Sjuka blev inte friskare när man gjorde dom fattigare – arbetslösheten minskade inte heller när dom blev fattigare!


A-kassanVi känner – sedan flera år till – hur Alliansregeringen talat om utanförskapet och dess siffersättning som enligt dom minskat med drygt 200 000 sedan 2006. Tidningen Arbetet hävdar att utanförskapet är lika stort som det var 2006 och den naturliga frågan blir – vem har rätt och vem har fel? Det enkla svaret blir lika naturligt – beror på vem man frågar. Frågar du en Moderat anser dom naturligtvis att de har rätt. Jag har i ett antal artiklar kritiserat den definition av utanförskapet som är egentillverkad av just Moderaterna. Den är så tillvida ovetenskaplig och kan inte anses vara ett sätt att mäta utanförskapet på rätt sätt – varför beskriver jag lite längre ned. Har man inga trygghetssystem så har man följaktligen inte heller något utanförskap med regeringens sätt att definiera utanförskapet. Den mäter enbart de som försörjs av trygghetssystemen. TCO beskriver definitionen som Alliansregeringen använder sig av på följande sätt citerat;

Om sjukförsäkringen skulle avskaffas helt skulle utanförskapet minska drastiskt. Man skulle kunna säga att ”det finstilta” i regeringens definition av utanförskap har förändrats ganska radikalt genom de regelverksändringar inom sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som har genomförts. Vilka som räknas som arbetslösa och sjuka är inte desamma idag som före reformerna, när man definierar arbetslösa och sjuka som personer som kvalificerar sig för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen respektive sjukförsäkringen. Minskningen av utanförskapet enligt regeringen är en spegling av offentlig sektors minskade utgifter för ekonomiskt stöd till personer som inte arbetar. Statens ansvar har dragits tillbaka genom minskade möjligheter att få ekonomiskt stöd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller arbetslöshet.

Sälj rullstolenBara under 2010 ökade andelen med långvarigt behov av försörjningsstöd – tidigare socialbidrag – med 6.1%. För att överhuvudtaget vara berättigad för försörjningsstöd räknas hela hushållets sammanlagda inkomst ihop vilket innebär att utförsäkrade som lever med någon som har en vanlig inkomst inte kvalificerar sig för bidrag. Bland de som hade tidsbegränsad sjukersättning när de utförsäkrades hade hela 17% långvarigt socialbidragsberoende året därefter. I Försäkringskassans rapport visas att 40 procent av de utförsäkrade saknade arbetsinkomst både året före och året efter utförsäkringen. De som inte har ersättning av de olika trygghetssystemen eller de som efter beräkning av möjligheten att få försörjningsstöd men som nekas på grund av att familjens samlade inkomst överstiger normen. Inte heller skall vi bortse från alla de som är kvalificerad för viss andel av pensionen före den allmänna pensionen – som utbetalas vid 65 års ålder – och som i avvaktan på den dagen vill arbeta fram till sin ordinarie pension – att förtida pensionsuttag dessutom minskar den allmänna pensionen för all framtid är naturligtvis ett svårt beslut att ta – men när trygghetsförsäkringarna inte räcker till så blir beslutet mer tvingande för individen. Samtliga dessa grupper ingår inte i Moderaternas definition av utanförskapet – definitionen blir i allt väsentligt missvisande då man i sin definition endast räknar de som statistiskt uppbär någon form av ersättning från socialförsäkringarna.

Du är frisk enligt ReinfeldtMånga har med rätta varit kritisk till sjukförsäkringsreformen som infördes 2008. Alliansregeringen har gjort sådana förändringar att trygghetssystemen förlorat legitimitet och ett ökat missnöje hos människor vilket inte minst SOM- institutets undersökning visar. Mellan 2008 och 2012 har missnöjet ökat markant. Maria Oskarson – docent i statsvetenskap vid SOM-institutet – säger att det märks en tydlig politisering av frågan. Allt fler som anser sig vara till vänster politiskt är också missnöjda – så var det inte tidigare. Missnöjet ökar rejält också bland personer som uppger att de sympatiserar med moderaterna. Jämfört med 2008 är fler moderata sympatisörer missnöjda med a-kassan. Även när det gäller pensionerna är moderata sympatisörer genomgående nu nästan lika missnöjda som man var under Göran Perssons tid 2004. Detta trots att moderaterna varit i regeringsställning de senaste 8 åren. Mer behöver göras för att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetslivet, både under tiden med sjukpenning och efter. Det är ologiskt att låta personer som uppenbarligen är långvarigt sjuka börja om som ett nytt kortvarigt sjukfall med sjukpenning. Framför allt är det ologiskt att utsätta sjukskrivna för ovisshett kring sin ekonomiska försörjning när de borde fokusera på saker som vila, tillfrisknande, rehabilitering och kanske även omställning. De bör i stället ges stöd och aktiva åtgärder särskilt anpassat för deras specifika behov. Sjukförsäkringssystemet sammantaget ska ge ekonomisk trygghet när man inte kan arbete på grund av sjukdom, även om sjukdomen är långvarig – skriver man på TCO utredning – och jag instämmer helt med den skrivningen.

311634_455631511128374_2123507257_nSjukskrivningarna har sedan 2010 återigen börjat öka – trots att syftet med Alliansens sjukförsäkringsreform från sommaren 2008 tvärtom var att de varaktigt skulle minska. Vad rehabiliteringskedjan möjligen åstadkom var alltså att i cirka två år – 2008–2010 – förlänga den trend med minskande antal sjukskrivningar som inletts redan 2002 av den dåvarande Socialdemokratiska regeringen. Alliansens sjukförsäkringsreform är allt annat än lyckad – misslyckat kaos är en bättre beskrivning. Den har och är en katastrof för sjuka människor i Sverige som leder till utanförskap och misär och ett otroligt stort lidande för sjuka och deras anhöriga. Moderaternas nonchalans mot de sjuka är både upprörande och oetiskt. Moderaterna har därutöver använt sig av vetenskapligt oprövade metoder för att tvinga sjuka att bli friska med en utgångspunkt utifrån den massiva borgerliga attacken under 90-talet där alla borgerlighetens samlade aktörer spydde galla över den sjukförsäkring som vi då levde med. Det visade sig att den attacken med obskyra påståenden senare kraftigt fick revideras – men även trots det finns det borgerliga ledamöter som envist håller fast vid den desinformation som då spreds. Man använde metoder som man i andra sammanhang skulle kallar för oetiska metoder. Kallat sjuka för lata och fuskare samt i görligaste mån spridit falsk information och falska siffror. Att man skapat ett utanförskap som vi aldrig tidigare har skådat genom att kasta ut sjuka från sjukförsäkringen. Detta har man gjort trots varningar och remissvar som klart och tydligt varnade för konsekvenserna av reformen. Nu upptäcker man – om än i maklig takt – att de sjuka och de arbetslösa faktiskt inte blev friskare eller att arbetslösheten inte försvann av att göra dessa grupper fattigare.

306154_375550112491860_254329161280623_979855_851788230_nSka det vara så svårt att genomföra de förändringar som erfordras för att sjukförsäkringen skall kunna återgå till att vara just det den är avsedd för? Som till exempel en väsentligt förbättrad rehabilitering, ett långsiktigt arbete för att förbättra arbetsmiljön, arbetsanpassningen och omställning. Att de snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen tas bort. I stället borde vi rustas med individuella rehabiliteringsrättigheter, som sätter tryck på dem som verkligen kan leverera rehabilitering. Att de som har otur och drabbas av kroniska eller fleråriga, men inte nödvändigtvis livslånga, sjukdomstillstånd också ska ha rätt till ekonomisk trygghet. Ja – för en moderatledd minoritetsregering tycks dessa självklara saker vara ouppnåelig med den människosyn man har.  Det finns Moderater som tar del av mina artiklar – och inte förvånande – eller överraskande – tar man avstånd från vad jag skriver samt skall återkomma med ”rättelser”. Till dags dato har man INTE återkommit med några rättelser överhuvudtaget. Det gör att jag i ännu högre grad tror att man internt inom Alliansen har en medveten agenda som inte bör komma allmänheten till kännedom – det var ju en gång ett ”schabbel” av den förre socialförsäkringsministern Christina Husmark-Persson då hon ”råkade” avslöja meningen med sjukförsäkringsreformen. För detta schabbel fick hon sparken så det sjöng om det.

Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. Hans B

   /  15 januari, 2014

  Förtidspensioneringarna har ökat igen och det har ju varit ”stridshingstens” käpphäst sedan 2006! Nu ökar den psykiska ohälsan och alltfler unga pensioneras.I dagens partiledardebatt tycker jag att Mikael Damberg var lysande och sopade banan med alliansen! Oranga kuveret kom idag och påminde om den dåliga politik vi haft i drygt 7år! God fortsättning på nya året!Hälsn. Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja tycker Damberg var lysande också – Reinfeldt började hacka om allt till alla i vanlig ordning utan att svara på frågan hur ett överskott om 65 miljarder på 8 år blev ett underskott på 87 miljarder i år. Nåja när Reinfeldt börjar hacka om allt till alla så vet vi att det blev allt till en del – skattesänkningar på 140 miljarder kräver sin attribut.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Bengt Danielsson

   /  14 januari, 2014

  Ingen blev väl heller glad att pensionärerna blev fattigare!
  2007 fick vi höra att om pensionärerna betalade en högre skatt så skulle det skapa jobb. Då skulle det gå bra för Sverige, och om det går bra för Sverige så kommer det också att gå bra för pensionärerna! Med facit i hand kan vi ju nu konstatera att dett var bara kvalifiserat struntprat! Ingen människa i arbetsför ålder tar väl ett jobb av den anledningen att dom då får lägre skatt än en pensionär!
  Ett litet antal människor i pensionsåldern kan förstås lockas till ett eller två års fortsatt arbete! Men ska verkligen resterande 1,7 millioner pensionärer behöva leva på havregrynsgröt, för deras skull? Och hur många nya arbeten skapas.? För varje pensionär som fortsätter jobba blir det ju en tjänst mindre att söka för ungdomar som verkligen vill och behöver komma ut i arbetslivet!
  Vad hände för övrigt med den 5-partiöverenskommelsen som beslöte 2006 (och klubbades i rixdagen?) att lön och pension skulle beskattas lika.

  Undrar Bengt Danielsson

  Gilla

  Svara
  • Hej Bengt!

   Först vill jag tacka dig för din kommentar.

   Den 5 partiöverenskommelse du nämner skedde mycket tidigare än 2006. Däremot är det riktigt som du säger att i överenskommelsen skrevs det in att pension skulle beskattas lika med motsvarande lön. Så var det fram till den 1 januari 2007 då Alliansen genomförde det första av totalt 5 jobbskatteavdrag. 2008, 2009 och 2010 genomfördes ytterligare 3 jobbskatteavdrag och klyftan mellan pension och motsvarande lön i skattehänseende ökade rejält. 2011, 2012, 2013 och 2014 kompenserade man pensionerna med totalt 15.1 miljarder. Skattegapet är inte utjämnat. Det var således Alliansregeringen som bröt överenskommelsen avseende pensionerna. de tre första åren som pensionärerna fick sänkt skatt blev i slutänden minskad inkomst på grund av bromsen. I år slår bromsen till ytterligare och en pensionär med 14000 i inkomst får en nettosänkning motsvarande cirka 200 kronor i månaden – den hade blivit nära dubbel om inte skattesänkningen hade mildrat effekterna av bromsen.
   Man kan också skylla på regeringen för att bromsen nu slår till mot pensionärerna. Man har under sina två mandatperioder inte lyckats sänka arbetslösheten och tillväxten står still. Då pensionerna är knutna till samhällsutvecklingen och när pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna så bromsas pensionerna för att balansera systemet.

   Jag håller med dig att det är olyckligt att pensionerna skall vara beroende av samhällsutvecklingen genom den broms i systemet som finns eftersom pension skall betraktas som intjänad lön. Den definitionen vill inte borgerligheten hålla med i trots vad som framgår av överenskommelsen. Socialdemokraterna har en uttalad avsikt att reducera skattegapet mellan pension och löntagare och diskussioner pågår huruvida man skall ta bort bromsen eller använda PPM-fonderna som stabilator för att minska effekterna av bromsen.

   Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig god fortsättning på det nya året.

   MVH//Björn Alvebrand
   Solna AK Socialdemokratiska arbetarpartiet.

   Gilla

   Svara
 1. Moderazismen dödar | skvitts

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: