Ett politiskt bokslut – att skämmas över.


politikerpensionBara några dagar kvar på det gamla året och ett nytt år tar sin början. Ett politiskt bokslut blir knappast en angenäm läsning för den borgerliga regeringen som nu suttit och styrt landet i drygt 6 år. Många – allt för många – har fått känna på högerns piskor – inte minst barnen. Ett av de mest skamlösa resultat efter deras förstörelselusta kungör Rädda Barnen i dess årliga redovisning av fattigdomen som drabbat de mest utsatta i samhället. 242.000 barn lever med föräldrar som lever med ett existensminimum eller strax därunder. En stor andel får tigga sig till pengar av kommunernas biståndsenheter. Något så förnedrande för var ochFattigbarnen en som ser detta som en sista tvingande åtgärd för att överleva. Under åren under högerns maktinnehav har ökningen av långvarigt försörjningsstöd ökat med ca 30% – ett svidande nederlag för Reinfeldt och hans kolportörer i regeringen. Särskilt mot bakgrund av Reinfeldts storslagna löfte att minska utanförskapet med hjälp av – en nu konstaterat misslyckad – arbetslinje. Regeringens egen socialförsäkringsutredning jämför EU-ländernas sociala skyddsnät och resultatet är långt ifrån upplyftande – resultatet borde svida i skinnet på borgerligheten – om de nu mot förmodan har något större intresse av dessa resultat.  Arbetslöshetsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring har alla – medvetet slaktats under den nuvarande regeringen.

Syftet med högerns politik har ju knappast varit en bättre fungerande välfärd. Välfärden skall istället ersättas av välgörenhet – eller som Fredrik Reinfeldt själv uttryckt det i sina två regeringsförklaringar:

”Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.”

ledareUttalandet får mig att må illa. Den som inte haft förmågan att läsa av högerns politiska åtgärder torde Reinfeldts uttalande vara en bekräftelse på att frivilligorganisationerna – i framtiden – kommer att vara välfärdens bärare – inte staten genom våra inbetalda skatter. Läs uttalandet – sug på det – försök förstå därefter vilken väg högern valt. Sverigedemokraterna är inte heller sena med att skjuta in sig på invandrarna – det är invandrarnas fel att välfärdssystemen urholkas – fascismen förnekar sig således inte. Här går fascism och borgerlig nyliberalism hand i hand – det ena kompletterar det  andra på den väg som i slutänden resulterar i minskad invandring minskad välfärd ökat stöd för de bättre bemedlade i samhället eller alla de som har turen att ha en fast anställning.

538250_3690483418914_1180102076_32834462_77208988_nMen högerkonservativas propagandakrig mot välfärdsstaten har pågått länge. Någon som beskriver detta på ett djupare plan är Christer Brandt på sin blogg som du kan ta del av här. Detta propagandakrig beredde vägen för högerns maktövertagande 2006 genom en skapad allians för Sverige där Moderaterna spelade ledarrollen och marginalpartierna fick i – all välmening ministerposter – i den då nybildade majoritetsregeringen – efter förhandlingar om strategier som pågått allt sedan 2003. En ny strategi presenterades. Moderaterna skulle nu betraktas som ett socialliberalt parti – man insåg att man vann inga väljare på en konservativ politik. Man var dessutom tvingad acceptera marginalpartiernas mer socialliberala och liberala ideologi för att ett samarbete skulle vara möjlig. Bankerydsöverenskommelsen blev således finalen inför det kommande valet 2006. Moderaternas skäl var att bryta Socialdemokraternas – som Reinfeldt uttryckte det ”makthegemoni” och inrikta sig på sådant som varit Socialdemokratins hjärtefrågor nämligen – sociala förmåner, jobben, anställningstrygghet och välfärd. Några få av oss insåg det cyniska spel som utvecklades där Per Schlingmann – en utpräglad PR magnat – Reinfeldt själv samt Anders Borg med flera som drog upp riktlinjerna för ett maktövertagande. Att detta skulle ske på Socialdemokratins planhalva genom 390404_3510610452163_760424876_nså kallad – triangulerande argumentation – där inriktningen i huvudsak var jobben och en utveckling av välfärden genom anpassade  socialförsäkringar utifrån de behov som den nya tidens nyliberalism angav. Man gick så långt att man helt skamlöst definierade sig som ett ”arbetarparti” samt insåg därutöver att moderaternas historia borde förskönas – dagens historielösa ungdom gick säkert på all denna förvanskning. Hur det gick med det är vi pinsamt medvetna om. Trots detta förskönar moderaterna sina politiska åtgärder med allehanda siffertrixande och ofta rena lögner – det räcker med en gång publicerat och väljarna slukade det med hull och hår. Eller hur förklarar man Reinfeldts höga förtroendesiffror i opinionen?

sankt-skattAtt sänka skatter har varit en stor och väsentlig profilfråga för Moderater i alla tider. Men nu handlade valet 2006 inte längre om att sänka skatter – nu var det något som appellerade bättre mot väljarkåren – nämligen jobbskatteavdrag. Avdrag låter bättre än skattesänkningar i väljarnas öron. I praktiken en synonym vokabulär eftersom det egentligen handlade om att sänka skatterna och inget annat. Den liberala pressen hade dessförinnan – med välvillig hjälp av Svenskt Näringsliv med alla dess underorganisationer – ”krattat manegen” genom att attackera socialförsäkringarna som orimliga i den utformning som var rådande. Bland politiker växte inställningen att sjukförsäkringen inte fungerade. Och år 2008 klubbades en hårt uppstramad sjukförsäkring igenom – under något så ovanligt för den annars så återhållsamma och av etikett strikta riksdagen – rungande applådåskor av den borgerliga majoriteten. Svenskt Näringsliv eldade på och beställde en egen opinionsundersökning. Sedan förklarade organisationen att folk hade dåliga kunskaper: ”Många anser att det finns situationer då det är okej att sjukskriva sig trots att man egentligen inte är sjuk.” Vidare i undersökningen tyckte 25 procent att det var helt rätt att sjukskriva sig om man mår dåligt på grund av problem i familjen. 10 procent tyckte att det var rätt om man ”vantrivs på jobbet”. Ändå hade bara 5 procent verkligen varit hemma någon dag under det senaste året, utan att vara så sjuka att de inte kunnat jobba. Samtidigt gick 60 procent till jobbet trots att de borde ha stannat i sängen. Arbetsmoralens ihärdiga folk överträffade ”slappisarna” med råge i arbetsgivarorganisationens undersökning. Detta valde varken tidningar eller Svenskt Näringsliv att lyfta fram. Propagandakriget hade lyckats över förväntan.

arbetslinje out of orderModeraterna spelar ett högt spel med ”arbetslinjen” som det främsta vapnet. Ett förvånansvärt högt spel mot bakgrund av deras totala misslyckade med sin ”arbetslinje” en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som till dags dato gett 33.000 arbetslösa en passiviserande – oftast meningslös – plats i det som man nu kallar sysselsättningsfasen – tidigare en av tre faser som de arbetslösa tvingas gå igenom innan den totala utslagningen blir ett faktum. En tvåsiffrig ökning av långtidsarbetslösa som ”icke” verklighetsanknutna moderater vill hävda är den lägsta i hela EU området. En 30%- ig ökning av bidragsberoende av försörjningsstöd ute i kommunerna, ett ökat totalt utanförskap – ett utanförskap som man gick till val på att minska. Måhända vokabulären ”minska” i den moderata triangulerande nationalencyklopedin har bytts ut mot ”öka” istället. Per Schlingmann – propagandans mästare uttryckte sig på följande sätt vad avser den svenska modellen;

Den svenska modellen har tjänat Sverige väl under lång tid. Vi ser nu hur vi lyckas kombinera hög sysselsättning och tillväxt med sammanhållning samtidigt som vi toppar internationella rankinglistor över konkurrenskraft, individualism och innovationsförmåga. Ett viktigt fundament som ofta förbises med modellen är att den har förmått att utvecklas för att möta nya samhällsutmaningar. Det måste den fortsätta att göra även i framtiden. Medan unga socialdemokrater nostalgiskt blickar tillbaka mot den samhällsmodell som formade 1900-talets Sverige, senast på DN Debatt 14/8, är vår utgångspunkt att fråga oss hur modellen kan utvecklas och användas för att möta de utmaningar vi står inför i dag.

VFschlingmannSchlingmann hyllar således – helt i enlighet med moderaternas triangulerande retoriska argument – den svenska modellen. Moderaterna vill få väljarna att inse det som man genom sina hittills genomförda åtgärder bevisar motsatsen – att den svenska modellen inte i särskilt hög utsträckning följer deras ”arbetslinje”.  Den svenska modellens anpassningsmöjligheter för att möta olika skeenden på arbetsmarknaden har varit en succe anammad av de nordiska länderna – då vill Schlingmann utveckla modellen!!! Förvisso inget fel i det om det inte vore så att han vill utveckla den svenska modellen att bättre passa marknadskrafterna i samhället och knappast för löntagarna. Och till sin hjälp raljerar han över unga socialdemokrater som – enligt Schlingmann – ”nostalgiskt” blickar bakåt – ett i mitt tycke ren oförskämdhet som han borde be om ursäkt för istället – SSU replikerade dock artikeln och förklarade för Schlingmann det vi alla väl känner till – nämligen att moderaterna är duktiga på att förvanska och hitta på alldeles egna lösningar som stoppas i truten på oppositionen. Kanske Schlingmann skulle kunna lära sig att förstå en simpel text istället – för inte någonstans i den text som han refererar till blickar man bakåt i tiden utan redogör istället för högerns egentliga målsättning – nämligen att ”utveckla” slaktmetoder av den svenska modellen. Jag upprepar ”Man får ta stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det andra trygghetssystem som fångar upp människor”. Uttalandet är också en bekräftelse på det som Joakim Palme  – Olof Palmes son – med flera nyligen visat i en rapport till socialförsäkringsutredningen – Sverige håller på att lämna den ”svenska välfärdsmodellen”. När de trygghetssystemen sviker – och förtroendet sviktar – förväntas anhöriga, släkt och vänner hjälpa till. För alla de som har fattiga vänner eller mist sina föräldrar eller föräldrar med låga pensioner lär det bli svårt – då väntar kommunernas enheter för försörjningsstöd eller de allt mer växande soppköksköerna och de allt mer tyngda frivilligorganisationer såsom Frälsningsarmen, stadsmissionen med flera. Att kommunerna dessutom tvingas skruva åt villkoren för försörjningsstödet är begripligt – det finns gränser för kommunernas ekonomier också.

images (22)Bokslutet visar sig i resultat av arbetslöshet, ökad fattigdom, ökade klassklyftor, ökade fascistiska strömningar i samhället, segregering i skolan, utförsäljningar av statlig egendom i en takt som inte kan jämföras med något enda land i världen. En fördelningspolitik som innebär att arbetslösa, sjuka och pensionärer skall betala alla löntagares jobbskatteavdrag – läs skattesänkningar. Ett vackert bokslut! Vackert för alla de som avskyr definitionen solidaritet och en orgasm för de som förespråkar individualism före solidaritet. Ett utvecklat rått och cyniskt samhälle som gagnar individualismen, ett vackert bokslut för de som ansluter sig till fascismen i samhället en fascism som genom dessa politiska åtgärder försämrar för en stor andel av medborgarna – ger fördelaktiga argument för sin egen fascistiska agenda. Oro i samhället är grogrunden för fascistiska strömmar i samhället – och för detta förutsätts vi tacka Reinfeldt, Borg och hela högeretablissemanget – åtminstone vad avser opinionens popularitetssiffror. Obegripligt!!!!

32337_432977006749170_1786891597_nVad kan vi då förvänta oss inför 2013? Ja – förutom redan beslutade åtgärder såsom avdrag för läxhjälp, ökat ekonomiskt stöd för storföretagen och bankerna – så förefaller innovationsförmågan avstannat hos den moderatledda minoritetsregeringen. Kanske inte så konstigt egentligen eftersom man tvingas söka stöd för sina nyliberala politiska åtgärder – och det stödet får man i huvudsak från fascisternas riksdagsledamöter – ni vet de som springer på stan med järnrör i händerna gapande och skrikande allehanda nedsättande vokabulär. Och propagandakriget kommer naturligtvis fortsätta. Ondgörandet av arbetslösa och sjuka i samhället fortsätter naturligtvis – vad annat kan vi förvänta oss – enligt högern en böldpest på samhällskroppen som fram till nu minskar Gulasch Baronernas privilegier. En – övervärderad – finansminister som tolkar framtidsprognoser som en Kalle Anka och som tvingas revidera densamme allt utifrån vad expertisen redan tidigare förutspått vad avser tillväxten under 2013 och påföljande år. Ett gott råd till finansministern – lyssna lite mer på de som kan ekonomi istället för att snickra ihop egna prognoser i hopp och tro att väljarna skall gå på argumenten.

alla-era-pengar (1)De politiska konsekvenserna av eurokrisen är omfattande. Euro-gruppens roll har stärkts samtidigt som avståndet mellan eurozonens medlemmar och övriga EU-länder har ökat. Motsättningarna vad avser genomförandet av olika stödpaket har förändrat maktbalansen i EU och banat väg för en mer konfliktfylld förhandlingskultur. Den värsta krisen i det moderna europaprojektets historia har också öppnat för tidigare otänkbara överstatliga lösningar – lösningar väl passande högerkonservativa krafter. Såväl finanspakten som idén om striktare reglering av de europeiska bankerna, med gemensamma stödfonder och en gemensam finansinspektion – är ett av flera tydliga steg mot en federation – Europas förenade stater. Är det förvånansvärt om  det svenska opinionsstödet för EU dalar? I 2011 års mätning från SOM-institutet svarar 46% att de i huvudsak är för det svenska EU-medlemskapet. Det är en minskning med hela sju% jämfört med 2010 års rekordhöga 53%. Bakom nedgången återfinns inte minst en oro för den ekonomiska utvecklingen. Ju mer de tillfrågade uppfattar att ekonomin försämras av EU-medlemskapet desto mer negativ inställning har man till medlemskapet. Och krisåret 2011 är det betydligt fler svenskar än 2010 som anser att EU-medlemskapet försämrar svensk ekonomi. Bara bankerna räddas och skattebetalarna får betala den kris som bankerna sett till så blir allt i ordning!!! Vad avser miljön är EU:s medlemsstater i ökande grad beroende av importerade fossila bränslen för att täcka energibehoven – vilket väcker en hel del frågor om försörjningssäkerhet, miljö och beslutsbefogenheter. Det faktum att Europeiska unionen hitintills haft ett lågt engagemang på energiområdet är intressant då Lissabonfördraget medför vissa ändringar i det avseendet. Resultatet av detta ser vi i högerns mer eller mindre obefintliga engagemang vad avser miljöpolitiken i Sverige – man avvaktar de gemensamma besluten – beslut som inte kommer. Att tro Sverige ska spela rollen som föregångsland vad avser miljöengagemanget tog slut redan 2006.

images (74)Men låt oss för ett ögonblick glömma den orättfärdiga politiken – accentuerad av högern med välvillig propagandahjälp av Svenskt Näringsliv och alla dess underorganisationer och koncentrera oss på att avsluta det gamla året och hälsa det nya välkommen tillsammans med familj och vänner. Med detta önskar jag alla mina läsare ett GOTT NYTT ÅR .

Gott nytt år

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Bert

   /  1 januari, 2013

  Må säga du skriver verkligen bra texter Björn. Informativt och fakta.
  Kommer fortsätta läsa din Blogg med intresse.

  Gilla

  Svara
  • Tack Bert – det glädjer mig att du fortsätter läsa min blogg. Jag kommer fortsättningsvis att angripa alla de orättvisor som förekommer genom de politiska beslut som fattats av högern – men jag kommer också peka på oppositionens menlösa agerande och detta trots att jag är Socialdemokrat. Vi vinner aldrig på att vara tysta.

   Tack igen Bert och jag önskar dig en god fortsättning på det nya året

   MVH
   Björn

   Gilla

   Svara
 2. Anita

   /  28 december, 2012

  Problemet med 2012: Människor tappade nu förtroendet för politiker, deras gärning, funktion och moral. Ett dystert bokslut…

  Gilla

  Svara
  • Ja alldeles riktigt konstaterande. Politikerföraktet tycks inte bekomma politikerna särskilt mycket – i var fall ser jag inga försök att förbättra detta och det gäller samtliga såväl som Socialdemokrater. Här har man en börda som de måste ta tag i. Förövrigt efterlyser jag en rejäl opposition inför 2013 den har lyst i allt väsentligt med sin frånvaro dessvärre.

   Gott Nytt År på dig Anita

   MVH
   Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: