Sverigedemokraternas politiska ideologi sammanfaller inte med väljarnas inställning.


De senaste veckornas avslöjande ”järnrörspolitik” som ledande Sverigedemokrater gett uttryck för förefaller inte ha gett något som helst utslag i väljaropinionen. I den senaste Sifomätningen går till och med Sverigedemokraterna framåt – dock inom den statistiska felmarginalen men de backar inte heller.  Vad kan detta bero på? Fascism – som jag skrivit om tidigare – finner sin grogrund i försämrade villkor i välfärden, arbetslöshet, varsel på arbetsmarknaden, ökad fattigdom med mera. Vem bär ansvaret? Ja – ett oundvikligt svar på den frågan bör ställas till alliansregeringens slaktande av socialförsäkringarna, utförsäljningar av statliga fungerande bolag, försämrade villkor på arbetsmarknaden som resulterat i socioekonomiska försämringar för stora grupper i samhället. En undfallenhet från svenska journalister att förstå dessa samband. Johan Westerholm beskriver detta i sin blogg ”Mitt i steget” på ett utmärkt sätt – citerat;

Mycket av den mylla och det rotsystem som främlingsfientligheten växer i är just i vad jag nämnde. Och detta är resultatet av sex års borgerlig politik, en politik som i nio fall av tio fått Sverigedemokraternas aktiva stöd i Riksdagen.Om detta talar ingen journalist, ingen ledarskribent och ingen ledande företrädare. Att kampen mot främlingsfientligheten faktiskt främst bottnar i att människor känner oro. En oro som bottnar i effekterna Alliansens förda politik, det är de som har ansvaret sedan sex år, och som SD aktivt stödjer. Alla dessa, påfallande ofta rätt snorkiga, förstå-sig-påare som är alltför prestigebundna för att erkänna misstag och felbedömningar, är alltför upptagna med att bekämpa symptomen än själva roten och ursprunget. För rotsystemet är oändligt mycket större har jag lärt mig än vad SD idag. Och med mer kopplingar under ytan än vad som syns för handen.

Politiska ideologier och argument formuleras i princip- och partiprogram, riksdagsdebatter och dagstidningarnas ledarsidor bl.a. med
avseende på vad frihet och rättvisa är vilket i sin tur leder till strider mellan
föreställningar och politiska idéer. I partiprogram klargörs ideologiska dimensioner om bland annat grundvärderingar och människosyn. Föreställningen om begreppet ”folket” har enligt Sverigedemokraterna en central roll i den populistiska ideologin, däremot är det inte alltid klart vilka som ska räknas in i begreppsdefinitionen. Jag menar att för att kunna föreställa sig ”folket” som en homogen samling i avsaknad av interna konflikter eller skiljaktigheter utestänger populistiska och högerextrema rörelser vissa grupper från begreppet ”folket” vilka grupper som exkluderas varierar delvis mellan olika populistiska rörelser. I detta sammanhang framhålls det att ett folk och en nation hör ihop vilket ingen politik kan ändra på. Denna bild är baserad på idén om ett homogent samhälle. Till den här etnisk-nationalistiska synen räknas enbart folk som anses tillhöra den egna etniska nationaliteten, och detta i sin tur innebär att invandrare och andra etniska minoriteter exkluderas.

Sverigedemokraternas politiska ideologi sammanfaller inte med väljarnas inställning. Statiska Centralbyrån (SCB) har sammanställt väljarnas viktigaste skäl till partival. Tabellen nedan visar att de Sverigedemokratiska väljare som oroar sig inför ökad invandring (60%) är primärt oroade för stor arbetslöshet (67%), låg pension (60%) och sämre sjukvård (67%). Det är ytterst få bland förvärvsarbetande som har röstat på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har högst stöd bland arbetslösa ungdomar samt bland arbetslösa generellt och sjukskrivna (SCB 2011). En del röster från pensionärer har också tillkommit.

SD-väljarnas viktigaste skäl till partival  Andel SD-väljare i % 2010  Antal väljare
Känner stark oro för stor arbetslöshet  67%  227.130
Känner stor oro för låg pension  60%  203.400
Känner stor oro för sämre sjukvård  67%  227.130
Känner mycket stark oro för ökad invandring  60%  203.400
Partiet har en bra politik som är viktiga för mig  62%  210.180
Väljare som identifierar sig med partiet  Andel SD-väljare i % 2010   Antalväljare
Jag brukar alltid rösta på partiet  9%  30.510
Partiet politik är till fördel för den grupp jag tillhör  3%  10.170
Jag känner mig som anhängare av partiet  3%  10.170

Källa SCB 2012.

Det stora gapet mellan sakfrågeröster och partidentifikation visar på att det främst är missnöjesröster som har gått till Sverigedemokraterna samt att det knappast finns något realt stöd för den invandringsfientliga ideologin. Detta visar också – med all önskvärd tydlighet – att Alliansens politik är fel. Den bidrar till Sverigedemokraternas framgångar i väljaropinionen. Det som oroar mig mest är att om Sverigedemokraterna gör ytterligare framsteg i opinionen att – inte helt otänkbart – moderaterna väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna under förutsättning att Kristdemokraterna och möjligen Centern faller utanför riksdagsspärren. Oron är befogad då man knappast har något intresse av att förändra det politiska innehållet med syftet att undergräva de fascistiska tendenser som representeras av Sverigedemokraterna. Företrädare för socialförsäkringarna och arbetsmarknadspolitiken hävdar – i motsats till den verklighet vi ser – att dessa fyller sin funktion – och i det senare fallet har man intagit en avvaktande attityd vad avser de alltigenom ökande varselvåg som står som spön i backen. Vi kan således förvänta oss att grogrunden för fascismen fortsätter att frodas med Alliansregeringen och dess förödande utsorteringspolitik.

Något ytterligare tänkvärt i sammanhanget är moderaternas – till synes – förändrade ideologiska grund från konservativ till socialliberal. Det här stämmer inte egentligen men med argumentationen och retoriken i den offentliga debatten har moderaterna lyckats med sin ambition att få väljarna tro på dessa ”cirkuskonster”. Moderaterna har gett sken av att ha tagit sig in i den politiska mittfåran – deklamerat sig som ett ”arbetarparti” och därmed lämnat sina tidigare ideologiska preferenser. Det har bäddat för Sverigedemokraterna att stjäla moderaternas tidigare profilfrågor – exempelvis rättsväsendet och försvarsfrågorna – syftet är naturligtvis – dels att främja missnöjet dels att använda dessa profilfrågor för att ytterligare belasta invandringen som ju är Sverigedemokraternas största fråga. Sverigedemokraternas lösning på alla problem är inte offensiva investeringar för att bygga infrastruktur, ställa om energipolitiken, rusta upp arbetsmiljöer, vård, skola, omsorg, stoppa bolagens och politikernas konstgjorda kapitalbildning, och ge mer makt och inflytande för arbetarna – lösningen är färre människor i landet. Och som om det inte vore nog så vill de ha ”tydliga krav från samhället”, de tycker att ”ansvaret vilar tungt på den enskilde” och att ”språk och värderingar är lika viktiga som arbete”. Det här är inget annat än en slags kinesisk kulturrevolution som under ordförande Mao, som riktar sig mot alla som inte vältrar sig i kristna eller gamla bondetraditioner och som envisas med att tala flera språk. Vad blir nästa steg? Åsikts-, traditions- och språkpoliser? Svenskhetskontrollanter i fikarummen? För fascisterna är det inte så mycket fråga om begränsningar utan snarare en flora av utspel som spelar på den populistiska harpan. Skulle inte heller förvåna mig om ”järnrörsgänget” kommer att utpekas som martyrer om de inte redan gjorts till martyrer av de – enligt SCB – 9% som alltid röstar på Sverigedemokraterna

Annonser
Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. Björn, din artiklar så genomlysta. Det som bäddar för SD är den nyliberala strömningen i landet och världen över. Åtstramning, arbetslöshet och fattigdom är vår stora fiende. SD lever på sociala konflikter i samhället. Detsamma gör Alliansen. När brister uppstår då vill de sätta in privatisering. Det senaste Läx-Rut är detta. och viser det på andra områden. Sänkta jobbskatteavdrag syftar till att vi inte har råd till det offentliga och därför ska den privatiseras. När utslagning sker då kan SD leva på det. SD och M skapar tillsammans konflikter och genom dem driva sin politik.

  Gilla

  Svara
  • Exakt Christer – i armod förorsakad av politiska åtgärder gror fascismen obehindrat. Nyliberalerna är de som skapat fascismen framgångar – inte bara i Sverige utan i hela Europa.

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: