Narcissisten Reinfeldts politiska ambitioner har blivit teater i ordets rätta bemärkelse.


Reinfeldt troHur Reinfeldt är som person har jag föga kunskap om – men av hans politiska ambition kan man dra viss lärdom av hans egenskaper som privatperson också – om än väldigt ytligt. Men jag är inte ute efter att ens försöka beskriva hans personliga egenskaper – bara det faktum att han beskriver svenska folket som mentalt handikappade eller sovhjärnor säger en hel del om hans syn på sina medmänniskor – det viktiga är dock hans politiska gärningar och de ambitioner – förmedlat dels via hans dystopiska pekoral  ”Det sovande folket” dels via hans – sedan 7 år – som landets statsminister. Det ger en god bild av en man som har politiska ambitioner förmedlade genom denna dystopi av ren narcissism och som nu fullföljs i politiska åtgärder. Boken – som tillkom 1993 och gavs ut genom Moderata ungdomsförbundet – redigerad av ingen mindre än vapendragaren och senare moderaternas ”propagandaminister” Per Schlingmann – under den värsta ekonomiska kris vi haft i modern tid har återigen blivit aktuell genom en dramatiserad teateruppsättning på Teater Alma i Stockholm.

Hur väl stämmer då boken med hans idag genomförda politiska åtgärder? Ganska väl vill jag hävda. Jag har plöjt igenom boken – som förutom det narcissistiska nyliberala tankegodset han ger uttryck för – dessutom är illa skriven och kan närmast betraktas som ren nonsens av någon som skriver i ett berusat eller psykopatiskt tvångstillstånd.  En disposition, ett skrattretande format med en symbolik utan självdistans skriver Anders Utbult och Björn Fridén i en recension som jag ansluter mig till.  Hade inte författaren 13 år efter bokens utgivning blivit landets statsminister hade jag lämnat boken utan annan reflektion än ett politiskt manifest skriven av en galning som uppenbart levt i en föreställning influerad av ett fåtal likasinnade.

sovande_folketBoken kan delas upp i fem delar där han i den första delen presenterar en dystopisk bild av framtiden – i de följande det moderata handlingsprogrammets implementering i det dagliga livet och de moraliska ståndpunkter de bygger på. Det sista kapitlet är ett ”exempel från verkligheten” enligt honom själv. Utgångspunkten är att svenska folket är lata och bidragsberoende som kommer att förorsaka en välfärdsdöd så som han beskriver vårt samhälle. Svenska folket är passiviserade och den ståndpunkten går igen i moderaternas politiska gärning. Arbetslösa och sjuka skall inte förvänta sig att staten skall tillhandahålla erforderlig ersättning – en ersättning som dessutom betalas via skattsedeln av samtliga inklusive de ersättningsberättigade. Man skall inte svälta men heller inte tro att något utöver de standardkrav – som innebär att man inte svälter – skall skattefinansieras. Den svenska välfärden är – enligt Reinfeldt – fullt jämförbar med smittkoppor eller AIDS – en epidemisk katastrof som leder till död. Dårarna i hans samhällssyn var de som arbetade och bidrog till de resurser som staten kunde fördela – men dårar var inget epitet som ”dårarna” själva utnämnt sig till utan de var alla de som levde på det som Reinfeldt kallar ”bidrag” som enligt honom ansåg att det var onödigt att arbeta när man istället kunde leva på de ”bidrag” som fanns att tillgå. Hur väl känner vi inte igen det som nu sker? Sjuka tvingas ut i arbete, allt större tvångsåtgärder genomförs för de som är arbetslösa med rejält minskade ersättningar för alla de grupper i samhället som av olika skäl blivit sjuka eller mist sina anställningar. Ambitionerna som beskrivs i boken går igen i verkligheten – ingen skall svälta men heller inga skattefinansierade standardkrav utöver det minsta tänkbara. Att – som vissa nyliberala debattörer – hävda att boken skrevs i ungdomligt oförstånd är närmast betraktat ett försök att dölja just den usla dystopin och den verklighetsfrämmande insikten. På grund av den nu utsålda dramatiseringen av boken i teaterform har moderaterna gått i clinch för att försvara sin ledare – vilket i sak inte behöver vara särskilt anmärkningsvärt – men underförstått – och inte minst av Svenska Dagbladets nyutnämnde politiska chefredaktör Tove Livendahl – försök att vända det dystopiska innehållet till en nyskapande visionär utmaning istället. Att Livendahl är en hängiven moderat behöver jag kanske inte påtala – att hon därutöver tycker att man bör läsa och förstå innehållet rätt är ett ytterligare underkännande av alla de som de fakto läst dyngan. En del Timbro debattörer går ännu längre och beskriver boken som ett – i det närmaste –  profetisk verk som i själva verket förutsåg hela Europas finanskris 17 år efter bokens utgivning. Är det då måhända bara trogna moderata anhängare som klarar av att läsa en bok och förstå dess innehåll på rätt sätt?

Att moderaterna ser Reinfeldt som sin Jesus må väl vara hänt men när denne ”Jesus” kom att bli landets statsminister då kan man inte längre betrakta fenomenet som ett begränsat exempel på en ”galnings” visionära ambition att förändra landet efter denna – för moderater alldeles uppenbara bibliska profet – där en tredjedel av befolkningen skall anses vara parasiter i det moderata samhället. Uppenbarligen ser han sig själv som den vise profeten när han i ett anfall av moderat ideologisk religiositet författar de tio Reinfeldts budord som följer;

1. Du skall inte skada andra människor;

2. Var rädd om din familj;

3. Du skall inte stjäla;

4. Knarka inte;

5. Ställ krav på dig själv;

6. Var rädd om miljön;

7. Visa tolerans mot andra och ställ aldrig upp på mobbning;

8. Låt ingen trampa på dig, engagera dig istället för att gnälla;

9. Skaffa dig en bra utbildning;

10.Bevara barnasinnet skratta ofta.

0-kr-kvar-i-plånbokenHuvuddelen av hans tio ”budord” lever dock inte moderaterna själva alls efter så som föregångare och goda – eller snarare lydiga – lärjungar av profetens visdomsord.
Av de politiska åtgärder som genomförts har främst sjuka och arbetslösa skadats och stigmatiserats – liktydigt med statlig mobbing – vilket motsägs av budordets 1:a och 7:e paragraf. Men budordets 8:onde och 10:onde paragraf kan möjligen minimera de tidigare angivna paragraferna – gnäll inte, underförstått vi tål ingen kritik eller för att ta det bibliska citaten till hjälp ”du skall inga andra gudar hava jämte mig”. I boken medger han dessutom att känslor är liktydigt med svaghet – för en sådan svaghet skulle kunna ge upphov till solidaritet med sina medmänniskor.
Han beskriver dessutom målande både Socialdemokratin såväl som Vänsterpartiet som ”Bekvämlighetspartiet och Omhändertagandepartiet” vilket som är vilket kan säkert läsarna själva avgöra.
”Bidragspartiet” har vi redan bekantat oss med och hört i den politiska retoriken med en tydlig och förnedrande passus mot Socialdemokraterna – ett parti som enligt Reinfeldt hjärntvättat svenska folket till den passivitet som han inledningsvis beskriver som ”sovhjärnorna eller mentalt handikappade” en socialdemokrati som inbillat svenska folket att det är det arbetande folket som byggt den välfärd vi står på när det – enligt Reinfeldts tolkning – egentligen är det kapitalistiska systemet som skapat välfärden.
Det vi ser idag är en återbetalning till kapitalisterna för deras välgärning att berika det svenska samhället genom att sänka skatterna och göra radikala ekonomiska omfördelningar av statsfinanserna till gagn för den bemedlade klass Reinfeldt aldrig med ett ord nämner – varken i boken eller i senare tal som statsminister.

548627_10152161193625647_1937366733_nVad Reinfeldt i huvudsak vill med det svenska samhället är att förvandla det från att vara ett välfärdssamhälle till en nattväktarstat där staten och politikerna har ytterst lite att besluta om – det civila samhället som han beskriver det. I det civila samhället är det marknaden som bestämmer vad som är bäst för samhället inte politikerna.
Av den anledningen ser vi idag hur man saluför hela välfärdsstrukturen – inte minst skolor, vård- och omsorgen till privata intressen.
Apoteken och fordonsbesiktningen är delar i den ambitionen att överlåta statens intressen åt de fria marknadskrafterna.
Att denna omställning från välfärdsstat till nattväktarstat är förbunden med mänskligt lidande är naturligt och kan inte bortses från.
Den som klargör detta är ingen mindre än vår egen finansminister – Anders Borg vars bok inte nått samma uppmärksamhet som Reinfeldts trots att den i långa stycken är lika kackotopiskt förvillande som Reinfeldts bok är dystopisk – och som i sin bok beskriver hur välfärdssamhället skall avvecklas till förmån för det civila samhällets marknadskrafter.

Fredrik Reinfeldt karikatyrReinfeldt ser dock inte bara vänsterpartierna som något ont som förgör hela hans vision om en nattväktarstat.
Folkpartiet främst och stora delar av Centerpartiet är lika onda som inte förstår Reinfeldt och hur samhället skall byggas – det är bara Kristdemokrater och då boken skrevs det främlingsfientliga partiet Ny Demokrati som kunde anamma moderaternas visioner – Ny Demokrati har ju ersatts av ett annat främlingsfientligt parti i Riksdagen som bekant och inställningen till detta högerextrema parti står helt klar för de flesta trots Reinfeldts kategoriska avståndstagande.
Centerpartiet – utan att beskriva det i några böcker – har ju bytt skjorta och kört om Moderaterna vad avser nyliberala åsikter och torde passa bättre in i den Reinfeldtska sfären om ett civilsamhälle.
Återstår Folkpartiet som det borgerliga parti som kan sätta käppar i Reinfeldts hjul.
Men trots detta ingår Reinfeldts Moderater en Allians med nämnda borgerliga partier utan att tveka.
Syftet var i första rummet att bryta den – som Reinfeldt säger – Socialdemokratiska hegemonin.
När valet vanns med knapp majoritet 2006 var euforin hög på det moderata valhögkvarteret.
Euforin höll i sig och man började läcka allehanda historiska omskrivningar eller revisioner som skulle minimera Moderaternas historiska bakgrund i allt väsentligt och istället framstå som ett parti som egentligen var ett parti som hyllade välfärdsstatens utveckling men att Socialdemokraterna ”hackat” klart och kunde inte komma längre därför var det nu moderaternas tur att fullfölja det som Erlander stod för.
Det var ingenting annat än en triangulering i den högre skolan – att man nu erkände Socialdemokratiska välfärdsambitioner var något helt nytt – först berömmer man för att därefter slå ner allt med fattningslös kritik – detta är härskarteknik som inte sällan används i trianguleringens konst.
Att apartheid kom med i den sleven var bara ett försök i det av Reinfeldt förklarade historielösa svenska folkets inställning och då kunde man försöka sig på att förändra även den bilden – men det gick snett.
Det visade sig att historielösheten inte var så stor som Den-stora-kappvändningenReinfeldt uttryckte det i sin bok. Men trianguleringen fortsatte – främst för att fånga mittenväljare som den största väljargruppen bredvid pensionärerna. Man kallade sig ett ”arbetarparti” något som fick – inte minst den äldre generationen – många att sätta kaffet i vrångstrupen. Men syftet har hela tiden varit klar – de samhällsvisioner som anges i boken det sovande folket skulle genomföras och – förvånansvärt – med hjälp av både Folkpartiet och Centern.
Bägge inklusive Kristdemokraterna sålde sig för statsrådsposter vilket visat sig kan komma att stå dyrt i valet 2014 när väljarna skall rösta – tendensen är klar redan nu genom alla de opinionsundersökningar som levereras med jämna mellanrum – både Centern och KD balanserar på strecket för möjligheten att komma in i Riksdagen.
Allt för att fraternisera sig med Moderaterna i en Allians – ett block som snarare blockerar än öppnar för välbehövliga politiska förslag som kan vinna förtroende hos väljarna. Moderaterna – tack och lov – tappade styrfart när de allt sedan 2010 inte fick väljarnas fulla förtroende utan får därmed regera i minoritet – något som förmodligen var en black om foten för inte minst Reinfeldt – en tydlig påminnelse om att det är svenska folket som bestämmer.
Boken var en skrämmande läsning då – och är än mer skrämmande idag när vi ser hur de politiska åtgärderna väl sammanfaller med Reinfeldts ambitioner uttryckta i boken.
Låt det stanna vid detta när vi går till valurnorna 2014 och gör klart för Reinfeldt att hans politiska ambitioner kommer att bli en skräckfylld parentes i den politiska historien.

 

Annonser
Lämna en kommentar

14 kommentarer

 1. Gloria Martinez

   /  16 augusti, 2013

  Tack Bjorn och tack Linda för en väl välskrivna kommentar du har sagt allt om den verkliga livet, om hur man verkligen känner sig när man enligt politikerna är oduglig, Jag skulle välja erbjuda Reinfeldts att byta plast en vecka med mig, då skulle han omedelbar be om ursäkt till svenska folket, i mina ögon håller på att försvinna den respekt man hade för politikerna, jag skäms verkligen för att bo i en samhälle där man blir kallad för sådan. Man väljer inte många gånger att ha som man har, det är inte mitt fel att ha otur i mitt liv, men ingen har rätt att säga att jag är odugligt om det inte jag själv som säger det åt mig själv, det räcker att jag får kämpa varje timme, varje dag, år efter år tills jag dör för hur man har själv, och ändå man är stark och hammar inte på gatan som många andra gör, bara för att inte kosta mer till samhälle, ingen fattar hur mycket jag skäms att få en ersättningen som jag har rätt till enligt alla passerade myndigheterna under åren som gått. Ingen fattar att det gör ont att inte kunna göra det jag tycker om eller det jag studerat för. Jag är uppfostrad att klara mig själv men i det landet kan jag inte gå och sälja tomater på gatan för att klara mig, och även om det skulle gå, mina krafter räcker inte för inte ens stå 15 minuter utan att kunna sitta, eller lifta gång på gång tunga saker. Jag har gjort allt som jag blev tillsagt av myndigheterna gått till alla praktiker som blev tillsagt och deras beslut tog de själva for jag var inte arbetsför, jag har kämpat för att komma tillbaka till arbete jag gråtit för att jag har inte kunnat komma tillbaks till arbete även om jag har gjort allting som blev tillsagt av alla inblandade myndigheterna och ändå blir man kallad för lat eller odugligt, någon respekt för människor borde Reinfeldt ha för oss människor, önskar bara att han aldrig ska kunna uppleva denna helvete som jag och många upplever varje dag tills vi dör. FORTFARANDE SKÄMS för att en ersättning som jag har rätt att ha, efter alla skriveri om oss ODUGLIGA enligt Mr. kan allt

  Vänligen_ Gloria Martinez

  Gilla

  Svara
  • Hej Gloria – vilket vackert namn du har 🙂

   Jag blir både glad och ledsen av sådana upplevelser som du själv har erfarenhet av – glad för att du delar med dig dina synpunkter och erfarenheter – ledsen för att vi dessvärre idag upplever ett kallt och grymt samhälle där de som av olika anledningar blivit sjuka eller mist sitt arbete stigmatiseras så till den milda grad i detta högersamhälle. Aldrig aldrig ville jag någonsin tro att man skulle benämna sjuka och arbetslösa som lata och ovilliga när erfarenheterna är precis tvärtom. Har aldrig mött någon som är varken sjuk eller arbetslös som inte önskat de var friska eller hade ett arbete. Har mött många drabbade som fått avstå från det dom helst vill göra i livet att få arbeta med det dom är bäst på och verkligen tycker om – att då bli kallad lat och rent utav oduglig gör mig rent ut sagt förbannad och frustrerad samtidigt som jag inser hur lyckligt lottad jag själv är. Men trots det skulle jag inte för en sekund drabbas av empatilöshet eller respekt för alla mina medmänniskor alldeles oavsett vilken livssituation det bär på. Det är en förfärlig utveckling som stöds av denna politikerkår i regeringen helt utan förståelse och empatiskt tänkande. Alla människor vill ju bidra till samhällsbygget och skaffa sig en bra situation för dom själva att vara en del av samhället – men detta gäller inte för dessa högerpolitiker det är individualismen som ersätter solidariteten.

   Jag hoppas det blir ett regeringsskifte 2014 – dessvärre kommer det ta tid att ställa till rätta vad man förstört – och att återupprätta respekten och empatin för de som far illa i samhället är oerhört viktigt. Jag tror det går inte en dag utan att jag talar om denna bisarra utveckling som sker i samhället den måste vändas.

   Tack Gloria för din kommentar och jag önskar innerligt att du orkar kämpa på intill dess du finner en lösning – för goda människor finns alltid lösningar – men jag förstår att det inte är lätt.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Gloria Martinez

     /  16 augusti, 2013

    Tack så hemsk mycket Björn
    Jag är envis människa och ska alltid kämpa, jag ger aldrig upp så lätt
    jag vet att att jag kommer att lyckas även med mina förhinder jag tror på mig
    själv.
    Om alla människor skulle vara som du, skulle vara lättare att lyckas i livet, det innebär
    att alla människor har rätt till en chans / andra chans.

    Hälsningar / Gloria

    Gilla

 2. Hans B

   /  15 augusti, 2013

  Hej Björn! Jag tror att dessa narcessister kan komma att gå i allians med SD efter valet 2014 för att behålla makten och fullfölja en fullständig privatisering av det gemensamma som finns kvar!Dom verkar helt sakna medmänskliga känslor och tankar om att hela Sverige ska leva!Reinfeldt sa i sitt första tal 2006 att han skulle ta bort utanförskapet men det gällde kanska bara riskkapitalister! Mvh.Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!
   Ja dina farhågor kan mycket väl bli sanna – när Reinfeldt i sitt tal ondgjorde sig över Sverigedemokraterna samt – obefogat – krävde detsamma av Stefan Löfvén var det med en kluven tunga. Frågan är om inte Reinfeldt är tämligen ensam i sin uppfattning bland moderata företrädare. Minns hans egna avståndstaganden vad gäller utanförskapet då talades det om etniska svenskar mitt i livet eller när han slant med tungan och försäkrade att klassklyftorna inte ökar och i samma andetag meddelade att ska vi tala om personer med försörjningsstöd får vi ta det i ett annat sammanhang. Migrationsministerns uttalanden samt moderata kommunföreträdare som gemensamt med sverigedemokrater kritiserar partiledningen med mera. Mycket av de åsikter som Sverigedemokraterna torgför finns latent hos moderaterna . inte minst Josefssons valstugereportage visade detta.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. Artikel skriven av mig på Sourze.se:

  Vi har apartheid i Sverige!

  Det har skapats en markant linje mellan dugliga och ”odugliga” medborgare i landet. Vi som är sjuka och arbetslösa går då under titeln odugliga, för vi kostar ju samhället ofantliga summor pengar och är en allmänt mycket tärande sektor.
  När man har varit insyltad i det här systemet så länge känns oron i kroppen och i själen permanent. Den har kommit för att stanna, känns det som. Hur jag än vänder och vrider på tankarna och tvingar mig till att tänka positivt så gnager oron en bit till på mina resurser. Jag blir nästan panikslagen över tanken på att jag aldrig skulle kunna få känna äkta lycka igen. Och så otroligt trött jag blir på alla dessa självhjälpsböcker och artiklar jag finner på nätet som sprutar ut sina dogmer om hur man ska finna lyckan!

  Lycka är ett så uttjänt begrepp. Många har profiterat på lyckan och andras olyckor. På Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har de vid det här laget skapat en industri för att prångla ut människor i antingen lycka, ett resultat av en för ovanlighetens skull DUKTIG HANDLÄGGARE som tar sitt jobb på allvar eller också olycka, d.v.s. att den som blir drabbad av byråkratins fyrkantighet får ett mindre helvete på jorden

  Är man inte en produktiv människa så duger man inte! Har man jobb och fast bostad så är man en fullgod medborgare i Sverige. En sådan som Staten vill ha. En som inte kostar samhället/Staten något. Vi som lever här i samhällets utkant är inget annat än en tärande del på samhällsapparaten.

  Ingen myndighet tar vår oro på allvar. Ingen myndighet vill känna till vår oro. Alla myndigheter som är inblandade i mitt liv och min vardag har skapat mallar som inte ens EU:s mallar skulle kunna passera. Genom att skapa ett ogenomträngligt system av diffusa regler så framstår vi sjuka och arbetslösa som irritationsmoment. Media hjälper till i denna skapelse. Genom att skildra oss och Försäkringskassan utan den urskiljning som skulle behövas så har man förenklat bilden av oss till att vara inbillningssjuka, fuskare, på vårt sätt kriminella. Att vi skulle vara sjuka på riktig ex., är det ingen som skriver reellt om. Man beskriver jakten på oss i dagspressen, skriver lite om Försäkringskassans reaktioner på artikeln, men aldrig någonsin har jag tack vare en journalist läst om att Försäkringskassan självmant gått ut och bett om ursäkt för den felaktiga behandling de utsatt många försäkringstagare för.

  Jag ville inte ta ordet i min mun för några år sedan, men idag har jag inget problem med det, faktum är att vi har apartheid i Sverige. Det har skapats en markant linje mellan dugliga och ”odugliga” medborgare i landet. Vi som är sjuka och arbetslösa går då under titeln odugliga, för vi kostar ju Staten och samhället ofantliga summor pengar och är en allmänt mycket tärande sektor.

  Till slut hamnar vi på socialen för att vi inte längre platsar i systemet och är så odugliga, enligt etablissemanget och drevet från Försäkringskassan. Hade det inte varit ärligare att säga: Du får klara dig själv för vi skiter i dig! Det är ju ändå andemeningen i dessa myndigheters sätt att hantera oss.

  Och i denna karusell av lagar, paragrafer och systemskifte, och inte att förglömma människosynen så ska vi genom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ledas in på rätta vägar så att vi inte är så dyra i drift längre och ges konstgjort framtidshopp i form av praktikplatser och nyfriskjobb förtäckta svartjobb.

  Mitt allt i detta vågar jag knappt skratta längre, för någon infiltratör från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan ju se mig, någon diskret spion som står och kikar in genom rutan i mitt vardagsrum.

  Eftersom jag inte vet hur min framtid kommer att bli längre så vågar jag inte längre känna lycka, glädje, andlig frid, trots att våren är underbar därute och landskapet är så vackert!

  Fy fanken för denna oro!

  AV LINDA ÅBERG-LUTHMAN 08 MAJ 2009 12:35

  Gilla

  Svara
  • Hej Linda!

   Jag försöker förstå din oro men ändå kan jag inte förstå den till sin yttersta del – och anledningen är ganska enkel – jag är inte utsatt på det sätt som många nu blivit. Inte förty gör det ont i mitt hjärta att veta att den uppkomsten fått ta en alldeles för stor plats i vårt samhälle. När du gör jämförelsen med apartheid – något jag själv direkt sett på ort och ställe – kan jag inte med bästa vilja motsäga dig. Visst har den jämförelsen fog för sig. Moderaterna företräder en människosyn jag trodde – i min enfald – vi aldrig skulle se i vårt land men jag var för naiv. Jag var en av flera tusen i vårt land som protesterade emot apartheid och jag gjorde det i förvissning om att i vårt land ser vi inte ner på andra människor eller dess olycka – vi såg varandra som jämlikar. Vem kunde då tro att 35 år senare skulle en borgerlig politik införa denna segregering även här om än inte lika omfattande. Jag skäms över att man röstade fram sådana influenser i vårt samhälle. Varför såg inte svenska folket det som ett fåtal av oss gjorde – moderater går inte att lita på de ha en ideologisk föreställning om det civila samhället – ett samhälle som är överlämnat till alla delar till den kapitalistiska marknaden och den marknaden skall sålla ut alla de som inte klarar marknadens krav.

   Tack för din alldeles välskrivna och väldigt uttrycksfulla kommentar som jag utan omsvep ställer mig helt bakom. Jag bara önskar att fler fick läsa det du skriver för den beskriver just det samhälle som ingen av oss önskat men som ändå gjort sitt intåg med hjälp av dessa narcissistiska moderater utan någon form av empati för de som råkat illa ut – de skall klämmas åt ytterligare. Ett sådant samhälle tror jag inte vi vi ha någon av oss.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 4. En mörk historia Björn och du ger en informativ svensk syntes om nyliberalismen intrång i vårt samhälle som glider in som en bläckfisk med många armar. Ämnet är som rök in i alla vrår

  Reinfeldts bygger på anrika metoder att bryta ned samhället som en social ordning, av de solidariska, medmänskliga och mänskliga banden till rent ekonomiskt monetära band. Vi har sett hur han utnyttjar myter och kriser för att förändra och plantera den nyliberala draksådden.

  Alliansen speglar olika fraktioner av liberalism med Kd:s socialliberalism, Centerns minimala stat och Fp:s elitskola som liknar en högskola för militärer för utgallring av dem som ska nå de högre officersgraderna.

  Denna svenska extrema skolpolitik har blivit ett varnande exempel i världen med den hårda konkurrensen, den stora valfriheten och de vinstdrivna friskolorna, säger internationella forskare.

  Med den syns en konsekvens. Allt pekar på ett samhälle med sämre kompetensutveckling, minskad konkurrenskraft, en mindre medelklass och en ökade låglönesektor. Allt innehåller nedbrytning av relationer.

  Vi ser också vägen att undergräva svensk ekonomisk självständighet där en finanskapitalism bryter fram. Finanskapitalism beskriver ett ledarskap för organiserade vinstuttag ur samhället, välfärd och företag. En elit på 1 % kontrollerar 23 % av svenska tillgångar. Inte genom arbete utan genom en finanskapitalism.

  En demokratur utmejslas. Ett minoritetssamhälle. Folket vilseleds om en giltig demokrati genom en deformerad verklighet genom propaganda och medier om krisernas verkliga orsaker, sifferretorik med nya mätmetoder om vad som gäller arbetslöshet, fattigdom, invandringen, integration, ekonomi, utrikesfrågor eller samhällsutveckling

  Det finns två fiender. Alliansen är en och är en megafon för den andra. Sveriges militära alliansfrihet säljs nu ut till en militär organisation som härstammar från det kalla krigets dagar. Vilken chock vi fick när vi läste mitt sommaruppehållet när Sveriges regering ansöker om att både bidra till och öva med Natos snabbinsatsstyrka.

  Hur kan Sverige ansöka om att få gå med i Natos snabbinsatsstyrka utan att det godkänts i ett demokratiskt val? Kan ansvariga politiker medvetet ha genomfört ett kontroversiellt beslut som detta under semestertider när de inte riskerar någon större debatt? Vi ser en regering med antidemokratiska metoder.

  EU-frågan är ett annat spörsmål som med social nedskärning och bankernas skuldprogram som attackerar den demokratiska nationalgrunden. En ny ordning ovan nationer för upprätta den fria Marknaden.

  Människan så samhällets mål och orsak ersätts av Marknaden bit för bit, om VI OCH DEMOKRATISKA PARTIERNA INTE RESER OSS UPP!

  Gilla

  Svara
  • Christer som vanligt är du så träffsäker i dina politiska analyser och din kommentar skiljer sig inte på något sätt mot denna min uppfattning. Jag önskar bara att fler hade samma analytiska förmåga som du själv har och inser att jag har min överman i dig. Inte förty har jag dock inspirerats så mycket av dina inlägg och dina – ofta – djuplodande beskrivningar som gör att jag måste läsa inte bara en gång utan flera gånger för att förstå det ordentligt. Jag är oerhört glad att du finns Christer inte minst som en inspirationskälla för mig.

   Naturligtvis håller jag helt med dig i din kommentar – det är ett märkligt skeende som sker i vårt samhälle – ett skeende eller förändring som dessutom föder andra avarters uppkomst i samhället. Jag tänker naturligtvis på de fascistiska och främlingsfientliga krafter som finner sin föda i dessa förändringar som skapar ett segregerat samhälle. Detta förstår inte dessa nattväktare utan skyller gärna på andra ting eller helt enkelt bortförklarar det som något man inte tänker ta i med tång och samtidigt levererar den fräcka uppmaningen till alla andra att ta avstånd så som man själv predikar för. Enkelheten, enfalden och insiktslöshetens samhällsordning som är en skrämmande företeelse. Kommer Reinfeldt i sina memoarer erkänna sin fel? Nej den insikten har lämnat mig redan i ett tidigt stadie.

   Hälsningar Björn

   Gilla

   Svara
   • Du gör det jag inte gör. Allt är inte en fröjd att se och att inse. Vred växer. Kan inte tala med alla om detta. Ett fåtal

    Även de som finns vår sida störs. Det har tagit många år och men bakom finns endast logik. Jag vill undvika åsikter och gå på sak historia. Gått från nutid och bakåt i tiden. Det är som att dra upp en fisknät. Har vaskat fram principer. Sedan allt. ja allt är en process. Samhället är process. Ekonomin är process. Sedan bygger allt på relationer. Allt från samtal till solar och planeter.

    Du gör samhällsanalyser. Mitt är kanske mer ideologiska analyser. Skriv många gånger som en pappa om det min son har fått möta.

    Tack för dina ord Björn.

    Christer

    Gilla

   • Har några videos om denna ideologi från Reinfeldt http://www.oikonomia.info/?p=25386

    Gilla

   • Tror jag skall berika min kulturella ådra för en gångs skull Christer och gå till Teater Alma för att se om denna föreställning gjord av vanliga kloka människor kan göra en galnings pekorala dystopi tillräcklig rättvisa i teatersammanhang. Jag förstår att det måste ha varit svårt för regissören därför blir det intressant att se uppsättningen. Såvitt jag förstår har dom för avsikt att turnera med pjäsen runt om i landet ända fram till valet – vilket jag innerligt hoppas på – det borde kunna bli en god draghjälp i valarbetet framdeles och ju fler som kan ta del av denna vansinniga ideologi och ambition desto bättre.

    Tack Christer för videon – den gör mig ännu mer intresserad av att se pjäsen till fullo.

    Din vän Björn

    Gilla

 5. Martha

   /  14 augusti, 2013

  Att notera, han var 28 år när boken kom ut, och hade suttit i riksdagen i två år.

  Gilla

  Svara
  • Hej Martha!

   Sant som du säger och vid den åldern kan man knappast avfärda denna pekoral skriven i ungdomligt oförstånd så som vissa moderata samhällsdebattörer vill göra gällande. Vid 28 års ålder har man trots allt uppnått en viss mognad. Han var dessutom politisk verksam som ordförande i MUF och hade en riksdagsplats sedan ett par år för moderaterna. Nu kan man förvisso vara omogen vid denna ålder också men man tar sig inte fram i politiska sammanhang om man visar på en sådan omogenhet som boken ändå ger sken av såvitt man inte stöttas av andra omogna i sin krets. Detta ger åtminstone mig anledning att ifrågasätta hela den moderata partiledningens ideologiska mogenhet och insikt om den verklighet som människor explicit lever i.

   MVH//Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: