Brinner politikerna för samhällsengagemanget eller lobbyisternas pengar?

mutaVäljarna eller lobbyisterna – vems vilja skall vara avgörande för politikerna? Ja det är en i allt väsentligt avgörande fråga – åtminstone om man får referera till alla de politiker som nyttjar sin särställning och låter sig dras in i olika lobbyverksamheter. En del politiker – företrädesvis Moderater – ser inte ens sitt uppdrag som riksdagsledamot eller för den delen kommunalråd som särskilt betungande utan låter sig välvilligt ingå i – för väljarna – tveksamma privata organisationer där jävsituation kan uppstå och uppstår. Ibland får man känslan av att politiken har blivit en het business – en fråga om vem som kan betala bäst för att få sina särintressen tillgodosedda. Men det är inte bara Moderater som ser sina möjligheter härvidlag – fenomenet kan sträckas till samtliga partier med valda företrädare som utan minsta etik och moral säljer sig till högst bjudande. Ännu ser vi inte valfilmer eller andra politiska budskap sponsrade av ett särintresse officiellt. Men eftersom vi vet att graden av acceptans ökar med fortgående tveksamma allianser mellan politiker och lobbyverksamhet lär vi kanske få se detta inom en snar framtid. Det har – som bekant – redan inträffat. Sofia Arkelsten – då miljöpolitisk talesperson för moderaterna – lät sig bjudas av oljebolaget Shell som stod för samtliga uppehållskostnader. Den frikostigheten betalades av Arkelsten genom en mängd inlägg på hennes blogg samt att hon lyfte fram Shell som ett gott exempel i miljösammanhang i riksdagen. Shell hade sedan tidigare inlett omfattande provborrningar efter fossil naturgas i Skåne – men behövde regeringens godkännande för att börja med en storskalig utvinning. Dock lades projektet ner efter omfattande protester.

RiskkapitalisterAnnie Lööf fick gratis bil att användas fritt under valrörelsen 2010 som gav upphov till en enorm kritik. Sponsorer denna gång var Volkswagen och energiföretaget EON som erbjöd samtliga riksdagspartier samma möjlighet men endast Centerpartiet nappade på detta frikostiga erbjudande. Senare uppgav Centerpartiets pressekreterare att händelsen kommer inte att upprepas. Vem tror på det?  Under de senaste sex åren har 266 politiker och politiskt tillsatta tjänstemän slutat vid sina arbeten på regeringskansliet och i riksdagen. Hela 37 %  av dem har gått vidare till lobbybranschen – enligt Aftonbladet.  Den mest kände är Göran Persson och Per Nuder som gick från i övrigt välbetalda riksdagsarvoden till privatkapitalistiska lobbyverksamheter. Kristdemokraten Dan Ericsson lät sig värvas av lobbyfirman Diplomat Communications där även den förre folkpartiledaren Lars Lejonborg ingår. Flertalet kommunalråd – också där med en övervikt av moderater – låter sig till och med ingå i verksamheter som har tydliga särintressen samtidigt som de har väljarnas uppdrag i kommunstyrelser. Den senaste – i en lång rad – är Erik Langby Sigtuna M – som samtidigt är Rådgivare och styrelseledamot på Hegeli som jobbar med bolag i byggbranschen. Frågan är vilket uppdrag brinner dessa politiska företrädare mest för – är det väljarnas intressen eller företagens intressen?

Att man på detta sätt säljer ut demokratin tycks knappast bekymra dessa politiker som vid förfrågan ofta ger uttryck för att det brinner för sitt samhällsengagemang samt att det var detta engagemang som stakade ut den politiska vägen. Om man betalar bra för det! 2009 genomfördes en utredning kallad ”Lobbyism i den svenska riksdagen” och utredare var Tommy Möller – professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet – där frågan var om lobbyism är en fara för demokratin. I undersökningen utmärkte sig Moderater, Kristdemokrater samt Folkpartiet som inte ansåg detta. M – ansåg 94% att det inte var en fara medan endast 6% ansåg att det var en delvis fara, KD – 91%/9% och FP – 87%/13%. Paradoxalt nog ansåg Centerpartister att 7% ansåg att det var en uppenbar fara och övriga partier såg en delvis fara.

arligaaffarerSverige är ett av fåtal demokratier som inte har infört registrering av lobbyverksamheter och dess kopplingar till politiken. Inom EU finns ett sådant register så även i USA. Under förhållandevis enkla åtgärder skulle man kunna ge väljarna en bättre inblick i särintressenas inflytande på politikerna. I  jämförelse med till exempel USA finns det väldigt begränsade möjligheter att få information om lobbyister och deras aktiviteter i Sverige. Dessutom behövs det en karenstid mellan uppdrag för väljare och ett uppdrag för ett lobbyföretag. Vi kan och bör inte förbjuda lobbyverksamhet för det finns i vissa fall ett – och för politiker i synnerhet – möjlighet att skaffa sig viktig samhällsinformation som kan användas som underlag för motioner exempelvis. Men – i likhet med vad som krävs i USA som ett exempel – skall det framgå i motionen var och vilken verksamhet som bildat underlag för motionen. Det skall vara enkelt för väljaren att kunna ta del av all sådan information. Idag är allt sådant höljt i dunkel och det är ytterst mycket svårt att få information om vem eller vilka som gett riksdagsledamoten underlaget för motionen.

reinfeldt hemligstämplarNågot ytterligare som har direkta kopplingar till allt hemligmakeri är att sponsorpengar och företag skall redovisas öppet hos samtliga partier. Idag är det endast Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som redovisar detta öppet. Kristdemokrater, Folkpartiet och Centerpartiet är principiellt öppna för att redovisa dessa privata partibidrag. Moderater och Sverigedemokrater är hårdnackat emot. Att det skall finnas en öppen transparens mellan politiker, partibidrag och kopplingar till lobbyverksamheter är en demokratifråga – vad än man vill säga om detta.

 

 

 

 

solrosuppropetSist men aldrig minst stödjer jag Solrosuppropets föreslagna åtgärder och skriver självklart på deras namninsamling för förbättrade regelverk vad avser socialförsäkringarna. Skriv på du med om du håller med om att socialförsäkringarna skall vara en försäkring om du drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Länk till Solrosuppropets namninsamling. Din underskrift kan göra skillnad.

 

VälfärdsmanifestationenLika självklart som jag skriver under på ovanstående skriver jag också under på Välfärdsmanifestationens namninsamling som omspänner hela välfärden. Skriv under du också om du delar Välfärdsmanifestationens budskap. Länk till Välfärdsmanifestationens budkavle och namninsamling. Din underskrift kan göra skillnad.

%d bloggare gillar detta: