEN 2014

Arbetslinjen som blev bidragslinjen.

”Vi har vunnit det svenska folkets förtroende, jag går hand i hand med det svenska folket vars förtroende jag bär” Så sa Reinfeldt i euforisk lycka när Allians för Sverige vann valet 2006. Anledningen var att nu skulle svenska folket sättas i arbete, massarbetslösheten (6.1%)  under den Socialdemokratiska regeringen skulle motarbetas med ”arbetslinjen”  ock vidare lovade Reinfeldt:”Den enskilt viktigaste uppgiften för en ny regering är att skapa förutsättningar för fler jobb så att fler människor kan gå från bidrag till eget arbete.”  Det var 2006 ock sedan dess har det hänt en hel del, dock inte som Reinfeldt önskat.

Han lovade att sätta folk i arbete – det blev precis tvärtom. Istället har massarbetslösheten bitit sig fast ock till ock med ökat med ganska exakt 2%. Andelen av befolkningen som jobbar är idag mindre än när Reinfeldt tog över. Dessutom lever fler på bidrag. Alltså, tvärt emot vad han lovade. 1,5 miljoner svenskar står utanför a-kassan och färre sjuka får ersättning. Därför skjuter socialbidragen i höjden. 31.000 är inlåsta i sysselsättningsfasen det som tidigare kallades Fas3 utan realt hopp om att någonsin komma ur dess klor. Systemet som av kritiker kallas ”modernt slaveri” leder få till arbete. Dessutom är det dyrt. Bidragen till arbetsgivarna som tar emot Fas 3:are kommer under 2012 att stiga till två miljarder kronor. Ock detta mot bakgrund av att endast 1.4% av de som befinner sig i Fas3 går till en varaktig anställning (6 månader ock däröver).  Men Reinfeldt slår ifrån sig med ett siffertrixande som står utan all rimlig balans, allt för att försvara den arbetslinje som numer förbytts i bidragslinje.

Våra förändringar har lett till 200. 000 nya jobb, sa Fredrik Reinfeldt.

Ser vi till andelen etniska svenskar har vi ingen massarbetslöshet, säger Reinfeldt vidare.

Samtidigt som nya dystra siffror talar om motsatsen. Arbetsskadeförsäkringen, a-kassan och sjukförsäkringen monteras ned av regeringen. Att förändringen motiveras av ideologi snarare än av ekonomisk effektivitet blir väldigt tydlig. Det handlar om ett systemskifte. Den kristdemokratiska familjemodellen står nu mot det framgångsrika skandinaviska generella välfärdssystemet. Ock mitt i allt detta står Reinfeldt ock ljuger det svenska folket rakt in i ögonen när han säger sig vilja ”Värna välfärdens kärna”. Alla vet vad som väntar om man förlorar sitt jobb under moderaternas styre: ”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt”, förklarade Reinfeldt. Och Moderaterna får ändå sägas ha varit tydliga från starten. ”Bidragssamhället” skulle bytas mot ”arbetslinjen”. Och med ”bidrag” menades även det som vi i vanliga fall benämner försäkringar. Att betrakta försäkringar som ”bidrag” är en ideologisk ståndpunkt som en majoritet av svenskarna accepterat två val i rad. Vi kan inte hävda att vi inte visste. Vad vi inte visste var att hela den moderata retoriken hela tiden syftade på en nedmontering av våra välfärdssystem.

Varför jag tror mer på att hela arbetslinjen och nedmonteringen av välfärdssystem är ideologiskt betingade beror på att det skulle vara billigare att anställa alla dessa i Fas3 med en lön som det gick att leva på än att bidra till mer eller mindre seriösa anordnare. För bara 3 000 kronor extra i månaden kan staten ge en arbetslös i Fas 3 en offentlig anställning och bryta bidragsberoendet. Då gör personen samhällsnytta och får en riktig lön på 24 000 kronor i månaden. I själva verket är skillnaden i kostnader ännu mindre. Eftersom många arbetslösa saknar a-kassa och lever av försörjningsstöd. Den statistiken finns inte tillgänglig och är inte med i uträkningen. De långsiktiga kostnaderna för massarbetslösheten syns inte i uträkningen. Forskning visar att långvarig arbetslöshet leder till sjukdomar, utslagning, missbruk och det kostar stora pengar för samhället. Låt oss göra en uträkning som visar att man faktiskt för samma peng man idag formligen slänger rakt ner i fickorna på anordnarna skulle kunna öka en Fas3;ares ersättning med hela 3.000 Kr/m.

Anställd  

Lönekostnad 400 000

Total kostnad 400 000

Arbetslös i fas 3

Arbetslöshetsersättning 111 000

Bidrag till arbetsgivare  60 000

Utebliven arbetsgivaravgift 115 000

Utebliven skatt 53 000

Utebliven moms  25 000

Total kostnad  364 000 

Antaganden: Månadslön 24 000 kr, ersättning: 9 249 kr, anordnarbidrag 5 000 kr, kommunalskatt 30 procent, utebliven moms 25 000 kr.

(Källa är:LO, Ekonomifakta, IAF samt Arbetsförmedlingen.)

Lögner, lögner och ännu fler lögner. Går det inte att ljuga så går det alltid att förvrida sanningen och är inte det längre en möjlighet då kan man alltid skylla på andra, företrädesvis Socialdemokraterna. Allra sist kan man alltid hävda att alla andra har dålig koll på fakta. När dåvarande socialförsäkringsminister Husmark Persson berättade att sjukförsäkringen skulle få ett avsiktligt resultat ock att onödigt många råkar illa ut så fick Husmark Persson sparken och följande uttalande av Fredrik Reinfeldt kom;

 ”Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.”

Det har man naturligtvis inte gjort, åtgärderna är tillfredsställande enligt den efter Husmark Persson tillträdande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson en i alla avseenden bättre ansvarig för en sjuk sjukförsäkring i förfall för Reinfeldt.  Under regeringen Reinfeldt har Sverige upphört att ha en fungerande sjukförsäkring, en fungerande arbetslöshetsförsäkring, en illa fungerande arbetsmarknadspolitik. Ock ansvariga ministrar försöker ”blåljuga” svenska folket rakt upp i ansiktet med Reinfeldt i trygg förvissning att den utstakade vägen är den enda rätta. En utstakad väg mot fattigdom för de lata ock hypokondriska. Lustigt nog har regeringen startat arbetslinjen med att ge alla som redan har ett arbete ett extra bidrag – det så kallade jobbskatteavdraget.

Arbetslinje som blev en bidragslinje. Det startade med att ge löntagarna rejäla skattesänkningar, skattesänkningar som knappast gav det netto som man så frenetiskt påtalar. Skattehöjningar förtar stora delar av regeringens jobbskatteavdrag, trots det vill man tala i termer brutto för att påvisa de enorma fördelar jobbskatteavdragen gett löntagarna. Arbetslösa, sjuka ock pensionärerna har inte fått dessa jobbskatteavdrag, tvärtom deras ersättningar har sänkts med undantag av pensionärerna som fått en försvinnande  liten bit av kakan. Sanningen är att det är höginkomstagarna som dragit störst nytta av jobbskatteavdragen, för den stora andel mellaninkomstagare har jobbskatteavdragen gett en marginell förändring ock låginkomsttagarna har fått se en negativ utveckling. Företagare har fått se sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar som redan dessförinnan var anställda. Krogägare har fått tillskott genom sänkt moms med 5,4 miljarder varje år. Arbetslösa, sjuka ock pensionärerna är de som dragit nitlotten med denna regerings politik. Men det finns en ytterligare kategori som dragit en rejäl nitlott, och det är alla barn med en allt ökande fattigdom som breder ut sig som en farsot i vårt land.

Georg Orwell, som egentligen hette Eric Arthur Blair, som kännetecknades av ett skarpt intellekt och en medvetenhet om social orättvisa har myntat många kloka ock tänkvärda ord som lever ock frodas än idag. Ett av dem är följande;

I en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling.

Här kan du rösta för eller emot Fas3 numer sysselsättningsfasen.

Ock här kan du läsa mer om den sjuka politik som den moderatledda minoritetsregeringen företräder.

Martin Mobergs betraktelser om den sjuka sjukförsäkringen.

Peter Andersson med rätt att tycka om den sjuka sjukförsäkringen.

Alliansfritt Sverige om att moderaternas jobbpolitik leder till ökad fattigdom.

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT FÖR ETT HUMANARE SVERIGE 2014.

Rösta om Fas3 (Sysselsättningsfasen)

HÄR NEDAN KAN DU RÖSTA PÅ NÅGOT AV DE ANGIVNA ALTERNATIVEN AVSEENDE SYSSELSÄTTNINGSFASEN TIDIGARE FAS3.

Kommer att ligga på min Facebooksida med återkommande uppladdningar.

Dela gärna till alla de grupper ni deltar i, eller lägg gärna en länk i er egen blogg. Resultatet kan ni alltid se antingen genom att besöka min blogg eller klicka på den delning ni själva gjort.

De som röstar kan se andelen i procent samt antal röster  för varje post i röstningen. Det går bara att rösta en gång.

Blir röstdeltagandet högt kommer jag att vidarebefordra  resultatet till arbetsmarknadsdepartementet samt skicka kopior till de övriga partierna inklusive Socialdemokraterna.

Hoppas på ett högt röstdeltagande!

Många bemanningsföretag är ett skämt!

Bemanningsföretagen, den företagsform som är så omhuldad av högerregeringen  har växt explosionsartat under de senaste 6 åren. De allra flesta är seriösa företag, etablerade sedan lång tid i Sverige. Men i kölvattnet av alliansregeringen har många oseriösa bemanningsföretag växt som svampar ur jorden och hotar den seriösa bemanningsbrancshen. Ett sådant bemanningsföretag är nu det som anlitade ett kriminellt gäng för att kväsa fackliga krav för sina medlemmar.

Bemanningsföretagen har i dagsläget drygt 400 bemanningsföretag i sitt register och marknaden expanderar snabbt. Tyvärr bidrar de som missköter sig till att hela branschen svartmålas. Skärpta auktoriseringskrav är därför ett krav för att bevara en hög standard i branschen. Oseriösa bemanningsföretag hittar luckor i regelverket
Det förekommer exempelvis bemanningsföretag som systematiskt skickar sina medarbetare till uppdrag på avlägsna platser på obekväma tider, utan tillgång till kollektivtrafik. Genom att skicka medarbetare dit under perioder då de inte har något uppdrag hoppas bemanningsföretagen att medarbetaren ska säga upp sig självmant, vilket innebär att bemanningsföretaget inte behöver betala ut någon lön. Andra bemanningsföretag fuskar systematiskt med medarbetarnas löneutbetalningar. Genom att sätta system i att regelmässigt dra av mellan tio och femton procent på en medarbetares garantilön kan företaget spara stora summor varje månad.
Medarbetare på bemanningsföretag har enligt lag rätt att kvittera ut en lön som motsvarar nittio procent av deras ordinarie lön under perioder då de inte är ute på uppdrag Men eftersom det är relativt komplicerat att räkna ut rätt lönenivå passar somliga bemanningsföretag på att göra otillåtna avdrag som de hoppas att medarbetaren inte ska märka.

Det är inte acceptabelt att somliga bemanningsföretag behandlar sina medarbetare som en förbrukningsvara. De företag som låter det kortsiktiga vinstintresset styra behöver synas under lupp och kommer förmodligen inte heller att överleva på sikt.
När ExpanderaMera startades var de banbrytande i sin bransch. De var byggbranschens första bemanningsföretag och erbjöd för första gången ett alternativ för de byggföretag som tidigare hänvisats till underentreprenörer.
Många av dessa underentreprenörer anställde medarbetare svart eller ”grått”, en blandning mellan svart och vit anställning. Det var svårt för byggföretagen att kontrollera vilka underentreprenörer som var seriösa, vilket ledde till att de i många fall inte hade kontroll på anställningsförhållandena bland de medarbetare som arbetade på deras projekt.
Det krävs krafttag för att få stopp på de bemanningsföretag inom bygg som slarvar med sina anställdas säkerhet. Genom att ignorera eller slarva med säkerhetsföreskrifterna spelar dessa bemanningsföretag med sina anställdas liv som insats.

Antalet olyckor på arbetsplatserna har ökat och forsätter att öka, särskilt dödsolyckorna. I Sverige dog 61 personer i arbetsplatsolyckor under 2011, vilket är en rekordsiffra. Hur många som därutöver avlidit i arbetsrelaterade sjukdomar, eller genom arbetsrelaterade självmord, finns det ingen tillförlitlig statistik över. Enligt uppskattningar som gjorts av Arbetsmiljöverket och SCB handlar det om ytterligare cirka 1 300 personer varje år. En av anledningarna är denna regerings minskade anslag till Arbetsmiljöverket. Förra året skadade sig 28 000 personer på jobbet med följd att de tvingades sjukskriva sig. Det är 600 fler än året innan. Det är andra året i rad som arbetsplatsolyckorna ökar, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. Generaldirektör Mikael Sjöberg på Arbetsmiljöverket säger följande:

Olyckorna ökar i den växande bemanningsbranschen. Vi ser ju att det ibland brister i introduktionen till korta jobb och att det kan vara otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret. De lokala cheferna kanske inte tänker in de inhyrda i sitt skyddsarbete. Unga män är särskilt olycksdrabbade.  Unga män är kända för ett högre risktagande överlag, och de finns i branscher och på arbetsplatser som har en hög olycksrisk från början. Är du då dessutom inhyrd tillkommer ytterligare risker. Arbetsgivarna måste ta introduktion och handledning för ungdomar på största allvar.

Redan 2007  ålade den moderatledda regeringen Arbetsmiljöverket att spara 160 miljoner. Besparingarna har fortsatt ock verket har dragit ner med ca 100 arbetsmiljöinspektörer. Man har från verkets sida i det längsta försökt att undanta inspektörerna från neddragningarna eftersom man ansett det så viktigt men inte lyckats. I Sverige har vi således 0.72 arbetsmiljöinspektörer på 1000 företag, i Norge är det mer än det dubbla. Man är mycket bekymrad över situationen och Överdirektör Bertil Remaeus säger vidare;

 Det finns en stor risk för att vi förlorar spetskompetens på grund av neddragningarna. Under de senaste åren har vi ju lyckats rekrytera en del mycket duktiga personer, som vi också har investerat stora pengar i. Vi räknar med att vi satsar ungefär en miljon kronor på varje person som vi anställer, och det tar ett år innan de kan gå ut och göra egna inspektioner, så visst är det här ett stort slöseri.

Men som om detta inte var nog, numer har bemanningsbranschen hittat ännu en möjlig lukrativ inkomst det finns nämligen arbetsmiljöinspektörer att ”hyra” från bemanningsföretag. Hur seriöst kan detta vara? Var ligger lojaliteten hos dessa inspektörer? Antingen hos den som hyr eller den som betalar hans lön. Det sannolika är att inspektören är lojal mot sin kund det vill säga det företag som hyrt in honom för att övervaka säkerheten på arbetsplatsen. Sedan kan man fundera över vilka möjligheter har denne inspektör att ålägga sin kund sanktionsåtgärder? Hela upplägget förefaller oseriöst. Vilka krav ställer man på sina arbetsmiljöinspektörer till exempel. Men detta är helt i enlighet med denna regerings ambitioner. De anställda skall förlita sig på företagens ambitioner att säkerställa arbetsmiljön på varje arbetsplats. Nu gör säkert många seriösa företag det ändå, åtminstone de som inser att de anställda inte bara är ett ”humankapital” men bemanningsbranschen tycks vara undantagen detta ock ser de anställda som ett nödvändigt ont för att öka intäkterna.

En av de första åtgärder denna regering vidtog var att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Man tog de  pengar som facken tidigare disponerade för att vidareutbilda skyddsombud och medlen till verksamheten för regionala skyddsombud räcker inte till längre. Det innebär att skyddsombuden idag inte får  tillräcklig kunskap vad som gäller lagstiftningsvägen eller vilka möjligheter man kan vidta vid en arbetsmiljökonflikt på arbetsplatsen. Skyddsombud har funnits på arbetsplatserna i över 100 år. Regeringen medverkar systematiskt till att avveckla allt som har med arbetsplatsmiljö att göra. Man medverkar, genom ekonomiska neddragningar på Arbetsmiljöverket att minska antalet inspektörer, man lade ner ett av det viktigaste vi hade nämligen Arbetslivsinstitutet som hade till uppgift att forska om arbetsmiljön ock dess faror. Därtill har nya moderaterna mage att kalla sig ett ”arbetarparti”. Jag har frågat Moderata företrädare på vilka grunder man kallar sig ett arbetarparti mot bakgrund av de åtgärder man vidtagit ock som drabbar arbetarna i mail i brev ock genom telefonsamtal. Har jag lyckats? Självklart inte. Det är tydligen en väl förborgad hemlighet men arbetarparti vill man ändå kalla sig!

Vill man se den interpellationsdebatt av den 25 juni 2012 där arbetsolyckor debatteras samt kravet på ökade anslag till Arbetsmiljöverket. Hillevi Engström (M) arbetsmarknadspolitiskt ansvarig står ock negligerar arbetsplatsolyckorna samt tänker inte vidta några som helst åtgärder. Upprörande av en ”arbetarregering.

SKA VI FORTSÄTTA HA DENNA ARBETARFIENTLIGA REGERING ELLER SKALL VI RÖSTA BORT DOM 2014? FRÅGAR MAN MIG SKALL DEM BORT SENAST 2014. HUR TÄNKER DU RÖSTA?

Sommar, sol ock bad…..ock allemansrätten.

Sommar brukar innebära bad ock solande på lämpliga platser runt om i vårt land. Barnen älskar att leka ock stoja i vattnet, ock vi som är lite äldre brukar njuta av att ströva omkring i skog ock mark. På höstarna letar vi oss gärna ut till våra favoritställen för att plocka bär ock svamp. Allt detta är vi förunnade i de skandinaviska länderna tack vare den för våra länder så unika Allemansrätten. Men vad innebär Allemansrätten ock vad betyder den för många?

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen).  Men allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring. Allemansrätten bygger på sedvanerätt ock motsatstolkning. Med motsatstolkning menas att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Människor har rätt att färdas över privat mark i naturen ock att vistas där tillfälligt för att övernatta eller plocka bär ock svamp.

Men Allemansrätten hotas idag!! Denna sedvanerätt har möjliggjort för framförallt de som inte har det så gott ställt att tillbringa sin semester tillsammans med barnen, låta även barnen att få njuta av sol ock bad utan att det därför behöver kosta en förmögenhet. Men allt detta hotas av högern. Regeringen vill göra omfattande ändringar i Allemansrätten som kraftigt skulle inskränka möjligheterna att vistas i skog och mark. Andreas Carlgren (C) flaggade för sådana inskränkningar senast under politikerveckan på Gotland.  Men denna moderatledda minoritetsregering har redan under sin första mandatperiod gjort omfattande ändringar i Allemansrätten genom att tillmötesgå kravet från vissa privata särintressen att förändra strandskyddet.  Förändringarna innebär kortfattat att enskilda kommuner kan besluta om strandnära bebyggelse på mycket lösa grunder. Naturvårdsföreningen, en idéell ock opolitisk förening, befarar att det kommer ske en våldsam exploatering av strandnära områden. Väl bemedlade kommer att få kommunernas tillstånd att bygga villor med tillhörande bryggor och uthus nära stränderna. Detta inskränker på vår sedvanerätt att ströva fritt i skog ock mark samt bada ock sola vid våra stränder.

Regeringen vill tillmötesgå marknadsintressena före vår rätt att fritt ströva i skog ock mark, att kunna paddla kanot eller tillbringa natten i ett tält. Markägare skall få möjlighet att sätta ett pris på det som var en gratis tillgång för människor. Bland annat ska det krävas avtal för kommersiell verksamhet på annans mark. En friskola är ju kommersiell men inte en kommunal skola. Ska då den ena skolans elever kunna vara på en friluftsdag i skogen men inte den andra blir den enkla frågan. Eller en ensam person med kamera i skogen som lever på att sälja naturbilder kan på en dag passera ett 50-tal marker med olika ägare. Att skriva avtal med alla för några timmars fotografering blir i praktiken omöjligt. Var ock en kan förstå själv vad detta kommer innebära för vår självklara ock sedvanliga rätt att vistas i naturen. Regeringen vill hellre tillmötesgå de särintressen som ser en möjlig utkomst av Allemansrätten. Redan idag kräver markägare, ofta skyhöga, avgifter för parkering i anslutning till fria badplatser eller kända bär ock svampområden.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in en gemensam motion för ett stärkt strandskydd. Oppositionen menar att regeringsförslaget hotar allemansrätten och gemensamma stränder, bad och fiskeplatser. Huvuddragen i motionen är att stärka skyddet vid hårt exploaterade stränder. Regeringen öppnar istället för möjligheten att markägare, genom olika avgifter kommer att begränsa människors möjligheter att utöva friluftsliv. Var ock en förstår vad detta innebär för de som inte är väl bemedlad. Barnfamiljer som har det knapert av olika anledningar har alltid sett naturen som en tillgång för friluftsliv för sig ock sina barn. Att kunna bege sig till ”sin badplats” till ”sitt svamp ock bärplockningsställe”, till ”sin backe i naturen för att åka skidor” mm mm. Skolklasser som vill komma ut i skog ock mark för att lära barnen allt om djur ock växterAllt detta hotas nu av regeringens inskränkningar i Allemansrätten.

Individens rätt måste komma långt före marknadsintressenas rätt.

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT FÖR VÅRA SEDVANLIGA RÄTTIGHETER OCK SKYLDIGHETER 2014.

Semestertider……………men inte för alla!

Idag vaknade jag av panikångest!! Jag hade drömt att Alliansen fick 51% i valet, förstår ni vilken ångest?  Intill dess det gick upp för mig att det är ju två år kvar till valet och plötsligt blev det istället en underbar morgon med strålande solsken ock en kopp kaffe på altanen. Bara att njuta!  Lägga mardrömmarna bakom sig ta del av morgonnyheterna som nu så här efter Almedalsveckan är ganska sparsamma. Läser om kraftiga översvämningar i Kalmar ock Jönköpings län efter kraftiga regn som ställer till enorma problem för räddningstjänst och befolkningen.

Många har redan gått på semester. En del reser utomlands, andra till sina stugor, en del campar. Det gemensamma är att ta tillvara semestertiden på bästa möjliga sätt för att återskapa energi inför det arbetsår som kryper allt  närmare för var dag som går under semestern. Ingen vill ens tänka på arbete, ingen vill ens bry sig om det märkliga förhållandet att semestern rinner iväg alldeles för fort. Apropå semester! Läste häromdagen en artikel, tror den var skriven av någon på tankesmedjan Timbro, att istället för en lång semester borde vi ta flera korta semestrar…….!!  Ja man kan inte anklaga dessa för att inte leva upp till vad en tankesmedja är till för. Kanske det blir en valfråga för Moderaterna snart för att successivt trappa ner på semestertiden, semester går ju knappast ihop med ”arbetslinjen”.

Men det finns många i vårt land som av ekonomiska skäl inte kan unna sig lyxen av att ”ta semester”  Alla de 410.000 arbetslösa i vårt land. De skall stå till Arbetsförmedlingens tjänst dygnet runt året om. Så ve den som åker och hälsar på sin gamla mor för några dagar eller byter miljö för några dagar där man kan få lägga arbetslösheten bakom sig och bara få glädjas åt den frihet detta ger. Det är förvisso inte den frihet som Reinfeldt menar när han talar om frihet. Moderaternas frihet är tvångsåtgärder, underförstådda tvångsåtgärder. Visst det står var ock en fritt att inte acceptera en åtgärd meddelad av Arbetsförmedlingen men då ryker den ersättning man har. Valfrihet kallas det. Valfrihet är viktigt för Moderater i alla sammanhang, kosta vad det kosta vill men frihet ska vi ha. Men bara en del skall njuta av den moderata friheten.

Det finns andra grupper, utsatta grupper i vårt samhälle som knappast njuter av den moderata friheten. Jag tänker på alla de som är arbetslösa, sjuka, kroniskt sjuka, alla de som är utförsäkrade som inte vet från den ena dagen till den andra hur de skall klara sig ekonomiskt. De har det svårt. Valfrihet!!  Dessa grupper har ingen valfrihet, de kan inte välja att ta semester som andra, de kan bara bekymra sig från den ena dagen till den andra hur deras ekonomi skall gå ihop. Semester är ett lyxproblem. Många hamnar i tankar, olyckliga tankar, till ock med tankar om döden. För många är det en utväg till något bättre. Att gå till socialkontoret för att be om pengar för sitt uppehälle, så förnedrande! Även fast den empatiska socialtjänstekvinnan, för det är oftast en kvinna, förstår situationen så har hon ett regelverk att följa. Regelverket innebär att den som söker ekonomiskt bistånd, tidigare socialbidrag, som den absolut sista möjligheten måste vända in ock ut på hela sitt liv, dessutom göra sig av med allt som kan tänkas omsättas i pengar. Allt det man skaffat sig under de ”goda” åren, då man räknades som ”närande” enligt Moderaterna.

Barnen i Reinfeldts Sverige!!! Det är barnen som får ta stöten. Om mamma eller pappa inte har pengar att ens köpa det mest basala för barnen, allt måste gå till mat till barnen i första hand och sig själv i andra hand. Så är det i Reinfeldts Sverige för många ensamstående föräldrar. Alla alarmerande rapporter om den ökande barnfattigdomen slås bort. Förklaras som vänsterpropaganda. Inget att ta hänsyn till. I Reinfeldts Sverige har alla barn det bra. Verklighetens man. De barn som växer upp med långtidsarbetslösa föräldrar blir den ekonomiska realiteten extra otäck när föräldrarna hamnar i Fas3 och tvingas försörja sig och familjen på en ersättning som motsvarar socialbidrag. För de barn vars föräldrar blir utförsäkrade och hamnar mellan samhällets allt glesare stående stolar är situationen densamma. Fattigdomens orsaker står att finna i den politik som moderaterna bär ansvaret för. Man stjälper dessutom över ansvaret på kommunerna samtidigt som man pekar finger åt dessa och kräver att de skall ta hand om problemet.

Upprepade gånger har Sverige kritiserats av FN:s barnrättskommitté för sin barnpolitik och 2009 rekommenderades regeringen bl.a. att ta fram en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen. Idag lever många av Sveriges barn i fattigdom. Antalet ökar. I skolan bidrar dolda avgifter till utanförskap och förhindrar möjligheten till lika lärande. Loven innebär inte bara långa ensamma dagar utan också ett mål mat mindre om dagen. Men enligt Moderaterna har vi ingen fattigdom. UNICEF, FN, Rädda Barnen och Statistiska Centralbyrån (SCB) är alla organisationer som pekar i samma riktning vad avser fattigdomen i Sverige, där främst barnen drabbas. Fattigdomen ökar! Men Moderaterna tycker det är ”propaganda med vänsteringång”  Stackars barn!! Inte har vi fattiga barn om vi jämför hur de stackars barnen har det i Indien, Afrika, Filippinerna eller på många andra ställen i vår värld. Att fattigdomen förorsakats av de sjuka sjukförsäkringsreglerna där allt fler drabbas av utförsäkring stämmer inte. Att allt fler barn drabbas av att föräldrar mister sin utkomst av arbete och tvingas in i allehanda regelverk som har ett enda syfte att minimera kostnaderna för den moderata staten stämmer heller inte. Maria Larsson (KD) och ytterst ansvarig vill till ock med hävda att fattigdomen halverats under Alliansregeringens ihållande slakt av socialförsäkringarna. Se där ja! med ett sådant uttalande erkänner man ändå fattigdomens existens till skillnad mot moderaterna.

Jag uppehåller mig vid just barnfattigdomen för jag anser det vara ovärdigt ett högt utvecklat land som Sverige att beslås med barnfattigdom. Låt mig först säga att barnfattigdomen är relaterad till den fattigdom barnens föräldrar befinner sig i. Barnen drabbas av den ekonomiska utsattheten därav barnfattigdom som definition. Det spelar ingen roll vilken definition man väljer att beskriva fattigdom med, barn drabbas lika mycket eller till ock med mer än vuxna av fattigdomen och det är inte barnens ansvar att försörja sig själva. Det ansvaret åvilar föräldrarna. Men när man genom politiska åtgärder begränsar föräldrarnas ekonomi på det sätt man gjort och gör idag då blir det politikernas ansvar.  Låt mig citera en liberal debattör, Fredrik Segerfeldt, som tidigare arbetat för Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) samt därefter för Svenskt Näringsliv, som idéproducent åt den nyliberala tankesmedjan Timbro samt därefter lett skatteprojektet inom den nyliberala tankesmedjan Den Nya Välfärden för sänkta skatter i samhället, förnekar barnfattigdom i Sverige ock  skriver följande i Newsmill;

Barnfattigdom. Det är ett retoriskt mycket starkt ord, som kommunicerar misär och utsatthet. Det är meningen att vi ska tänka på ett samhälle med barn i trasor som inte kan äta sig mätta. Det ska frammana en scen ur Emil i Lönneberga, en roman av Charles Dickens eller den klassiska målningen Grindslanten. Eller någon av de tusentals bilder vi sett på svältande barn i Afrika, med uppsvällda magar och flugor i ögonen i all sin hopplöshet. Ingen kan vara för. Alla är emot”.

Visst är det en skrämmande uppfattning! men det är så man ser på fattigdomen i vårt land. Det är mot bakgrund av detta som man från högern förnekar fattigdomen i vårt land. Man till ock med förnekar de stora löneskillnader som klart påvisas genom OECD:s senaste statistik, ökar mest i Sverige.  Det är så man trollar bort fattigdomen i Sverige! Skriver Elisabeth Dahlin. generalsekreterare för Rädda Barnen.

Så var vi tillbaka till det här med semester. Finns det någon som på allvar tror att semester är något man prioriterar som arbetslös? Eller finns det någon som inbillar sig att semester är det första man tänker på när man är sjuk?  Eller den som är utförsäkrad kan det vara semester han/hon tänker på i första hand? Ja det finns dem som tänker så! Men det gemensamma för dem som tänker så är att ingen av dem är arbetslös, sjuk eller utförsäkrad. De som ofrivilligt, notera, ytterligare ett för högern kontroversiellt ord ”ofrivilligt”, hamnat i denna situation vill inget annat än att få ett arbete, att bli frisk och få tillhöra den så åtråvärda definitionen, också skapad av högern, ”närande” andelen, att få komma ur detta förbannade ”utanförskap”  ock få njuta av innanförskapets fröjder med jobbskatteavdrag och allt. Att slippa gå till socialen, att slippa höra förnedrande retoriska angrepp av högern som att alla måste lära sig att duscha, lära sig arbeta och umgås med arbetskamrater. Slippa höra att man är skör, slippa höra att man är lat. Men framför allt kunna ge sina barn ett liv som barn behöver, att kunna njuta av välbehövlig semester tillsammans med sina barn.

Finns det något mer sorgesamt än att se ett barn gråta olyckligt? Finns det någon glädje som är högre än att se ett barn skratta av lycka? Finns det något mer värt i livet än att se ett barns förväntan och spänning som ett äventyr på tivoli eller cirkus kan ge? Lever vi inte för våra barn?

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT FÖR BARNENS SKULL 2014

Socialdemokraterna Almedalen.

Lördagen den 7:e juli var Socialdemokraternas dag i Almedalen på Gotland, eller ”Palmedalen” som många säger för det var just Olof Palme som började denna tradition 1968 då han höll sitt första tal på ett lastbilsflak inför ca 200 åhörare. Åren därefter fortsatte han att göra det till en tradition framför allt då familjen hade sitt sommarhus på Fårö på den norra delen av Gotland. 1969, året efter Palmes första tal, gjorde jag min militärtjänst för Kungliga Flottans räkning ock blev förlagd en stor del av tiden på Gotska Sandön som radarmatros och var ofta, på bland annat Fårö, som till stora delar var avlyst för många som inte var svenska medborgare på den tiden. Det var först under inledningen av 80 talet samtliga partiledare började tala i Almedalen

Efter mordet på Olov Palme blev det osäkert om traditionen, med det som nu kallades politikerveckan, skulle kunna upprätthållas. Samma år som Palme dog var det bara Miljöpartiet och det dåvarande Vänsterpartiet kommunisterna som höll tal i Almedalen. Ingvar Carlsson höll sig borta under flera år av respekt för Palme men blev så småningom övertalad att också tala i Almedalen av ingen mindre än Olovs änka Lisbeth. Det var först under 2000 talet som politikerveckan växte lavinartat med, inte bara partiledartalen utan också, en mängd seminarier och andra opinionsbildare som befann sig på plats. Idag betraktas politikerveckan som kanske den viktigaste veckan inför sommaruppehållet innan Riksdagens högtidliga öppnande under hösten.

Årets Almedalsvecka var den första för Stefan Löfvén som nyvald partiledare för Socialdemokraterna. Det har, som bekant, varit några tumultartade år för Socialdemokratin som inleddes av Mona Sahlin och avslutades med Håkan Juholt som ju efterträddes av Stefan så småningom.  Stefan tycks nu ha skapat den arbetsro ock tilltro igen för Socialdemokraterna som vi så väl behövde efter att ha förlorat två val efter varandra, något unikt egentligen eftersom detta inte inträffat tidigare. Kommer det att inträffa återigen? Nja! Det blir den stora frågan inför 2014 naturligtvis, och min egen uppfattning har snarare stärkts efter att ha lyssnat på Stefans tal, jag tror att vår nye statsminister kommer att heta just Stefan Löfvén 2014. Årets Almedalstal är dock inte det enda, även om det kanske varit det viktigaste, som skapat tilltro till Socialdemokratin igen utan det är en mängd åtgärder som inträffat allt sedan Stefan tillträdde som partiets ordförande. Stefan förefaller vara den samlande kraft som med sitt lugn och och utstrålad trygghet samt sin arbetarbakgrund och under många år facklig ledare inom främst IF Metall som han ledde under flera år, vara just den kraft som vi så väl behöver.  Han är dock inte vald av kongressen ännu, då Juholt avgick efter ett nästan osannolikt tumultartat år som partiledare.

Stefan lanserade, under sitt tal, tre viktiga besked där fokus ligger på klimatinnovationer, exportfrämjande åtgärder och miljötekniska innovationer. Allt detta med ett huvudmål nämligen att skapa fler jobb.

Satsning på klimatinnovationer: En miljard kronor över fyra år på stöd för att utveckla och färdigställa klimatinnovationer. (OBS: Länken innehåller PDF:dokument)

Ökat exportfrämjande: Exportrådet ges större möjligheter att expandera sin verksamhet, främst för små och medelstora företag. Resurserna till exportfrämjande utökas med 100 miljoner kronor 2012 – 2014. (OBS: Länken innehåller PDF:dokument)

Satsning på miljötekniska innovationer:
1. Offentlig upphandling av innovationer.
2. Riskkapitalförsörjning i tidiga skeden.
3. Kompetent kapital till inkubatorer.
4. Patentskyddet för små och medelstora företag.  (OBS: Länken innehåller PDF:dokument)

Ett nytt retoriskt argument som Stefan lanserade sammanfattar dessa tre ovanstående innovationer för framtiden som är ”En hållbar frihet”. Dessa tre ord innebär fler jobb, ett ekologiskt samhälle som vi kan lämna efter oss, och detta skapar frihet för individen. Socialdemokraterna har alltid stått upp för frihet och demokrati, detta är grunden för partiet, och en grund som varit ett mål allt sedan partiet bildades. Ett av Socialdemokratins andra värdeladdade ord är ”Gör din plikt kräv din rätt” något som försvann för många år sedan. Stefan ”nylanserar” nu denna slogan som jag själv tycker är så oerhört viktig för oss alla Socialdemokrater. Utöver dessa tre innovationer talade Stefan om läget i världen och då främst händelserna i Syrien som det nu kanske mest angelägna för FN ock EU att få stopp på, händelserna är en fruktansvärd tragedi för det frihetstörstande Syriska folket. EU:s ekonomiska kris var ett annat ämne som han tog upp. På det nationella planet fokuserades på arbetsmarknadspolitiken, barnfattigdomen som en följd av alliansregeringens hutlösa och skamlösa arbetsmarknadspolitik där Fas3 nämndes som den i dag största arbetsgivaren i landet. På Socialdemokraternas hemsida kan du läsa om hur Socialdemokraterna vill få en förändring av arbetsmarknadspolitiken och ett avslut på den ”fasansfulla” Fa3 åtgärden,numer sysselsättningsfasen. Det finns en majoritet för att avskaffa denna så förnedrande åtgärd, som är en ”skamfläck” för svensk arbetsmarknadspolitik.

Sammantaget känns det nu som att vi är på väg mot en valseger 2014, och att vår nästa statsminister blir Stefan. Mycket arbete återstår dock, den socialdemokratiska kongressen nästa år i april kommer att ge oss fler svar och förtydliganden. Dessförinnan kommer naturligtvis höstens budget visa på ytterligare vägval som Stefan flaggade för redan i Almedalen. Vad vill partiet med vinsterna i vård- ock omsorgen eller skolorna, kärnkraften och energifrågorna är ytterligare frågor som måste utkristalliseras under den kommande kongressen.  Man kan dock konstatera att Stefan har återtagit initiativet och ryckt jobbfrågan, bland många andra frågor, ur händerna på Moderaterna. Inte minst Reinfeldts utspel om ”jobbpakten”, något som Stefan är ursprunget till och som Reinfeldt gladeligen stal rakt av. Nu är det inte ett dåligt initiativ, tvärtom det gäller i allra högsta grad att våra ungdomar får bättre möjligheter på arbetsmarknaden än det som denna moderatledda minoritetsregering hitintills inte gjort särskilt mycket åt. Problemet är att Reinfeldt vill vänta med detta till 2014, sannolikt för att använda som en valfråga, här ser vi en djävulsk utarbetad partipolitik och detta på bekostnad av våra ungdomar. Vad som gäller är oförtrutet arbete ända fram till sista timmen innan vallokalerna öppnar 2014 det är då det avgörs vad svenska folket vill ha för regering de kommande 4 åren.

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT 2014.

Här kan du läsa Stefan Löfvéns hela tal i Almedalen.

Ock här kan du läsa om Socialdemokraternas politik

Dagens Arena om Stefans tal.

Fler bloggar om Almedalen

Martin Mobergs betraktelser

Redjustice

Den demokratiska socialisten

Plötsliga piruetter och sent vaknar syndarna.

Reinfeldts jobbpakt och Björklunds A-kassepiruett. Börjar verklighetens kranka blekhet nå dessa herrar ock damer som i allt väsentligt gjort det mesta för att dels inte se verkligheten dels har förstått att A-kassereglerna är just så orättvisa som Björklund nu lät förmedla. Han fick dessutom medhåll av både Centern och kristdemokraterna. Fast Moderaterna kommer inte att ändra på detta enligt uttalande av självaste arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M).  Man anar en viss desperation i det borgerliga lägret. Nu väntar vi med spänning på vem av de borgerliga inom Alliansen som kommer att såga sjukersättningsreglerna och framför allt arbetsmarknadspolitiken, moderaternas hörnpelare ”arbetslinjen”.

Det ena utspelet efter det andra kommer nu som på ett pärlband. Ock Reinfeldt får det allt svårare att genomföra sina visioner från 1993 ”Det sovande folket”. Även Borg får backa från sina ambitioner som står att läsa i hans egen bok ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord”. Men trots att splittringen är ett faktum för var ock en hävdar inte minst Reinfeldt själv att Alliansen bygger på att de olika partierna skall profilera sig för att därefter i förhandlingar komma överens om olika sakfrågor. Ja så lät det minsann inte i valet 2010  då var man rörande överens om allt detta som man nu inte är så rörande överens om längre. Den så kallade Bankerydsöverenskommelsen var möjligen en sådan förberedelse  men allt sedan 2006  har marginalpartierna haft det svårt att hävda sig mot moderaterna vilket inte minst har visat sig i de fallande oppinionssiffrorna.

Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna har tröttnat på att Moderaterna bestämmer allt och profilerar sig nu tydligare. Vapenexporten ä r bara en av flera heta potatisar. Snabbt var Folkpartiledaren ut och kritiserade vapenexport till dikaturländer, Centern var med moderaterna och Annie Lööf  (C) lyckades med konstycket att röra ihop allt med exporten till Kina dessutom, men man ställde sig genast på moderaternas sida emot både Björklund och Hägglund (KD). Den inom Alliansen ”långsiktiga” överenskommelsen om kärnkraften var uppenbarligen en het potatis för inte minst Centern då med Maud Olofsson som nu avgått. Maud Olofsson som var upphovet till bildandet av Alliansen stötte tämligen omgående på problem. Hon föreslog att den uppgörelse som Centerpartiet hade med socialdemokraterna i energifrågan skulle samordnas med uppgörelsen inom Alliansen. Såväl socialdemokrater som de borgerliga partierna i valalliansen sa benhårt nej. Maud Olofssons oblyga försök att rädda sina fadäser är därmed helt misslyckad och det lär dröja innan trovärdigheten för den så kallade enigheten inom den borgerliga valalliansen når de nivåer de hade innan överenskommelsen kom till. Det är svårt att förstå att de borgerliga partierna efter alla försök genom åren att åstadkomma trovärdiga regeringsalternativ inte har lärt sig något av de misstag de gjort. Moderaterna ock Folkpartiet lyckades driva igenom alternativet att bereda väg för nya kärnkraftsverk och Maud Olofsson fick se sig besegrad i denna för Centern så profilerade fråga allt sedan regeringen Fälldin som kategoriskt sade sig inte vilja sitta i en regering som startar kärnkraftsverk. Idag vill Folkpartiet bygga nya kärnkraftverk medan Centern vill avveckla och Moderaterna står någonstans mitt emellan, och Centern betraktas som svekfulla.

Ungdomsarbetslösheten ett av denna regerings värsta bekymmer. Här har förslagen duggat tätt. Centern vill råda bot på densamme genom att införa ungdomslöner. En sänkning med allt mellan 20 ock 30% samt rejäla ingrepp i lagen om anställningsskydd (LAS).  Snabbt därefter kommer Björklund (FP) med ett ytterligare utspel som skulle rädda Alliansen från dess bekymmer genom att föreslå att ungdomarnas löner skulle sänkas till 75% av den lägsta lönen.  Några veckor därefter kom Reinfeldt ock sågade allt ock ansåg, helt riktigt,  att de är de fackliga företrädarna som förhandlar om lönenivåerna. Men innerst inne var detta bara taktik. Ett ”arbetarparti” som moderaterna nu ansåg sig vara kunde ju knappast börja diktera lönevillkor som av hävd ansetts vara ett ansvar mellan parterna på arbetsmarknaden.

Moralfrågorna som Kristdemokraterna alltid profilerat sig med fann sig överkörda i alla ”underlivsfrågor”  Det senaste  utspelet om ensamståendes rätt till befruktning är bara ett av flera profilfrågor man fått se sig överkörda av allianskompisarna. Fast nu har Göran Hägglund (KD) bestämt sig för att i ohelig allians med Vänsterpartiet ta strid mot ”surrogatmödrar”

I Palestinafrågan står Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna emot Centern som vill erkänna Palestina som stat omedelbart. Som synes är splittringen inom utrikesfrågorna också tydliga, detta trots att Sverige av hävd visat en enighet i utrikesfrågor genom alla tider, men det var före 2006 det.

Euron och anslutningen till valutaunionen, där ligger samtliga allianspartier lågt utom Folkpartiet som av ock till irriterar de övriga med sina ständiga utspel om valutaunionen.

Barnfattigdomen ökar i Sverige, larmade Rädda Barnen återigen sen sista gången man konstaterade en ökning. ”Oacceptabelt att så många barn lever i ekonomisk utsatthet ”, tyckte Folkpartiets talesperson Maria Lundqvist-Brömster. Men Fredrik Reinfeldt avfärdar rapporterna som ”bidragspropaganda med en ensidig vänsteringång”,  ock hävdade ytterligare att det finns många barn som har det mycket sämre än de svenska. Att Rädda Barnen skulle vara ett vänsterorgan helt plötsligt ter sig rent ut sagt absurt när man tittar igenom dess hemsida där de konstateras att de är en opolitisk ideell organisation. Ett i särklass respektlöst sätt att se på de hjälporganisationer vi har i vårt land.

Moderaternas förslag om obligatorisk skolstart för sexåringar har lett till ännu en spricka i alliansen. Återigen står KD ensamma. ”Vi vill inte strypa den lilla, lilla valfrihet familjerna fortfarande har kvar”, säger Annika Eclund, skolpolitisk talesperson.

När alliansen bildades 2004 var devisen ”alla ska tjäna på det, och alla ska bidra”. Sedan dess har småpartiernas åkt berg ock dalbana i opinionen och  det stressar dem,  borgerliga tidningsjournalister brukar påpeka att moderaterna måste ge de mindre allianspartierna mer plats. 2014 har Alliansen regerat i 8 år. Vem kommer att komma ihåg vem som gjorde vad egentligen. Det blir naturligtvis samtliga borgerliga partier som får ta stryk. Hela fenomenet med borgerlig splittring och kannibalism kunde lika gärna ha hänt på 1800-talet, om man ska tro partisekreterarna. Nina Larsson (FP) var bara två år gammal när den första Fälldinregeringen sprack på kärnkraften. Följaktligen kan hon säga utan dramatik att det för hennes del är okej om socialdemokraterna kommer till förhandlingsbordet utan att ha ställt sig bakom alliansens energiöverenskommelse till hundra procent Som Fredrik Reinfeldt har krävt. Michael Arthursson (C) kan säga att centern till skillnad från andra allianspartier, var med om att stabilisera Sverige finansiellt efter 90-talskrisen tillsammams med Socialdemokraterna. Utan att det låter som en invit till socialdemokraterna. Acko Ankarberg (KD)  yttrar, om insemination av ensamstående kvinnor, att ”vi ändrade oss inte, däremot kommer vi att bli överkörda i den frågan” med en ton som om hon kommenterade en portohöjning. Hade Saudiaffären uppdagats efter valet 2006 ”hade alla trott att samarbetet skulle barka iväg” , säger Nina Larsson (FP)  Någon arbetsfördelning inom Alliansen finns inte. Ock vad Moderaternas partisekreterare säger torde vara ointressant i sammanhanget. Själv hävdar han då jag frågade honom hur Alliansen skall kunna regera i ett splittrat tillstånd. Svaret uteblev inte ”Vårt regeringsunderlag är Allianspartierna” Strax därefter började han kontinuerligt kritisera Socialdemokraterna för att de dels var splittrade dels inte kunde påvisa något trovärdigt regeringsunderlag samt i samma andetag påtala moraset som skulle ske med en socialdemokratisk regering med höjda skatter främst. Det var dags redan då för Kent ”Bagdad Bob” Persson att se till hans eget parti i första rummet och inte agera som en socialdemokratisk valstrateg.

Den interna splittringen är stor inom Alliansen. KD gick härförleden ut med ett strategidokument där det står att partiet skall växa och det skall i första hand växa på de borgerligas bekostnad. Mitt tips är att Alliansen kommer att förlora valet stort 2014. Därefter kommer Alliansen sannolikt att bryta sin Allians för Sverige. Ännu ett misslyckande för de borgerliga att kunna komma överens i regeringsställning, det enda unika är att man lyckades med konststycket att bli återvalda, dock i minoritet denna gång

RÖSTA RÄTT RÖSTA RÖTT I VALET 2014.

%d bloggare gillar detta: