Alliansens framgångsrika regering – när dom själva får bestämma!


politikerpensionEtt nytt år är på ingång – ett år då vi förhoppningsvis får se en förändring i riksdagen. Och det magiska datumet 14/9 2014 då vi väljare skall visa vilka vi vill skall sköta arbetsmarknads- socialförsäkrings- bostads- och skolpolitiken under åtminstone en mandatperiod gärna fler. Vi behöver vrida hela välfärden åt rätt håll och detta förmår inte borgerligheten göra. Under snart två mandatperioder har man försatt 35000 arbetslösa i arbetsläger – man tvingar drygt 400 000 arbetslösa till meningslösa redovisningsmetoder som för en stor andel riskerar i att det kan bli av med den sista livlina de har för sin försörjning. drygt 60 000 har utförsäkrats av en sjukförsäkring som till alla delar är omformaterad utifrån en av borgerligheten snedvriden uppfattning. cirka 22% av de utförsäkrade står helt utan livsnödvändig försörjning. Personer som av Försäkringskassan fått ledaredefinitionen ”övriga” som varken ingår i Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans sold. 22 000 av dessa var sjukskrivna på deltid. Det innebär att de varit sjuka men kunnat arbeta deltid och därför fått en lägre sjukpenning. Hela socialförsäkringspolitiken har gjort de fattiga ännu fattigare – och en grupp som inte redovisas – då ingen statistik finns – är de som valt att gå vidare – inte i detta liv utan i ett annat liv. 256 av de som utförsäkrades det första halvåret 2010 har avlidit fram till och med juli 2012 – vi vet inte orsaken. Alla dessa är av Alliansen ”friskförklarade” – man har begått ett inhumant våld mot människor i vårt land som borde rendera i kraftfulla straff. Detta är en anledning till att vi måste få en annan regering inför 2015 – en regering som ser de sjuka och arbetslösa och som förstår att är man sjuk finns det inga tidsgränser för när man kan tänkas bli frisk.

 images (22)140 000 av de arbetslösa och sjuka tvingas till kommunernas enheter för försörjningsstöd. Människor som inte har där att göra överhuvudtaget om a-kassan och sjukförsäkringen fungerat som den borde fungera och så som den fungerade fram till 2007 då Alliansen – mot bakgrund av desinformation och lögner presenterad av borgerligheten och Svenskt Näringsliv – förändrade – under stort jubel och handklappning i riksdagen – en socialförsäkring som medförde att många förlorade sin ersättning – sin livlina – intill de återigen kunde komma i arbete. Att tvingas till ”socialen” innebär – bland annat – att man tvingas göra sig av med alla sina värdesaker som kan omvandlas till kapital. Bilen som skulle kunna vara en garant för att få ett nytt arbete måste bort. Boende som kan omvandlas till kapital måste säljas. Och därutöver känna den skam som sköljer över alla dessa människor – när det tvingas till detta tiggeri av kommunala medel – som i hela sitt liv arbetat och gjort rätt för sig – är en obeskrivlig tanke som jag försökt – men inte klarat av – sätta mig in i. Det är till yttermera visso en skam för mitt eget parti som biträder Alliansen i dess förskjutning av ansvaret för arbetslöshet från stat till kommun – för det skall de skämmas å det gruvliga. Försörjningsstöd är ett villkorat bidrag som var och en har rätt till då man hamnar i ekonomisk nöd – men är knappast ett bidrag avsett för människor som – under normala betingelser – borde ha rätt till a-kassa eller sjukförsäkring – bägge ersättningar av borgerligheten omdefinierad till ”bidrag” trots att varje en av de 140 000 betalat sin premie för att i händelse av arbetslöshet och sjukdom skall kunna garanteras nödvändig livsuppehållande försörjning intill dess nytt arbete kan erbjudas eller då den sjukdom man drabbats av kan – efter rehabilitering – förklaras ånyo frisk. Vi behöver en human regering som ser människan bakom siffertrixande moderater med det huvudsakliga målet att visa för hela svenska folket hur dugliga och duktiga man varit. Verkligheten talar ett annorlunda språk än vad Reinfeldt och hans anhang gör.

images (68)Pensionerna har försämrats med Alliansen vid makten. Den huvudsakliga försämringen består i att man exkluderade pensionärerna – såväl som arbetslösa och sjuka – med de jobbskatteavdrag man genomförde. Ock som om detta inte var nog vill – socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) – ändra reglerna i tjänstepensionssystemet som fack och arbetsgivare förhandlat fram. Kristersson hotar att lagstifta bort de rättigheter som löntagarna förhandlat fram och säger samtidigt att pensionärerna inte kan räkna med några förbättringar. Attacken mot tjänstepensionen är ett led i regeringens strävan att försämra pensionen och höja pensionsåldern. Det säger ministern till Dagens Nyheter den 5 augusti. I samma intervju säger han också att bromsen i pensionssystemet blir kvar och att det inte blir någon höjning av pensionerna eftersom ”de som i dag går i pension tillhör den mest välmående pensionärsgeneration som vi har haft”. Uttalanden är både hånfulla och direkt lögnaktiga. För det första är det väldigt få som överhuvudtaget lyfter sin tjänstepension vid 55 års ålder. Däremot är det många LO-arbetare som tvingas gå i pension redan vid 61 års ålder. Följande meddelas i en rapport presenterad av LO i en färsk granskning av pensionssystemet;

Arbetsmiljöriskerna är fortsatt höga och har i vissa avseenden försämrats. LO-arbetarna tvingas därför oftare lämna arbetslivet i förtid på grund av hälsoproblem. Detta gäller i än högre grad för arbetarkvinnor. Samtidigt har möjligheterna att kunna avsluta arbetslivet med sjukersättning kraftigt försvårats. Kvinnor arbetar dessutom oftare ofrivillig deltid och i tidsbegränsade anställningar, vilket ger dem lägre livsinkomst och därmed lägre pension. På senare tid tvingas dessutom allt fler gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre eller sina barn när de offentliga tjänsterna skärs ned, vilket framför allt slår hårt mot arbetarkvinnor med sämre pension som följd.”

alla-era-pengar (1)När Sverige bytte pensionssystem för cirka tio år sedan byggde man in en automatisk broms i det nya systemet. Syftet med bromsen, eller ”den automatiska balanseringen” som den egentligen heter, är att garantera att pensionssystemet aldrig betalar ut högre pensioner än det har råd med. Om något i ekonomin händer som gör att tillgångarna i pensionssystemet blir mindre än skulderna så slår bromsen till och sänker pensionerna till dess att balansen är återställd. Den 1 januari i år sänks inkomstpensionen med 4,3 procent. Det innebär att över 1,5 miljoner pensionärer får lägre pension. Och det kan bli en chock för många. För den som till exempel har 12 000 kronor i inkomstpension blir sänkningen före skatt 516 kronor i månaden. Ålderspensionärer är en grupp som förlorar i genomsnitt 3 000 kronor per år eftersom de inte får del av de föreslagna skattesänkningarna men får vara med och betala höjda trafikförsäkringspremier och höjda avgifter på läkemedel och sjukvård. Pensionärerna som redan i dag lever under hårda ekonomiska villkor på grund av regeringens beslut angående skattelindring på inkomst av arbete, kraftigt höjda avgifter för innehav av bil – skatt och försäkring – ska nu dessutom få en ren försämring vid beräkning av pensionsunderlaget. Det är en skam att behandla en redan hårt ansatt grupp medborgare på det vis som nu sker! Det finns inte en enda löntagare som är beredd att sänka sin lön på samma sätt som pensionärerna tvingas till. Här måste både Socialdemokraterna, LO och PRO gemensamt finna andra lösningar för att värdesäkra framtida pensioner. Borgerligheten har inget intresse av 1.8 miljoner pensionärer mer än att skryta om hur de sänkt skatten för pensionärerna i några steg. Jag kallar inte det sänkning utan en skamlös partiell återställning av redan inledningsvis försämrade pensioner orsakad av jobbskatteavdragen. Borgarna förnekar allt detta och menar att man också måste räkna in de sociala avgifterna för den som jobbar. Just det – det är i huvudsak pengar som också vi pensionärer en gång betalade in men som vi i dag beskattas för – intjänad lön som vi avstått. Borgarna har försämrat pensionärernas villkor, den saken är helt klar. Vi behöver – även vad avser pensionerna – en ny regering som betraktar pensionerna som intjänad lön inte som ett statligt bidrag.

32337_432977006749170_1786891597_nAlliansens ekonomiska satsningar har uteslutande gått till näringslivet och de redan väl bemedlade. Arbetslösheten, skolan och andra infrastrukturer som har betydelse för medborgarnas möjlighet till utkomster har man satt på undantag. 140 miljarder har gått till jobbskatteavdrag som sades skulle öka incitamenten för att sänka arbetslösheten – den sjönk inte tvärtom den ökade. Svaret var inte oväntat – global finanskris den värsta sedan Kreugerkraschen. Skandalerna har inte heller de uteblivit. Reinfeldt lyckades vid det ekonomiska mötet i Davos radera ut hela industrin.  Arbetsförmedlingens generaldirektör fick sparken – en GD som hyllades av Moderaterna som den bäste av alla de som suttit på den stolen. Hillevi Engström – fd. arbetsmarknadsminister fick byta arbetsuppgifter och försvann med svansen mellan benen. Näringslivsministern Annie Lööf och hennes tillrättaläggande av restaurangnotor som skulle betalas av hennes parti men som man istället ville låta tillväxtverketskattebetalarna stå för.  Tillväxtverket – tidigare Nutek – av Maud Olofsson tillsatt ny Generaldirektör som lyckades under sin period samla på sig krognotor, konferensräkningar och seminariekostnader för 16 miljoner kronor. För lika länge sedan som det tog Christina Lugnet och hennes personal att samla på sig sina miljonnotor – fick Sidas generaldirektör Anders Nordström sparken från sitt jobb. Detta efter att det uppdagats att myndigheten hade struntat i demokratiska beslut och haft för ”dålig ekonomisk kontroll.”  Det sägs att ”statens kaka är liten, men säker”. Om människor bara valde arbetsgivare efter lön hade vi haft ont om goda ämbetsmän. Nåväl varken näringslivsminister Annie Lööf (C) eller biståndsminister Gunilla Carlsson (M) – bägge ständigt upprepande – likt en papegoja – Anders Borgs mantra – vi tar ansvar för statens finanser – kunde efter den massiva kritiken inte undslippa sig att sparka sina Generaldirektörer återigen med svansen mellan benen. Men klivet från Generaldirektör till någon slags administrativ utredare i det som kallas ”Elefantkyrkogården” en avstjälpningsplats för GD:ar som misskött sig men som med bibehållen lön nu kan leva loppan på skattebetalarnas pengar under ett antal år. Vanliga medborgare som sparkas från sin arbetsplats belönas med 40 dagar karenstid innan a-kassan finns tillgänglig – det som återstår av den förstås.

Vattenfalls-förfallVi skall heller inte glömma NUON-skandalen som ännu inte fått sitt eftermäle. Eller Reinfeldts fd. hustru som i likhet med familjetraditionerna inte heller undsluppit sig skandaler som Landstingspolitiker. Hennes eftermäle kommer naturligtvis handla om nya Karolinska sjukhuset – detta gigantiska skrytbygge som skulle ge Filippa Reinfeldt en monumental status i den landstingspolitiska historien. Alliansen påpekar gärna att det är en historisk satsning som saknar motstycke och att de aldrig har lagt så mycket av de gemensamma resurserna på välfärd förut. Nya Karolinska räknas som ett av världens dyraste sjukhus.  Alla vilseledande lögner och spekulativt tillrättalagda ekonomiska prognoser presenterad av finansgurun Anders Borg – som allt igenom inte varit annat än just sagor – minns vi kanske det allra viktigaste. Borg lovade 2011 att arbetslösheten skulle vara cirka 5% inför 2014. Det återstår 2 dagar kvar till årsskiftet och arbetslösheten är – enligt Eurostat i november 2013 – 8%. Klarar Anders Borg sänka arbetslösheten med 3% på två dagar skall jag personligen hylla honom. Jag är benägen tro att jag slipper detta. Annars har ju lögner och siffertrixandet inom Moderaterna blivit ett signum då det skall försvara sina misslyckanden. Inte ens Jan ”skyll allt på sossarna” Björklund klarar sig. Eller också gör han det – men då måste man fråga sig – vad har Björklund gjort under sin tid i Alliansen? Den PISA-rapport som presenterades här för leden gav eko långt in i den svenska myllan. Resultaten för våra ungar i klass 9 sjunker som en gatsten i sjön. Björklund slog ifrån sig – han hade minsann inget med det att göra då hans åtgärder först genomfördes 2011 och PISA-rapporten avsåg avgångsklasserna 2009. Frågan är berättigad – vad har Björklund gjort under de 6 år han suttit som skolminister i Alliansregeringen? Nåväl han har ju ändå medverkat till läxhjälpsrut om inget annat kan lastas honom. En annan berättigad fråga – för vem är Centern bra?

död åt blockpolitikenDet är knappast en skön läsning för en allians politiker inför det som vi kommit att kalla för supervalåret med ett EU val samt därefter ett riksdagsval. Det gäller att vara optimist i ordets verkliga betydelse. En sådan finns. Kent ”det är på jobbfrågan vi kommer att vinna” Persson. Jag måste säga jag beundrar hans optimism men är rädd att han kommer att slås ned den 14/9 då valresultatet redovisas och jag hoppas hans parti har den krishjälp att tillgå för honom – men också för flertalet andra moderata hycklare.

new-year-fireworks-hong-kongb

ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR JAG ALLA MINA LÄSARE OCH TILLSAMMANS SER VI FRAMTIDEN AN MED TILLFÖRSIKT.

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Det enda moderaternas politik någonsin kommer leda till är fler privata vårdföretag som väger pensionärers bajsblöjor och riskkapitalbolag som tjänar stora pengar på att utnyttja arbetslösa med staten som bidragsgivare. Den är dessutom sjukt kortsiktig plus inhuman då den går ut på att sparka på de som redan ligger.

  Sedan kan borgarna kan snacka om individens val, som om ett lågavlönat vårdbiträde har samma valmöjligheter som en direktör.

  Gilla

  Svara
 2. Du skriver som vanligt bra och tänkvärt. En undran jag har lite så här allmänt, hur länge ska alliansen få undkomma med retoriken att de misslyckas med t ex arbetslösheten?
  Det är ju så att de, enligt sin egen (hemliga) ideologi lyckas till 100%
  Så om du frågar nån på Timbro e dyl så klappar denne händerna i förtjusning åt massarbetslösheten..

  Gilla

  Svara
  • Hej naturstacken och tack för din vänliga kommentar.

   Ja om de själva får bestämma så förefaller det som om de lyckats. När man själv genom Kent Persson moderaternas pressekreterare säger att valet 2014 kommer att avgöras på jobbfrågan – då undrar vän av ordning om han och hans partikamrater verkligen lever i verkligheten. Man får ändå beundra karln och hans optimism – den förefaller vara av det onaturliga slaget.

   Tack återigen för din kommentar!

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. lasse

   /  29 december, 2013

  Bra sammanfattat ! Gott slut Björn . mvh 🙂

  Gilla

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: