Fas3 – den cyniska arbetsmarknadspolitiken.


Fas3 eller sysselsättningsfasen är inget annat än ett cyniskt sätt att utnyttja människor på. Cynismen förstärks dessutom av att man låter mer eller mindre obskyra anordnare få betalt för att hålla arbetslösa i förvar för att där bli utnyttjade med allehanda arbetsuppgifter – helst sådana arbetsuppgifter ingen annan vill befatta sig med. Inte någon stans i världen existerar något liknande. Fas 3 är den sista fasen i arbetsmarknadsprogrammet Jobb- och utvecklingsgarantin (JUG). I fas 3 hamnar långtidsarbetslösa som först avverkat sina 300 dagar med a-kassa och därefter 450 dagar i faserna ett och två. I fas 3 måste deltagarna delta i en ”sysselsättningsåtgärd” hos en arbetsgivare – ”anordnare”– på heltid för att behålla sin aktivitetsersättning. Varför hamnar så många – drygt 32.000 idag 2012 –  i Fas3?  Resultatet av misslyckanden i de första faserna blir att allt för många hamnar i fas 3.  Kan det vara så att Arbetsförmedlingen inte har tid att hantera alla de som befinner sig i Fas1 och 2? Att man helt enkelt gör det lätt för sig och hellre skyfflar över de arbetslösa i den sista fasen av bekvämlighetsskäl?

Enligt Anders Forslund –  som är biträdande chef på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU – är det stora problemet att de flesta i fas 3 mycket väl skulle kunna hitta en anställning.

Den här konstruktionen får sig en rejäl törn när ingen på goda grunder kan hävda att det man gjort i fas ett och två är allt som man överhuvudtaget kunnat. Och det finns mycket som tyder på att så är inte är fallet. Mätningar visar på ganska låg aktivitet i Jobb- och utvecklingsgarantin. Vi gjorde en studie som visade på väldigt låg handläggartäthet. Det är så många arbetslösa per handläggare att de inte kan hinna med mycket mer än att bokföra dem i datorn, Man kan diskutera om det är rimligt överhuvudtaget att man löpande får betalt för att någon finns på en arbetsplats. Det skulle i någon mening betyda att man tror att personen har negativ produktivitet. Det vill säga att personen genom sin blotta närvaro bidrar till att arbetsgivaren förlorar 5 000 kronor i månaden. Det är inte så sannolikt, säger han.

Det som Anders Forslund säger är att de som – ett faktum – får betalt för det arbetsuppgifter den arbetslöse genomför är stigmatiserande i sig. Den stigmatiseringen har företrädare för den moderatledda regeringen inte varit sen att utnyttja i olika sammanhang. Man bortförklarar sina misslyckande med att de som befinner sig i Fas3 – av många betraktad som en slutstation – är socialt missanpassade, handikappade, sociala och fysiska problem är vanliga bland de som befinner sig i Fas3. Här hjälper man villigt till med att förklara för potentiella arbetsgivare att – akta er för arbetslösa i Fas3 – samtidigt som man ger uttryck för att det är viktigt att dessa personer verkligen kommer ut på arbetsmarknaden. Är det inte en konstig logik? Samtidigt ger man ytterligare uttryck för att de som klagar har verkligen ingenting att klaga över då man gjort allt vad som är möjligt för de arbetslösa i de två tidigare faserna. Har man verkligen gjort det? Inte om man får tro på forskningen inom området.

Floskelparaderna tycks inte ha en ände när de kommer från moderaterna. Cecilia Widergren (M) riksdagsledamot uttrycker sig på nedanstående sätt;

Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och har samma människovärde – med olika drömmar och egna beslut att fatta. Alla ska ha rätt till respekt för sin person och sina
känslor. Ur detta kommer frihetstanken. Frihet under ansvar, med fokus också på ansvar framför allt för andra. Hjälp och stöd efter behov är avgörande för att frihet också skall vara möjligt för alla. Socialpolitiken utgör samhällets yttersta skyddsnät för att ge trygghet och stöd till de människor som av olika anledningar hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Samhällets skyddsnät ska så snabbt som det är möjligt utifrån individens förutsättningar hjälpa människor att bryta utanförskap och bidragsberoende. Ingenstans är arbetslinjen viktigare än när det gäller arbetet med att få tillbaka de människor som hamnat i utanförskap Moderaterna och alliansregeringen har stort fokus på detta.

Var och en kan säkert bedöma huruvida hennes floskler äger någon som helst sanning i praktiken.

Vilka är det då som befinner sig i Fas3? Enligt riksdagens egen utredningstjänst (RUT) visar att 60 procent av deltagarna är under 55 år. 22 procent har högskoleutbildning. 70% har avslutad gymnasieutbildning. Majoriteten av dem som är med i fas 3 har mer än tio år kvar i arbetslivet.  Citerar här TCO tidningen;

”Mikael Persson, 39, får inte starta företag, utbilda sig eller konkurrera med andra på arbetsmarknaden. Han är nämligen verksam i Fas 3.”

– Systemet begränsar ens kreativitet, säger han.

– Här sitter civilingenjörer, matematiker, journalister och byggnadsarbetare. Det är en stor kunskapsbank som inte kommer till nytta. Många har gett upp, de känner att det inte är någon idé och sitter bara av tiden. Men jag har inte gett upp än, säger han.

Själv är Mikael webbutvecklare och kommunikatör, med 160 högskolepoäng Samhälls- och kulturanalys från Linköpings universitet. Och han tycker att reglerna är mycket begränsande.

– Du ska göra det som normalt sett inte görs och får inte konkurrera med någon på arbetsmarknaden. Vi får inte vara i utbildning, göra praktik eller starta företag. Vad blir det då kvar? Att koka kaffe är inget man får jobb på, säger han./…/

– Vi får bara veta från Arbetsförmedlingen vad vi inte får göra och skulle de komma på att vi bryter mot reglerna förlorar man sin ersättning och sedan sin plats. Det är så mycket jag vill göra, men jag känner mig kvävd. Det här gynnar i stället den som vill sitta och googla hela dagarna.

Regeringen har gått emot sin egen arbetslinje. Människor som står utanför arbetsmarknaden behöver nya kunskaper och referenser. Men nu får de ingen utbildning och får inte lära sig något nytt.

En annan Fas 3-deltagare, tidigare  miljöchef och byrådirektör på bland annat SCB, berättar så här i Jusek-tidningen – citerat;

Man förlorar allt i Jobb- och utvecklingsgarantin. Jag har varit politiskt aktiv på fritiden men får inte vara det längre eftersom jag då inte står till arbetsmarknadens förfogande. Mitt uppdrag som nämndeman vid Migrationsdomstolen får jag behålla på nåder. För mig är praktiken meningslös. Jag kan inte överleva på de här pengarna och sysselsättningen kommer aldrig att leda till en anställning. Och att hitta en praktikplats som passar min kompetens är jättesvårt. De arbetsgivare som är seriösa vill inte ha något med Fas 3 att göra.

Hur väl stämmer det då – det som moderata företrädare brukar påtala –  att en stor andel av deltagarna i Fas3 är dels lågutbildade dels socialt missanpassade?  Nu vet vi att det finns moderater som finner en lust i att nedvärdera andra. En i mängden är Tomas Böhlmark som dels skriver på sin blogg att en större andel av de som befinner sig i Fas3 är socialt missanpassade – ja ni vet han som beskrev Nalin Pekgul (S) för ”klappturk” Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är inte så mycket sämre hon – drar sig inte för att kränka andra med allehanda vokabulär, detta är genomgående vad avser moderata uttalanden om de arbetslösa.Allvarlig kränkning, och man åstadkommer i och med detta att andra också tror, att de som anvisas till Fas 3 verkligen är i samhällets bottenskikt, människor som är handikappade, störda eller förståndshandikappade. Detta är en makaber kränkning. Det bryter ner självkänslan, i tvånget att gå och vara nånstans eller sitta av tiden och vantrivas. Människor passiviseras mot att göra andra bättre engagerande saker. Men som om detta inte var nog – nu anser moderaterna att handläggarna skall ha tillgång till straffregister över de arbetslösa. Lotta Olsson (M) skriver följande detaljerat över hur man debatterat regeringens propositon om förändring av Arbetsförmedlingens möjligheter att använda straffregister. Jag som trodde Arbetsförmedlingen var till för att förmedla jobb – inte att sitta och söka i straffregistren för att utröna om den arbetssökande också har en noterad lagöverträdelse på sig.

Allt fler företag är starkt kritiska till regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man protesterar främst över bevarandet av Fas3 som de anser förvrider konkurrensen på arbetsmarknaden.  Att det finns undanträngningseffekter av åtgärden förstår alla – utom Hillevi Engström. Att det dessutom försämrar lönebildning på arbetsmarknaden förstår också alla – utom moderaterna och alliansen i övrigt. Så slutsatsen och den fråga som ställs – för vad är Fas3 bra för? Inte för de arbetslösa – inte heller för alla de seriösa företagen. Fas3 är bra för mer eller mindre seriösa anordnare som tjänar storkovan på de arbetslösa – ett modernt slaveri och en ytterligare fråga som är berättigad – hur väl stämmer dessa slaveriåtgärder med den International Labour Organization (ILO) regelverk.

Ett gott råd till den moderatledda regeringen och då främst arbetsmarknadsminister Hillevi Engström – lägg ner Fas3 innan du skämt ut dig allt för mycket.

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Jag kan inte försvara alla som befinner sig i fas 3 även om det är ett genomruttet system. Det är få om ens någon som försvarar fas 3 där 15% sägs gå vidare möjligen till någon osäker lönebidragsanställning.
  Jag tror inte heller S sitter inne med ”lösningen” även om med tillskutande medel vill uppgradera perversiteterna.
  Det enda riktiga är anställningar med LÖN och samma villkor som den ”reguljära arbetsmarknaden”. ORSAKER till att hamna i fas 3 kan vara flera grundläggande orsaker men tycker INTE man ska blanda kreti och pleti i ett system där förhållandena är så olika.
  Det är en sorteringsmaskin byggd på godtycklighet, som gör anordnarna till ”coachen” inte AF:s förmedlare. Det är utifrån vad anordnaren som får ersättning 5000kr i månaden finner lämpligt som KAN vara avgörande för fortsättningen för den placerade.
  Här behövs en rejäl reformering av AF där den personliga kontakten bör finnas främst och naturligtvis bättre kontakter med näringslivet och vad de har för behov samt landsting och kommuner som idag har det lika tufft .
  Signaler kommer att konkurserna ökar, hushållens skuldbörda ökar samtidigt befinner sig en stor del av de skuldsatta i ett system med bara FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Det lägger alltså dubbel börda för den placerade. Dels jobba för ingenting, dels se avierna komma som inte kan betalas.
  AVSKAFFA FAS 3 OMEDELBART och placera inte alla i sorteringsmaskinen som ett lotteri där statistiken visar att bara 15% går vidare medan resten drar nitlotterna.

  Gilla

  Svara
  • Pierre! Det finns inget att försvara vad avser Fas3 – inte ens syftet – ett syfte som inte kan uppnås så länge man inte ger människor andra incitament än att skuldbelägga samtliga arbetslösa. Fas3 är inte ens rehabiliterande.

   Sen tror jag du har felaktiga uppgifter vad avser det du anger som 15% – så stor är nämligen inte avgången från Fas3. Det riktiga är 1.5% varav ca 30% av dessa går för tidigt uttagen allmän pension, några överger åtgärden av andra skäl än jobb samt någon liten andel som trots inlåsningseffekter de facto lyckas med konststycket att få en varaktig anställning.

   Vad avser Faserna ett och två är avgången betydligt bättre även om man nog får anse att 15.3% är en svag avgång för ett riktigt och varaktig anställning. Varaktig anställning räknas en anställning som är längre eller lika med 6 månader.

   En majoritet av de som befinner sig i Fas3 är under 50 år – många högskoleutbildade och en ytterligare majoritet har gymnasieexamen. Resterande andel kan anses ha för dålig utbildning några som klassas av Försäkringskassan som sjuka och egentligen inte har där att göra. Generellt kan sägas att många har för gamla utbildningar och behöver därför uppdateras mot de krav som näringslivet ställer – och det är här som Socialdemokraterna vill få en förbättring genom att dels erbjuda de som inte har en gymnasieutbildning en sådan – andra skall få en uppdatering av sina för gamla kunskaper – vi jämför hur företagen fortbildar sin egen personal – arbetslösa har inte den möjligheten. Andra – främst de som är unga och de som har högskoleutbildning skall få anställningar mot – i vissa fall 85% lönesubvention andra med 100%. Vad är bättre? Fas3 eller lönesubventionerad anställning under ett år med möjlighet att fylla på sitt CV och därmed öka chanserna för en riktig anställning? Vad är bättre – en uppdaterad utbildning gemensamt med en lönesubventionerad anställning på deltid – eller Fas3 som inte medger något av detta?

   Utbildning är alltid bättre än ingen utbildning – här har Socialdemokraterna helt rätt i sin bedömning. Utöver detta vill man ge de arbetslösa en bättre ekonomisk förutsättning än den nuvarande. Att inte se andra ekonomiska förutsättningar än det som socialförvaltningarna kan erbjuda under lagstiftade förutsättningar är i sig ett trauma minst lika stor som att gå arbetslös.Att satsa stort på rehabilitering och arbetslöshet blir alltid ett plus för staten hur man än vrider och vänder på det.

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: