Facebook en plats för kommunikation men också för invandrarhat!


facebook_logoFacebook är en av de två största giganterna inom sociala medier – den andra upptas av Google. Men hur sociala är de själva? Allt fler rasar över att det inte går att komma i kontakt med bolagen. Facebook fyller en funktion där människor i en allt större utsträckning lever sitt liv – och som sådan fungerar mediet utmärkt där människor världen över kortar den geografiska distans som finns, där människor oberoende av etnicitet finner varandra och utbyter erfarenheter med varandra och utvecklar nya vänskaper. Facebook har en – i det sammanhanget – en väl genomarbetad villkorsgrund för användning av mediet som grundar sig främst på amerikansk lagstiftning men där man också hänvisar till respektive lands lagstiftning. När jag närmare studerar dessa villkor finner jag inte en rad för hur man hanterar rasistisk upplagda hemsidor på Facebook. Det två sidor som idag flitigt förekommer på Facebook är ”Vitmakt negerslakt” samt ”Alla vi som hatar invandrare”  – där rubrikerna tydligt visar sin avsikt. Att anmäla dessa två sidor för dess innehåll är en välgärning som dessutom strider mot Svensk lagstiftning vad avser hets mot folkgrupp eller mobbing och förföljelser av minoritetsgrupper. Det närmaste jag kunde komma vad avser reglerat innehåll var följande i deras villkorsgrund;

Facebook rules 1

Många Facebookanvändare upprörs av sådan hatpropaganda som bland annat dessa två angivna sidor hänger sig till och anmäler dessa i enlighet med ovanstående villkorsgrund. Tyvärr är det ytterst svårt att få någon som helst respons från den svenska ledningen för Facebook annat än att man i bästa fall skickar följande meddelande till den som anmäler sidorna;

Facebook rules 3

Vad säger den svenska lagstiftningen vad avser rasistisk propaganda tillika hets mot folkgrupp? Hatbrott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika värde. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför angreppet på grund av sin negativa inställning till vissa personers egenskaper. Lagen säger följande;

Brottsbalkens 29:onde kapitel §  7 – 8 – om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, eller
8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Lag (2010:370). Hets mot folkgrupp: Brottsbalken 16 kap. 8§ – Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Olaga diskriminering: Brottsbalken 16 kap. 9§ – För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han eller hon diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom eller henne tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.”

Yttrandefriheten tillhör tillsammans med bland annat åsiktsfriheten de mest grundläggande fri-och rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion i olika frågor har länge ansetts vara en viktig förutsättning för att de politiska processerna ska fungera på ett demokratiskt sätt. Åsiktsfriheten är obegränsad, medan rätten att fritt uttrycka sin mening kan begränsas och måste utövas under särskilt ansvar, exempelvis av hänsyn till andras fri- och rättigheter. Det fria ordet kan orsaka skada, till exempel genom att upplevas som kränkande, hetsa till diskriminering eller våldshandlingar, eller genom att röja uppgifter som får negativa konsekvenser antingen för enskilda eller för samhället som helhet. Yttrandefriheten har med andra ord vissa gränser – som regleras i angiven lagstiftning.

Att få tag på Facebook är inte lätt – bolaget listar inte något telefonnummer på Eniro eller Hitta, och har inte ens en adress listad. Via Patent- och registreringsverket (PRV) och Bolagsverket kan man se att bolaget är registrerat på Sveavägen 13 i Stockholm. Facebook propagerar i hög grad att de skall vara väldigt illuminata – men det gäller inte möjligheten att få tag på någon ansvarig för den svenska grenen av Facebook – det finns ingen mailadress dit man kan vända sig för att få svar på frågor ej heller ett telefonnummer. Jag undrar hur länge Facebook tror att de kan behålla sin marknadsposition utan att ha kontaktuppgifter till de som driver webbsidan? Facebook uppger själva Jan Fredriksson som bolagets PR-kontakt. Hans mailadress är följande –  jan.fredriksson@text100.se – den enda kontaktuppgift som kunde hittas och som nu – efter att ha försökt nå adressen – uppenbarligen är borttagen. Hans telefonnummer är dock 070-716 00 68 – med reservation för att även detta nummer är utbytt.

Då Facebook uppenbarligen har ett eget regelverk för bedömning av rasistiska hemsidor på deras webbplats – och uppenbarligen i strid mot svensk lagstiftning – rekommenderar jag att man polisanmäler dessa sidor – dock bör man delge sina avsikter till ansvariga för Facebook innan ett sådant beslut tas – då det hör till god sed. I styrelsen för Svenska Facebook sitter följande personer med egna Facebooksidor där man kan ange sina avsikter;

Blake, Chandlee, Styrelseledamot – Facebooksida.

Haines, Stephen, Styrelseledamot – Facebooksida. 

Cipora, Rachel Herman, Styrelseledamot – Facebooksida. 

Får man inget svar – inom rimlig tid – av dessa potentater borde den självklara påföljden bli en polisanmälan med hänvisning till lagen om ”Hets mot folkgrupp”. Jag har nu själv anmält dessa två hatsidor till polisen och avvaktar åtgärd.

Noterat: Trycket på ledningen för Svenska Facebook har varit stort under eftermiddagen på att plocka ner den avskyvärda sidan ”Vitmakt negerslakt” vilket man nu – enligt dagens Metro – gjort efter att ha ytterligare granskat sidan. Man ber därutöver om ursäkt.

Detta innebär inte att vi som avskyr uppkomst av sådana vedervärdiga sidor nu kan dra oss tillbaka i tron att Facebook nu kommer att vara mer vaksamma på dessa vedervärdigheter. Det är fortfarande viktigt att vi som ser sådant skit anmäler och gärna polisanmäler sådant ofog. Fortfarande finns det sidor av tveksam natur som florerar på Facebook.

 

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: