Riv och slit bit och skit!


hämtaJa – så kan man exemplifiera årets valupptakt och inget tyder på att det kommer att bli bättre. Jag tror vi kommer att möta en valrörelse som kommer att bli den smutsigaste på år och dag där framförallt högern och dess allierade inklusive enskilda företag som anser sin existens vila på vilken regering vi eventuellt kommer att få efter valet i september. Men först vill jag ge en egen reflektion på ett tidigare blogginlägg – ”Det är dags att skriva ett nytt kapitel i skeppsdagboken!” – som hastigast.

mirrabooka_1961_tn4Responsen på den artikeln var mycket svag – endast ett hundratal besökare visade intresse för artikeln – det sämsta resultat jag haft sedan jag började blogga om politik sedan slutet på 90-talet. Det är ingen kritik mot er läsare utan kritiken skall snarast riktas mot – dels mig själv, kanske jag är för teknisk i min beskrivning, kanske jag skall falla till föga och inse den verklighet vi befinner oss i, men – nej det ligger utanför min natur, jag kommer att fortsätta men kanske på ett annat sätt. Dels – och kanske det främsta skälet får ändå riktas mot sjöfarts-organisationerna som medialt misslyckats med att informera allmänheten – men också politikerna får ta sitt ansvar. Mot bakgrund av vår stora exportsektor – 90% som bärs av olika fartyg runt om i världen, främst utländskt tonnage – kan man tycka att sjöfarten borde ha en betydligt större roll i människors medvetande än vad som är fallet. Den svenska rederinäringen sinar trots att det borde vara tvärtom. En svenskflaggad rederinäring ger många arbeten, fler skattekronor i skattekistan och inte minst miljöriktiga fördelar om man inser hur transportlogistiken ser ut idag. Varför skall långtradare bära gods från våra norra landsändar genom hela Sverige till de sydligaste när den trafiken skulle kunna samordnas med en utvecklad kustsjöfart som ett exempel. Att koordinera logistiken utifrån de mest miljöriktiga alternativen innebär ett koordinerat samarbete mellan järnväg, lastfordonstrafiken och sjöfarten. Det finns dock inget parti idag – inte ens de som säger sig vara miljöpartier – som överhuvudtaget har i sin argumentation sjöfarten som ett ytterligare alternativ inom transportsektorn. Man talar järnväg och man talar om en reducering av fordonstransporter på väg genom att ge mer resurser till just järnvägen. Var finns vår handelsflotta? Ja – den är på väg bort och vår export får gå på utländska kölar när det borde gå på Svenska dito. Drömmen för mig vore att väcka ett intresse för sjöfarten och dess betydelse för landet så som den upplevs i våra grannländer Norge,  Danmark och för all del även Finland – 3 nordiska länder långt före oss som sjöfartsnationer. Vi själva spelar i den sämsta ligan i det avseendet. Detta var min reflektion på den respons jag fick – glad för de som tyckte om artikeln ledsen att inte fler anslöt sig. Och nu åter till inrikespolitiken och den nu uppstartade valupptakten.

död åt blockpolitikenNär jag tar del av Novus opinions väljarundersökning finner jag att det rödgröna blocket ökar sitt förtroende hos allmänheten i de för landet viktigaste sakpolitiska områdena. De rödgröna partierna ligger på 49,1% i undersökningen som jämför siffrorna med motsvarande tid i december 2009 som då var 51%. Minskningen idag förklaras av att MP backat med 1,9% medan både Socialdemokraterna och Vänstern ligger på exakt samma siffror. Det borgerliga blocket visar ett resultat på totalt 38.5% och då är Centerpartiet utanför riksdagsspärren på 4% och Kristdemokraterna strax däröver. Motsvarande resultat för december 2009 visar 42.5% totalt för det borgerliga blocket och i den mätningen befann sig KD utanför riksdagsspärren. Största tappet har Folkpartiet gjort och torde främst bero på skolfrågorna. Näst efter FP är det C som tappat med hela 1.6% sannolikt beroende på Annie Lööf som partiets företrädare och med en extrem nyliberal agenda som knappast tilltalar väljarna. Men det som är intressantast i undersökningen visar att det rödgröna gemensamt har störst förtroende inom 19 sakpolitiska områden varav man i EU/EMU frågan ligger 25/24 till Alliansens fördel. Näringslivsfrågorna är det däremot en rejäl övervikt med 32/23 till Alliansens fördel – märkligt i sammanhanget är att Centern åtnjuter endast 5% och då skall vi komma ihåg att Annie Lööf är den minister som har näringslivsfrågorna på sitt bord. Vad avser försvarsfrågan är det en jämbördig fördelning 21/21 vilket är aningen förvånande då denna sakpolitiska fråga i all tid – intill dess Reinfeldt blev moderatledare – varit en profilfråga men som under hans tid reducerats till ett särintresse. Vad avser statens ekonomi leder Alliansen med 34/28 – här har dock Socialdemokraterna knappat in rejält. Utrikespolitiken leder Alliansen med 25/20 mest naturligtvis beroende på att Carl Bildt åtnjuter ett stort förtroende bland väljarna – vilket enligt min mening förefaller lite märkligt mot balgrund av att han tycks sköta utrikespolitiken som ett absolut privat fögderi. Socialdemokraterna som enskilt parti anses vara bäst i 14 av 25 sakpolitiska områden. Vänsterpartiets profilfrågor får genomslag hos väljarna vad avser jämlikhetsfrågor och skatter där vinstfrågan inom välfärden sannolikt gett ett visst utslag hos väljarna. I bägge dessa sakpolitiska områden är man tredje största parti efter S och M vilket jag ser som glädjande för Vänsterpartiets skull – framförallt vad avser jämlikhetsfrågorna. Miljöpartiet leder dock stort i både energipolitiken såväl som miljö- och klimatpolitiken som enskilt parti. Sverigedemokraterna stoltserar – vilket är direkt oroande – med den högsta siffran vad avser invandring/integration. Här har Socialdemokraterna en uppgift att tala med hög röst även om de rödgröna leder med en stor andel av väljarnas förtroende inom detta sakpolitiska område.

Annie Lööf gillar inte LOValupptakten har börjat i en smutsig riktning – främst från enskilda arbetsgivare. MAX-gate är det senaste tätt följt av Silentium . För de som inte vet vad slags företag Silentium är kan här ges en kort beskrivning av dessa affärsinriktning. Silentium arbetar med försäljning, service och marknadsanalys inom bank, försäkring och telekommunikation. Ett av deras affärssegment är  att man på uppdrag utav något företag ringer upp kunder men också potentiella framtida kunder och erbjuder tjänster – så kallad telefonförsäljning för uppdragsgivaren. Det kan exempelvis vara Telia eller någon annan uppdragsgivare som gett Silentium namn och telefonnummer till de personer de vill att de ska ringa till och erbjuda en viss produkt. Man uppger också att man ringer även  så kallade illojal“kalla kunder” på uppdrag av ett företag som vill ha in nya kunder. Uppdragsgivaren är i sådant fall den som givit Silentium det nummer som skall ringas för att erbjuda abonnenten en viss produkt. VD:n för detta företag har nu i brev till anställda varnat för den politiska utvecklingen. Varningen omfattar naturligtvis en eventuell rödgrön regering som sannolikt enligt denne VD innebär inskränkningar i vinstpotentialen för företaget. Det skall sägas att företaget har en enorm omsättning på personal – främst unga människor med dålig timersättning och som har endast denna inkomst för sin försörjning – återigen står dessa ungdomar i beroendeställning till arbetsgivaren – har man fel åsikter är det också slut på arbetet. Moderater och även andra Allianspolitiker hyllar detta beteende och stormar nu till borden på hamburgerschappen – fotograferandes varandra – och med väl valda ord berättar hur ”gott det är” på den restaurang man för tillfället besöker och gärna twittrar både foton och hamburgare för att visa sina sympatier för de politiska utspelen. Det mentala tillståndet hos dessa politiker kan ifrågasättas. Men – och det är kanske det mest oroande av allt – man tar tydlig ställning för de förtäckta politiska hoten främst riktad till de anställda – även om man nu försöker med allehanda bortförklaringar hävda något annat som till exempelvis ordinär samhällsinformation som implicit berör dess egen verksamhet. Endast fan i helvetet tror på sådana bortförklaringar. Annie Lööf – som den näringslivsminister hon är – insåg snabbt fördelen med att jämföra utspelet med LO:s politiska kampanjande för Socialdemokraterna. Att hennes politiska begåvning har en del begränsningar har nog de flesta insett – men att det skulle vara så svaga trodde inte ens jag. Som näringslivsminister skulle man kunna förvänta sig att man åtminstone känner till den mest basala ordningen för arbetsmarknadens parter och vilka uppdrag de har och haft i generationer. Arbetsgivarna har att via sina näringslivsorganisationer framföra just de frågor som har betydelse för den enskilda verksamheten – lika så gäller det för medlemmarna inom varje facklig organisation att göra detsamma. Arbetsgivaren varken ska eller bör uttrycka någon egen form av politisk åsikt på sina anställda – det visar inte bara var de står på den politiska skalan utan också är villiga att uppträda respektlöst mot sina anställda genom en sådan indirekt påverkan.

Ja – valupptakten har utmärkt sig på ett osedvanligt smutsigt sätt och inget tyder på att det inte kommer att bli minst lika smutsigt framöver. Sådant beteende som vissa av Allianspolitikerna ägnar sig åt kan komma att slå tillbaka på dom själva för är det något som gemene man ogillar är det just sådana smutsiga kampanjer – mer av sandlådekaraktär – man ägnar sig åt. Här borde arbetsgivarorganisationerna ryta till ordentlig mot sina medlemmar för att få stopp på dessa ”enmansshower” bland anslutna arbetsgivare. Nu drar man sig inte för att påvisa med allehanda lögner och desinformation av anpassade statistiska resultat och hävda att hela branscher kommer att ödeläggas om oppositionen vinner valet. Vilket elände de har att vänta sig  😉

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Hans B

   /  26 januari, 2014

  HEJ!Mer glädjande siffror i dagens Sifo!!!Mvh.

  Gilla

  Svara
 2. Bert

   /  26 januari, 2014

  Är det så mycket vara rädd om vad gäller företag sådana som Callcenter och hamburgerkedjor. Dessa öses ju bidrag över vad gäller anställningar.
  Gunilla von platen som driver xzakt har väl inte gjort annat än nyttjat bidrag och när bidraget går ur sparkas de. Lönerna på dessa callcenter är dåliga och det är unga som utnyttjas.
  Hon har jagat unga när de gått på toaletten och hon har smutskastat sin personal.

  Att dessa nu som ex: callcenterföretaget Silentium menar att anställda inte ska rösta på opositionen är väl inget förvånande, bidragstörstande företag som självklart vill öka sin förmögenhet genom att erhålla ännu mer bidrag.
  Man ser staten som en kassako där bidrag ska försörja dessa mångmiljonärer
  och som har en otäck företagspolicy.

  Idag utnyttjas arbetslösa i FAS mest känd är 3-dje anhalten nämligen FAS-3 där arbetsgivaren får många ggr mer i bidrag än den som utför jobbet.
  5000 kr/ mån för att anlita en som kanske har låg a-kassa eller tvingats till försörjningsstöd och tvingas jobba för det.

  Hela bidragsskyfflandet till entreprenörer har blivit fel där bidrag till de med behov d.v.s sjuka, arbetslösa, utförsäkras medan bidragstörstande företags ägare blir mångmiljonärer på denna bidragskarusell.

  Nä bättre dessa callcenter, hamburgerkedjor tvingas konkurera på marknaden med vettiga löner och arbetsförhållanden. Sedan att de bidrag de får dras in och istället används till avtalsenliga löner och att jobben sker inom välfärdssektorn.
  Det är brist på folk hela vägen inom skola, vård och omsorg.

  Vi behöver både fler sjuksköterskor, fler lärare, fler undersköterskor.
  Med fler som får utbilda sig inom dessa yrken och med bättre löner skulle dessa stärka välfärden istället för att våra skattepengar ska göda en massa giriga miljonärer som enbart byggt upp sin rikedom på bidrag tagna från vår välfärd.

  Vi behöver dessutom inga riskkapitalbolag inom välfärden men vi behöver fler anställda.

  Gilla

  Svara
  • Hej Bert och tack för din kommentar!

   Nej du har rätt – om nu dessa företag inte klarar sig utan stödåtgärder från våra skattepengar då har dom inget existensberättigande. Det allvarligaste som jag ser det är den alltmer öppna attityden till sina anställda där de med förtäckta hot skall göras medvetna om att om man röstar fel så kan man förlora jobbet. Att ett sådant företag som MAX skulle lida pin efter en eventuell rödgrön valseger tror jag inte dess ledning tror på själva och då gör det de gjort ännu mer anskrämligt.

   I övrigt håller jag helt med dig.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: