Reinfeldt det är dags att krypa ut ur garderoben och börja ta ansvar.


alla-era-pengar (1)Regeringen med ”ansvarspredikanten” Reinfeldt i spetsen avslöjar sig allt mer i den Nuonskandal som uppdagades för några veckor sedan där Reinfeldt skyllde på Maud Olofsson – tidigare näringslivsminister – och vice statsminister.
Björklund som inte ens mindes vilka som deltagit i de föredragningsmöten som bevisligen ägt rum.
Hur man kan glömma bort en affär på 97 miljarder – en av de största som ägt rum avseende statliga bolag – är en gåta och kan möjligen tyda på en viss senilitet.
Nu har TV4 funnit nya dokument som tidigare  varit hemligstämplade och som man begärt ut.
Där visar det sig att regeringen aktivt medverkat till att köpa in ny kolkraft för att därefter försöka  dölja och släta över de katastrofala klimatprioriteringarna för allmänheten.
Någon som beskriver händelseutvecklingen – Ansvarstriangel: ledning – styrelse – ägare – som kan spricka upp – på ett alldeles utmärkt sätt i sin blogg är Kent Lundgren civilekonom tillika ingenjör från Kalmar;

Att vara statsråd eller sitta i styrelsen för ett av Sveriges största bolag kräver kanske inte så mycket logik (och matematik). I stället för att logiskt se på affärsrisker, affärslogik och vad som ligger i tiden, kan man ju bara fråga någon: –Klarar vi avkastningen. Är då de (självklara) svaret Ja, så kan man direkt utnyttja sin sociala förmåga när fikat, kaffe och bullar, ställs fram och det är dags för småpratet. Långt, långt borta från affärsrisker, affärslogik och miljöhänsyn

Maud OlofssonMaud Olofssons enda ansvar begränsades således till att ställa den ”kritiska” frågan ”klarar vi avkastningen?”
Styrelsen som var obegränsat positiv till affären med undantag av Vattenfalls VD – operativ chef – svarade JA och Maud Olofsson föll pladask och nöjde sig med detta.
Det är inte bara tragiskt det är i allra högsta grad så ansvarslöst att man har svårt att ta det till sig. Regeringens egna tjänstemän VARNADE departemenstchefen – Maud Olofsson – för att godkänna affären på goda grunder – dels för att energibolaget NUON var kraftigt övervärderat med ca 30 miljarder, dels att avkastningskravet inte gick att fullfölja – men regeringen med ”ansvarspredikanten” Reinfeldt gav Vattenfalls styrelse godkänt trots varningarna.
Jag vill inte höra Reinfeldt och hans lakejer tala om ansvar igen. Det ansvaret är förbrukat med råge.
Man har – med uppenbar medvetenhet – missbrukat sitt ägaransvar samt lika medvetet fört svenska folket bakom ljuset och nästa fråga man bör ställa sig: I vilka fler politiskt genomförda åtgärder har man fört väljarna bakom ljuset?

Peter Norman – finansmarknadsminister – sa så sent som den 22 maj 2012 vid ett sammankallat seminarium för företrädare av de olika statliga bolagen följande;

Staten är med sina 58 bolag en av Sveriges största företagsägare. De statligt ägda bolagen representerar stora värden, tillsammans närmare 600 miljarder kronor, och är sammantaget en av Sveriges största arbetsgivare. Regeringen förvaltar bolagen på uppdrag av Riksdagen och ytterst är det svenska folket som gemensamt äger dessa företag. Regeringen har därför ett stort ansvar att vara en aktiv, professionell och ansvarsfull ägare. De statligt ägda företagen fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Ni som styrelseledamöter gör ett bra jobb. Det sammanlagda resultatet, efter skatt, uppgick 2011 till 41 miljarder kronor, vilket är 15 miljarder kronor mindre än 2010. Utdelningarna till statskassan minskade från 38 till 28 miljarder kronor i år. Det lägre resultatet och de minskade utdelningarna beror främst på att 2010 var ett resultatmässigt mycket starkt år. Regeringens övergripande mål med bolagsförvaltningen är att den långsiktiga finansiella värdeutvecklingen, med hänsyn till rimlig risk, blir den bästa för ägaren. Förvaltningen ska vara effektiv, professionell och transparent. Det finns höga förväntningar på hur de statligt ägda företagen och dess företrädare ska agera.

NounskandalenGoda intentioner således. Men är det bara tomma ord för att dölja en annan verklighet?
Vi vet med – till sanning obegränsad visshet – att högerregeringen – av ideologiska skäl – är begränsat positiv till statligt ägande.
Peter Norman talar ett språk som kan godkännas av väljarna men hans kolleger i regeringen har uppenbarligen en annan uppfattning.
Man kan knappast anse att regeringens hantering av Vattenfalls uppköp av NUON är att betrakta som ansvarsfull och professionell i enlighet med vad finansmarknadsministern uttryckte sig vid angivet seminarium.
Att Vattenfall har förblivit i statlig ägo när andra statliga företag avyttrats under de senaste årtiondena är ingen slump. Vattenfall har – med få undantag – visat mycket god lönsamhet och  gett en god avkastning till statskassan.
Dessutom är Vattenfall – till skillnad mot andra  statliga verksamheter – en av de viktigaste bolagen i samhällets infrastruktur. Det finns således ett allmänintresse av att staten har ett stort  inflytande över hur infrastrukturella statliga bolag fungerar och agerar.
Den nu avslöjade affären visar på ett tydligt sätt att talet om professionalism bygger på en myt.
Vattenfalls ledning kan sägas vara inkompetent på gränsen till kejsarvansinnig.
Politikerna måste inse och ta till vara ägaransvaret på ett bättre sätt än att endast ställa frågan om bolaget klarar avkastningskravet.
Det är ju därför departementet innesluter en ägarenhet med kompetenta tjänstemän för att rekommendera regeringens företrädare huruvida ägaransvaret kan uppfyllas.
Det är dags att kräva att våra politiker börjar ta det ansvar de fått mandat för och börja våga styra hårdare de företag de är huvudmän för.
Det är skattebetalarnas pengar det ytterst handlar om.

marknadsdemokratiFinansminister Anders Borg – som utsetts till en av Europas bästa finansminister – med sina siffertrixande medarbetare på finansdepartementet borde ha tänt varningslampan – vilket ansvar har han och vad har hans roll i affären varit?
Men Borg är uppenbart ointresserad av att prata om Nuonaffären tillika resten av högerregeringen – tyder på att det har funnits dolda avsikter som inte tål dagsljus.
Ansvarspredikant Reinfeldt vägrar också kommentera Vattenfalls svindlande affärer som inte bara sträcker sig till Nuonaffären utan också hela hanteringen med fallskärmar, såväl tyska som VD Josefssons svenska fallskärm – kostnader som hamnar på våra elfakturor i slutänden.
Såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna har KU anmält fallskärmsavtalen. Regeringen är också KU anmäld för sitt skandalösa ägaransvar.
Det är dags att de ministrar i högerregeringen som mest talat om ansvar för skattebetalarnas pengar kryper ur garderoben och redovisar hela skandalen – det duger inte att bara ta selektivt ansvar, ett selektivt ansvarstagande som Reinfeldt själv väljer ut.
Det duger inte att försöka lägga locket på och dölja de verkliga avsikterna för väljarna.

Annonser
Lämna en kommentar

7 kommentarer

 1. Rune

   /  25 februari, 2013

  Vattenfall har gjort en mycket dålig affär. Det är ju en sak, men jag har inte sett någon som har gett en vettig förklaring varför Vattenfall överhuvudtaget skall hålla på utomlands med affärer?
  Deras uppdrag borde ju vara att tillgodose den svenska marknaden med god elförsörjning i ett förstklassigt elnät till kundvänliga priser.
  Vem och vilka har gett Vattenfall tillstånd till att hålla på utomlands?

  Gilla

  Svara
  • Hej Rune!
   Som svar på din fråga när Vattenfall bolagiserades för att verka på dels den inhemska marknaden dels på den internationella genomfördes under den dåvarande borgerliga regeringen 1991. När den borgerliga regeringen tillträdde lades en ny proposition som syftade till öppna upp delar av elmarknaden för konkurrens. Målet var att: ”…genom ökad konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjande av produktions- och
   distributionsresurserna och tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor lägsta
   möjliga priser. Proposition 1993/94:162 Handel med el i konkurrens gick igenom i riksdagen i maj 1994 under den borgerliga regeringen. Dock skall tilläggas att I proposition 1990/91:87 motiveras reformen dels med att elmarknaden blir effektivare. Det hänvisas både till styrningen av företaget och framför allt till att kapitalförvaltningen är bättre i ett aktiebolag än i ett affärsverk. Den proppen stod den dåvarande socialdemokratiska regeringen för. Att elpriserna därefter knappast gynnat konsumenterna är vi pinsamt medvetna om de har istället skjutit i höjden och avregleringen har knappast gynnat varken företagen eller de individuella konsumenterna. Jag behöver väl knappast säga att elmarknaden, järnvägen, posten hör till de samhällsstrukturer som räknas som infrastruktur det vill säga verksamma för och med samhällsnyttan. Men Vattenfall kontrolleras fortfarande av staten det vill säga svenska folket där regeringsinnehavarna företräder våra ägarintressen i bolaget. Detta har man – så vitt jag kan bedöma – underlåtit grovt. Istället har man förberett en försälning av Vattenfall i lönndom och sannolikt av ideologiska skäl. En sådan försäljning skulle – enligt mig – äventyra samhällsfunktionen rejält och möjligheterna skulle bli än sämre för konsumenten.
   Tack för dina frågor som är mycket relevanta och jag hoppas att jag kunnat utreda svaret på din fråga.

   MVH
   Björn Alvebrand / SAP Solna

   Gilla

   Svara
   • Rune

     /  25 februari, 2013

    Tack för svar!
    Bolagsformen i sig gör alltså inte att bolaget är tvunget att rota runt utomlands. Staten som helägare kan bestämma att verksamheten skall vara i Sverige, men det har man underlåtit.

    Gilla

   • Hej igen Rune

    Det är ett riktigt konstaterande som du gör. Man har säkert förlitat sig alldeles för mycket på styrelse och ledning – kort sagt överlämnat ägaransvaret till nämnda funktioner.

    MVH/Björn Alvebrand

    Gilla

 2. Hans B

   /  24 februari, 2013

  Rent fördjävligt! En statsminister som inte tar ansvar för sina handlingar tappar till slut all trovärdighet! Jag bifogar länk till nyhetslänk.Mvh.
  http://www.tv4.se/nyheterna/klipp#regeringen-valde-väg-medvetet-2284377-lh

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!
   Ja visst är det för djävligt – det lilla förtroende han haft sedan tidigare är numer helt bortblåst. Tala om ansvar har han gjort allt sedan han tillträdde som statsminister fortsätter han tala om ansvar blir det närmast patetiskt och då undrar jag om det står helt rätt till i det som sitter ovanför axlarna. Detta gäller hela regeringen.

   Tack för länken – har kollat den och det stärker mig bara i min uppfattning att man för väljarna bakom ljuset. Man ska nog inte heller tala om demokratiskt fattade beslut vad avser denna regering.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 1. Projekt Jeanette i enlighet med (M)asterplanen från 1982 – ställ misstroendevotum | Nemokrati

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: