Avknoppningarnas gyllene tid.


Carema statusAlliansens hysteriska utförsäljningar av våra statliga och kommunala egendomar har rönt ett skimmer av ideologisk blåbrun sörja – där moderaterna – åtminstone på kommunal nivå – inser att det kanske inte var så bra.
Sten Nordin (M) och ordförande i den allians som styrde Stockholm stad – fick kalla fötter och stoppade alla försäljningar av kommuninnevånarnas egendomar – ofta till rena vrakpriser för att efter något år säljas vidare till priser som överstiger det ursprungliga med flera 1000%.
Någon har kanske tackat Sten Nordin för denna i affärssammanhang synnerligen obegåvade affärsstrategi. Utförsäljningarna har oftast varit av ideologiskt karaktär då flertalet av dessa kommunförvaltade egendomar höll en hög klass – och därmed ett högt ekonomiskt värde.
Men tro inte för allt i världen att man förändrat sin ståndpunkt på området – nej, i Stockholm stad rasade moderaterna i opinionen och Sten Nordin – gemensamt med moderaternas dåvarande pressekreterare Kent Persson – har gemensamt kommit på att det kan möjligen vara så att utförsäljningarna fått så mycket negativ uppmärksamhet så nära – 15 månader – inför valet att det nog vore klokt att stoppa avknoppningarna och Persson – som den valstrateg han tror sig vara – trots debaclet i hans egen hemkommun – att avknoppningarna på riksnivå kan kanske vara en anledning till att moderaterna trillade nedåt på opinionskurvan.

Låt mig få påminna om partiledaredebatten den 18 januari 2011 då Håkan Juholt – dåvarande Socialdemokratisk partiledare – och Fredrik Reinfeldt debatterade just alla avknoppningar av statlig egendom i landet. Jag citerar här Juholt i debatten;

Ni skänker bort våra gemensamma tillgångar. Varifrån kom beställningen att det som medborgarna i vårt land så omsorgsfullt har avsatt pengar till i årtionden, för att vi ska driva gemensamt ska slumpas bort till dem som nu vill tjäna pengar på våra medborgerliga behov av utbildning, sjukvård och omsorg? Var hörde du de medborgare som sade att det var rätt politik? Vem gav dig, Fredrik Reinfeldt, och Moderata samlingspartiet detta mandat att inte bara sälja ut det som vi ägt tillsammans utan att slumpa och rea bort det?

Från sin upphöjda position motreplikerade moderatledaren Juholt med följande citerat;

Den beskrivning Håkan Juholt ger stämmer helt enkelt inte. Att skänka bort betyder att inte ta betalt – Juholts höga tonläge är till för att skyla över bristen på politik. Det är en karikatyr av samhällsutvecklingen.

Skall man skratta eller gråta efter en sådan motreplik – ett pajaseri utan motstycke.
Dock inte helt ovanligt vad avser Reinfeldt när han inte har svaren som förväntas – oftast höll han sig undan istället – han hade säkert lärt sig den läxa som innebar att överlåta eller skylla på andra eller helt enkelt byta spår medvetet som i ovanstående motreplik.
Det finns mängder av exempel på tveksamma utförsäljningar så som 2007 då den moderatledda majoriteten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade sig för att ”knoppa av” – det heter så på moderatspråket – två hemtjänstenheter till Vantörs hemtjänst AB för endast 69 500 kronor.
Åren före avknoppningen gjorde verksamheten miljonöverskott.
Oppositionspartiernas protester mot underprisförsäljningen hjälpte föga.
Två år efter ”försäljningen” gick den avknoppade hemtjänsten med över 9 miljoner kronor i vinst.

404347_504178389607019_1443688745_nModeraterna har under lång tid fått kritik från både opposition och andra näringsidkare för att medvetet ha sålt ut välfärdsverksamheter som förskolor och hemtjänst till underpris.
Drivkraften har – såvitt jag kan bedöma – enbart varit av ideologisk karaktär snarare än ansvaret för skattepengarna som har fått komma i andra hand.
Hur mycket skattebetalarna förlorat på Moderaternas ideologiska och hysteriska iver att sälja av våra gemensamma tillgångar får vi kanske aldrig reda på – men bara i Stockholm har ett stort antal dåliga affärer uppdagats och man tror att förlusterna ligger över 100 miljoner snarare än under.
I Österåkers kommun fick en moderat politiker – med uppdrag i kommunen – köpa Röllingby gymnasium för endast 170 000 kronor.
Ett annat exempel var en enhetschef på den kommunala hemtjänsten i Skarpnäck som köpte verksamheten från Stockholms kommun för 1,5 miljoner kronor.
Ett par månader senare gör den verksamheten en vinst på 1,9 miljoner.
Enligt ekonomiska bedömare var verksamheten värd 20 gånger mer än köpesumman.
Moderata finansborgarrådet Sten Nordins kommentar var då att ”i det här fallet är det svårt att göra någonting, men vi får titta på om det finns något fel i värderingarna. Det måste analyseras genast”.
Lite sent påtänkt kan tyckas då allting redan är sålt.
Affär avklarad – förlust noterad – punkt slut – och skattebetalarna får stå där förundrade över hur in i helvete gick det till!!!

Många fler exempel finns på kommunal nivå såväl som på riksnivå – och för att nämna två exempel ligger utförsäljningen av apoteken i den främsta linjen och fordonsbesiktningen strax därefter för en utvärdering rent ekonomisk – men också vad avser tillgängligheten i glesbygd – de har Hägglund – som bekant hemligstämplat – medborgarna har enligt Hägglund – ingen rätt att få del av försäljningspriset och hänvisar till normal affärsstrategi!!!

Men – det ska sägas till försvar möjligen – den kommunala syndabocken tillika ordförande i Stockholm stads kommunstyrelse insiktsfullt konstaterade följande;

Den här modellen fungerar inte. Vi kommer inte att göra fler avknoppningar.

Vilken insikt – en insikt man fick efter 7 år och så mycket kritik därtill där också Regeringsrätten fastslog att försäljning av kommunal verksamhet till privata företag utan marknadsmässig ersättning är olagliga. Utförsäljningen strider mot kommunallagens förbud mot att gynna enskilda företag – 2 kap. 8 § kommunallagen.
Sedan 2006 har den moderatledda majoriteten i Stockholms stad sålt många olika verksamheter – tillsammans värda flera hundratals miljoner kronor – och kanske olagligt.
Jag ansåg då att oppositionen skulle kräva en undersökningskommission – i ett medborgerligt intresse – för att slutgiltigt fastställa huruvida alla dessa utförsäljningar skett i enlighet med kommunallagen.

Förnekelse

Hittills har 36 kommuner infört utmanarrätt – utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunerna. All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare.
Allt fler kommuner väljer nu att ta bort utmanarrätten då det inte levt upp till den förväntade positiva utveckling man trodde på.
Tvärtom har det blivit en kostnadsökning i kommunerna med den hantering som måste åtföljas vid varje utmaning.
Att överlåta skattefinansierad verksamhet på privata aktörer har också visat sig vara ett misslyckande. Aktörerna skor sig på verksamheterna och tar ut hutlösa vinster samt försämrar kvaliteten, tryggheten och omsorgen för våra brukare och anställda inom Kommunerna som skall konverteras till privat ägande och beskriver en stor osäkerhet – som visat sig är befogad.
Utmanarrätten slår dess utom helt fel i ett samhällsperspektiv när det nu visar sig att de privata aktörerna tjänat orimligt stora pengar på skattefinansierad verksamhet samt att kvalitén får mycket kritik.

Kent Persson

Kent Persson trodde således att alla dessa utförsäljningar av statlig egendom skulle kunna vara orsaken till den nedgång i opinionen man konstaterat. Återigen – insikten slår ned som en blixt från klar himmel när moderater försöker sig på analyser. Utförsäljningar är naturligtvis en av flera anledningar till tappet i opinionen och för att påminna ”valstrategen” Persson så är nog den främsta orsaken till raset i opinionsmätningarna relaterade till det totala fiaskot vad avser arbetsmarknadspolitiken, slakten av socialförsäkringarna OCH avknoppningar av statlig verksamhet – det senare mer av ideologisk karaktär än en rejäl – utifrån en väl utförd vedertagen – risk- och konsekvensanalys av försäljningarna.
Och för att toppa ”skumraskaffärerna” tillät man sig att svänga rejält med sanningar – tillika statistik – och därutöver skylla på Socialdemokraterna i oppositionen.
När man ser bilden här till vänster inser man hur patetiska dessa moderater är.
Jobbskatteavdragen lever det liv som gör att högern kan förskingra statlig och kommunal egendom hej vilt. Kommer nya löften om jobbskatteavdrag öka högerns opinionssiffror?
För mig är det mycket tveksamt men osvuret är bäst.

alla-era-pengar (1)Låt mig till slut tillägga följande;
Politiska beslut kan bli fel alldeles oavsett vem som är satt att styra och ställa – det vore orimligt att kräva något annat.
Men att politiska beslut ofta har ett moment av ideologisk karaktär undantar dock inte det faktum att politiska beslut skall i första hand verka för samhällsintresset.
I ovanstående fall är det uppenbart att samhällsintresset fått ge vika för den konservativa nyliberala tanken att all offentlig verksamhet skall inte vara varken statens eller kommunernas – eller för den delen Landstingens – ansvar utan skall bedrivas som vilken affärsverksamhet som helst – och då med en fejkad eller låtsat samhällsintresse.

Annonser
Lämna en kommentar

8 kommentarer

 1. Det värsta med detta är ju att det inte finns någon väg tillbaka. Sålt är sålt och kommer aldrig igen. Trots att de nu ”inser sitt misstag”. Moderaterna har tagit Sverige i helt fel riktning och nu är det svårt att gå tillbaka, till det som en gång var. Hur ser du på detta? Tror du att det ens är möjligt att gå tillbaka till det Sverige vi hade innan alliansen fick makten? Finns det något hopp om att välfärden någon dag kommer vara helt statlig igen?

  Gilla

  Svara
  • Hej Angelica!

   Nej – och det är detta som är så tragiskt – det finns ingen återväg. Att förstatliga de bolag som redan sålts ut kommer att bli en dyr affär och varken Vänstern eller Socialdemokraterna kan göra något åt detta. En möjlighet är en så kallad expropriation – det vill säga staten bestämmer priset för verksamheten utan möjlighet till förhandling och med hänvisning till samhällsnyttan. En sådan åtgärd skulle dock bli rena dödsstöten för en regering. Vad man däremot kan och måste göra är att ställa samma krav på de företag som tillhandahåller välfärdsföretagen – eller åtminstone sådana krav som står till medborgarnas intressen. Inte ens vinstuttagen för dessa företag går att stoppa helt – en viss vinst i verksamheten måste finnas för att minimera statens subventioner. Apoteken är just ett sådant avskräckande exempel där man hotar med att lägga ner apotek på orter där underlaget är mycket begränsat om man inte subventionerar dessa privata apoteksbolag. Fordonsbesiktningen är ett annat debakel – som dessutom var en statlig myndighet – och där sålde man bort myndighetsförordnandet och låter privata företag avgöra vad som skall betraktas som godkänd besiktning. I förlängningen ger det utrymme för fusk och korruption inom branschen där den som har mest pengar klarar sig bäst. En annan risk är individuella kostnader där glesbygden kan komma att få betala ett högre pris för en fordonsbesiktning än i storstäderna för att verksamheterna skall kunna fungera – alternativet är nedläggning. Nej – det som är gjort är gjort – en ny regering kan bara mildra skadeverkningarna genom allehanda politiska åtgärder som vinstbegränsning och stoppa möjligheterna för att göra orimliga ränteavdrag genom en öppen redovisning samt införa meddelarskyddet för personalen med mera. Hela detta systemskifte hade en avsikt för högern att genomföra sådana åtgärder som – vid en valförlust – inte går att återställa. Däremot vad avser socialförsäkringarna så måste detta bli en högprioriterad fråga för en ny regering att återställa förtroendet för dessa – arbetsmarknadspolitiken måste få en helt annan inriktning – skolan därutöver där jag gärna ser ett återförstatligande av grundskolan – och en sådan åtgärd finns det faktiskt ett gehör för även hos en del borgerliga politiker.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Tack för ditt svar!

    Hoppas vi får en ny regerning vid nästa val nu, så att det i alla fall inte blir värre än det redan är.

    Gilla

  • Ja Anita det får vi verkligen hoppas så att det får bli ett slut på den här karusellen

   Hälsningar Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans B

   /  26 juni, 2013

  http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2010/10/manga-privatiseringar-olagliga-konstaterar-regeringsratten Här kan man ju se att olaglligheter är uppenbara och ansvariga bör ju ställas till svars!Mvh.

  Gilla

  Svara
  • Ja Hans att det är olagligt kan vi förutsätta men tyvärr finns det ingen som kommer att ställa dom inför rätta. Till och med försäljningen av Serafen med 900 000 blev ju anmäld – redan för ett år sedan men inget har hänt i det ärendet annat än att stadsdirektören fick kalla fötter i stadshuset och satte några tjänstemän att försöka få in mellanskillnaden. Ett huvudlöst beslut och någon som betalt köpeskillingen och accepterat priset har knappast någon anledning att betala ytterligare i efterskott. Mig veterligen är inte politiker straffbefriade i enlighet lagstiftningen – men det förefaller ju så när inte åklagare väljer att driva ärendet vidare. Nåväl någon som blev straffad nu var ju tidigare Socialdemokratiske politikern Jan Emanuel för skattebrott bland annat men det blev bara böter och inget annat.
   Undra på att föraktet för politiker växer.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. Viveka

   /  25 juni, 2013

  En orsak till att Stockholmsmoderaternas nu, antingen efter mycket vånda, går ut och offentligt erkänner, att de förskingrat skattebetalarnas pengar, beror väl på de vill försöka komma i bättre dager, inför när alltfler nya kostnader dyker upp efter Skatteverkets granskningar av utförsäljningarna. Se ex NA men även i DN http://na.se/ekonomi/ekonomitt/1.2055224-skattesmall-for-privata-kopare

  Gilla

  Svara
  • Hej Viveka!

   Ja jag gör precis samma bedömning som du – valet börjar närma sig och opinionssiffrorna sjunker då börjar man bli desperat.

   Varmt tack för din kommentar

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: