Hycklande moderater ock en hycklande politik.

Ständigt återkommande till den moderatledda minoritetsregeringens skamlösa arbetsmarknadspolitik med åtgärder som kan betraktas som rent fientliga mot hela det arbetande svenska folket – ja, inte bara det arbetande folket utan samtliga utan undantag inklusive sjuka ock våra invandrare, exklusive de väl bemedlade i vårt samhälle. En hänsynslös ock medveten söndring av våra gemensamt uppbyggda trygghetsystem som lämnar en illa ock unken eftersmak för att inte säga en blåbrun sörja som drabbade medborgare skall ”klafsa” runt i. Det som ytterligare förstärker den cynism som uteslutande bygger på en moderat ”frihet” är dess ständigt återkommande ”mantra” att moderaterna är det enda arbetarpartiet i vårt land. Det finns en anledning till att man nu kan hävda detta. Vi som tillhör den äldre generationen brukar, förvånat ock upprört, förundra oss över det makabra påståendet.

Få av dagens ungdomar har kunskap om den politiska historien som spänner över tiden efter bondesamhället under den industriella perioden fram till i våra dagar utvecklade IT samhälle. Detta gynnar naturligtvis de krafter som vill nyliberalisera vårt samhälle ock då främst i konservativ riktning. De som tror att Moderaterna utan medveten anledning nu ständigt upprepar sitt mantra har fel. Tiden är mogen att påverka framtidens väljare, ungdomen, som saknar preferenser bak i tid, oavsett vad vi äldre anser om detta skamlösa tilltag som kan tillskrivas främst Moderaterna men också Moderaternas ”hangarounds” för att ta till ett kriminellt organisatoriskt uttryck. Vi som vet ock vi som känner till vår politiska historia i någon form har därför ett ansvar att berätta det man vet, upplysa ungdomen om den bakgrund som gjorde vårt land till ett av världens bästa ock tryggaste samhälle att leva i. Det bygget har kantats av mot- såväl som medgångar, inget har varit gratis ock ingen har undantagits.

Att det är ett obegripligt ock cyniskt tilltag att kalla sig ock hävda att man är ett riktigt ”arbetarparti” har sin bakgrund i just den arbetsmarknadspolitik man bedriver. Cynisk, därför att den undantar människor, cynisk därför att man stigmatiserar grupper i samhället. Man sliter sönder den solidariska tanken som i alla stycken är en fin tanke, en humanistisk tanke, tänk inte bara på dig själv utan gör något för din nästa. Individualismen ock egoismen ersätter solidariteten i Moderaternas samhälle, var ock en skall tänka på sitt eget bästa ock de som drabbas av den tanken ock den ordningen har att skylla sig själv för sin, enligt Moderaterna självpåtagna, oförmåga att bli det mönster i samhället som lever i hårt arbete utan att nyttja de trygghetssystem som vi en gång byggde för att alla människor skulle ha en plats i ”vårt” samhälle.

Hur man kan kalla sig ett arbetarparti mot den bakgrund vi ser idag är naturligtvis en omöjlig tanke att ta till sig av för oss som ser hur tryggheten minskar, hur fattigdomen ökar, hur de klasskillnader som Socialdemokraterna byggde bort genom olika politiska åtgärder ökar igen. Inte minst alla de som drabbas direkt av den skamlösa politik Moderaterna bedriver har all anledning att fundera både en gång ock flera gånger vad det är som händer i vårt samhälle. Men också vi som inte ännu drabbats av den skoningslösa arbetarfientliga politiken har all anledning att fundera på om detta är det samhälle vi vill ha, är detta det samhälle vi vill ge våra barn ock ungdomar. Ett riktigt arbetarparti låser inte fast människor i fattigdom, ett riktigt arbetarparti förnekar inte människor en möjlighet att genom egen drivkraft skapa sig ett liv utifrån den politiska tanken att möjliggöra samma förutsättningar för var ock en som lever i vårt samhälle. Ett riktigt arbetarparti skiljer inte på människor i ”vi” ock ”dom”. Ett riktigt arbetarparti ser varje individ som en möjlighet, en potential för allas vår framgång.

Hur kan man med berått mod, utan skam i kroppen, kalla sig för ett arbetarparti när man låser fast människor i en i alla stycken slaveriliknande situation  kallad sysselsättningsfasen? Hur kan man i samma andetag ”välvilligt” se hur socialbidragsberoendet ökar i landet? Hur kan man med samma välvillighet försämra möjligheterna för de som blivit sjuka på grund av den arbetssituation man haft genom åren. Ock hur i ”helvete” kan man förneka den fattigdom som ökar i landet just på grund av en i alla stycken försämrad sjukersättning, en i alla stycken försämrad A-kasseersättning, försämringar som också drabbar våra barn, kanske ännu värre än oss vuxna. Hur kan vi själva stå ock se på hur skola, vård ock omsorg slängs rakt in i riskkapitalisterna omättliga käftar för att mätta övergödda direktörer ock aktieägares bukstinna magar? Hur kan vi stillatigande men motvilligt åse hur vår infrastruktur, den som skall tjäna oss ock vår industri i syfte att öka våra ock industrins möjligheter att växa? Hur kan man stillatigande se på hur förutsättningarna dras undan det arbetande folket? Hur kan man stillatigande åse hur allt fler dör på sina arbetsplatser genom att dra in ock försämra förutsättningarna för det verk som har till uppgift att inspektera ock förebygga säkerheten på våra arbetsplatser? Hur kan man stillatigande åse hur fackliga ombud misshandlas ock dödshotas av kriminellt styrda bemanningsföretag? Det är lätt att svara på alla dessa frågor. En moderat begränsad syn på hur ett samhälle skall utvecklas för alla är ett tillräckligt svar.

Frihet för vem Reinfeldt? Vem ock vilka är inkluderad i den moderata friheten som du så ofta talar om? En frihet för några få på bekostnad av många fler! Eller är det ekonomiskt oberoende som du ser som individens frihet? Är det frihet att öka på klasskillnaderna så som det var på den tiden då ”Gulasch Baronerna” med sina svarta hattar ock fina kostymer förundrade er över att det fanns något så anskrämligt som fattiga, tvingade mot sin vilja med skam i kroppen, som stod ock tiggde en allmosa för att överleva den dagen. Barn som separerades inte minst via skolorna på den tiden bara för att dina företrädares barn inte skulle smittas av något så skrämmande som fattigdom? Nej det duger inte att byta namn på sitt parti för att gömma er historia, något som förövrigt skett ett antal gånger vad avser borgerligheten genom åren. Det duger heller inte att försöka skriva om sin historia för att förbättra sin ”image” för att i akt ock mening lura medborgarna att acceptera den vansinniga politik ni vill bedriva i sann nyliberal anda. Vi ser, ock vi vet er historiska bakgrund, ock vad vi till yttermera ser är att med den moderata friheten drar ni hela samhället bak i tiden istället för att utveckla samhället ock dess funktioner för framtiden. Skamligt!! Ock det blir inte mindre skamligt när ni gång efter annan beslås med uppenbara lögner, ett siffertrixande utan motstycke, allt för att påtala hur mycket ditt parti blivit ett sant arbetarparti. Det är bra att du tror på dig själv Reinfeldt, alla människors rättighet är att tro på sig själv, tro på sin förmåga. Jag uppskattar människor som tror på sig själva, sin egen förmåga till förändring. Men jag tror inte på ”pretenders” översatt hycklare, jag tror inte på lögnare, ock jag misstror de som försöker framställa sig själva i bättre dager än den verklighet som bevisar motsatsen. Att öppna politiska möjligheter för ett fåtal på bekostnad av begränsade möjligheter för ett flertal kan aldrig bli ett arbetarparti Reinfeldt! Er unkna historia går igen idag då ni enligt mig fått ett oförståeligt mandat att leda vårt land tillbaka till den blåbruna sörja ni alltid haft som en målsättning.

Vad som till yttermera förvisso är märkligt är att svenska arbetare röstade fram dig ock ditt parti tillsammans med alla övriga så kallade liberala partier för att i akt ock mening trasa sönder ett samhälle. För att detta skulle lyckas behövde ni någon som kunde förvränga er ”snaskiga” historia till något positivt, ock vem skulle inte klara det bättre än er egen ”spindoctor” Schlingmann med benäget bistånd av, samma hycklare, av amerikanskt ursprung, som lyckades med samma förvrängda retorik placera en av vår tids störste hycklare tillika krigshetsare som president i världens frihetscentrum, en republikansk frihet tillika moderat dito.

RÖSTA BORT DENNA SAMHÄLLSFÖRSTÖRANDE ALLIANS SENAST 2014 SÅ ATT SAMHÄLLET SAKTA MEN SÄKERT KAN SE ALLA MÄNNISKOR SOM LIKA MYCKET VÄRDA.

Mer finns att läsa i ämnet tragiskt ideologi i moderat anda;

Schlingmann en fara för demokratin.

Värdeladdade ord i den politiska debatten.

Läs gärna också Martin Mobergs betraktelser ock återkommade artiklar om Fas3 ock den sjuka sjukförsäkringen som ett resultat av högerns politik. Fler artiklar i samma ämne finns i den blogglista du finner i den högra kolumnen.

%d bloggare gillar detta: