Är Reinfeldt och moderaterna patologiska lögnare.


vi sänker skatternaÄr Reinfeldt en patologisk lögnare? Ja efter att ha sett den politiska sammandrabbningen i SVT Agenda är jag numer övertygad om att Reinfeldt inte bara hanterar sanningen slarvigt utan är beredd att vinna väljare på osanningar – eller bättre beskrivet – rena lögner. Debatten inleddes – som förväntat – med skolan där Stefan Löfvén inledde med att anklaga Moderaterna för att ”dumpa” sin egen politik och i hög utsträckning ta till sig av Socialdemokraternas förslag. Förslag som man gjorde stort nummer av tidigare dels genom att påstå att man redan hade genomfört delar av dessa förslag och i övrigt refuserade man förslagen. När sedan PISA-rapporten presenterades gick utbildningsminister Björklund i spinn och anklagade Socialdemokraterna per omgående. Det var enligt honom nu de sista eleverna i den gamla skolan som PISA-rapporten påvisade. En snabbutredning inriktad mot kommunaliseringen skulle genomföras. När den presenterades ville utredaren lägga orsakerna till de dåliga resultaten – inte bara på Socialdemokraternas kommunalisering utan också på de av den dåvarande borgerliga regeringens införande av det fria skolvalet där man lämnade alla kriterier för likvärdighetsprincipen och öppnade upp för en totalt marknadsanpassad skola. Det var utbildningsminister Per Unkel och skolminister Beatrice Ask som fick det – i rapporten hårt kritiserade marknadsanpassade skolan – tveksamma uppdraget att genomföra den anpassningen. Det här har nu skapat stor oro i allianslägret och då främst Moderaterna naturligtvis. Nu stal man stora delar av de förslag som Socialdemokraterna hade sedan lång tid, slipade av förslagen samt presenterade dessa som sina egna. Men det räckte naturligtvis inte med det. Reinfeldt hävdar nu också att han välkomnar att Socialdemokraterna närmat sig den moderata skolpolitiken. Man baxnar!!!!! Stefan Löfvén beskrev den verklighet väljarna ser utan att luras in i ett akademiskt siffertrixande som ju är Reinfeldts specialområde. Det finns möjligheter att vända skolresultaten – men det förutsätter en annan regering.

jobbskatteavdragenDet akademiska siffertrixande tog dock vid när Reinfeldt ville hävda att 350 000 fått nytt jobb – strax därefter var det en återgång till 200 000 – en siffra som stått sig under några år. Något som är symptomatiskt för en lögnare är att man inte kommer ihåg vad man sagt tidigare. Nu är ju detta fenomen inte helt ovanligt vad avser Moderaterna. Det förekommer allehanda differentierade siffror beroende på vem man för tillfället frågar – samtliga dock till fördel för Moderaternas arbetsmarknadspolitiska åtgärder – fattas bara annat! Men det finns två allvarliga brister i deras sätt att räkna arbetslösheten. Ett – det är fullständigt meningslöst att tala om antalet sysselsatta i absoluta tal så länge vi har en befolkningsökning i Sverige. Det andra påståendet att vi har haft en högre andel sysselsatta än de flesta andra länder blir ju helt tokigt när skillnaden i invånarantal i de länder man jämför sig med är enormt stor. Något ytterligare som Reinfeldt och hans kompisar tillgodogör sig är den vid tiden aktuella högkonjunkturen som verkade i positiv riktning på arbetslösheten under åren 2007 och halva 2008. Jobbskatteavdraget infördes den första januari 2007 – effekterna av jobbskatteavdragen och högkonjunkturen går inte att särskilja. Moderaterna sa dessutom att jobbskatteavdragen skulle innebär en långsiktig ökning av nya jobb allt mellan 70 000 och 140 000 allt beräknat efter Moderaternas egna kvasiexperimentella metoder. Siffran 200 000 eller 350 000 går således inte att kontrollera. Arbetslösheten är således – minus Reinfeldts siffertrixande – 8.5% i februari 2014 enligt SCB – det är 3% högre arbetslöshet än när regeringen började mixtra med allehanda själlösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ett ytterligare exempel på rena lögner är Reinfeldts påstående – ett påstående jag trodde var utraderat efter den kritik som regering fått. 147 personer förtidspensionerades under regeringen Göran Persson. Det gäller att skilja på begreppen här – vilket Reinfeldt har uppenbara problem med. Den officiella statistiken skiljer inte på tidsbegränsad och ej tidsbegränsad ersättning, här räknas alltså även deltidsarbetare och personer som bara är sjukskrivna en kort period. Reinfeldt buntar samman antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar med och utan tidsgräns. Det korrekta antalet skall således vara 51 personer om dagen enligt Försäkringskassan som vid tillfället detta debatterades sa sig inte ta något ansvar för vad media skriver – men det gör Moderaterna tydligen. Men för all del går det så går det och variationerna på lögnerna är oändliga hos Moderaterna där man kommit fram till – inte bara en siffra utan en mängd siffror – allt mellan 136 om dagen till 1 571 om dagen så det finns lite att välja på för siffertrixaren.

secondColumn (1)Debattiden var alldeles för kort enligt mig. Det fanns mer av ämnen att ställa Reinfeldt till svars för – men antar att detta kommer i efterföljande debatter dem emellan. Andra viktiga frågor förutom skolan och jobben är pensionerna, sjukvården och bostadsbyggandet i landet. Men på det hela taget anser jag att Stefan Löfvén var den som höll i taktpinnen och underlät sig i akademiskt ordbajseri – här var det verkligheten mot Reinfeldts statistik.

Annonser
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Jag håller med om att det är vanskligt att prata om ökad sysselsättning i absoluta tal, men i övrigt hittar jag många påståenden i ditt blogginlägg som jag ställer mig frågande inför.

  ”Något som är symptomatiskt för en lögnare är att man inte kommer ihåg vad man sagt tidigare.” – Fråga de flesta psykologer så kommer de svara att det är precis tvärtom. Symptomatiskt för en lögnare är att man upprepar samma fraser ordagrant utan variationer, för att man har memorerat vad man ska säga. (Därmed inte sagt att politiker ljuger bara för att de upprepar invanda fraser i en tevestudio; det kan ha lika mycket att göra med att man vill få ut sitt budskap konsekvent.)

  ”Det andra påståendet att vi har haft en högre andel sysselsatta än de flesta andra länder blir ju helt tokigt när skillnaden i invånarantal i de länder man jämför sig med är enormt stor.” – Nej, det är ju tvärtom just när man pratar om andelar som det går att jämföra sig med länder av annan storlek. En lite bisarr anklagelse med tanke på att du nyss hade ondgjort dig över skillnaden mellan antal och andel, men i denna mening själv blandar ihop dem. Eller var det ett tryckfel nånstans?

  ”Något ytterligare som Reinfeldt och hans kompisar tillgodogör sig är den vid tiden aktuella högkonjunkturen som verkade i positiv riktning på arbetslösheten under åren 2007 och halva 2008. Jobbskatteavdraget infördes den första januari 2007 – effekterna av jobbskatteavdragen och högkonjunkturen går inte att särskilja.” – Jodå: vi hade högkonjunktur åren innan 2007 också. Högkonjunkturen började inte den 1 januari 2007.

  Gilla

  Svara
  • Hej Björn Brändewall!

   Ja – jag har ju knappast talat med de flesta psykologer så i det avseendet kan jag inte bemöta dig. Men den erfarenhet jag har och som uppenbarligen är rätt allmängiltig vad avser den som ljuger är att lögnen avslöjar sig själv. Att man gärna håller fast vid sin osanning genom att upprepa den gång på gång kan jag hålla med om – men den dagen kommer då den första versionen inte riktigt stämmer med den sista. Därutöver anklagar jag ingen utan ställer en fråga.Att man i en TV-studio ibland blandar ihop siffror är mänskligt och egentligen inget att yvas över – men i detta fall var det en ny siffra som avsåg en sedan tidigare angiven andel av sysselsatta som i debatten skulle verka till fördel för Reinfeldt. Det är dock bra att du håller med mig att det är vanskligt att tala om andelar av arbetskraften i absoluta tal när befolkningsökningen är nära nog dubbelt så stor under samma tid. Det tycker jag är oärligt mot väljarna.

   Vad avser högkonjunkturen så kan jag inte någonstans utläsa i mitt blogginlägg att den påbörjades den första januari – mina kloka läsare vet detta. Dom vet dessutom att högkonjunkturen påbörjades under Göran Perssons regeringsperiod och som gav effekter på arbetslösheten genom att man kunde se att densamme minskade. Min avsikt var att påvisa detta faktum från Alliansens påbörjade regeringsperiod fram till dess lågkonjunkturen tog fart under senare delen av 2008. Men du skriver citerat ”Jodå: vi hade högkonjunktur åren innan 2007 också.” Som jag skrev så är det sant – men det fanns inga jobbskatteavdrag verksamma under denna tid varför man inte behövde särskilja effekterna av konjunkturen. Det problemet uppstod först efter 2007 och där stödjer jag mig på en rad myndigheter – inte minst regeringens eget Finanspolitiska Råd – som enstämmigt säger att det går inte att särskilja effekterna mellan konjuktur och jobbskatteavdraget.

   Vad avser din i repliken citerat ”En lite bisarr anklagelse med tanke på att du nyss hade ondgjort dig över skillnaden mellan antal och andel,” Så kanske jag var lite otydlig – vilket jag nu råder bot på enligt följande;

   För små länder så som Malta och Luxemburg skulle 200 000 nya jobb innebära att antalet sysselsatta mer än dubblerades. Det är en enorm ökning. Samma ökning i Tyskland med över 82 miljoner invånare är inte lika imponerande. Men så har ju deras sysselsättning också ökat med 2,5 miljoner istället. Sett ur den synvinkeln blir det faktum att Österrike haft en nästan lika hög sysselsättningsökning som Sverige något mer imponerande med tanke på att de har ungefär en miljon färre innevånare än Sverige. Än mer imponerande blir Norges med tanke på att deras befolkning är nästan hälften så stor som Sveriges. Faktum om vi skippar att räkna antal sysselsatta utan ser till andelen sysselsatta, för att därmed kunna jämföra länder med olika storlek på befolkningen, så har Tyskland, Polen, Makedonien, Turkiet, Malta, Luxemburg, Belgien, Österrike, Frankrike, Slovakien, Tjeckien, Nederländerna och Norge, i den ordningen, alla klarat sig bättre än Sverige.

   Sett ur den synvinkeln blir knappast det då påstådda ”bästa” sysselsättningsökningen jämfört med de flesta andra länder särskilt imponerande.

   Jag passar också på att tacka för din kommentar.

   MVH//Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
 2. Hans B

   /  18 mars, 2014

  Hej! Jag såg på ”Inte bättre än en femteklassare” i lördags och tänkte då på att så gör ju Feinfeldt & co! Kika,kopiera och bli räddad av SD! Hur mycket dom än trixar med siffrorna så har vi fortfarande mer än 400000 arbetslösa,37000 i fas 3 och 77000 utförsäkrade sjuka och en Annie Lööf som ska börja rädda mackarna på en landsbygd som som hon redan lagt ned! Mvh.Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Den här trianguleringen börjar ta oproportionerliga former – det blir exakt så som du beskriver det och kan sammanfattas som ett spel i sandlådan med hink och spade.
   Strategin är solklar. Moderaterna försöker argumentera för att man ligger nära Socialdemokraterna i avsikt att förvilla väljarna. Varför rösta på Socialdemokraterna när Moderaterna ändå spelar på vår planhalva – då kan man ju lika gärna fortsätta rösta på det som varit nu i 8 år. Hela denna teater undergräver politiken fullständigt och beviset för det ser vi i hur marginaliserade småpartierna är som tvingas föra en Moderat politik för att Alliansen skall anses vara trovärdiga. Blockpolitiken har inget annat än negativa följder – följder som ”dörrmattorna” tycks vara medvetna om men inte förmår göra något åt så länge man binder sig fast i detta alliansspektakel.

   Det senaste nu är att man snott ytterligare ett förslag från Socialdemokraterna – fri läxhjälp. Hur var det nu med läxrut? Vilken framgång kan detta få med detta förslag – man drar sig inte ens för att motarbeta sina egna förslag bara för att ligga sked med Socialdemokraterna för att ytterligare förvilla väljarna. Det vi ser är en cynism och ett förakt mot väljarna som jag inte sett tidigare.

   Paniken är nära nog ett faktum på det moderata valkansliet. Det senaste – för att vinna väljare – är att utrusta sina hundar med politiska budskap. Man tar sig för pannan. Tänk om denna innovation kunde omsättas i politiska åtgärder istället för att hitta på meningslösa valstrategier. Valstrategier som väl närmast får anses vara löjliga.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. Kjell Svemark

   /  18 mars, 2014

  Som vanligt väldigt noggrant och bra, riktigt bra referat av dig! Det är därför som jag rätt ofta delar det du skriver! Mvh Kjell

  Gilla

  Svara
  • Hej Kjell!

   Tack för dina vänliga ord – det glädjer mig mycket när mina läsare tycker om det jag skriver – det betyder mycket för mig. Jag tycker om att ha kontakten med mina läsare som jag sagt många gånger förr. Det ger mig ofta nya intryck som jag ofta tar till mig av.
   Är också väldigt glad att du delar det jag skriver.

   Ha en bra vecka framför dig och tack återigen.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: