Rika äro arbetssamma medan fattiga äro lata.

M-loveModeraternas politik går i praktiken ut på att skydda förmögenheter med argumentet att rika är arbetsamma och fattiga är lata. Underförstått att de –  eftersom de är arbetsamma – ska ha lägre skatter, bättre boende, bättre sjukvård, bättre skolor och högre status. En städerska eller vårdbiträde som arbetar heltid och ofta på sämre arbetstid – kvällar och nätter – är således i Moderaternas sinnevärld lat. En sådan förtjänar alltså högre skatter, sämre boende, dålig sjukvård, dåliga skolor för sina barn och lägre status. En som är ”lat” ska bli inspirerad av arbetsamma och arbeta hårdare för att uppnå denna eftersträvansvärda ”arbetsamhet” – att direktörerna i de flesta fall genom att födas in i rätt socialgrupp, uppnått sin ”arbetsamhet” – upplyser man inte om! Moderaternas reformpolitik är bara gamla avdammade 1600, 1700 och 1800-tals idéer. Att sedan ha fräckheten att kalla dessa gamla idéer för nya och fräscha – samt därutöver kalla sig ett arbetarparti – ger väl en ganska god aning om deras trovärdighet.

Klassisk liberalism, även känd som laissez-faire-liberalism, nyliberalism eller libertarianism är en politisk skola som betonar vikten av privategendom, naturrätten, begränsning av statligt inflytande, försvar av politiska rättigheter, ekonomisk politik med stark betoning på fri marknad och individuell frihet. Den klassiska liberalismen skiljer på stat och samhälle, där stat anses vara tvång medan samhället anses vara en frivillig sammanslutning. Statens uppgift ska därför begränsas till att endast omfatta polis, militär och ett domstolsväsende, för att upprätthålla individens rättigheter – så kallad nattväktarstat. Liberalismen ser sig som motståndare till keynesianism och statliga ingripanden i ekonomin, där man i stället förespråkar lägre skatter och färre statliga regleringar. Sammanfattat kan sägas att moderaterna hyllar den individuella friheten i följande meningar;

 • Inget socialt skyddsnät
 • Inga kommunala skolor
 • Privata universitet
 • Enbart privata sjukhus
 • Centralbankerna privatiseras
 • Guldmyntfot återinförs (Snacka om 1800-tal)
 • Privatisering av vägar
 • Sjukförsäkringen blir en individuell försäkring
 • Alkoholförsäljningen ska privatiseras
 • Bostadsmarknaden privatiseras och hyressättningen blir helt fri

Låt oss titta på hur borgerliga regeringar lyckats regera landet under de fåtal gånger det haft makten. Den borgerliga valsegern 1976 breder  massarbetslösheten ut sig för första gången efter andra världskriget i Sverige. Från 1,6 % 1976 stiger den till 3,2 % 1982. (Källa SCB).  Tillväxten avstannar. Den var 1,1 % i genomsnitt fram till 1982, den lägsta tillväxten hitintills efter andra världskriget.Resultatet av det borgerliga regerandet blev ett minus på 100 miljarder i statsbudgeten. 1982 bildar Socialdemokraterna regering och arbetslösheten minskar igen. Tillväxt och framtidstro präglar dessa goda år.  Tillväxten tog fart och växte till 2 % i genomsnitt fram till 1991. 1991 får vi en ny borgerlig regering och en ökning av arbetslösheten med 176 % under regeringsperioden. A-kassan sänks  i förhållande till den lön man hade vid arbetslöshetens början – ingen som helst positiv effekt på arbetslösheten! Räntorna steg till en topp på 500 % den 16 september 1992. Statsskulden rasar iväg och vi blir fattigare. Konkurserna ökar och 500.000 personer mister sina arbeten. Man lyckades med konststycket att åka rutschkana rätt ner i ränteträsket och tillväxten blev -0,4 % – ett bottenrekord i Sverige. Resultatet av det borgerliga regerandet blev ett minus på drygt 1200 miljarder. Återigen får en Socialdemokratisk regering rycka in och styra Sverige ur krisen. Räntorna sjunker och tillväxten blir 2,9 % i snitt mellan 1995-2004. Den så kallade ”novemberrevolutionen” 1985 anses ha bidragit till regeringen Bildts ekonomiska fiasko – men det är inte hela sanningen. (Källor är Peter Antmans De galna åren – journalistik åren 1990-1995 Kapitlet Tillbaka till framtiden. och Regeringens proposition 2004/05:100.)

I augusti 1992 sa dåvarande moderata statsministern Carl Bildt – nu är Sverige på rätt väg!!!! Tre månader senare var flera hundra tusen människor uppsagda. År 2008 sa en annan moderat – Reinfeldt –  samma sak som Bildt 1992. Historien upprepar sig. Jag läste igenom regeringens plan för att minska arbetslösheten och slogs av att de i princip inte tänker göra någonting. Arbetslöshet är ju en brist på arbeten och den löser man genom att skyffla arbetslösa genom olika faser för att förtala och stigmatisera de arbetslösa i den sista fasen. Arbetslösheten enligt Eurostat perioden 1991 – 2012. Summerat har de borgerliga regeringarnas politiska åtgärder skapat arbetslöshet snarare än att minska densamma.

Skatter – det som för framförallt moderater betraktar som ett rött skynke och som väl skall sänkas snarare än höjas.  Men så är det naturligtvis inte – kommer skatter till fördel för medborgarna i olika sammanhang då tar man helt enkelt bort dom eller höjer dom. Exempel på skatter som höjts respektive tagits bort under alliansen är följande;

 1. Sätta skatt på Hem-PC med 2400 kr per år och pc
 2. Sälja ut statligt ägda företag
 3. Minska arbetsmiljöforskningen
 4. Sätta högre skatt på snus
 5. Skatt på trafikförsäkringen med 32 % 1 Juli 2007
 6. Skatt på trafikförsäkringspremien 22 %  1 Juli 2007
  • Höjningen av kostnaden av trafikförsäkringen blir i snitt 700 kr per år och bil.
 7. Lägre a-kassa högst 680 kr per dag
 8. Lägre sjukkassa för alla. Vid arbetslöshet högst 486 kr per dag.
 9. Högre avgifter för a-kassan
 10. Inget avdrag i deklarationen för den fackliga medlemsavgiften
 11. Den som är handikappad, arbetslös eller sjuk och skriver fel på en blankett. Kan efter den 1 augusti dömas till 1 års fängelse eller dryga böter. Om de bedöms ha varit grovt oaktsamma. (Se bidragsbrottslagen)
  • Försäkringskassa och arbetslöshetskassa blir skyldiga att anmäla den som inte fyllt i en blankett korrekt till polisen för utredning. Polisen utreder sedan om oaktsamheten varit grov.
  • Oaktsamhet betyder: att syftet inte behöver vara att lura till sig pengar, utan bara att man varit oaktsam. T.ex. om en synskadad fyller i blanketten fel.
  • Fängelse är bara aktuellt om den som varit oaktsam, har tjänat på att vara oaktsam. Om man har förlorat pengar på sin oaktsamhet så läggs fallet ner.
 12. Arbetslivsinstitutet läggs ner.
 13. Arbetsmiljöverket får minskade anslag med 157 milj
 14. Böterna för förseelser i trafiken höjs kraftigt.
 15. Länsarbetsnämnderna läggs ned
 16. Lägre sjukpensioner (aktivitetsersättning) så att sjukpensionärerna ska blir motiverade att arbeta. Det gör väl inget att du sitter i rullstol och är helt förlamad, bara du blir motiverad så kan du gå! Halleluja! Borg tror att han är Jesus och kan bota de lama och lytta och det bara genom att ge dom mindre pengar. Vad behöver vi läkare till när vi har Anders Borg.
 17. Lägre ålderspension för långtidssjuka. Hela deras *Antagandeinkomst av tjänst räknas inte när man beräknar deras pension.
  Socialdemokraterna har visst lyckats få en uppgörelse med regeringen om att de ska ta tillbaka det här förslaget.
 18. Från årsskiftet 2007-2008 så höjs skatten på snus ytterligare en gång med 37 %. Men för att höjningen inte ska märkas så mycket, så minskar man innehållet i dosorna med 10%. Så prishöjningen blir bara 10-13 kr per dosa.

Förslag som inte gått igenom

 1. Ett förslag i EU som vår finansminister gillade var en höjning av ölskatten på 31 %. Men tyskarna lade in sitt veto mot detta. Finansministern Anders Borg: ”Det är bättre att de arbetar än att de super”. Jag tror inte att han menade direktörerna.

Förslag från moderata riksdagsledamöter.

 1. Arbetsgivaren bestämmer hur mycket övertid du ska arbeta. All reglering genom avtal eller lag av arbetstiden försvinner.
 2. Kollektivavtalen försvinner och ersätts av enskilda avtal
 3. Arbetsskadeförsäkringen privatiseras
 4. Arbetsförmedlingarna privatiseras
 5. Högre a-kasseavgift ju fler som är arbetslösa i a-kassan.
  • Det innebär att i de fackförbund där man har många som arbetar i tillfälliga arbeten eller där man har många behovsanställda, kommer att ha högre avgifter. I praktiken  låglöneyrken där man är som moderaterna kallar det ”flexibel”.
 6. Högre bensinskatt

Men det finns även förslag som inte är höjda skatter

 1. 50 000 kr i avdrag för den som vill ha tjänstefolk t.ex. en kokerska, städerska, barnflicka eller snöskottare, snart också läxhjälp. (RUT avdrag)
 2. Lägre fastighetsskatt
 3. Ingen förmögenhetsskatt utom för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
 4. Ingen förmögenhetsskatt på tillgångar i ett företag
 5. Skatten på cigarrer bibehålls på nuvarande nivå
 6. Skatten på champagnen och konjaken höjs inte heller
 7. Jobbskatteavdraget som ger mer i börsen ju mer du tjänar. (Ska ge mer pengar till den som arbetar mer, enligt regeringen. Så enligt dom så arbetar direktörerna mer än städerskorna.) Den som tjänar mer får mer i jobbskatteavdrag i kronor räknat.Jobbskatteavdrag är skattesänkning i detta fall riktade skattesänkningar där sjuka, arbetslösa samt pensionärer är undantagna skattesänkningar.
 8. Pensionärerna får ingen sänkt inkomstskatt! (De gör ju ingen arbetsinsats, så varför ska de ska ha sänkt skatt? Enl. Anders Borg)
Referenser

Högre bensinskatt (Intervju med Anders Borg) SVD

Om Arbetlivsinstitutet och arbetsmiljöverket i Dagens Arbete

10 slag mot oss anställda

Bidragsbrottslag

Så här ser det ut med en moderatledd regering.

%d bloggare gillar detta: