Öppet brev till Fredrik Reinfeldt.


Fredrik Reinfeldt! 

Att du anser att socialism är galenskap kan jag väl förstå om man mer studerat Darwins evolutionsteorier än den demokratiska socialismens mer mänskliga överlevnadsstrategi. Den moderna evolutionsteorins historia började 1858 – den tid då adel präster och borgare bestämde människans förutsättningar –  med att Charles Darwin och Alfred Russel Wallace introducerade begreppet det naturliga urvalet. Det finns – grovt sett – tre typer av evolutionen.

1)Huvudpersonen påträffar varelse som har utvecklats i en annan miljö och som därför är mycket olik honom/henne själv.
2)Huvudpersonen möter en varelse från huvudpersonens egen typ av miljö som av någon anledning har muterats.
3) Huvudpersonen iakttar en varelse med accelererad evolution som praktiskt taget utvecklas framför hans/hennes ögon

Men låt oss lämna Charles Darwins grundläggande teori om den starkes rätt till överlevnad då jag förstår att du själv är väl insatt – dels genom att ha studerat din dystopi, kackofoni eller – rätt och slätt – en negativ beskrivning av det svenska samhället i boken ”Det sovande folket” – boken du inte vill kännas vid – dels i praktisk politik under åtta år som ledare för Alliansen. Det som verkligen var galenskap!

Hade jag fått ditt avskedstal refererat till mig hade jag omedelbart kunna klassa det som en kunglig humorshow eller ett studentiost spex utan annan betydelse än att förnöja den innersta kretsen. Det sägs ju att bakom den akademiska robotfasaden lurar en skojare av rang Fredrik. Det är möjligt att så är fallet då jag inte känner dig personligen. Men nu var avskedstalet ingen humorshow utan ett entydigt hyllande av den politik som du och dina gelikar bedrivit under åtta år – på en idrottsarena i Solna som andas moderata kommunpolitiska skandaler. Ett tal som fick åtminstone mig att slutligen förstå att din avsaknad av realism och insikt är fastslagen som norm i ditt parti och dystopin i din bok blev den grundläggande basen – eller bibeln om man så vill – i din politiska och praktiska gärning. Låt mig förklara!

”Åtta år av arbetslinje har varit en enorm framgång” sa du i ditt avskedstal. Den var inte bara en framgång utan en ”enorm” framgång. När jag vill hävda att arbetslinjen – ett av de totalt tre ben som din politik vilade på där skattepolitiken utgjorde hörnstenen i din arbetslinje – egentligen var ett ”enormt” misslyckande så är vi närmare den verkliga sanningen än din sublima sanning. Och i ljuset av verkligheten lyser insikten med en total frånvaro när man så patetiskt hyllar ett misslyckande.

Du är – eller numer var – inte bara en politiker utan också en lögnaktig clown av ”enorm” rang. Eller hur förklarar du det faktum att arbetslösheten var lägre då du och dina ”galenskapare” tog makten 2006? Den enorma framgång du nämner var egentligen inget annat än ett monumentalt siffertrixande som bestod i att frångå gängse normer för beräkning av arbetslösheten – ett ord du förövrigt hade svårt för trots din akademiska skolning.

”Utanförskap” var ordet du med iver beskrev arbetslösheten med istället och här kommer vi till ett momentum i skillnad mellan nyliberalism och socialism. Momentum – i moderat tappning – är när något redan är i rörelse utan att aktivt arbeta för en förändring. I den demokratiska socialismen ser vi en motsats – det vill säga – arbeta för förändring och ofta med ett gott resultat vilket inte minst historien kan påvisa.

Jag är ledsen Fredrik om jag inte är lika nyanserad som min partikamrat Stefan Löfvén – nu lyckligtvis landets statsminister på grund av dina misslyckanden – när han sa till dig ”jag påstår inte att du ljuger men du hanterar ovarsamt med sanningen”. Jag anser inte ens att du hanterat ovarsamt med sanningen – jag anser du farit med grova lögner i ett flertal fall. Att vara statsminister innebär också att tillse så att man är uppdaterad i vissa sakfrågor – är man inte det får man låta frågan anstå intill dess en uppdatering skett. Det är – som bekant – mänskligt att inte veta allt.

”De hårda sjukförsäkringsregler, Fas 3 och sänkta bidrag” beskrev du som en succé. Denna gång glömde du ”enorm” när du hycklande och hyllande ansåg att detta citerat ”Långsiktigt kommer lägga grunden till något bättre” tolkat klart och koncist intill dess skall de lida alla helvetes kval. Har du frågat alla de som är sjuka och arbetslösa vad de anser om den behandling de fått av dig och din Allians? Jag är rätt övertygad om att de knappast skulle stå framför dig i någon hyllnings våg. Egentligen borde jag inte vara förvånad det minsta över ditt hyckleri. Din syn på människovärdet som inte platsar i din värld beskrivs väl i dina dystopiska texter – nu under din tid – omvandlad i praktiska politiska åtgärder.

Att i sammanhanget tala varmt om människans potential blir ånyo en show i showen som förvandlas till ren och skär cynism – människor i utanförskap skall bestraffas – ett oskrivet understatement för du vågar inte tala klarspråk –  just av den anledningen att de befinner sig i utanförskap genom försämrade ekonomiska incitament så att de skall lära sig skillnaden mellan ”vi” och ”dom” eller de ”närande” kontra ”tärande”. Och har man inte förmågan att leva efter din samhällsvision så bestraffas man med att utförsäkras helt sonika och får leva på sina närmaste eller som du så ”genialt ” på ett typiskt moderat intellektuellt sätt gav uttryck för en gång – ”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor”. Den trogna kretsen applåderade säkert åt den verbala dumheten.

Bifogar en initierad kommentar som ytterligare förstärker hur erbarmligt illa skött landsbygden var under din tid.
”Ps Under dina 8 år försvann 1200 statliga jobb från Västernorrland och dom flesta hamnade i Stockholm.Generaldirektörerna fick fria händer av Maud Olofsson och det utnyttjade dom.Du fick även 1 miljard av EU därför att du hade sån hög ungdomsarbetslöshet och du nyttjade bara en del av dom.Skämdes du att nyttja alla pengarna, eller fattades det som vanligt fantasi hur man skapar jobb utan skattesänkningar!
Jag hoppas Batra med sin syn på oss ”Lantisar” blir ett stort sänke för er! Ds!!!”
Mvh!Hans B.

Stadsmissionen – bland flertalet andra hjälporganisationer – fick sig ett uppsving under dina år Fredrik. Att socialförvaltningarna i närmast samtliga kommuner fått ett ökat tryck på sig är också det ett faktum som du också förnekade – eller som du själv sa ”Dessutom är det så att vi har inte högre socialbidrag idag än vad vi hade 2006. Om det är så att det stiger så vet jag vad det beror på, men om vi ska diskutera flyktingmottagningen, då får vi ha det som ett särskilt ämne, tycker jag.” Tvetydigt – som i de flesta fall Fredrik – när du försöker vara intellektuell… men det togs aldrig upp som en särskild punkt Fredrik – varför? Var du rädd för att orsakerna till detta ökade tryck på kommunerna skulle visa sig vara en direkt orsak av de försämrade ekonomiska incitamenten för de arbetslösa och sjuka?

Sedan Fredrik beskrev du den moderata skolpolitiken som framgångsrik. Och ditt svar på den massiva kritik som kommit från många håll efter Sveriges ras i Pisa-resultaten blev kanske det mest cyniska svaret av alla din floskler – ”De har dåligt tålamod, det är inte seriöst – ge det tid så kommer skolresultaten att vända uppåt”. Min första fråga – hur kan du beskriva skolpolitiken som framgångsrik redan nu när du i samma mening säger vi skall vänta ock se – om den blir framgångsrik? En obegriplig slutsats!

Men låt mig förtydliga en sak Fredrik – om det nu är så att du glömt – ånyo – verkligheten – att det är faktiskt du och dina partikamrater som haft mest inflytande på skolpolitiken allt sedan början av 90-talet då din föregångare på statsministerposten Carl Bildt upplät till Per Unckel och Beatrice Ask på det skolpolitiska området att avskaffa likvärdighetsprincipen samt införde det fria skolvalet med skolpeng och förberedde för riskkapitalet att tjäna pengar på våra barn. Ok Fredrik jag skall villigt erkänna att mitt parti inte heller gjorde särskilt mycket under de efterföljande åren för att rätta till dessa misstag – men som du vet hade vi det tveksamma nöjet att restaurera statens finanser efter Carl Bildts ansvarslöshet och härjningar under de tre år han regerade. Det fanns inte så mycket pengar att spendera till några storslagna reformer och din kompanjon Anders uttryckte sig ju också välvilligt samt berömde den Socialdemokratiska regeringen för dess handlingskraft vad avsåg statens finanser. Men inte ens det vill du hålla med om – i vart fall inte utifrån vad du själv gav uttryck för citerat ”Jag kommer att visa det som socialdemokraterna nu inte visar, nämligen också ansvarstagande för offentliga finanser.” Tja vad sägs om de stora underskotten i de offentliga finanserna? Det var lika dåligt under Carl Bildt. Det har varit lika dåligt under alla borgerliga regeringar – ett efterlämnat underskott i de offentliga finanserna.

Men Fredrik inte nog med det – för att återgå till skolpolitiken – de läroplaner som nu existerar för skolan är borgerliga läroplaner allt sedan 1984 – och nu en reviderad dito sedan 2011 införd av Björklund. Men detta till trots skyller vi på Socialdemokraterna istället för att avsiktligt slå ifrån sig kritiken och föra en i alla avseenden misslyckad skolpolitik på andra.

Nej Fredrik – Sveriges skolpolitik är inte en socialdemokratisk produkt – den har styrts – i huvudsak – av borgerligheten de senaste 25 åren därför ser vi nu dels en ojämlik skola och en skola som rasar i PISA-undersökningarna och några tecken på förändringar kan inte skönjas – såvitt inte dina förhatliga Socialdemokrater nu tar rejäla tag och lyfter bort dina misslyckanden.

Du använder ofta begreppet ”skattetryck”  och slår dig för bröstet för att du – i motsats till din företrädare Bo Lundgren – lyckats sänka skatterna med hela 140 miljarder – de senaste skattesänkningarna med erforderligt stöd av några utpräglade rasister som tog klivet in från gatan till Riksdagen. Man kan säga att du sänkte skattetrycket för alla de som inte är tärande och därmed ökade skattetrycket på de som redan tidigare inget hade – läs arbetslösa, sjuka och fattigpensionärer som några explicita grupper i samhället som du inte räknar in i din dystopiska samhällsvision – återigen ”vi” och ”dom”.

Fredrik – jag har definitivt inget emot att sänka skattetrycket när så medges av den ekonomiska utvecklingen. Det är inget självändamål att betala mer i skatt än vad samhällsfunktionerna behöver för att vi skall kunna bibehålla en god välfärd. Men så resonerar inte du och så har egentligen ingen Moderat resonerat – all skatt betraktas som stöld enligt moderat filosofi – inte nödvändigtvis behöver du håller med – men säkert påverkas du av den filosofin. Att sänka skatter har för dig och dina partikamrater – såväl levande som döda – varit ett moderat genetiskt arv allt sedan Allmänna Valmansförbundets första stapplande intrång på den politiska scenen – som du nu lyckats realisera. Konsekvenser och resultat är inte otydliga Fredrik. Den tredjedel av befolkningen som tjänar mest får tillsammans dela på 61 procent av inkomstökningarna. Medan den tredjedel av befolkningen som tjänar minst får dela på 10 procent av inkomstökningarna. Rättvisa enligt dig och som beredvilligt brukade förklaras av – titta på procenten hur rätt vi har när vi säger att de mindre bemedlade får mest. Procent i all ära Fredrik men det går inte att försörja sig på procenten hur gärna man än vill.

Den skeva fördelningen beror främst på dina jobbskatteavdrag. Försök motbevisa mig Fredrik för jag lutar mig på Riksdagens egen utredningstjänst (RUT). Men säkert har du motargument genom något av dina specialområden varav ett är siffertrixandet.

Men som om det inte var nog. Du har också genom dina jobbskatteavdrag ökat på ojämlikheten mellan män och kvinnor.  59 procent av inkomstökningarna tillfaller män, medan kvinnor bara får 41 procent – låt mig citera ännu ett uttalande som sätter hela din politiska agenda i motsats till ditt citat ”Den svenska modellen med en stor skattefinansierad välfärdssektor och omfattande trygghetssystem har bidragit till att öka tryggheten för många människor och till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Det betyder emellertid inte att baksidan av den allomfattande välfärdsstaten kan negligeras.” Baksidorna ….är det kvinnornas arbetsinsatser då? Att dina skattesänkningar för individerna också motsvaras av en lika stor försvagning av de offentliga finanserna – nämner du inte alls Fredrik – varför? För staten innebär det ju en skatteförlust på 15,7 miljarder kronor och kommunerna tappar tillsammans 2,4 miljarder i skatteintäkter om året. En lyckad skattepolitik tycker du medan andra anser det vara ett ytterligare politiskt misslyckande. Ett misslyckande som direkt påvisas av en ökad offentlig skuldbörda i de offentliga finanserna där minustecknen måste kompenseras av upplåning för att klara överskottsmålen – något som du och dina kamrater hyllat.

Ett av dina huvudargument är att minskade skatter ger fler jobb. Argumentet mot är att sänkta skatter ger färre offentligt anställda.
Det här är ju en konstig diskussion. Finns det verkligen någon motsättning mellan jobb och jobb Fredrik? Arbetslinjen talar du ju så varmt för och alla jobb är lika bra jobb fast helst skall det vara så kallade otrygga anställningar där den anställde inte skall veta från den ena dagen till den andra om det verkligen blir någon inkomst överhuvudtaget – att hålla käften betraktas därvid som en lojalitet mot arbetsgivaren och risken eller straffet – om detta inte fullföljs – kan bli så ödesdigert att du ånyo blir förvisad i träldomens fas i det arbetsmarknadspolitiska program som du också hyllar som en framgångsfaktor –  ja till ock med vill du dö för arbetslinjen.

Säg att vi sänker skatten rejält för medelklassen i Sverige. Då har de råd med att ge sina barn tandhygienisters omsorg, de har råd med mer internetsurfande och de har råd med fler restaurangkvällar. Kanske rent av städhjälp några dagar i månaden – till och med utan skattereduktion. Fler jobb säger du skulle skapas. Men samtidigt får ju staten in mindre skatt och måste därför minska på antalet anställda inom vård, skola och omsorg. De gamlas hemhjälp får minska med ytterligare några dagar i månaden. Privata tjänster ökar och riskkapitalet jublar och offentliga tjänster minskar – marknaden styr vår livssituation utan möjlighet att påverka utan vedergällningar av olika slag.

Nej Fredrik – erkänn verkligheten istället – dina skattesänkningar är misslyckade och skapar inte mer sysselsättning genom ökad konsumtion. Skattesänkningarna har mest gynnat den rika delen av befolkningen och därmed ökat förmögenhetsexplosionen och spekulationsekonomin. Överskotten används just för spekulation i aktier och optioner knappast för konsumtion. Det finns inga belägg för att skattesänkningarna skapat fler jobb. Att de skett strax före stora sammanbrott på finansmarknaden och i banksystemen gör att ekonomin dessutom haft helt andra problem än en påstådd hämmande skatt på arbete. Däremot finns det tydliga bevis på att skattesänkningarna ökat inkomstskillnaderna i samhället och dessutom ökat den privata spekulationens andel av vår ekonomi.

Nu har du avgått som partiledare – som statsminister tvingades du bort av förklarliga skäl. Som många av dina föregångare – mest de av dig förhatliga Socialdemokratiska statsministrar – har du sagt att du kommer att ägna tid åt dina memoarer – memoarer brukar man skriva efter ett avslutat arbetsliv en slags summering – jag som arbetat lika länge som du är gammal skulle kunna ägna min pensionärstid åt att summera mitt arbetsliv och jag lovar dig – du skulle bli imponerad – imponerad av det skälet att jag utnyttjade försäkringskassan i antal dagar som man kan räkna fingrar på ena handen. För den ”samhällsinsatsen” och alla övriga bidrag till statskassan blev jag och alla mina pensionärskolleger avtackade med att få den högst tvivelaktiga förmånen att betala högre skatt än när jag var aktiv. Men som sagt du ansåg inte att det fanns något egenvärde i den skillnaden mellan löntagare och det som var löntagare utan spred omkring dig falska obekräftade påståenden citerat ”Jag vill påpeka att det är ganska spritt i utvecklade länder att man har den här typen av lösningar, att man ger lite lägre beskattning för dem som jobbar. Landets vanligaste miljonär är en pensionär.” Återigen din oförmåga att vara väl underrättad och därför måste du hitta på något att säga. 

Någon titel har du ännu inte funderat på så låt mig föreslå en ”Hur jag lurade väljarna” – nej nej Fredrik – det finns inget ironiskt i titeln – den är istället mycket passande efter alla de galenskaper du genomfört. Och för att ytterligare hjälpa dig på traven bör du också ta med att du en gång sa att Socialdemokraterna har väl tjänat det svenska samhället men att det är dags bygga vidare på den samhällsvision som Tage Erlander hade. Tyvärr Fredrik – hade Tage läst dina dystopiska texter hade han avlidit i förtid och jag är övertygad om att han snurrar som en propeller på högvarv i sin grav. Heder åt en av vår tids största politiska företrädare som jag faktiskt fick träffa en gång. Jag tror inte du ens når upp till fotsulorna på Tage Erlander.

Och bästa Fredrik om du saknar citat och beskrivningar över din tid inom politiken vill jag gärna bidra med en inte oansenligt andel som ett ”bidrag”  i bästa ödmjukhet där citaten kanske ger dig en del inspiration när du så småningom sätter dig på kammaren för att beskriva dina (o)gärningar för det svenska samhället – det är en – för mig – roande läsning som borde stämma till viss eftertanke. När så din bok är färdigskriven förväntar jag mig ett exemplar så att jag får möjlighet att hjälpa dig med insikten och korrigera eventuella sublima sanningar – bara så att det ännu en gång inte blir alldeles galet – jag menar det räcker ju med en gång – något som jag under hela min aktiva tid levt efter är att det är faktiskt tillåtet att göra ett misstag men det är förbjudet att göra samma misstag två gånger. Din efterträdare Anna Kinberg Batra – som lär följa i dina fotspår – vilket jag beklagar då jag på intet sätt önskar att människor skall misslyckas – vilket hon lär göra om hon fortsätter med dina galenskaper. Men vad avser henne är bladet ännu oskrivet och det finns säkert skäl att återkomma och därmed även involvera dig själv som utöver dina egna galenskaper också överlät dina misslyckade galenskaper som ett arv till dina partikamrater – en stor andel av medborgarna lever fortfarande – och kommer förmodligen under lång tid – leva under de galenskaper du genomfört – en del har fått kännbara traumatiska störningar och sina liv rejält försämrade.

Sist men inte minst ett gott råd i all välmening – något du nu bör begrunda – överge Darwins överlevnadsteorier och ägna lite mer tid åt vad Socialdemokratin har gjort för – inte bara dig och mig – utan för en stor andel av det svenska folket. Politik skall ge ALLA människor GODA förutsättningar att utveckla sin egen livssituation – inte alltid goda föresatser lyckas – men att rycka från människor dessa förutsättningar är och förblir ren galenskap och min förhoppning är att du kommer att omvärdera din egen negativa syn och attityd mot vissa grupper i samhället.

Annonser
Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. Ulf Åman

   /  13 januari, 2015

  Två små kommentarer: borgare ser inte sin politik som misslyckad även om den innebär massarbetslöshet eller att det offentliga måste krympa detta är ju det de vill ha så deras politik är lyckad men de har lärt sig att inte säga det. Sedan tycker jag att det är missvisande att säga att politiker i Sverige tar makten. Vinner man val så får man makten. Att ta makten är att kuppa sig till den.
  I övrigt en riktig huvet på spiken text

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Ulf!

   Tack för ditt påpekande vad avser ta makten – det är naturligtvis så som du säger att det är väljarna som avgör vem som skall ha makten. Ibland är det lätt att hemfalla till politisk retorik särskilt när det argumenteras huruvida vem som skall ha makten eller inte och jag tänker närmast på Alliansens ”kuppartade” försök eller förhoppning att ta makten i det parlamentariska läge som blev resultatet av valet. Men generellt ansluter jag mig till vad du påpekar.

   Vad avser ditt första påpekande är jag delvis villig att hålla med dig. Jag tror inte att det finns något parti som väljer att skapa massarbetslöshet men att de politiska åtgärderna resulterar i arbetslöshet. Däremot är det en typisk ideologisk fråga att minska det offentliga mot det mer privata – så i det fallet är det inte ett misslyckande – såvitt man nu inte hade en ännu högre ambition innan alliansregeringen genom valet 2010 blev i minoritet – i så fall får man nog betrakta det som ett misslyckande.

   Ofta gömmer politikerna sina tillkortakommanden i retoriken och de allra skickligaste lyckas torgföra ett misslyckande att framstå som lyckat. Det ligger i spelets regler numer och särskilt som riksdagsdebatterna blir allt mer offentliga att samtidigt inte ha några svar vilket vore förödande för trovärdigheten för samtliga partier.

   Återigen tack för din kommentar Ulf.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans B

   /  12 januari, 2015

  Ps! Under dina 8 år försvann 1200 statliga jobb från Västernorrland och dom flesta hamnade i Stockholm.Generaldirektörerna fick fria händer av Maud Olofsson och det utnyttjade dom.Du fick även 1 miljard av EU därför att du hade sån hög ungdomsarbetslöshet och du nyttjade bara en del av dom.Skämdes du att nyttja alla pengarna,eller fattades det som vanligt fantasi hur man skapar jobb utan skattesänkningar!
  Jag hoppas Batra med sin syn på oss ”Lantisar” blir ett stort sänke för er! Ds!!!
  Mvh!Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: