Vår offentliga sektor skall inte vara en tummelplats för borgerlig lekstuga.


I en debattartikel i Expressen – skriven av trojkan runt Alliansen – vill man satsa på så kallade Smörgåsbord-för-arbetsgivare”nystartszoner” i segregerade områden i avsikt att bekämpa utanförskapet. Man bekänner ett problem som varit allmänt känt sedan tidigare men som förnekats av inte minst den ansvariga utbildningsministern från Folkpartiet. Enligt honom är Sveriges skolor – genom de reformer han genomfört – på rätt väg. Jag tror mig veta att varken lärarnas fackförbund eller ens skolverket håller med om denna skönsång som Björklund målar upp. Men att sjunga skönt är knappast Björklund ensam om i den regering som knappast kan stoltsera med att ha lyckats med de föresatser man gick till val på redan 2006 – nämligen att radera ut utanförskapet. Man blir aningen betänksam när företrädare för Alliansregeringen talar om utanförskap. Visserligen har man rätt i sina antaganden att utanförskapet berövar människor att fullt ut delta i samhället och känna den trygghet ett arbete medför för egen försörjning. Och för att accentuera sina bedrövliga insatser för det man kallar sitt övergripande mål ”full sysselsättning” kan man inte låta bli att påtala att genom sina arbetsmarknadspolitiska åtgärder har 200.000 nya arbetstillfällen skapats – och detta trots en ekonomisk kris utan att nämna var den ekonomiska krisen i egentlig mening kan härledas till. Ser vi till länderna i vår nära omgivning är samtliga dessa bättre rustade än vi själva. Vi kan dessutom stoltsera med att vara sämst i norden. Utanförskapet – det vill säga massarbetslösheten den man så ogärna talar om inom Alliansregeringen – har därigenom minskat med dessa 200.000 hävdar man. Man vill dessutom hävda att man startade från en redan hög nivå. En fråga jag ofta ställer mig – var hämtar dessa icke verklighetsanknutna högerpolitiker sina uppgifter som skall ligga till grund för deras lika mycket overkliga politiska åtgärder som hitintills inte gett det resultat man gick till val på 2006? Det är väl gott och väl om 200.000 fått en sysselsättning – om den siffran nu verkligen stämmer – men man glömmer givetvis att tala om att folkmängden ökat i en större takt under samma period. Man vill måla en bild som inte stämmer med verkligheten genom att ständigt tala i termer av absoluta tal istället för det gängse andel av befolkningen. Arbetslösheten var 2006 6.1 procent idag är den 8.4 procent vilket innebär i absoluta tal en massarbetslöshet på hela 427.000. 427.000 som inte har ett arbete att gå till. Vad denna regering gjort är att skapa massarbetslöshet inte raderat ut utanförskapet som man generöst lovade.

nar-jag-var-ung”Sverige ska vara ett sammanhållet land. En gemensamt finansierad skola, sjukvård och omsorg av hög kvalitet är viktigt för att motverka stora skillnader människor emellan.” Hur väl stämmer detta med de politiska åtgärder man infört? När högern talar om sammanhållning vad menar dom då? Kan det vara förutsättningar – genom politiska åtgärder – för att ge alla människor samma förutsättningar att lyckas? Om så vore fallet varför finns då Fas3 där förutsättningarna är – minst sagt – omöjlig för de som vill få ett arbete och egen försörjning. Eller kan det vara de – totalt sett – ökade klyftor som en följd av regeringens så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Eller vad menar man med gemensamt finansierad skola? Kan det vara i gemenskap med riskkapitalisterna och skattebetalarna där de först nämnda är de som förgyller sina resultaträkningar – ofta också på bekostnad av elevernas möjligheter att införskaffa sig den kunskap som erfordras för att själva skapa sig goda förutsättningar inför det vuxenliv som väntar bakom hörnet? Nåja – man införde ju ett RUT-avdrag för de föräldrar vars barn inte riktigt hänger med i skolarbetet – de barn vars föräldrar som är arbetslösa eller sjuka kan däremot se sig i himlen efter en sådan ynnest. Det är ett sammanhållet samhälle där alla ges samma förutsättningar enligt högern. Jag reagerar starkt negativt när jag läser alla de floskler som serveras i artikeln. ”En inkluderande arbetsmarknad och en likvärdig skola med en stark kunskapslinje är de två långsiktigt viktigaste prioriteringarna för att minska utanförskapet.” Var finns denna inkluderande arbetsmarknad någonstans? Var finns denna likvärdiga skola någonstans? Uppenbarligen finns den i huvudet på en samling allianspolitiker som inte ser den verklighet man skapat. Att författa artiklar i kvällspressen i avsikt att lura svenska folket – ingjuta ett förtroende för dessa högerpolitiker – med allehanda falska och lögnaktiga påståenden är nog det bästa de kan.

Alliansens valplattform 2010Nej jag tror inte på ”nystartzoner” Massarbetslösheten breder ut sig över landet, ungdomsarbetslösheten är rekordhög och antalet långtidsarbetslösa har mångdubblats de senaste åren. Och det enda denna regering talar om är 200.000 nya arbetstillfällen. Skattesänkningar för att få ner arbetslösheten i segregerade bostadsområden har prövats förr med dåligt resultat. Ska man lyckas tvinga tillbaka arbetslösheten måste staten och regeringen samarbeta med kommuner, län och regioner för att den negativa trenden ska kunna vändas. Det finns redan en rad utvärderingar av liknande försök runt om i världen. Tar man del av dessa finner man tämligen omgående att dessa försök inte slagit väl ut. Ett liknande försök genomfördes i Norrbotten på 80-talet – också detta utan bestående effekter på arbetslösheten. I Frankrike försökte man genomföra liknande metoder men resultatet man såg var att de företag som nappade på idén med lägre skatter, lämnade dessa  områden så fort det statliga stödet upphörde. Effekterna lämnades utan några bestående resultat för invånarna. Även i England införde man nystartzoner men avvecklades eftersom det inte gav det resultat som man hade förhoppning om. Skattesänkarzoner snedvrider dessutom konkurrensen mellan företag inom och utanför dessa zoner med en extremt dålig träffbild eftersom arbetsmarknadsområdena inte följer stadsdelsgränser utan är mycket större än så. Två argument som borde fått regeringen att avstå från att ens fundera på denna idé. De borde i stället lägga sin energi på att göra något åt landets strukturella problem. Det handlar inte om några konstigheter, utan om rejäla satsningar på skola och utbildning samt bostäder och arbete åt alla som både kan och vill. Allt vad denna regering ägnar sig åt är ett ”plottrande” av åtgärder med den allestädes motiveringen att ”sänka trösklar”. Vad det handlar om egentligen är att sänka avgifter för företagen inte sänka trösklar in på arbetsmarknaden – man vill införa regionala skatteparadis. Inte ens Svensk Näringsliv är positiva till högerns föreslagna nystartzoner och menar att dessa måste utredas mer innan de sjösätts.

politikerpensionFrågan är om det verkligen är så – såsom högern vill hävda – att högt skattetryck, stark arbetsrätt och hög A-kassa är orsak till den höga arbetslösheten? Nej svarar man från forskarhåll. Högern brukar ofta hävda att ett starkt välfärdsystem är dels för dyrt och dels driver upp arbetslösheten. För dessa antaganden finns ingen som helst empiri. Istället beror den numera ständigt höga arbetslösheten på en alltför stram penningpolitik i kombination med alltför lite satsningar på produktionen, och ett alltför högt vinstuttag. Satsar man pengar i offentlig sektor och i det privata näringslivet minskar arbetslösheten och tillväxten ökar. För de som orkar scrolla till sidan 53 i forskarrapporten ”Full sysselsättning och ekonomisk politik”  kan där själv ta del av forskningenRapporten rekommenderas starkt för noggrann genomläsningNågot som – enligt mig – skulle vara värt att lyfta fram i de diskussioner som sker är att det offentliga alltid väljer arbetslöshetsnivån. Det offentliga har makten att till humana villkor – för en socialt acceptabel lön – anställa alla det känner för. En sådan policy kräver förvisso en noggrann planering och ett robust utförande eller design, men den kan absolut genomföras. Kunde detta vara något för Socialdemokrater som nu vill vara ett framtidsparti att ta del av måhända? Det är också värt att lyfta fram att den privata sektorn har anställt ungefär så som man kan förvänta sig allt sedan 1990. Anställningsbehovet är alltid lika med  efterfrågan för dess produkt är. Men inte den offentliga sektorn som istället förlorat många jobb sedan 1990. Det vore ärligare att bara medge att förhållandet de facto är så? Samma sak har ju skett så gott som överallt i hela Europa för att inte säga i hela västvärlden. Jag vill mena att högern genomför sina åtgärder – inte mot bakgrund av att ha en full sysselsättning – utan mer av ideologisk grund. Man sätter alldeles för stor tilltro till marknadskrafterna som ”löser” allt. Vår offentliga sektor skall inte vara en tummelplats för borgerlig lekstuga – i klartext betyder det att sjukvård och skola skall stå utanför riskkapitalisternas giriga tentakler som endast kommer att utarma statens finanser. Artikeln som  Anders Borg (M), Annie Lööf (C), Erik Ullenhag (FP) samt Stefan Attefall (KD) gemensamt skrivit under är således en enda räcka av politiska floskler som snarare hör hemma i sagornas värld än spegla verkligheten. Att be dessa skämmas är sannolikt att be om det omöjliga.

Annonser
Lämna en kommentar

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: