Smula sönder högerns ständiga tjatande om 200.000 nya jobb – dom finns inte.


9bjorklund1Jag kan inte låta bli att släppa Björklunds fadäs i Agenda-debatten förra söndagen – fadäs för många andra som lyckades avslöja honom men knappast för Björklund själv för annars hade han kollat upp sin Hjelte innan han refererade till honom för att bevisa hur bra den sänkta restaurangmomsen tillika arbetsgivaravgiften var för just hans hjelte. Jo – Björklunds kompis hette Hjelte – om någon undrar. Han lär äga hela 9 Mc Donalds restauranger och det gör honom till landets i särklass största franchisetagare inom koncernen Mc Donald. Eftersom det numer är mer regel än undantag för politiker att tala om individen då det finns något för politikern positivt att säga – annat blir det då individen råkat illa ut  då kan man inte uttala sig i det enskilda ärendet – så skall vi kolla upp Björklunds hjelte. Den Björklund talade med heter Hjelte Restaurang AB och redovisar antal anställda 2010 till 175 stycken –  2012 hade den siffran ökat – inte med 150 ytterligare anställda som Björklund skamlöst upplyste oss med – utan bara 2 stycken!!!  Vinsten för Hjelte efter finansnetto ökade dramatiskt under angiven period med totalt drygt 7 miljoner från lite drygt 1,5 miljoner – sänkt arbetsgivaravgift och bolagsskatt? Det kan mycket väl vara så att Hjelte anställt totalt 150 stycken under perioden – det mest troliga är att dessa eventuella anställningar har ersatt anställda som slutat och detta syns inte i årsredovisningen. Vi vet att den verksamhet som Hjelte bedriver är ett genomgångsyrke för ungdomar och det gäller för alla snabbmatsrestauranger där ungdomar i huvudsak arbetar. Så det blev fel – nej det blev en lögn i ett försök att få lyssnarna tro att bidragen – för det är inget annat än bidrag – gynnar ungdomar. Vore man snäll skulle man kunna hänföra uttalandet till väldigt dåligt uppdaterad. Statistiska centralbyråns kortperiodiska sysselsättningsstatistik visar dock något annat. Enligt den har antalet anställda minskat med 6,4 procent tredje kvartalet i år, jämfört med förra året. Men sådana undersökningar läser väl inte Björklund – eller för den delen hans övriga Allianskompisar  – utan matar ivrigt snabbmatsrestaurangerna med våra skattepengar.

419195_3465721169959_247465647_nSänkningen av arbetsgivaravgiften blev en generell sänkning som även omfattade redan anställda ungdomar. Den har knappast hjälpt de ungdomar som verkligen vill jobba. Företagen gratulerar högern för gåvan medan skattebetalarna får betala 1,5 miljoner kronor för varje ungdom som – mot förmodan – blir anställd. Företagen själva får dela på 14 miljarder. Och varför i hela friden skall företagen anställa ungdomar när det finns hur mycket som helst att plocka från sysselsättningsfasen – tidigare Fas3 – företagen tjänar även där en hacka eftersom staten subventionerar den verksamheten med 5000 kr och sysselsatt. Liknande är halveringen av restaurangmomsen till en nätt liten kostnad av 5.4 miljarder – den som Björklund hyllade i SVT Agenda – den kostar då  ca 1.5 miljon per anställd om man får tro Anders Borg som ville hävda att åtgärden skulle ge minst 3.500 jobb – förutsatt att krögarna anställer vilket är synnerligen tveksamt. Två åtgärder till en kostnad av drygt 20 miljarder om året som skattebetalarna står för. Det skulle vara lätt att här räkna upp åtgärder som verkligen gav ungdomar arbete. Men bara för att göra ett enda exempel så skulle dessa 20 miljarder räcka till att anställa 60.000 ungdomar med en för ungdomar hygglig lön om ca 20.000 kr i månaden. Det är naturligtvis inte någon framtidsåtgärd utan bara för att visa på denna regerings orimliga hantering av våra skattepengar. Alldeles uppenbart är ju att högern slänger pengar på åtgärder som inte tillför arbetslösheten ett enda dugg.

530093_423914937647642_349755067_nVi skall smula sönder både Reinfeldt, Borg och Hillevi Engströms ständiga tjatande om 200.000 nya jobb som högern skapat genom jobbskatteavdraget. Många tycks tro att det finns ett akademiskt, vetenskapligt stöd för att jobbskatteavdraget har skapat runt 200 000 nya jobb. Så är det definitivt inte. Även om det skulle vara en sanning så förminskas den sanningen av det faktum att befolkningsökningen under den perioden varit större. Det finns ingen vetenskaplig studie som visar att det har haft den effekten, eller ens någon effekt alls. Roger Mörtvik – samhällspolitisk chef på TCO – skriver följande i TCO bloggen utredarna;

Det finns teorier, modellskattningar och utländsk empiri som visar att det kan ha effekt. Det finansdepartementet har gjort är att utgå ifrån vad som är förväntade effekter av jobbskatteavdrag lagt in det i en modell som utgår från vad som har hänt på arbetsmarknaden. Sen har man ”konstaterat” att de jobb som skapats har gjort det genom jobbskatteavdragen, helt enkelt för att modellen utgår ifrån att så borde vara fallet, inte för att studien visar att så är fallet.  Regeringen skriver själva i sin egen rapport (sid 36) Modellskattningarna är dock inte signifikanta, vilket medför att resultaten måste tolkas med stor försiktighet”. Någon sådan försiktighet gick inte att spåra under seminariet eller i regeringens tolkning av rapporten.  Min slutsats från seminariet är att det inte finns något stöd för vilken effekt jobbskatteavdragen har för sysselsättningen. Det finns indicier, men tio studier som bara ger indicier och inte är signifikanta bildar inte en stor signifikant studie tillsammans.

Även  IFAU konstaterat i en rapport att ”vår slutsats efter en omfattande analys är att resultaten inte på ett trovärdigt sätt kan tolkas som effekter av jobbskatteavdraget”. Mörtvik skriver vidare följande;

Tänk om regeringen vågade tänka nytt kring jobbskatteavdraget och istället för ett generellt femte avdrag införa ett riktat, dubbelt, jobbskatteavdrag till den som har varit långtidsarbetslös eller beroende av försörjningsstöd men som börjar arbeta. Det skulle kunna trappas ned till det vanliga avdragets nivå under en treårsperiod för att undvika starka marginaleffekter. Det intressanta som då skulle inträffa är att jobbskatteavdraget riktas just till dem som vi vill få in i jobb, samtidigt som vi får en relevant kontrollgrupp för att verkligen kunna kontrollera om avdraget har någon större jobbeffekt.

Men tänka är inte högerns skarpaste kniv i lådan. Man jollrar på med sina 200.000 nya jobb och nya jobbskatteavdrag som om detta var den allena sanningen trots att regeringens egen utrednings-myndighet motsäger detta faktum eller förhåller sig mycket tveksam. Jag vill hävda att bilden som regeringen ger är enbart ideologiskt betingad eller  ”skruvad” om man så vill och är något av ”kejsarens nya kläder” –  förmodligen för att alla ser att det inte har gett så många jobb och arbetslösheten sjunker inte tvärtom den ökar. Varför vågar inte regeringen inse att jobbskatteavdragen inte gav alla dessa 200.000 nya jobb eller är det bara en önskedröm som moderaterna fortsätter drömma om. Inte helt ovanligt är att när företrädare för moderaterna ställs mot väggen – hänvisar man till en global finanskris som drabbar oss hårt och under väldigt lång tid. Men det som motsäger det faktum är att 11 nordeuropeiska länder har en gynnsammare tillväxt på arbetsmarknaden än vi själva. Varför har inte dessa länder drabbats i samma utsträckning som vi själva? Dessutom är inte vår export riktad – i någon större utsträckning – mot de sydeuropeiska länderna där finanskrisen är ett faktum. Vår största exportmarknad i Europa är Tyskland och England och utom Europa är det USA. Så inte ens dessa argument är hållbara.

406959_10151227218718077_1950646447_nHillevi Engström säger ”Ligger i mina gener att ta fajten” Fajten för vad? En i alla stycken obegriplig arbetsmarknadspolitik som inte leder någon stans – är det den allt ökande kritiken emot dessa åtgärder hon tänker ta fajten emot?  Fler och fler arbetslösa hamnar i så kallade åtgärder. I år är  det  fyra gånger så många som ingår i arbetsmarknadspolitiska program idag, jämfört med 2007. Detta trots att alliansen gick till val på att ”sluta gömma undan” arbetslösa, som man sa. Antalet arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärder har ökat från 40 000 till 160 000 mellan oktober 2007 och oktober 2012. Men Hillevi Engström babblar på. Det är lågkonjukturens fel eller Socialdemokraternas. Att människor skyfflas runt under allt längre tid i dessa åtgärder och att de inte leder till arbete bekymrar henne bara när det finns en mikrofon eller kamera i närheten. Centerpartiets valfilm beskriver väl hur det blev snarare än vad man önskade – något så infantilt tror jag mig aldrig sett förr. Nu helt plötsligt har hon dessutom yrvaket kommit på att det kan misstänkas bidragsfusk hos arbetsgivarna. Något som varit väl känt och dokumenterat sedan lång tid. Själv har hon givetvis en förklaring och förklaringen beror inte på regeringens åtgärder;

Det finns alltid risker när vi hanterar stora summor pengar. Vi tar ett samlat grepp och ser hur kontrollen kan göras bättre. Det är ett led i ett ständigt förbättringsarbete.

Att det ju är hon själv och moderaterna som genom dessa åtgärder snedvrider konkurrensen med dessa anställningsstöd och har gjort svenska arbetsgivare bidragsberoende existerar inte i hennes sinnesvärld. Företagens bidragsberoende växer sig stark som en farlig drog och de som gjort sig bidragsberoende förutsätter att Hillevi Engström tar fajten för dom naturligtvis. Och det gör hon med bravur och alltid när kamerorna är påslagna då rinner förklaringarna som rinnande vatten ur kranen.

JobbskatteavdragDen moderata arbetslinjen är ett gigantiskt fiasko utan motstycke. Att arbetslösas jobbchanser i huvudsak styrs av deras kvalifikationer och hur attraktiva de är för arbetsgivare är något som är välbelagt både i vår och andras forskning. Detta gäller både i hög- och i lågkonjunktur. Arbetslösas välmående har varit intressant som ett redskap för att få dem att ändra sökbeteende. Kort sagt regeringens huvudsakliga motiv till alla dessa åtgärder har varit en inställning att arbetslösa är lata och obenägna att söka arbete – även om man inte talar högt om det så går det inte att undkomma. Istället talar man om ”öka drivkrafterna”  eller ”sänka trösklarna” där det först nämnda handlar om att göra livet som arbetslös så jävligt som det bara är möjligt så överlevnadsinstinkten vaknar samtidigt som man stimulerar företagen genom allehanda skattesänkningar. På köpet får den arbetslöse utstå allehanda kränkningar spott och spe. Anders Borg vill pressa ner jämviktsarbetslösheten säger han. Alliansens politik för att uppnå detta har varit att ”öka drivkrafterna”  genom att sänka skatten på arbete och införa tuffare villkor i arbetslöshets- och socialförsäkringarna. Utöver detta tillkommer  riktade skattesänkningar som hushållsavdrag – riktade till den övre medelklassen  – och halverad restaurangmoms i avsikt att öka efterfrågan på arbetskraft. Enligt Borg ska det räcka med de åtgärder som  ”genomförts och dem som föreslogs i vårbudgeten för att nå målet om 5 procents jämviktsarbetslöshet” Men tar man en blick på det diagram 3 som vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak upprättat och visar att Riksbanken  och Konjunkturinstitutet definitivt inte delar Borgs floskler. Enligt  diagrammet bedömer Riksbanken att jämviktsarbetslösheten år 2020 blir marginellt förbättrad jämfört med när Reinfeldt och Borg tog över i Rosenbad år 2006.  Konjunkturinstitutets bedömning visar på en förmodad  förbättring på cirka 0,5 procent. Både Riksbanken och Konjunkturinstitutet anser att regeringens åtgärder inte får den effekt som Anders Borg önskar och således ser man på regeringens politik som ett misslyckande. När skall väljarna vakna? När skall man inse att vi har nått vägs ände för länge sedan med högerns politik.

Om man är moderat kanske det låter så här vid fikabordet när Kent Persson tar fram sin kortlek och föreslår en ny kampanj för sitt ”riktiga arbetarparti”;

Jag tror att det är välgörande för arbetslösa och sjuka att de fråntas sina ekonomiska möjligheter för att överleva. Jag tror att det skapar arbete inte misär. Jag tror att det är bra för familjer att splittras på grund av den nya arbetslinjen. Jag tror att det är bra att de som redan har det bra får det bättre på bekostnad av ålderspensionärerna, de sjuka, de arbetslösa och våra barn. Jag tror att det är bra att vår infrastruktur läggs i händerna på privata aktörer utan samhällsansvar med endast profit som målsättning. Tänk så bra det är med hypnoskurser och jobbcoacher, alla borde ha rättighet att gå dem – inte bara arbetslösa.

Inställningen hos regeringen är att ”icke produktiva individer” bara parasiterar, och har i princip inget existensberättigande. De skall straffas hårt och skoningslöst för sitt tilltag att bli arbetslös eller sjuk – sådant går inte för sig i ett moderat modernt samhälle.

Lär gärna SOM-institutets undersökning  ”Ökat missnöje med socialförsäkringarna”

Annonser
Lämna en kommentar

16 kommentarer

 1. Lars Karlsson

   /  21 maj, 2013

  Angående de 200 000 ”nya” jobben.
  En orsak är ju som du skriver befolkningsökningen.440 000 2006-2012
  Men en annan orsak var ju den kraftiga högkonjukturen som gav jobb utan att Alliansen politik hade hunnit börja verka. När högkonjukturen började vika så var det nästan samtidigt som Alliansen politik började verka.
  Så lite enkelt sagt: Alliansen politik har inte gett ett enda nytt jobb.

  Gilla

  Svara
  • Hej Lars!
   Ja jag minns att man skalade ner dessa påstådda 200 000 nya arbeten till ca 40 000 när effekterna av högkonjukturen hade dragits av samt att Reinfeldt och hans kompisar räknade in tiden före valet också. Det är dock högst osäkert om jobbskatteavdragen gett ett endaste jobb. IFAU och Finanspolitiska rådet medger bägge att man varken kan utesluta eller medge att jobbskatteavdragen gett den effekt som moderaterna låter påskina. Beräkningarna bygger på en teoretisk mall som inte har något vetenskapligt belägg. Jobbskatteavdrag är dock inte en exklusiv modell för Sverige – sådana jobbskatteavdrag har tillämpats i en rad länder – samtliga utan effekter på arbetslösheten.Både Frankrike och England övergav modellen tämligen omgående då det inte gav önskat resultat. Det finns således en mängd praktiska exempel som styrker både IFAU:s och Finanspolitiska rådets tveksamheter avseende jobbskatteavdragen. Men detta till trots argumenterar Borg för ett ytterligare jobbskatteavdrag – om ekonomin så tillåter. Regeringen har ju – genom sitt eget organ Finanspolitiska rådet – tagit del av den tveksamhet som gäller för dessa riktade skattesänkningar och det märkliga är att man inte ifrågasätter argumenten för jobbskatteavdragens ovetenskapliga effekter. Det får mig att tro på att argumenten för ett femte jobbskatteavdrag är mer av ett argument för bibehållet väljarstöd snarare än att det kan ge några effekter och detta måste Borg vara medveten om – annars får man betrakta människan som en som synnerligen begränsad i sin tankeverksamhet – skattesänkningarna är inget annat än partipolitisk ideologi. Jag skrev till moderaterna och angav samtliga dessa skäl som ett motargument för cirka ett år sedan och jag har inte fått svar ännu trots en mängd påminnelser.

   Utöver det får man anse det vara mycket märkligt att när man talar i arbetslöshetstermer använder man sig – i strid mot all övrig vedertagen praktisk beräkning – av absoluta tal. Men när man införde jobbskatteavdragen använde man sig av en procentuell beräkning i avsikt att visa hur sänkningen gav mest till de med lägst inkomster. Att det var lätt att slå hål på den bedrägliga motiveringen genom att påvisa effekterna i kronor och ören så blev förhållandet det motsatta. Numer använder man sig inte av de argument man hade inledningsvis – istället säger man rakt ut att klyftor är bra. Man frågar sig för vem är ökade ekonomiska klyftor bra för?

   Det är således en helt riktig slutsats som du gör – jobbskatteavdragen har realt inte gett ett enda jobb så länge det inte kan bevisas vetenskapligt att så är fallet. Inte heller några av de övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder man genomfört har gett några – eller synnerligen begränsade – effekter på arbetslösheten. Man sätter sin tilltro till teoretiska modeller som har allt i övrigt att önska – men så länge de uppfyller högerns ambitioner så genomför man dom. Jag skulle vilja säga att regeringsdugligheten är tämligen begränsad eller rent ut sagt obefintlig och det förvånar mig att de övriga allianspartierna medvetet bortser från alla de fakta som kommit i dager. Det enda sakliga skäl jag kan komma på är att marginalpartierna euforisk trodde att deras partipolitik skulle ges ett större utrymme än det egentligen gjort – vilket inte minst de opinionsundersökningar som delges medborgarna är ett tydligt bevis på att så aldrig blev fallet. Det inser man nu och talar om att deras partipolitik måste ges ett större utrymme. Både KD och C brottas med mycket låga förtroendesiffror och FP är på väg ner mot 4% spärren. Mitt tips är att efter en valförlust är alliansen en saga – den kommer att upplösas och vi kommer att se än mer krackeleringar i det samarbetet än vad vi ser idag.Man håller färgen fram till valet.

   Det blev en lång utläggning denna gång men inte förty önskar jag dig allt gott Lars..

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
   • Lars Karlsson

     /  21 maj, 2013

    Angående klyftorna, var det inte Lars Calmfors som chefsekonom sa att för att genomföra den nedrustning som gjorts så behövde klyftorna växa?
    Och fick han inte till slut sparken för att han ville att Reinfeldt & Borg skulle vara ärliga och säga detta öppet?

    Gilla

   • Hej Lars!
    Jo det stämmer bra det och Lars Calmfors fick lämna Finanspolitiska rådet – men jag tror han gjorde det med en viss lättnad. När Borg instiftade Finanspolitiska rådet insåg han inte att rådet med Calmfors skulle börja kritisera Borgs finanspolitik – tanken var nog det motsatta.

    MVH/Björn

    Gilla

   • Lars Karlsson

     /  27 maj, 2013

    Hej Björn!

    Jag hoppas jag inte tjatar sönder dig.
    Men jag älskat att få vatten på min kvarn:-)
    Och jag definitivt inget emot långa utläggningar, tvärtom.
    Nu kommer en fråga om högerns förljugna retorik om 140 förtidspensionerade varje dag som Reinfeldt kunde stå ock blåljuga svenska folket rakt upp i ansiktet utan att S reagerade!
    Hur kunde detta hända?
    S hade ju samma statistik som högern?

    Mvh

    Larte

    Gilla

   • Lars Karlsson

     /  10 december, 2013

    Hej Björn!
    Eftersom jag har diskuterat politik men Enköpings kommunalråd: Anna Wiklund så känner vi varandra lite. I helgen så hade de flesta politiska partier torgmöte.
    Jag hade några dagar fått en insändare publicerad i Enköpings-Posten ( främst riktad mod SD ) men lade in en reflektion om de 200 000 jobben M anser att jobbskatteavdragen har bidragit till.
    Så efter en kram ( av ett moderat kommunalråd!!! 🙂 ). Så tog jag upp detta, att det inte finns något som kan bevisa att ett enda jobb skapats av jobbskatteavdraget och nämnde dessutom att befolkningsökningen under samma period motsvarade de 200 00 jobben.
    Kommunalrådet blev som hennes motståndare mycket svart i blicken och hävdade att det fanns ”SANN FAKTA” bakom dessa 200 000 jobb som jobbskatteavdraget gett.
    Däremot fanns det INGENTING som bevisade att nästan en 22% ökning av befolkningen gav några nya jobb!
    Jessica Wilhelmsson & en annan ”höjdare inom M flyttade sig skrämt åt sidan under vår diskussion.
    Eftersom jag har kontakt med Anna Wiklund: Har jag missat detta med fakta om antalet nya jobb genom jobbskatteavdrag?
    Finns det överhuvudtaget fakta?
    Att det inte finns fakta över hur många nya jobb 420 000 nya svenskar gör i Sverige är jag fullt medveten om, men LÅGT räknat 150 000 kanske, eller vad säger du?

    Nu har ju dessutom Reinfeldt börjat orera om de 140 sjukpensionärerna om dagen som han anklagar sossarna för att ha skapat. Varför håller sossarna tyst om denna falska anklagelse?

    Mvh

    Larte

    Gilla

   • Hej Lars!

    Varken Konjukturinstitutet eller Finanspolitiska rådet kan med säkerhet hävda att jobbskatteavdragen skulle ha gett dessa 200000 nya jobb som moderaterna vill hävda,
    Först och främst befann vi oss i en högkonjuktur 2006 och 2007. Det var först den senare delen av 2008 som vi drabbades av den finanskris som främst södra Europa fick allvarliga konsekvenser av. Det första jobbskatteavdraget genomfördes vid årskiftet 2007/2008. 2006 i september var arbetslösheten 6.7%. Den föll till sin lägsta nivå med 5.6% i april 2008. Finanskrisen gjorde sig märkbar samma tid och arbetslösheten sköt i höjden med en toppnotering på 9.3% i april månad 2010. Därefter har arbetslösheten sjunkit med lite mer än 1.3% och var i november 2013 7.9%.

    Nu kommer vi till det som Alliansen vill tillgodoräkna sig som en effekt av jobbskatteavdraget – som vi vet infördes först vid årsskiftet 2007/2008. Från tiden efter valet och fram till andra hälften av 2008 sjönk arbetslösheten med 1.1% som en följd av högkonjukturen. Jobbskatteavdraget kan omöjligen fått något realt genomslag under den korta tid från nämnda årskifte till april samma år då arbetslösheten började stiga igen. Det rör sig således om cirka 52000 – i absoluta tal – arbetstillfällen som skapades bara på grund av högkonjukturen och knappast beroende på jobbskatteavdragen.

    Från april 2008 har arbetslösheten stigit från 5.6% fram till november 2013 – med en topp som jag nämnde på 9.3% i april 2010 – med 7.9%. Totalt har således arbetslösheten ökat med 2.3% under perioden april 2008 – november 2013 – detta trots att 4 jobbskatteavdrag genomförts. 2.3% blir cirka 108100 i absoluta tal som mist sitt arbete. Totalt under Alliansens regeringsperiod skulle således 108100 – 52000 = 56000 fått arbete. Men nu har vi således befolkningsökningen som ställer till det för Alliansen. Under samma period har befolkningsökningen varit cirka 387000 – det är sannolikt någon procent av den gruppen som fått arbete, Därutöver skall vi anta att RUT- och ROT-avdragen gett några nya arbetstillfällen samt – om vi skall tro konjunkturinstitutets senaste rapport ca 4000 jobb inom restaurangbranschen. Där vet vi inte om det handlar om befintlig personal som ökat sin arbetstid eller om de skett nyanställningar och KI kan inte riktigt redogöra för det.

    Summan blir således mycket låg om ens något arbete har skapats på grund av jobbskatteavdragen. Som nämnts kan inte KI eller IFAU eller ens RUT (Riksdagens egen utredningstjänst) bekräfta att några nya jobb skapats under Alliansens mandatperioder. Därutöver är det en oärlig metod att räkna arbetslösheten i absoluta tal – det är bara Moderaterna som tillämpar den metoden och syftet är att det blir betydligt svårare att kontrollera Moderaternas påståenden.

    Jag hoppas att det inte blev för mycket siffror nu men totalt sett har arbetslösheten ökat sedan Alliansen övertog regeringsmakten och dessa 200000 nya jobb är inget annat än bluffsiffror i synnerhet som befolkningsökningen varit nära det dubbla under perioden.

    MVH//Björn

    Gilla

  • Hej Lars!

   Nej då du kan aldrig tjata sönder mig tvärt om – jag formligen älskar att demolera påstådda oegentligheter främst utmålade av högern.

   Din fråga är synnerligen intressant och jag har skrivit om detta i ett antal artiklar. Socialdemokraterna fångades in i den massiva kampanj som föregick valet och en stor del av hela 90-talet. Vad avser alla dessa 140 förtidspensionerade varje dag som användes i kampanjen ”smula sönder socialförsäkringssystemet” tog form redan under Bildt-regeringen. Svensk Näringsliv drog igång en massiv kampanj som tog en tredjedel av hela deras budget – den liberala pressen hängde på med stöd av hela högeretablissemanget. Socialdemokraterna protesterade men deras protester drunknade i de svallvågor som löpte över landet och med välvilligt stöd av den liberala pressen. Kampanjen blev dock – ur högerns perspektiv – väldigt lyckad. Den hade nu letat sig in i var mans medvetenhet att socialförsäkringarna var ett allvarligt hot mot framtidens välfärd. Försäkringskassan mottog årligen samtal (ca 10 till 12000) från privatpersoner som ”anmälde” sina grannar för fusk med sjukersättningarna då man iakttagit att det i förmodat tillstånd gjorde vissa underhållsarbeten på den egna tomten. Privatpersoner agerade privatpoliser för att stävja ett fusk som aldrig existerat annat än i den propaganda högern delgav befolkningen. Socialdemokraterna tog fasta på den allt igenom massiva kritiken och Göran Persson lät tillsätta en utredning redan 2002 – men avsikten var inte då att försämra sjukersättningen utan snarare finna möjligheter att stoppa det påstådda utflödet. Högern tog denna utredning som en ytterligare intäkt för att genomföra sådana försämringar som sedan skedde.

   Ja Socialdemokraterna hade samma statistikunderlag som högern – skillnaden var att högern gjorde egna tolkningar som fick den största genomslagskraften – dels genom det massiva kampanjandet sedan många år dessförinnan dels av att Socialdemokraterna genomgick en kris i partiet med Mona Sahlin och debaklet med Håkan Juholt senare. Socialdemokraterna förmådde inte bryta den allt igenom lögnaktiga föreställning som redan var allmän kunskap. Dessutom var det en synnerligen känslig fråga – hur kan Socialdemokraterna försvara en ”dålig” sjukförsäkring? Detta bemöttes av högern som en intäkt att hävda Socialdemokraterna som ett ”bidragsparti” och den uppfattningen lever i stora stycken kvar i högerns argumentation ännu idag. Nedanstående länkar ger en tydlig indikation på hur högerns kampanj emot välfärdssamhället påverkade individer på alla nivåer – detta var en strategi som lyckades – dessvärre för alla de som senare skulle komma att drabbas. Få av oss insåg dock detta förrädiska spel – varav jag var en och skrev spaltkilometer i en del utvalda tidningar – men den nyliberala pressen var ointresserade av motsatta teorier och lika ofta blev jag refuserad. Idag gläds jag över att allt fler inser att fusket egentligen inte var ett fusk utan snarare bedrägliga rutiner hos myndigheterna som medgav ett stort okontrollerat utflöde av pengar ur systemen. Fusket kom att reduceras till microsiffror därefter och endast 0.04% kunde härledas slutgiltigt till fusk av sjukersättningarna. Siffran som är bekräftad talar sitt tydliga språk och det förvånande var att man inte avslöjade detta långt tidigare.

   Vet inte om du redan läst dessa artiklar jag skrev förra året – finns en del intressant material att leta efter i bloggen – men jag gör det lite lättare för dig genom att länka dessa artiklar för dig att ta del av och gärna sprida runt för att i akt och mening underlätta ditt eget arbete. De flesta artiklar jag skriver länkar dessutom till bekräftad statistik eller uttalanden av myndigheter och inte minst i förekommande fall regeringens egna utredningar.

   Varsågod Lars;

   https://bjornalvebrand.wordpress.com/2013/05/08/smula-sonder-hogerns-standiga-tjatande-om-200-000-nya-jobb-dom-finns-inte/#comments

   https://bjornalvebrand.wordpress.com/2012/06/19/en-sjuk-sjukforsakring/?preview=true&preview_id=710&preview_nonce=483298fe05

   https://bjornalvebrand.wordpress.com/2012/12/28/ett-politiskt-bokslut-att-skammas-over/?preview=true&preview_id=2850&preview_nonce=efee1557f7

   https://bjornalvebrand.wordpress.com/2012/10/10/incitament-och-drivkrafter-betyder-forsamringar-for-arbetarna/?preview=true&preview_id=2157&preview_nonce=0cfd2ce08e

   https://bjornalvebrand.wordpress.com/2012/08/29/1633/?preview=true&preview_id=1633&preview_nonce=4c293098f8

   http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foersaekringskassan-bekraeftar-att-regeringen-ljuger-423282

   https://bjornalvebrand.wordpress.com/2012/07/22/reinfeldt-ar-avslojad/?preview=true&preview_id=1196&preview_nonce=bc5476ed12

   Många länkar Lars men jag hoppas och tror du tar dig tid att läsa dom för i flertalet av dom smulas argumentationen sönder också med länkar till sanningen som Reinfeldt undanhåller i sin argumentation. Sist men inte minst rekommenderar jag en – också den en lång artikel – av Dan Josefsson bland annat skribent på AB – mycket väl analyserande av högerns ambition att smula sönder hela vårt välfärdssamhälle.

   http://josefsson.net/artikelarkiv/59-ett-sverige-foer-de-rika.html

   Ber om ursäkt för detta långa inlägg med alla dessa länkar men jag känner att du är en varm förespråkare för sanning och verklighet därför är det med glädje jag gärna förmedlar dessa till dig.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
  • Hej Lars!

   Ja det var en kort sammansatt analys som jag delar. Mitt långa svar var bara för att man skall förstå sambandet från första början. Att Alliansen tillskriver sig förbättringar som de inte har anledning att göra bortser man naturligtvis från. I det sammanhanget får man säga att man tillskriver knappast väljarna särskilt mycket kunskap eftersom man friskt kan ljuga och i ett bedrägligt siffertrixande försöker skaffa sig någon allmän acceptans för sin politik. I allra högsta grad oärligt och kommer att straffa sig senast i valet 2014.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Klart företag inte nyanställer när det finns så många sätt att utnyttja folk utan att behöva anställa dem och ge dem en riktig lön. Jag känner en ung människa som gått från praktikplats till praktikplats inom restaurangbranschen utan att få något jobb. Hen går där några månader och när praktiktiden är slut kastas hen ut. Säkerligen för att de ska kunna ta in en ny praktikant som jobbar gratis för dem.

  Gilla

  Svara
  • Hej Angelica!

   Nej företagen är inte intresserade av anställningar så länge det kan erbjudas så kallade bidragsanställningar – detta är själva kärnan och resultatet av regeringens så kallade arbetsmarknadspolitik. Dock inte när man talar med Hillevi Engström då står hon på en sida som närmast kan beskrivas som Socialdemokrat eller varför inte Vänsterpartist. Vetskapen om hennes åtgärder och verklighet och hennes (bort)förklaringar är minst sagt förbryllande. Att man satt i system att utnyttja arbetslösa på detta sätt är väl dokumenterat sedan åratal tillbaka och farhågorna har delgetts arbetsmarknadsdepartementet sedan lika lång tid – till och med innan åtgärderna sjösattes. Nu tvingas Hillevi Engström göra något åt den massiva kritiken om utnyttjandet av arbetslösa – lite väl sent påkommet men ändock. Hur illa är det inte när man ser AF marknadsföra arbetslösa på följande sätt ”Anställ en arbetslös och få ett generöst stöd” om något är kränkande så är det detta huvudlösa agerande, Var finns respekten?

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 3. Hans B

   /  9 maj, 2013

  Det är väl så att jobbskatteavdraget ger en ökad konsumtion och därigenom en ökad sysselsättning!det är som att gå över ån för att hämta vatten.Så blir det när det saknas visioner! I” jobbskatteavdraget.se”är det enkelt att kolla vilka som tjänat på det.Ofta när Reinfeldt raljerar är det om folk som tjänar omkring 20000/mån men nämner aldrig att 30000/mån får dubbelt så mycket! Jag ska också nämna att min svägerskas son i Sundsvall inte får något nytt Fas 3 jobb därför att pengarna är slut och arbetsförmedlingen får inga nya förrän till hösten!Fy fan för denna politik.Mvh.Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!
   Man funderar då samtidigt över varför skickar AF tillbaka miljarder till staten när det uppenbarligen saknas medel hos vissa lokala arbetsförmedlingar. När det kommer till jobbskatteavdraget så blir det ju ett nettoöverskott – men detta äts ju upp av ökade konsumentpriser och diverse skatter och avgifter som regeringen de facto höjt fast man talar inte med någon bred trut om detta. Vissa har ju fått en ökad a-kasseavgift på nära 400 kr i månaden det blir en stor utgift för den som tjänar 20.000 i månaden. Frågan är snarare hur mycket minus går det som inte når upp till minst 26.000 i månadsinkomst.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 4. Jens

   /  9 maj, 2013

  Vad som sen heller inte direkt avslöjats är ju detta att dessa snabbmatsresturanger ja vilken som påstår att de har för många anställda och att man skulle vara tvungen att säga upp personal om ungdomsrabatten försvann. Problemet är att det till större delen är underlaget som avgör bemanningen och att de anställda säkerligen inte håller med om att det för många anställda. Möjligtvis att det kan vara lugnt enstaka stunder men säg vilke restaurang/affär som inte har det.
  Och det är ju inget som Ungdomsrabatten ska betala.

  Gilla

  Svara
  • Hej Jens!
   Ja det är bara skrämselpropaganda från de borgerliga politikerna och lobbyorganisationer – där målar man upp rena skräckbilderna – men arbetsgivarna har de anställda som krävs för att verksamheten skall fungera varken mer eller mindre. Kritiken är överdriven således.

   MVH/Björn

   Gilla

   Svara
 1. Smula sönder högerns ständiga tjatande om 200.000 nya jobb – dom finns inte. | BJÖRN ALVEBRAND « miniblogg

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: