En stat, en nation, en kultur är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.


fattigasteAtt nostalgiskt titta bakåt i tiden och säga att det var bättre förr är inte bara nostalgi. Många sanningar kan uppenbaras av att snegla bakåt i tid. Och en sanning som uppenbarar sig just idag i detta nu när vi ser en krackelerad sjukvård, en hopplös arbetslöshet, en bostadsmarknad som står allt längre från de som inte har råd. Vi ser hur marknaden får styra sådant som tidigare var främmande för oss. Eller som Håkan Juholt så episkt uttryckte det i ett av sina många tal;

–Vi har ett land i dag där de gemensamma idéerna, projekten, välfärden krymper för varje dag som går. Vi blir lämnade ensamma att klara oss själva.

Alliansen 2Episkt därför att innehållet i talet visar på en försämring av något som historiskt var bättre förr. Egentligen speglade hans tal kampen mellan det goda och det onda. Kampen mellan socialism eller nyliberalism. Jag brukar ofta säga att man måste blicka bakåt i historien för att finna framtiden. Det är nödvändigt av flera skäl inte minst för att undvika felen eller för att förbättra sådant som de facto var bra. Det är också lätt att bli nostalgisk när man ser hur det som var bra försämras. Det är lätt att bli nostalgisk över en period när man kämpade för något gemensamt i samhället – mot Vietnamkriget, för lönearbetarnas rättigheter, mot kvinnornas dubbelarbete, för barnens frihet. Allt var dock inte bättre förr men det som var bra hade sannerligen kunnat bli ännu bättre om inte högerkrafterna fått härja fritt under de senaste åtta åren. Om svenskt samhälle och kapitalismen av idag kan sägas mycket. Skillnaden mellan det vi i dagligt tal kallar demokrati och vad som i realiteten är en ekonomisk demokrati är föremål för en pågående debatt. All demokrati måste betala ett pris och att demokrati är mer en politisk etikett än styrelseskick säger sig själv. Slavarna – läs vår tids arbetslösa – i Sverige av idag kommer kanske inte att dö i envig på arenan men de kommer att sakta tyna bort av en hopplöshet där framtiden inte ens finns som ett dimmigt töcken. Och detta i ett av världens rikaste länder som behagar behandla en del av sina egna medborgare som hjon till förmån för de besuttnas välbefinnande. Det anser jag är både en synd och en skam då Sverige har alla förutsättningar att vara ett civiliserat land – ett land som borde ha en bättre välfärd än den nu utarmade välfärd som åsidosätter en stor andel av befolkningen. Vi har fred, naturresurser och välutbildad befolkning från jordens alla hörn. Ett guldläge med andra ord! Och vad sker?

Det vi sett under de åtta åren av borgerligt styre är inte obekant. Många av oss visste vad som komma skulle – och vi fick rätt. Jag kan inte låta bli att citera ett utdrag av Olof Palmes svar  – inte för att vara nostalgisk utan snarare visa på hur rätt han hade – när Fälldin och Ullsten ifrågasatte huruvida Palme egentligen var socialist – född och uppvuxen inom den privilegierade adeln som han var;

”När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet slår sönder tryggheten men ändå inte löser de ekonomiska problemen och när jag ser in i den framtid de borgerliga tydligen har att erbjuda där löntagarna ska bli fattigare och de rika rikare, där den sociala tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler, där solidariteten blir svagare och egoismen starkare, där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand. ”

KörkortenRasism och fascism har funnits i samhället sedan lång tid. Skillnaden är att dessa grupper har levt i sitt eget träsk och inte fört något större väsen av sig – eller väsen blir det alltid när de låter höra av sig genom diverse manifestationer som följs av en obetydlig rubrik i media. Olof Palme förutsåg inte några andra konsekvenser av högerpolitiken än just det faktum att den sociala tryggheten blir lidande. Men jag vet att även Olof visste om att med kraftigt försämrad social trygghet för medborgarna alltid utgör bränsle för fascism och extremism – men att den vid tiden inte var lika påtaglig som den kom att bli. Med detta vill jag ha sagt att det var Reinfeldt och hans Allians som slutligen släppte lös de underjordiska krafter som tidigare rört sig i en begränsad omfattning. Deras bränsle blev den försämrade sociala tryggheten och skulden fick invandrarna.

kokt-nazistSverigedemokraterna är inte bara ett rasistiskt parti – det är framför allt ett parti med neo-fascistiska idéer – och jag tillhör inte den kategori som hänger mig till vad en del vill kalla Anstardismen men som inte heller vill helt underkänna Arnstads vetenskapliga journalistik. Det är ett parti som proklamerar att nationen står inför undergång och förfall och att endast en nationell återfödelse kan rädda den. ”Massinvandringen” – den ”svenskfientliga” feminismen och vänstern – Prideparaderna och klasskonflikten hotar nationen. SD lovar göra slut på dessa hot och bygga ett återfött ”svenskt Sverige” på traditionella och nationella värden – om någon är nostalgiska är det Sverigedemokraterna som vill förflytta Sverige tillbaka till folkhemsidealet. De löftena är inte särskilt lovande i goda tider. Men när klassklyftorna ökar, välfärden monteras ner och situationen för arbetslösa försämras blir talet om en undergång för det svenska välfärdssamhället där invandringen pekas ut som syndabocken lockande för vissa. Sverigedemokrater vet likt historiska fascister att utnyttja en kris. Det renodlade hatet i sig har aldrig räckt och i dag är den öppna rasismen inte lika gångbar – även om partiföreträdare ibland och rentutav väldigt ofta slinter med tungan – trots meddelad nollvision som egentligen mist sin betydelse helt och hållet. Därför måste motviljan mot invandrare kläs i en välfärdsretorik som går hem i stugorna vid kristider. Den bygger på att dirigera om uppmärksamheten från de verkliga orsakerna till problemen – det som de massiva skattesänkningarna och försämringar Alliansen genomfört på en rad områden.

Åkessons och SD:s valplattformSökandet efter den idylliserade och nostalgiska historiebilden av ”folkhemmet” som gott och rättvist på grund av det dåvarande etniskt homogena samhället är en grundtes i Sverigedemokraternas politik. Den utgör en grund för ett flertal andra principer som partiet för fram: den nationella hembygden med ett folk, en stat och en kultur, familjen, könens olikhet och social rättvisa för de som tillhör denna gemenskap. Vidare identifierar och legitimerar Sverigedemokraterna svenska levnadssätt genom att sammankoppla den svenska nationella kulturen med en specifik form av lutherdom. De var starkt kritiska till separationen mellan kyrka och stat och kritiserar idag den svenska kyrkan som de menar har blivit alltför vänsterorienterad och liberal. Genom partifraktionen Fädernas kyrka förs istället en ålderdomligt präglad form av kristendom fram. Inom denna understryks framförallt vikten av den lutherska moralen som innefattar såväl synen på rätt och fel som inställningen till arbete och familjeliv. Den nationalistiska principen, en stat, en nation, är grundläggande för Sverigedemokraternas politik. Den inkluderar en tro på behovet av en gemensam identitet, som enligt dem är beroende av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Sverigedemokraternas idealsamhälle är befolkningsmässigt homogent och de skriver att ”kränkningar av den nationalistiska principen ger upphov till instabilitet och konflikter”  När hörde vi ett sådant resonemang senast? För att underlätta för de ovetande så var detta en bärande del av den nazistiska ideologin och som nu återfinns i Sverigedemokraternas principprogram. Det bästa sättet att bekämpa Sverigedemokraterna är att motarbeta lögnerna med sanningar. Därutöver bekämpa den sociala otryggheten i samhället och den efterföljande oro som drabbar stora delar av befolkningen och som är själva bränslet för fascismens existens. Och – vi har lärt oss förhoppningsvis – att nyliberal marknadsfundamentalistisk paradigmskifte av hela samhällsstrukturen där solidaritet och medkänsla satts på undantag inte är en framkomlig väg.

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Helen Sandberg

   /  5 januari, 2015

  Hej!
  Jag är så glad att du kommit igång med bloggandet på allvar igen. Dina skarpsynta texter och formuleringar behövs verkligen som en motpol till all nyliberal journalistik. /Helen

  Liked by 1 person

  Svara
  • Tack bästa Helen!

   Ja jag är igång igen – tappade sugen lite efter valet men inser att det inte går utan att kämpa vidare emot den nyliberalism som tränger undan människors behov såväl liten som stor.

   Tack igen för att du uppskattar bloggen.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  5 januari, 2015

  Hej! Jag bifogar Carinas article som ger en kuslig likhet med dagens SD/nazister! http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carinabergfeldt/article20002640.ab Efter 8 år med alliansen politik som en våt filt över Sverige så känns det som en stor lättnad att vi kan få regera och det är bara att hoppas att alliansen håller det ingångna avtalet!
  Ha en fortsatt trevlig helg!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja – det är inte fascismen som är det farliga utan alla de som inte ser och inget gör som är det farliga.
   Carinas artikel i AB har säkert inspirerats av mig för vi har talat om det maktskifte som skedde i Nazityskland på 30-talet. Trots Nazisternas nedgång i extravalet som skedde endast några månader efter det ordinarie så tog det bara 4 månader för Nazisterna att förvandla demokratin till en fascistisk diktatur efter detta extraval.

   I valet i juli 1932 hade de fått 37 % av rösterna. Men vid nyvalet i november 1932, minskade deras andel av rösterna till 32 %. Nazisterna fick erforderlig hjälp av de tyska storföretagen samt ett av de tyska högerpartierna som bildade en koalitionsregering med nazisterna. Man satte genast igång med förföljelser mot socialisterna – socialdemokraterna men framför allt kommunisterna – detta hat återfinns hos Sverigedemokraterna som utöver de också involverat Miljöpartiet. Tusentals socialdemokrater och kommunister utsattes för förföljelse. Hitler och Nazisterna samt några av de borgerliga partierna lade fram ett lagförslag som skulle ge Hitler och nazisterna oinskränkt makt – en lag ”för att häva folkets och rikets nöd” – som man kallade det. ”Nöden” definierades som ett hot från framförallt kommunismen. Detta lagförslag kallades Ermächtigungsgesetz – Sverigedemokraterna såg fram emot det extraval som Stefan Löfvén hotade utlysa den 29 december om inte borgerligheten insåg allvaret med SD:s hot om att fälla varje budgetproposition oavsett regering om man inte tillgodosåg deras krav – det finns också högt uppsatta partifunktionärer som uttalat krav på att eliminera samtliga partier samt vidta åtgärder mot den fria mediaövervakningen i landet. Tysk polis beordrades hindra samtliga kommunistiska riksdagsledamöter att delta i Riksdagen – trots att kommunisterna var Tysklands tredje största parti – många socialdemokrater hindrades också från att närvara i riksdagen. Det skall särskilt betonas att samtliga tyska borgerliga partier röstade ja till Ermächtigungsgesetz. Detta enda lagförslag fick 30 miljoner plikta med sina liv för och för att inte tala om de materiella skador som blev följden av lagen.

   Visst kan man se likheter utan tvekan även om retoriken talar ett motsägelsefullt språk så finns det undertoner som man tveklöst måste ta på allvar. Att negligera det som ” det kan aldrig mer inträffa igen” kan bli en oerhört dyr läxa och samtliga som idag rycker på axlarna kommer att få betala dyrt för de skygglappar man tagit på sig. Vad kommer att hända i valet 2018? För att inte tala om valet 2022 när SD kanske vuxit till det dubbla eller tredubbla mot idag. Knappast några decemberöverenskommelser kan då hjälpa demokratin. Det är tveklöst en skrämmande tid vi har framför oss om inget görs för att eliminera deras hot. Det sägs i ordspråket att man skall inte måla fan på väggen – i detta fall tror jag nog man behöver göra det och göra det omgående.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: