”Vi håller vad vi lovar!”


Alliansen 2Insikt! Ett ord som kan betyda en hel del – särskilt vad avser politiker. Men insikt saknas helt vad avser främst Moderater – men även andra partiföreträdare skulle må bra av att kunna erkänna sina misstag. Man ska inte behöva vänta till den dag dessa insiktslösa plötsligt blir insiktsfulla i sina memoarer om och när de skrivs. Jag blev uppriktigt förvånad när Miljöpartiets språkrör bad svenska folket om ursäkt för sina missbedömningar vad avser friskoleprojektet man medverkade till under Bildt-regeringen på 90-talet. Men det Miljöpartiet presterade hör till ovanligheterna – och kanske vi inte skall förvånas om det också var ett försök till röstfiske. Istället hör det mer till vanligheterna att skylla på varandra. Alla anser sig ha rätt utifrån sina ideologiska uppfattningar. Det handlar inte om verkligheten längre. Verklighet är något som den vanliga människan upplever i sin vardag – ofta en upplevelse som tvärt strider mot den verklighet som politiska företrädare försöker trumma in hos väljarna. Under Alliansens 8 år har en ny företeelse antagits som skall påvisa en verklighet som den vanliga människan skall förhålla sig till. Glöm all erforderlig statistik – statistik är som gjord att förvanska allt utifrån vilka syften man vill uppnå. Kan man inte göra det då gör man som Reinfeldt – ”propaganda med vänsteringång” – då Rädda Barnen presenterar sin årliga rapport om den alltmer ökande andel fattiga barn som naturligtvis baserar sig på deras föräldrars förmåga att tillfredsställa sina barns behov på grund av minskad ekonomisk frihet. Cyniskt? Ja i allra högsta grad! Men också ett sätt att avfärda relevant kritik som naturligtvis och absolut inte beror på några av de politiska åtgärder man sjösatt. Eller då han avfärdade massarbetslösheten på 8% med att skilja på invandrare och medelålders svenska män och kvinnor för att inte glömma ungdomsarbetslösheten som ”bara” var en synvilla – tvärt emot all erforderlig statistik.

fattighjonAtt fattigdomen ökat under Alliansens 8 år är ett omistligt faktum som delas av verkligheten och bekräftas av statistiken. Många människor i vårt land som av olika anledningar förlorat sitt arbete och därmed tvingas leva på en a-kassa som urholkats så till den milda grad att ersättningen i många fall understiger den nivå som kommunernas enheter för försörjningsstödet – tidigare kallat socialbidrag – beviljar under vissa förutsättningar. I en rapport som presenteras av SSR har man gått igenom statistik från Socialstyrelsen som tydligt visar att försörjningsstödet i huvudsak används till att täcka upp för de låga nivåerna i a-kassan och sjukförsäkringen. Bara en av sju i Sverige i dag har försörjningsstöd av de skäl som lagen syftade på. Man har därmed flyttat det ekonomiska ansvaret för trygghetsförsäkringarna till kommunernas redan svaga budgetar. Går man igenom Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik – något som Moderaterna ställer sig kallsinniga till – så visar det sig att andelen fattiga under Alliansens bägge regeringsperioder ökat från 5.2% till 8.3% beräknat på andel av befolkningen med disponibel inkomst lika med eller lägre än 50% av medianinkomsten. En stor anledning är det försämrade försäkringsskyddet både vad avser a-kassan och sjukersättningen.

Hur många minns fortfarande Allians för Sveriges slagord och löften inför valet 2006? Om inte låt mig upprepa en del av dom!

”Vi skall säkra en solidariskt finansierad välfärd för alla”

”Vårt löfte till väljarna är att vi skall lägga grunden för en långsiktig och sund ekonomisk utveckling och upprätthålla ett överskott i de offentliga finanserna”

Regeringsförklaringen 2006;

”Genom att sätta kunskap i centrum och satsa på kvalitet skall resultaten i den svenska skolan förbättras”

”Allians för Sverige lovar att bryta utanförskapet och ta itu med massarbetslösheten”

Hur tycker ni kära läsare det har gått? Om vi börjar med ”solidariskt finansierad välfärd” – så har det blivit betydligt färre vårdplatser. Bara det nya miljardprojektet Nya Karolinska sjukhuset får 300 vårdplatser mindre än dagens 900 när bygget står klart år 2017. Allt färre vårdplatser rapporterar Sveriges Kommuner och Landsting genom Läkartidningen  2014;111:CYED.

Justa finanserDet andra löftet om att säkra sunda finanser gick åt skogen rätt tidigt. 2006 tog man över ett överskott i de offentliga finanserna på +65 miljarder. 2014 efter 8 år redovisar man ett underskott -87 miljarder. Det gick inte ens ”sådär” även om man under en kortare period kan tillåta sig några miljarder över 1% så har denna regering signifikativt legat en bra bit över detta mål och för närvarande ligger man 2.3% över överskottsmålet. Men Anders Borg har i varje vårproposition sedan 2011 lovat att överskottsmålet kommer att uppfyllas året efter men allt efter som Anders Borg fått leende stoltsera med proppen – numer i formatet cd-romskiva – fått förlänga målsättningen och i propositionen för april 2014 menar Borg att överskottsmålet kommer att upprätthållas senast 2018. Idag talar man tyst om underskotten. Trovärdigheten har tyvärr dalat vad avser Borgs ekonomiska rapporter och det finns inga skäl att tro honom denna gång heller. Vad avser skolan ger den senaste PISA-rapporten motsägelsefulla uppgifter gentemot Alliansens löften 2006. Nu anser jag dock att grunden lades under den senaste högerregering vi hade med det fria skolvalet, skolpeng och uppluckring av synen på en likvärdig skola i hela landet – men detta bortser man från och skyller – som vanligt – på Socialdemokraterna. Lite ödmjuk insikt skulle knappast skada Björklund och framförallt Moderaterna som var de drivande under 90-talets första hälft. När skolelever behandlas som handelsvaror är det alltid några som får betala priset.  Vill vi ha en skola där vinstintressen överordnas elevers trygghet och där privata företag sticker när vinsterna inte är tillräckligt höga då kan man heller inte förvänta sig något annat.

Två-arbetare-för-priset-av-enArbetslösheten då? Ja den förtjänar ett eget stycke. År 2006 hade vi en – ”massarbetslöshet” på 6.2% säsongrensat. Jag vänder mig inte emot definitionen massarbetslöshet för det var vad det var i jämförelse med vad som tidigare betecknades som massarbetslöshet då den låg och naggade i kanten på 3%. Så 6.2% var en ovanligt hög arbetslöshetssiffra dock inte den högsta noterade. Den högsta noterade siffran kan noteras till 10,5% i juni 1997 under Göran Perssons regeringsinnehav. Siffran har därefter stadigt sjunkit ända fram till april 2008 under Allians-regeringen. Dock skall här sägas att den höga siffran i juni är en eftersläpning av den dåvarande inhemska finanskris vi då hade och som ersattes av en högkonjunktur som varade fram till andra halvan av 2008 då vi drabbades ånyo av en global finanskris. Sverige kom dock tämligen billigt undan vilket bekräftas av Reinfeldt i hans Almedalstal 2014. Men visst drabbades vi – särskilt fordonsindustrin fick rejäla smällar av krisen. Men återhämtningsfasen tog mycket längre tid än vad de gjorde i flertalet länder jämförbara med Sverige. Tyskland är kanske det mest jämförbara landet i detta avseende. Där minskade arbetslösheten redan året efter finanskrisen och noterade en arbetslöshet på 7.8% för att noteras för en arbetslöshet i april 2014 om 5,1% där vi samma tid fortfarande har en arbetslöshet på 8%. Våra ungdomar är idag längre tid fast i arbetslöshet än 2006 då man genomsnittligt fick ett arbete efter lite drygt 3 månader. Idag under Alliansregeringen tar det motsvarande 4.5 månader. Samtidigt – och som en följd av ungdomsarbetslösheten – vill allt fler unga människor studera. Men påpassligt har man minskat antalet högskoleplatser för att möta de allt fler som vill förkovra sig. Jag förvånas över hur framförallt Moderaterna nu talar om 250,000 fler ”sysselsatta” ingenting om arbetslösheten. För den oinvigde kan man lätt tro att 250,000 fler fått ett varaktigt arbete och det är här som det märkliga inträffar i det resonemanget. Moderaterna undviker att tala i termer procent när det gäller arbetslösheten. 250,000 sysselsatta kan vara en kader av människor som fått timanställningar – således inte full tid eller tid som man kan försörja sig på. Utöver det har vi fått en befolkningsökning motsvarande det dubbla av den angivna siffran 250,000 fler sysselsatta. Kort sagt arbetslösheten sjunker inte trots genomförda momssänkningar, jobbskatteavdrag och arbetsgivaravgifter särskilt för ungdomar. Även de som är inskrivna i Fas3 anses vara sysselsatta och den siffran motsvarar 16% av alla som är sysselsatta. Man vill inte heller tillbaka till massarbetslösheten som var 6,2% allt för snabbt enligt finansgurun Borg.

moderat välfärdDet ena misslyckandet efter det andra – men vi är på väg åt rätt håll enligt Moderaterna. Insikten lyser med sin totala frånvaro. Hur kan vi vara på rätt väg med en arbetslöshet på över 400,000, ett minus i de offentliga finanserna på hela 87 miljarder, en NUON-affär som hitintills kostat skattebetalarna 30 miljarder, en ungdomsarbetslöshet motsvarande 22.1%, ett arbetsmarknadsprojekt med inlåsningseffekter där antalet stadigt ökar och betraktas idag som Sveriges största arbetsgivare, 70,000 utförsäkrade från ersättning från Försäkringskassan, en allt högre belastning på kommunerna på grund av arbetslösheten med mera. För mig är det en obegripligt absurd situation – för Moderaterna betraktas det som en framgång. En skicklig bilnasare kan lura på den minst godtrogna vad skit som helst. Moderaterna gör det med en massakrerad tårta och säger att de håller vad de lovar!!!

 

 

 

 

 

 

 

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Hans B

   /  29 juli, 2014

  http://www.publikt.se/artikel/manga-unga-hamnar-utanfor-samhallet-46928

  ttp://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/arbetsmarknadslaeget-i-maj-2006-laegsta-ungdomsarbetsloesheten-paa-fyra-aar-92790
  Hej.Det har hänt mycket på 8 år!!! Mvh.Hans B

  Gilla

  Svara
 2. Tarmo Lindholm

   /  29 juli, 2014

  Med den Facit som Reinfeldt Regeringen har lämnat efter sig, är det omöjligt t.o.m för den Borgerliga Median att hålla Alliansen under armarna, att försöka tysta och släta ut alla missförhållanden i Samhället, som Reinfeldt Regeringen har orsakat hittills..!

  Gilla

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: