Gör den orättvisa pensionsskatten till en valfråga!

Avseende pensionPensionärerna har behandlats illa under Alliansregeringens våldtäkter på våra trygghetssystem. Pensionen är viktigt för cirka 1.7 miljoner pensionärer – inte minst de med låga pensioner – främst kvinnor. Pensionärerna motsvarar 25.3% av andelen totalt röstberättigade medborgare enligt SCB för 2012 – det är således en röststark grupp som politikerna på ett eller annat sätt försöker undvika göra sig obekväm med. Trots detta har Alliansen sett till att pensionärerna betalar den högsta skatten av samtliga länder inom Europa inklusive USA och Australien. Pensionen består av flera olika delar. Ålderspension, tjänstepension samt PPM-fonderade pengar för pension. Den senare delen styr vi över själva men har blivit ett näst intill omöjligt spel för den som inte är insatt i aktiefonder eller andra fonder på den globala marknaden där man skall bedöma kort- som långsiktiga risker. Ålderspensionen är den andel som regering och riksdag kan påverka varför jag kommer att uteslutande hålla mig till den andelen. Pensionsreformen har sin grund i den fempartiöverenskommelse om ett reformerat pensionssystem som träffades i januari 1994. Vad som ytterligare är fastslaget iSälj rullstolen pensionsöverenskommelsen är att pensionen skall beskattas lika med motsvarande lön då pension skall betraktas som uppskjuten lön. Alliansen har brutit den överenskommelsen 5 gånger. 4 gånger genom sina riktade skattesänkningar mot löntagarna och den som intill pensionsåldern – 65 år – uppbar sjukersättning (tidigare sjukpension) beräknades ålderspensionen till 93% av den tidigare inkomsten. Den beslöt Alliansen att sänka till 80% av tidigare inkomst vilket motsvarade allt mellan 300 till 500 kronor mindre i pension. I det nya allmänna pensionssystemet finns starka drivkrafter att arbeta mer. Men i ett starkt individualiserat pensionssystem måste det också finnas skydd för dem som av hälsoskäl inte orkar arbeta ett helt arbetsliv. Därför finns sjukersättning. Men allianspartierna är nu på väg att bryta sönder pensionsöverenskommelsen från 1995 – som förutsatte ett skydd för dem som inte orkar arbeta till normal pensionsålder. Moderaterna har tidigare föreslagit att de som hade förtida pension skulle behöva ta ut sin ålderspension vid 61 års ålder. En person som är född 1953, som blir sjuk vid 50 års ålder och därför blir tvungen att gå i förtidspension och tvingas börja ta ut sin ålderspension redan vid 61 års ålder får endast 71% av en normal ålderspension. Socialdemokraterna har hävdat att detta är ett brott mot pensionsöverenskommelsen 1995 vilket Moderaterna inte vill vidkännas. Man har dock gått med på att se över konsekvenserna gemensamt med Socialdemokraterna.

i38343691._szw530h275_Efter PRO:s och de andra pensionärsorganisationernas protester och möte med finansminister Anders Borg backade regeringen och Alliansens Göran Hägglund (KD) fick det tveksamma uppdraget att presentera en ”storsatsning” med cirka hundra kronor. De flesta pensionärer får nästa år mindre pengar att röra sig med. Bromsen slår till och sänker pensionerna 2014, vilket motsvarar cirka 300 kronor i månaden för en genomsnittspensionär. Även 2015 blir ett dystert år, då spås en sänkning med 0,5 procent vilket gör att pensionärerna släpar efter ännu mer jämfört med inkomsterna. Eftersom pensionerna sänktes även 2010 och 2011 betyder det sänkningar under tre år av fem vilket leder till en rejält försämrad standard för många av Sveriges pensionärer. Dessutom tänker regeringen lägga fram ett femte jobbskatteavdrag som gör att pensionerna halkar efter löneutvecklingen ytterligare. För ett pensionärspar där den ena arbetat som sjuksköterska och den andra som byggnadsarbetare talar vi om en årlig summa på omkring 10 000 kronor mer i skatt. Pensionsprognoserna visar att inkomstpensionen kommer att stå helt stilla mellan 2009 och 2015 samtidigt som inkomsterna under samma period väntas ha stigit med 18 procent. Justerar man för inflationen – har de tappat i köpkraft under hela perioden. Det här är fullständigt orimligt. Det är lika orimligt som det är för alla de som är arbetslösa eller sjuka. Dessa grupper har tappat enormt i köpkraft under denna regering. Fortfarande är det Socialdemokraternas förslag som bäst gynnar pensionärsgrupperna – men jag vill hävda att man gynnar dom allt för lite med en ökad andel i budgetmotionen för 2013 med endast en halv miljard jämfört med Alliansens.

Socialdemokraterna vill i likhet med pensionärsorganisationerna slopa bromsen – den automatiska balanseringen i det allmänna pensionssystemet samt halvera normen på 1,6 procent vid följsamhetsindexering av tilläggs- och inkomstpensioner. Finns det några löntagargrupper som vill ha sin lön kopplad till rådande konjunkturläge? Men pensionärerna skall begåvas med en sådan utveckling.
Att garantipensionens basnivå blir lika för alla och omräknas med inkomstbasbeloppet
samt att pensionsavgifter över intjänandetaket tillförs pensionssystemet och ompröva den överföring av medel från AP-fonden till statsbudgeten som genomfördes 1999 till 2001
Slå samman AP-fonderna till en fond samt  avveckla premiepensionssystemet och föra över avgifterna till inkomstpensionssystemet. Pensionerna skall därutöver beskattas som uppskjuten lön i enlighet med den stora pensionsöverenskommelsen från 1995.

SDJag har noterat att det finns ett parti som vill värna mer om pensionärerna än vad exempelvis Socialdemokraterna vill. I S-budgetmotion anslås för 2013 3 miljarder i sänkning av pensionärsskatten. Dessa pengar är finansierade och kommer att tas från förändrade RUT- och ROT-avdrag. I Sverigedemokraternas strategidokument och skuggbudget föreslås att skatten sänks för pensionärerna och att taket för de lägsta pensionerna höjs. Detta finansierar Sverigedemokraterna med uppskattningar på hur mycket partiet kan spara på att stoppa asyl- och anhöriginvandringen med 45% för budgetåret. För 2014 vill man således sänka skatten med cirka 400 kronor för en pensionär som tjänar 20 000 kronor i månaden. Efter att bromsen sänkt pensionen för dessa grupper så blir nettovinsten plus minus noll. Sverigedemokraternas budgetmotion – förutom att den bygger på fiktiva antaganden – så ställer man gruppen pensionärer emot invandrare. Att Sverige som nation har förbundit sig till i internationella avtal vad avser asyl- och anhöriginvandringen har Sverigedemokraterna inte tagit hänsyn till i sin förvirrade budget – jag har gått igenom den och vill ifrågasätta om man överhuvudtaget kan räkna. Dessutom är dom helt ensamma i riksdagen vad avser deras invandringspolitik så förutsättningarna är knappast särskilt ljusa varken för pensionärerna eller invandrarna. Deras förslag kan närmast förklaras populistiskt mot bakgrund av den stora andel pensionärer vi har röstberättigade. Samtliga pensionärsorganisationer tar dessutom kraftigt avstånd från deras budgetmotion som ställer pensionärer mot invandringen.

Huvudinriktningen för Socialdemokraterna är klar. Pension skall beskattas så som uppskjuten lön. Att det därutöver tar tid att återställa vad Alliansen förstört får man förstå. Det tog Alliansen 7 år att öka gapet mellan pension och lön – den återställaren är inte möjlig under ett budgetår om ens en mandatperiod. Att bekämpa arbetslösheten, bostadssituationen, socialförsäkringarna kommer att kräva sin tribut och inom den tributen finns pensionerna med. Moderaterna har sagt att det blir inga skattesänkningar för nästa mandatperiod – antar att skattesänkningar för pensionärerna är inbegripet i den proklamationen. Vill man se en förändring av pensionssystemet då skall man definitivt varken rösta på Sverigedemokrater eller Alliansen.

solrosuppropetJag vill gärna göra mina läsare uppmärksamma på Solrosuppropets årliga kalender för vanligt folk som Alliansen ofta brukar tala om och som fått det så mycket bättre. Deras vanliga folk är förmodligen inte detsamma som Solrosuppropet menar är också vanligt folk. Solrosuppropets årliga kalendrar är mycket uppskattade och överskottet går till Solrosuppropets olika engagemang för alla de alldeles vanliga människor som råkat illa ut med Alliansens åtgärder. Här kan du närmare ta del av hur du kan gå tillväga för att skaffa dig årets kalender.

%d bloggare gillar detta: