Rasism, smygrasism ock främlingshat förgör vårt samhälle.

Rasism, smygrasism ock främlingsfientlighet frodas hos en del av befolkningen. Jag brukar hävda att de har en underutvecklad förmåga att se den verklighet som skapat denna rasism. Vi skall ha klart för oss att majoriteten, ock då menar jag majoritet, av befolkningen i Sverige inte är, varken rasistiska eller främlingsfientliga. Den majoriteten ser välvilligt ock humant på de flyktingar samt flyktingarnas återförenande med sina anhöriga som en självklarhet, ock en självklarhet måste det få vara. Den huvudsakliga invandring som sker kommer från Europeiska länder där Finland är det land som utgör den största andelen, samt hemvändande svenska medborgare. Flyktingar, som av FN klassats som flyktingar, utgör en mindre andel av invandringen. Dessa kommer från olika krigszoner i världen där de inte har möjlighet att varken skydda sig eller överleva. Hunger ock all sköns armod följer av dessa krigshändelser ock till slut finns bara en utväg för överlevnad – fly!

Svenskar anses vara ett humant folk, förvisso reserverade generellt till sin karaktär men humana. Inte minst visar det på de stödgalor som arrangeras av ock till där det ofta handlar om att samla in pengar eller bli stödföräldrar till något individuellt barn i de mest utsatta fattiga länderna. Jag själv har under nära 40 års tid vistats eller besökt många av de fattigaste länderna i världen, jag har sett hur krigshändelser påverkar människor, ger dem traumatiska upplevelser som tar sig allehanda uttryck. Det enda jag kan säga i det sammanhanget är – vi lever i en trygg del av världen. Vi har varit förskonade från krig ock verklig fattigdom. Därmed är det vår skyldighet som humana människor att hjälpa alla de som lever mitt i dessa fasor för det är vad de handlar om – fasor. Inte minst för barnen, barn är oskyldiga till vad vuxna människor hittar på, de har ingen som helst möjlighet att varken försvara sig eller påverka. Vi har läst vad som händer just nu i Syrien. Det som journalisterna rapporterar är bara toppen på ”isberget”, i verkligheten är det så mycket värre än så. Inte ens utomstående kan förstå vidden av det som händer oskyldiga ock då framför allt barnen i dessa samhällen som lik vuxna inte undkommer de avrättningar eller den tortyr, makten ägnar sig åt. Vietnam kriget, detta orättfärdiga krig, där USA genomförde napalmbombningar som drabbade både vuxna ock barn som skrek ut sin ångest tillsammans med sina lidanden utan någon möjlighet att få någon hjälp, den enda hjälp, för framför allt barnen var en kula, för att ända deras liv, den kulan kom från en narkotikaberusad amerikansk soldat som tappat alla sina mänskliga värden i det töcken han ock många av hans kamrater befann sig i för att klara sitt ”uppdrag”. Vi, ”trygghetsnarkomaner” i vår del av världen, som förskonats, har en skyldighet att hjälpa. Allt annat är inhumant.

Det är med bestörtning man läser allehanda kommentarer i tidningarna ock andra främlingsfientliga alster som, av Sverigedemokraterna är sponsrade, Avpixlat. Huvudlösa kommentarer, rasistiska kommentarer, inskränkthetens fula tryne får fritt spelrum i deras bruna sketna världsåskådning. ”Kom för fan inte hit ock lev på vår välfärd, den är vår inte er!!!!!!!” Sverigedemokraterna vill hjälpa dessa människor i dess närområden. Oj!!!! vad humana vi är!!! Men frågan är hur? Skall Jimmie Åkesson tillrättavisa ”pappa doc” diktatorn – fy på dig, sluta genast ock vi är villiga att hjälpa er bara ni inte kommer hit, till oss i vårt trygga välfärdsland?  Härom dagen läste jag ett av de mest skrämmande jag sett i kommentarsväg i Aftonbladet. AB har nu tagit bort den kommentaren. Men jag vill återge densamme här bara för att visa att den kommentaren på inte sätt är ovanlig den uppträder i sin ynkedom, den bruna skit som växer överallt ock vad värre är hyllas av alla de rasister ock främlingsfientliga krafter som får sin eld med ock av  just Sverigedemokraterna – bland annat.

självklart ska familjerna återförenas.. skicka tbx dom som bor här så e problemet löst…. å vad är en familj? ex somalierna vet man tar sej en fru i sverige å åker sedan till somalia å gifter sej igen ska båda familjerna få bo här då? eller 3 familjer,, man får ju som god muslim ha 3 fruar .. eller så många man (svenska staten ) kan försörja

Kommentaren säger en hel del om individen bakom densamme. Här specifikt riktad mot Somalier. Om det inte var Somalier? Vem skulle drabbas istället? Skulle jag som närmast kan betecknas som ”blandras” med ett ursprung från Vallonien ock Finland, drabbas då? Trots att jag är ”etnisk svensk” trots att jag bekänner att jag är stolt att få vara svensk, trots att jag erkänner att även, som ett exempel, erkänner att även Somalier får vara stolta över sitt ursprung. Trots att jag gläder mig över mångkulturen ock alla de fördelar ock influenser det ger mig ock många andra i vårt land. Jag undrar vilken kategori skulle jag, i enlighet med dessa rasister, ingå i? Sverigedemokraterna har ju redan gjort en sådan kategoriindelning. Jag skulle förmodligen klara mig lättare än alla de andra ”svartskallar” som finns eftersom jag är blond med blå ögon ock med ett svenskt klingande namn, dock inte renrasig. Det som är motbjudande för mig blir till en fördel i ett Sverigedemokratiskt samhälle. Jag kommer att lastas för att jag tar avstånd från rasism ock främlingshat i ett Sverigedemokratiskt samhälle. Nu vet ni det – alla rasister ock Sverigedemokrater.

Under Hitlers härjningar i Europa var det judarna, det var judarna som var skyldiga till allt som var fel i samhällsstrukturen ock därför skulle de undanröjas genom allehanda metoder. Tyska medborgare som var av judisk härkomst kunde av staten få en enkelbiljett ut ur det tyska riket. Tyska medborgare av judisk härkomst blev av med sina medborgarskap, blev av med sina medborgerliga rättigheter men inte skyldigheter. Det var det mest humana. Det mindre humana var att samla ihop alla judar ock skicka dom till gaskamrarna. Jag har besökt dessa ”gaskamrar”  i förintelselägren Majdanek ock Auschwitz, öppna, som en påminnelse över den grymhet Hitlers patrask utgjorde. Den vistelsen, ock det besöket fyllde mig med avsmak, svår att beskriva i ord, den finns på min näthinna för alltid i likhet med dom grymheter som USA var ock är skyldiga till i Vietnam – bland annat. Idag är hatet riktat mot muslimer. Argumenten liknar det som skedde under Hitlers Tyskland.  Muslimerna kommer att ta över hela Europa, muslimerna ”ynglar” av sig bara för att i framtiden kunna islamisera Sverige ock hela Europa. Sharialagar kommer att införas. Argumenten emot skiljer sig inte på något sätt, man har bara bytt ut judar mot muslimer.

Inte ens våra folkvalda politiker kan hantera invandringen. Jag vill med bestämdhet hävda att de har en stor andel i den främlingsfientlighet som drabbar oss över hela Europa ock inte minst i vårt eget land. I humanitär anda inser man att vi måste hjälpa alla de som är klassade av FN som flyktingar, av samma humanitära anda inser vi att de måste få återförenas med sina anhöriga,  sina barn, sin hustru sina far- ock morföräldrar. Men sen – när de väl är i trygghet, där slutar hjälpen. Där börjar fientligheten, där börjar rasismen gro, där börjar argumenten emot invandringen ock dess påstådda följder för vår egen trygghet att spira. Hat sprider hat, grupper ställs mot varandra i detta hat. Ock politikerna förstår ingenting!!! Under 50 ock 60-talet hade vi en stor arbetskraftsinvandring i vårt land, föranlett av den enorma tillväxt vi fick efter kriget, dessa ”utlänningar”, integration var inte ens uppfunnet på den tiden, sattes i arbete ock assimilerades in i det svenska samhället utan någon nämnvärd generell folklig protest. Men den som tror att fientlighet inte fanns även då är grundlurade. Den fanns om än inte på långa vägar i samma utsträckning som idag. ”Utlänningsjävlarna” kommer hit ock stjäl våra arbeten var en inte helt ovanlig argumentation då. Det anmärkningsvärda är att idag är dessa grupper accepterade som en del av vårt samhälle, de i likhet med oss själva byggde samhället ock skall respekteras för det. Flyktingar var inte så vanligt förekommande då, men även dessa ”assimilerades” in i vårt samhälle, ock vi förfärades bara över de umbäranden som de ibland kunde delge oss som aldrig upplevt de hemska som de själva upplevt.

Politikerna uttrycker sin humanitet, tar avstånd från rasism ock främlingsfientlighet, dels genom att i generella ordalag ta avstånd från främlingsfientligheten, dels genom att inte kunna ta till vara de möjligheter som invandring för med sig i vårt samhälle. Det har inte tagit vara på de erfarenheter av den assimilering som blev en naturlig följd av den arbetskraftsinvandring som skedde då. Man tar istället avstånd från själva ordet assimilering, kalla det vad man vill bara den erfarenheten av den anpassning som då skedde var de facto välgörande för våra invandrare, ock begränsade främlingsfientligheten. Visst det är andra förutsättningar idag men likväl kan man använda sig av de erfarenheter man då fick. Att hjälpa de invandrare som fått en dålig skolbildning i sitt forna hemland för att lyfta dom till samma nivå som vi alla andra fått skulle ge våra invandrare samma förutsättningar ock möjligheter som vi alla andra har i samhället. Att validera kunskaper ock erfarenheter med i förekommande fall kompletterande utbildningar ger samma möjligheter för invandrare som ”etniska svenskar”. Att satsa rejält på svenskundervisning, som är det primära som det första steget in i samhället. Varför inte också satsa på ett ”mentorskap” för de invandrare som behöver det, där våra olika kulturer kan mötas ock främja varandras intressen? Ett mentorskap som borde ha som ett huvudsyfte att visa hur vårt samhälle fungerar, vad som erfordras ock vad som behövs för att klara sig, vilka rättigheter ock skyldigheter vi alla har för att samhället skall fungera. Kort sagt en länk in i vårt samhälle. Det finns mycket att göra för att begränsa främlingsfientlighet ock begynnande rasism i samhället men politikerna satsar fel, ock framför allt  generellt, utan att se de olika individer ock förståelse för de olika kulturer som skall mötas med respekt ock i samförstånd.

I många av dessa, uttryckligen, främlingsfientliga kommentarer jag ser, börjar man med att hävda – jag är inte rasist eller främlingsfientlig, men, ock fortsätter i samma anda – jag anser att vi inte kan blanda alla olika kulturer ock då inte minst alla de som kommer från arabvärlden med dess konstiga inställning till allt det som är typiskt västerländskt, främst då vår egen kultur. Man letar efter alla ovetenskapliga anledningar som en vetenskap man har att ta hänsyn till när man uttrycker sin åsikt. Andra typiska uttryck är – man kan inte tala om invandring för då betraktas man som rasist, eller i vårt land får vi inte bejaka vår egen kultur för då får inte invandrarna den uppmärksamhet som ”PK maffian” bestämmer. Till ock med definitionen invandrare skall benämnas ”nysvenskar”. Det är ju fullständigt absurt resonemang. Påståenden som är till för att ytterligare öka på främlingsfientligheten. Vi tillåter, med en självklarhet, invandrare att främja sin egen kultur ock sin egen samhörighet, vad i detta förhindrar ”etniska svenskar” att inte få bejaka sin egen kultur? Varför skall det ena utgöra ett hinder för det andra?  Varför skall vi inte kunna förena det bästa av två världar? Kultur är förövrigt något mycket subjektivt, kultur är socialt överförda mönster som förändras över tid ock har olika värderingar var du befinner dig. I Sverige har vi olika kulturyttringar från norr till söder. Inte ens de som mest talar om kultur kan i det sammanhanget ange vad som är svensk kultur. Den finns naturligtvis men är i skilda avseenden beroende på var du växt upp i landet. Sverigedemokraterna brukar ange som typisk svensk kultur – att äta köttbullar, dansa runt midsommarstången, att fira jul till ock med, att klä sig i landskapsdräkt med mera. Alla dessa kulturyttringar härstammar från invandrade influenser ock har genom just socialt överförda mönster anammats som typiskt svenskt. Samhörighet – vem känner inte samhörighet? Svenskar i förskingringen gör det i lika hög utsträckning som invandrarna gör i Sverige. Jag vet detta av egen erfarenhet efter alla mina år som boende i Australien. Det finns ”svenskkolonier” inte bara i Australien utan i hög grad även i Nordamerika där svenska immigranter slog sig ned i avsikt att få ett bättre liv än i det fattigsverige som var rådande då. Dessutom, idag då de flesta av dessa immigranters barnbarn ock barnbarnsbarn, är i alla avseenden amerikaniserade men bibehåller den kultur deras förfäder hade vid utvandringen, många dessutom håller det svenska språket levande främst genom den samhörighet man känner med de svenska immigranterna. Det tycker vi är pittoreskt ock hyllar beundransvärt dessa svenskamerikaner. Men vi tillåter inte våra egna invandrare att behålla sin kultur ock sin samhörighet med sina egna landsmän, då talar vi ”gettoansamling” med mera. Många attityder behöver förändras i vårt samhälle, politikerna har ett ansvar men också vi själva om vi någonsin skall bibehålla den uppfattning många har om just svenskar – att vara ett humant folk, redo att hjälpa andra av våra medmänniskor till en trygghet som vi skapat i vårt land, förvisso begränsas den tryggheten genom nu politiska beslut tagna av högern, men fortfarande ock i jämförelse med många andra länder har vi fortfarande en trygg tillvaro.

SJÄLV KOMMER JAG ALDRIG ACCEPTERA VARKEN FRÄMLINGSFIENTLIGHET ELLER RASISM. DET SOM SKALL BEKÄMPAS ÄR JUST DETTA, OCK GÖR VI INTE DET HÄR OCK NU KOMMER VÅRT SAMHÄLLE ATT FÖRGÖRAS OBEVEKLIGEN.

%d bloggare gillar detta: