Reinfeldt och Moderaternas grumliga syn på människan.


 

Publicerat 2014-01-01

välfärdens kärnaFredrik Reinfeldt och hans syn på människor är en väl debatterad fråga mot bakgrund av de många absurda politiska åtgärder som framförallt Moderaterna sjösatt då man gemensamt med Alliansen hade majoritet i riksdagen. Lögner och påståenden som framgått i argumenten mot hans och Moderaternas huvudfiende – som inte bara är Socialdemokraterna om nu någon trodde det – utan också  två tredjedelar av befolkningen – de som han och hans partikamrater kallar för bidragstagare. Men hans fiender sträcker sig långt längre än så. En stor andel av det svenska folket ställer sig positiv till den trygghet som socialförsäkringarna ger vid handen. Alla de som är av den uppfattningen kan således inte räknas som särskilt vänligt inställda till varpå Moderaterna nu förstört den tryggheten – och det naturliga är att alla de också skall ingå i den kader som avskys av Moderaterna. För att i någon mån förstå hur Reinfeldt tycker får vi gå tillbaka till 1993 – det var året då sovande_folketReinfeldt debuterade som författare vid en ålder av 28 år. Han var redan då riksdagsledamot för moderaterna och hade en bakgrund i Moderata UngdomsFörbundet (MUF) sedan flera år tillbaka. Boken som kom ut är betitlad ”Det sovande folket” och ger en tydlig bild av hur Reinfeldt anser att det svenska välfärdssystemet – hyllad och förespråkad världen över – enligt hans uppfattning gör människor mentalt handikappade och förslappade. Fredrik Reinfeldt möter 1993 i SVT en arbetslös kvinna som bedömer hans bok ”Det sovande folket” som fascistisk med all uppbådad avsky tillsammans med Reinfeldt i Morgonsoffan 1993 Stoppa barnbidrag och föräldraförsäkring åt medelklassen.

0-kr-kvar-i-plånbokenBrith Aspenlind – som – utöver att hon skriver i Sydsvenskan – också företräder organisationen Resurs vars syfte är att lyfta fram och bevaka sjuka och utsattas situation i samhället – intervjuas här av PO Forsström avseende Reinfeldt syn på sina medmänniskor där socialförsäkringarna står i fokus. Reinfeldt kritiserade redan tidigt sitt eget parti för att vara allt för slapphänta vad avser det som han själv – sedan han besteg den moderata partitronen – utvecklade som den moderata arbetslinjen. Hur den ser ut är många idag – efter snart 2 mandatperioder – pinsamt medvetna om. Reinfeldt säger sig vara ute ofta och tala med alldeles ”vanliga” människor i verkligheten och har därvid god kännedom om människors olika livssituationer – enligt honom själv. Kanske det är därför han – istället för att ta exempelvis ungdomsarbetslösheten aningen mer seriöst än det han gav uttryck för vid en sammankomst hos arbetsgivarna så sent som 2010 där han ansåg att den var en  skapad ”synvilla”. Han har i efterhand kommit till en viss insikt – detta skall villigt tillerkännas honom även om det för oss andra var en väl bevarad sanning sedan många år tillbaka. Det tar tid för en del att förstå det ”vanliga” människor förstår. Men det var inte bara ungdomsarbetslösheten som var på tapeten. Han lyckades med något så obegåvat som att vid det ekonomiska mötet i Davos 2013 – som samlar många av världens ledare – förklara att industriarbetarna var ”basically gone” samt att vi har alldeles för lite ”låglönearbeten” men så kan man inte säga ”för det låter inte så trevligt” inför en tyst men förstummad församling. Att det väckte uppmärksamhet här hemma är alldeles förståeligt då det visade sig att vi faktiskt hade så många som nära nog 600 000 industrijobb i full action – fortfarande. Men det var inte det enda märkliga uttalandet – vem minns inte när Reinfeldt exkluderade alla invandrare i bästa Sverigedemokratisk anda när han skulle förklara varför Sverige inte hade massarbetslöshet. Eller inte att förglömma hur han betraktade Rädda Barnens årstatistik som visade en ökande fattigdom i Sverige. ”Propaganda med vänsteringång” avfärdade han den undersökningen med.

personalnedskärningarVad man normalt brukar göra i så kallade riskbolag – bland annat inom petroleumbranschen  – där jag själv varit verksam – för att säkra framtida metoder i verksamheten är att utföra risk- och konsekvensbedömningar med tillhörande åtgärdslista. En sådan risk-och konsekvensanalys borde man ha upprättat redan 2006 vad avser moderaternas politiska åtgärder. Nu behöver en sådan risk- och konsekvensanalys inte genomföras då verkligheten – istället – talar sitt tydliga språk. Det mest märkbara förändringar som skett har varit begreppsliga och hegemoniska. Moderater har valt förstärkningsmekanismer i olika begrepp som exempelvis arbetslöshet som numera kallas för “utanförskap” det blir psykologiskt tungt och påfrestande för folk att inte ha något jobb att gå till även om man är sjuk eller inte lyckats få tag på något jobb trots ständig sökning. Andra begrepp som är laddade har avladdats för att passa den konservativa synen på samhället och människors värde – det gäller exempelvis privatisering som numera kallas för “avreglering” psykologiskt ger detta en finare bild när något privatiseras, enligt moderat definition befrias ordet från krångliga “regleringar”. Detsamma gäller även nedskärningar i välfärden som numera kallas för “reduceringar”, en väsentligt mycket mildare definition. Skattetryck ersätts med “skattenivå” . Moderaterna har egentligen inte ändrats mer än på papperet – det är samma tankar om klassamhället där marknaden är överordnad allt annat och där staten i möjligaste mån skall – för att använda sig av moderat retorik – reduceras till ett minimum. I takt med moderaternas skattesänkningspolitik har klassklyftorna ständigt ökat och arbetslösheten på en fortsatt mycket hög nivå. Reinfeldt och hans Moderater framhåller gärna och endast de positiva aspekterna av skattesänkningarna – på det sätter försöker man etablera makt över människors känslor snarare än förnuft. Vårdbiträdena fick en viss summa mer i plånboken varje månad – ett vanligt argument – men dess följder och varifrån  pengarna hämtas talar man tyst om.

a-kassan-som-guldkantModeraterna sätter griller i huvudet på förståsigpåarna – och det är just det som är meningen. Med ett dubbelt politiskt budskap –  förpackat av USA-utbildade reklambyråer – låter sig inte Moderaterna så enkelt beskrivas som antingen det ena eller det andra – varför både gamla och nya väljare kan attraheras –  journalisterna distraheras och arbetarrörelsen får en svår motståndare med många ansikten. Man använder sig av en socialistisk retorik för att attrahera medelklass och arbetarna. Per-Anders Forstorp – docent på KTH – och Brian Palmer – amerikansk socialantropolog verksam vid Harvard och Uppsala universitet – gör i boken ”George W. Reinfeldt” en idéanalytisk närstudie av Reinfeldt och räknar samtidigt på vad moderaternas förslag betyder rent konkret. De konstaterar att mycket lite skiljer ”de nya moderaterna” från de gamla. samma gamla moderaterDe ser också likheterna mellan de svenska moderaterna och de amerikanska republikanerna. Republikanerna genomförde en ”politisk extreme make-over” och syftet var att vinna över arbetarklassen – men bara skenbart. Den gamla högerpolitiken gavs en ny förpackning där Bush framhävde sig själv som både self made och som en helt vanlig kille som tog arbetarnas parti mot ”eliten”. Med hjälp av näringslivspengar och pr-makare utmålade han sig som en mittenpolitiker, en ”compassionate conservative”. Retoriken hade effekt. Just de som hade mest att förlora på Bushs politik – arbetare, arbetslösa, kvinnor, invandrare och sjuka – gav honom ett avgörande stöd. Också Reinfeldt utger sig för att vara self made och menar sig representera ”den lilla människan” mot ”eliten” och ”systemet” – det vill säga socialdemokraterna. Ledaren för ”det nya arbetarpartiet” säger sig vara ”en av oss” – på samma sätt som Bush och en gång Thatcher. Reinfeldt låtsas också ha gått mot mitten och blivit socialliberal. Mannen som tidigare jämfört välfärdsstaten med ”pest, smittkoppor och aids” framställer sig nu som välfärdens beskyddande ängel.

575672_357800254266846_254329161280623_938661_2114012153_nAtt man nu börjar ”svettas” inom Alliansen visar sig i många uttryck. Vi har sett stadigt sjunkande resultat i opinionsmätningarna. På område efter område tar Socialdemokraterna gemensamt med den övriga oppositionen – den som betraktas som icke fascistiska eller rasförolämpande – över initiativet – inte minst vad avser arbetsmarknadspolitiken men också socialförsäkringspolitiken som ju är starkt bunden till just arbetsmarknadspolitiken. Socialdemokraterna var ofta kritiserade för sitt umgänge med dåtidens ledande industriledare och hur man mötte industrins behov. Men med att sitta i samma båt kunde statliga beställningar få företag som Eriksson, ABB med flera att växa och ta världsledande positioner med sina innovationer. Det fanns inom – och finns i socialdemokratin – en syn på vikten av företagandet. Men där vi skiljer oss åt mot högern genom att vi vill se till att företagen har bra villkor och justa spelregler för att gagna de anställda – den riktiga arbetslinjen. Medan högern ser mer till kapitalägarna/aktieägarnas välbefinnande – och struntar i arbetstagarna i alla andra avseenden än deras röster. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt talar sig varma över den “svenska modellen”. Trygghet, kollektivavtal och starka fackföreningar. “Politiken kan bara reformeras varsamt steg för steg”. Det har varit ett signum för moderaterna att använda sig av oppositionens argument och retorik för att därefter inbilla medborgarna att man numer är mer socialdemokratisk än socialdemokraterna själva – att man sedan utgår från sin egen förvridna ideologi talar man inte om. Anders Borg erkänner att opinionssiffrorna har rasat sedan regeringen försämrat a-kassa och sjukförsäkringen. Anledningen till dessa åtgärder är enligt Anders Borg “att komma åt det sociala utanförskapet” Se där ja! Utanförskapet återkommer i all argumentation. För de som inte förstår den moderata ordlistan så betyder utanförskap ”arbetslös” en mildare definition som ska anspela på empati för just de arbetslösas situation. Begreppet som fått stark kritik av –  bland annat professor Bertil Holmlund vid Uppsala universitet – som menar att utanförskapssiffrorna är lätta att manipulera genom att göra exakt det som den moderatledda regeringen nu gör – skärpa kvalifikationskraven och förkorta ersättningstiderna. På så vis minskas “utanförskapet” utan att människor varken blir friskare eller får större möjlighet att komma tillbaks i arbete. De kastas istället ut från de sociala trygghetssystemen. Ju svagare trygghetssystem ett land har desto mindre “utanförskap”. En tävling som en välfärdsstat som Sverige aldrig kan vinna utan att man först kraftigt monterar ned välfärden.  För att exemplifiera vad som komma skall kan man utifrån Reinfeldts ”hopkok” Det sovande folket citera följande;

Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt. Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De ohälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.

603326_486475818043943_326036891_nUtanförskap – ett ord som missbrukats och fått en allt för stor plats i den politiska debatten. Den brittiske sociologen Ruth Levitas har kritiserat begreppet för att innehålla moraliska undertoner – ofta kopplat till föreställningar om en passiv underklass som utnyttjar samhället och dess förmåner. Att tala om social exkludering menar Levitas är ett sätt att placera de identifierade problemen utanför samhället. Det drar en gräns mellan en inkluderad majoritet och en exkluderad minoritet. Det blir ett samhälle med ”Vi och dom” som framförallt Moderaterna hänger sig till. Fredrik Schulte – moderat riksdagsledamot ansåg i en riksdagsdebatt att ordet ”arbetslös” är ett alldeles för snävt ord! Moderaterna definierade utanförskapet med alla som är sjukskrivna, förtidspensionerade ersatt med de som uppbär sjukersättning – arbetslösa, studerar, gör värnplikten som då fanns kvar, är föräldralediga eller lediga för vård av sjukt barn. Alla som inte en viss dag går till jobbet. Man kom på så sätt fram till att så många som en och en halv miljon svenskar levde i ”utanförskap”. Ännu märkligare blir det då man räknade så kallade helårsekvivalenter som ”utanförskap” – man summerade enstaka sjukdagar eller veckor, vab-dagar och all annan ledighet så att det blev människor som var ”utanför” på heltid. Moderaterna definierade utanförskapet 2006 på följande vis;

Bred arbetslöshet beräknas som: Befolkningen i förvärvsaktiv ålder (16–64 år) minus antalet sysselsatta minus antalet studerande som inte söker jobb dividerat med befolkningen (16–64 år) andelen uttryckt i procent. Antalet studerande som inte söker jobb beräknas som antalet heltidsstuderande minus heltidsstuderande som sökt arbete.

Den definitionen raderades från Moderaternas hemsida – skärmdump finns – och en ny definition togs fram. Tidningen Arbetet tog initiativet till att räkna fram det utanförskap som i enlighet med Moderaternas gamla definition innebar att cirka 1.5 miljoner var i ”utanförskap” och nu i enlighet med Moderaternas – förnyade och ovetenskapliga definition – inte alls förbättrats så som man anger det. Ett lurendrejeri på en moderat teaterscen där man själva regisserar och ändrar innehållet.

Vi vill inte se inte höraAtt det finns en klyfta mellan de som jobbar och dem som står utan jobb är dock obestridlig. Den klyftan växer genom Alliansens skattepolitik. Klart är att människor har svårt att inse att de får mer i plånboken på någon annans bekostnad. Det är lättare att blunda.
Från att vara ett land där vi brytt oss om varandra har vi redan blivit ett två-tredjedelssamhälle. De som har jobb får mer – sjuka, pensionärer och arbetslösa får allt mindre. Hur gick det med valpropagandan ”minska utanförskapet”  Varför pratar inte Moderaterna om det längre – annat än att slå blå dunster i folk? Det märkliga är att många som jobbar inom vården och omsorgen har fått mer i plånboken – tror de – eftersom skatten minskat. Men deras löner måste hållas nere eftersom skatten som kommun och landsting drar in ska betala lönerna. Märklig ekvation som inte alla tänker på. De som jobbar inom offentlig sektor kommer att förlora långsiktigt och de som behöver vård, skola och omsorg kommer att förlora. SCB har undersökt skillnaden mellan de som har ett arbete och de som inte har det och här har den moderatstyrda minoritetsregeringens politik slagit igenom ordentligt – främst genom det så kallade jobbskatteavdragen – som har gett mest till de med de högsta arbetsinkomsterna och som har missgynnat dem som av olika skäl inte har ett arbete. Så här skrev en moderat angående de av OECD och SCB angivna ökningen av klasskillnaderna i Sverige förorsakade av den moderatledda regeringen;

Om man observerar verkligheten så har dom ökade klassklyftorna under 1900-talet gjort att dom fattiga har fått ett mycket bättre liv för att den totala produktiviteten i samhället har ökat samhällets rikedom. Exempelvis så har människorna i en studentkorridor med ett studiemedel på 6900 per månad ett mycket bättre liv än vad miljonärerna hade för hundra år sedan. Allt detta tack vara kapitalismen, men det bryr sig inte vänstern om. Dom skriker om klassklyftor utan att ens analysera vad det har inneburit.

Kan cynismens fula tryne på ett bättre sätt än så tydliggöras? Men vad som är ännu mer signifikant av den moderatledda minoritetsregeringen är att statistiken går alltid att hyfsa till på ett sätt så att man helt tar bort det som OECD visar i sin rapport eller SCB likaledes – genom att helt sonika reducera bort de grupper som anses vara utan inkomst, fattiga låglönearbetare, sjuka och arbetslösa, kriminella med mera – en femtedel av alla de med lägst inkomst och gör likaledes med den allra rikaste andelen av befolkningen – vips vi har en statistik som bättre passar moderaterna.

död åt blockpolitikenSummerat har denna regering inklusive det ovan anförda täljt rejält på statens finanser, skurit rejält och med avsikt i den svenska välfärden, sett till att öka klyftorna i samhället, skapat en bakgård för arbetsgivare som vill ha gratis arbetskraft på bekostnad av våra skattemedel, slagit sönder stora delar av socialförsäkringssystemen, ökat skuldbördan för kommunerna, ökat på barnfattigdomen, minskat infrastruktursatsningar, minskat bostadsbyggandet, krattat manegen för riskkapitalister att göra sig enorma vinster på skattebetalarna, sålt ut vinstdrivande statliga företag, minskat möjligheterna att utbilda sig med mera. Visst finns det stora anledningar att byta ut en oförmögen regering och förpassa dom i opposition för lååååååååååååååååååååååång tid framåt.

bloggarna


Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. Aspenlind

   /  12 oktober, 2019

  Se gärna Youtube Reinfeldt utförsäkrade sjuka. Ring P1

  Gilla

  Svara
 2. Men herregud det där citatet alltså… Låter som moderaten som kläckte ur sig att ”fattigdom, då tänker jag på Afrika”. Hela ”detta är ett icke-problem för det finns värre problem någon annanstans”-retoriken. Nu ska vi tydligen även jämföra oss med hur samhället såg ut för 100 år sedan och därmed vara nöjda över hur bra vi har det. Jag ska nu sluta jämföra mig själv med mina jämngamla vänner som har jobb och hus och istället börja jämföra mig människor som levde för 100 år sedan. Med tanke på att jag trots avsaknad av arbete varken svälter eller är hemlös kan jag nu ge upp hela min politiska kamp. Tack kapitalismen!

  Gilla

  Svara
  • Hej Angelica! Och god fortsättning!

   Ett bedrövligt citat och man funderar i sitt stilla sinne hur normal vederbörande egentligen är – men dessvärre tycks det finnas gott om sådan i den borgerliga hösäcken. Minns just nu Marie Abrahamsson och hennes ondgörande över att inte den statliga brytpunkten gick igenom vilket var ett elände då hon – med sina 60 000 i månaden – knappast var att betrakta som högavlönad. Då har man halkat av verkligheten för länge sedan.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Ja herregud, hur ser man världen om man anser att 60 000 i månaden inte är att vara högavlönad? Skulle jag tjäna så mycket skulle jag se mig själv som rik.

    Gilla

 1. Moderazismen dödar | skvitts

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: