Att se arbetslösa som en resurs istället för belastning.


Har just studerat Sigtuna Kommuns unika arbetsmarknadspolitiska väg för att ge kommunens arbetslösa ett nytt ock värdigt liv med möjlighet att förbättra sina möjligheter att komma närmare den verkliga arbetsmarknaden, att förbättra sitt CV, självförtroende ock allt som följer därav. Man kan inte undslippa sig påstå att Sigtunas socialdemokratiska kommunledning egentligen inte behövt genomföra denna unika satsning, genom ett samarbete med både Miljöpartiet ock Centern, om regeringen hade bedrivit en arbetsmarknadspolitik som gett önskvärda resultat. Nu såg man istället två orsaker att gå en egen väg. Det viktigaste naturligtvis var att ”låsa upp dörren” för de arbetslösa ock släppa ut dem ur det ”fängsel” som sysselsättningsfasen, fd. Fas3, utgör, men också de övriga faserna som inte leder till något annat än ett evigt stampande på samma plats med en allt mer frustrerad personal på Arbetsförmedlingarna,  det andra var att minska kommunens allt mer ökade kostnader för försörjningsstöd i kommunen. En ökning som Sigtuna kommun delar med 9 av 10 kommuner i hela Sverige.

Hur ser då kommunens lösning ut? Ja, utgångspunkten för projektet var, ”hur kan vi se de arbetslösa som en resurs ock samtidigt minska kommunens kostnader för försörjningsstöd”. En utgångspunkt som borde ha varit en målsättning för den moderatledda regeringens arbetsmarknadspolitik också men dessvärre blev det en motsats som man dessutom ihärdigt framhåller som en bra politik. Projektet ”resursjobb”, som det heter, innebär att kommunen anställer arbetslösa i kommunens olika verksamheter. Förutom att kommunen höjer kvalitén i de olika verksamheterna ger detta också individuella erfarenheter ock meriter som innebär ett steg närmare arbetsmarknaden. På detta sätt räknar kommunen med att kunna halvera sina kostnader för försörjningsstödet. Förutsätter också att kommunen betalar avtalsenliga löner som är semestergrundande samt ger möjlighet till förnyad A-kasse period förutsatt man är med i en A-kassa. Personligen hyllar jag detta alternativ ock kan inte annat, i synnerhet när jag betraktar den video där de anställda resursarbetarna får uttala sig om projektet. Önskar Sigtuna kommunledning ett stort lycka till med ett i avseendet vällovligt initiativ! 

Men även om Sigtuna kommun är ensamma i sitt projekt, saknas det inte initiativ i andra kommuner för att råda bot på en alltmer misslyckad arbetsmarknadspolitik på riksplanet, för att uttrycka det milt ”rena rama fiaskot”. Utgångspunkten är alltid att se de arbetslösa som en resurs istället ock för att minska kommunernas alltmer ökade kostnader. För att nämna några som kommit en bit på vägen är Göteborgs rödgröna majoritets ambitioner att fasa ut Fas3 helt under 2013. Man kommer att erbjuda arbetslösa en anställning under ett år på ett särskilt avtal för beredskapsanställningar. På detta sätt kommer dessa människor att få en anställning med lön, vilket ger möjlighet till att kvalificera sig till A-kassan. En annan fördel menar man att anställning gör det möjligt att delta i andra arbetsmarknadsåtgärder. Denna åtgärd hoppas man att de arbetslösa, i likhet med vad man hoppas på i Sigtuna, att anställning skapar nya meriter, förbättrat självförtroende ock ett närmande till arbetsmarknaden. Andra kommuner med liknande projekt är Jönköping ock Malmö, fler kommuner  utvecklar andra metoder med det huvudsakliga syftet att ge de arbetslösa, en i alla avseenden, förbättrade möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Heder åt alla dessa kommuner!

Vem tjänar då på detta ”slaveri” som det benäms av många som fastnat i sysselsättnings(träsket)fasen? Ja! Inte är det de arbetslösa som jagats in i denna fas. De är de stora förlorarna istället, utan möjlighet att ta sig ur denna fasansfulla åtgärd iscensatt av högern. Man kan lätt förstå att man betraktar fasen som ett slaveri när man läser många individuella rapporter hur de förnedras i alla möjliga ock omöjliga arrangemang. Fas3 har dessutom blivit en guldgruva för många sk. anordnare som välvilligt ställt sina tjänster till förfogande. Snabbt har man insett den ekonomiska potentialen att utnyttja de arbetslösa för sin egen vinnings skull. Att de som utför dessa så kallade sysslor, som i många fall är att betrakta som ett rent arbete, utan lön, utan några som helst trygghetssystem ock framför allt utan möjlighet att få en rimlig möjlighet att kvalificera sig för ett riktigt arbete. Fas3 stigmatiserar enbart människor. Låser fast dem i ett evigt ock allt snabbare ”ekorrhjul”  Glädjen för de anordnare som tjänar pengar på de arbetslösa är desto större. En av de värsta av det slaget är ”Jobbfabriken” ock dess grundare Ivan Daza som tjänar miljoner på de arbetslösa. Jobbfabriken beskriver sig som bättre än andra anordnare när det gäller att hitta jobb till sina deltagare, en uppgift som är omöjlig att kontrollera eftersom Arbetsförmedlingens uppgifter om privata anordnare är hemliga. Man sysselsätter drygt 600 Fas 3-deltagare på fem orter i Sverige. Arbetsförmedlingens officiella statistik visar dock att endast 1,5% av deltagarna lämnar Fas3, antingen för att till egen kostnad bedriva studier eller att man lyckats få en varaktig anställning, många väljer också att vid 61 års ålder ta ut sin Allmänna pension, hur känns detta? Man kanske fortfarande känner sig frisk ock stark ännu några år men väljer att ta ut sin Allmänna pension i förtid eftersom det rent ekonomiskt förbättrar den egna situationen. Hur andelen fördelar sig framgår dock inte av statistiken. Det sannolika är att andelen som går från Fas3 till varaktig anställning är mindre än dessa 1.5%. Ivan Daza behöver dock inte oroa sig i samma utsträckning som hans inhysta arbetslösa, 2011 var hans inkomst 2,5 miljon samt en miljon i aktieutdelning. Ivan Daza ock hans Jobbfabrik är inte det första arbetslöshetsprojekt han ägnat sig åt. Han startade sin karriär med att öppna upp en så kallad ”blatteförmedling” ett slags svensk arbetsförmedling och bemanningsföretag för invandrare.

Under 2012 förväntas anordnarbidraget uppgå till 2 miljarder kronor av våra skattepengar. Ett obeskrivligt slöseri med våra skattepengar. I synnerhet som endast 465 personer per år lämnar Fas3 av de anledningar jag tidigare nämnde.  Högern ondgör sig över ”bidragssamhället”, det förtjänar sägas att Hillevi Engström i en interpellationsdebatt i Riksdagen betonade att det kallas ”anordnarstöd” ock inte bidrag, detta mot bakgrund av hur högern vill definiera försäkringsersättningar som utfaller till alla andra än de av regeringen så omhuldade anordnarna, som just bidrag. Nåja! Vad kan man egentligen begära av en ”arbetslöshetsregering” som företräds av allt annat än  det som medborgarna ser men inte högern. Att kritiken närmast är att betrakta som stormande kan vi se inte minst i media ock bloggar. Oppositionen däremot uttalar sig mer eller mindre pliktskyldigast över tilltaget ock man undrar varför. Just nu är det öppet mål, inte minst för Socialdemokraterna att utöva en, i likhet med vad som sker utanför Riksdagens världsfrånvända murar, att utöva en rejäl opposition. Men detta tar man som sagt inte vara på. Detta gör också att den moderatledda minoritetsregeringen kan fortsätta på den inslagna vägen ock i enlighet med dem själva ”förbättra” en åtgärd som aldrig borde ha införts.

Men Hillevi Engström låter sig inte nöjas. För nu skall anordnar(stödet)bidraget förändras. Arbetsförmedlingens Gert Sternskog säger följande

”Ett nytt anordnarbidrag ska helst göra att fler reguljära arbetsplatser öppnas för dem som är inskrivna i fas 3. Om det lyckas fullt ut minskar behovet av platser hos anordnare som enbart sysslar med fas 3″.

Vad kommer då detta att innebära? Jo! Med största sannolikhet kommer det innebär att nyttjandet av gratis arbetskraft som man dessutom får betalt för kommer att spridas än mer än vad som är fallet idag. Konkurrensen mot riktiga avlönade arbeten kommer att öka genom att Fas3 deltagare skall utföra arbeten som den vanliga löntagaren utför, således tvärt emot det ursprungliga förslaget att inga Fas3 deltagare skall utföra ordinarie arbeten. Man hoppas att detta skall bli ett bättre utfall än de ynka 1.5% som är det nu officiella utfallet. Ja en sak kan jag med säkerhet säga, mot bakgrund av alla ”seriösa” företag som vi har i vårt land så kommer detta helt klart bli ett bättre utfall för företagen. Dock inte för deltagare i Fas3 ock definitivt inte för löntagarna. Detta är inget annat än en ”lönedumparpolitik” av värsta slag. En gång i tiden minns jag Boman, numer bortgången före detta högerledare, som ondgjorde sig över AMS ”tramset”. Hur man i samtliga debatter sågade den arbetsmarknadspolitiken med utbildningar för att underlätta insteget på arbetsmarknaden. Många av dessa utbildningar hade också allt i övrigt att önska sig men huvudinriktningen var trots allt bra. Men fel var det ändå.  Men högerns åtgärdsprogram hyllas i alla tänkbara sammanhang av just dom själva.

Men det är inte bara Fas3 som enskild fas i hela högerns arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram som är förkastlig. Hela åtgärdsprogrammet kan enligt mig kastas på sophögen för att aldrig mer återkomma, åtminstone inte så länge högern sitter på utvisningsbänken, vilket jag hoppas kommer att ske senast 2014 ock för väldigt lång tid. Bara lite drygt 14% av de som ingår i Fas1 ock 2 lyckas med hjälp av coachers handpåläggningar ock diverse andra utbildningsinnovativa händelser få ett varaktig arbete. Förvånansvärt, tycker till ock med arbetsmarknadsministern själv att det utfallet är alldeles för dåligt. Inskrivningen i Fas3 eller sysselsättningsfasen som det numer egentligen heter sker i ett allt mer eskalerande tempo. Varje månad öppnas dörren till slaveriet för 2.000 arbetslösa. Det innebär att innan 2012 är slut befinner sig ytterligare 12.000 i Fas3, 2013  24.000 i Fas3 2014 ytterligare 24.000 om prognosen stämmer. Skall det sluta med totalt 92.000. innan man ger sig? Redan idag är Fas3 Sveriges i särklass största arbetsgivare. Arbetsförmedlingens prognos stannar dock vid endast ca 40.000 inskrivna i Fas3. Inte ens det är acceptabelt. Nära 8% av deltagarna i Fas3 har tvingats vända sig till sin kommuns socialtjänst för att överleva, detta motsvarar ungefär 2.250 deltagare bara i Fas3. Är det rimligt? Inte undra på att kommunerna nu funderar i allt högre grad på alternativa lösningar för de arbetslösa för att rädda kommunernas allt med ansträngda budgetar. Ock de som tjänar på vansinnet är sådana som Jobbfabriken bland många andra.

Hillevi Engström, du ock dina hejdukar gick till val 2006 på jobbfrågan. Ni vann valet 2006 för att väljarna trodde att ni skulle klara jobbfrågan bättre med era idéer. Nu har ni haft 6 år på er att bevisa för svenska folket att era åtgärder var så mycket bättre än Socialdemokraternas. Arbetslösheten, som av er angavs som massarbetslöshet, var 6,1%, enligt den nya, anpassade mot EU, beräkningsmodellen 2006 ock sjunkande. 2012 har vi enligt moderaterna inte längre någon massarbetslöshet trots att arbetslösheten är 8.1%. Hur förklarar man detta? Jo det gör man, allt i enlighet med moderat siffertrixande ock olika definitioner, med att undanta ”etniska svenskar” ock därutöver tala om något så odefinierat som ”utanförskap”. Därtill drar man till med en global ekonomisk kris, ja till ock med den värsta sedan krugerkraschen på 30 talet. All vedertagen statistik visar att Sverige inte alls drabbats av denna, i jämförelse med ”Krugerkraschen”, i särskilt hög grad. 6 år av ett experimenterande av arbetsmarknadsfrågor, 6 år av experimenterande av socialförsäkringsfrågor så har vi fortfarande en massarbetslöshet ock därutöver en ökad ojämnlikhet i samhället som närmast kan betraktas som unik. Det ligger inte för mig att svartmåla samhällsutvecklingen under normala förhållanden men er politik kan inte, mot bättre vetande, betraktas som något annat än en tillbakagång av samhällsfunktionen flera årtionden. Obegripligt blir det dessutom när enskilda moderata riksdagsledamöter försvarar tillkortakommanden som drar samhället bakåt i tiden. Jag minns som igår när den dåvarande riksdagsmajoriteten ställde sig upp i riksdagsbänkarna ock klappade händerna när talmannen klubbade igenom beslutet att försämra socialförsäkringarna. Ett unikum för svenskt parlamentariskt beteende. SKÄMS!!!!!

Jobbfabrikens affärsstrategi eller läs om Skandalen på Jobbfabriken

Läs mer om slaverifasen

Björn Alvebrand om Fas3 i jämförelse med plusjobben

Solrosupproret om Interpellationsdebatt i Rksdagen om Fas3

Newsmill om fas3 diverse artiklar

Helga Von Pitbull om Fas3 syndromet

Martin Mobergs betraktelser om Dags att ånyo lyfta frågan om Fas3, även i semestertider.

Här kan du lämna din röst vad du anser om Fas3

2014 ÄR DET RIKSDAGSVAL. VILL VI BORT HÖGERNS ARBETSLÖSHETSSTRATEGI RÖSTAR VI RÄTT OCK RÖTT

Följande inlägg
Lämna en kommentar

1 kommentar

  1. Klassskillnader är gynnsamt för vissa!!! « BJÖRN ALVEBRAND

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: