Högern – Nazisterna och Sverigedemokraterna.


SD bisarra ideologiNazisterna fick makten i Tyskland 1933 på fullt lagligt sätt. 12 år senare hade detta kostat 30 miljoner liv i Europa. Hur kunde detta ske? Partiet hade varit verksam långt innan det 1920 bytte namn från Tyska arbetarpartiet (DAP) till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP). NSDAP ansåg att demokratin och laissez-faire-kapitalism var misslyckade, förespråkada rasbiologiskt ”det tyska folkets rasrenhet” och förföljde de som de ansåg som antingen rasfiender Detta inkluderade judar, slaver och romer samt homosexuella, mentalt handikappade, kommunister, socialister med mera. Judar sågs som roten till all världens ondska, och hölls ansvariga för både kapitalismen och kommunismen. I enlighet med dessa övertygelser organiserade partiet – efter att man tagit makten – och den tyska staten som det kontrollerade – ett systematiskt massmord på cirka sex miljoner judar bland annat. Detta torde idag vara väl känt av de flesta – åtminstone av den äldre generationen.

Partiet kallade sig socialistisk men sanningen var att de istället var nationalistisk konservativa samt väldigt protektionistiska – i likhet med vad Sverigedemokraterna är idag. Tiden fram till 1932 ökade NSDAP i popularitet  – i valet 1932 fick partiet hela 37% av väljarkåren – i nyvalet samma år fick dom endast 32% av rösterna. Det tyska storföretagen donerade stora bistånd till NSDAP . Men trots detta nedgången i opinionen kunde dom bara några månader därefter få oinskränkt makt på fullt lagligt sätt. Hur kunde detta ske?

Den tragiska sanningen är att de tyska borgerliga partierna valde att hjälpa NSDAP till makten. Redan 1932 inledde det tyska Folkpartiet (FDP) samarbete med NSDAP  för att 1933 bilda koalitionsregering tillsammans med NSDAP.  Denna regering satte igång med förföljelser mot socialisterna – socialdemokraterna men framför allt kommunisterna. Tusentals socialdemokrater och kommunister utsattes för förföljelse. När den nya tyska riksdagen träffades den 23 mars 1933 lade Hitler och några av de borgerliga partierna fram ett lagförslag som skulle ge Hitler och nazisterna oinskränkt makt – en lag ”för att häva folkets och rikets nöd” som man kallade det. ”Nöden” definierades som ett hot från kommunismen. Detta lagförslag kallades Ermächtigungsgesetz – Fullmaktslagen. Vid det laget hindrade tysk polis samtliga kommunistiska riksdagsledamöter och många socialdemokrater från att närvara i riksdagen.

Samtliga tyska borgerliga partier röstade ja till Fullmaktslagen. Därmed gav de Hitler både exekutiv och lagstiftande rätt. I en vanlig parlamentarisk demokrati, delas makten mellan regeringen – som är verkställande, alltså styrande – och riksdagen, som är lagstiftande. Genom Fullmaktslagen fick Hitler fullkomlig makt. Den folkvalda riksdagen gjordes betydelselös. Med andra ord avskaffades demokratin och Hitlers nazister fick total makt. Konsekvenserna blev som vi vet fruktansvärda. Fullmaktslagen var själva hörnstenen till upprättandet av den nazistiska diktaturen i Tyskland. Genom denna fick Hitler och nazisterna rätt att stifta och genomföra vilka lagar som helst. Den gjorde det möjligt att krossa fackföreningarna, lagligen upprätta koncentrationsläger, och den gjorde det möjligt att göra utrotandet av judarna helt lagligt. Fullmaktslagen gick igenom med – med benäget bistånd av samtliga borgerliga partier – 441 röster mot 94. De enda som röstat nej till att ge nazisterna denna totala makt var socialdemokraterna. Kommunisterna var – som tidigare nämnts – utestängda från den tyska riksdagen – trots att de var landets tredje största parti med 17 % av rösterna i valet i november 1932.
Vilka paralleller kan vi dra mellan nazismens uppgång i Tyskland och Sverigedemokraternas ökade stöd i väljaropinionen? 1920 hade NSDAP ca 6.5% av väljarstödet detta växte ända fram till 1932 med som mest 37%. En djup depression i Europa med hög arbetslöshet som en följd lade grunden för fascism och nationalistiska konservativa strömningar i Europa. I Tyskland förklarades detta med judarnas allt större ekonomiska intressen som den direkta orsaken mot Tysklands inhemska ekonomiska utveckling. Kommunismen var den andra parten som ansågs vilja förstatliga den tyska industrin – och rädslan bland näringslivet var stor. Förföljelserna mot judar och kommunister blev givna inslag i det tyska samhället. Sverigedemokraterna – ett parti som vuxit ur organisationen Bevara Sverige svenskt (BSS) anser till skillnad mot NSDAP att roten till vår arbetslöshet och svaga ekonomiska utveckling – beroende på den ekonomiska kris vi ser i främst de sydeuropeiska länderna och som drabbar även oss – är den enligt partiet stora ”massinvandringen” särskilt riktad mot  främst mena-länderna – men även invandring i stort. Hitler ansåg att den germanska rasen – till vilket vi själva tillhör – var den ras som var överlägsen alla andra raser. Sverigedemokraterna anser att svenskar är den nationalitet som skall vara den tongivande i alla sammanhang i Sverige och definitionen av svensk har man inte kunnat fastställa i några andra sammanhang annat än att de som känner samhörighet med den svenska kulturen – kultur som innebär ”dans runt midsommarstången, eller andra typiska svenska kulturella högtider”. Svensk kan således en invandrare aldrig bli – oavsett man nu råkar vara född i Sverige eller inte – enligt Sverigedemokraternas definitioner.
Sverigedemokraternas politiska kärnområden  är således kritiken mot det mångkulturella samhället som de menar hotar det nationella arvet och den unika svenska kulturen. Därför förespråkar partiet assimilering av de invandrare som finns i Sverige istället för integration samt en starkt begränsad invandring. Sammantaget kan Sverigedemokraterna i de kulturella, moraliska värdefrågorna anses inta en auktoritär högerposition. Socioekonomiskt intar partiet en centerposition genom att partiet hävdar statens ansvar för allt från försvarspolitik till sjukvård och skola. Partiet beskriver välfärdspolitiken för svenskarna som viktig – men att samhället har begränsade resurser varför man därför måste prioritera. Det finns enligt partiet en motsättning mellan invandring och välfärd – en så kallad välfärdschauvinism. Samtidigt som partiet lyfter fram och ger staten en betydande roll i samhällsekonomin ges den ekonomiska politiken inte en framskjuten position.  Att partiet är fascistisk tillika rasistisk till sin grund – trots de på senare år ihärdiga försök att minimera den bilden – visar de inte minst på alla rasistiska uttalanden – främst förmedlade av kommunpolitiker – men också av högt uppsatta medlemmar inom partiet. Det senaste dagarnas avslöjanden är således inte förvånande utan snarare när detta skulle inträffa. En slutsats är att partiledningen själv är både källan till och summan av just ett sådant beteende. Fascismen  har egentligen inte en sammanhängande teori – betyder inte att den är eller har varit i avsaknad av idéer överhuvudtaget – men väl att deras program alltid har varit ett mediokert ”krimskrams” av olika härstamningar. Istället för seriösa analyser har man presenterat en varierande uppsättning ovetenskapliga abstraktioner som ”folksjälen”, ”rasen”, ”blodet” och så vidare – oftast i kombination med bisarra konspirationsteorier. Omsatt blir rasen och blodet ”Svensk” och folksjälen mångkultur i den sverigedemokratiska ideologin.

SD reklamSom sitt huvudsakliga instrument för maktutövning använder borgerligheten staten, en repressiv institution som ytterst grundar sig på sitt våldsmonopol i form av domstolar, fängelser, militären, polisen och säkerhetstjänsten. Kapitalisterna föredrar utan tvekan att regera med demokratiska metoder, vilket ger stora befolkningssektorer en känsla av delaktighet i de politiska processerna. Av naturliga skäl förfrämligas de flesta människor inför det ekonomiska och politiska styrelseskicket under en diktatur. Kapitalet föredrar alltså demokratin av taktiska skäl, inte principiella. Om – eller snarare när – demokratin inte längre är funktionsduglig som samhällsbevarande system kommer borgerligheten aldrig att tveka inför att styra med diktatoriska och våldsamma medel – om de lyckas är mer en fråga om styrkeförhållanden mellan de politiska systemen. Chansen att socialismen skulle kunna röstas igenom i riksdagen får betraktas som minimal –  i praktiken utesluten. Det vore ensidigt att enbart peka ut möjligheten av ett revolutionärt uppror från arbetarklassen som orsak till borgerlighetens satsning på fascismen. En lika viktig anledning är den ekonomiska krisen i sig. När vinstmarginalerna sjunker har kapitalisterna i stort sett två alternativ – antingen utveckla produktionen med nya varor, ny teknik, bättre arbetsorganisation, nya marknader och så vidare – eller så måste de minska arbetarnas andel av det ekonomiska överskottet, helt enkelt sänka lönerna och höja arbetstempot. Det sistnämnda alternativet kommer arbetarna att slåss mot. Kapitalisterna måste då svara med att knäcka motståndet på ett lämpligt sätt. I relativt lugna tider, som nu i Sverige, räcker det med attacker -antifacklig lagstiftning och så vidare – inom gränserna för vad den borgerliga demokratin medger. Skulle Sverigedemokraterna kunna anammas av en borgerlig regering för att fortsatt kunna styra landet i nyliberal riktning? Svaret måste bli hypotetisk eftersom vi ännu inte står inför en sådan utveckling – men kunde bli en realitet med en växande skara väljare för Sverigedemokraterna. Det skulle i så fall kunna utvecklas på samma sätt som det gjorde i Tyskland under 30 talet – helt lagligt. Det mest sannolika är att Sverigedemokraterna finner sina samarbetspartners hos borgerligheten snarare än hos Socialdemokraterna. Det är av den anledningen viktigt att motarbeta fascismen och rasismen just i dessa tider av hög arbetslöshet och en begynnande nedgång i konjukturen – Sverigedemokraterna har i det förhållandet ett gynnsamt läge och vill vi motarbeta dom måste reala möjligheter för arbetslösheten i landet bekämpas och integrationspolitiken utvecklas samt välfärden utvecklas i gynnsam riktning för samtliga medborgare – innan det är försent.

Note: Det finns en film som jag tror gått på TV någon gång som heter The Wawe. Filmen visar hur lätt man kan indoktrinera ungdomar i högerextremistiska tankar och gjordes som ett experiment i en skola 1981. Länken till denna film finner du här och dessvärre är texten på norska men tror inte att det utgör några större hinder. Håll till godo The Wawe.

Annonser
Lämna en kommentar

21 kommentarer

 1. Ja arbetade i talarna (fotot, fartyget) 76/77. TROR de flesta röstade rött 76, vi var störda av gnistan som gapade om seger. Fartyget är ingen rasistsymbol

  Gilla

  Svara
  • Hej Ingvar!

   Hur kopplar du fartyget – där jag tjänstgjorde åren 71-73 – till en rasistsymbol? Då en stor del av mitt liv varit sjömannens så illustrerar jag blogghuvudet med ett av de bästa fartyg jag seglat i. Jag vill inte gömma min bakgrund utan känner en stolthet i att kunna kalla mig sjöman efter 50 år i sjöfartens tjänst. Vilka som röstade rött eller blått av mina kolleger var ointressant för mig och inget jag propagerade för under min tid. Rasister fans även till sjöss men var lyckligtvis mycket få till antalet och kan inte ens minnas någon som stack ut under alla mina år. Men det vore intressant att veta hur du kopplar fartyget till en rasistsymbol i anledning av artikeln?

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Linda Åberg Luthman

   /  20 november, 2012

  Jag ser Moderaterna som ett större hot än Sverigedemokraterna dels för att de sedan kommer liera sig med Sverigedemokraterna samt att de redan nu för en fascistisk och i ett flertal hänseenden naziztisk politik med sin utsorteringspolitik. Och den politiken är bara början. Om jag vore ni så skulle jag vara bra mycket räddare för Moderaterna än Sverigedemokraterna. I ett framtida perspektiv kommer Moderaterna och Sverigedemokratrena gå ihop (trots nu lögnaktiga dementier om ett icke-samarbete från Moderaternas sida.).
  Så länge som Moderaterna får hållas så kommer utsorteringspolitiken fortgå. Sjuka, arbetslösa, funktionshindrade och fattiga kommer till slut att fösas ihop i reservat övervakade av s. k. ”kapos” alltså- anordnare av aktiviteter via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. ”Arbete ger frihet.”
  De enda som Moderaterna hyllar är friska, hårt arbetande människor, så nog hade de gamla nazisterna i Tyskland klappat händerna om de hade sett vad som sker nu!

  Gilla

  Svara
  • Hej Linda!

   Dina farhågor är inte helt obefogade. Vad vi lärt av historien – nåja, en del av oss i alla fall – är det faktum att fascimen finner sin grogrund i depressioner eller som vi valt att kalla det, lågkonjukturer. Vi har en grundmurad demokrati i vårt land och finner det näst intill uteslutet att den skulle komma på skam. Men även i Tyskland var demokratin väl utvecklad fram till 1932. NSDAP fick i riksdagsvalet hela 37% av väljarkåren men den sittande regeringen utlyste nyval och trots massiva donationer från näringslivet lyckades inte NSDAP få mer än 32% av rösterna. Sedan tidigare hade det tyska folkpartiet anslutit sig till nazisterna och bildade regering med NSDAP. Fortfarande under demokratiska former. Men NSDAP och det tyska folkpartiet lade fram ett lagförslag – den så kallade ”Fullmaktslagen” med benäget bistånd av hela borgerligheten. Fullmaktslagen gav NSDAP oinskränkt makt och rättigheter att stifta all sköns lagar – med denna fullmaktslag ersattes demokratin med diktatur och det gick fort, endast 4 månader tog det att förändra hela det politiska systemet i Tyskland. För borgerligheten var det viktigt att bilda koalition för att bekämpa den höga arbetslöshet som var en följd av den djupa depression som hela Europa led av – dock inte för NSDAP som hade en helt annorlunda agenda. Man ville återupprätta Tysklands anseende av det nederlag som tyskarna led av sedan första världskriget. Depressionen skylldes – inte obekant – på judarna och kommunisterna, den senare blev – trots att de var Tysklands tredje största parti med sina 17% – uteslutna från allt riksdagsarbete. Många Socialdemokrater – förövrigt det enda parti som röstade nej till fullmaktslagen – blev också uteslutna. Så fort lagen trädde i kraft började jakten på judar, kommunister, socialdemokrater, halta och lytta som sattes i koncentrationsläger runt om i Tyskland. Resten vet vi – 6 miljoner dog i koncentrationslägren och över 30 miljoner europeer dog i kriget som startades med Nazisterna ockupation av Polen 1939. Nu blir det lite hypotetisk. Ponera att Kristdemokraterna och Centern mister sina mandat i riksdagen 2014. Vi spekulerar vidare att Sverigedemokraterna ökar i väljarstödet – det räcker med ytterligare 10 – 12% från dagens opinionssiffror samt att moderaterna går fram med några procentenheter. Helt plötsligt ser moderaterna en möjlighet att regera vidare med Sverigedemokraterna i koalition och vi har genast en utveckling liknande den i Tyskland 1932. Vill Sverigedemokraterna – som det fascistiska parti de är – avskaffa demokratin och Moderaterna säger nej – då har vi antingen ett nyval eller att moderaterna går med på kravet för att kunna regera vidare. Hur illa jag än tycker om moderaterna och deras politik förbehåller jag mig ändå rätten att tro på att moderaterna aldrig skulle gå med på en sådan uppgörelse med Sverigedemokraterna – men man vet aldrig som sagt. Det finns och har funnits fascistiska tendenser inom moderaterna sedan lång tid tillbaka i historien. Så jag betraktar Sverigedemokraterna som farligare för vår demokrati än vad moderaterna skulle vara. Sist men inte minst låt oss hoppas att vi får en mer human regering 2014 samt att Sverigedemokraternas inflytande kraftigt reduceras eller helt upphör.

   MVH
   Björn Alvebrand /SAP Solna

   Gilla

   Svara
 3. Per Kvist

   /  18 november, 2012

  Att en naken galen man var på ett möte med kommunisterna gör inte herr Göring mindre skyldig till riksdagshusbranden som låg under hans kontroll.

  Stalin och Hitler var två nickedockor som båda gick britternas ärenden.
  Överraskad? Ja, ingen har velat skriva om detta, men man kan lätt inse det om man läser historia ur ett biografiskt pespektiv.

  Min källor är många. 5 biografier om Lenin. En autobiografi av Chrustjev. Militärhistoriska biblioteket. 2 biografier om Rosa Luxemburg. Boken om de tre kusinerna (som egentligen var fyra).

  Många har varit rusikgt nära sanningen då man hävdat att britterna vi banksystemet de facto stödde Hitler, Och de stödde Stalin då det var dags.

  Få har funderat på detta; OM det var en iscensatt teater från början till slut (1905 till 1945. Tja det löper vidare än idag)

  Vem var isåfall skyldig? Vem hade motivet?

  Jag kan dra det i en hårt kronologisk ordning kort:

  1. Första ryska revolutionsförsöket skrämde livet ur drottning Victorias lilla släkt, särskilt kretsen kring Nikolaij den andre av Ryssland. Han var kusin med George V av England och kejsar Wilhelm II av Tyskland. Vi talar Imperiet. Det Brittiska Imperiet.

  2. 1914 är allt inställt och klart. Vilka var måltavlorna? Jo den organiserade arbetarerörelsen. Hotet mot monarkiet. De var för republik och det doftade krut lång väg.

  3. I Ryssland hade den andra revolutionen lyckats i februari 1917, och de hårdföra bolsjevikerna grep makten efter valförlusten i Moskva i oktober 1917.
  1918 mördas Nicky, kejsar Wilhelm har flytt Tyskand som krigsförbrytare, och Imperiets släkt har bytt namn från Coburg Sachen of Goetha till Windsor (1916). Den fjärde kusinen, Charles Edward, eller Karl Edvard som morfarn till vår kung Carl XVI Gustav hette, ”skjuts in” i Tyskland som kommande regent. Han var utsedd att ta över efter Wilhelm II, men man behövde den absoluta makten först, och detta användes korpralen Adolf Hitler som en brittisk talangscout hittade i en ölkällare i München. Nu satsade man ALLT på den lille mannen med den karismatiska utstrålningen. Karl Edward installerades på borgen i Coburg och Hitler hälsade på och bugade sig till knäna. Karl Edward var en av de mest inbitna nationalsocialisterna, som t.o.m. hyllade nationalsocialismen på rättegången i Nürnberg. Han fick 18 månaders fängelse men löstes ut tidigt av sina kontakter. Han hade ansvarat bakom kulisserna för Eutanasiaprojektet och nazifierat Tyska röda korset.

  4. Trots stöd från Stalin, klarade inte Hitler av Barbarossa-operationen. Det ryska folket var för starkt. De hade självgående generaler, Zjukov, Chrustjev som inte hade en blekaste aning om den brittiska komplotten. I panik började britterna istället överge Hitler och stödde istället Stalin via Archengelsk och Murmansk, med bl.a. 4000 stridflygplan av originalmärket Hawker Hurricane, som ändrade namn i ryska händer. Det var hyfsade träflygplan och Stalin vann kriget. Stalin var absolut ingen kommunist, han var av samma skrot och korn som nazisterna och gangsters i största allmänhet. Han utnyttjade däremot Lenins geni för att med kommunismens kuliss göra sig märkvärdig. Lenin skjöts som bekant 1918 men dog inte förrän 1923 av skador från de tre kulorna. Vem som var ansvarig kan man bara gissa, men britterna är officiellt ”sponsorer” till mordförsöket.

  5. I den här sörjan planeras även för Palestinas framtid, och judarnas behandling syftar till att skapa ett ”förlovat land” enligt Torahn (bibeln), och britternas kommande ”militära muskler” skall vara de första som erkänner staten Israel. Och så har imperiet en hålhake på dels Suezkanalen och dels de största oljereserverna.

  6. Stora delar av tyska folket går på Hitlers propaganda. Hela projektet styrs lysande mot den absoluta makten, men få vet om vad som komma skulle: Ett nytt kejsardöme i Tyskland. Det är just det här som de smarta nazisterna vet om. De är ute efter arbetarklassen precis som britterna var.

  Skall vi kola statistiken?

  1914 – 1945 ca. 100 miljoner arbetare förmås att injecerade med psyk-giftet ”nationalism” marschera ut på slagfälten och mörda varandra. ca 100 miljoner dödsoffer totalt.

  Stalin. Direkt när Lenin dog och Stalin grep den absoluta makten i Sovjet började han med att utrota alla Lenins förljeslagare och socialister i största allmänhet.

  Hitler. De första som Hitler internerade i det första koncentrationslägret, som dessutom var byggt på tysk mark, var socialisterna. Och de ”våldsamma” kommunisterna.

  Mao. Såg upp till Stalin, liksom Stalin såg upp till Hitler. Här har vi roten till politiken med personkult som senare associeras felaktigt till socialism och kommunism, Än idag lever personkulten vidare i länder som Nord-Korea.

  Östtyskand. Ytterligare en källa till totalhavererad historieskrivnig,
  När Stalin fick råda över Östtyskland efter WW2, hade han problem. En hel nation med tysktalande befolkning måste hållas ordning på. Vad göra? Jo han rekryterade officerer från sina fångläger där tyska nationalsocialistiska officerer var vanligare än något annat.
  De fick ta kontrollen under Ulbricht och de andra gubbarna. Så föddes Stasi som var en utveckling av Gestapo. Det hade inget med socialism eller demokrati att göra. Och vårt Vänsterparti förstod inte ett vitten av vad de sysslade med.

  Men USA förstod mycket tidigt. När CIA såg vad Stalin sysslade med i Östtyskland, slutade de att jaga krigsförbrytare, och rekryterade istället officerer de hittade till USAs armé. Men hur skulle de få in dem i USA? Jo man blandade ihop dem med raketforskarna i det s.k. ”Operation Paperclip”. Så fick vi härliga mänskliga typer som växte in och blev ledande i USAs armé. Idag har USA 800 militärbaser runtom planeten,

  Britterna är Imperiets hjärna, och USA är dess muskler.

  Gilla

  Svara
 4. Bra. Jag blir förfärad över dagens okunskap. jag har – helt felaktigt har det visat sig – tagit den för självklar. Jag har inte förstått att jag fick den med bröstmjölken eftersom min mamma tvingades fly under WWII. Två mörka krafter jagade henne. Inte för att hon eller min mormor var farliga, utan bara för att de råkade vara ivägen. Först Ryssarna/Stalin, sen tyskarna/Nazisterna.

  Vi har ett styvt jobb framför oss att belysa vår närhistoria för att hjälpa vår samtid att göra förnuftigare val. Mänskligare val. Fredligare val.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Tack Anders?

   Ja din reflektion är säkert generell för samtiden – historielösheten är kanske det farligaste av allt egentligen – och de som förespråkar en syn på historien som tämligen ointressant för framtiden kanske är det allra farligaste. Min avsikt är ju att visa på hur fort det kan gå. Det tog i princip ca 50 år innan grogrunden för fascistiska tendenser började växa ånyo i Europa och även i Sverige med främlingsfientliga organistaioner och ett parti som på demkratisk grund lyckats ta sig in i parlamentet. Det är min förhoppning att man börjar här och nu för det samhälle vi åser idag skrämmer mig med det eskalerande våldet på gator och torg orsakad av politisk frustration över en oförmåga att hantera dels arbetslösheten dels integrationsfrågorna. Fascismen söker sin grogrund i ett oroligt samhälle där allt fler känner sig utanför.
   Tack för din kommentar

   MVH
   Björn Alvebrand / SAP Solna

   Gilla

   Svara
 5. Thor Nielsen

   /  18 november, 2012

  I think you forgot to mention that the reason for kicking out the communists, was because they burnt down the Reichstag. Its funny how people like you pick out those things in the history you see fit, and leave out the important parts. Well done telling the truth…

  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Reichstag_fire

  Gilla

  Svara
  • Thanks Thor!
   The spirit of my blog post was not to write a history book about the Nazis, but rather to explain the seeds of fascism and dictatorship in bad economic times with high unemployment as a result.

   Kindly
   Bjorn Alvebrand / SAP Solna

   Gilla

   Svara
   • Thor Nielsen

     /  18 november, 2012

    Well, you dont need to write a full book to explain why the NSDAP threw out the communists. Yes, its part of how they came into power, but thats more a coincidence than ”evil”. For someone that dont know about history, they might not understand why they did what they did, for any other reason than ”oppressing” and using ill means to gain power.

    But its true, alot of the reason why the people, in a democratic way put Hitler in power, is because of the ressession. Well, ressession is a weak word, you might actually name it human agony or disaster. If youve read your history (since you want to educate people about the truth) you know how fex mothers killed themselves and theyre children, because the suffering was too great to bear.

    The NSDAP and Hitler put an end to that, and solved all those problems. He did not only restore the nation, but he also put some much needed pride back into people. Hitlers rise to power was not a bad thing, until France and England declared war. Once that happened, the horror started.

    So please, when telling a story of the past to educate about the truth, do it with the truth. Because the truth has a way of coming out, and although an edited story must be alluring when giving out ”warning” about the nationalsocialist movement, it will backfire.

    Best regards

    Gilla

 6. nicadori

   /  18 november, 2012

  Värdelöst blogginlägg. Hur kunde vad ske? Att ett parti som NSDAP fick makten? Kanske för att Tyskland var i misär efter första världskriget? Kanske för att övriga världen våldtog det tyska folket på alla möjliga sätt? Nationalsocialismen räddade Tyskland. Imperialismen dödade nationalsocialismen.

  Gilla

  Svara
  • Kanske för att din kommentar visar på en okunnighet utan motstycke. Lär dig historien kom sedan gärna tillbaka ock motbevisa mig. Världen var i en ekonomisk kris – i kriser frodas fascismen. Historielösheten bland den yngre generationen är framtidens olycka – den insikten får du om du studerar samhällsvetenskap.

   Gilla

   Svara
   • nicadori

     /  18 november, 2012

    Och den politiska historierevisionismen bland er multikultivurmande landsförrädare är otroligt pinsam. Jag har studerat historia och kan min historia betydligt bättre än någon som försöker likna ett sionistparti som SD med NSDAP. Det är du, min vän, som är okunnig. Spring iväg och läs lite mer ”Om detta må ni berätta” och tro att du är lärd inom ämnet.

    Gilla

  • If you read my article that speaks nothing about what Hitler and his party made ​​in Germany in the 30’s. It was well known in history that Hitler wanted to restore Germans’ confidence as far as I am with. NSDAP was a fascist party with fascist tendencies and it was Hitler who started the war, not the Allies. Anyway the supporting why Hitler with his party could exercise the power he had was just the law that came into force in 1932 the so-called proxy law that made Germany totalitarian. Not what Hitler accomplished then was unlawful. As I wrote to you in my first comment was not my intention to write down the whole story that eventually caused the war – then I would have to write a book on the subject. I do not know how familiar you are in Swedish politics – but we have a party that is designated as a fascist and racist party as democratically entered the parliament. The spirit was being told not to describe Hitler’s rise to power without demonstrating why fascism grows in times of economic turmoil. And further demonstrate real links between domestic conservatism and fascism which often leads to racism.

   Kindly
   Bjorn A.

   Gilla

   Svara
  • Det förefaller som din historia inte har något samband med verkligheten enligt din kommentar – den speglar en åsikt och knappast en historia. Föreslår fortfarande att du läser på den historia som avhandlar fascism och vägen till fascism – vilka grogrunder som skapar fascismen – den tycks du inte ha en aning om som jag tyder din kommentar. Ibland får man skilja på en ideologisk åsikt och se den vetenskapliga verkligheten.

   MVH
   Björn A.

   Gilla

   Svara
   • Thor Nielsen

     /  18 november, 2012

    It seems you and your kind is very good at warning about certain problems. But you never seem to present a sollution. Well, no other sollution than to enforce censorship and boycotts,

    But can you answer this for me. There are alot of people in europe that are unhappy with what you are describing. Like the financial system and immigration. And no brochure or ”storytelling” will make them change theyre minds, and especially not censorship. We are seeing more and more problems due to conflicts, and most likely it will escalate to the level of the Israel-Gaza conflict. Just on a greater scale, and a third party of nationalist.

    This is something me, as a familyman, hope never to see. So what do you propose? And dont say ”more dialogue” or ”warning about history”, because we know that dont work. Because since 1945 there has been ”information” about the terrible wrongdoings of the nazis, and still europe has never seen more of its kind.

    So please. Tell me what the sollution is.

    Gilla

   • Sorry fellows, I’m not the solutions named respond with counterarguments. What we know with regard to breeding grounds for fascism is economic depression with consequences such as unemployment and social misery. This was one reason why the Nazis in Germany in the 30’s could quickly implement the agenda that was – another reason was the German defeat in the First World War – they wanted to restore Germany’s reputation. Still, it was not this which was the primary with my post but the fact that fascism finds its breeding ground is always in a society suffering under a depression. It can be locally induced as global. The solution is political action to substantially alleviate economic depression – this gives less fertile ground for fascist movements to grow in the community. In a democracy, one can not forbid an opinion or movement as long as it is not perceived as a social overthrow. To boycott a fascist movement coincides with hardly how a democracy should be developed – I think, therefore, not on the form. So briefly policies that discourage or mitigate prerequisites for fascism to germinate is a better measure than boycotting or simply ignore such fascist tendencies et society. I hope the answer is satisfactory to you, and I thought that it was clear in my article where I described the foundation of fascist tendencies in a society. Obviously wish no social unrest in a society, and I am taking against all acts of war as is now happening in Palestine – Israel conflict. Now I have not touched on the conflict but only pointed out the similarities between fascism that germinated in Germany during the Depression of the 30’s. Ask yourself why growing Greek fascist party as an example? We know that in Greece live under severe financial pressure that fascism finds its breeding ground. How to deal with the economy, is also the answer to how to oppose fascist tendencies both in Greece and all other countries.

    Gilla

 7. Kaj

   /  18 november, 2012

  Tack & bra Björn & Anita. Vi bör upplysa folk så de förstår / att de kan lära sig vad dessa strömningar står för.

  Liked by 1 person

  Svara
 8. Anita

   /  18 november, 2012

  BRA, BJÖRN! De historielösa måste STÄNDIGT UPPLYSAS, Parallellerna är tydliga och människan densamma MEN NU HAR VI IAF VÄRLDENS STÖRSTA INFORMATIONSFORUM 😉

  Liked by 1 person

  Svara
  • Tack Anita!
   Ja jag anser att historien är viktig för att arbeta mot framtiden – det som var dåligt kan man lämna därhän eller undvika – det som var bra är värt att utveckla. Därför är vår historia – i motsats till vad många anser – så viktig för oss.

   MVH
   Björn

   Gilla

   Svara
 1. Fortsatt politiskt kaos efter Reinfeldt och Borgs landsförräderi | Björn Alvebrand

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: