Bidragsfusk och skattefusk bedöms olika i högerns Sverige.


Publicerad 2016-05-11
ChMtRjNWYAAZ-SkMot bakgrund av de nu släppta Panamadokumenten kan det finnas goda skäl att lyfta fram hur fuskdebatten sett ut tidigare samt hur den utvecklats där partierna tävlat om hur man vill sänka skatter och skapa försämrade ekonomiska incitament för de medborgare som redan tidigare haft svårt att ekonomiskt klara sin vardag.
När jag skrev denna krönika 2012 var det allmänt känt att det fuskades mycket med skatter särskilt vad avser momsen samt utnyttjandet av de vid tiden förmånliga ränteavdragen för företagen – vissa nolltaxerade till och med.
Vad som inte då var känt var hur enskilda personer och företag undandrog sig skatt genom att använda sig av de så kallade brevlådeföretagen som bankerna välvilligt och gärna hjälpte till med.
Det fanns till och med sådana amoraliska figurer i Riksdagens skatteutskott för bland annat Moderaterna som med största sannolikhet satt där med ett personligt syfte.
Den vanliga människan – du och jag – sjuksköterskan, byggjobbaren, renhållningsarbetaren ja hela klustret inom arbetarkollektivet – hade inga sådana möjligheter likt de nu avslöjade 70 personerna boende i det rika Östermalm bland annat – men det var just den vanliga människan som enligt Moderaterna med de övriga högerpartierna som skulle få sig ett helvete – de var ju dom som skulle lära sig att fusk inte lönar sig – fusk skall uppenbarligen endast löna sig för de besuttna som utan skam drar nytta och glädje av den moraliska andelens noggrannhet att rätt och riktigt betala de skatter de är ålagda.
Fusk i alla former skall beivras – särskilt fusk med våra allmänna medel.
Låt oss därför hålla det i minnet den dag då högern ånyo anser det finns skäl att stifta lagar som reducerar väljarnas ekonomiska möjligheter att klara sin vardag.

Publicerad 2012-08-31
manna-fran-himlenAlliansen gick, bland annat, till val på att tygla det, enligt dom, ohämmade bidragsfusket med socialförsäkringarna.
Man hävdade att sjukskrivningarna hotade statsfinanserna, och att det var synnerligen nödvändigt att reformera hela socialförsäkringssystemet innan statsfinanserna kollapsade totalt.
Det var många som svalde den beskrivningen.
Reinfeldt med hela alliansen ansåg att den borgerliga nybildade regeringen var de enda som kunde klara den reformeringen.
Göran Persson var också han inne på samma linje varför han tillsatte en utredning långt innan valet 2006 för att till syvende och sist få bukt med det förmodade och i propagandan förfärliga bidragsfusk som förekom – men utredningen tog knappast fasta på fusket utan snarare på hur man kunde reformera sjukersättningssystemet bättre anpassat och därigenom också få bukt med det översvallande fusk som nu – genom idogt propagandaarbete – intagit en  central roll i människors medvetande.
Det är inte så konstigt med tanke på hur debatten har sett ut.
I slutet av nittiotalet exploderade Sveriges sjukskrivningskostnader som steg från 75 till 132 miljarder på fem år.
Siffran hotade statsfinanserna – menade flera borgerliga samhällsdebattörer.
Svenskt Näringsliv och tidningarnas ledarsidor eldade på debatten – inställningen att svenska folket var ett gäng ”slappisar” med dålig attityd – bredde ut sig.
Men det var inte bara tidningarnas ledarsidor som eldade på debatten – många svenskar började kika snett på grannar och andra som gick ock drog utan att till synes ha ett arbete. Vad levde dom på?
Många agerade självutnämnda ”tillsynspoliser” och anmälde de som de trodde var fusk med sjukskrivningar – tänk vad idogt och medvetet propagandaarbete kan göra med oss människor – politiker, Svenskt Näringsliv samt en mangrann samling av politiska samhällsdebattörer kunde ju inte ha fel!
Hälften av alla anmälningar – cirka 10.000 – fick Försäkringskassan (FK) ta emot av privatpersoner varje år – som ansåg att det fuskades enormt bland folk.

544697_3751581226321_203791547_nBland politikerna växte inställningen att sjukförsäkringen inte fungerade – man till och med införde på heder och samvete intyg underskrivna av förskolorna i samband med VAB-dagar då det befarades att barnen trots anmälda VAB-dagar ändå befann sig på förskolan – en åtgärd som visade sig vara fullständigt meningslös varför den togs bort efter ett tag.
Nu var det snabba ryck – bara året efter den nya regeringens installation – 2007 – klubbades en hårt uppstramad sjukförsäkring igenom – under något så ovanligt för den annars så återhållsamma och av etikett strikta riksdagen – rungande applådåskor av den borgerliga majoriteten.
Svenskt Näringsliv eldade på och beställde en egen opinionsundersökning som förklarade att folk hade dåliga kunskaper: ”Många anser att det finns situationer då det är okej att sjukskriva sig trots att man egentligen inte är sjuk.”
Vidare i undersökningen tyckte 25%  att det var helt rätt att sjukskriva sig om man mår dåligt på grund av problem i familjen.
10% tyckte att det var rätt om man ”vantrivs på jobbet”. Ändå hade bara 5% verkligen varit hemma någon dag under det senaste året – utan att vara så sjuka att de inte kunnat jobba. Samtidigt gick 60% till kneget trots att de borde ha stannat i sängen.
Arbetsmoralens härdiga folk överträffade ”slappisarna” med råge i arbetsgivarorganisationens undersökning.
Detta valde varken tidningar eller Svenskt Näringsliv att lyfta fram.
Tidningarnas ledarsidor uttryckte samfällt misstroende och skrev: ”Den misstanke som i alla fall inte jag kan frigöra mig ifrån är att det bland alla sjuka kan finnas personer som inte är sjuka”, ansåg ledarskribenten på Dagens Nyheter.
”Bortom allt tvivel har vi att göra med ett omfattande missbruk”, lät det i Expressen.
Enligt Sydsvenska Dagbladet hade delar av Sverige utvecklat en osund ”sjukskrivningskultur” – samtliga naturligtvis påverkade av den massiva propagandan.

Men verkligheten såg helt annorlunda ut. Svenskarna var inget fuskande folk visade det sig. Det var bara högern – gemensamt med Svenskt Näringsliv – som genom sina propagandistiska texter på de liberala tidningarnas ledarsidor och argumentation trummades in i allmänhetens medvetande och tron på ett omfattande sjukförsäkringsfusk blev en allmän uppfattning.
Om vi minns rätt ondgjorde sig högerns politiker – inför valet 2006 – till och med att socialförsäkringarna var utsatta för ”stöld” och att nolltolerans mot det omfattande fusket borde införas.
En fristående kontrollenhet byggdes upp. Regeringen sköt till 300 miljoner öronmärkta pengar, och enheten växte snabbt.
Metoder och datasystem togs fram för att ringa in alla ”fuskande” svenskar. Samtidigt kunde vi läsa i tidningarna om hur mycket pengar kassan drar tillbaka. Under rubriken: ”Fusk för miljoner hos F-kassan” skrev Dagens Nyheter så sent som i september 2011 om återkrav på 77,2 miljoner under andra kvartalet. Vad som inte framgår av artikeln är att bara var tredje person anses ha fuskat. Resten beror på oavsiktliga fel – även fel som Försäkringskassan står för.
Pengar som alltså inte ger – utan kostar dubbelt.
När en del av organisationen har lagt tid och papper på att betala ut ett felaktigt belopp, och sedan en annan del lägger ännu mera tid och papper på att kräva tillbaka samma pengar – är det då rimligt att hänvisa till siffrorna som fusk? ”
Om man likställer fusk med ett mer förslaget och uppsåtligt beteende då är det inte helt rättvisande, nej” – säger Daniel Johansson, verksamhetsansvarig för kontrollfrågor på Försäkringskassan.
I övrigt bollar han över till tidningsmakarna. Försäkringskassan kan ju inte rå för deras rubrikval.
Nåväl – fusket visade sig slutligen bestå av endast 0.04% av de sjukersättningsberättigade. Svenskarna i allmänhet är således oskyldigt anklagade för att vara ett folk som utan moral ock etik gärna fuskar ock bedrager för att tillskansa sig pengar ur vår gemensamma skattekista. Här borde myndigheter, politiker ock Svenskt Näringsliv gemensamt be hela svenska folket om ursäkt för sina anklagelser om ”stöld” av allmänna medel. Men……nej det kommer naturligtvis inte att hända – det är ju under deras värdighet.

Men nu kommer vi till det bisarra i hela denna fuskdebatt. Samtidigt som man ihärdigt och propagandistiskt försökte beslå hela svenska folket för omfattande fusk med allmänna medel pågick det – och pågår det – ett omfattande skattefusk som enligt Skatteverket uppgår till –  hör ock häpna – 133 miljarder om året!
Skattefusket är ett större problem. ”-En samhällsfarlig verksamhet”, säger en tjänsteman på Skatteverket.
Vad anser då den borgerliga regeringen om detta uppenbara skattefusk? Nja – förvisso, ock pliktskyldigast, brukar man hävda att allt fusk med våra skattepengar är förkastligt. Reinfeldt ansåg inte heller att det är intressant att avgöra hur mycket av dessa 133 miljarder försvunna skattekronor som ”kan” kallas fusk.
133 miljarder vänner.
Det är detsamma som en tiondel av den skatt som begärs in.
1 186 000 dagisplatser under ett år.
Statens kostnader för a-kassa och aktivitetsstöd gånger fyra.
Full sjukpenning för 523 000 personer.
Medlemsavgiften till EU sju gånger om.
Och kommer du nu ihåg siffran som hotade statsfinanserna? 132 miljarder. Visst är det bisarrt?
Åtminstone tycker jag – som en av alla våra pliktmedvetna, moraliskt och etiska, svenskar som blev av den borgerliga regeringen anklagade för omfattande bidragsfusk.
Nåja – jag tog inte åt mig personligen då jag klarat mig tämligen bra genom åren utan att nyttja sjukersättningen.
Men det är jag och inte alla de som var tvungna att ta del av en sjukförsäkringen  vi alla betalat våra premier till i laga ordning.

Så hur debatteras skattefusk? Har du hört om skattefelet för ersättningar till chefer i riskkapitalbolag? 1,5 miljarder om året – det är inte fusk det är skattefel!!!!.
Eller att handeln med begagnade lyxbilar beräknas kosta en miljard, för att inte nämna den olagliga importen av båtar? 32,5 miljoner. En sån struntsumma skulle kunna användas till exempelvis full ersättning för 128 sjuka varje år. Visst pratas det om skattefusk.
När politiker visar sig ha anställt hantverkare och barnflickor svart. När var och en kan se hur frisörer och restauranger rör sig från ljusgrått till becksvart.
Men då är det inte moralen och attityden som förkastas.
I stället föds RUT-avdrag för de serverade och personalliggare för de serverande – med motiveringen att branscherna måste skyddas.
Allra minst ”bassning” får storföretagen.
De förväntas söka systemets luckor som en sorts rimlig vinstmaximering.
För några år sedan började flera storföretag köra ett fiffigt ränteupplägg – samma ränteupplägg som nu hårt kritiseras vad avser vinster i vård- ock omsorgen – rikskapitalister och skatteparadis och räntesnurror med mera kunde befria sig själva från bolagsskatt.
Inte var det några braskande rubriker i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet då inte-  och de borgerliga politikerna höjde inte ens på ögonbrynen.
Nu föreslås dessutom bolagsskatten sänkas med några miljarder – en åtgärd som är direkt ointressant för storföretagen då de flitigt använder sig av dessa räntesnurror för att befria sig från bolagsskatten i alla fall.
Tillvägagångssättet skiftar med storlek och styrka. Men av de 133 miljarderna som kallas skattefel och inte skattefusk beräknas just företagen stå för den stora andelen: 103 miljarder – har någon observerat Svenskt Näringsliv nämna detta eller har någon sett några svarta rubriker i tidningarna i likhet med då det gällde att anklaga svenska folket för bidragsfusk?

När 2000-talets fusk-Sverige summeras är de fifflande företagen dubbla vinnare. Företagen vinner många miljarder om året i skatter som aldrig betalas in. Företagen vinner på att sjukskrivningsbomben beskrivs som problem med attityd i stället för problem med arbetsmiljö. Men när debattörernas och näringslivets engagemang mot sjukförsäkringsfusket knockade andra samhällsproblem från agendan var det inte såna som drev omkring i de högre sfärerna som klämdes åt.
Vilka som klämdes åt vet vi.
Och för dom som glömt upprepar jag vilka grupper som fick ta den smällen.
Det var de kroniskt sjuka – ofta beroende på långvarigt och systematiskt dålig arbetsmiljö – det var arbetslösa som fick ta smällen, barnen som en följd inte att förglömma  –  ja alla som nu får smaka på den piska som Reinfeldt och hans gäng håller i. Skattefusket består i all sin bedräglighet utan några som helst insatser än att mildra detta fusk genom allehanda RUT ock ROT avdrag.
Man har således legaliserat skattefusket genom dessa åtgärder.
Höginkomsttagarna ock politikerna har plötsligt fått ett bättre samvete genom att istället för – betala svart arbetskraft – nu låta 90% av alla skattebetalare betala 50% av hemhjälpen eller renoveringen av ”stugan” i Täby, Lidingö eller Vellinge.
Klart att samtliga liberala tidningar nu basunerar ut hur populära dessa avdrag är – ivrigt påhejade av högern.
Detta är en allt igenom typisk borgerlig politik. Gynna de redan välbeställda på de obemedlades bekostnad.
Det var dags nu 2006 för högern och dess lakejer att ta tillbaka vad Gulaschbaronerna förlorade under 1900 talets första hälft.

PS/
Av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov.
Alla har rätt till sitt arbetes frukter.
Det gäller dock inte högern i allmänhet och skattefuskarna i synnerhet.
D/S

 

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

35 kommentarer

 1. Medveten retorik från högern: ”bidrag” inte ”försäkring”. På min sambo låter det som om retoriken varit och är densamma i USA. 😦

  Gilla

  Svara
  • Hej!

   Ja säker är det så men den största anledningen torde från högern vara att stigmatisera alla som av olika anledningar behöver nyttja dessa försäkringar. Bidrag får ju en annan klang i argumenten och skulle antyda att det är något man får utan att betala för det vilket ju inte är sant.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Mathias

   /  24 februari, 2014

  Denna föreläsning med panelsamtal är väl värt tiden (ca 1½ timme) angående ”fusket” från de ”slappa” svenskarna.

  http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Oppna-evenemang/Skiften/Tidigare-Skiftesforelasningar/Skiftesforelasning-104-Fuskare-eller-offer-/

  Gilla

  Svara
  • Hej Mattias!

   Tack för din kommentar och länken som jag tagit del av i ett tidigare skede. Inte desto mindre var den bra för att åter minnas de kampanjer – ovärdiga – som spreds under 90-talet och långt in på 00-talet där media köpte hela paketet utan att ha tagit del av bland annat Björn Johnson som jag satte mycket stor tilltro till. Sen hade DN sin Hanne Kjöller som ur sitt perspektiv av nyliberal åskådning var med och spred myterna. Hennes trovärdighet har senare naggats i kanten och borde ha naggats i kanten redan då. Jag har aldrig haft något som helst tilltro till hennes – ofta osannolika och lika ofta ovetenskapliga – historier som senare visade sig inte alls stämma överens.

   Tack återigen Mathias för länken och kommentaren återigen.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. Kaj Hobroh

   /  23 februari, 2014

  Ojojoj. – Jaha ja. Något i denna stil har jag lite diffust haft nån känsla av hela Tiden ; att det inte alls är vi ; Svenska Folket som fuskar , eftersom jag ju inte kunnat kontrollera allt detta. Men nu sa det ”Klick” i mig. Jag var alltså först sjukskriven Februari 2000 – December 2004 , för Utmattningsdepression (arbetade ”ihjäl mig” 1989-2000 inom ”Omsorger om Gravt Utvecklingsstörda & Multihandikappade Vuxna”) , därpå arbetslös & sen flera år nu sk ”FAS 3:a” – arbetssökande. Under alla dessa år har min Sjukersättning & därefter ArbetslöshetsFÖRSÄKRING (INTE ”Bidrag” ; som de Borgerliga kallar det!!!) etc , inte ändrats / höjts ETT ENDA ÖRE. (Ändras inte Hyror , Priser etc med tiden???) Detta ingår väl i ”Reinfeldts Piska??? – Ja , det blir mer & mer klart iallafall att så gott som ALLA mina farhågor visar sig vara Sanna. – Att allt detta dessutom måste redas ut NOGGRANT är ju självklart i mina & MÅNGA andras ögon!!!!! Att bygga upp sådana här System kallar jag direkt för ”Kriminellt”!!!!! Och mot det Svenska Folket : Ett Landsförräderi!!! Jag har alltid & hela tiden vetat vilka jag då INTE ska Rösta på. Och : Så blir det i Höst också!!!!!!! – Regeringsskifte Hösten 2014 , Tack!!!!!! & Tack Björn Alvebrand för detta!!!! Mvh : Kaj Hobroh

  Gilla

  Svara
  • Hej Kaj!

   Tack för din kommentar – en kommentar som speglar verkligheten till skillnad mot de vad Högern vill anspela på när de säger sig träffa människor i ”verkligheten”.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 4. Jag tycker det är hemskt att privatpersoner anmäler sina grannar som ”bidragsfuskare”. Är trött på idén att sjukdom måste synas på utsidan och vara konstant för att räknas.

  Gilla

  Svara
 5. Reblogged this on johnny tycker and commented:
  En artikel som ger perspektiv

  Gilla

  Svara
 6. Du har helt rätt i den kommentar där du svarar mig.
  Bland annat tänker jag på:
  ”Det finns oerhörda medel hos dessa grupper att användas i egna syften – bara för att nämna SN som avsatte en tredjedel av sin budget för just lobbying och väl vald information som passade syftet. Det gick så långt att även vänsterpartierna gick på detta och argumenterade för en förändring.”

  Tyvärr uppmärksammas inte detta mer än ytterst marginellt i sällsynta fall.
  Tack att du gör det!

  /Skvitt

  Gilla

  Svara
 7. Det här är en politisk fråga, men behöver inte vara det. Vi har ju ett rättsväsende. Synd bara att det inte är värt namnet.

  FB + reblogg.

  /Skvitt

  Gilla

  Svara
  • Hej Skvitt!
   Tack för att du sprider vidare – inleder jag med.

   Vad vi såg under hela 90-talet var just en massiv kränkning av svenska folket genom och via politiker och företrädare för Svenskt Näringsliv där den liberala pressen så småningom plockade upp det på sina ledarsidor och förmedlade det som fick folket att tro på att det var sant. Det finns oerhörda medel hos dessa grupper att användas i egna syften – bara för att nämna SN som avsatte en tredjedel av sin budget för just lobbying och väl vald information som passade syftet. Det gick så långt att även vänsterpartierna gick på detta och argumenterade för en förändring.

   Vad avser skattefelet = skattefusk egentligen för det handlar om att undandra sig beskattning som ett huvudsakligt syfte. Det har genom tiderna alltid varit ett argument från bland annat SN att man skall inte beskatta företagen allt för mycket då risken fanns att de flyttade ut sina verksamheter. Så har ju också skett men då använder man sig av det något mindre och mildare argumentet – logistikproblem på den globala marknaden som en anledning. Räntekarusellen började snurra redan på 90-talet med motiveringen att de privata företagen behövde riskkapital i sina verksamheter och använde sig av det kryphålet för att undandra sig företagsbeskattning. Stora företag kunde på detta sätt göra sådana avdrag efter finansiellt netto så det fanns inget att beskatta längre – nolltaxering kom det att kallas. Volvo är ett sådant företag som förmodligen betalar svensk skatt lägre än den jag betalar om året. De högavlönade flyttade sina besparingar till skatteparadisen för att undslippa sig beskattning på sina förmögenheter – detta är ett ur det lagliga perspektivet ett brott som skatteverket nu under de senaste åren intensifierat. Mot sig har det ju haft hemlighetsmakeriet som i allt större utsträckning luckras upp genom beslut inom EU-parlamentet och skatteverket har faktiskt lyckats fånga upp en hel del pengar. Men hitintills är ingen dömd för detta uppenbara skattebrott utan nöjer sig med att konstatera att pengarna återförs och beskattas i enlighet med svensk skattelagstiftning. Ytterst är det ju skatteverket som skall föra sådana mål till åtal men de gör man således inte. Anledningen kan naturligtvis vara att det kan komma att bli kostsamma processer som ju också kostar staten en hel del pengar får man förmoda. Att man undergräver skattemoralen ytterligare hos svenska folket tycks inte vara något bekymmer när man ser hur företagen – numer också inom statligt finansierad vård- och omsorg samt privata skolor – utnyttjar kryphålen för att ”vinstmaximera” som det så vackert heter. Skattefusk är det bara när Svensson som är målare men inte får skyddskläder av arbetsgivaren låter dra av ett par byxor utan kvitto i deklarationen medan samma arbetsgivare nolltaxerar i sin deklaration. Var finns rimligheten och perspektivet? Den ena lagförs för skattefusk och den andre går fri genom skicklig skatteplanering.

   Tack igen Skvitt för att du hjälper till att sprida budskapen – jag är oerhört tacksam för det.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 8. Reblogged this on skvitts.

  Gilla

  Svara
 9. Vi borde starta ett nytt parti baserat på verkligheten i Sverige idag och fritt från gamla ulvar som har växt ur sina kostymer för länge sedan och är så insnyltade att de omöjligt kan styra landet för majoriteten av svenskarna längre.

  Gilla

  Svara
 10. Mycket bra sammanfattning!

  Gilla

  Svara
 11. Anonym

   /  29 oktober, 2012

  Mycket bra analys.

  Tilläggas kan också att den s.k. explosionen av utgifterna kan härledas till var man sätter referenspunkten i mätningarna. Då referenspunkten togs efter införandet av karensdagarna i början av 90-talet så ser det ut som en explosiv ökning. Hade däremot jämförelsen inkluderat en bit av 80-talet så hade man istället kunnat se att ökningen snarare var en återgång till ett mer normalt sjuktal som sedan kom att accelereras av det avsomnade rehabiliteringsarbetet med de långa sjukfallen som blev avsevärt längre.

  Så långt historien.

  Frågan är nu hur farao man kommer tillrätta med ett parti som de senaste 25 åren drivit detta nyliberala experiment med en frenesi som gör partiet intill förväxling likt moderaterna ? Om du kollar in de ändringar som företogs i AFL (för att inte tala om LAS) mellan 1996 och 2002 så inser man lätt hur djävulskt avvecklingen av våra rättigheter förbereddes.

  Går det överhuvudtaget lita på sossarna längre ?

  Gilla

  Svara
  • Hej Anonym!

   Ja det visade sig ju snarare att det var ett vidlyftigt slarv snarare än fusk men som man kategoriserade som fusk och belastade således svenska folket. Det finns dessutom undersökningar som klart visar på att argumenten ”Svenska folket är mest sjukskrivna i världen” är ett falsarium av oerhörda mått. Det går inte att göra sådana jämförelser – inte ens mellan de nordiska länderna.

   Socialdemokraterna har naturligtvis en lång resa för att få tillbaka sitt förtroende efter framförallt debaklet på 80 talet som sedermera ledde till bostads- och finanskrisen på 90 talet som den då borgerliga regeringen hanterade på ett sätt som närmast kan betecknas som lika kriminellt som den dv finansminister Kjell Olof Feldt med benäget bistånd av Bengt Dennis, Åsbrink och Sohlman kan härledas till. Socialdemokraterna gick ju själva på propagandan som sedan uppstod vad avser sjukförsäkringarna.

   MVH
   Björn Alvebrand / SAP Solna

   Gilla

   Svara
 12. Tack Björn för det du skriver. Jag blir arg, förbannad och ledsen men samtidigt ligger det en styrka i ilskan som kanske gör att jag orkar fortsätta argumentera mot Alliansen och dess lögner. Men ibland känns det totalt hopplöst när det enda man hör i media är alliansens åsikter, och ännu värre känns det när man inser att människor sväljer allt utan att ifrågasätta det som sprids.

  Gilla

  Svara
  • Tack Nele för fina ord. Ja du har verkligen rätt i det du säger, det mediala övertaget hos högern är förkrossande ock därför tror jag att alla vi som bloggar ock söker sanningen kommer att bli allt mer avgörande emot detta övertag.Ge bara inte upp vi har så mycket att vinna ock ändå mer att förlora om vi inte gör vår röst hörd.

   Gilla

   Svara
 13. Utomordentligt bra. Björn! ”Häll-i-slasken” silar myggor och släpper förbi elefanterna. Vilket synfel. En enorm närsynthet. En logik som inte är av denna världen. Tummen upp för din granskning.

  Gilla

  Svara
 14. Lena Nilsson

   /  30 augusti, 2012

  Utmärkt artikel. Men vad är det du säger ”Hulkendeluxe”?? Att ”vänsterförespråkare aldrig kan lära sig stava korrekt”. Tänk på vad du säger människa innan du kastar ur dig ett sådant påstående!! Själv känner jag inte alls igen mig. Jag är oerhört noga med stavning och med språket överhuvudtaget. Självklart kan vem som helst, oavsett politiska värderingar, slinta på tangenterna ibland…skriva fel i hastigheten osv… Men, eftersom jag är så noga med svenskan så önskar jag att du Björn använder den vanligaste stavningen, dvs OCH med h. Det ser konstigt ut och är lite störande med OCK. Det är synd, för innehållet i artikeln och argumentationen är lysande! Är det verkligen så att båda stavningarna är korrekta? I så fall har jag missat det!

  Gilla

  Svara
  • Tack Lena! Ja ”Ock” är ett något ålderdomligt adverb med betydelsen ”också”. ”Och” är en konjunktion. Uttrycket ”både och” är naturligtvis en elips av ”både det ena och det andra”.
   Så naturligtvis skall det vara Och i detta fall. Men Ock sitter i ryggmärgen svårt att bli av med, men skall tänka på det lite mer. Reagerade mest på hans översitteri, hade svarat honom exakt på det samma sätt som till dig, men avskyr sådana fördomar som han tycks vilja sprida, därav min avknoppning.

   Gilla

   Svara
 15. hahahaha, Heja Björn!!!

  Gilla

  Svara
 16. Lisa

   /  30 augusti, 2012

  Så skönt att läsa, man blir så uppgiven av allt så man själv inte orkar skriva längre. Läste i går i en socialpolitisk tidning utdrag ur den s.k vitboken som ska presenteras för regeringen, om alla dessa som råkat mest illa ut. Det tog mig mycket hårt att läsa om en kvinna som varit tvungen att sälja sig för att få ut sin hjärtmedicin, det gick inte att få ersättning genom soc för där har det också dragits ner.

  Gilla

  Svara
  • Så förfärligt att höra. Stackars människa. Kan förstå att det måste kännas helt hopplöst när alla alternativ förvägras en. Uppriktigt – man blir både bestört ock ledsen att det överhuvudtaget skall behöva gå så långt numer.

   Gilla

   Svara
 17. Tack Johannes.

  Gilla

  Svara
 18. OCH stavas o c h. inte ock. Gick nästan inte att läsa din artikel. Synd att vänsterförespråkare aldrig kan lära sig stava korrekt, det ger ett intryck av att argumenten även är felaktiga.

  Gilla

  Svara
  • Ja – är man inte läskunnig så kan jag förstå att det blir svårt. Nu är jag ju inte någon Astrid Lindgren, som vänder mig i huvudsak till barnen dessvärre, så att jag inte lyckades förklara det som andra förstår är ju beklagligt för dig. Utöver det har det ingen betydelse om och stavas ock eller motsvarande, bägge är rätt. Förövrigt var ditt motargument av en tämligen typisk argumentation när artikel eller argumentationen inte passar. Förvånansvärt att du inte bad mig flytta till Nordkorea dock – men kanske du glömde av det i upphetsningen ock avsaknaden av argument.

   Gilla

   Svara
 1. Alliansens grundläggande strategi är att odla myter | Björn Alvebrand
 2. Fördömt fusk och förlåtet | eaqhan
 3. Ungdomar påstås sjukskriva sig för bland annat bakfylla i en allt högre grad menar forskare på IFN!!!!! | BJÖRN ALVEBRAND
 4. Är det inte dags att inkompetensförklara Alliansen? | BJÖRN ALVEBRAND
 5. Reinfeldts ”landsfaderambitioner” håller på att vissna. | BJÖRN ALVEBRAND
 6. En sjuk sjukförsäkring som gör sjuka sjukare….. « BJÖRN ALVEBRAND

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: