Det man inte har i huvudet får man ha i arslet.


Avseende pensionModeraternas socialförsäkringsminister – Ulf Kristersson – har på ett flagrant sätt visat vilken människosyn han har. I anledning av den pensionsåldersutredning som moderaterna tillsatte och som kom med sitt betänkande den 9:onde april där socialförsäkringsministern sammankallade till en pressträff för att redovisa resultatet av utredningen.
För att nå dessa nya föreslagna åldersgränserna i utredningen uttalade sig Ulf Kristersson på ett synnerligen anmärkningsvärt – förnedrande – sätt och visar på en okunskap av oanade mått:

Man har ett ansvar att hålla sig i fysisk trim. I vissa jobb ingår det som en del av jobbet att hålla sig i trim. Andra tvingas fysiskt tänka på det, hur ska jag hålla mig i fysisk form?

flerarbetstillfallenVi talar om människor som i Kristerssons föreställningsvärld är värderad till en individ – skall således själva se till att hålla sig i fysiskt trim.
Vad Kristersson inte vet är hur industriarbetare – bland annat – inte har en enda susning om vilket slitsamt arbete de ofta har. Många är förbrukade efter bara 40 år i sina yrken och klarar inte ens att nå upp till dagens pensionsålder på 65 år – hur mycket dessa än försöker att hålla sig i fysiskt trim.
Att man därutöver avskaffade arbetslivsinstitutet som hade till uppgift att forska om arbetslivsskador bland annat samt minskade anslagen för Arbetsmiljöverket  vilket fick till följd att den uppföljning som AMV har att göra vad avser säkerheten – gemensamt med skyddsombuden – på arbetsplatserna minskat radikalt. Att sitta på ett kontor med allehanda pappersvändning och dricka gratis kaffe kan knappast jämföras med dessa yrken – även om man kan drabbas också inom dessa yrken av diverse arbetsskador som kan medföra långa och svåra rehabiliteringsåtgärder.
Uttalandet har sannolikt stöd från Reinfeldt som i ett enda slag raderade ut hela industrin på sitt möte i Davos för en tid sedan.
Enligt statsministern existerar det ingen industri idag trots att industrin sysselsätter nära  600.000 yrkesarbetare.
Men det Reinfeldt säger i Davos säger man bara när man är långt hemifrån inte i riksdagen.
Man måste fråga sig om Reinfeldt har något förstånd när han säger att vi inte har kvar någon tillverkningsindustri i Sverige.
Det är den enskilt största privata sektorn och ger ca 1/6 av alla jobb i den privata sektorn i Sverige.
Men för att återgå till hans socialförsäkringsminister så är hans förnedrande uttalande på pressträffen knappast särskilt uppseendeväckande bland hans egna partikamrater. Det är ju inte heller första gången han uttalat sig i frågan. I sin – numer omtalade bok där han står som medförfattare ”Generationskriget” utgiven på tankesmedjan Timbros förlag naturligtvis – där han går till attack på 40-talisterna – det vill säga min generation – med följande citat ur boken;

Det är ingen idé att anklaga fyrtiotalisterna för att de utnyttjar de offentliga system deras föräldrar skapade. Men det är intressant att studera hur kravmentalitet och bidragstänkande präglar den generation som idag sitter vid makten.

images (3)Fyrtiotalisterna har således inte jobbat ihop sitt välstånd och utmärker sig av ett  bidragstänkande ock kravmentalitet samt utnyttjat systemen och förstört familjesammanhållningen.
Finns det några av mina läsare som håller med Kristersson om detta?
Själv har jag hur många synpunkter som helst – ock ett av de främsta är att det som var rådande under min generation ock det vi växte upp med var – ”gör din plikt ock kräv din rätt” något som försvann under Kristerssons generation.
Det var i själva verket 30, 40-talisterna som såg till att hans och Reinfeldts tillika Borgs generation fick det så mycket bättre än vad vi hade som växte upp i spåren av ett världskrig, det var vi som arbetade ock slet för att välståndet skulle öka, ock sist men inte minst det  var vi 30 och 40-talister som gav er chansen att fortsätta på det spåret – den tog ni inte – istället ägnar man sig åt att sitta på sina självgoda arslen ock uttrycka missnöje med den generation som gav er möjligheter – otack är världens lön sägs det och betydelsen av detta visar Moderaterna på ett synnerligen cynisk sätt.
Varken jag eller någon annan av min generation beklagade oss, tvärtom vi kände glädje över att kunna ge de senare generationerna bättre ock bättre möjligheter.  I böckerna där han står som medförfattare jämför han  också hela arbetsmarknaden med Apartheid. Huvudlösa påståenden av en uppenbarligen huvudlös minister. Men den sorten finner vi ofta ”häckande” hos moderaterna, då de förmodligen anser sig ha hamnat i de rätta kretsarna  där man får gehör, ock medges trigga igång ytterligare ideér, anarkistiska, rabiata, demagogiska, nyliberala ock – framförallt – ovetenskapliga  ideér om hur samhället skall utvecklas i en riktning som bättre passar dessa bortskämda demagoger.
Kristersson – i likhet med sina partikamrater Reinfeldt och Anders Borg – har stått med sitt namn på flera böcker samtliga utgivna av tankesmedjan Timbros förlag. En är ”non working generation” – en av få utgivna böcker man fortfarande kan få tag på – resterande alster tycks av någon outgrundlig anledning vara raderade från bokdiskarna.
Det som framträder i dessa ovetenskapliga alster är ett genuint hat mot allt vad min och mina föräldrar åstadkom efter krigsåren – särskilt Kristersson omtalade hat mot min egen generation.

muta

Kristersson har varit föremål för flertalet skandaler i sin ämbetsutövning. Det vi minns bäst är hans 4;a rumslägenhet som han hyrde av Ersta Diakonisällskap som förvaltade lägenheten, en lägenhet avsedd för svårt sjuka ock hemlösa – främst ensamstående kvinnor.
Stockholms stad – Kristerssons arbetsgivare – köpte tjänster av Diakonisällskapet, man misstänkte någon form av uppgörelse mellan Kristersson ock Diakonisällskapet. En förundersökning inleddes mot honom som senare lades ned.
NärSVT:s UR först konfronterade honom smet han ifrån kamerorna, men sedan fick han det att låta naturligt att socialborgarrådet självklart skulle få en lägenhet av sin kompis. Kompisen är den mycket oetiska prefekten Torbjörn Larsson – som för övrigt var folkhälsominister Maria Larssons (KD) expert på etiska frågor i äldreomsorgen.
Torbjörn Larsson var dessutom högst ansvarig för Ersta vid tiden då Kristersson var socialborgarråd i Stockholms stad. Under 2010 flyttade Kristersson från den lägenhet han hyrt från Ersta Diakonisällskap. Kristersson använde istället hustruns lägenhet på Kungsholmstorg, vilket uppmärksammades i samband med utnämningen till socialförsäkringsminister 2010 eftersom kontraktet upplåtits vid sidan, över tio år tidigare, av bostadskön, via parets vänskap med VD:n för fastighetsbolaget Einar Mattsson Stefan Ränk. Med dom rätta kontakterna skapar man sig fördelar mot andra, huruvida det är etiskt ock moraliskt försvarbart funderar säkert många andra över, dock tycks moral ock etik inte ingå som det främsta attributet när fördelarna haglar över politiker allmänt och moderater i synnerhet –  man tar erbjudanden ock chanserna – som i fallet Kristerssons lägenhetsfiffel – ock känner sig ”ypperligt” sårade vid upptäckt.

Swedish-health-care Kristerssons entré i rikspolitiken 2010 började strax därefter med motgångar då  läkare i ett upprop krävde att utförsäkring från Försäkringskassan bör upphöra. Två gånger – i juli och i december 2011 – har riksdagen gått emot regeringen och beslutat om en återgång till de gamla reglerna för arbetsprövning efter ett halvårs sjukskrivning.
I februari 2012 vägrar Ulf Kristersson att följa riksdagens beslut om hur sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar. Beskedet upprör oppositionen – av förklarliga skäl – som menar att han obstruerar riksdagsbeslut ock att ett misstroendevotum kunde komma att krävas mot socialförsäkringsministern.
Det var och är ett ansvarslöst ock upprörande agerande. Det är inte regeringens som styr landet utan riksdagen och regeringen ska förhålla sig till det riksdagen beslutar.  Han tvingades därefter – förmodligen förödmjukad – be om ursäkt för sitt obstruerande.
En del skulle kanske behöva en kurs i demokratiska regler för riksdagsledamöter, för detta saknade Kristersson uppenbarligen.

Socialförsäkringsministern har således – inte bara en gång utan – flera gånger visat prov på en total avsaknad av mänsklig empati. Flertalet av hans uttalanden – dels i de böcker han ståtar med sitt namn på – dels hans muntliga uttalanden som nu senast – vad avser den statliga pensionsåldersutredningen – där han förnedrar en stor del av den tungt arbetande yrkeskår vi har i Sverige är så huvudlösa att man ställer sig frågan med vilken kroppsdel tänker han med. Alla är inte manschettarbetare som sitter regeringskansliet med – i jämförelsen – förmånliga pensionsvillkor.

Lämna en kommentar

7 kommentarer

 1. Jag måste protestera lite mot att det här talas om manschettjobb och pappersvändare. ”Att det kan man mycket väl klara till dess att man dör”. Jag har själv i över 40 år haft ett sådant yrke och blev svårt stresskadad med allt vad det innebär. Det var inte så att jag sprang in i den berömda väggen, men min kropp och min själ slutade fungera. Kroppen satte in det tunga artelleriet med skyhöga stresshormonvärden och ständiga lunginflammationer m m. Blodtrycket stack iväg långt över tillåtet värde och gick inte att justera med medicin förrän efter flera år. Jag var då 60 år och ville inget hellre än fortsätta jobba i ett jobb som jag alltid stortrivts med. Någon längre medicinsk historia tänker jag inte berätta men vill ändå belysa att några manschettyrken inte längre finns och att risker med ”pappersvändning” kanske inte är likadana som för kroppsarbete, men att värdera vilka smärtor/sorger som är värst är väl ändå inte att ge en rättvisa inför ett nytt pensionssystem.

  Gilla

  Svara
  • Hej Siw!
   Tack för din kommentar.
   Självfallet har du alldeles rätt i din beskrivning. Här förfaller jag till ett generaliserat uttryck. Givetvis drabbas även de som arbetar på kontor av diverse arbetsskador. Det är dessvärre en allmänt felaktig uppfattning att – manchettyrken – inte drabbas också.
   Jag ber om ursäkt för att jag generaliserade som jag gjorde.

   MVH
   Björn Alvebrand
   Solna Sap AK

   Gilla

   Svara
 2. karin martinussen

   /  14 april, 2013

  Vems är ansvaret för landets förfall ifrågan om människosyn och människans värde.Ber alla politiker tänka om livet är så kort .pengar kan inte vara mer värda än livet.

  Gilla

  Svara
  • Hej Karin!
   Tack för din kommentar.
   Många gånger är det dom politiska åtgärderna som försätter människor i ekonomiska problem. Inte minst vad gäller denna regering. Men inte ens Socialdemokraterna skall slå sig för bröstet även om situationen många gånger var bättre. En mindre andel slarvar själva bort sina förutsättningar. Det är min absoluta övertygelse att politikerna sitter där dom sitter för att ge alla människor förutsättningar att utveckla sig själva. Det klarar inte denna regering av dessvärre – allt för många går utan arbete. Inkomstklyftorna ökar inte minst mellan kvinnor och män och det är ohållbart. Fattigdomen ökar och det är främst barnen som drabbas.

   MVH
   Björn Alvebrand
   Solna Sap AK

   Gilla

   Svara
 3. Hans B

   /  11 april, 2013

  Vi har 427000 arbetslösa och då ska vi höja pensionsåldern!Moderaterna saknar självkritik.Vad vi borde höja är värnskatten därför att det är den enda möjligheten få lite rättvisa när vi har pensionärer som har miljoner i pension Lars Nyberg fd.Telia t.e.x.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Jag har studerat utredningen och enligt mig är utredningen ett ur alla synpunkter bara ett blaha blaha. Det finns inget idag som motsätter de som vill att arbeta intill de stupar på sin arbetsplats. De som drabbas i utredningen är inte de så kallade maschettarbetarna utan de med fysisk tung arbete som inte ens orkar upp till 65 år. Ett annat problem för Reinfeldt är att de som inte orkar till 65 år måste med dagens pensionssystem försörjas dels av den yngre generationen men också av de manschettarbetare som är i den lyckliga situationen att sitta vid ett kontor och vända papper i princip intill de dör av den utmattningen. Pensionsåldersutredningen har dessutom antagit en i jämförelse med bland annat höga potentater i EU – 80 år – samt Reinfeldts eget kritiserade uttalande att pensionen bör förlängas till 75 år – ett synnerligen modest förslag inledningsvis sannolikt på grund av känsligheten av en ökad pensionsålder. Men möjligheterna för kommande regeringar att förändra detta i takt med en förmodad högre livslängd utan föregående diskussioner. Jag vill gärna citera Abe Bergegårdh – en av våra främsta statsvetare – som skriver väldigt klokt om den så kallade ”Åldringsschocken”

   ”Då man inte kan skrämmas med statsskulden måste man hitta på ett nytt skymningstroll att hota oss med: svaret är åldringschocken. Det svällande köttberget från 40-talet kommer att äta oss ur huset om vi inte sätter ned foten. Därför måste vi arbeta så länge som möjligt, helst till graven. Man lyfter fram att ”försörjningsbördan” ökar, att antalet personer i arbetsför ålder kommer att minska medan antalet i icke-arbetsför ålder kommer att öka. Argumentet är snillrikt, men missvisande. Vi lever inte i en slavekonomi som är ett nollsummespel, utan tekniska framsteg och utveckling av arbetsorganisationerna innebär att produktiviteten ökar över tid. Färre skapar alltmer, se bara på hur antalet bönder minskat till en bråkdel under bara ett århundrade.Ett antal utredningar och rapporter har tagits fram för att ge ”åldringschocken” en form av legitimitet. Ekonomhistoriken Daniel Ankarloo går igenom dem i sin bok Välfärdsmyter. Visst har vi råd med tryggheten (2011). Det blir inte mycket kvar efter lektorns dissekering av deras godtyckliga spekulationer och hypotetiska utvecklingslinjer. Martin Klepke från tidningen Arbetet instämde nyligen i kritiken och menade att vi visst har råd med en god ålderdom. Intressant var att han pekade på stöd från lite oväntat håll, nämligen från folkpartisten Bo Könberg som ansvarar för Äldreomsorgsutredningen (2012). Klepke konstaterar att det räcker med att avstå från överskottsmålet på 1 procent av BNP över en konjunkturcykel för att lösa kostnaderna: ”Det räcker med att sluta samla i ladorna under en begränsad tid och i stället under dessa år gå jämnt upp, gå plus minus noll, så finns alla pengar där för en värdig äldreomsorg.”

   Som synes går det bara man vill.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 1. Skvitt synar pension, Pensionsmyndigheten, mm | eaqhan

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: