En sådan här dag kan man bara gråta………………….


Alliansen 2Ännu en dödsolycka har drabbat en arbetsplats. En av alldeles för många. Varje dödsolycka på en arbetsplats är ett misslyckande, varje sådan händelse en tragedi för de förolyckades familjer, barn och övriga anhöriga och inte minst arbetskamraterna. Jag vet inte hur olyckan gått till. Arbetsmiljöverket – med de resterande resurser de har efter borgerlighetens skövlande på området – gemensamt med polisen får klargöra hur detta kunde vara möjligt. Vissa slutsatser kan dock redan nu fastställas. Byggbranschen är den bransch som drabbats hårdast av skador och skador som fått dödsfall som ett resultat. Något yttermera förvisso är att sällan eller aldrig kommer utredningar fram till några skyldiga. Dödsolyckor får inte hända är den ofta uttalade ambitionen från samtliga parter – ändå inträffar det. Och ökar i omfattning. Bara under de senaste 4 åren har man – i enlighet med Arbetsmiljöverket (AMV) framtagna statistik – 185 arbetare förolyckats med dödlig utgång – 45 bara inom byggbranschen. Nu ytterligare två samt en allvarligt skadad. Mina tankar går oavkortat till deras respektive familjer som snart kommer att få ta emot dödsbudet. Två familjefäder som gick till jobbet i morse kommer aldrig mer hem.

lonedumpningSverige har blivit en frizon för oseriösa bemanningsföretag – särskilt gäller det tillhandahållandet av byggarbetskraft. Samtidigt som den dåvarande regeringen framhöll att det är arbetsmarknadens parters skyldigheter att se till att kollektivavtalen upprätthålls så drog man undan mattan för parterna att göra just det. Bara inom skogsbruket finns – enligt GS-facket – fler än tusen entreprenörer på en yta av cirka 23 miljoner hektar – en yta motsvarande 45 miljoner fotbollsplaner. Det är lätt att inse att det är ett enormt arbete för AMV:s inspektörer att hålla koll på alla dessa entreprenörer på svenska arbetsplatser. Ungdomar är de som ökar olycksstatistiken och de flesta olyckor sker inom just bemanningsbranschen. Otydliga och undermåliga utbildningar – i den mån det överhuvudtaget förekommer – bäddar för arbetsplatsolyckor. Ock det är oftast ungdomar som råkar illa ut i sin iver att vara till lags som tar riskerna. Att den dåvarande Alliansregeringen skurit ner anslagen för Arbetsmiljöverket minskar naturligtvis möjligheterna för att utföra kontroller på arbetsplatserna. I Sverige har vi inte ens hälften av arbetsmiljöinspektörer i jämförelse med våra grannländer. Moderaternas motivering har varit att effektivisera AMV:s kostnader som fått till följd att arbetsplatsolyckorna nu ökar markant – en del med tragiska följder. Varje år skadas över 3 500 unga på sina arbeten. I synnerhet unga män mellan 16 och 24 år är överrepresenterade jämfört med resten av befolkningen när det gäller olycksfall med sjukfrånvaro. De råkar ut för flest olyckor inom byggbranschen, medan unga kvinnor skadas oftast inom omsorg och sociala tjänster.

illojalFör inte så länge sedan kunde det avslöjas att moderaternas älskade hamburgerkedja McDonalds hamnade i hetluften, då det avslöjades att de systematiskt manipulerade med de anställdas tidrapporter och raster och lurade dem på lön. Också här var det unga människor som drabbades. Den borgerliga regeringen och arbetsgivarna hävdar ofta att visstidsanställningar är bra – då det betraktas som en språngbräda in i arbetslivet. För några är det säkert så. Men för alldeles för många handlar det om ett mångårigt tillstånd av stress, otrygghet och dålig ekonomi. Unga mellan 20 och 30 är den grupp i samhället som halkat efter mest ekonomiskt de senaste åren – och andelen med låg ekonomisk standard i den åldersgruppen är betydligt högre än i alla andra grupper. Och det är också i just de åren de flesta flyttar hemifrån och skaffar familj och barn. Den borgerliga regeringen visade sig kallsinnig inför ungas alltmer utsatta situation i arbetslivet och konsekvenserna för både ekonomi och hälsa. Istället har man valt att ensidigt lyssna på arbetsgivarnas rop på ökad flexibilitet och tomma löften om att försämrad anställningstrygghet – sänkta ingångslöner, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt restaurangmoms och 140 miljarder i skattelättnader för de redan anställda skulle leda till fler jobb.

Kent PerssonModeraterna skröt om hur arbetsplatsolyckorna sjunkit under deras snart två mandatperioder. Det är förvisso sant! Arbetsplatsrelaterade olyckor med dödlig utgång har sjunkit – dock knappast relaterat till enbart från 2006. Allt sedan 1998 och fram till 2007 var dödsolyckorna marginellt avtagande. 2007 ökade dödsolyckorna markant för att åren därefter sjunka till allt mellan 75 till för 2012 med 45 olyckor med dödlig utgång och nu – under de två senaste åren – ökat i antal. Låt mig här också hävda att varje dödsfall som kan relateras till en arbetsplatsolycka är ett dödsfall för mycket och en nollvision borde vara ett självklart mål – inte att jämföra hur dödsfallen tenderar att öka respektive minska beroende på vilken regering som vid vart tillfälle styr landet. Sådana påståenden för att visa på något som varit ett faktum under en följd av år tenderar bli ren och skär valpropaganda. Sådant bör man hålla sig för god till – att snickra ihop statistik för att försköna obefintliga åtgärder kan ofta tillskrivas borgerligheten och i synnerhet Moderaterna. Att arbetsplatsrelaterade olyckor sjunker har också en förklaring – en förklaring som man gärna utesluter. Vi har idag 8% arbetslöshet – det är därför inte heller konstigt att arbetsplatsolyckorna blir mindre än om vi haft det omvända förhållandet. Men trots detta faktum ökar arbetsplatsolyckorna där sjukskrivning blir en följd. Den förklaringen kan till stor del härledas till den andel ungdomar som får sitt första arbete samt bemanningsföretagens underlåtenhet att informera om risker på arbetsplatserna. De arbetsgivare som anlitar bemanningsföretagen för att klara olika toppar i entreprenaden anser – med all rätt – att det ytterst är den som har ett mellan arbetsgivare och arbetstagare giltigt anställningsavtal som också har skyldigheten att informera om risker på arbetsplatsen samt tillse att erforderlig skyddsutrustning finns tillgänglig. Mellan 2009 och 2012 har arbetsplatsolyckor med registrerad sjukfrånvaro ökat med nästan 4300 i hela landet. Statistiken visar dessutom att arbetsplatsolyckor oftare drabbar entreprenörer än företaget som äger anläggningen. Så var även fallet när två anställda dog i samband med att de skulle tömma en cistern på tjärslam på SSAB i Luleå för en tid sedan.

Smörgåsbord-för-arbetsgivareMen är det då politikernas fel att arbetsplatsolyckorna ökar? Både ja och nej. Givetvis kan inte politikerna lastas för olyckor som sker av underlåtenhet att följa lagstiftningen. Att arbetstagaren negligerar riskerna eller att arbetsgivaren underlåter att förebygga olyckor på arbetsplatsen är inte sittande regerings fel. Däremot är det regeringens fel att allt mindre satsas på arbetsmiljön. Att skära ned i Arbetsmiljöverkets budget med 20% får konsekvenser. Eller att lägga ner en bevisligen bra och i sammanhanget unikt samlad forskning av arbetsmiljön får naturligtvis också konsekvenser. Forskning och erfarenhet har visat att de flesta olyckor beror på dålig dålig – det finns således all anledning att öka informationsflödet istället för att minska det eller som Alliansen gjort – avsluta det helt. Till denna dag har jag inte fått några tillfredsställande svar varför man lade ner Arbetslivsinstitutet och lät ett antal andra aktörer agera huvudmän för den samlade forskning som Arbetslivsinstitutet bedrev. Sanningen – intill annan tillfredsställande motivering anges – är närmast av ideologiska skäl som man lade ner myndigheten. Det blir för kostnadskrävande för företagen med alla propåer och beslut med ett enda syfte att skydda arbetstagarna. Borgerlighetens arbetsmiljöarbete är endast en fråga om kostnader – det huvudsakliga var att lösgöra pengar för skattesänkningar och arbetsmiljöarbetet får bedrivas av andra så gott det går.

Svensk arbetsmarknad behöver inte fler fasansfulla öden som drabbar hela familjer.  Svensk arbetsmarknad behöver inte Moderater. Idag ytterligare två dödsfall – som blir till statistik – på svensk arbetsmarknad!

 

Annonser
Lämna en kommentar

1 kommentar

 1. Hans B

   /  5 november, 2014

  Hej! Moderaterna rivstartade 2006 med stora besparingar på arbetsmiljön för att finasera sina kommande skattesänkningar! Se bifogat. http://www.da.se/home/da/home.NSF/unid/96481EB56DD326F8C125720B004470AC?OpenDocument Här ser vi nu konsekvenserna av denna arbetarfrånvända politik från ett hycklande ”nya arbetarpartiet” ! Nu kommer det säkert att höjas röster från borgarna om åtgärder till nya regeringen som fortfarande håller på att städa ur Rosenbad för att kunna flytta in.På UD fick man damma ordentligt därför ingen hade varit där på 8 år!!!
  Mvh//Hans

  Gilla

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: