Många bemanningsföretag är ett skämt!


Bemanningsföretagen, den företagsform som är så omhuldad av högerregeringen  har växt explosionsartat under de senaste 6 åren. De allra flesta är seriösa företag, etablerade sedan lång tid i Sverige. Men i kölvattnet av alliansregeringen har många oseriösa bemanningsföretag växt som svampar ur jorden och hotar den seriösa bemanningsbrancshen. Ett sådant bemanningsföretag är nu det som anlitade ett kriminellt gäng för att kväsa fackliga krav för sina medlemmar.

Bemanningsföretagen har i dagsläget drygt 400 bemanningsföretag i sitt register och marknaden expanderar snabbt. Tyvärr bidrar de som missköter sig till att hela branschen svartmålas. Skärpta auktoriseringskrav är därför ett krav för att bevara en hög standard i branschen. Oseriösa bemanningsföretag hittar luckor i regelverket
Det förekommer exempelvis bemanningsföretag som systematiskt skickar sina medarbetare till uppdrag på avlägsna platser på obekväma tider, utan tillgång till kollektivtrafik. Genom att skicka medarbetare dit under perioder då de inte har något uppdrag hoppas bemanningsföretagen att medarbetaren ska säga upp sig självmant, vilket innebär att bemanningsföretaget inte behöver betala ut någon lön. Andra bemanningsföretag fuskar systematiskt med medarbetarnas löneutbetalningar. Genom att sätta system i att regelmässigt dra av mellan tio och femton procent på en medarbetares garantilön kan företaget spara stora summor varje månad.
Medarbetare på bemanningsföretag har enligt lag rätt att kvittera ut en lön som motsvarar nittio procent av deras ordinarie lön under perioder då de inte är ute på uppdrag Men eftersom det är relativt komplicerat att räkna ut rätt lönenivå passar somliga bemanningsföretag på att göra otillåtna avdrag som de hoppas att medarbetaren inte ska märka.

Det är inte acceptabelt att somliga bemanningsföretag behandlar sina medarbetare som en förbrukningsvara. De företag som låter det kortsiktiga vinstintresset styra behöver synas under lupp och kommer förmodligen inte heller att överleva på sikt.
När ExpanderaMera startades var de banbrytande i sin bransch. De var byggbranschens första bemanningsföretag och erbjöd för första gången ett alternativ för de byggföretag som tidigare hänvisats till underentreprenörer.
Många av dessa underentreprenörer anställde medarbetare svart eller ”grått”, en blandning mellan svart och vit anställning. Det var svårt för byggföretagen att kontrollera vilka underentreprenörer som var seriösa, vilket ledde till att de i många fall inte hade kontroll på anställningsförhållandena bland de medarbetare som arbetade på deras projekt.
Det krävs krafttag för att få stopp på de bemanningsföretag inom bygg som slarvar med sina anställdas säkerhet. Genom att ignorera eller slarva med säkerhetsföreskrifterna spelar dessa bemanningsföretag med sina anställdas liv som insats.

Antalet olyckor på arbetsplatserna har ökat och forsätter att öka, särskilt dödsolyckorna. I Sverige dog 61 personer i arbetsplatsolyckor under 2011, vilket är en rekordsiffra. Hur många som därutöver avlidit i arbetsrelaterade sjukdomar, eller genom arbetsrelaterade självmord, finns det ingen tillförlitlig statistik över. Enligt uppskattningar som gjorts av Arbetsmiljöverket och SCB handlar det om ytterligare cirka 1 300 personer varje år. En av anledningarna är denna regerings minskade anslag till Arbetsmiljöverket. Förra året skadade sig 28 000 personer på jobbet med följd att de tvingades sjukskriva sig. Det är 600 fler än året innan. Det är andra året i rad som arbetsplatsolyckorna ökar, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. Generaldirektör Mikael Sjöberg på Arbetsmiljöverket säger följande:

Olyckorna ökar i den växande bemanningsbranschen. Vi ser ju att det ibland brister i introduktionen till korta jobb och att det kan vara otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret. De lokala cheferna kanske inte tänker in de inhyrda i sitt skyddsarbete. Unga män är särskilt olycksdrabbade.  Unga män är kända för ett högre risktagande överlag, och de finns i branscher och på arbetsplatser som har en hög olycksrisk från början. Är du då dessutom inhyrd tillkommer ytterligare risker. Arbetsgivarna måste ta introduktion och handledning för ungdomar på största allvar.

Redan 2007  ålade den moderatledda regeringen Arbetsmiljöverket att spara 160 miljoner. Besparingarna har fortsatt ock verket har dragit ner med ca 100 arbetsmiljöinspektörer. Man har från verkets sida i det längsta försökt att undanta inspektörerna från neddragningarna eftersom man ansett det så viktigt men inte lyckats. I Sverige har vi således 0.72 arbetsmiljöinspektörer på 1000 företag, i Norge är det mer än det dubbla. Man är mycket bekymrad över situationen och Överdirektör Bertil Remaeus säger vidare;

 Det finns en stor risk för att vi förlorar spetskompetens på grund av neddragningarna. Under de senaste åren har vi ju lyckats rekrytera en del mycket duktiga personer, som vi också har investerat stora pengar i. Vi räknar med att vi satsar ungefär en miljon kronor på varje person som vi anställer, och det tar ett år innan de kan gå ut och göra egna inspektioner, så visst är det här ett stort slöseri.

Men som om detta inte var nog, numer har bemanningsbranschen hittat ännu en möjlig lukrativ inkomst det finns nämligen arbetsmiljöinspektörer att ”hyra” från bemanningsföretag. Hur seriöst kan detta vara? Var ligger lojaliteten hos dessa inspektörer? Antingen hos den som hyr eller den som betalar hans lön. Det sannolika är att inspektören är lojal mot sin kund det vill säga det företag som hyrt in honom för att övervaka säkerheten på arbetsplatsen. Sedan kan man fundera över vilka möjligheter har denne inspektör att ålägga sin kund sanktionsåtgärder? Hela upplägget förefaller oseriöst. Vilka krav ställer man på sina arbetsmiljöinspektörer till exempel. Men detta är helt i enlighet med denna regerings ambitioner. De anställda skall förlita sig på företagens ambitioner att säkerställa arbetsmiljön på varje arbetsplats. Nu gör säkert många seriösa företag det ändå, åtminstone de som inser att de anställda inte bara är ett ”humankapital” men bemanningsbranschen tycks vara undantagen detta ock ser de anställda som ett nödvändigt ont för att öka intäkterna.

En av de första åtgärder denna regering vidtog var att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Man tog de  pengar som facken tidigare disponerade för att vidareutbilda skyddsombud och medlen till verksamheten för regionala skyddsombud räcker inte till längre. Det innebär att skyddsombuden idag inte får  tillräcklig kunskap vad som gäller lagstiftningsvägen eller vilka möjligheter man kan vidta vid en arbetsmiljökonflikt på arbetsplatsen. Skyddsombud har funnits på arbetsplatserna i över 100 år. Regeringen medverkar systematiskt till att avveckla allt som har med arbetsplatsmiljö att göra. Man medverkar, genom ekonomiska neddragningar på Arbetsmiljöverket att minska antalet inspektörer, man lade ner ett av det viktigaste vi hade nämligen Arbetslivsinstitutet som hade till uppgift att forska om arbetsmiljön ock dess faror. Därtill har nya moderaterna mage att kalla sig ett ”arbetarparti”. Jag har frågat Moderata företrädare på vilka grunder man kallar sig ett arbetarparti mot bakgrund av de åtgärder man vidtagit ock som drabbar arbetarna i mail i brev ock genom telefonsamtal. Har jag lyckats? Självklart inte. Det är tydligen en väl förborgad hemlighet men arbetarparti vill man ändå kalla sig!

Vill man se den interpellationsdebatt av den 25 juni 2012 där arbetsolyckor debatteras samt kravet på ökade anslag till Arbetsmiljöverket. Hillevi Engström (M) arbetsmarknadspolitiskt ansvarig står ock negligerar arbetsplatsolyckorna samt tänker inte vidta några som helst åtgärder. Upprörande av en ”arbetarregering.

SKA VI FORTSÄTTA HA DENNA ARBETARFIENTLIGA REGERING ELLER SKALL VI RÖSTA BORT DOM 2014? FRÅGAR MAN MIG SKALL DEM BORT SENAST 2014. HUR TÄNKER DU RÖSTA?

Lämna en kommentar

19 kommentarer

 1. helt rätt arbatade på process bemanning i skåne, inte nog med att de inte betalsde ut sjuklön med dumma anledningar så fick jag aldrig betalt min semesterersättning. när jag bad om den så drog de av hela den för att jag inte lämnat tillbaka en t shirt de inte ens bett om.
  När jag då påpeka att dra in facket, så ljög de och sa de bett om t shirten i flertal mejl och när jag inte lämna den var de tvungen att ta deras standard avdrag på över tusen kronor för en gammal reklam thsirt. hade jag fått mejlet hade jag lämnat den direkt de är inte som den t shirten är något jag använder. den enda som borde gjort avdrag var jag som fick ha egna arbetskläder i industrilokaler för de inte hade storlekar.
  kommer aldrig jobba för oseriösa företag som processbemanning igen.

  Gilla

  Svara
  • Hej maliot12maria”

   Tack för din kommentar och kul att du hittade hit – mycket välkommen ska du vara.

   Ja jag håller med dig – de oseriösa i denna bransch har i ditt och i många andras fall – tveklöst – gett dåliga erfarenheter. Tyvärr kommer sådan erfarenheter staplas på hög om man inte begränsar eller får bort de oseriösa i branschen och det tycks ju inte finnas på den nuvarande politiska agendan vad avser högern.

   Hutlöst – och ett skamligt agerande – att ta ut 1000:- för en använd t-shirt och visar bara hur skrupellösa dessa bemanningsföretag är egentligen. Det visar inte minst vad det är man värderar mest bland sina anställda. Människor blir till en förbrukningsvara mindre värd än en t-shirt. FY FAN – ursäktar mitt språkbruk men det du beskriver upprör mig i djupet.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Johan

   /  24 februari, 2014

  Problemet är inte bemanningsföretaget – utan företaget som anlitat ett för att ta vara på sina egna intressen. Personalpolitiken är ett skämt, som inhyrd på ett företag har man en klar nackdel iom att man inte räknas som anställd..alltså kan de välja att ta bort dig när de känner för det och byta ut dig mot en annan.

  Skulle det ske nån uppsägning så får du aldrig prata direkt med företaget, utan måste ta det med bemanningsföretaget som litar mer på företaget än på dig som person..efter det låter man antingen personen gå utan jobb i 2 veckor med ersättningslön. Eller så påpekar bemanningsföretaget när man blivit uppsagd och låter tiden löpa ut sen säger de att de inte har nåt mer jobb åt en. Är det meningen att jag som inhyrd hos ett bemanningsföretag ska känna nån slags tacksamhet för att jag bara får jobba i några månader för ett företag sen sättas i en arbetslöshet – varför får jag inte jobba? Vad är poängen?
  -Man leker med människors liv!

  Personligen skulle jag vilja se andra anställningsformer inom bemanning som gynnar i första hand personen, för idag fungerar det inte! Eller varför inte avveckla bemanningsformen helt och hållet alla VET att det bara dem själva som tjänar på de i längden.

  Gilla

  Svara
 3. Sandra

   /  23 augusti, 2013

  Jobbar för ett statligt ägd bemanningsföretag, och du har beskrivit min arbetsgivare ordagrant.

  Gilla

  Svara
  • Hej Sandra och tack för din kommentar.

   Ja det är ju ännu värre om staten agerar på ett sådant sätt som jag beskriver i ovanstående artikel. Nu skall jag ju också – för ordningens skull – erkänna att det finns bemanningsföretag som sköter sig utifrån arbetsgivarorganisationens krav samt följer arbetslagstiftning med mera – men detta faktum innebär inte att bemanningsföretagen är ett bra system på den svenska arbetsmarknaden.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 4. Roberto

   /  13 juni, 2013

  Jag vet inte hur många jobb som jag har sökt via bemanning, sällan som man får ett svar från dem! Jag förstår att de bygger upp ett nätverk med diverse yrken, men väldigt sällan detta leder till arbete. Sedan förstår jag inte riktigt vitsen med arbetsförmedlingen? Ska det inte vara dom som hjälper till med att hitta arbete? De har tappat sin roll då det verkar vara en myndighet som ska peka med hela armen. Har förklarat länge för dom att antingen ska man satsa på att hjälpa arbetslösa eller lägga ner den, då många utav jobben kommer ut via bemanning. Bättre att arbetsförmedlingen inför någon form av provisionslön hjälper man folk ut i arbete då ska man ha betalt för det, annars ska man ha en sämre lön så att de kan anstränga sig bättre. För visst finns dom som inte vill arbeta, personligen så vill jag kunna åka på semester, unna mig det där lilla extra som man kan göra då man arbetar. Sedan att de har oftast höga krav på sökande, typ ska du köra budbil (B-kort) så kräver de c-kort. ska du dra en vanlig handtruck då ska du ha truckkort helst A-B. Ska kunna vara stresstålig, vara duktigast i det du gör….. osv.
  Det finns en liten flik som man kan använda sig av vid mail, bocka i den och tacka för visat intresse detta tar ingen tid och uppskattas verkligen, då vet man i alla fall att de har mottagit din ansökning. // Roberto

  Gilla

  Svara
  • Hej Roberto!

   Många tack för din kommentar och dina förslag.

   Nej det är många som inte förstår vitsen med arbetsförmedlingen idag. AF har fått rollen av ett kontrollorgan mer av förmedling och det kan vi tacka regeringen för – det är dom som skriver AF;s regleringsbrev där det skall framgå mål och syfte.
   AF leds av en mycket hårt kritiserad generaldirektör som inte har förmågan att styra sina – oftast mycket kompetenta handläggare – som i sig själva får arbeta med uppgifter som istället förklenar deras kompetens. Att förbättra arbetslöshetsstatistiken gör att de ofta hamnar i rent absurda situationer. Jag skulle vilja påstå att AF är ett fartyg på drift utan roder i hård sjö.

   MVH//Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
 5. knegarn

   /  26 mars, 2013

  Varför anser ni att det är slaveri med bemanningsföretag?

  Gilla

  Svara
  • Hej Knegarn!

   Förstår inte frågan – tror inte jag nämnt att det är slaveri med bemanningsföretag. Tvärt om anser jag en stor andel av bemanningsföretagen sköter sig exemplariskt men att det tveklöst finns oseriösa bland dom också. De är dessa som förstör hela branschen knappast de seriösa.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 6. Det fungerar för bemanningsföretagen dock ej för anställd personal. Inte bara LAS är i farosonen utan något minst lika viktigt, kanske ännu viktigare ock det är hanteringen av arbetsplatsernas tillsyn ock efterlevnad av givna regler för att skydda arbetstagarna. mot olyckor. Detta har medvetet satts ur funktion av just den moderatledda minoritetsregeringen.

  Gilla

  Svara
 7. Jonathan Fagerlund

   /  27 juli, 2012

  Samma utveckling ser jag på min arbetsplats och som nyblivet fackligt ombud så ser jag hur min arbetsgivare skiter i allt vad avtal och säkerhet gäller. Man anställer c:a 90-100 nya killar o tjejer och slänger ut dem i en livsfarlig arbetsmiljö och sen har man mage att säga att tillbud och olyckor beror på dessa nanställda att dem inte har tillräcklig säkerhets tänk. Fast egentligen har dem inte fått tillräcklig riskutbildning. Hoppas din artikel får gensvar.

  Gilla

  Svara
  • Tack Jonathan! Ja jag har fått ett väldigt gensvar på denna artikel. Jag kommer dessutom att diskutera bemanningsföretagens undanglidande vad avser säkerhetstänket. Det ställs naturligtvis särskilda krav på oerfaren arbetskraft. Att regeringen dessutom minskat anslagen för AMV är ingen annat än en skandal. Kan nämna som en jämförelse att Norge hat 1,76 inspektörer per 1000 företag, i Sverige har vi nu endast 0.72. Således mer än en halvering ock detta är en av orsakerna till de nu rejält ökade arbetsplatsolyckorna, många, allt för många, dessutom med dödligt utgång, Detta är oacceptabelt. Jag vill att regeringen återupprättat ILU (Arbetslivsinstitutet) utökar anslagen till AMV samt att lokala skyddsombud skall ha en särställning i respektive företag. Vi kan inte upplåta, ock tro på att de skall ombesörja arbetsmiljön ock säkerheten på företagen. Skyddsombuden befogenheter har i allt väsentligt blivit skarp beskuren ock så får det inte vara. Det skall dessutom vara en skyldighet för företagen att säkerhetsutbilda sin egen personal. Man blir upprörd av den nonchalans man finner ju djupare man rotar i eländet.

   Lycka till med ditt nyblivna förtroendeuppdrag ock hoppas du har kraft ock ambition att bemöta din arbetsgivares nonchalans att tillse säkerheten. Han försätter sig själv i en allvarlig situation om något skulle inträffa som får konsekvenser för arbetstagaren ock det visar sig att han ignorerat de åtgärder du angett.

   Gilla

   Svara
 8. En välskriven men otäck utveckling som analyseras och redovisar. Detta är en modern slavhandel med människor som en arbetsvara. Avskyvärt! Denna artikel borde bli allmänt känd. Alla partier borde kontaktas. Medier. Uppdrag granskning kanske

  Gilla

  Svara
  • Sant det du säger Christer. Har också skickat den till S såväl som till M FP C fast jag har inga större förhoppningar vad avser de senare angivna partierna.

   Gilla

   Svara
 1. Ungdomar påstås sjukskriva sig för bland annat bakfylla i en allt högre grad menar forskare på IFN!!!!! | BJÖRN ALVEBRAND
 2. Den stora rationalismen. Samhällets avhumanisering. Liberalisering, privatisering och människohandel | Oikonomia – en nutidsblogg
 3. Innovativ arbetsmarknadspolitik « BJÖRN ALVEBRAND
 4. Den stora rationalismen. Samhällets avhumanisering. Liberalisering, privatisering och människohandel |

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: