Jag är inte rasist – men jag tycker………..


Noterar att många – etniska svenskar framför allt – har gått på myterna om invandringen som Sverigedemokraterna mer än gärna förmedlar lite varstans. Att sprida lögner och ovederhäftig information tycks vara ett genomgående inslag i debatten om invandringen. Något vi ofta hör i den debatten är ”så fort man nämner invandring stämplas man som rasist” – har alltid förundrats över hur man kan stämplas som rasist för att vi talar om invandring. Något annat som förvånar mig är att många ofta brukar hävda följande ”jag är inte rasist men jag tycker vi tar in alldeles för många invandrare” varför ens hävda att man inte är rasist om man nu inte är det? Jag har svårt att kategorisera alla dessa generella ”tyckare” som invandringsfientliga eller rasister i ordets egentliga definition. Vad man gör egentligen är att förstärka debatten om invandringen som ett tabubelagt ämne. Argumenten emot invandringen brukar anges att det kostar oss enorma summor och – den kultur som invandringen för med sig ”passar” inte in i vår egen kultur och så vidare. Brottsstatisken är skyhög bland invandrare i jämförelse med etniska svenskar. Vi ser aldrig det motsatta att invandringen också för med sig många influenser som berikar vårt samhälle. Dessa argument döljs i argumenten emot invandringen. Talar man i dessa termer av invandringen anses man vara ”förblindad” eller ”multikultu” och i de allra värsta fallen betraktas man som en ”blattelover” som några ledande Sverigedemokrater uttryckte sig så ”begåvat” häromsistens – egentligen inget ovanligt språkbruk bland alla de som motsätter sig invandring överhuvudtaget – det ovanliga är att våra valda företrädare hänger sig till samma retorik som Svensson gör i det dagliga samtalet.

Vad är en rasist i egentlig definition? Rasism – i strikt (europeisk) bemärkelse – en ideologi som grundas på kombinationen av följande fyra förutsättningar:

1) Uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) Antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;

3) Antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) Övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen.

Rasism är varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet. Sålunda passar den klockrent på SD-dyngan och närliggande klientel och deras rasistiska framfart! Men den passar definitivt inte in på majoriteten av befolkningen bara för att man vill tala om invandringen som ett politiskt ämne – i likhet med alla de som är arbetslösa eller sjuka – den debatten tycks vara legal i sammanhanget trots att fördomarna gentemot dessa grupper i samhället är minst lika stora. Nej – att tala om invandring som ett politiskt misslyckande kan knappast anses som rasistiskt utifrån ovanstående definitioner på rasism. Det visar bara hur laddad frågan om invandring har blivit och det gynnar naturligtvis de som förespråkar främlingshatet i samhället eftersom de vill äga frågan helt och hållet själva.

Sverigedemokraterna brukar tala om ”massinvandring” generellt som en anledning till att beskära den i deras ideologiska uppfattning som något ont i samhällsstrukturen. Jag har i tidigare artiklar angående de växande fascistiska rörelserna – som just brukar med rasistiska argument försvara den svenska nationella samhörigheten och med diverse lögnaktiga argument implementera den uppfattningen hos envar – och det har uppenbarligen gett resultat hos många som inte själva betraktar sig som varken främlingsfientliga eller rasistiska. Det är dessutom väl känt att dessa fascistiska strömningar i samhället brukar tillta vid ekonomisk oro där arbetslösheten växer och socialförsäkringarna inte längre ger oss den trygghet som vi betalar för via våra skatter. Ingen kan – om du inte är moderat – förneka den oron i samhället just av dessa anledningar. Här anklagar jag den politiska eliten som själva orsakat förekomsten av fascistiska strömningar i samhället genom den slakt av välfärden som skett.

Sverige är och ska vara ett öppet och tolerant land. Detta är den politiska officiella ståndpunkten som samtliga riksdagspartier – utom Sverigedemokraterna – är överens om. Vi tar ett stort ansvar för människor som flyr till vårt land – vi har fri rörlighet inom EU och flexibla regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Den som flyr undan förföljelse ska kunna få en fristad i Sverige och andra länder i Europa. Det är viktigt att påminna om att asylrätten är en mänsklig rättighet som inte kan mätas i kronor och ören. Den som kan försörja sig själv ska också få bosätta sig här genom arbetskraftsinvandring. I dag är 14,7 % av svenskarna utlandsfödda. Dessutom finns det grupper som har en lång historia i landet – samer, tornedalingar, finnländare, romer och judar räknas som nationella minoriteter i Sverige. Det sprids myter och halvsanningar om kostnader och problem med invandring och minoriteter, särskilt på internet. Det är således dags att skruva ner debatten om massinvandring som ett nationellt problem – i synnerhet som svenskar själva står för den största andelen av återinvandringen.

Massinvandringen kostar oss miljarder om året brukar invandringskritikerna hävda. Även om flertalet nationalekonomer är överens om att invandringen i Sverige genererar en årlig nettoförlust, får de fram enormt skilda slutsummor – allt mellan 6 miljarder till 264 miljarder beroende på hur och vilka kriterier som skall ingå i beräkningarna. Resultatet avgörs således till stor del redan vid valet av metod och vad som ska ingå i kalkylen. Att invandringen genererar en nettoförlust är dock ett relativt nytt fenomen ur ett historiskt perspektiv. Från att ha varit en nettovinst för Sverige sedan efterkrigstiden har invandringen först från 1990-talet och framåt kommit att bli en årlig kostnad, trots att utrikes födda har en större andel i förvärvsarbetande åldrar, än infödda svenskar. Orsaken är framför allt den höga arbetslösheten bland invandrare. Eftersom den höga arbetslösheten bland utrikes födda är den främsta orsaken till att invandringen går med förlust är det viktigt att sätta fokus på ökad sysselsättning bland invandrare. En hög arbetslöshet ökar trycket på välfärdssamhället i form av ökade bidragsutgifter och lägre skatteintäkter från arbetare. En enda procenthöjning av sysselsättningsgraden bland invandrare innebär en besparing på 2,4 mdkr. Fokus borde därvid ligga på att höja utbildningsnivån och förbereda våra arbetslösa invandrare på den arbetsmarknad som vi har snarare än att ”gapa ohejdat” om att invandrare kostar skattebetalarna miljardbelopp om året.

Något som alla dessa fascistiska rörelser –  inte minst Sverigedemokrater –  brukar framhäva är att islam som religion kommer sakta men säkert ta över det svenska samhället. Man hänvisar därvid till allehanda extremistiska rörelser som av religiösa ideologiska skäl brukar uttala sig om att islam skall framledes vara den ideologisk religiösa dominansen i hela Europa samt att det därvid pågår en så kallad ”smygislamisering”.  Av alla de som kommer från muslimskt dominerade områden till Europa är endast en bråkdel aktiva muslimer – runt 100.000 av ca 500.000 är registrerade i en församling i Sverige – det förs ingen statistik på religiös tillhörighet i Sverige –  hur många av dem som är aktiva är svårt att säga men att de är färre än 100.000 råder det ingen tvekan om – undersökningar på området visar att trenden bland muslimer i Sverige går mot att överge islam. Detta talar direkt mot teorin om att det sker en islamifiering av Europa, snarare ser vi en utveckling mot ett avislamiserande av de som kommer hit från muslimska länder. I dessa sammanhang är det även relevant att skilja på aktiva muslimer och islamister. Inte alla muslimer är islamister – snarare tvärtom. Islamism är vad som vanligtvis betecknar politisk islam – alltså uppfattningen att religionen också fungerar som politisk ideologi. Islamism har utöver den politiska aspekten även sociala, kulturella och juridiska målsättningar. Denna politiska islam är främst så kallad nationell islamism som alltså inte har ett internationellt perspektiv. Det finns dock på senare tid även internationell islamism som verkar utanför nationens gränser, det är denna grupp som konspirations-teoretikerna menar håller på att ta över Europa. Denna grupp är liten inom den politiska islam i muslimska länder och ännu mindre i Europa. Underrättelseuppgifter och forskning på området visar tydligt att det rör sig om en mycket liten och marginaliserad grupp i Europa. Av de under 100.000 muslimer som lever i Sverige är det endast en bråkdel som bekänner sig till internationell islamism. De saknar helt politiskt inflytande, de är inte organiserade i politiska partier. Att denna lilla grupp av högerextremistiska galningar skulle vara på väg att ta över Sverige är galnare än att påstå att anarkisterna håller på att ta över Sverige – det finns nog betydligt fler anarkister i Sverige. Låt gå för att det kanske finns några galningar där ute som vill göra hela världen till en muslimsk stat men det finns även galningar där ute som vill göra hela världen till en nazistisk stat. Gemensamt för båda grupper –  och alla andra små galna grupper – är att de inte utgör ett reellt hot mot våra samhällen. Islamofoben Kent Ekeroht och Sverigedemokraterna vill påstå att Europa kommer att övertas av Muslimer men det är nog bara i hans värld som det sker. Och nej – denna lilla grupp är inte i maskopi med regeringar i Europa som konspirationsteoretikerna hävdar.

En utmärkt sida att använda sig av för att bemöta främlingsfientligheten är Migrationsinfo.se som presenterar forskning och statistik om invandring.

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Anita

   /  25 november, 2012

  Det är SYND om svenskarna som inte FÅR flagga som dom vill (jämt?), sjunga nationalsången (jämt?), gå till kyrkans religiösa ceremonier (jämt?), ha sin nationaldag ifred! Det är så SYND om dom….fast ingen GÖR nånting av företeelserna här ovan :-))

  Gilla

  Svara
  • Ja Anita – men du glömde att det är så synd att vi inte får dansa runt midsommarstången eller låta våra barn skolavsluta i kyrkan istället för att fira kungens födelsedag eller hylla Karl den XII eller varför inte självaste Jimmie Åkesson som ju så gärna vill skjuta hela samhället tillbaka till folkhemmet som vi lämnade för en herrans massa år sedan. Ja det är verkligen synd om svenskarna – men mest synd därför vi har ett fascistisk och rasistisk parti i finsalongerna som inte alltid gör som Sverigedemokraterna vill.

   MVH
   Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: