När verkligheten springer ifatt Reinfeldt och hans allierade kollaboratörer.


cropped-ronald2Har just tagit del av en mycket komprometterande och tydligt belyst resultat av effekterna av den sänkta krogmomsen. Ett konstaterat praktfiasko utan like.  Dagens nyheter – vilken jag återgett i min blogg – redovisade en undersökning avseende regeringens vidtagna åtgärder varav den sänkta restaurangmomsen var en del som ansågs ha haft en osäker effekt på arbetsmarknaden. Idag läser jag en artikel författad av Martin Klepke på tidningen Arbetet där han presenterar – det jag sedan länge hävdat – att momssänkningen endast skulle ge krogägarna en extra dusör i den egna fickan. Dessvärre fick jag rätt i mina betänkligheter. Dessvärre för  jag känner verkligen ingen glädje över detta faktum alls. Man inte bara inger hopp hos ungdomen man blåser dom gång efter gång på det som ungdomar vill – nämligen att få ett arbete – om så bara för en tid. Men Reinfeldt är inte Reinfeldt om han inte har svaret även på detta konstaterade faktum – det stavas långsiktighet!!!! Således kan vi knyta ytterligare en åtgärd från osäker till fiasko – för vem vill tro på att ett konstaterat fiasko långsiktigt blir en succe?

manna-fran-himlenVisst minns vi hur Moderaterna tillika Centern ville hävda att momssänkningen skulle ge minst 6000 nya arbetstillfällen. Finanspolitiska rådet var tveksam till sänkningens effekter på ungdomsarbetslösheten, skatteverket kunde inte heller se att sänkningen skulle kunna ha den effekt som angivits. Men Anders Borg argumenterar och väljer givetvis stycken i förevarande kritik som är positiva för åtgärden. Momssänkningen är ett enskilt stort branschstöd som kostar skattebetalarna minst 5.4 miljarder varje år – ett fiasko utan like. Den som hårdast argumenterat för en sänkning är utan tvekan Vista – en bransch- och arbetsgivarorganisation – som lobbat för denna sänkning sedan lång tid. Det var heller inte särskilt märkligt att det var Vista som delgav oss – via TT – nyheten om 5000 nya jobb i branschen – en nyhet som nu totalsågats. I ett land där befolkningssiffrorna också ökar hela tiden – ökar också per automatik antalet människor som jobbar. Även inom restaurangbranschen. Mellan 2009 och 2010 ökade antalet jobb inom restaurangbranschen exempelvis med 9200 jobb. Detta var således innan regeringen halverade restaurangmomsen. Så vad betyder det att Vista presenterade en undersökning som visar att antalet anställda inom restaurangbranschen ökat med nästan 5000 tredje kvartalet 2012 jämfört med tredje kvartalet 2011? Björn Arnek representant för Vista medger dessutom enligt egen utsago följande:

Det är såklart omöjligt att säga exakt hur många jobb som beror på momssänkningen.

jessica_rosencrantzEn fruktansvärd dyr reform som enbart gynnat krogägarna samt inte gett ett enda positivt resultat – inte ens en sänkning av matpriserna har kunnat påvisats. Mc Donald jublar naturligtvis över moderaternas och Centerns generositet med våra skattepengar –  finns det något samband mellan moderaterna och Mc Donald?  Gemensamma utspel om förträffligheten av denna åtgärd – reklamkampanjer och erbjudanden som uppdagas. Kort och gott en misskötsel av gigantiska mått av våra skattepengar företrädd av en finansminister som höjts till skyarna – främst i den borgerliga pressen. Andra länder som sänkt momsen på krogmaten och med samma ambitioner är Frankrike och Finland bland annat. Inte någon av dessa länder har det gett någon annan bestående effekt än att näringsidkarna lyckats fylla egna fickor. I Frankrike kostade det skattebetalarna ca 27 miljarder årligen i uteblivna skatteintäkter – ett sådant gigantiskt slöseri kunde knappast fortgå varför man nu höjer momssatsen på krogmaten igen.  Sänkt krogmoms gav heller ingen effekt på sysselsättningen i Finland. Det är bara i Sverige man – i motsats till de erfarenheter man dragit i andra länder – istället gör tvärtom. Centern – med Annie Lööf – tycker att momssänkningen var ”momsfilibabba” allt i enlighet med vad hon skriver i sin egen blogg. Så opretentiöst uttrycker sig kanske inte Anders Borg eller Fredrik Reinfeldt men jag är säker på att också dessa två ljushuvuden slickar sig om truten. Hur länge skall detta få fortgå innan väljarna reagerar? Enligt mig hur länge som helst så länge vi ser ett kopiöst liberalt mediaövertag med journalister som inte ens har förmågan att ställa intrikata frågor och pressa politikerna. Det är mer intressant att läsa om en statsministers havererade äktenskap. Finanspolitiska rådet skriver själva i sin rapport för 2012 följande;

Regeringens mest kostsamma åtgärd i Budgetpropositionen för
2012 är sänkningen av momsen på restaurang- och cateringtjänster. Rådet gör bedömningen att de beräknade effekterna på arbetslösheten och sysselsättningen av reformen är överskattade. Vi anser också att den reducerade skattesatsen är ett ineffektivt sätt att minska de administrativa kostnaderna. Den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster har snarast
karaktären av ett branschstöd. Ett allmänt problem med differentierade momsskattesatser är att de riskerar att öka incitamenten för lobbying från intressegrupper som ser möjligheter till branschstöd. En fara om fler branscher skulle gynnas av reducerade skattesatser är att konsumtionsskatten urholkas som skattebas. Regeringen bör i stället överväga att införa en enhetlig moms. En sådan skulle sannolikt ha stora positiva samhällsekonomiska effekter

SiffertrixandeMen vi är vana vid denna regerings vilseledande manövrar vad avser effekter på vidtagna åtgärder – åtgärderna är långsiktiga bara så vi vet – man ska se det över några år, kanske 4 år eller möjligen 10 år. Bara jobbskatteavdraget ställer en hel del frågor – som till nu förblivit obesvarade, återigen en journalistisk mardröm som man undviker att röra vid. Tanken bakom var ju att dessa stora skattesänkningar skulle finansieras genom att de skapade fler jobb och därigenom fler som betalar skatt. Anders Borgs eget finansdepartement beräknade självfinansieringsgraden till 40-50 %. Det är inte möjligt samtidigt som arbetslösheten ökar och finansieringen av jobbskatteavdragen får göras med hjälp av försämringar i socialförsäkringarna istället. Arbetslösheten har allt sedan jobbskatteavdragen genomförts i Sverige ökat. Så hur finansieras egentligen jobbskatteavdragen idag Anders Borg? Enligt forskarna på IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, kan man inte finna några spår av effekter från jobbskattavdraget i sysselsättningen – trots det hävdar moderater i parti och minut att 200.000 nya jobb skapats – samtidigt som befolkningsökningen överstiger det resultatet med 175.000. Kan någon förklara hur man får ihop det? Återigen får regeringen kritik för sina så kallade jobbskapande åtgärder av finanspolitiska rådet som skriver följande i sin rapport avseende arbetsgivaravgiften för unga:

De konkreta åtgärder som vidtagits för unga, såsom den
sänkta arbetsgivaravgiften, är dock enligt vår bedömning inte särskilt effektiva. Att betrakta unga som en homogen grupp kan leda till att grupper inom den unga arbetskraften med svag arbetsmarknadsförankring, t.ex. utrikes födda, lågutbildade och funktionsnedsatta, förbises.

426632_415301441850385_172866911_nDen här högerregeringen tror att välstånd byggs med RUT och ROT, sänkta krogmomser, sänkta arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, sämre utbildning för arbetslösa och unga människor, kraftigt minskad möjlighet att försörja sig vid arbetslöshet och så vidare. Regeringen tycks anse att det är med låglönejobb eller hemmamarknadsorientering som välståndet byggs. detta visar inte minst det skandalösa arbetsmarknadspolitiska program där man delat in arbetslösa i tre faser varav den sista fasen är ett skräckinjagande exempel på just ett systemskifte mot ”Lön för utfört arbete” mot ”bidrag till arbetsgivarna för utfört arbete”. Enligt Finanspolitiska rådet – vars uppgift är att granska regeringens ekonomiska politik – försörjdes tio procent av befolkningen av olika ersättningar som socialbidrag, sjukpenning, a-kassa med mera. Det är resultatet av drygt 6 års medveten högerpolitik – en politik som hyllas av främst moderater och dess allierade – en politik för ökade klyftor i samhället. När spricker lögnerna och förljugenheten? När skall svenska folket få upp ögonen för detta enorma systemskifte? Ett systemskifte som gynnar en grupp i samhället på bekostnad av den andra gruppen – en politik som ställer grupper mot varandra.

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  1. Djur, pensionärer och en uppgörelse med Moderazisterna | skvitts
  2. Får man jobb om man är tandlös, ser ut som en trashank och bor på gatan? « skvitts

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: