Högern ger med ena handen och tar tillbaka med andra handen.


alliansen-1Skedmatning nummer två presenterades av regeringens 4 partiledare vid en utlyst presskonferens under måndagen den 9 september. Storsatsningarna handlade om ett paket motsvarande 3.1 miljarder och hela paketet avsåg sänkta trösklar – känns det igen måhända? Merparten av dessa storsatsningar inbegrep en återställning av – a-kasseavgiften – den del man höjde i enlighet med arbetslinjen för de som kommer ihåg. Den storsatsningen innebar att ca 500 000 lämnade a-kassan. Innan jag går vidare i min kritik avser jag här och nu – kanske för första gången under de 7 år denna högerregering varit i farten – tacka dom för att de till slut insett att den differentierade avgiften var totalt galen och fick utstå mycket berättigad kritik. Men Allianspolitiker vore inte Allianspolitiker om man inte – i det sammanhanget som presskonferensen gav vid handen – talade om storsatsningar när det i själva verket handlar om ett återställande. Således blev storsatsningen 3.1 miljarder minus 2.75 miljarder är 400 miljoner varav 221 miljoner läggs på det man kallar ”YA-jobb” det vill säga  kombinerade studier och praktik. Resten går till att sänka arbetsgivarnas kostnader för att anställa. Hur man kan definiera 400 miljoner som en storsatsning på arbetslösheten övergår min vildaste fantasi – men jag är förvisso inte borgerlig fanatiker – att man därutöver sänker arbetsgivaravgiften ytterligare med nära 200 miljoner är obegripligt då de senaste sänkningarna knappast gett de utslag man haft som en ambition. Kort och gott – det mest sensationella med denna skedmatning – var att regeringen erkänner ”indirekt” att man begått ett allvarligt misstag – ett misstag man naturligtvis knappast kommer att erkänna som något annat än en storsatsning. Alla tidigare åtgärder knöt man till Alliansens viktigaste målsättning – en arbetslinje – som nu – och sedan länge – på flera områden har havererat.

Enligt konjunkturinstitutet finns inget reformutrymme. Den fråga man ställer sig är hur skall jobbskatteavdraget tillika kostnaden för återställandet av a-kassan finansieras? Att regeringen har för avsikt att bekosta jobbskatteavdraget genom upptagande av lån har framgått med all tydlighet – efter Göran Hägglunds prat bredvid mun – nu är det ytterligare drygt 3 miljarder som skall finansieras. Skall man ytterligare ta av socialförsäkringen för att finansiera del av denna storsatsning eller skall man låna upp till hela det fiktiva reformutrymmet – totalt 21 miljarder. Jämför man hur socialförsäkringspremierna utvecklats under Alliansens tid blir man rent förskräckt.

socialförsäkringspremier0612

Notera att sjukförsäkringsavgiften, arbetsmarknadsavgiften samt arbetsskadeavgiften har i vissa fall halverats under Alliansens regeringsinnehav.  Den allmänna löneavgiften går rätt in i statens kassakista och avsikten med den allmänna löneavgiften tillkom ursprungligen för att finansiera vår andel av EU- kostnaden. Här har det skett en omfördelning från sjukförsäkringsavgiften – 3.62%, arbetsmarknadsavgift – 1.54%samt arbetsskadeavgift med – 0.38% till den allmänna löneavgiften. Låt mig tillägga att arbetsmarknadsavgiften är en socialavgiftslag delad i två lagstiftningar. Arbetsmarknadsavgiften skall enligt dessa lagstiftningar finansiera arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet, kostnader för lönegarantin samt statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningarna ovan. Systemet med arbetsmarknadsavgiften infördes genom de förändringar som genomfördes efter förslag av den så kallade ARBOM-utredningen (SOU 1996:150). Tanken var att kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen och den övriga arbetsmarknadspolitiken inte skulle belasta statsbudgeten.
Nu kan man med visst fog misstänka att denna högerregering sänker skatter med hjälp av den omfördelning man gjort i arbetsgivaravgifterna. Detta betyder att det utrymme vi avsatt för olika försäkringslösningar betalas av löntagarna samt en inte obetydlig andel som betalas av arbetslösa och sjuka. Så lurar Anders Borg dig – så lurar man alla löntagare med sina jobbskatteavdrag.

Finansdepartementet har uppgett att utgifterna totalt sett för arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, lönegarantin och vissa statliga ålderspensionsavgifter uppgick till 38 miljarder kronor år 2010, varav 17,6 miljarder kronor för a-kassan. Staten tog alltså in drygt 61 miljarder och betalade ut 38 miljarder kronor. Var tog överskottet på drygt 23 miljarder kronor tog vägen? Man skulle ju kunna tro att det går in i en fond som används för att sänka medlemsavgifter och arbetsmarknadsavgift under följande år. Eller för att höja ersättningstaket i försäkringen. På så sätt skulle arbetstagarnas pengar komma arbetstagarna till del. Men överskottet går rakt in i statsbudgeten och finansierar helt andra ändamål såsom skattesänkningar. Det här är orimligt – moderaterna ger med vänstra handen och stjäl tillbaka med högra handen – samtidigt som man försätter en stor andel av befolkningen i ekonomisk misär just på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

540412_206117136173577_100003258761270_347506_1903988968_nOch som ”grädde på moset” har man valt att definiera sig som ett arbetarparti. Studerar man alla de åtgärder som Alliansregeringen infört med avvecklingen av Arbetslivsinstitutet, rejält minskade anslag till Arbetsmiljöverket, en i alla avseenden havererad arbetsmarknadspolitik och en socialförsäkring som sett betydligt bättre dagar. Lögner, siffertrixande, förnekelser, triangulering och därtill ett försök att skriva om dess egen historia så att medborgarna passar Moderaterna bättre. Låt oss förpassa dessa marodörer dit de hör hemma 2014.

välfärdsmanifestationen 2013Sist men inte minst vill jag puffa för Välfärdsmanifestationen som är en partipolitisk obunden organisation som vill lyfta alla välfärdsfrågor till ytan och står på de drabbades sida. Välfärdsmanifestationen avser demonstrera på Sergels Torg den 21 september från klockan 12:00. Har du möjlighet att komma dit eller har vägarna förbi för att lyssna på en mängd talare, politiker såväl som drabbade av sjukförsäkringarna och visa ditt stöd är du mer än varmt välkommen. Kan du inte själv närvara kan du visa ditt stöd för Välfärdsmanifestationens agenda genom att skriva under på den budkavle som du hittar här.

Annonser
Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. Viveka

   /  17 september, 2013

  Ett förslag som jag ser, på att komma tillrätta med Alliansens missbruk av överskottet inom socialförsäkringarna och arbetsgivaravgiften, vore att helt överföra dessa till löntagarna att själva betala in dessa.
  Alltså efter utrensning i den så kallade arbetsgivaravgiften, som du faktiskt påpekar har idag Alliansen myglat till så den ökat skatten på lönearbete, så den istället blir en ren egenavgift och den då läggs på lönen och utbetalas till löntagaren, vilken sedan själv i denna It-ålderns tidevarv, betalar den till Skatteverket.
  Det skulle effektivt skjuta hela centerns bidragsfinansierad näringslivspolitik i sank. Denna typ av lönemodell används i bland annat Danmark och jag kan se den också kan underlätta för personer som vill starta upp ett egen småföretagsamhet.

  Gilla

  Svara
 1. Ten and out………. och Anders Borg är uträknad. | BJÖRN ALVEBRAND

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: