Nej – Magdalena Andersson och Stefan Löfvén har rätt SD är neofascister.


alliansensds-664x346Att Alliansföreträdarna nu tonar ner och på intet sätt vill se Sverigedemokraterna som något annat än just främlingsfientliga är oroande. Björklund vill till och med etablera ett samarbete i sakfrågor med dom. Göran Hägglund vill inte alls diskutera Sverigedemokraterna medan Anna Kinberg Batra anser att Socialdemokraterna bör tona ner sina attacker på Sverigedemokraterna. Allt detta är oroande i allra högsta grad och får mig att förstå att Sverigedemokraterna kan komma att göras rumsrena av borgerligheten.  Jag ställer mig i huvudsak positiv till den artikel som författats av Gustav Ingman på Aftonbladets kultursida där han beskriver Sverigedemokraterna som en del av den nyfascistiska rörelse som i olika skepnader formerar sig i Europa. Allt sedan Jimmie Åkesson försvann på den politiska arenan har Sverigedemokraterna blivit än mer radikala. Åkesson ville bredda partiet – normalisera partiet och inte bara tala invandringsfrågor utan också brottsligheten och försvarsfrågor. Att man också gav sig in på arbetarkollektivets område där han uttryckte sig ha målsättningen att erövra så många LO-medlemmar som det var möjligt – var en direkt följd av den breddning av partiet som Åkesson ville. Jimmie Åkesson är inte dum – han förstod Moderaternas förändrade attityd till både försvarsfrågor tillika brottsligheten – bägge sakpolitiska områden som försummats av Moderaterna under Reinfeldt. Och partiet växte från 5,7% till knappt 13% i det senaste valet. De allra flesta väljare tog han från just Moderaterna – Moderater som var besvikna på Reinfeldts sväng från konservatism till ett mer socialliberalt parti – även om denna svängning mer var av retoriska argument så var avsikten att uppfattas som ett socialliberalt parti.

SD röstar mot sig självMen under Jimmie Åkessons frånvaro har partiet under tf. partiledare Mattias Karlsson och flertalet andra i ledningen snabbt utvecklat partiet till att vara ett enfrågeparti som handlar om invandringen. Bekräftelsen kom dagen innan – den aviserade allmänna budgetdebatt som skulle ge besked om vilket budgetalternativ som skulle röstas fram – på den presskonferens där tf. partiledare Mattias Karlsson tilläts att inför den samlade mediekåren propagera om partiets invandringspolitik i hela 20 minuter för att i slutskedet ge partiets syn på de bägge budgetalternativen som man skulle rösta om i Riksdagen visar också på beskedet att SD nu byter politisk strategi. Man meddelade att de fäller regeringens budget, genom att rösta på Alliansens förslag. De sa också att de kommer att fälla varje framtida budgetförslag som inte går dem till mötes på en punkt – en minskad invandring till Sverige – vilka demokratiska regler styrde detta uttalande? Vad avser den faktiska invandring som vi har så skiljer sig den diametralt mot vad Sverigedemokraterna målat upp.

Behrang Kianzad –  journalist och mediekonsult – går igenom statistik, budgetposter och forskning om invandringen vilka tagits fram dels genom Migrationsverket och Statistiska Centralbyrån med flera vetenskapliga rapporter. Och jag föreslår att man noggrant tar del av rapporten som man kan läsa här. Av rapporten framgår att den årliga invandringen är relativt konstant med en del toppar beroende på det omvärldsläge vi har vid vart tillfälle. Svårigheterna har varit att kostnadsberäkna invandringens nettoeffekter och där finns ett antal alternativa beräkningar som nästan samtliga slås sönder i rapporten som oseriösa eller som visar adekvata brister i beräkningarna. Sverigedemokraterna har – föga förvånande – använt sig av den mest oseriösa beskrivningen. Det etablerade partiernas ovilja att tala om samt i politiska åtgärder förändra migrationspolitiken – göra den mer human där avvisningar sker på ett rättssäkert sätt samt att inkvarteringar av flyktingar sker på humana villkor och anständiga boenden. Att omhändertagandet innebär utbildningsinsatser och andra insatser som alla syftar till att dels förstå samhällets alla grundläggande skyldigheter och rättigheter dels att bereda vägen för egen försörjning. Att samtliga kommuner tar sitt ansvar och inte bara socialdemokratiskt styrda medan borgerligheten avvisar all flyktingmottagning med hänvisning till bostadsbrist något man under Alliansens regeringsperiod själva varit med att skapa.

Skämtteckning54Den enes yttrandefrihet, den andres otrygghet. Det är inte alls ovanligt förekommande att folk hävdar att alla måste få tala, hur hemska åsikter de än har. Det är yttrandefriheten och den måste vi värna om. Men betänk detta! Partier och nazistiska organisationer som tillåts propagera sitt hat och främlingsfientliga attityder fritt på gator och torg förhindrar indirekt att många andra kan känna trygghet i vardagen. De så kallade demokratiska rättigheterna och yttrandefriheten gör att invandrare, homosexuella, transsexuella och människor av viss religion tystas, isoleras, marginaliseras och känner sig otrygga på grund av dessa partiers och organisationers åsikter. Vi kan alltså inte prata om demokrati och yttrandefrihet när det kommer till odemokratiska åsikter som är hot mot individer bara i sig själva. Vi är duktiga på att ta ställning i efterhand när vi pratar om historiska skeenden och framträdande personer som haft makt. I backspegeln – säg om 20 år – kommer det vara enkelt att se vilka som stod var. Därför är det viktigt att  se hoten i realtid – om vi vill bespara människor lidande. Av den anledningen är det också viktigt det som både Magdalena Andersson finansminister och Stefan Löfvén statsminister nu beskrivit Sverigedemokraterna som de neofascister de nu visat att de är. Att – så som borgerligheten gör – definiera dem utifrån en främlingsfientlig skala bereder vägen för en viss acceptans framdeles – särskilt i vad avser sakpolitiska frågor där Sverigedemokraterna kommer att ställa krav på bemötande vad avser invandringen för att tillgodose en helt annan neutral sakpolitisk fråga som både regering eller opposition kan acceptera. Det blir en farlig väg att gå. Och det är den vägen Sverigedemokraterna vill att de övriga partierna går. Och det är därför som bland annat Folkpartiet uppenbarligen vill falla i den fällan – omedvetet eller medvetet – genom att neutralisera det faktum att Sverigedemokraterna är ett neofascistiskt parti.

548627_10152161193625647_1937366733_nStora grupper i samhället har under den åtta åriga borgerliga konfrontationspolitiken fått sina livsvillkor rejält försämrade. Förändrade livsvillkor för medborgarna skapar grogrund för fascistiska tendenser i samhället. Sverigedemokraterna har skickligt utnyttjat detta för sina ståndpunkter att allt är någon annans fel. Över hela Europa drar iskalla högervindar – från Oslomördaren Anders Behring Breivik till Jobbik, English Defence League och främlingfientliga partier i de nordiska parlamenten. Sverige är inte förskonat. 2006 då Alliansen övertog regeringsmakten var Sverigedemokraterna en liten udda partiorganisation som man knappast tog någon hänsyn till annat än att det skrålades och tjoades vid Karl den 12:es staty vid högtidliga tillfällen samt en och annan demonstration på något torg i någon köping någonstans. Det var knappt media ens uppmärksammade dessa brölande Naziorganisationer en gång. Men bara under en mandatperiod av borgerligt styre hade Sverigedemokraterna manövrerat sig på demokratisk väg in i det svenska parlamentet och alla ställde sig frågan – hur var detta möjligt. Och fortfarande står denna fråga obesvarad.  Kritiker har – enligt min mening helt riktigt – hävdat att extrem nationalism och rasism inte är tillräckligt. Det går inte för sig att stryka kampen mot demokratin från kriterielistan. Sverigedemokraterna vill själva idag – sin bruna historia till trots – betraktas som ett traditionellt borgerligt mittenparti och inte ett rasistiskt parti liknande Dansk Folkeparti eller Sannfinländarna – man till och med vill hävda alla människors lika värde ett påstående som man nogsamt skall minnas när invandringsfrågan kommer på tal.  Vad den svenska borgerligheten försöker göra just nu är att urvattna begreppet fascism och därmed normalisera Sverigedemokraterna i likhet med vad som skett i våra grannländer. 30-talets ekonomiska och politiska kris drev fram en reaktion mot massdemokratin. Den liberala ordningen frambesvärjde en trollkarl – fascismen – som gjorde sig kvitt demokratin för att kunna rädda det liberala ekonomiska fundamentet – kapitalismen. Kapitalism och borgerlighet har alltid gått hand i hand. Nu är det återigen kris för det kapitalistiska systemet. Varför ser vi inte varningarna?  Fascism är starkt nationalistisk – Sverigedemokraterna definierar sig som nationalister. Fascism förespråkar klassöverskridande folkgemenskap – all klasskamp anses vara av ondo – det är den nationella enheten som är det centrala. Detta betyder också att fascismen ofta är fientligt inställd till nationella minoriteter, ”utlänningar” – den egna nationens medborgare skall favoriseras och så vidare – just det som vi ofta hör i Sverigedemokraternas retoriska angrepp på de etablerade politikerna.  Men Sverigedemokraterna är inte rasistiska i den meningen.  När Nazisterna talar om rasfixering – ”arierna” – talar Sverigedemokraterna hellre om att värna den Svenska kulturen och nationella arvet samt att alla kan bli svenskar – under vissa förutsättningar. Bägge trosuppfattningar ryms dock inom fascismen. Den fascistiska ideologin var och är totalitär –  det vill säga den har som målsättning att utrensa och förbjuda alla kulturella, politiska yttringar som man ansåg stred mot de egna idealen. Nu skall för riktighetens skull sägas att Sverigedemokraterna i ovanstående betraktelse är något mildare i sin framtoning och definitionen vi ofta hör är att partiet istället är neofascistisk eller nyfascistisk – vilket torde vara den rätta definitionen.

Nazister och SDFör att beteckna SD som fascistiskt måste man därför omdefiniera vad som menas med fascism. Men om man gör det – då faller också de historiska analogierna för övrigt – vi kan inte hävda att man för att bekämpa SD bör använda samma metoder som mot fascismen på 30-talet. Främlingsfientligheten skall bekämpas – liksom SD:s inskränkta nationalism, islamofobi och så vidare. Det blir kontraproduktivt att göra det genom mötesstörningar, fysiskt angrepp på SD-representanter och liknande – en sådan politik bidrar inte till att isolera SD politiskt, utan gynnar i stället partiet.

Att förneka neofascismen hos Sverigedemokraterna kan få ödesdigra följder. Alldeles oavsett de skall betraktas som neofascister eller enligt den äldre fascismen som har sitt ursprung i Nazityskland eller Mussolinis Italien. Problemet är just denna skillnad i betraktelse. Man betecknar inte sig själva som fascister och en stor del av de borgerliga gör inte heller dom den betraktelsen utan endast främlingsfientliga. När vi talar om fascism knyter vi an till den fascism som ödelade hela Europa under andra världskriget och det är inte den typ av fascism som Sverigedemokraterna skall knytas till.

Fascism är en typ av politisk ideologi, vars mytiska kärna – i sina olika gestaltningar – är en folklig ultranationalism inriktad på nationens återfödelse. 

 

 

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  7 december, 2014

  Hej! Rätt att ryta till och s.a.s.”stämma i bäcken och inte i ån”! Vi har inget att förlora,tvärtom så kan vi få upp ögonen på vilsna väljare som röstat på SD.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja det är dags att någon plockar upp Palmes fallna mantel och ryter till ordentligt i den lekstuga som Riksdagen kommit att bli med inträdet av dessa fascister.
   Det måste bli slut på det och valet den 22 mars hoppas jag blir en vändpunkt så det blir någon ordning igen efter alla dessa år.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
 2. Lars-Henrik Brattström

   /  6 december, 2014

  Tack för dina senaste inlägg – de är mycket angelägna! Tummen upp för Stefan L som vågar kalla saker vid dess rätta namn. Det samhällsklimat som Alliansen/Marknadsfundamentalisterna skapat jämte dålig folkbildning har gynnat SD: Som Hitler säger i Mein Kampf: ”Om man vill vinna de breda massornas sympati måste man berätta de mest dumma och naiva saker för dem… osv”. Jag hoppas dock på 2015 – att väljarkåren jämte nytillkomna förstagångsväljare tar förnuftet tillfånga så att detta segrar. Annars blir det väl till att fundera på politisk asyl någonstans där allt är varmare…

  Gilla

  Svara
  • Tack Lars-Henrik!

   Ja jag håller helt med dig det var bra både av Magdalena Andersson och Stefan att påtala det faktum som döljs och glöms i alla de lögner som borgerligheten nu försöker – gemensamt med fascisterna – minimera. Att kratta maneger är borgarna duktiga på.
   Nu hoppas jag svenska folket vaknar och inser det bedrägliga ”skit” som kommer i dagen allt eftersom och går till valurnorna den 22 mars och röstar fram en Socialdemokratisk regering så vi får slut på allt detta och kan börja se tiden an.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: