Politiska visioner med våld och mord som legitima skäl.


kokt-nazistÅterkommande till det slödder som fått luft under vingarna och inte drar sig för att använda våld och andra ohyggligheter i samhället för att beskriva sin politiska vision. Det finns en mängd organisationer – som alla har det gemensamt att skapa kaos i samhället med våld där mord ingår som en del i den obskyra verksamhet de allierar sig med.  Det är hög tid att samhällets företrädare – de vi valt i demokratisk ordning – att sätta stopp genom politiska åtgärder samt att ge polisen erforderligt stöd för att i praktiskt polisarbete ringa in dessa förövare och återställa ordningen på gator och torg. Det är också dags att media tar sitt ansvar och inser att detta högerextrema våld benämns för vad det är utan omskrivningar. Begreppen autonoma miljön och vit makt-miljön omfattar antidemokratiska grupperingar på yttersta vänster- respektive högerkanten i den politiska sfären och förklaras med ett citat från Säkerhetspolisen i den rapport som initierats av regeringen;

Politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott som ett legitimt redskap i sin kamp.

För att kortfattat beskriva skillnaderna mellan det vänster respektive högerextremistiska våldet och skadegörelsen i samhället begränsas det vänsterextremistiska våldet till skadegörelse på myndighets- och företagsbyggnader samt uttalade hot mot företag och individer medan det högerextrema våldet innefattar skadegörelse, uttalade hot och våld mot enskilda individer ibland med dödlig utgång. Rapporten – som jag läst – visar på ett vist naivt sätt att se på dessa autonoma och vit makt miljöer och dess våldsbejakande för att uppnå sina visioner. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Våldsam politisk extremism, Rapport nr 2009:15.” Under tiden mars 1999 till februari 2009 har personer i den autonoma miljön varit skäligen misstänkta för 1 207 politiskt motiverade brott fördelade enligt följande;

Våldsbrott 162 fall (varav misshandel 152 fall)
Brott mot frihet och frid, 147 fall (varav olaga hot och tvång 20 fall och olaga intrång och hemfridsbrott 90 fall och ofredande 37 fall)
Ärekränkningsbrott 7 fall
Tillgreppsbrott 67 fall
Skadegörelsebrott 169 fall
Allmänfarliga brott 52 fall (varav mordbrand 25 fall)
Brott mot allmän ordning 391 fall (varav våldsamt upplopp 253 fall)
Brott mot allmän verksamhet 97 fall (varav våld mot tjänsteman 46 fall och våldsamt motstånd 41 fall)
Andra ordningsstörande brott 87 fall
Övriga 36 fall

Inget av dessa redovisade fall har lett till dödsfall. I samma rapport redovisas under samma tid det våld och skadegörelse som den högerextrema rörelsen där nynazister och andra närstående organisationer utövat enligt följande;

Våldsbrott 1477 fall (varav mord och dråp 14 fall och misshandel 211 fall)
Brott mot frihet och frid, 700 fall (varav olaga hot och tvång 49 fall varav sexualbrott i 20 fall och olaga intrång och hemfridsbrott 27 fall och ofredande 14 fall)
Ärekränkningsbrott 35 fall
Tillgreppsbrott 827 fall
Bedrägeribrott 194 fall
Skadegörelsebrott 387 fall
Allmänfarliga brott 41 fall (varav mordbrand 14 fall)
Hets mot folkgrupp 411 fall
Brott mot allmän ordning 1425 fall (varav våldsamt upplopp 206 fall, förfalskningsbrott 10 fall, vapenbrott 600 fall, trafikbrott 530 fall, narkotika och dopingbrott 280 fall)
Brott mot allmän verksamhet 321 fall (varav våld mot tjänsteman 6 fall och våldsamt motstånd 10 fall)
Övriga 135 fall

Av samtliga 5332 brott var utgången 14 mord och dråp inom den högerextrema miljön. Det står utom alla tvivel vilken av dessa två grupper som är mest brottsbenägna. Flertalet av dessa organisationer står dessutom under uppsikt av SÄPO såsom för att nämna en som nu kandiderar för ett politiskt genomslag i ett 30-tal kommuner i valet 2014 – Svenskarnas Parti som definieras som ett nazistiskt parti. I likhet med Sverigedemokraterna har man officiellt lämnat naziinvektiven samt bytt ut sina naziuniformer mot kostym vit skjorta och slips men behåller svastikan i olika former som symbol för partiet.

Åkessons och SD:s valplattformDet skall redan nu klargöras att Vänsterpartiet inte har några som helst kopplingar till den autonoma vänsterextremismen vilket brukar vara ett argument för de högerextrema grupperna. Lika tydligt skall det klargöras att högern inte heller står i förbund med något av dessa högerextrema grupper i samhället med ett par – vilket jag återkommer med längre ned – undantag. Sverigedemokraterna. I det fall enskilda medlemmar i Vänsterpartiet eller något av de övriga demokratiska partierna hemfallit till något av de extremorganisationer genom stöd eller positiva utlåtanden har de tämligen omgående uteslutits eller blivit ombedda att avsluta sitt medlemskap – man vill inte bli sammankopplade med något av dessa extremorganisationer. Det skall också tydliggöras att det är endast ett fåtal fall som uppdagats med sådana kopplingar och kan knappast spåras till något annat än ett enskilt beslut. Vad avser Sverigedemokraterna skiljer de sig åt på den punkten. Förvisso har enskilda medlemmar med kopplingar till dessa naziorganisationer uteslutits samt medlemmar som uttryckt sig rasistiskt fått lämna partiet av den anledningen. Men uteslutningarna tycks vara av individuell karaktär där vissa fått respass har andra fått fortsatt förtroende. Kopplingar finns till rörelser som Front National – den Franska motsvarigheten till Sverigedemokraterna – ett främlingsfientligt parti som söker stöd för ett rent Europa, införandet av dödsstraff med mera. Sverigedemokraterna kommer med all sannolikhet att alliera sig med National Front i valet till EUP. Samarbete mellan både Dansk Folkeparti och den norska motsvarigheten Fremskrittspartiet – som nu sitter i den norska regeringen – är ytterligare kopplingar. Även om man inte har formellt samarbete med rasistiska och högerextrema partier ute i Europa så väljer man alltid sida för dessa partier. Något ytterligare kontroversiellt är ekonomin. Tidningen Affärsvärlden har avslöjat Sverigedemokraternas okända finansiärer – där kända företagsledare som Carl Lundström – allmänt kallad Wasabrödskungen – figurerar. En annan är den välbärgade Lars Erik Aldin – mest känd för sina nazistiska uttalanden. Sverigedemokraternas kopplingar till nätsajten Avpixlat – tidigare Politisk Inkorrekt – har aldrig haft någon ansvarig utgivare av förståeliga skäl. Verkligheten förvrängs på ett sådant sätt att invandrare som samhällsgrupp utmålas som ett problem. Den politiska agendan är traditionell fascistisk med grund i lågkvalitativ högerpopulism. Sverigedemokraterna har inte tills nu öppet erkänt kopplingar till den högerextrema Avpixlat – men efter Aftonbladets publicering har riksdagsledamoten Kent Ekeroth erkänt att han organiserar finansieringen av sidan:

Är det du som ligger bakom Avpixlat tidigare Politiskt inkorrekt?
– Nej, det gör jag inte.
Men de donerade pengarna går ju till dig?
– Därför att jag hjälper dem att samla in pengar, jag vill hjälpa dem att hålla sajten levande.
Är det inte olämpligt att pengarna går till dig då?
– Nej, det tycker jag inte.
Varför?
– Därför att det är en sajt jag vill hålla vid liv, som tar fram nyheter som ni i gammelmedia inte gör.

Sverigedemokraterna talar med dubbla tungor – så här lät det 1995. Då ansåg man – som en självklarhet – att man inte förändrat sig utifrån vad som var ursprungstanken bland organisationen Bevara Sverige Svenskt. Idag låter det annorlunda – man fjärmar sig på allehanda sätt. Jimmie Åkesson har själv sagt att han inte visste om hur Sverigedemokraterna var orienterade när han blev medlem i partiet. Den lögnen har hans forna skolkamrater avslöjat med en näst intill pinsamhet och förklaringen har närmast varit patetisk. Men detta till trots så vet Jimmie Åkesson idag om ursprunget och att han inte då – mot bakgrund av den vetskapen – inte lämnat partiet betyder bara att han sympatiserar och erkänner sin främlingsfientliga åsikt. Att man byter ut det yttre garnityret förändrar inte det inre.

Nazister och SDAndra undantag är högern som alltid sett Vänsterpartier och inte minst autonoma vänsterextremister som ett större hot mot samhället än högerextremister. Det är väl känt i historien. Under Sovjetimperiets dagar sågs kommunisterna som det allvarligaste exemplet mot hela världsordningen. Och det må vara en viss sanning förenad med den tanken. Att det därutöver är en sanning att utan högerns och de tyska företagens hjälp hade Hitler aldrig kommit till makten. När Hitler tog makten i Tyskland applåderades det ivrigt från Högerpartiets ungdomsförbund SNU, Sveriges Nationella Ungdomsförbund. De bildade en egen ”sturmabteilung”, började marschera med armbindlar och fick tre av partiets riksdagsmän med sig. Högerpartiet bildade istället ett nytt ungdomsförbund – det som idag är MUF. När Vilhelm Mobergs bok ”Utvandrarna” kom ut 1950 besvarades den med ett högljutt upprop, där bland annat 9 riksdagsmän från högerpartiet, bondeförbundet och folkpartiet protesterade mot att smålänningarna framställdes som ”sedeslösa människor”. De krävde att boken ”avhyvlades” i nästa upplaga. Högerriksdagsmannen Axel Mannerskantz iscensatte t o m ett bokbål till vilket han och hans hustru sjöng ”Du gamla du fria”. Folkpartiledaren Sven Wedén hävdade 1965 att det inte var USA som var den aggressiva parten i Vietnam, utan tvärtom Kina. USA:s roll beskrev han som defensiv. Fortfarande i riksdagsdebatten den 6 november 1965 vägrade högern att fördöma Sydafrikas raspolitik. Också senare fanns spåren kvar – på offentliga möten med MUF i Malmö i slutet av 1970-talet hävdade unga moderater att ”de svarta inte bör få rösta, för då kommer Sovjet få kontrollen över hela södra Afrika.” En orsak kan förstås vara de svenska företag som investerade i Sydafrika. Den borgerliga utrikesministern Margareta af Ugglas familj ägde till exempel företaget Sandvik, som tjänade tiotals miljoner på apartheidpolitiken. Vare sig moderaterna eller de svenska storföretagens organisationer stödde någonsin några av de politiska organisationer som bekämpade apartheidsystemet i Sydafrika. Däremot argumenterade de båda mot sanktionerna och mot det svenska stödet till ANC. Flera storföretag, däribland Volvo, Saab-Scania, Esab och Alfa-Laval, ägnade sig åt ett långtgående sanktionsbryteri. Moderata samlingspartiet ingick – oklart om de fortfarande gör det – i internationalen IDU. Bland de övriga medlemmarna finns bland andra följande;

– ADN i Bolivia, den förre militärdiktatorn Hugo Banzers parti
– ARENA i El Salvador, som var dödskvadronernas parti under inbördeskriget
– RENAMO i Mocambique, en USA-stödd terrorgrupp
– DTA i Namibia, det apartheidparti som styrde Namibia under den sydafrikanska ockupationen
– New National Party i Sydafrika, regeringspartiet under apartheidtiden.

Moderaterna har ofta haft det svårt att dra en tydlig gräns mot mer högerextrema och främlingsfientliga krafter. Det är heller inte särskilt förvånande nu när Carl Bildt nästan dagligdags kommenterar krisen i Ukraina där han i fördömande ordalag hutar åt Ryssland och den folkvalda presidenten – Viktor Yanukovych – som tvingades i landsflykt och kallar honom en Quisling. Carl Bildt borde ta reda på vad och vem Vidkun Quisling egentligen var för en typ – vars enda merit var att han var vänligt inställd till Hitler och Nazismen och därför – på olaglig väg – kunde tillskansa sig makten under Tysklands beskydd. Han var aldrig folkvald till det Norska parlamentet. Det är synnerligen odiplomatiskt att uttrycka sig som Carl Bildt gör och därvid komma undan med detta.  I den Ukrainska regeringen sitter ett parti – Svoboda – ett högerextremt nationalistiskt parti med rötter i nazismen som Carl Bildt hyllar idag. Att Carl Bildt väcker frågor är helt klart. Att sedan den ansvarsfulle statsministern gör ett synnerligen urvattnat besked om att nazister smutsar ned Sverige. Dom spred död och förintelse och satte hela Europa i brand. Dom smutsade inte ner dom sket ner allt som gick att skita ner. Och nu har slöddret vaknat till liv igen.

I träskmarkernaAtt vi har ett fascistisk och främlingsfientligt parti i riksdagen ger den luft under vingarna som detta slödder behöver för att öka sina aktiviteter. Sverigedemokraterna ger legitimitet åt detta utan att behöva delta själva. Det räcker med att de står bredvid och tittar på utan att i akt och mening ta avstånd från detta oparlamentariska våld som de visat tidigare att det inte har något emot. Slut på skitsnacket – alla demokratiska partier måste gå samman för att vrida deras argument ur händerna på dom – vill man inte från högern då har man ånyo visat på vems sida man står. Vi behöver en ny regering helt klart – en regering som inte spelar dessa träskmänniskor i händerna genom att luckra upp välfärden och försämra livssituationen för vanliga människor. Det är en av grunderna till att sådana partier som Sverigedemokraterna lyckats med hjälp av demokratins spelregler – stövlat in i demokratins högsta organ – vår riksdag. Fascismen har allt sedan krigsåren alltid lurat runt hörnet redo att slå till när demokratiska politiker svajar och veknar – oförmögna att inse allvaret.

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Hans B

   /  12 mars, 2014

  Det här slöddret är Sveriges talibaner! Moderlösa som hatar kvinnor efter vad som hände i Malmö! Hälsn Hans B.

  Gilla

  Svara
 2. Kjell Svemark

   /  12 mars, 2014

  Vad jag inte förstår är att Säpo inte avbeväpnar samtliga så kallade extremister. De sägs att det är yttrandefrihet som hindrar dem att ingripa, men Säpo ska ju förebygga och skydda alla även enskilda personer. Så nog finns i de flesta fallen anledning till att ingripa på gator och torg mot dessa fega extremister!

  Gilla

  Svara
  • Hej Kjell!

   Tack för din kommentar – som är mycket berättigad.
   Fast jag gav dig svaret på Facebook så jag nöjer mig med det.
   Frågan är värd att diskutera Kjell och min förhoppning är att Säpo omvärderar sitt ställningstagande vad avser riskanalysen de gjort i den utredning man lämnat till regeringen och som du kan ta del av i min artikel som länk.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: