Att vara ung och arbetslös då är man ung och lat.

Ungdomsarbetsloshet-i-9-lander-samt-genomsnittet-i-EU-ar-2011-procentAtt dagens unga idag inte har samma förutsättningar som jag själv hade då jag var ung på 60-talet är en oantastlig sanning. Samhället har förändrats på många olika sätt. Inte alltid till det positiva. I dag brottas man med en hög arbetslöshet för unga människor. Det är inte längre ovanligt att hitta unga människor som vid 30 års ålder fortfarande lever tillsammans med sina föräldrar. Ofta beror det på svårigheter att få egen försörjning och egen bostad. Att det är på detta sätt har flera olika förklaringar. Politikernas oförmåga att sätta fokus på ungdomarnas möjligheter och potential. Negativa attityder hos arbetsgivare som ofta negligerar möjligheterna att tänka långsiktigt. Krav på fullvärdig kompetens och arbetslivs erfarenhet blir till ett hinder för ungdomarna att ta sig in på arbetsmarknaden. Att man därutöver bemöter ungdomarnas vilja och ambition generellt med samhälleliga negativa attityder som till exempel att ungdomar är bortskämda eller tar inte vilka jobb som helst gör det inte lättare. Ungdomar är dessutom lata och förväntar sig att förutsättningarna skall trilla ned framför fötterna på dom en vacker dag. Härom dagen läste jag en artikel publicerad i Svenska Dagbladet som fick mig att gå i taket rejält. Artikelförfattaren beskrev – indirekt – ungdomar som lättjefulla med en taskig attityd till samhällets socialförsäkringar. Beskrivningen att ungdomar hellre nyttjar sjukersättningen istället för att jobba ansågs av artikelförfattaren – forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) – som en taskig attityd, en osund inställning. Bisarra och obekräftade påståenden av anledningar som knappast kan bli till ett underlag för seriös forskning – utan snarare som ett syfte att bekräfta och spä på redan befintliga negativa attityder.

487981_455127544512104_1618449669_nI augusti var ungdomsarbetslösheten 23,6% säsongsrensad. I absoluta tal 134 500 ungdomar mellan 15-24 år som var arbetslösa. En obeskrivligt hög andel av ungdomar som inte har ett jobb att gå till som inte känner sig behövda av samhället. Enligt SCB är den svenska ungdomsarbetslösheten högre än genomsnittet för Europa. Alliansen valde 2007 att gå över till att redovisa arbetslösheten enligt International Labour Organisation (ILO) samt enligt Eurostats regelverk. Denna harmonisering innebar paradoxalt nog att jämförelsen internationellt ifrågasattes därefter. Men bakom alla statistiska siffror döljer sig fortfarande en ungdomsarbetslöshet som är hög – och svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden kan förklaras i andra termer än enbart siffror. Inom TCO förbunden har man listat ett antal myter om vad avser ungdomsarbetslösheten och redovisar en sanning istället. Närmast tänker jag på Centerns argumentation att ungdomarnas ingångslöner är för höga och bör sänkas med minst 25%. Den argumentationen anses av facket – som ju har en trovärdig uppfattning i frågan – är byggd på teori och inte visar på någon sanning. Centern vill således förbättra ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden baserad på några diffusa teoretiska avhandlingar – sådant är som gjort för att misslyckas. Inte heller högerns ständiga mantra om global finanskris värre än Kreugerkraschen på 30-talet är ett gångbart argument. Avtagande tillväxt i ekonomin är en del av arbetslösheten – det skall man inte förneka. Men det är inte den allena orsaken då ungdomsarbetslösheten ökat i såväl hög- som lågkonjunktur. Därför ställer jag mig positiv till de åtgärder som Socialdemokraterna förmäler i sin budgetmotion – 5 miljarder till ungdomsarbetslösheten är mer än högerns ”storsatsning” på 3.1 miljarder varav drygt 2.7 miljarder går till att återställa – den av Moderaterna differentierade – a-kasseavgiften. I realiteten satsar således Moderaterna endast 360 miljoner kronor – varav 221 miljoner går till yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) och resten till ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter  – jämför detta med 12+3 miljarder på skattesänkningar för löntagarna. Forskningen – främst Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) sågar regeringens ”storsatsningar”  främst av skälet att återställningen av a-kasseavgiften inte får någon effekt på ungdomsarbetslösheten då det stora flertalet av de arbetslösa ungdomarna inte ens är med i a-kassan.  Minns jag fel då Reinfeldt ställdes till svars för den höga ungdomsarbetslösheten – ”Ungdomsarbetslösheten är en synvilla” – den uppfattningen tycks kvarstå om man ser till regeringens storsatsning på just ungdomsarbetslösheten.

skämtteckning21Men allt detta siffertrixande är knappast något ungdomar bryr sig särskilt mycket om – för dom är det väsentliga att kunna få en varaktig anställning som ger dom ekonomisk trygghet. Slipper belasta sina föräldrar, kan söka bostad på en för ungdomar obefintlig marknad så vitt man inte lyckats spara några hundratusen av studiehjälpen på 1050 kronor i månaden för att därefter sätta sig i miljonskuld det första man gör när vuxenlivet tar vid. Att framtidstron dalar är ingen underdrift under sådana betingelser. I synnerhet när de vuxna allt som oftast uttrycker en sanning – ungdomen är vår framtid – men som uppfattas som floskler. Och visst blir det till en floskel mot bakgrund av ungdomars möjligheter idag. Men icke förty, ungdomarna är vår framtid och därför är det så oerhört viktigt att politikerna verkligen underlättar möjligheterna för inträdet i vuxenlivet. När vuxenvärlden tappar tron på samhällets förmågor vad förväntar ni er då att ungdomarna skall tappa? Tron på sig själv? Förstärkt av borgerliga samhällsdebattörer som ytterligare spär på och sprider fördomar om unga idag. Den ljusnande framtiden är vår  – text Herman Sätherberg och musik av Prins Gustaf – skulle kunna vara en verklighet våra ungdomar möter den dag man stiger ut ur skolsalen – men mötet med verkligheten blir istället ett kompakt mörker utan ljus.

göran-hägglundRegeringens ”storsatsningar” kan därför jämföras med ”Åt dem som har skall varda givet” (Nya Testamentet Matteus 13:12). Detta är kapitalismens mantra, särskilt i dess nyliberala, bisarra tappning som åstadkommer sådan skada i landet. Men Jesus var inte för någon kapitalism, tvärtom. ”Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.” sa han i Bergspredikan, Matteus 5-7. Finns det några invändningar på detta Göran Hägglund? Arbetslösa ungdomar har inget, arbetslösa generellt ännu mindre för att inte tala om de som är sjuka. Men fördelningspolitiken har fått en annorlunda dimension i det borgerliga perspektivet – storsatsningarna går till ungdomsarbetslösheten medan löntagarna får skruttet eller det som blev över.  Det är ungefär så det kan beskrivas i Alliansperspektivet. Vad bryr sig ungdomarna om Anders Borgs mantra när han stolt och med ett lömskt leende talar om för alla som vill lyssna om våra goda ”statsfinanser” när 134 500 ungdomar inget hellre vill än att få kliva in i vuxenlivet.

%d bloggare gillar detta: