Inser vi vad som kan inträffa efter valet?


SD och MValet 2014 håller på att utvecklas till en riktig rysare – ett parlamentariskt kaos av sällan skådat slag kan bli följden om valutgången blir att ingen av blocken får majoritet. I media talar man om oppositionens övertag gentemot Alliansen – men vad man glömmer i sammanhanget är Sverigedemokraternas vågmästarposition. Jag håller därför med LO:s oro över att valet kan utvecklas till ett rent parlamentariskt kaos där ingen av blocken får majoritet. Jag konstaterar nu i enlighet med den senaste SIFO undersökningen att oppositionen ökar sin andel av väljare och har 49,3% mot Alliansens 38,5%. Sverigedemokraterna ökar med 1.1% till 10.1% – det skiljer således marginella 0,7% mellan blocken. Vi vet att Sverigedemokraterna röstar med Alliansen i drygt 90% av omröstningarna i riksdagen. För den som vill fördjupa sig i hur det ambivalenta Sverigedemokraterna röstar i riksdagen rekommenderar jag att man studerar tankesmedjan Tidens rapport nr: 1/2014. För de flesta räcker det dock gott att veta att Sverigedemokraterna röstar med Alliansen i många avgörande frågor vilket placerar partiet på den yttersta högerkanten på den ideologiska skalan. Alliansföreträdarna kritiserar oppositionen med vad och med vem kommer Socialdemokraterna regera med? Frågan kan ställas till Reinfeldt lika väl. Är Reinfeldt villig att fortsätta regera i minoritet med stöd av Sverigedemokraterna? Att Stefan Löfvén utesluter en regeringsbildning med stöd av Sverigedemokraterna är vida känt. Av den anledningen har Stefan – förutseende slängt ut handsken – till både Folkpartiet och Centern i avsikt att inte hamna i ett parlamentariskt katastrofläge där Sverigedemokraterna blir tungan på vågen. Hitintills har både Folkpartiet och Centern avvisat den inviten vilket innebär att åtminstone dessa två partier är uppenbart beredda att fortsätta regera med stöd av Sverigedemokraterna – vilket man kunnat göra under den senaste mandatperioden. Vänsterpartiet har konsekvent sagt sig inte sitta i en regering som regerar med stöd av något borgerligt parti – frågan blir – är Vänsterpartiet kategoriska i detta uttalande eller kan man tänka sig att de tar det ansvar som erfordras för att undvika ett möjligt parlamentarisk kaos. Miljöpartiet däremot har inga som helst svårigheter med en sådan eventuell regeringsbildning där de givetvis kommer att ställa stora krav – kanske rent av strategiska ministerposter för att få erforderligt genomslag för sin – i många stycken tillväxthämmande politik. För Socialdemokraterna är det – utöver Sverigedemokraterna – uteslutet att regera med stöd av Moderaterna eller för den delen Kristdemokraterna. Det är alldeles för djupa ideologiska skillnader för att ett samarbete överhuvudtaget skall kunna komma till stånd. Såvitt jag kan bedöma idag är det endast Stefan Löfvén som – i akt och mening – inser det prekära möjliga parlamentariska läge som kan uppstå efter valutgången och har därför sagt sig kunna regera med stöd av några partier utöver Miljöpartiet och Vänsterpartiet – främst Folkpartiet och Centern – i avgörande frågor. Ansvar kräver också lite strategisk tankesätt och förutse möjliga konstellationer i avsikt att förhindra ett parlamentariskt kaos – det är att ta ansvar för landet. Samtliga partier har via sina företrädare sagt sig ovilliga – med full förståelse – att utveckla ett officiellt samarbete med Sverigedemokraterna som uteslutet. Där har Reinfeldt varit lika tydlig som Stefan Löfvén. Men vad anser de övriga moderaterna? Klarar Reinfeldt den sitsen eller kommer man tvinga honom att överge den tanken? Vad händer om regeringsbildningen misslyckas? Kommer det utlysas nyval och vad händer i så fall? Kommer ett nyval förändra skillnaderna mellan blocken? Ja det vet vi inte – men sannolikheten för att ett nyval inte förändrar ställningen mellan blocken är knappast stor.

tro inte på andra tro på migAtt detta val – som dessutom kan utvecklas till en blåbrun sörja och ett parlamentariskt kaos vi inte sett sedan Fälldin lämnade in sin avskedsansökan på grund av diverse ideologiska motsatser i kärnkraftsfrågan – kan bli en av de smutsigaste valrörelser vi sett allt sedan hetsjakten på Olof Palme på 80-talet. Moderaternas negativa kampanjande som dessutom har en släng av lögner i sina budskap är bara ett sätt. Ett annat sätt är att plantera rökridåer för att undvika diskussioner av sakfrågor. Som av en händelse planterades den – ur nyhetsvärde kanske mest kontroversiella – nyheten att Stefan Löfvén frågat vår tidigare partiordförande om han vill bli utrikesminister i en kommande Socialdemokratiskt ledd regering. Strax därefter höll Reinfeldt sitt sommartal som i allt väsentligt blev ett erkännande via – något som Reinfeldt är duktig på – ekvilibristiska akrobatiska ordval och omsvängningar – att det saknas pengar för ytterligare reformer under den kommande mandatperioden. Tanken föresvävar mig. Planteringen av den uppseendeväckande nyheten om Göran Perssons inträde i den politiska hetluften som en möjlig utrikesminister skulle bli den övervägande mediala nyhetsrapporteringen vilket skulle mörka Reinfeldts utspel – och inte oväntat hade varenda tidning detta som en huvudnyhet.  Något som dessutom bekräftades i Reinfeldts kritik i sommartalet mot Socialdemokraterna när han ville mena att ”man återuppväcker gamla Socialdemokratiska ledare” med passning mot nyheten att Göran Persson var tilltänkt som utrikesminister. Den eller de som planterade den ”ankan” hade en avsikt – dessvärre för dessa dog den bara några timmar efter att den släppts. Epilog: vem skulle tjäna mest på nyhetsankan? Svaret är för mig givet. Mina läsare får dra sina egna slutsatser. Och i ärlighetens namn tror jag – med en aningens ironi – att Göran Perssons kossor inte skulle förändra utrikespolitiken nämnvärt – både kor och nuvarande utrikesminister idisslar ständigt – den ena med ett twittrande utan uppehåll de andra med munnen full av hö – skillnaden består i att kossorna verkligen producerar något med sitt idisslande. 😉

JimmieÅkesson1Reinfeldts sommartal utvecklades till en för tidig ”julklapp” som Sverigedemokraterna – naturligtvis – inte var sena att nappa på. Att oro och inhumana aktioner i mellan-östern där det pågår en slakt på etniska minoriteter – och inte minst vad som pågår i Palestina-konflikten eller IS – islamiska staten – i Iraks framryckning som gjort sig känd för att halshugga och korsfästa urskiljningslöst alla de som anses vara kättare. Dessa konflikter i vår omvärld genererar en ökad flyktingström mot Europa och också Sverige – den analys som Reinfeldt gör ställer jag mig bakom – men. Samtidigt som Migrationsverket brottas med en likviditetskris där man omedelbart behöver ett ekonomiskt tillskott av 9 miljarder och totalt 48 miljarder för att klara den ökande flyktingmottagningen. Den givna frågan blir naturligtvis – var hämtar vi pengarna? En fråga som Sverigedemokraterna – som naturligtvis har helt andra avsikter än de rent humana – kommer att använda sig av i valrörelsen och ställa den mot alla andra nödvändiga reformer så som förbättringar av socialförsäkringarna eller de av Socialdemokraterna utlovade utjämningen av straffskatten för pensionärerna med mera. Jag är rädd för att Sverigedemokraterna kommer att växa i valrörelsen vilket ytterligare kommer att ställa till det parlamentariska läget efter valet. Att i det sammanhanget kategoriskt avvisa Stefan Löfvéns invit om samarbete är direkt ansvarslöst och tyder på att man inte förstår vad som kan inträffa efter valet. Eller så är man inställd på att fortsättningsvis regera landet med hjälp av ett främlingsfientligt parti vid sin sida. Att högern inte är främmande för sådana konstellationer behöver vi inte åka så långt för att inse.

Stefan LöfvenKlaga gärna på Socialdemokraterna med diverse påståenden om högervridning och vilja att etablera samarbeten med några av de borgerliga partierna – vilket inte behöver innebära ministerposter i en S-ledd regering – och samtidigt utelämna alla strategiska bedömningar för att undvika parlamentariskt kaos efter valutgången. För att undvika detta krävs dels att Socialdemokraterna går kraftigt fram i valet – vilket de tycks ha svårt med – dels att Vänsterpartiet går fram ordentligt. Miljöpartiet litar jag inte på efter deras svajighet i valrörelsen med diverse – för mig ogenomtänkta tillväxthämmande förslag. Endast en rödgrön majoritet kan undvika förutspådd kaos efter valet – och i dagsläget tycks det vara endast Stefan Löfvén som inser detta. Mellan 15 och 18% av väljarkåren har ännu inte bestämt sig för hur de skall rösta. En stor andel av de som väntar in i det sista var de som röstade på Alliansen under förra valet. Kommer Sverigedemokraterna att lägga om sin valstrategi nu är det inte osannolikt att dom plockar hem en stor andel av dessa röster – särskilt som vi också vet att moderatröstare är de som är mest välvilligt inställda till Sverigedemokraterna. Jag befarar det värsta!

 

 

 

 

Annonser
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Följande citat är ju helt fel eftersom det är Hamas som dödar de palestinier som försöker fly när de blivit förvarnade av Israel om att en byggnad skall sprängas eftersom den är en bas för Hamas: ”slakt på etniska minoriteter – inte minst vad som pågår i Palestina-konflikten”.
  Om palestinierna hade fått möjlighet av Hamas att fly så hade betydligt färre dött. Det som sker är i praktiken att en grupp religiösa slaktar vanliga palestinier. Det är nödvändigt att Israel stoppar raketattackerna eftersom de gör landet obeboeligt och dessutom så försämras Israels ekonomi. Många av de raketer som Hamas avfyrat har landat i Gaza, så det gynnar även Gaza-borna om Hamas raketbeskjutning minskar.
  Vad har SD för politik om FAS3? Antalet personer i FAS3 skulle minska om kraven på hög inkomst för arbetskraftsinvandrare infördes. Dessutom är arbetskraftsinvandrarna troligen inte fackligt aktiva p.g.a. att de inte vågar vara medlemmar.

  Gilla

  Svara
  • M.O.B

   Tack för din kommentar – men jag måste hävda att det du skriver äger sin riktighet så tillvida att bägge sidor får ta på sig skulden för att civila drabbas av konflikten på Gazaremsan. Man kan fråga sig om Israel följt vad som stadgas i krigslagarna eller mer kända som mänskliga rättigheter vad avser proportionerligt försvar. Israel har i jämförelse betydligt större resurser än vad Hamas har vad avser möjligheter att slå tillbaka. Därmed menar jag inte att Hamas skulle vara utan skuld i konflikten. Bägge parter har att besinna sig främst för att oskyldiga civila drabbas. Det är bara förhandlingsbordet som gäller och bägge sidor måste vara beredda att kompromissa. Hade jag velat fördjupa berättelsen om just Palestina/Israel-konflikten hade jag ägnat den mer fullödig – nu var det för att beskriva att konflikter av detta slag samt IS besinningslösa slakt på etniska minoriteter skapar flyktingar som söker sig till Europa – en del kommer också till Sverige.

   Vad Sverigedemokraterna tycker om Fas3? Ja såvitt jag förstår är man mot den arbetsmarknadsåtgärd som kallas i folkmun för Fas3 – mer och numer sysselsättningsfasen. Vad de konkret vill istället framgår inte i detalj. Men ett ambivalent parti som Sverigedemokraterna är bygger hela deras politik på minskad invandring. Att jag kallar dom ambivalenta beror på att man säger en sak men röstar emot alla förslag som kan innebära förbättringar för de arbetslösa i riksdagen. Som ett exempel kan jag redovisa följande;

   • Att Fas 3 skulle läggas ned. Röstade man emot.
   • En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. Röstade man emot
   • Förstärka arbetslivsforskningen. Röstade man emot
   • Regler som skulle underlätta för visstidsanställda att få tillsvidareanställning. Emot
   • Rättighet att jobba heltid. Emot
   • Skatteavdrag för fackavgiften.Emot
   • Att arbetsskadeförsäkringen ska göras mer jämställd. Emot
   • Lagstiftning om obligatoriskt stöd för kvinnojourer. Emot
   • En kommission för jämlik hälsa. Emot

   Så vad Sverigedemokraterna vill och inte vill är det svårt att få något grepp om.

   Sist men inte minst – kommentarerna skall vara relaterade till vad som anges i artikeln. Jag tänker således inte diskutera Sverigedemokraternas politik under denna rubrik.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Du skriver: ”Man kan fråga sig om Israel följt vad som stadgas i krigslagarna eller mer kända som mänskliga rättigheter vad avser proportionerligt försvar.”
    Du menar kanske att det är oproportionerligt att 2000 palestinier dör jämfört med 100 israeler. Men proportionerligt syftar på om det är proportionerligt i förhållande till att stoppa raketattackerna, ty Israel har rätt att stoppa raketattackerna som gör landet obeboeligt p.g.a. höga smällar dygnet runt och att israelerna måste springa till skyddsrum stup i kvarten för att undvika splitterskador. Så länge raketattackerna pågår eller Israel hotas av raketattacker så har de rätt att försvara sig genom att angripa vapnen och dem som sköter dem. De har även rätt att missa oavsiktligt. Dessutom är siffran 2000 döda palestinier ifrågasatt, ty det är Hamas som uppger dessa siffror och de kan även räkna med personer som dör av andra orsaker, samt hävdar att Hamas-soldater är civila. Många av bilderna på döda barn kommer från kriget i Syrien och kan t.ex. bero på ISIL,

    Gilla

   • Du kanske inte förstod vad jag skrev. Jag har – såvitt mig bekant – inte sagt att Israel inte har rätt att försvara sig mot Hamas raketattacker. Med proportionalitetsprincipen menas att försvaret av sitt territorium skall ske med minsta möjliga skada på civila anläggningar och undvika civilpersoner i konflikten.Huruvida Israel följt den principen får eftermälet avgöra. Vad avser antal döda och skadade finns flera uppgifter varav Hamas uppgifter får anses vara jäviga – inte förty har Israels försvar varit betydligt mer effektivt än den skada som Hamas åstadkommit och bekräftas av flera oberoende källor verksamma i området. Alla övriga spekulationer som inte kan bekräftas lämnar jag därhän. Konflikten drabbar civilpersoner utan tvekan och så länge det gör det måste konflikten lösas vid förhandlingsbordet och knappast genom fortsatta stridsåtgärder.

    Återigen och en uppmaning – skall du diskutera innehållet i artikeln eller konflikten på Gazaremsan – följden av krigshandlingar och terrorhandlingar blir en ökad flyktingström – det var detta som jag pekade på i artikeln inte orsaker till varför konflikterna uppstått. Tycker det är på sin plats att påpeka detta då du uppenbarligen vill diskutera konflikterna i mellan-östern istället för innehållet i artikeln.

    MVH//Björn

    Gilla

 2. Tarmo Lindholm

   /  17 augusti, 2014

  Att Reinfeldt skulle göra vad som helst, och med vilka metoder som helst, för att fortsätta i Regeringsställning, får man nog ta på allvar.
  Efter att ha läst om Reinfeldts Sommartal, så är det nära till hans att han spelar SD i händerna med avsikt…!

  Röda Malmö har en träffande text…

  ”Misstanken ligger nära till hands att Reinfeldt är så desperat till följd av Alliansens usla opinionsläge att han spelar ut Sd-kortet som en sista chans att hänga sig kvar vid makten med extremhögerns stöd efter valet.”

  Det här ger mig ” kalla kårar”….

  Gilla

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: