”Avslag till varje pris” visar ett samhälle i sönderfall.


fredrik-reinfeldt-svenskarna-c3a4r-mentalt-handikappadeKalla Fakta söndagen den 10 november visade TV4 den nakna sanningen ”Avslag till varje pris” . Se den, skäms, upprörs. Vi är tillbaka till den tid då det var vanligt att kalla dessa för  ”halta och lytta” eller ”sådana där idioter” en belastning på samhället. Människan skall värderas i hur produktiv du är. Du skall producera inte ligga samhället till last. Föds du med ett handikapp skall du hållas undan – det är en skam att visa upp ”sådana där” bland oss alla andra produktiva och ”normala” människor. Föds du med ett handikapp har du också reducerat din rätt att leva ett normalt liv – ett liv som vi normala får leva. Det blir ett straff – ett straff för att du hade osmakligheten att inte födas med en fullt utvecklad lekamen eller hjärna. Blir du äldre och är i behov av vård på en allmän inrättning – då har du i samma stund blivit ett gods – en improduktiv ”sate” som ligger samhället till last. Du vet inte till vem du överlämnas. Plötsligt kan du inte sköta din egen hygien – du tvingas överlämna den saken till andra – en del har hjärtat på rätt ställe många andra har det inte. Det Anonym anmälareempatiska och solidariska samhället försvann fortare än det gick att bygga det. Fortfarande finns det en stor andel av oss svenskar som ringer anonymt till Försäkringskassan och ”anmäler” sin granne för fusk med sjukersättningen. Oftast utan direkta orsaker och lika ofta utan att veta – enligt uppgift. Det föds en angiverikultur i vårt land som uppmuntras av myndigheterna. Man tycker ”synd” om alla dessa handikappade men bara så länge de hålls långt från vårt fina villasamhälle – börjar de närma sig uppstår oro och förvirring – man vet ju inte hur de kan påverka våra friska barn. Återigen – Reinfeldts illustra verk ”Det sovande folket” där statsministern förklarat oss alla mentalt handikappade – vet vad vi har att vänta oss.

förintelsenDet var inte bara judar som dog i förintelsens Tyskland under 30-talet. Karl Grunewald född 1921, barnpsykiater, professor, verksam vid Socialstyrelsen 1961–86 som överinspektör, medicinalråd och chef för byrån för handikappfrågor skriver följande om förintelselägrens uppkomst för HandikappHistoriska Föreningen citerat;

I augusti 1939 – alltså samtidigt som kriget började – utfärdade regeringen en strängt förtrolig förordning att alla barn under tre års ålder, som hade missbildningar av olika slag, skulle registreras. Senare ändrades åldern till 16 år. Förteckningen skulle skickas till den statlige distriktsläkaren i den region där föräldrarna bodde. Denne skulle meddela föräldrarna att staten har inrättat särskilda avdelningar vid vissa anstalter, där man utvecklat behandlingsmetoder, som ledde till att deras barn kunde förbättras. Det rörde sig om 30 sådana anstalter. – De flesta föräldrarna gjorde så frivilligt, men senare infördes ett tvång. De barn som efter undersökning ansågs kunna utvecklas, fick föräldrarna hämta hem igen, men de andra gav man sömnmedel (luminal) och för lite mat, så att de tynade bort – det skulle ge sken av ett naturligt sjukdomsförlopp. – Denna barnaktion pågick i ett par år och man beräknar att man tog livet av fem tusen handikappade barn på detta vis. (Hela artikeln kan du läsa här)

handikappade javulLagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, ersatte 1994 omsorgslagen – och innebar en utvidgning av denna. LSS kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs – för att kunna uppleva samma människovärde som andra – trots handikapp. Lagen var unik i sitt slag och var en del i det välfärdsbygge som ständigt behöver pågå. Nu systematiskt förändras synen och den hjälp som handikappade enligt lagen skall ha räknas som en belastning – bidrag – är ett samlingsnamn som införts av den moderatledda regeringen – och syftar på en sedan lång tid vanföreställning accentuerad av vokabulären ”bidrag”. Ett stigmatiserat uttryck som skall ge skamkänslor och skuld. Till LSS fanns tidigare lagen om assistansersättning (LASS) knuten. Kommunerna är huvudmän för insatsen personlig assistans enligt LSS. Genom LASS avlastade staten kommunernas kostnader för mer omfattande insatser i form av personlig assistans. Kommunerna svarar för kostnaderna till och med 20 timmar i genomsnitt per vecka. Därefter träder försäkringskassan in och svarar för kostnaderna. LASS upphörde 2011 och socialförsäkringsministern skrev in de nya reglerna i den nya socialförsäkringsbalken. Detta innebär att Assistansersättningen administreras och betalas ut av Försäkringskassan. Men om personen behöver mindre än 20 timmar as­sistens per vecka så är det kommunerna som administrerar och betalar ut ersättning. Var och en kunnig kan själva räkna ut vad som kommer att inträffa om Moderaterna får som de vill vad avser den så kallade Robin Hood-skatten. Moderater brukar skryta om hur bra det går i de moderatledda kommunerna. Tittar man raskt på individuell befolkningsmängd där skatteunderlaget är synnerligen lågt och den kommunala skatten i anledning därav är hög så finns det föga intresse för borgerligheten att leda dessa kommuner. Man är nöjd med en oppositionell plats i dessa kommuner och överlåter mer än gärna kommunledningen till Socialdemokraterna – ibland gemensamt med Vänstern och eller Miljöpartiet – mer sällan en koalition mellan vänster och höger.

handikappadKalla Fakta visar nu – på ett ohyggligt brutalt sätt – hur det solidariska samhället håller på att brytas sönder. Sönderfallet märks mest inom de grupper som har det sämst ställt och de grupper som har begränsade livsmöjligheter. Den nyliberala uppfattningen ”störst går först” i allt högre utsträckning får genomslag i samhället. Handikappade, sjuka, arbetslösa skall ges en produktivitetsstämpel. Ju mindre produktiv du är desto mer belastar du samhället – och på bekostnad av de som är produktiva. Detta faktum anses vara förödande för de besuttna som har sitt på det torra men ändå vill ha mer av kakan. Mot den bakgrunden är det fullt förståeligt att sådana företag som KommunLex – som förekom i programmet – ser en potentiell möjlighet att utveckla metoder för kommunerna att avslå nödvändiga kostnader som anses som en belastning – handikappade är således en ekonomisk belastning som måste reduceras – vad detta innebär för den handikappades livsglädje och möjligheten att få leva ett något så när normalt liv är sekunda och har inget berättigande – förslagen hälsas med råa gapflabb istället. Solidaritet har blivit ett skällsord som främst borgerligheten tar till då deras ekonomiska intressen är i farozonen. Jag skäms! Skäms du? Jag upprörs! Blir du upprörd?

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

16 kommentarer

 1. Hans B

   /  13 november, 2013

  Hej Björn.Jag har ju skrivit förut om att jag har ett barnbarn som har autism och han har utvecklats väldigt positivt pga.stort stöd i form av personlig assistent och annat stöd och givetvis mycket träning vilket har medföljt att han kan gå i en normalklass.Har inte dessa stödpengar funnits så har han troligtvis gått i särskola så jag blir ju väldigt upprörd när sådant här kommer fram.Mvh Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Jo jag minns du har nämnt det tidigare. Det känns så obeskrivligt skönt att höra hur ditt barnbarn fått möjlighet att utvecklas positivt – det är sådant vi behöver höra i all den i övrigt obeskrivliga smörja och hyckleri som programmet gav vid handen. Alla skall ha rätt till ett fullvärdigt liv med alla de glädjeämnen det medför och då får det också kosta vad det kostar. Liksom du blir jag illa berörd när man anlitar konsulter med ett enda syfte att ta ifrån våra medmänniskor med sämre förutsättningar sina möjligheter. Det är ett sådant obeskrivligt hyckleri och en skrämmande utveckling och därutöver har man mage att rått gapflabba åt alla dessa behövande. Jag finner inga ord!

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Monica Rinne, Eskilstuna

   /  13 november, 2013

  Jag tyckte det kändes mycket osmakligt att höra handläggarna/åhörarna skratta när kursledaren( KommunLex) i programmet framförde och genomförde en sådan kränkande kurs/information. Jag sa för mig själv hur f*n kan handläggarna sitta tysta och skratta….
  Vårt samhälle har förändrats så mycket att det är skrämmande. Mvh Monica Rinne eskilstuna

  Gilla

  Svara
  • Hej Monica!

   Ja jag håller med dig – det är inte bara osmakligt det är avskyvärt. Ännu mer avskyvärt blir det när man i efterhand försöker rätta till det osmakliga genom att i ett pressmeddelande tala om att man verkligen gör allt för dessa MÄNNISKOR som inte betraktas som något annat än en ekonomiskt belastning samtidigt som man tar avstånd från det osmakliga – det är inget annat än hyckleri.
   Ingen väljer att bli handikappad – antingen föds man med sämre förutsättningar än andra eller så råkar man illa ut i en olycka som medför sämre förutsättningar att på egen hand klara det livsnödvändiga. Varför skall inte alla dessa våra medmänniskor få leva ett så fullvärdigt liv som alla vi andra? Utan att bli nedvärderade genom hånflabb och gapskrattande reptilhjärnor som endast ser till den ekonomiska belastning kommunernas budget utsätts för.

   Jag håller verkligen med dig man blir illa berörd.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. marre

   /  11 november, 2013

  Hej Björn! Kan du vänligen emaila mig på merra88@hotmail.com har nämligen en fråga till dig! Vore därför tacksam om du kunde maila mig då jag inte finner din privata email så att jag kunde ställa min fråga, den är lite av privatare karaktär varför jag inte valt att publicera den på ditt kommentatorsfält. Tack På förhand din läsare Marre

  Gilla

  Svara
 4. Hans B

   /  11 november, 2013

  Jag biev både upprörd och förbannad när jag såg programmet! Här bör ju socialminister Göran Hägglund ställas mot väggen!Det är ju han som har ansvaret!Mvh.

  Gilla

  Svara
 5. Vi får väl hoppas att det inte går så illa som du förutspår men vi måste vara vaksamma på hur samhället glider iväg. Kalla Faktas avslöjande visade på en fruktansvärd cynism hos våra kommuner: Så när Jonas kritiserar de stora kostnaderna för den personliga assistansen mjölkar han samtidigt kommunerna på miljoner i kursavgifter: http://goteborg.ungarorelsehindrade.se/2013/11/11/kalla-fakta-2/

  Gilla

  Svara
  • Hej Lisbet och tack för din kommentar.

   Nej jag tillåter mig säga att vi ändå är så pass upplysta idag att det som skedde i Tyskland inte kommer att uppstå ännu en gång.
   Men det räcker med den cynism som i all sin nakenhet framkom i programmet och att göra liknelser över hur man uppfattade de handikappade som var allmän uppfattning under mina ungdomsår är inte ett enda steg över gränsen.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Jörgen Larsson, Skoghall

     /  11 november, 2013

    Nja. Man måste sluta vara naiv också. Sverige genomgår allt fler förändringar som hände i Tyskland, och vi har en allt växande grad rasism i samhället. Det tyder på ett ökat ”vi mot dom” tänkande, och ökande intollerans mot annorlunda människor. Precis som förloppet skedde i Tyskland. Att påstå att vi är ”upplysta” idag, är rent naivt och befängt, då SD är sveriges tredje största parti idag. Vilka väljare är mindre upplysta än deras? Det som hände i Tyskland kan mycket väl hända idag, se bara på hur EU behandlar EU-stater som inte orkar med pengaskramlet, se vilka reaktionära grupper som växer sej starka i EU. Den enda upplysthet vi kan tala på är att vi VET vad som hände i Tyskland, och KAN förhindra det. Att påstå att det inte kommer uppstå ännu en gång är att blunda för historien. Nazi-Tyskland var inte unikt. Deras sätt har upprepats många gånger i historien.

    Gilla

   • Hej Jörgen!

    Tack för din kommentar!

    Jag håller med dig att Sverige genomgår allt fler förändringar – förändringar i samhället pågår ständigt så detta är inget märkligt i sig det är när förändringarna sker i positiv eller negativ utveckling det skapar underlag för diskussioner. Rasism har alltid funnits mer eller mindre öppet i samhälle. En ökad rasism och fascism i samhällsutvecklingen knyts till just en negativ utveckling av samhällsfunktionerna. I Tyskland på 30-talet var det den globala ekonomiska kris kallad Kreugerkraschen som öppnade vägen för rasistiska influenser i samhället. Vi ser liknande tendenser idag i hela Europa inte minst i Grekland som drabbats kanske hårdast av alla Europeiska länder. Människor i allmänhet vet vad som orsakade och orsakar den växande fascismen och vidhängande rasism. Den upplysningen kanske inte delas av alla. Ofta är den yngre generationen i det avseendet historielös eller helt enkelt inte bryr sig om vad som hände i Tyskland på 30-talet. Vad avser Sverigedemokraterna blundar man – medvetet eller omedvetet – för uppkomsten av fascism och rasism och använder sin av dom själva selektiva kunskap vänd mot invandringen. Det är dock riktigt att det som skedde i Tyskland kan ske igen – det skedde under Balkankriget och kan ske återigen trots all den kunskap vi har om orsak och verkan. De som blundar för den kunskapen är de som är den största faran i samhället och den kan vi bara övervinna genom kunskap.

    MVH//Björn

    Gilla

 6. Margret Wrennstad

   /  11 november, 2013

  Detta är knappast förenligt med antidiskriminerings lagen!!!!

  Gilla

  Svara
  • Hej Margret och tack för din kommentar.

   Frågan är också om detta är i överenskommelse med FN:s stadgar om mänskliga rättigheter.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Jörgen Larsson, Skoghall

     /  11 november, 2013

    Tyvärr bryter sverige mot just FN’s stadgar om mänsklig rättigheter sen decennier, speciellt angående barn och funktionshindrade. Då dessa stadgar inte har någon laglighet, utan snarare är en etisk överenskommelse, kan Sverige fortsatt bryta mot dessa rättigheter, utan rättslig påföljd. FN är ett skämt, ett allt mer påtagande skämt. USA har redan struntat i att lyssna på FN, UK följer glatt efter, och EU får en allt starkare ställning. FN tappar legitimitet.

    Gilla

 7. Mikael Nilsson

   /  11 november, 2013

  Reagerade väldigt starkt på Kalla fakta igår. http://mikaelrnilsson.blogspot.se/2013/11/ondskans-hantlangare.html

  Gilla

  Svara
  • Hej Mikael!

   Tack för din kommentar och framförallt dina reaktioner på Kalla Faktas avslöjanden som jag delar till 100%.
   Det är en förfärlig människosyn vi ser framträda i programmet som osökt för tankarna till det fruktansvärda som skedde under Nazitidens Tyskland.

   Jag vågar påstå att denna samhällsutveckling är resultatet av de politiska åtgärder som varit allena rådande under de senaste åren.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 1. Mer reaktioner om Kalla fakta och LSS |

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: