En bakåtsträvande arbetsmarknadspolitik.

Vill man undvika få kaffet i vrångsstrupen ja då skall man också undvika läsa SVD, ock då i synnerhet artiklar, propagandaartiklar, skrivna av moderata riksdagsledamöter. Just nu läste jag, motvilligt, en artikel författad av ingen mindre än operatören till den makabra arbetsmarknadspolitik många fått känna på. Hillevi Engström (M), välkänd för sina studiebesök, men då på i förväg utvalda Fas3 platser, ock man kan väl tänka sig att ”internerna” av anordnarna ock arbetsförmedlingen blivit förmanade att säga allt som kan tänkas gillas av ”högvördige Hillevippan” annars riskeras indragen aktivitetsersättning.

Ifrågavarande artikel förtäljer så mycket floskler som bara en moderat riksdagsledamot kan framställa. Avseende floskler är hon ju dessutom i gott sällskap inom sitt eget parti. Eller vad sägs om följande;

Jobben är regeringens viktigaste fråga. Regeringens arbetslinje har, trots finans- och skuldkris, gett resultat. Det är i dag 200000 fler sysselsatta jämfört med 2006.

Vad hon skriver kan sägas vara en generell trossats som varit allenarådande ända sedan Moderaterna knep arbetsmarknadsdepartementet för sin räkning efter valet 2006. Men trots att hon anser det vara så viktigt händer inte så mycket. Arbetslösheten är fortfarande, för svenska mått mätt, rekordhög, en massarbetslöshet, som stiger. Dessa 200.000 nya sysselsatta säger ingenting så länge arbetslösheten inte sjunker. Moderaternas nya sätt att definiera arbetslöshet kan liknas med, ”aj fan ett dricksglas gick sönder men det gör inget för jag har 10 till”  Hillevi Engström vågar inte tala i andelar av den arbetsföra befolkningen för då ser det minsann inte lika bra ut. Procentsatser talar man ogärna om bara om när det gynnar Moderaterna.

Samtidigt kvarstår utmaningar för att fler som kan arbeta ska kunna göra det. Människor som varit långtidsarbetslösa och levt i utanförskap har extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Denna utmaning tar regeringen på största allvar, och en rad reformer har genomförts.

Utmaningarna? Är det möjligen alla de som är sjuka ock som ännu inte jagats upp ur sjuksängarna för att öka på antalet sysselsatta? Eller kan det möjligen vara alla de som interneras i Fas3 lägren med avsikt att öka andelen sysselsatta? Reformer? Det var ju reformer som oppositionen efterlyste då man i majoritet fick Riksdagen att besluta om att ingen ytterligare skulle fasas in i Fas3. Att kompletteringsutbilda de långtidsarbetslösa som ett bättre sätt än att sysselsätta arbetslösa i meningslösa sysselsättningar. Eller byta namn på åtgärden så att Fas3 ersattes med sysselsättningsfasen i akt ock mening att undvika Riksdagens beslut som ju gällde Fas3 ock som inte längre existerar. Eller tillåta utbildning om arbetsgivaren så krävde för att den enskilda individen skulle bli anställningsbar ock då endast om den arbetslöses handläggare ansåg att behovet fanns ock att utbildningen var så kort som möjligt. Vilka reformer!!!!

Arbetsförmedlingen har i dag ett tydligt uppdrag att förmedla jobb och att särskilt prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Många personer med en svag ställning på arbetsmarknaden saknar kontaktnät och informella kanaler som kan leda till jobb. För dessa grupper bli relationen med Arbetsförmedlingen särskilt viktig.

Arbetsförmedlingen har alltid haft som mål, allt sedan AF kom till efter kriget, att förmedla jobb till arbetssökande. Ytterligare mål idag är att fösa in arbetslösa i olika fållor varav den sista fållan är slutstationen. Påståendet att AF skall kontrollera dessa Fas3 anordnarna tycks inte ingå i AF:s regelverk. Kontaktnät? hur skaffar de som befinner sig i gratisarbetskraftslägret kontaktnät när arbetsgivarna endast är intresserade av att få bidrag, ursäkta Hillevi, jag glömmer att du med den pondus du besitter särskilt poängterade i interpellationsdebatten att det faktiskt heter anordnarstöd ock inget annat. Kanske Hillevi kan informera sina moderata partikamrater att de då kallar de ersättningar, som vi normala människor definierar som sjukförsäkring eller A-kasseförsäkring, faktisk inte är bidrag. Intill dess tillåter jag mig kalla anordnarstödet för bidrag, ett bidrag som under detta år närmar sig 2 miljarder svenska riksdaler. Hitintills har dina kanaler bara sett till att 1.5%, antingen frivilligt pensionerat sig, alternativt beslutat sig för att frivilligt lämna faslägret för att i akt ock mening försöka utbilda sig själva, eller så är det så att några fått varaktig anställning. Nära 32.000 i sysselsättningsfasen varav knappt 500 lämnat lägret. För att inte tala om de andra faserna där har förvisso andelen i procent räknat ytterligare 14% lyckats med konstycket att hitta kanalerna. För dig Hillevi ett bra resultat, för alla andra är det ett konststycke att man kan hävda det du gör.

Men floskelparaden är inte slut riktigt ännu. Läs ock häpna;

Varje månad deltar dessutom närmare 10000 personer i en arbetsmarknadsutbildning, vilket är ungefär lika många som för fem, sex år sedan.

Här motsäger hon sig själv rejält. Antalet som hon nämner har varit stagnerat under 6 års tid. När denna moderatledda regering tillträdde 2006 var den officiella arbetslöshetstatistiken 6.1% efter den nu EU anpassade beräkningen. Idag har vi en officiell arbetslöshet om drygt 8.1% av den arbetsföra befolkningen. Märk att jag skriver i andel av den arbetsföra befolkningen ett sätt som alla beräknar arbetslösheten på, dock inte Moderater som hellre talar om absoluta tal. Om vi omsätter arbetslösheten i absoluta tal, så moderat riktigt, så har den ökat under denna regerings mandatperioder med ca 120.000 fler arbetslösa. Den andelen i absoluta tal skyller Hillevi på kriser i Europa. Visst, kris finns i de södra delarna av Europa, men kontrollerar vi TPI (transportindex) för perioden 2009 fram till 2011 finner vi något mycket märkligt. Under 2009 föll TPI under medelvärdet dock inte alarmerande men under medelvärdet i alla fall, 2010 då var TPI återhämtat ock låg över medelvärdet ock fortsatt stigande. Vad säger oss detta Hillevi? TPI är ett bra index att mäta vår export som är beroende av konjuktursvängningar. Europas kris har inte påverkat oss i särskilt hög grad. Dags således att titta på verkligheten. Ock den verkligheten är inte särskilt tilltalande. Jag skulle kunna utveckla detta mycket längre Hillevi. Din partikamrat tillika finansminister är inget annat än en ”stoppkloss” för dig om du nu har ambitioner vad avser arbetslösheten. Nåväl 200.000 nya sysselsatta under dina mandatperioder minus 120.000 ytterligare arbetslösa det blir ynka 80.000 sysselsatta som ett absolut tal. Drar vi så bort den andel du hävdar befinner sig i utbildning, för du menar väl inte att dessa ingår i arbetslösheten? Sen har vi de facto ytterligare 32.000 i åtgärd som du inte räknar in i arbetslöshetstatistiken trots att de är arbetslösa i sysselsättning som inte räknas som arbete men sysselsättning som inte är ett arbete…………….osv. Jösses jag blir snurrig själv nu.

Slutklämmen blir ändå det roligaste av allt i denna blåbruna sörja kallad modern arbetsmarknadspolitik:

För att kunna erbjuda rätt insatser vid rätt tillfälle har jag som arbetsmarknadsminister varit tydlig med att våra arbetsmarknadsinsatser kontinuerligt ska följas upp, kvalitetssäkras, och utvecklas efter en modern arbetsmarknad. Sverige behöver en aktiv arbetslinje som ser och inkluderar varje människa.

Att erbjuda rätt insatser vid rätt tillfälle låter bra, men det haltar betänkligt i det resonemanget.  Att vi har en arbetsmarknad i förändring är sant. Att dina kvalitetssäkringar ock uppföljningar knappast ger några resultat är också en sanning som du inte vill medge. Sverige behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik som ser varje människa som en potentiell individ. Då väljer man knappast en arbetsmarknadspolitik som är bakåtsträvande, en arbetsmarknadspolitik som låser fast människor i ett beroende utan möjlighet att ta sig därifrån såvitt man inte avstår från den ringa ersättning man tacksamt skall ta emot för i princip ingenting. En arbetsmarknadspolitik som gynnar anordnare med vinstintresse. En arbetsmarknadspolitik som stigmatiserar individen. Hillevi det bästa du kan göra är att se filmkomedin ”släpp fångarna loss”  regisserad av den nu bortgångne ock folkkäre Tage Danielsson ock släpp arbetsmarknadsfrågorna till det riktiga arbetarpartiet istället, för det är uppenbart att varken du eller dina partikamrater kan det här med arbetsmarknad.

Nu skall jag ta mig en kopp kaffe, riskerna är undanröjd ock SVD nerstängd.

RÖSTA BORT ALLIANSEN FÖR LANDETS BÄSTA SENAST 2014

%d bloggare gillar detta: