Alliansen har låst rodret med en kurs som bär rätt mot grund.

Vi läser braskande rubriker i – inte minst Aftonbladet”Reinfeldt dömer ut den rödgröna majoriteten” författade av ingen mindre än de fyras gäng själva – med katastrofsiffror och undergång om Socialdemokraterna kommer till makten. Samtidigt som en varselvåg sprider sig med oroande fart över Sverige och detta i sammanhanget försämrad A-kassa, försämrad sjukersättning, en i alla avseende skapad otrygghet i samhället. Reinfeldts agerande – skapa kilar mellan de tre oppositionspartierna tyder på – dels att Reinfeldt är oerhört stressad av oppositionen – dels på att alliansen vill bibehålla blockpolitiken. Detta har varit ett underförstått argument allt sedan det rödgröna samarbetet sprack under Mona Sahlins partiledarskap. Anledningarna till detta skall jag inte närmare gå in på – det har penetrerats med all sin tydlighet i media tidigare. Stefan Löfvén har dessutom sagt ett flertal gånger att det är väljarna som bestämmer och hur en eventuell regeringskonstellation kommer att se ut får vi veta i sinom tid före valet – och vilka frågor som kommer att vara det viktigaste inför valrörelsen är naturligtvis jobben jobben och jobben – ett i dagsläget klokt beslut.

Reinfeldts och de övriga alliansföreträdarna enda argument är – hör och häpna – 200.000 nya arbeten har skapats samt att ”utanförskapet” minskat. Ett ord som i sammanhanget är fullständigt betydelslöst – även om det hade varit en sanning är det en sanning med stor modifikation. Det handlar om att befolkningen har ökat med 375 000 under perioden varför detta inte påverkar vare sig sysselsättningsgraden eller arbetslösheten positivt. Enda anledningen till att man använder sig av begreppet absoluta tal är naturligtvis att det låter bättre än att tala om arbetslösheten – som är det vedertagna – i andel av befolkningen. Det är orättfärdigt gentemot väljarna att siffertrixa som man gör inom alliansen. Man underlåter att påtala de stora problem som följer av den allt för höga arbetslösheten – en arbetslöshet som nu ökar i en rasande takt – och mot den gör man knappast någonting. Detta samtidigt som man lägger den avgjort största satsningen på sänkt bolagsskatt och övriga får småsmulorna. Det står – med all önskvärd tydlighet klart – att regeringen Reinfeldt inte har förstått det allvarliga med deras politik. Sjunkande efterfrågan från omvärlden har lett till att varsel och oro som präglat Sverige under året. Ock hur vill då alliansen motverka detta? Jo statsministern säger följande – och i det sammanhanget skall tydligt noteras ordet ”reformer”;

Nu gäller det att hantera detta och förändra Sverige genom reformer, regeringen har utformat sin budget för att rusta Sverige mot dessa varsel som nu kommer.

Ett synnerligen intressant uttalande från en statsminister som främst satsat på dyra verkningslösa reformer som sänkt arbetsgivaravgift för unga, sänkt krogmoms och nu sänkt bolagsskatt – samtliga åtgärder fullständigt verkningslösa. Reinfeldt påstod även att regeringen satsade på fler högskoleplatser nästa år men sanningen är ju faktiskt den att de minskas med ca 10 000 nästa år – en skolpolitik med ödesdigra konsekvenser – där man skyller på Göran Persson, som slutade som utbildningsminster redan 1991 då högern på nytt satte sig i herresätet och införde både en ny skolreform, fritt skolval och skolpeng, samt försatte statsfinanserna till en nivå som medförde för första gången i historien – en sänkt kreditvärdighet. Att därutöver hävda att Socialdemokraterna ”döljer” sitt egentliga uppsåt med sin budget – en budget som på samtliga punkter – tar ansvar för den allt mer ökande arbetslösheten – är i sammanhanget magstarkt och skamlöst av en regering som själva dolt sin egentliga agenda.  Efter sex år av högerstyre som präglats av stora skattesänkningar, av negativa ingrepp i våra gemensamma trygghetssystem och med en allt högre arbetslöshet förändras sannerligen Sverige och den svenska modellen. Och bara till det sämre. Det är dags för en socialdemokratisk regering att ta över med en politik för jobb, utbildning och trygghet – jobb som kommer att kräva blod svett och tårar ånyo efter att högern fått rumstera med sina nyliberala frihetstänk.

Den klart största reformen– sänkt bolagsskatt – gynnar bankerna och storföretagens ägare men leder inte till fler jobb. Bankerna verkar vara långt mer prioriterade än arbetslösa ungdomar med tanke på storleken på satsningen. Reinfeldt hävdar att det är en nödvändighet för att Sverige ska bli internationellt konkurrenskraftigt. Men en jämförelse visar att Sverige redan nu har väsentligt lägre bolagsskatt än genomsnittet för våra tio viktigaste handelspartners. För att ge några exempel har Tyskland 30 procent, Norge 28, USA 39 och Brasilien 34 procent. Vår nivå på 26,3 procent ligger dessutom nära genomsnittet för OECD:s medlemsländer. Men nu gäller dessa jämförelser den formella nivån på bolagsskatten. Om vi i stället tittar på den verkliga bolagsskattenivån i Sverige är den i praktiken mycket lägre än 26,3 procent. I Sverige har företagen förmånliga avdragsmöjligheter för räntekostnader, avskrivningar, periodiseringar med mera. Skatteverket redovisar varje år hur stora dessa justeringar är. År 2009 hade företag som gick med vinst efter alla avdrag en inbetald skatt på enbart 12,2 procent. Ser man till hela decenniet 2000-2009 var den inbetalda skatten i förhållande till företagens resultat efter finansnetto i genomsnitt endast cirka 15 procent. Det är orimligt att påstå något annat än att det är mycket konkurrenskraftig nivå. Samtidigt har finansminister Borg mage att säga att a-kassan inte ska höjas trots att den urholkats och försämrats kraftigt. Idag får till exempel bara 1 av 10  som har blivit av med sitt heltidsarbete ut 80 procent av tidigare lön. Regeringen har verkligen gjort klart på vilken sida man står.

Har regeringen lyssnat till dessa jobbskapare när företagarpolitiken formulerats? Det förefaller inte så. Många av de hinder företagarna brottas med beror på politiska beslut. Om målsättning är att få bukt med arbetslösheten måste åtgärder som gynnar jobbtillväxten prioriteras. Och det gör man definitivt inte genom att ensidigt sänka bolagsskatten för de stora börsnoterade bolagen och bankerna som ändå gör stora vinster. Inte ens storföretagen är enhälligt positiva till regeringen Reinfeldts storsatsning genom sänkt bolagsskatt – inte minst småföretagarna som är mest kritiska. Det finns idag ett kraftigt stöd för en höjning av taket i A-kassan. Socialdemokraterna vill höja taket till 29.700 vilket skulle innebära att 9 av tio får 80% av ersättningen. A-kassan är den i särklass sämsta inom hela EU området.

Vad var det Reinfeldt sa? Jo med Socialdemokraternas budgetmotion skulle 100.000 jobb försvinna. Ett enbart retoriskt påstående – för hur kan 100.000 jobb försvinna när inte ens 100.000 jobb skapats? Alltid är det väl någon själabevandrad blåmes som hittar någon ljuspunkt i detta – vad vet jag. Reformutrymmet borde egentligen kallas budgetutrymme eftersom det är det utrymme för ofinansierade satsningar som finns i ekonomin och som inte behöver betalas genom besparingar eller höjda skatter. Det är faktiskt grovt missvisande att koppla ihop det utrymme som finns för reformer med det budgetutrymme som uppstår som en följd av att de offentliga utgifterna alltid tenderar att öka långsammare än BNP.  Socialdemokraterna stärker de finansiella möjligheterna genom att avskaffa högerns nedsättning av socialavgifter för unga som redan har ett jobb vilket ger 14,2 miljarder kronor, Socialdemokraterna avskaffar även nedsättningen av krogmomsen som ger 5,4 miljarder kronor samt höjer skatten på alkohol vilket ger 1,5 miljarder kronor. Jobbskatteavdraget blir kvar, men inte på miljoninkomster i S-budgeten vilket ger 1,3 miljarder kronor, en skatt på handelsgödsel ger 0,3 miljarder kronor och avskaffat avdrag för gåvor ger 0,3 miljarder kronor. RUT-avdraget blir kvar, men taket halveras vilket ger 0,1 miljarder.  Detta ger ett budgetutrymme om 23.1 miljarder. Avgår 8 miljarder för sänkt bolagsskatt till genomsnittlig EU nivå om 24%. Socialdemokraterna prioriterar välbehövliga efterfrågestimulanser för tio miljarder. Det är bra och mycket viktigt i en tid med stigande arbetslöshet. Hushållens efterfrågan stärks – bland annat genom en förstärkt A-kassa, Tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas, vilket sätter stopp för utförsäkringarna – och allt det lidande detta förorsakat så många människor, detta förbättrar dessutom kommunernas ekonomier betydligt då försörjningsstödet minskar. Ersättningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningen och taket höjs för 80 procents sjukersättning till 29. 700 kronor. Satsningar på skolan,  klimat- innovationsprogram,  och forskning. Socialdemokraterna anser att budgetutrymmet är ca 18 miljarder – inte regeringens aviserade 23 miljarder –  varför man håller sig inom ramarna utan att spräcka överskottsmålet. Hur högern kan få det till satsningar på några miljoner men dolda utgifter i miljardklassen torde vara en enkel nöt även för en 3:e klassare att räkna på – i synnerhet som hälften av deras satsningar är ofinansierade sådana och som de tvingas låna upp för att genomföra. Socialdemokraternas budgetmotion är en försiktig budget utan lånade pengar.

Vi måste trots allt se till innehållet och vetskapen om att det kommer att ta tid för en ny regering att förbättra de tragiska åtgärder som högern sjösatt. Har gått igenom såväl Miljöpartiets som Vänsterns skuggbudgetar och även om jag skulle ha vissa synpunkter på dessa så är dom betydligt bättre till sin helhet än det som högerregeringen valt. En avveckling av den fullständigt odugliga arbetsmarknadsåtgärden Fas3, vad som i det sammanhanget kommer att bli intressant är alla dessa anordnare som kommer att lida alla helvetes kval men som jag inte kommer att ägna någon tid att beklaga  – men även en sådan åtgärd kommer att ta tid innan de nya åtgärderna kan komma i bruk – detta måste man vara medveten om. Likaså en förbättring av den havererade sjukersättningen kommer att ta tid. Viktigt ändå i sammanhanget är att förändringar kommer att ske bara vi får bort högern från rodret som låst sig på en kurs som bär rakt mot grund. Vi får trots detta vara beredda på ett siffertrixande utan dess like vad avser högerns jämmer och elände över allt som inte passar deras ambitioner – och deras ambitioner har vi kunnat se vart åt det lutar – som sagt rodret är fastlåst med en kurs som bär över grynnorna – vilket för mig osökt till att det saknas miljösatsningar – inte minst i högerns alternativ – men också i Socialdemokraternas budgetalternativ. Ska vi tro på att sådana kommer i ett senare skede då vår ekonomi stärkts? Här tycker jag Miljöpartiet har många bra alternativ som jag gärna sett kunde ha prioriterats. Viktigast ändå är jobben och tillväxten i detta skede då varslen står som spön i backen.

Fick alldeles för en stund tag i detta fantastiska inlägg  – en  anmälan till Europa domstolen vad avser åtgärden Fas3. Rekommenderar varmt er att läsa densamma.

Och för att grusa allas förhoppningar om en förlängd sommar – som även jag själv vill dra ut så långt det bara går  – vill jag påminna om följande händelse som kommer att inträffa natten till den 28 oktober. Det blir dock en sommar nästa år också.

%d bloggare gillar detta: