Alliansens budgetpropp är fullständigt ansvarslös.


alliansbudget-jpgSå har då den forna Alliansregeringen lagt sin första skuggbudget i opposition och den är inget annat än ett eko av borgerlig nedmontering – eller bättre kallad – bakåtsträvande politiska åtgärder som kommer att öka inlåning och därmed öka budgetunderskottet i de offentliga finanserna genom minskade intäkter till statskassan.  Som jag ser det finns det endast en sakpolitisk fråga där man är tämligen överens om kostnaderna och det är invandringen där man gör samma kostnadsberäkningar i enlighet med de förmodade flyktingmottagandet som kan komma att ske. Man beräknar ett reformutrymme om cirka 10 miljarder till skillnad mot Magdalena Anderssons beräkning som är cirka 25 miljarder. Den i särklass största satsning som borgerligheten har krogmomsensamsats om är skolan där man budgeterar 4,7 miljarder och lägger resurser på ett 10:onde läsår och ytterligare – enligt lärarfacken och all övrig skolexpertis  – ovetenskapliga betygskrav från 4:e klass. Nålpengar – rent oförskämt – anslås till adekvata jobbsatsningar och anledningen sägs vara att uppnå överskottsmålet 2018. Det här är inte seriöst och jag förvånar mig att man lägger en sådan snål budget mot bakgrund av den skyhöga arbetslösheten främst för ungdomar. Borgerlighetens budgetsatsningar är ett enda stort hån mot alla ungdomar som bara längtar att få komma ut i arbetslivet – ett hån mot alla de långtidsarbetslösa som år ut och år in fått se sig ratade på en arbetsmarknad där företagen uppdaterar sina vinstprognoser med hjälp av den tidigare regeringens rundhänta bidrag i form av minskad restaurangmoms och sänkta arbetsgivaravgifter samt – inte minst – brist på relevanta utbildningar som är ett krav från näringslivet. Ett hån mot alla de ungdomar som ser en tom öken framför sig där bristen på bostäder tenderar bli ett av detta decenniums största misstag – jämte arbetslösheten. Och allt borgerligheten talar om är att ”kvalitet och tillgänglighet” ska gå före ”utbyggda bidragssystem”.

mindre skatterDet finns stora motsättningar i retoriken ”kvalitet och tillgänglighet” – framförallt vad avser vård och omsorg men också vad avser den hiskeligt stora utförsäljningen av våra – sedan tidigare – väl kundanpassade Apotek som av rena ideologiska skäl avyttrades till förmån för privata näringsidkare  – för att inte nämna skolan detta sorgebarn som gått totalt snett under Björklunds sjabblande.  Motsättningarna består i just att man satsar ingenting på alla de uppräknade sakpolitiska posterna förutom vad avser skolan där man tycks ha uppnått någon form av hybris som ett resultat av de senaste PISA-rapporterna. Borgerligheten säger sig inte vilja satsa på ”utbyggda bidragssystem” – implicit betyder det att de som har det svårt idag med sina ekonomier kan fortsätta med den verkligheten – inget kommer att förbättras för de grupper som utgör arbetslöshet, sjukskrivna och pensionärer när dessa sakfrågor hamnar på riksdagens bord då man med stor säkerhet och med hjälp av SD kommer att rösta ner dessa förslag. Att man – med till gränsen nådd – hävdar att regeringen bygger sin politik på bidrag skall sättas i relation till vad Alliansen gjorde under sina två mandatperioder. Bidrag efter bidrag har delats ut ohämmat som lättnader i krogmoms, sänkt arbetsgivaravgift och rut- och rotbidrag. Bidrag som sägs ha minskat utanförskapet – med som mest 340.000 – vilket knappast syns i statistiken för arbetslösa. Åtgärderna har sågats av nära nog samtliga myndigheter vilket knappast bekommer dessa borgerlighetens marodörer. Att regeringen vill få bort dessa meningslösa bidrag och rikta stödet för att få människor tillbaka i arbete samt höja a-kassa och sjukförsäkring och höja nivån på arbetsmarknadsutbildningen samt riktade anställningsstöd betraktas som ansvarslöst av borgerligheten. Det är också en uppenbar skillnad på vad som menas med ansvar.

budgetsaldotAv bilden till vänster ser vi ett budgetsaldo som visar minus 67 miljarder. Budgetsaldot är statens behov av upplåning för att komma tillrätta med budgetunderskottet som är minus 87 miljarder för 2014. Nu är inte budgetsaldot en ekonomisk indikator utan snarare på vem och vilka regeringar som tagit ekonomiskt ansvar. Ser vi över tid visar det på ett mycket klargörande sätt att Socialdemokraterna – med undantag av regeringen Carlssons budget som sköts i sank av borgerligheten som då ledde till regeringskris. Omedelbart efter att borgerligheten röstat nej i riksdagen till den Socialdemokratiska budgetpropositionen lämnade Ingvar Carlsson in sin och regeringens avskedsansökan till talmannen. Det fanns inte längre några förutsättningar för att få till stånd en ny regering på grundval av de partier som fällt regeringen Carlssons förslag. Uppdraget gick därefter till Carl Bildt som efter bara 3 dagar meddelade talmannen att några förutsättningar för att bilda en trepartiregering bestående av Folkpartiet, Centern och Moderaterna inte fanns. Frågan återgick till Ingvar Carlsson varpå han återkom efter ytterligare 3 dagar och meddelade att Socialdemokraterna – med stöd av Vänsterpartiet kommunisterna – var villiga att bilda regering – under förutsättning att Miljöpartiet och Centern lovat att lägga ner sina röster –  och uppdraget gick således till Socialdemokraterna. Men både Moderaterna och Folkpartiet avsåg att ytterligare försvåra regeringsbildningen där både Moderaterna och Folkpartiet menade att det hade varit lämpligare att utlysa extraval och avsåg därför att rösta nej till den nya regeringsbildningen. Vid omröstningen avgavs 175 ja-röster – S och VPK – samt 101 nej-röster – M och FP – medan 59 ledamöter – C och MP – avstod från att rösta. Så mycket för ansvar vad avser Moderater och Folkpartiet i en då mycket svår parlamentarisk situation. Vi hade då en mycket ansvarstagande Centerpartistisk ledare vid namn Olof Johansson som insåg att landet behövde ledas istället för att splittras – den eran av ansvarstagande tycks man ha lämnat idag.

alliansen_pengarDet är inte oansvarigt att låna upp pengar för att genomföra reformer som förräntar sig. Vad som är direkt oansvarigt är att låna pengar till skattesänkningar vilket den dåvarande regeringen gjort i tron att arbetslösheten skall kunna bemästras. Förräntning av lånat kapital måste gå till sådan åtgärder som skapar jobb bland annat. Infrastruktursatsningar som byggande av bostäder eller renovering av 60-talets miljonprogram områden, långsiktiga satsningar på utbildning som ett av flera åtgärder som förräntar sig genom minskad arbetslöshet och en därmed ökad skatteintäkt för staten som fördelas på återbetalning av lånat kapital samt andra behövliga reformer som utvecklar samhället. Valideringsåtgärder för invandrare för att fylla behoven inom exempelvis omsorgen, sjukvården med mera. En rejält förbättrad svenskundervisning. Ett ökat bostadsbyggande för att tillgodose de behov som saknas idag. Snabbare asylärenden för att invandrare snabbare skall kunna bli produktiva för samhället. Bara som en jämförelse är det för en invandrare en förberedelsetid om cirka 4 till 8 år innan man beräknas bli produktiv. För ungdomar tar det cirka 20 till 25 år. Den dåvarande regeringen har således en hel del att ta ansvar för. Men istället för har man inriktat sig på enorma skattesänkningar ett ökat budgetunderskott – vilket inte på något sätt är ovanligt för borgerliga regeringar. Nu efterlämnar man ett skuldsaldo och ännu ett skyhögt budgetunderskott i de offentliga finanserna samtidigt som man vill hävda en ansvarsfull ekonomisk politik – kort sagt ett land i kaos. Det blir rätt upprörande när man hör oppositionens företrädare påstå att regeringen ”tappat kontrollen” eller är ”ansvarslösa” detta bara efter en dryg månad och innan regeringens budget skall plöjas igenom i riksdagen. Borgerlighetens budgetproposition är inte en budget man kan styra landet med.

1116-budget_full_600Att man nu deklarerat att budgeten tas till sin helhet utan att enskilda poster bryts ut är förvånande. Förvånande då man klargjorde redan då Socialdemokraterna gemensamt med Vänstern, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna frångick den praxisen då den dåvarande alliansregeringen presenterade sin budget för 2014 avseende ett förnyat jobbskatteavdrag samt förändrad brytpunkt av den statliga beskattningen – den senare till en kostnad av 3 miljarder – som fick ett nej – under gnäll och tandagnisslan – medan jobbskatteavdraget genomfördes med hjälp av Sverigedemokraterna.  Nu deklarerade man att – som en hämnd göra likaledes. Särskilt uttalades detta av Carl B Hamilton – Folkpartistisk ordförande för EU-nämnden. Liknande antydningar har också getts uttryck för vad avser övriga borgerliga riksdagsledamöter. Det osäkra kortet är således Sverigedemokraterna som naturligtvis kommer att utnyttja detta läge in absurdum ända fram till dess regeringens budget skall antas i december med en – i anledning därav – onödigt stor medial exponering vilket bara tjänar Sverigedemokraterna. Särskilt om resultatet blir ett extraval. Ett extraval med ett Moderat parti som står utan ledare. Ett Folkparti och Kristdemokrater som i opinionen ligger farligt nära 4% och därmed riskerar åka ur riksdagen vid ett extraval. En Allians – om den nu skall bestå – som står utan tydligt ledarskap. Det mest ansvarsfulla är att de borgerliga partierna lägger ner sina röster och därmed släpper igenom Socialdemokraternas budgetproposition – detta i synnerhet som både oppositionen och regeringspartierna klart gett uttryck för att man kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Därefter ger det möjlighet för borgerligheten att rösta ner de sakpolitiska förslagen i riksdagen såsom Socialdemokraternas traineeplatser som man är helt emot av någon underlig anledning. Striden är således inte slut efter att Socialdemokraternas budgetproposition förväntas bli antagen den 3:e december – tyvärr.

 

 

 

 

 

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans B

   /  12 november, 2014

  Hej! Precis som du skriver men jag tror knappast att SD utan Åkesson vågar rösta på alliansens budget och ta det kaos det innebär och nu när Hägglunds vårdval synats,Batras syn oss lantisar,Björklunds envisa kamp om skolan som han vill fortsätta att förstöra, ger knappast någon bra förutsättning för alliansen i ett omval!
  Mvh//Hans.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Jag tror inte på ett extraval av flera skäl. Detta verkar även borgerligheten ha förstått i allt större utsträckning också efter det att deras respektive valanalyser ger vid handen att risken att hamna utanför riksdagen är uppenbar särskilt vad gäller Folkpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna tycks vilja få en ledare som ingen egentligen vet vad hon tycker eller vet. Det enda man får upp om man letar efter information om henne är hennes uttalande om Stockholmare och lantisar – vilket i och för sig är synonymt med moderaterna då de aldrig har vurmat för landsbygdsfrågor i särskilt stor utsträckning. Därutöver riktas det nu också intern kritik mot den moderata partiledningen som anser att man förlorat valet på grund av att ledningen negligerat värdekonservativa frågor såsom försvaret exempelvis.

   Sverigedemokraterna – detta ambivalenta parti ingen tycks veta var de finns – seglar det upp en form av huggsexa i ledningen som förhoppningsvis kan innebära slutet på det partiet men kan också innebära en mer radikal profil än den som Åkesson försökte tona ner. Att det finns ett undertryck på deras partiledning mot en mer radikal politik står dock klar. Frågan är huruvida man kan komma att lösa den huggsexan. Deras hot och vapenskrammel ser jag mer som en möjlighet att figurera i media och därmed åtnjuta mer uppmärksamhet. Att de kommer att hålla på hur de vill agera i budgetfrågan håller jag som trolig intill den 3:e december då budgeten skall förelägga riksdagen. Jag tror att vi kommer att få igenom budgeten allt annat blir till regeringskaos vilket ingen – exklusive SD – vill ha egentligen.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: