Göran Hägglund tycker att jobbskatteavdraget är en olycklig motsättning mellan pensionärer och löntagare – sänker därför skatten för pensionärer med hela 50kronor


PensionEn pensionär med en inkomst på 20 000 kronor i månaden betalar drygt 500 kronor mera i skatt än en löntagare med samma inkomst. Detta enligt uppgifter som PRO – pensionärernas riksorganisation – har tagit fram. En undersökning från Sifo visar att 85 procent av alla svenskar – oavsett partitillhörighet – ansåg att dagens skattesystem gentemot pensionärerna är felaktig. Pensionen skall ses som uppskjuten lön och ska därför beskattas på samma sätt som lönen. De två största pensionärsorganisationerna – Pensionärernas Riksorganisation (PRO) samt Sveriges pensionärsförbund (SPF) – är rörande eniga i vad avser det orättfärdiga i att beskatta pensionärerna högre än motsvarande lön för löntagarna.  Det skall betonas att dessa pensionärsorganisationer är politiskt obundna.

i38343691._szw530h275_Som nybliven pensionär är jag lika förvånad som alla dessa som svarat i SIFO:s undersökning varför pensionärerna skall beskattas hårdare än löntagare. 86% av de tillfrågade ansåg att det var orättvist att beskatta pensionärerna högre än motsvarande lön för löntagare. Nu har jag inte engagerat mig i frågan alldeles nyligen – utan vid ett antal tillfällen skrivit om detta orättfärdiga förhållande allt sedan jobbskatteavdragen infördes – där de med arbetslöshetsförsäkring, sjukersättning med mera – undantogs skattesänkningarna. Kristdemokraterna rycker ut som pensionärernas främste riddare. Men framträder snarare som Don Quijote, riddaren av den sorgliga skepnaden. Dessutom menar Göran Hägglund att skattesänkningen för pensionärerna vida överstiger vad tidigare socialdemokratiska regeringar har gjort. Självklart är det så eftersom den nuvarande regeringens pensionsskatt mer än vida överstiger vad tidigare socialdemokratiska regeringar någonsin har åstadkommit. Samtidigt försvarar Göran Hägglund jobbskatteavdraget och kallar det en olycklig motsättning mellan pensionärer och löntagare. Han har lärt sig av Moderaterna denne Don Quijote som fastnat i den frikyrkliga hegemonins ljuva näste. Det enda säkra som  Reinfeldt hävdat är att även i framtiden ska pensionärer ha högre skatt än de som arbetar under en Alliansregering. Och därmed skiljer han sig i uppfattning emot de flesta av sina kolleger ute i Europa. Men han har dock förstått att pensionärerna är en stark väljargrupp, ca 20% av väljarkåren ock då är förtidspensionärerna inräknade. Därför kommer han med allehanda utspel att man ska minska skatteskillnaden när utrymmet så medger, notera att han aldrig nämner det som angeläget. Hur ofta har inte Moderaterna kungjort detta? Efter Almedalen så fick man lätt uppfattningen att ytterligare ett jobbskatteavdrag låg högre upp på Moderaternas prioriterings-lista än sänkt skatt för pensionärerna. Man undrar hur den bakomliggande tanken ser ut när man bestämmer att pensionärerna, som har jobbat ett helt liv utan några jobbskatteavdrag, ska betala högre skatt än de som arbetar i dag. Som det ser ut nu så anser den moderatledda regeringen att pensionärerna, relativt sett, ska betala mer för den gemensamma välfärden. Så var det inte förr, den ordningen har den sittande regeringen tagit initiativ till. Det är också på det viset att de flesta som har pension i dag har arbetat många fler år än vad dagens ungdomar någonsin kommer att göra. Trots det så vill man att pensionärerna ska stanna kvar i arbetslivet tills vi är 70-75 år.

Denna regering har – allt sedan de tillträdde – varit duktiga på en sak -nämligen att medvetet öka klyftorna i samhället. Det gäller även vad avser pensionen.  (Läs gärna länken) ”Skatteklyftan mellan pensionärer och de som jobbar, kommer att bestå om de borgerliga partierna får bestämma” Sa Reinfeldt i ett radioeko härförleden. Tack för det Reinfeldt!!!! Då vet vi!!!  Reinfeldt påstår på fullt allvar att han sänkt skatten för pensionärerna, vilket inte är sant. Sanningen är att han först sänkt skatten mycket för alla löntagare – mest för de som tjänar mest –  utom pensionärerna, skatten på pensionerna har därvid blivit mellan 20-37 procent högre än löntagarnas. Därefter sänker man några procent från det redan förhöjda läget ock slår sig sedan för bröstet som pensionärernas välgörare.

alla-era-pengar (1)Men vad bryr sig glupska vargar om ökande klassklyftor i samhället när de själva står vid välfyllda köttgrytor? Eller vad bryr sig riksdagsledamöter om klassklyftor när man själva befinner sig i trygghetens ”epicentrum” med både bidrag ock gynnsamma pensionsutfästelser ock regler. Det är naturligtvis provocerande mot många grupper som”sliter ont” runt om i landet på olika arbetsplatser att Fredrik Reinfeldt –  en person som knappt vet vad praktiskt arbete är – som försörjer sig på sitt välsmorda munläder och tar till orda vad avser pensionsålder ock pensioner. Riksdagsledamöter får – när de slutar sitt uppdrag – en garantilön mostvarande 80% av det arvode man lyft i riksdagen under det första året. Har man suttit mer än 6 år får de fortsatt inkomstgaranti. Har man ett annat arbete minskar inkomstgarantin med motsvarande den lön man får vid detta arbete ock inkomstgarantin beror på hur många år man suttit i riksdagen, full inkomstgaranti får man dock efter 12 år motsvarande 66% av det arvode man haft.  Har man dessutom innehaft en statsrådstjänst får man utöver pensionen också en statsrådspension. Det blir inte bara oanständigt mot den bakgrunden utan lite löjligt att be ”Oskar och Stina” som haft fysiskt tunga arbeten i hela sitt liv och sett fram emot pensioneringen att fundera på en ny yrkeskarriär då deras barn som är 22 och 23 år inte ens kommer in på arbetsmarknaden, ock dessutom mot samma bakgrund stå ock svamla om hur man värnar våra pensionärer ock deras insats för samhällsbygget, det samhällsbygge Reinfeldt och hans moderater gör allt för att riva sönder på kortast möjliga tid.

images (68)Men det är inte bara pensionärerna utan alla som undantagits den särbehandling moderaterna systematiskt ägnat sig åt under sina 6 år vid köttgrytorna. Fortsätt gärna ock marginalisera pensionärer, arbetslösa och sjuka i samhället så vi vet hur vi skall rösta 2014. När alliansen lade fram sin första budget fick statsministern en fråga om vad pensionärerna skulle få för förbättring. Han tittade rakt in i TV-kameran och svarade: ”Pensionärerna arbetar inte och ska inte ha något.” Detta har alliansen sedan dess slaviskt följt  och därigenom försatt många pensionärer i det ”Utanförskap” som man sade sig vilja bekämpa. Enligt Swedbank förekommer allt fler pensionärer i skuldsaneringsärenden. Enligt kronofogdemyndigheten har antalet pensionärer med ekonomiska problem ökat markant under åren 2007 till 2011.

ratt-pensionsfondUnder åren 1999-2001 överfördes – i en blocköverskridande politisk överenskommelse – 258 miljarder kronor från AP-fonderna till statskassan för att dels täcka följderna av ett misslyckat politiskt ledarskap åren 1991 – 1994 under Carl Bildt – samt därvid som en i den nya pensionsöverenskommelsen överföra pengarna till statskassan i tre steg. Detta var pengar, som pensionärerna under ett långt yrkesverksamt liv betalat för att trygga sin ålderdom. Under 2010 sänktes pensionerna med 3 % och 2011 med 4,3 %. Denna sänkning hade inte behövts om de 258 miljarderna överförts till exempelvis 7:e AP-fonden – en fond som var ämnad för alla de som inte ville göra några val i det nya premiepensionssystemet eller de som inte gjorde några val alls. Istället förvandlade Anders Borg och dåvarande finansmarknadsminister Mats Odell (KD) 7:e AP-fonden från en lågriskfond till en högriskfond varpå fonden backade med ca 20 miljarder på bara ett halvår – dessa herrar försvarade sitt agerande med att man ville öka pensionärernas tillskott – ett nära nog kriminellt förfarande då ingen tillfrågades om detta – inte minst de som valt att spara sina pensionspengar i fonden.  Under åren 1992 – 2010 nästan fördubblades lönerna medan pensionerna ökade mindre är en tredjedel. Statsminister Göran Persson lovade då att pengarna skulle återföras krona för krona. Det har ännu inte skett! Varken under hans mandatperiod eller under Reinfeldts mandatperiod trots väl medvetenhet. Idag är det än mer lågprioriterat med en högerregering än det någonsin varit under en Socialdemokratisk regering. Göran Persson sade: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när det går upp för dem vad vi gjort med deras pensioner.”  Reinfeldt och högern har hittills inte visat några ambitioner att rätta till dessa missförhållanden.  Nu är höstens nyliberala budgetproposition lagd. Fortfarande finns inga tecken på att missförhållandena skall rättas till – om man bortser från dessa ynka 50 kronor i skattesänkning som Göran Hägglund så ivrigt hävdar att ”vi är på rätt väg” förstås.

pension för politikerFram till år 2006  rådde stor politisk enighet om att löner och pensioner skulle beskattas lika. Allt annat föreföll orimligt. Pension får vi för att vi under ett långt yrkesliv avstår från en del av vår lön till framtida pension – det är inget annat än uppskjuten lön. Den politiska enigheten försvann med Reinfeldt och hans högerregering som en vindpust. Eller varför väljer de inte göra den här utjämningen, gärna i flera steg – som beräknas kosta cirka 14 miljarder? I stället för sänker man bolagsskatten på ett bräde med 16 miljarder och fortsätter med sänkt krogmoms som tillsammans är bortåt 30 miljarder. Utökade avdrag för RUT-tjänster med mera – allt synnerligen osäkert om det ens är jobbskapande. Troligen skulle de 14 miljarderna ge minst lika många jobb som skattesänkningarna – då de flesta pensionärer skulle öka sin konsumtion. Det är i stort sett bara Anders Borg och hans närmaste siffernissar och stödtrupper i riksdagen som tror att skatteorättvisor är bra för tillväxten. Socialdemokratin har ett uttalat mål att ta bort gapet. Men det sker inte på en gång. Stefan Löfven (S) vill se en stegvis nedtrappning. Han vill börja med cirka en hundralapp i månaden redan nästa år. Det har gått fort att bygga upp skatteorättvisan men det går inte lika fort att få bort den.

Pensionärerna kräver inte sänkt skatt.  Pensionärerna kräver bara lika skatt för de som jobbar och för de som har jobbat. Är det svårt?

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Hans B

   /  17 december, 2012

  Förhoppningsvis så slipper vi Göran Hägglund efter 2014 men även det själlösa Centerpartiet!En viss oro känner jag för Socialdemokraterna som dansar på slak lina mellan M och V.Det är lite rut här och lite rot där!Väljarna vill ha raka besked och det är viktigt!Tage Erlander uttryckte ofta vikten av att lyssna på folket och rörelsen och det är lite glömt idag

  Gilla

  Svara
  • Tack Hans för din kommentar.
   Ja raka besked saknas verkligen – alla skall slåss om mittenväljare och är rädda att göra något fel som kan förmena dom i opinionen. Liksom du tycker jag Socialdemokratin är ovanligt tyst i opinionen – stundtals ryter man till dock inte tillräckligt. Såg riksdagsdebatten den 17 december där arbetsmarknaden debatterades och jag måste till trots säga att Ylva Johansson gjorde en hygglig insats gemensamt med flertalet andra S-ledamöter. Måste också ge en eloge till Miljöpartiets riksdagsledamot – vars namn jag nu glömt – som bet ifrån ordentligt avseende ungdomsarbetslösheten och ungdomars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.
   Erlander var kanske den sista riktiga politiker vi haft i landet – hade äran av att träffa honom och hans Aina vid några tillfällen och vi ungdomar hade en enorm respekt för honom.

   Vad avser KD och KD:s Don Quijote till partiledare så är mitt tips att de åker ut i riksdagsvalet 2014 och då faller Alliansen. Alliansen kommer därmed att upplösas vilket jag ser som positivt då blockpolitiken försämrar marginalpartiernas möjligheter att komma till tals i debatterna. De drunknar ju i den moderata gröten – därav låga opinionssiffror för både Centern och Folkpartiet. KD har inget att göra i rikspolitiken utan borde ägna sig åt kommunalpolitiken istället och då i ”gnällbältet” där de har störst stöd. Göran Hägglund har levt på Alf Svenssons popularitet allt för länge.

   MVH
   Björn

   Gilla

   Svara
 2. Gunnar

   /  16 december, 2012

  Och skillnaden är än större för oss som varken är ålderpensionärer eller har inkomst från ett jobb, som sjukpensionärer, långtidssjuka och arbetslösa! Vi betalar ännu högre skattesats än ålderspensionärerna, men skillnaden är att vi har ingen gemensam organisation bakom oss som kan kämpa för våran rätt till lika skatt!
  Och många av oss har inte ork över att själva kämpa för detta, då våra skador eller sjukdomar gör att orken inte ens räcker till vår vardag, eller tiden och orken går åt till att försöka få tag i ett jobb och under tiden undvika att ens privatekonomi totalkraschar.

  Det känns lite konstig att man som långtidssjuk, arbetslös eller sjukpensionär ska procentuellt sett ta ett större ansvar för att bidra till den gemensamma samhällsekonomin, när man genom att hamna i dessa situationer fått en markant sänkt ekonomisk nivå!
  Är lite omvänd Robin-Hood-politik där!

  Är för mig väldigt märkligt hur man kan tycka att sjuka, arbetslösa och långtidssjuka med sina starkt försämrade privatekonomier ska ta ett större ekonomiskt ansvar för den gemensamma samhällsekonomin, än frisk människor som har arbete!
  Hur får man ihop det moraliska och etiska tänket där???
  (Jag ser att du tagit med en liten passus om detta, men är i dagsläget mest ålderspensionärers högre skatt som belyses.)

  Gilla

  Svara
  • Hej Gunnar!
   Tack för dina värdefulla kommentarer.
   Ja denna gång inriktade jag mig på pensionärsfrågan – det innebär dock inte att jag är synnerligen väl medveten om det tragiska i att de som är både arbetslös eller uppbär sjukersättning eller sjukpensionärer har det ändå mycket mer tufft då det betalar mest skatt av alla kategorier. Som du skriver – märkligt att de som ekonomiskt har det sämst skall bära den andel som har det bäst på sina axlar. Om detta har jag skrivit ett antal gånger och kommer fortsättningsvis skriva om. Utöver det jobbar jag aktivt inom partiet för att uppmärksamma dessa orättvisor – och det går knappast en dag då jag inte har detta på agendan. Liksom du tycker jag illa om denna fördelningspolitik som i akt och mening går ut på att bestraffa alla de som av olika sjukdomstillstånd minskat eller helt inte kan utföra ett arbete så som man gjort tidigare. Din grupp är inte bortglömd – möjligen av moderater – inte av oss på vänsterkanten där är vi väl medvetna om olägenheterna. Har slutat fundera över hur man moraliskt och etiskt har tänkt inom högern – det viktiga är att skatt skall betalas utifrån bärkraft och absolut inte utifrån sin sjukdomsbild eller om man är arbetslös eller ej.

   MVH
   Björn Alvebrand
   SAP .Solna.

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: